Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

donderdag 30 juni 2022

11:00 - 22:30

Locatie
Stadhuishal
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 30 juni 2022 19:49
Eind
donderdag 30 juni 2022 22:47
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, die wordt gehouden op 30 juni 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. Aanvang: 11.00u

 2. 08:46:26 - 08:46:17 - Hoonte, Gertjan te
  08:45:29 - 08:45:12 - Dijkstra, Gert
  08:45:18 - 08:44:18 - Al-Saqaff, Mariam
  08:44:18 - 08:44:00 - Hoonte, Gertjan te
  08:43:59 - - Al-Saqaff, Mariam
 3. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  08:41:32 - 08:41:21 - Hoonte, Gertjan te
  08:39:13 - 08:38:59 - Zweth, Rick van der
  08:38:58 - 08:38:47 - Al-Saqaff, Mariam
  08:38:48 - 08:38:02 - Kok, Frank de
  08:38:47 - 08:38:46 - Zweth, Rick van der
  08:38:01 - 08:37:59 - Al-Saqaff, Mariam
  08:38:00 - 08:37:49 - Zweth, Rick van der
  08:37:49 - 08:37:43 - Al-Saqaff, Mariam
  08:37:44 - 08:37:30 - Hoonte, Gertjan te
  08:37:29 - 08:37:11 - Al-Saqaff, Mariam
  08:37:12 - 08:36:48 - Heuven, Maarten van
  08:36:46 - 08:34:59 - Al-Saqaff, Mariam
  08:34:59 - 08:34:50 - Vermeulen, Maartje
  08:34:49 - 08:34:28 - Al-Saqaff, Mariam
  08:34:30 - 08:33:21 - Vermeulen, Maartje
  08:33:42 - 08:33:32 - Al-Saqaff, Mariam
  08:33:32 - 08:33:20 - Heuven, Maarten van
  08:33:20 - 08:33:13 - Al-Saqaff, Mariam
  08:33:15 - 08:33:06 - Heuven, Maarten van
  08:33:05 - 08:33:01 - Al-Saqaff, Mariam
  08:33:02 - 08:32:23 - Hoonte, Gertjan te
  08:32:23 - 08:32:12 - Al-Saqaff, Mariam
  08:32:12 - 08:31:57 - Hessel, Yvonne
  08:31:57 - 08:31:53 - Al-Saqaff, Mariam
  08:31:54 - 08:31:42 - Zweth, Rick van der
  08:31:41 - 08:31:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:31:38 - 08:31:34 - Zweth, Rick van der
  08:31:34 - 08:31:18 - Al-Saqaff, Mariam
  08:31:20 - 08:31:12 - Bode, Linda
  08:31:15 - 08:31:08 - Al-Saqaff, Mariam
  08:31:09 - 08:30:59 - Hoonte, Gertjan te
  08:31:00 - 08:30:26 - Al-Saqaff, Mariam
  08:30:54 - 08:30:19 - Hoonte, Gertjan te
  08:30:15 - 08:30:12 - Al-Saqaff, Mariam
  08:30:12 - 08:30:07 - Vries, Dennis de
  08:30:04 - 08:29:50 - Vries, Dennis de
  08:29:46 - 08:29:43 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:42 - 08:29:29 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:29 - 08:29:07 - Vermeulen, Maartje
  08:29:06 - 08:29:02 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:03 - 08:28:37 - Kok, Frank de
  08:28:35 - 08:27:11 - Al-Saqaff, Mariam
  08:27:11 - 08:26:48 - Hoonte, Gertjan te
  08:26:47 - 08:26:16 - Al-Saqaff, Mariam
  08:26:12 - 08:26:09 - Al-Saqaff, Mariam
  08:26:10 - 08:25:53 - Stellinga, Hessel
  08:25:52 - 08:25:24 - Al-Saqaff, Mariam
  08:25:48 - 08:25:45 - Stellinga, Hessel
  08:25:43 - 08:25:41 - Kok, Frank de
  08:25:23 - 08:25:03 - Kok, Frank de
  08:24:55 - 08:24:50 - Al-Saqaff, Mariam
  08:24:49 - 08:24:34 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:24:32 - 08:24:17 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:24:16 - 08:24:12 - Al-Saqaff, Mariam
  08:24:14 - 08:24:04 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:24:01 - 08:23:46 - Al-Saqaff, Mariam
  08:23:55 - 08:23:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:23:47 - 08:23:33 - Zweth, Rick van der
  08:23:29 - 08:23:12 - Zweth, Rick van der
  08:23:28 - 08:23:28 - Al-Saqaff, Mariam
  08:23:12 - 08:23:09 - Al-Saqaff, Mariam
  08:23:09 - 08:22:55 - Meerding, Tess
  08:22:53 - - Al-Saqaff, Mariam
  • Concept Verslag commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed van 24 en 31 mei 2022, ter vaststelling
  • Geheim Concept Verslag besloten commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed van 31 mei 2022, ter vaststelling
 4. 08:20:52 - 08:20:38 - Zweth, Rick van der
  08:20:39 - - Al-Saqaff, Mariam
 5. Beleidsveld: Vastgoed, wethouder De Vries
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De Rekenkamer doet dat ten behoeve van de gemeenteraad.
  De Rekenkamer Utrecht heeft een onderzoek gehouden naar de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. De doelstelling is dat in 2023 57 gebouwen energieneutraal zijn en dat in 2040 344 gebouwen dit zijn. De Rekenkamer constateert dat tot nu toe 2 gebouwen energieneutraal zijn. Als de gemeente zo doorgaat zal het volgens de Rekenkamer niet lukken om de doelstellingen te halen.
  In het raadsvoorstel stelt de Rekenkamer de raad voor het college te verzoeken:

  • de financiële en organisatorische haalbaarheid van de verduurzaming van gemeentelijke vastgoed te herijken.
  • vervolgens expliciet te maken welke stappen nodig zijn en daarbij ook nadrukkelijk te kijken in hoeverre extra geld kan bijdragen aan de doelstellingen.
  • zicht te houden op de voortgang en de raad tijdig en inzichtelijk te informeren
  • binnen zes weken na raadsbesluit de raad te informeren met een plan van aanpak.
