Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 21 april 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Susanne Schilderman
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 5 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 6 t/m 8 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda

 2. 2

  Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering). Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen en zal deze worden toegevoegd aan de volgende commissie VBF.

 3. 3

  • Rol van de adviescommissie (icm overdrachtsdocument)
  • Rol van de accountant (zie bijlage)
  • Rol van de rekenkamer (icm jaarverslag)
  • Rol van het stadskantoor

 4. 4

  Behandelvoorstel: Toelichting door ambtelijke organisatie (voortgang na adviescie van 20-1-2022) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  Aandachtspunt: hoe gaat dit proces verder? De sheets van de vorige bijeenkomst zijn als bijlage opgenomen.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering? Aanvullingen?
  • Toelichting op de planning van de jaarstukken (zie bijlage).
  • Voortgang VJN (toelichting ambtelijke organisatie).
  • Heisessie 2 september 2022.
  Do 2 juni (let op langer door VJN en JS)
  20.00-22.00
   Vergadering adviescommissie (90 minuten)
   Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)
   Jaarstukken (beschikbaar 21 april 2022)
   (concept) Accountantsrapport van bevindingen, incl. accountantsverklaring over de Jaarstukken
   Concept Reactie van het college op het accountantsrapport
   Voorjaarsnota (beschikbaar 12 mei 2022)
   Berap incl. resultaatsbestemming en MPUV en MPR
   Advies aan commissie VBF n.a.v. Voorjaarsnota/Berap/JS
   Jaarplan/verslag concernaudit (10 minuten)
   Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
   Afsluiting (5 minuten)
  ****************************************************************************************
  NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.

 6. 6

  Behandelvoorstel: Toelichting door de accountant en mogelijkheid tot vragen

 7. 7

  Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.

 8. 8
  Rondvraag en sluiting