Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 17 november 2022

21:00 - 22:00

Agendapunten

 1. • Definitieve Auditplan Deloitte
  • Verbetervoorstellen PB (Gert Dijkstra)
  • Ingekomen raadsbrieven (zie VBF), maar in het bijzonder
  o Raadsbrief Uitvoeringsbrief coalitieakkoord, planning op hoofdlijnen en Rekenkamerbrief Verantwoording uitvoering Coalitieakkoord
  o Raadsbrief Concernaudit 213a onderzoek: Veerkracht en Gelijke Kansen

 2. Hiervoor wordt verwezen naar de ontvangen email van de ambtelijke organisatie van woensdag 2 november.

 3. • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?
  Do. 15 december
  20.00-21.30
   Vergadering adviescommissie (90 minuten)
   Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)
   Concept Boardletter van de accountant
   Concept Reactie van het college op de Boardletter
   Voortgang controle
   2/3e Technische Begrotingswijziging
   Halfjaarverslag CA (nieuw, ter informatie)
   Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
   Afsluiting (tijd: 5 minuten)