Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 29 september 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Stadhuishal
Voorzitter
Jantine Zwinkels
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 7 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 8 t/m 11 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. • Proces PB 2023 TKN

 2. • Aftrap door intermediair en zijn rol (zie bijlage voor meer informatie).
  • Toelichting door de accountant en mogelijkheid voor aanvullingen/aangeven speerpunten vanuit deze adviescie. Kan dit auditplan worden vastgesteld?
  • Kan de opdrachtbevestiging 2022 ter instemming worden voorgelegd aan het presidium en vervolgens de raad (middels een raadsvoorstel)?

 3. In het jaarverslag Concernaudit 2021/22 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
  • Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde audits, onderzoeken en overige werkzaamheden in het afgelopen jaar (april 2021 t/m maart 2022).
  • De uitdagingen van Concernaudit in het afgelopen jaar.
  • De toepassing van innovaties op gebied van digitalisering en nieuwe technologie in het audit proces.

 4. • Aangeven of u vanuit een a-politieke rol vragen en opmerkingen heeft bij de programmabegroting (en bijbehorende stukken) voor wat betreft de opzet, vorm en indicatoren van de programmabegroting.
  • Aandacht voor de opvolging van de moties/toezeggingen in het raadsvoorstel
  • Aandacht voor de opmerkingen van de accountant.
  • Wensen t.a.v. technische bijeenkomst op 11 oktober?

 5. • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?

 6. • Wilt u een advies meegeven richting de commissie n.a.v. behandeling van agendapunt 6?

 7. • Vaststellen aangepaste bespreeknotitie dekking bij financiële voorstellen n.a.v. zomersessie en vervolg bepalen.
  • Is het gewenst een drempelbedrag op te nemen of laten we dit aan het college?