  08:17:10 - 08:13:25 - Dijkstra, Harm
  08:13:25 - 08:13:18 - Al-Saqaff, Mariam
  08:13:18 - 08:12:47 - Hoonte, Gertjan te
  08:12:47 - 08:12:45 - Al-Saqaff, Mariam
  08:12:45 - 08:12:07 - Dijkstra, Harm
  08:12:06 - 08:12:03 - Al-Saqaff, Mariam
  08:12:03 - 08:11:46 - Heuven, Maarten van
  08:11:45 - 08:11:44 - Al-Saqaff, Mariam
  08:11:43 - 08:11:09 - Dijkstra, Harm
  08:11:10 - 08:11:05 - Al-Saqaff, Mariam
  08:11:07 - 08:10:39 - Heuven, Maarten van
  08:10:39 - 08:10:38 - Al-Saqaff, Mariam
  08:10:37 - 08:09:50 - Dijkstra, Harm
  08:09:50 - 08:09:44 - Al-Saqaff, Mariam
  08:09:46 - 08:09:19 - Heuven, Maarten van
  08:09:18 - 08:08:13 - Dijkstra, Harm
  08:09:18 - 08:09:16 - Al-Saqaff, Mariam
  08:08:31 - 08:08:26 - Al-Saqaff, Mariam
  08:08:15 - 08:08:04 - Al-Saqaff, Mariam
  08:08:04 - 08:07:49 - Hessel, Yvonne
  08:07:50 - 08:07:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:07:41 - 08:07:14 - Hoonte, Gertjan te
  08:07:38 - 08:07:38 - Al-Saqaff, Mariam
  08:07:13 - 08:07:10 - Al-Saqaff, Mariam
  08:07:12 - 08:06:36 - Dijkstra, Harm
  08:06:36 - 08:06:31 - Al-Saqaff, Mariam
  08:06:32 - 08:05:52 - Assen, Hester
  08:05:52 - 08:05:50 - Al-Saqaff, Mariam
  08:05:50 - 08:05:01 - Dijkstra, Harm
  08:05:01 - 08:04:43 - Al-Saqaff, Mariam
  08:04:43 - 07:51:46 - Claasen, Fred
  08:03:43 - 08:03:40 - Al-Saqaff, Mariam
  08:03:40 - 08:03:08 - Hoonte, Gertjan te
  08:03:08 - 08:03:07 - Al-Saqaff, Mariam
  08:02:28 - 08:02:21 - Al-Saqaff, Mariam
  08:02:22 - 08:02:02 - Hoonte, Gertjan te
  08:02:01 - 08:01:59 - Al-Saqaff, Mariam
  08:01:50 - 08:01:43 - Al-Saqaff, Mariam
  08:01:42 - 08:01:23 - Hoonte, Gertjan te
  08:01:22 - 08:01:20 - Al-Saqaff, Mariam
  08:01:18 - 08:01:08 - Al-Saqaff, Mariam
  08:01:08 - 08:00:38 - Dijkstra, Harm
  08:00:41 - 08:00:36 - Al-Saqaff, Mariam
  08:00:32 - 08:00:29 - Al-Saqaff, Mariam
  08:00:32 - 08:00:19 - Dijkstra, Harm
  08:00:19 - 08:00:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:59:44 - 07:59:38 - Al-Saqaff, Mariam
  07:59:39 - 07:59:01 - Dijkstra, Gert
  07:59:02 - 07:59:00 - Al-Saqaff, Mariam
  07:58:52 - 07:58:43 - Dijkstra, Gert
  07:58:51 - 07:58:49 - Al-Saqaff, Mariam
  07:58:43 - 07:58:41 - Al-Saqaff, Mariam
  07:58:34 - 07:58:32 - Al-Saqaff, Mariam
  07:58:33 - 07:58:19 - Dijkstra, Gert
  07:58:32 - 07:58:30 - Al-Saqaff, Mariam
  07:58:20 - 07:58:13 - Al-Saqaff, Mariam
  07:58:13 - 07:57:53 - Hessel, Yvonne
  07:57:54 - 07:57:51 - Al-Saqaff, Mariam
  07:57:52 - 07:57:07 - Hessel, Yvonne
  07:57:23 - 07:57:20 - Al-Saqaff, Mariam
  07:57:06 - 07:57:04 - Al-Saqaff, Mariam
  07:56:56 - 07:56:52 - Al-Saqaff, Mariam
  07:55:05 - 07:55:01 - Al-Saqaff, Mariam
  07:55:03 - 07:54:55 - Heuven, Maarten van
  07:54:55 - 07:54:53 - Al-Saqaff, Mariam
  07:54:22 - 07:54:20 - Al-Saqaff, Mariam
  07:54:21 - 07:53:53 - Heuven, Maarten van
  07:53:53 - 07:53:51 - Al-Saqaff, Mariam
  07:53:42 - 07:53:39 - Al-Saqaff, Mariam
  07:53:40 - 07:53:20 - Heuven, Maarten van
  07:53:20 - 07:53:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:52:43 - 07:52:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:52:40 - 07:52:33 - Al-Saqaff, Mariam
  07:52:30 - 07:52:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:51:54 - 07:51:47 - Al-Saqaff, Mariam
  07:51:47 - 07:49:06 - Hoonte, Gertjan te
  07:49:04 - 07:48:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:48:58 - 07:46:40 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:46:40 - 07:46:37 - Al-Saqaff, Mariam
  07:46:38 - 07:46:10 - Hoonte, Gertjan te
  07:46:12 - 07:46:09 - Al-Saqaff, Mariam
  07:46:10 - 07:45:03 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:45:24 - 07:45:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:45:03 - 07:45:01 - Al-Saqaff, Mariam
  07:45:01 - 07:44:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:44:27 - 07:44:25 - Al-Saqaff, Mariam
  07:44:27 - 07:43:51 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:43:52 - 07:43:49 - Al-Saqaff, Mariam
  07:43:50 - 07:43:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:43:26 - 07:43:25 - Al-Saqaff, Mariam
  07:43:26 - 07:43:11 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:43:11 - 07:43:02 - Al-Saqaff, Mariam
  07:43:03 - 07:41:39 - Hessel, Yvonne
  07:42:48 - 07:42:43 - Al-Saqaff, Mariam
  07:42:18 - 07:42:07 - Al-Saqaff, Mariam
  07:42:05 - 07:41:51 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:42:04 - 07:42:02 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:50 - 07:41:33 - Hoonte, Gertjan te
  07:41:50 - 07:41:22 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:22 - 07:40:46 - Dijkstra, Harm
  07:40:46 - 07:40:45 - Al-Saqaff, Mariam
  07:40:44 - 07:40:26 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:40:24 - 07:40:19 - Al-Saqaff, Mariam
  07:40:19 - 07:39:19 - Heuven, Maarten van
  07:39:21 - 07:39:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:39:19 - 07:38:56 - Dijkstra, Harm
