Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

dinsdag 24 mei 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
dinsdag 24 mei 2022 19:49
Eind
dinsdag 24 mei 2022 22:09
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, die wordt gehouden op 24/31 mei 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:13:06 - 00:13:18 - Bode, Linda
  00:13:19 - 00:13:28 - Bakker, Has
  00:13:30 - 00:13:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:13:51 - 00:14:15 - Stellinga, Hessel
  00:14:15 - 00:14:57 - Stellinga, Hessel
 2. 2.1

  00:16:56 - 00:17:07 - Dekkers, Fred
  00:17:09 - 00:17:25 - Zweth, Rick van der
  00:17:27 - 00:17:34 - Essabiri, Hamza
  00:17:54 - 00:18:12 - Bakker, Has
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:18:35 - 00:18:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:34 - 00:21:08 - Zweth, Rick van der
  00:21:23 - 00:21:35 - Zweth, Rick van der
  00:21:49 - 00:22:01 - Hoonte, Gertjan te
  00:23:31 - 00:24:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:18 - 00:24:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:12 - 00:26:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:39 - 00:26:45 - Bakker, Has
  00:26:49 - 00:26:53 - Dekkers, Fred
  00:26:58 - 00:27:09 - Bode, Linda
  00:27:13 - 00:27:16 - Compagnie, Tijmen
  00:27:16 - 00:27:19 - Stellinga, Hessel
 4. 3.4

 5. 4

  Ter vaststelling:

  • Conceptverslag openbare commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed d.d. 14 april 2022
  • GEHEIM Conceptverslag commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, 2022-04-14, gedeeltelijk openbaar te maken op 24-5-2022. Aan de commissie wordt gevraagd bij de eerstkomende commissie van 24 mei het geheime verslag vast te stellen en de geheimhouding alleen te handhaven voor het geel gearceerde deel.

  Ter informatie:

  • Verslag van de technische bijeenkomst Wensen en bedenkingen procedure Moreelsebrug
  00:28:58 - 00:29:19 - Essabiri, Hamza
 6. 6

  Wethouder: Verschuure. Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Voorafgaande aan het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen, legt het college aan de raad een visie voor het gebied van de Strosteeg, gelegen in de binnenstad (Parkeergarage Springweg en directe omgeving) voor. Met de visie wordt een uitspraak gedaan voor de ontwikkeling van het gebied ná de voorgenomen sloop van de parkeergarage in 2028. De visie vormt daarnaast het toetsingskader voor het bouwplan Strosteeg 18-36.De conceptvisie heeft ter inzage gelegen en daarop zijn in totaal 33 inspraakreacties binnengekomen. In een reactienota heeft het college aangegeven wat het met de inspraakreacties heeft gedaan in de nu aan de raad voorliggende visie.
  In de visie komen onderwerpen aan bod als woningbouw, de bouwhoogte, het straatbeeld, verkeer en openbaar groen binnen het toekomstig gebied.
  Het college stelt voor de raad voor de visie vast te stellen.

