Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 20 januari 2022

20:00 - 21:30
Voorzitter
Dimitri Gilissen
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 5 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 6 t/m 8 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.

 2. 2

  Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag. Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen en zal deze worden toegevoegd aan de volgende commissie VBF

 3. 3

  • Beoordeling begroting 2022 door provincie
  Behandelvoorstel: wilt u deze stukken bespreken?
  NB: voor de lijst ingekomen raadsbrieven wordt tevens verwezen naar de lijst zoals toegevoegd aan de agenda van de cie VBF.

 4. 4

  Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering? Aanvullingen?
  Do. 17 februari
  NB: Rein-Aart mogelijk verhinderd.
   Vergadering adviescommissie (90 minuten)
   Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)
   WAAVA
   Aanpak raadstoets na verkiezingen
   Update status adviezen realisatie en begroting (eens per kwartaal)
   Overdrachtsdocument afronden
   Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
   Afsluiting (5 minuten)
  ****************************************************************************************
  NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.

 6. 6

  Behandelvoorstel: Toelichting door voorzitter/cie-griffier en mogelijkheid tot aanvullingen

 7. 7

  Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.

 8. 8
  Rondvraag en sluiting