  07:38:58 - 07:38:55 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:56 - 07:38:14 - Heuven, Maarten van
  07:38:49 - 07:38:45 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:16 - 07:38:12 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:14 - 07:37:50 - Assen, Hester
  07:37:51 - 07:37:50 - Al-Saqaff, Mariam
  07:37:51 - 07:37:19 - Heuven, Maarten van
  07:37:19 - 07:37:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:37:17 - 07:36:59 - Assen, Hester
  07:36:59 - 07:36:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:36:58 - 07:36:36 - Heuven, Maarten van
  07:36:35 - 07:36:34 - Al-Saqaff, Mariam
  07:36:34 - 07:36:14 - Assen, Hester
  07:36:15 - 07:36:13 - Al-Saqaff, Mariam
  07:36:13 - 07:35:42 - Heuven, Maarten van
  07:35:44 - 07:35:41 - Al-Saqaff, Mariam
  07:35:41 - 07:35:01 - Dijkstra, Harm
  07:35:19 - 07:34:57 - Al-Saqaff, Mariam
  07:35:00 - 07:34:38 - Heuven, Maarten van
  07:34:39 - 07:34:36 - Al-Saqaff, Mariam
  07:34:36 - 07:34:19 - Dijkstra, Harm
  07:34:24 - 07:34:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:34:20 - 07:34:02 - Heuven, Maarten van
  07:34:05 - 07:33:52 - Dijkstra, Harm
  07:34:05 - 07:34:02 - Al-Saqaff, Mariam
  07:33:56 - 07:33:40 - Heuven, Maarten van
  07:33:53 - 07:33:52 - Al-Saqaff, Mariam
  07:33:41 - 07:33:38 - Al-Saqaff, Mariam
  07:33:38 - 07:33:06 - Hoonte, Gertjan te
  07:33:07 - 07:33:06 - Al-Saqaff, Mariam
  07:33:06 - 07:32:41 - Heuven, Maarten van
  07:32:41 - 07:32:39 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:39 - 07:32:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:32:26 - 07:32:25 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:25 - 07:32:16 - Heuven, Maarten van
  07:32:15 - 07:32:12 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:12 - 07:31:23 - Hessel, Yvonne
  07:32:11 - 07:32:05 - Claasen, Fred
  07:31:24 - 07:31:21 - Al-Saqaff, Mariam
  07:31:21 - 07:30:08 - Heuven, Maarten van
  07:31:11 - 07:31:09 - Hessel, Yvonne
  07:31:07 - 07:30:47 - Hessel, Yvonne
  07:31:06 - 07:31:05 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:47 - 07:30:46 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:12 - 07:30:07 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:08 - 07:29:43 - Hessel, Yvonne
  07:29:45 - 07:29:41 - Al-Saqaff, Mariam
  07:29:41 - 07:29:32 - Heuven, Maarten van
  07:29:34 - 07:29:24 - Al-Saqaff, Mariam
  07:29:23 - 07:29:07 - Claasen, Fred
  07:29:07 - 07:28:47 - Al-Saqaff, Mariam
  07:29:06 - 07:29:03 - Heuven, Maarten van
  07:28:47 - 07:27:54 - Heuven, Maarten van
  07:27:53 - 07:27:48 - Al-Saqaff, Mariam
  07:27:48 - 07:26:01 - Bode, Linda
  07:26:21 - 07:26:00 - Al-Saqaff, Mariam
  07:26:01 - 07:25:00 - Assen, Hester
  07:24:59 - 07:24:54 - Al-Saqaff, Mariam
  07:24:56 - 07:24:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:24:36 - 07:24:35 - Al-Saqaff, Mariam
  07:24:35 - 07:24:29 - Assen, Hester
  07:24:28 - 07:24:27 - Al-Saqaff, Mariam
  07:24:28 - 07:24:25 - Hoonte, Gertjan te
  07:24:24 - 07:24:23 - Al-Saqaff, Mariam
  07:24:24 - 07:23:54 - Assen, Hester
  07:23:55 - 07:23:53 - Al-Saqaff, Mariam
  07:23:54 - 07:23:35 - Hoonte, Gertjan te
  07:23:35 - 07:23:34 - Al-Saqaff, Mariam
  07:23:35 - 07:23:14 - Assen, Hester
  07:23:14 - 07:23:02 - Al-Saqaff, Mariam
  07:23:03 - 07:22:22 - Dotinga, Boukje
  07:22:22 - 07:22:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:22:17 - 07:20:03 - Dijkstra, Gert
  07:20:04 - 07:20:02 - Al-Saqaff, Mariam
  07:20:02 - 07:19:48 - Dijkstra, Harm
  07:19:50 - 07:19:47 - Al-Saqaff, Mariam
  07:19:47 - 07:19:01 - Dijkstra, Gert
  07:19:02 - 07:18:56 - Al-Saqaff, Mariam
  07:18:56 - 07:18:50 - Assen, Hester
  07:18:49 - 07:18:48 - Al-Saqaff, Mariam
  07:18:48 - 07:18:29 - Dijkstra, Gert
  07:18:29 - 07:18:27 - Al-Saqaff, Mariam
  07:18:28 - 07:17:57 - Assen, Hester
  07:17:57 - 07:17:56 - Al-Saqaff, Mariam
  07:17:55 - 07:17:27 - Dijkstra, Gert
  07:17:27 - 07:17:26 - Al-Saqaff, Mariam
  07:17:25 - 07:17:17 - Assen, Hester
  07:17:18 - 07:17:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:17:16 - 07:16:44 - Dijkstra, Gert
  07:16:50 - 07:16:49 - Al-Saqaff, Mariam
  07:16:44 - 07:16:40 - Al-Saqaff, Mariam
  07:16:40 - 07:16:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:16:27 - 07:16:27 - Al-Saqaff, Mariam
  07:16:26 - 07:16:04 - Dijkstra, Gert
  07:16:04 - 07:15:56 - Al-Saqaff, Mariam
  07:15:57 - 07:15:25 - Compagnie, Tijmen
  07:15:24 - 07:15:21 - Al-Saqaff, Mariam
  07:15:22 - 07:14:56 - Essabiri, Hamza
  07:14:57 - 07:14:54 - Al-Saqaff, Mariam
  07:14:55 - 07:14:09 - Dijkstra, Harm
  07:14:47 - 07:14:40 - Al-Saqaff, Mariam
  07:14:09 - 07:14:07 - Al-Saqaff, Mariam
  07:14:08 - 07:13:35 - Compagnie, Tijmen
  07:13:37 - 07:13:30 - Al-Saqaff, Mariam
  07:13:31 - 07:13:07 - Essabiri, Hamza
  07:13:06 - 07:12:38 - Al-Saqaff, Mariam
  07:12:47 - 07:12:39 - Assen, Hester
  07:07:13 - 07:06:51 - Al-Saqaff, Mariam