  00:31:38 - 00:31:39 - Daniëls, Reindert
  00:31:52 - 00:32:41 - Compagnie, Tijmen
  00:32:42 - 00:32:49 -
  00:32:50 - 00:35:18 - Stellinga, Hessel
  00:35:12 - 00:35:38 -
  00:35:18 - 00:35:37 - Dekkers, Fred
  00:35:38 - 00:37:43 - Stellinga, Hessel
  00:35:51 - 00:35:53 -
  00:37:34 - 00:38:16 -
  00:37:41 - 00:38:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:17 - 00:38:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:17 - 00:39:12 - Stellinga, Hessel
  00:39:02 - 00:39:14 -
  00:39:14 - 00:40:24 - Stellinga, Hessel
  00:40:23 - 00:40:32 -
  00:40:35 - 00:41:09 - Hessel, Yvonne
  00:41:10 - 00:41:38 -
  00:41:23 - 00:53:22 - Dekkers, Fred
  00:42:28 - 00:42:33 -
  00:42:30 - 00:42:38 - Dijkstra, Gert
  00:42:54 - 00:43:00 -
  00:43:08 - 00:43:19 -
  00:43:18 - 00:44:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:42 - 00:44:10 -
  00:44:27 - 00:44:29 -
  00:44:28 - 00:44:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:02 - 00:45:04 -
  00:47:04 - 00:47:29 -
  00:47:12 - 00:47:28 - Bakker, Has
  00:47:59 - 00:48:00 -
  00:48:00 - 00:48:08 - Bakker, Has
  00:48:31 - 00:48:45 -
  00:48:44 - 00:48:44 - Hessel, Yvonne
  00:48:46 - 00:49:17 - Hessel, Yvonne
  00:48:46 - 00:48:53 -
  00:49:46 - 00:49:48 -
  00:49:48 - 00:50:09 - Stellinga, Hessel
  00:50:27 - 00:50:52 - Stellinga, Hessel
  00:50:30 - 00:50:32 -
  00:51:14 - 00:51:17 -
  00:51:16 - 00:51:40 - Stellinga, Hessel
  00:51:26 - 00:51:48 -
  00:52:13 - 00:52:19 -
  00:53:12 - 00:53:22 -
  00:53:19 - 00:55:01 - Bakker, Has
  00:54:52 - 00:55:02 -
  00:55:01 - 00:55:15 - Dekkers, Fred
  00:55:14 - 00:55:38 - Bakker, Has
  00:55:36 - 00:55:38 -
  00:55:38 - 00:55:50 - Dekkers, Fred
  00:55:50 - 00:56:33 - Bakker, Has
  00:56:02 - 00:56:04 -
  00:56:31 - 00:56:33 -
  00:56:33 - 00:56:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:54 - 00:57:18 - Bakker, Has
  00:57:18 - 00:57:20 -
  00:57:19 - 00:57:24 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:24 - 00:57:31 - Bakker, Has
  00:57:31 - 00:57:37 -
  00:57:37 - 00:59:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:28 - 00:59:31 -
  00:59:33 - 00:59:35 -
  00:59:33 - 01:00:59 - Zweth, Rick van der
  01:00:59 - 01:01:01 -
  01:01:01 - 01:01:38 -
  01:01:37 - 01:01:40 -
  01:01:40 - 01:03:06 - Dijkstra, Gert
  01:03:06 - 01:03:10 -
  01:03:09 - 01:03:34 - Essabiri, Hamza
  01:03:34 - 01:03:43 -
  01:03:42 - 01:05:02 - Daniëls, Reindert
  01:05:01 - 01:05:30 -
  01:05:30 - 01:09:40 -
  01:09:37 - 01:09:40 -
  01:09:40 - 01:10:00 - Dekkers, Fred
  01:10:02 - 01:25:39 -
  01:11:40 - 01:11:44 -
  01:11:44 - 01:11:55 - Stellinga, Hessel
  01:12:59 - 01:13:38 -
  01:13:06 - 01:13:18 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:37 - 01:13:46 - Daniëls, Reindert
  01:13:46 - 01:14:15 -
  01:14:16 - 01:14:29 -
  01:14:29 - 01:14:35 - Hessel, Yvonne
  01:15:06 - 01:15:09 -
  01:15:08 - 01:15:17 - Dijkstra, Gert
  01:16:03 - 01:16:19 -
  01:21:21 - 01:21:56 -
  01:21:25 - 01:21:48 - Hoonte, Gertjan te
  01:22:28 - 01:22:31 -
  01:22:30 - 01:22:38 - Zweth, Rick van der
  01:23:09 - 01:23:11 -
  01:23:09 - 01:23:22 - Zweth, Rick van der
  01:23:42 - 01:23:48 -
  01:23:46 - 01:24:02 - Zweth, Rick van der
  01:24:08 - 01:24:13 -
  01:25:38 - 01:26:12 -
  01:25:43 - 01:25:45 -
  01:26:13 - 01:26:42 - Zweth, Rick van der
  01:26:18 - 01:26:45 -
  01:26:19 - 01:26:23 -
  01:26:44 - 01:26:57 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:57 - 01:27:08 -
  01:27:00 - 01:27:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:27:08 - 01:27:51 - Dekkers, Fred
  01:27:53 - 01:27:58 -
  01:27:59 - 01:28:10 - Dijkstra, Gert
  01:28:11 - 01:29:10 -
  01:28:12 - 01:29:19 - Bakker, Has
  01:29:18 - 01:29:25 -
  01:29:24 - 01:29:39 - Hessel, Yvonne
  01:29:41 - 01:29:52 -
  01:29:51 - 01:33:57 -
  01:31:32 - 01:31:40 -
  01:31:38 - 01:31:54 - Stellinga, Hessel
  01:33:56 - 01:34:00 -
  01:33:58 - 01:34:12 - Hessel, Yvonne
  01:34:12 - 01:34:17 -
  01:34:15 - 01:34:31 -
  01:34:31 - 01:36:18 -
  01:41:38 - 01:41:42 -
  01:41:49 - 01:43:01 -
  01:43:01 - 01:45:26 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:45:26 - 01:45:31 -
  01:45:32 - 01:45:47 - Hellevoort, Meike
  01:45:46 - 01:45:51 -
  01:45:47 - 01:46:16 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:46:17 - 01:46:21 -
  01:46:22 - 01:46:34 - Dijkstra, Gert
  01:46:35 - 01:46:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:46:53 - 01:46:55 -
  01:46:55 - 01:47:01 - Dijkstra, Gert
  01:47:02 - 01:47:04 -
  01:47:02 - 01:47:05 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:47:05 - 01:47:08 - Dijkstra, Gert
  01:47:05 - 01:47:07 -
  01:47:08 - 01:47:09 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:47:09 - 01:47:31 -
  01:47:19 - 01:47:20 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:47:31 - 01:49:38 - Hellevoort, Meike
  01:49:34 - 01:49:36 -
  01:49:36 - 01:49:54 - Dijkstra, Gert
  01:49:56 - 01:50:21 - Hellevoort, Meike
  01:50:18 - 01:50:26 -
  01:50:25 - 01:51:38 - Compagnie, Tijmen
  01:51:37 - 01:51:40 -
  01:51:41 - 01:53:14 -
  01:53:12 - 01:53:23 -
  01:53:22 - 01:54:40 - Gastspreker 03
  01:54:19 - 01:54:22 -
  01:54:22 - 01:54:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:54:40 - 01:54:46 -
  01:54:47 - 01:54:56 - Stellinga, Hessel
  01:54:56 - 01:55:01 -
  01:55:02 - 01:55:48 - Daniëls, Reindert
  01:55:48 - 01:56:02 -
  01:56:01 - 01:57:14 - Zweth, Rick van der
  01:57:16 - 01:57:18 -
  01:57:17 - 01:57:35 - Dijkstra, Gert
  01:57:35 - 01:57:51 - Zweth, Rick van der
  01:57:52 - 01:57:58 -
  01:57:57 - 01:58:12 - Essabiri, Hamza
  01:58:14 - 01:58:33 -
  01:58:33 - 02:07:04 -
  02:00:26 - 02:00:34 -
  02:00:32 - 02:00:43 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:00:43 - 02:00:43 -
  02:01:30 - 02:01:43 -
  02:01:42 - 02:01:56 -
  02:07:05 - 02:07:56 -
  02:07:17 - 02:07:49 - Zweth, Rick van der
  02:07:50 - 02:07:58 - Daniëls, Reindert
  02:07:57 - 02:08:02 -
  02:08:04 - 02:10:02 -
  02:09:29 - 02:09:42 -
  02:10:01 - 02:10:18 -
  02:10:18 - 02:10:28 -
  02:10:28 - 02:10:32 -
  02:10:33 - 02:10:52 - Dijkstra, Gert
  02:10:52 - 02:11:11 -
  02:11:11 - 02:12:48 -
  02:12:49 - 02:12:54 -
  02:12:50 - 02:12:55 - Dijkstra, Gert
  02:12:56 - 02:13:08 -
  02:12:56 - 02:13:14 -
  02:13:09 - 02:13:18 - Dijkstra, Gert
  02:13:18 - 02:13:39 -
  02:13:19 - 02:13:23 -
  02:13:39 - 02:13:45 -
  02:13:44 - 02:14:07 - Gastspreker 03
  02:14:06 - 02:14:16 -
  02:14:16 - 02:14:49 -
  02:14:49 - 02:14:58 -
  02:14:58 - 02:15:16 - Dijkstra, Gert
  02:15:18 - 02:16:44 -
  02:16:44 - 02:16:58 -
  02:16:56 - 02:17:32 - Bode, Linda
  02:17:29 - 02:17:44 -
  02:17:45 - 02:17:58 -
  02:17:52 - 02:18:30 - Dijkstra, Gert
  02:18:10 - 02:19:57 -
  00:11:24 - - Heijne, Rachel
 7. 6.1

