Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 2 juni 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Stadskantoor 6e etage V32

Voorzitter
Susanne Schilderman
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 7 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 8 t/m 10 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.

 2. 2

  Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag. Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen en zal deze worden toegevoegd aan de volgende commissie M&S.

 3. 3

  • Beoordeling begroting 2022 (provincie)
  • Overzicht raadsbrieven VBF (zie cie VBF)
  • Mailing Deloitte
  • Antwoord op vragen bibliotheek (volgt zsm)
  • Aanmeldingen raadstoets (via presidium)
  Jaarlijks voert de gemeenteraad voor twee programma’s een raadstoets uit (zie bijlage vanuit de adviescommissie C&F). Voor komend jaar is dat het programma volksgezondheid en bewoners en bestuur (B&B). Om deze raadstoets goed te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar 3 raadsrapporteurs per programma. Dit jaar start één van de raadstoetsen (volksgezondheid) al bij de programmabegroting (najaar 2022) en dit loopt door tot en met de jaarstukken 2022 (voorjaar 2023). Wie van de fracties wil zich hiervoor aanmelden? De tijdinschatting is circa 8 uur in het najaar 2022 en 10-15 uur in voorjaar 2023. De uitvraag voor de raadstoets voor het programma B&B volgt begin 2023. Graag jullie aanmelding voor 31 mei 2022.
  Behandelvoorstel:
  • Stukken ter kennisname waarbij leden van de adviescommissie kunnen aangeven of ze dit onderwerp nader willen bespreken.

 4. 4

  Behandelvoorstel: toelichting door de accountant (presentatie verslag van bevindingen), reactie ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

 5. 5

  Behandelvoorstel: toelichting door de ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen. Kan er een advies worden opgesteld t.b.v. commissiebehandeling (let op beleidsarm)?

 6. 6

  Behandelvoorstel: toelichting door de ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  Toelichting: Het jaarplan Concernaudit 2022/23 bevat een korte beschrijving over de volgende onderwerpen:
  • Totstandkoming van het jaarplan
  • Bezetting en werkwijze van Concernaudit
  • Overzicht van geplande en optionele activiteiten

 7. 7

  Zomersessie adviescie C&F
  26 augustus 09.30-16.00 Nader in te vullen:
  Inloop 09.30
  Ochtend 09.45-12.30 (pauze 15 minuten)
  • Aanbesteden, subsidies: hoe zit het nu? NB: Raadsleden hebben hier vaak vragen over. (45 minuten)
  • Nieuwe opzet begroting van de toekomst en het budgetrecht van de raad (90 minuten). Aan de hand van een voorbeeld programma wordt de nieuwe opzet met de adviescommissie besproken. Wat zijn de verschillen? Hoe kunnen we nu beter sturen als raadsleden?
  • Verbonden partijen: doorgehaald ivm teveel onderwerpen
  • Presentatie Grex: 45-60 minuten: Hoe zitten de grexen financieel in de P&C cyclus. Tip van de adviescie om deze presentatie nogmaals te doen (zie overdrachtsdocument).
  Lunch: 12.30-13.15
  Middag: 13.15-16.00 (pauze 15 minuten)
  • Financiële Dekkingen: welke spelregels stellen we met elkaar vast (60 minuten)?
  • Update financiële positie (Deloitte) (45-60 minuten) à vervolg van het introductieprogramma.
  • Jaarplan 2022/2023 (15 minuten): wat gaan we als adviescie doen in het laatste kwartaal van 2022 en 2023?

  • Borrel 16.00-16.30
   Behandelvoorstel:
   • Aanvullende wensen voor zomersessie 2022?
   • Kan 1-9 vervallen?
   ****************************************************************************************
   NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.
 8. 8

  Behandelvoorstel: toelichting door de accountant.

 9. 9

  Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
  • Advies opstellen n.a.v. VJN 2022/JS 2021
  • Overleg andere adviescie’s (N’gein en Amersfoort)
  NB: eerdere adviezen zijn ter informatie opgenomen.

 10. 10
  Rondvraag en sluiting