  07:06:52 - 07:03:53 - Gastspreker 10
  07:03:57 - 07:03:51 - Al-Saqaff, Mariam
  07:03:50 - 07:01:07 - Vries, Dennis de
  07:01:08 - 07:01:05 - Al-Saqaff, Mariam
  07:01:07 - 07:00:54 - Dijkstra, Harm
  07:00:54 - 07:00:53 - Al-Saqaff, Mariam
  07:00:53 - 06:59:28 - Vries, Dennis de
  06:59:32 - 06:59:26 - Al-Saqaff, Mariam
  06:59:25 - 06:56:25 - Vries, Dennis de
  06:56:28 - 06:56:25 - Al-Saqaff, Mariam
  06:56:25 - 06:56:06 - Assen, Hester
  06:56:06 - 06:56:05 - Al-Saqaff, Mariam
  06:56:05 - 06:55:27 - Vries, Dennis de
  06:55:28 - 06:55:23 - Al-Saqaff, Mariam
  06:55:24 - 06:55:10 - Dijkstra, Harm
  06:55:13 - 06:55:12 - Al-Saqaff, Mariam
  06:55:11 - 06:55:01 - Vries, Dennis de
  06:55:02 - 06:55:01 - Al-Saqaff, Mariam
  06:55:01 - 06:54:46 - Dijkstra, Harm
  06:54:46 - 06:54:45 - Al-Saqaff, Mariam
  06:54:45 - 06:54:26 - Vries, Dennis de
  06:54:26 - 06:54:24 - Al-Saqaff, Mariam
  06:54:25 - 06:54:07 - Dijkstra, Harm
  06:54:09 - 06:54:05 - Al-Saqaff, Mariam
  06:54:05 - 06:54:00 - Vries, Dennis de
  06:54:03 - 06:53:55 - Al-Saqaff, Mariam
  06:53:55 - 06:53:09 - Vries, Dennis de
  06:53:10 - 06:53:07 - Al-Saqaff, Mariam
  06:53:08 - 06:52:51 - Heuven, Maarten van
  06:52:51 - 06:52:50 - Al-Saqaff, Mariam
  06:52:50 - 06:52:34 - Vries, Dennis de
  06:52:33 - 06:52:31 - Al-Saqaff, Mariam
  06:52:31 - 06:52:21 - Hoonte, Gertjan te
  06:52:20 - 06:52:19 - Al-Saqaff, Mariam
  06:52:20 - 06:52:03 - Vries, Dennis de
  06:52:12 - 06:52:10 - Al-Saqaff, Mariam
  06:52:05 - 06:51:58 - Al-Saqaff, Mariam
  06:51:59 - 06:51:39 - Dijkstra, Harm
  06:51:39 - 06:51:38 - Al-Saqaff, Mariam
  06:51:38 - 06:50:58 - Vries, Dennis de
  06:50:58 - 06:50:55 - Al-Saqaff, Mariam
  06:50:55 - 06:48:12 - Vries, Dennis de
  06:48:11 - 06:47:59 - Vries, Dennis de
  06:48:00 - 06:47:11 - Al-Saqaff, Mariam
  06:47:44 - 06:47:39 - Bode, Linda
  06:47:28 - 06:47:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:47:27 - 06:47:21 - Hoonte, Gertjan te
  06:47:11 - 06:46:55 - Bode, Linda
  06:46:56 - 06:46:50 - Al-Saqaff, Mariam
  06:46:51 - 06:46:47 - Compagnie, Tijmen
  06:46:46 - 06:46:32 - Al-Saqaff, Mariam
  06:46:38 - 06:46:36 - Vries, Dennis de
  06:46:38 - 06:46:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:46:28 - 06:46:21 - Al-Saqaff, Mariam
  06:46:21 - 06:45:10 - Vries, Dennis de
  06:45:14 - 06:45:08 - Al-Saqaff, Mariam
  06:45:09 - 06:45:02 - Compagnie, Tijmen
  06:45:01 - 06:44:57 - Al-Saqaff, Mariam
  06:44:59 - 06:44:21 - Vries, Dennis de
  06:44:33 - 06:44:31 - Al-Saqaff, Mariam
  06:44:21 - 06:43:59 - Hoonte, Gertjan te
  06:44:21 - 06:44:19 - Al-Saqaff, Mariam
  06:44:00 - 06:43:58 - Al-Saqaff, Mariam
  06:43:58 - 06:43:20 - Vries, Dennis de
  06:43:19 - 06:43:18 - Al-Saqaff, Mariam
  06:43:19 - 06:43:11 - Hoonte, Gertjan te
  06:43:11 - 06:43:10 - Al-Saqaff, Mariam
  06:43:10 - 06:42:52 - Vries, Dennis de
  06:42:51 - 06:42:50 - Al-Saqaff, Mariam
  06:42:50 - 06:42:38 - Hoonte, Gertjan te
  06:42:37 - 06:42:36 - Al-Saqaff, Mariam
  06:42:36 - 06:42:16 - Vries, Dennis de
  06:42:15 - 06:42:13 - Al-Saqaff, Mariam
  06:42:13 - 06:42:03 - Dijkstra, Gert
  06:42:09 - 06:42:02 - Al-Saqaff, Mariam
  06:42:00 - 06:41:27 - Al-Saqaff, Mariam
  06:41:26 - 06:40:56 - Vliet, Dirk-Jan van
  06:40:56 - 06:40:52 - Al-Saqaff, Mariam
  06:40:52 - 06:40:34 - Hoonte, Gertjan te
  06:40:33 - 06:40:30 - Al-Saqaff, Mariam
  06:40:31 - 06:39:55 - Dijkstra, Gert
  06:39:54 - 06:39:48 - Al-Saqaff, Mariam
  06:39:49 - 06:39:26 - Dijkstra, Harm
  06:39:46 - 06:39:44 - Al-Saqaff, Mariam
  06:39:25 - 06:39:10 - Al-Saqaff, Mariam
  06:39:11 - 06:37:30 - Vries, Dennis de
  06:37:29 - 06:35:47 - Al-Saqaff, Mariam
 6. Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling, wethouder Schilderman
  Indicatie behandeltijd: 120 min
  Voor het stadsdeel Utrecht Sciencepark (USP, vroeger: Uithof) is door het college een omgevingsvisie opgesteld. Een omgevingsvisie voor een stadsdeel vertaalt de stadsbrede visie over onder andere het wonen, werken en recreëren naar een passende visie voor dat stadsdeel. Op basis van de omgevingsvisie kunnen verdere ontwikkelingen binnen het stadsdeel worden vormgegeven. Vaak gebeurt dit door het opstellen van omgevingsplannen die inzoomen op concretere ontwikkelingen. De omgevingsvisie Utrecht Sciencepark 2040 gaat uit van groei binnen het gebied op de punten van wonen, werken en voorzieningen, maar gaat ook in op de kwaliteitsverbetering van groen, het verblijf en de bereikbaarheid. In de visie wordt voorgesteld de ruimte voor ontwikkeling van werk te relateren aan science en een versterking van recreatie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en cultuurhistorie re bewerkstelligen. Het college zou verder willen kiezen voor een autoluw en bereikbaar USP, de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking te onderzoeken en voor het nieuwe Ronald Mc Donald Huis een kansrijke locatie te kiezen.
