Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 15 december 2022

10:00 - 12:00
Locatie

Stadhuis Burgemeesterskamer, Korte Minrebroederstraat 2

Toelichting

Agendapunt 1 t/m 6 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 7 t/m 8 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen en vaststellen agenda
 2. 2

 3. 3

  • Ingekomen raadsbrieven (zie cie VBF). Aandacht voor:
  o Meerjarig analyse gemeenschappelijke begroting en realisatie.
  • Het Halfjaarverslag Concernaudit 2022/23 gaat in op:
  o de realisatie van het door het college vastgestelde jaarplan Concernaudit;
  o de belangrijkste uitkomsten van de afgeronde audit- en adviesopdrachten in de periode 1 april – 30 september 2022.

 4. 4

  Dit betreft de jaarlijkse managementletter van de externe accountant die in de adviescommissie wordt besproken. De reactie van het college is eveneens bijgevoegd.

 5. 5

  Jaarlijks zijn er drie technische begrotingswijzigingen die in de adviescommissie worden besproken.

 6. 6

  • Sessie met studenten op 26 januari van 18.00-19.30 (zie mail). Wie is aanwezig?
  • Wintersessie vrijdag 3 februari 2023 (tijdstip volgt) op het stadskantoor. Wie is aanwezig?
  • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?
  Do. 26 januari
   Vergadering adviescommissie (90 minuten)
   Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)
   Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
   Verlenging accountant boekjaar 2023 (PM)
   Update opdrachtbevestiging 2022 aanvullende regelingen (tijd: 5 minuten)
   Sturen en verantwoorden (PM: geen informatie ontvangen)
   Afsluiting (5 minuten)
  ****************************************************************************************
  NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.

 7. 7
  Voortgang controle accountant met adviescie C&F
 8. 8

  • Verbeterpunten Gert Dijkstra.
  • Vergaderzaal komende vergaderingen