 8. 7

  Wethouder: Verschuure. Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Al enkele jaren heeft Koninklijke Munt het Muntgebouw aan de Leidseweg 90 verlaten. Met een wijziging van het bestemmingsplan wordt het op verzoek van een particuliere initiatiefnemer mogelijk aan het gebouw de volgende functies te geven: kantoren, (creatieve) bedrijven, vergaderen, congressen, horeca. Sport, maatschappelijke- en culturele voorzieningen. Hiermee wordt volgens het college het mogelijk het Muntgebouw als bijzonder monumentaal erfgoed te behouden.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn 45 zienswijzen binnengekomen. Veel van deze zienswijzen zijn gericht op de vrees dat de horecafunctie kan leiden tot grootschalige feesten en daarmee samenhangende overlast. Het college stelt daarom voor beperkingen aan te geven voor horecagebruik in het bestemmingsplan.
  Aan de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen als ook akkoord te gaan met beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport.

 9. 8

  Wethouder: Verschuure. Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  In 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rijnvliet vastgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van maximaal 1.100 grondgebonden woningen en een aantal appartementen. Het college heeft in 2021 het inrichtingsplan vastgesteld. Voor het verderop in 2022 bouwrijp kunnen maken van de gronden is het volgens het college noodzakelijk ook in het raadvoorstel genoemde agrarische perceel te verwerven. Dit is sinds 2015 niet gelukt langs minnelijke weg.  Op 16 december 2021 heeft de raad het concept-onteigeningsplan Rijnvliet vastgesteld, waarmee de raad heeft ingestemd met de start van de onteigeningsprocedure. Dat plan is vervolgens ter inzage gelegd. De grondeigenaren hebben tijdens de terinzagelegging een zienswijze ingediend.
  In het raadsvoorstel weerlegt het college de zienswijze en stelt de raad voor de onteigeningsprocedure door te zetten. Met het besluit wordt de Kroon gevraagd een onteigeningsbesluit te nemen.