  Het college stelt de raad voor de visie vast te stellen.
  De conceptvisie heeft in de periode van 15 juni tot en met 30 augustus 2021 ter inzage gelegen. In totaal zijn 85 zienswijzen ingediend, waaronder 1 zienswijze namens 296 bewoners. Voorgesteld wordt de reactienota, met daarin de beantwoording op alle zienswijzen vast te stellen.

  05:30:56 - 05:28:59 - Stam, Titus
  05:29:03 - 05:28:58 - Al-Saqaff, Mariam
  05:28:59 - 05:28:38 - Graaf, Rik van der
  05:28:39 - 05:28:36 - Al-Saqaff, Mariam
  05:28:38 - 05:28:17 - Stam, Titus
  05:28:16 - 05:28:13 - Al-Saqaff, Mariam
  05:28:12 - 05:27:53 - Dijkstra, Gert
  05:27:55 - 05:27:52 - Al-Saqaff, Mariam
  05:27:52 - 05:27:26 - Stam, Titus
  05:27:29 - 05:27:23 - Al-Saqaff, Mariam
  05:27:22 - 05:27:02 - Bakker, Has
  05:27:01 - 05:27:00 - Al-Saqaff, Mariam
  05:27:01 - 05:26:45 - Stam, Titus
  05:26:45 - 05:26:43 - Al-Saqaff, Mariam
  05:26:44 - 05:26:22 - Bakker, Has
  05:26:23 - 05:26:21 - Al-Saqaff, Mariam
  05:26:22 - 05:26:03 - Stam, Titus
  05:26:04 - 05:26:02 - Al-Saqaff, Mariam
  05:25:58 - 05:25:00 - Stam, Titus
  05:25:02 - 05:24:59 - Al-Saqaff, Mariam
  05:25:00 - 05:23:38 - Stam, Titus
  05:24:59 - 05:24:50 - Vermeulen, Maartje
  05:24:50 - 05:24:49 - Al-Saqaff, Mariam
  05:24:46 - 05:24:43 - Al-Saqaff, Mariam
  05:23:37 - 05:23:33 - Al-Saqaff, Mariam
  05:23:32 - 05:19:02 - Bakker, Has
  05:19:04 - 05:18:59 - Al-Saqaff, Mariam
  05:19:02 - 05:18:27 - Snippe, Lisanne
  05:18:31 - 05:18:25 - Al-Saqaff, Mariam
  05:18:25 - 05:17:29 - Bakker, Has
  05:17:32 - 05:17:27 - Al-Saqaff, Mariam
  05:17:27 - 05:17:17 - Snippe, Lisanne
  05:17:18 - 05:17:17 - Al-Saqaff, Mariam
  05:17:17 - 05:15:57 - Bakker, Has
  05:17:00 - 05:16:57 - Al-Saqaff, Mariam
  05:15:57 - 05:15:51 - Al-Saqaff, Mariam
  05:15:52 - 05:15:21 - Dijkstra, Gert
  05:15:23 - 05:15:22 - Al-Saqaff, Mariam
  05:15:21 - 05:14:53 - Bakker, Has
  05:14:52 - 05:14:47 - Al-Saqaff, Mariam
  05:14:52 - 05:14:28 - Dijkstra, Gert
  05:14:29 - 05:14:26 - Al-Saqaff, Mariam
  05:14:27 - 05:13:53 - Bakker, Has
  05:13:52 - 05:13:42 - Al-Saqaff, Mariam
  05:13:41 - 05:12:39 - Hakkert, Daan
  05:12:44 - 05:12:40 - Al-Saqaff, Mariam
  05:12:41 - 05:12:30 - Graaf, Rik van der
  05:12:31 - 05:12:29 - Al-Saqaff, Mariam
  05:12:30 - 05:12:01 - Hakkert, Daan
  05:12:10 - 05:12:06 - Al-Saqaff, Mariam
  05:12:07 - 05:11:46 - Bakker, Has
  05:12:00 - 05:11:56 - Hakkert, Daan
  05:11:46 - 05:11:44 - Al-Saqaff, Mariam
  05:11:45 - 05:11:22 - Hakkert, Daan
  05:11:23 - 05:11:21 - Al-Saqaff, Mariam
  05:11:21 - 05:10:59 - Bakker, Has
  05:11:00 - 05:10:58 - Al-Saqaff, Mariam
  05:10:58 - 05:09:04 - Hakkert, Daan
  05:10:43 - 05:10:41 - Al-Saqaff, Mariam
  05:09:06 - 05:09:01 - Al-Saqaff, Mariam
  05:08:58 - 05:07:01 - Stellinga, Hessel
  05:07:05 - 05:07:02 - Al-Saqaff, Mariam
  05:07:02 - 05:06:49 - Bakker, Has
  05:06:49 - 05:06:47 - Al-Saqaff, Mariam
  05:06:47 - 05:06:07 - Stellinga, Hessel
  05:06:07 - 05:06:03 - Al-Saqaff, Mariam
  05:06:04 - 05:05:51 - Bakker, Has
  05:05:50 - 05:05:48 - Al-Saqaff, Mariam
  05:05:49 - 05:05:34 - Stellinga, Hessel
  05:05:34 - 05:05:31 - Al-Saqaff, Mariam
  05:05:27 - 05:04:12 - Stellinga, Hessel
  05:04:17 - 05:04:12 - Al-Saqaff, Mariam
  05:04:11 - 05:03:42 - Graaf, Rik van der
  05:03:43 - 05:03:41 - Al-Saqaff, Mariam
  05:03:41 - 05:02:54 - Stellinga, Hessel
  05:03:04 - 05:02:53 - Al-Saqaff, Mariam
  05:02:53 - 05:02:35 - Vermeulen, Maartje
  05:02:36 - 05:02:34 - Al-Saqaff, Mariam
  05:02:34 - 05:02:04 - Stellinga, Hessel
  05:02:05 - 05:02:01 - Al-Saqaff, Mariam
  05:01:56 - 05:01:20 - Stellinga, Hessel
  05:01:22 - 05:01:11 - Al-Saqaff, Mariam
  05:01:10 - 05:00:04 - Graaf, Rik van der
  05:00:14 - 05:00:10 - Al-Saqaff, Mariam
  05:00:11 - 04:59:25 - Dijkstra, Gert
  04:59:26 - 04:59:17 - Al-Saqaff, Mariam
  04:59:18 - 04:58:46 - Graaf, Rik van der
  04:58:47 - 04:58:43 - Al-Saqaff, Mariam
  04:58:43 - 04:58:37 - Dijkstra, Gert
  04:58:39 - 04:58:12 - Graaf, Rik van der
  04:58:36 - 04:58:33 - Al-Saqaff, Mariam
  04:58:13 - 04:58:10 - Al-Saqaff, Mariam
  04:58:10 - 04:57:23 - Oudejans, Annemarijn
  04:57:40 - 04:57:34 - Al-Saqaff, Mariam
  04:57:24 - 04:57:23 - Al-Saqaff, Mariam
  04:57:23 - 04:54:43 - Graaf, Rik van der
  04:57:10 - 04:57:08 - Al-Saqaff, Mariam
  04:54:44 - 04:54:42 - Al-Saqaff, Mariam
  04:54:41 - 04:54:29 - Vermeulen, Maartje
  04:54:30 - 04:53:40 - Graaf, Rik van der
  04:54:30 - 04:54:28 - Al-Saqaff, Mariam
  04:54:05 - 04:54:02 - Al-Saqaff, Mariam
  04:53:43 - 04:53:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:53:42 - 04:53:20 - Snippe, Lisanne
  04:53:22 - 04:53:18 - Al-Saqaff, Mariam
  04:53:21 - 04:53:20 - Graaf, Rik van der
  04:53:19 - 04:52:57 - Graaf, Rik van der
  04:53:00 - 04:52:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:52:55 - 04:52:18 - Graaf, Rik van der
  04:52:19 - 04:52:15 - Al-Saqaff, Mariam
  04:52:15 - 04:35:45 - Vermeulen, Maartje
  04:50:58 - 04:50:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:50:54 - 04:50:44 - Graaf, Rik van der
  04:50:45 - 04:50:42 - Al-Saqaff, Mariam
  04:50:17 - 04:50:14 - Al-Saqaff, Mariam
  04:49:59 - 04:49:56 - Al-Saqaff, Mariam
  04:49:56 - 04:48:31 - Snippe, Lisanne
  04:49:46 - 04:49:45 - Al-Saqaff, Mariam
  04:49:38 - 04:49:35 - Al-Saqaff, Mariam
  04:49:29 - 04:49:27 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:56 - 04:48:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:42 - 04:48:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:29 - 04:48:26 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:54 - 04:47:50 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:52 - 04:47:30 - Stam, Titus
  04:47:30 - 04:47:28 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:03 - 04:46:58 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:00 - 04:46:49 - Stam, Titus
  04:46:48 - 04:46:44 - Al-Saqaff, Mariam
  04:46:28 - 04:46:24 - Al-Saqaff, Mariam
  04:46:25 - 04:46:09 - Hakkert, Daan
  04:46:10 - 04:46:07 - Al-Saqaff, Mariam
  04:45:32 - 04:45:23 - Al-Saqaff, Mariam
  04:45:27 - 04:45:14 - Stellinga, Hessel
  04:45:15 - 04:45:12 - Al-Saqaff, Mariam
  04:44:42 - 04:44:38 - Al-Saqaff, Mariam
  04:44:38 - 04:44:33 - Stellinga, Hessel
  04:44:33 - 04:44:31 - Al-Saqaff, Mariam
  04:44:17 - 04:44:15 - Al-Saqaff, Mariam
  04:44:15 - 04:44:08 - Stellinga, Hessel
  04:44:08 - 04:44:06 - Al-Saqaff, Mariam
  04:43:50 - 04:43:46 - Al-Saqaff, Mariam
  04:43:46 - 04:43:15 - Bakker, Has
  04:43:14 - 04:43:12 - Al-Saqaff, Mariam
  04:42:55 - 04:42:51 - Al-Saqaff, Mariam
  04:42:02 - 04:41:57 - Al-Saqaff, Mariam
  04:41:58 - 04:41:38 - Essabiri, Hamza
  04:41:38 - 04:41:36 - Al-Saqaff, Mariam
  04:41:23 - 04:41:20 - Al-Saqaff, Mariam
  04:41:21 - 04:40:54 - Essabiri, Hamza
  04:40:55 - 04:40:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:40:20 - 04:40:17 - Al-Saqaff, Mariam
  04:40:19 - 04:40:03 - Essabiri, Hamza
  04:40:02 - 04:40:01 - Al-Saqaff, Mariam
  04:39:34 - 04:39:30 - Al-Saqaff, Mariam
  04:39:31 - 04:39:14 - Hessel, Yvonne
  04:39:14 - 04:39:12 - Al-Saqaff, Mariam
  04:38:52 - 04:38:48 - Al-Saqaff, Mariam
  04:37:30 - 04:37:27 - Al-Saqaff, Mariam
  04:37:29 - 04:37:12 - Graaf, Rik van der
  04:37:15 - 04:37:11 - Al-Saqaff, Mariam
  04:36:46 - 04:36:43 - Al-Saqaff, Mariam
  04:36:44 - 04:36:34 - Hakkert, Daan
  04:36:34 - 04:36:31 - Al-Saqaff, Mariam
  04:36:03 - 04:35:59 - Al-Saqaff, Mariam
  04:35:50 - 04:35:45 - Al-Saqaff, Mariam
  04:35:44 - 04:33:34 - Bode, Linda
  04:34:20 - 04:34:15 - Al-Saqaff, Mariam
  04:34:15 - 04:33:56 - Dijkstra, Gert
  04:33:57 - 04:33:55 - Al-Saqaff, Mariam
  04:33:42 - 04:33:38 - Al-Saqaff, Mariam
  04:33:36 - 04:33:26 - Al-Saqaff, Mariam
  04:33:26 - 04:32:27 - Dijkstra, Gert
  04:32:31 - 04:32:26 - Al-Saqaff, Mariam
  04:32:26 - 04:31:55 - Bakker, Has
  04:31:56 - 04:31:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:31:54 - 04:31:08 - Dijkstra, Gert
  04:31:28 - 04:31:03 - Vermeulen, Maartje
  04:31:17 - 04:30:59 - Al-Saqaff, Mariam
  04:31:00 - 04:30:46 - Bakker, Has
  04:30:46 - 04:30:45 - Al-Saqaff, Mariam
  04:30:45 - 04:30:07 - Dijkstra, Gert
  04:30:07 - 04:30:05 - Al-Saqaff, Mariam
  04:30:06 - 04:29:42 - Bakker, Has
  04:29:42 - 04:29:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:29:40 - 04:29:15 - Dijkstra, Gert
  04:29:16 - 04:29:12 - Al-Saqaff, Mariam
  04:29:11 - 04:28:48 - Vermeulen, Maartje
  04:28:48 - 04:28:46 - Al-Saqaff, Mariam
  04:28:46 - 04:28:20 - Dijkstra, Gert
  04:28:21 - 04:28:16 - Al-Saqaff, Mariam
  04:28:17 - 04:27:58 - Snippe, Lisanne
  04:27:58 - 04:27:56 - Al-Saqaff, Mariam
  04:27:56 - 04:27:49 - Dijkstra, Gert
  04:27:50 - 04:27:48 - Al-Saqaff, Mariam
  04:27:48 - 04:27:32 - Snippe, Lisanne
  04:27:39 - 04:27:29 - Al-Saqaff, Mariam
  04:27:32 - 04:27:03 - Dijkstra, Gert
  04:27:02 - 04:26:56 - Al-Saqaff, Mariam
  04:26:57 - 04:26:31 - Oudejans, Annemarijn
  04:26:31 - 04:26:30 - Al-Saqaff, Mariam
  04:26:29 - 04:26:26 - Dijkstra, Gert
  04:26:25 - 04:26:21 - Al-Saqaff, Mariam
  04:26:22 - 04:25:52 - Star, Fred van der
  04:25:57 - 04:25:51 - Al-Saqaff, Mariam
  04:25:52 - 04:25:35 - Dijkstra, Gert
  04:25:36 - 04:25:33 - Al-Saqaff, Mariam
  04:25:27 - 04:24:30 - Dijkstra, Gert
  04:24:29 - 04:24:24 - Al-Saqaff, Mariam
  04:24:24 - 04:22:31 - Essabiri, Hamza
  04:22:30 - 04:22:25 - Al-Saqaff, Mariam
  04:22:25 - 04:18:34 - Oudejans, Annemarijn
  04:18:33 - 04:18:33 - Oudejans, Annemarijn
  04:18:33 - 04:18:28 - Al-Saqaff, Mariam
  04:18:28 - 04:13:54 - Snippe, Lisanne
  04:13:54 - 04:13:42 - Al-Saqaff, Mariam
  04:13:41 - 04:08:47 - Star, Fred van der
  04:11:01 - 04:10:56 - Al-Saqaff, Mariam
  04:10:57 - 04:10:33 - Vermeulen, Maartje
  04:10:36 - 04:10:33 - Al-Saqaff, Mariam
  04:10:06 - 04:09:57 - Al-Saqaff, Mariam
  04:10:04 - 04:09:49 - Vermeulen, Maartje
  04:09:50 - 04:09:48 - Al-Saqaff, Mariam
  04:09:29 - 04:09:21 - Al-Saqaff, Mariam
  04:08:47 - 04:08:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:08:38 - 04:07:33 - Hessel, Yvonne
  04:08:17 - 04:08:10 - Al-Saqaff, Mariam
  04:07:33 - 04:07:02 - Al-Saqaff, Mariam
  03:52:24 - 03:52:10 - Al-Saqaff, Mariam
  03:52:11 - 03:48:26 - Schilderman, Susanne
  03:48:28 - 03:48:22 - Al-Saqaff, Mariam
  03:48:23 - 03:48:11 - Stam, Titus
  03:48:10 - 03:48:09 - Al-Saqaff, Mariam
  03:48:10 - 03:47:34 - Schilderman, Susanne
  03:47:35 - 03:47:33 - Al-Saqaff, Mariam
  03:47:34 - 03:47:15 - Stam, Titus
  03:47:15 - 03:47:13 - Al-Saqaff, Mariam
  03:47:14 - 03:46:43 - Schilderman, Susanne
  03:46:46 - 03:46:41 - Al-Saqaff, Mariam
  03:46:42 - 03:46:14 - Hakkert, Daan
  03:46:14 - 03:46:12 - Al-Saqaff, Mariam
  03:46:13 - 03:45:34 - Schilderman, Susanne
  03:45:35 - 03:45:33 - Al-Saqaff, Mariam
  03:45:34 - 03:44:59 - Hakkert, Daan
  03:45:00 - 03:44:58 - Al-Saqaff, Mariam
  03:44:59 - 03:43:35 - Schilderman, Susanne
  03:44:49 - 03:44:47 - Al-Saqaff, Mariam
  03:43:38 - 03:43:35 - Al-Saqaff, Mariam
  03:43:36 - 03:43:10 - Stam, Titus
  03:43:13 - 03:43:09 - Al-Saqaff, Mariam
  03:43:11 - 03:42:40 - Schilderman, Susanne
  03:42:47 - 03:42:39 - Al-Saqaff, Mariam
  03:42:39 - 03:42:26 - Hessel, Yvonne
  03:42:26 - 03:42:25 - Al-Saqaff, Mariam
  03:42:25 - 03:40:48 - Schilderman, Susanne
  03:42:06 - 03:42:01 - Al-Saqaff, Mariam
  03:40:48 - 03:40:45 - Al-Saqaff, Mariam
  03:40:47 - 03:40:43 - Schilderman, Susanne
  03:40:43 - 03:40:38 - Al-Saqaff, Mariam
  03:40:38 - 03:39:57 - Graaf, Rik van der
  03:40:04 - 03:39:57 - Al-Saqaff, Mariam
  03:39:57 - 03:38:34 - Schilderman, Susanne
  03:38:44 - 03:38:30 - Al-Saqaff, Mariam
  03:38:31 - 03:37:54 - Graaf, Rik van der
  03:37:56 - 03:37:53 - Al-Saqaff, Mariam
  03:37:54 - 03:37:10 - Schilderman, Susanne
  03:37:10 - 03:37:01 - Al-Saqaff, Mariam
  03:37:02 - 03:36:30 - Stam, Titus
  03:36:31 - 03:36:29 - Al-Saqaff, Mariam
  03:36:29 - 03:35:41 - Schilderman, Susanne
  03:35:46 - 03:35:38 - Al-Saqaff, Mariam
  03:35:39 - 03:35:26 - Stam, Titus
  03:35:26 - 03:35:16 - Al-Saqaff, Mariam
  03:35:21 - 03:18:28 - Schilderman, Susanne
  03:34:24 - 03:34:21 - Al-Saqaff, Mariam
  03:20:53 - 03:20:50 - Al-Saqaff, Mariam
  03:20:51 - 03:20:36 - Snippe, Lisanne
  03:20:35 - 03:20:35 - Al-Saqaff, Mariam
  03:19:22 - 03:19:17 - Al-Saqaff, Mariam
  03:19:16 - 03:19:01 - Snippe, Lisanne
  03:19:02 - 03:19:01 - Al-Saqaff, Mariam
  03:18:44 - 03:18:29 - Al-Saqaff, Mariam
  03:18:29 - 03:18:26 - Snippe, Lisanne
  03:18:25 - 03:18:24 - Al-Saqaff, Mariam
  03:18:24 - 03:16:13 - Schilderman, Susanne
  03:18:21 - 03:18:20 - Al-Saqaff, Mariam
  03:16:16 - 03:16:13 - Al-Saqaff, Mariam
  03:16:12 - 03:15:53 - Vermeulen, Maartje
  03:15:54 - 03:15:53 - Al-Saqaff, Mariam
  03:15:52 - 03:12:47 - Schilderman, Susanne
  03:15:10 - 03:15:03 - Al-Saqaff, Mariam
  03:12:51 - 03:12:47 - Al-Saqaff, Mariam
  03:12:46 - 03:12:31 - Essabiri, Hamza
  03:12:33 - 03:12:30 - Al-Saqaff, Mariam
  03:12:31 - 03:11:46 - Schilderman, Susanne
  03:12:10 - 03:12:08 - Al-Saqaff, Mariam
  03:11:48 - 03:11:45 - Al-Saqaff, Mariam
  03:11:45 - 03:11:14 - Essabiri, Hamza
  03:11:16 - 03:11:12 - Al-Saqaff, Mariam
  03:11:14 - 03:10:36 - Schilderman, Susanne
  03:10:40 - 03:10:33 - Al-Saqaff, Mariam
  03:10:37 - 03:10:23 - Essabiri, Hamza
  03:10:23 - 03:10:21 - Al-Saqaff, Mariam
  03:10:22 - 03:04:16 - Schilderman, Susanne
  03:09:50 - 03:09:48 - Al-Saqaff, Mariam
  03:04:20 - 03:04:02 - Al-Saqaff, Mariam
  03:04:02 - 03:03:37 - Schilderman, Susanne
  03:04:02 - 03:03:54 - Snippe, Lisanne
  03:03:54 - 03:03:53 - Al-Saqaff, Mariam
  03:03:41 - 03:03:37 - Al-Saqaff, Mariam
  03:03:36 - 03:03:08 - Snippe, Lisanne
  03:03:10 - 03:02:23 - Al-Saqaff, Mariam
  03:02:38 - 03:02:08 - Bakker, Has
  03:02:21 - 03:01:39 - Al-Saqaff, Mariam
  02:47:58 - 02:46:18 - Deldjou Fard, Melody
  00:12:21 - 00:14:50 - Bakker, Has
  00:14:52 - 00:14:55 - Vasters, Joost
  00:14:55 - 00:15:29 - Zweth, Rick van der
  00:15:30 - 00:15:35 - Vasters, Joost
  00:15:33 - 00:16:30 - Dijkstra, Gert
  00:16:30 - 00:16:33 - Vasters, Joost
  00:16:32 - 00:16:59 - Zweth, Rick van der
  00:16:59 - 00:17:00 - Claasen, Fred
  00:17:01 - 00:17:03 - Vasters, Joost
  00:17:02 - 00:17:17 - Dijkstra, Gert
  00:17:17 - 00:17:19 - Vasters, Joost
  00:17:18 - 00:17:44 - Zweth, Rick van der
  00:17:44 - 00:17:52 - Vasters, Joost
  00:18:23 - 00:19:25 - Dijkstra, Gert
  00:18:24 - 00:18:25 - Vasters, Joost
  00:19:26 - 00:19:28 - Vasters, Joost
  00:19:28 - 00:19:57 - Bakker, Has
  00:19:58 - 00:20:01 - Vasters, Joost
  00:20:00 - 00:20:33 - Dijkstra, Gert
  00:20:01 - 00:20:03 - Bakker, Has
  00:20:32 - 00:20:35 - Vasters, Joost
  00:20:34 - 00:20:53 - Bakker, Has
  00:20:55 - 00:20:57 - Vasters, Joost
  00:21:19 - 00:21:22 - Vasters, Joost
  00:21:20 - 00:21:23 - Dijkstra, Gert
  00:21:26 - 00:21:35 - Vasters, Joost
  00:21:35 - 00:22:07 - Bode, Linda
  00:22:11 - 00:22:17 - Vasters, Joost
  00:22:17 - 00:22:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:37 - 00:22:39 - Vasters, Joost
  00:22:40 - 00:22:48 - Vermeulen, Maartje
  00:22:44 - 00:23:06 - Vasters, Joost
  00:22:54 - 00:22:57 - Vermeulen, Maartje
  00:23:05 - 00:24:17 - Vermeulen, Maartje
  00:24:14 - 00:24:19 - Vasters, Joost
  00:24:18 - 00:24:36 - Essabiri, Hamza
  00:24:37 - 00:24:44 - Vasters, Joost
  00:24:43 - 00:24:51 - Dijkstra, Gert
  00:24:51 - 00:25:10 - Vasters, Joost
  00:26:12 - 00:26:14 - Vasters, Joost
  00:26:13 - 00:27:47 - Schilderman, Susanne
  00:26:58 - 00:27:01 - Vasters, Joost
  00:26:59 - 00:27:12 - Bakker, Has
  00:27:48 - 00:27:53 - Vasters, Joost
  00:27:52 - 00:28:06 - Hessel, Yvonne
  00:28:07 - 00:29:50 - Schilderman, Susanne
  00:28:08 - 00:28:09 - Vasters, Joost
  00:29:44 - 00:29:48 - Vasters, Joost
  00:29:47 - 00:30:10 - Bode, Linda
  00:30:09 - 00:31:45 - Schilderman, Susanne
  00:30:10 - 00:30:10 - Vasters, Joost
  00:31:45 - 00:32:17 - Vasters, Joost
  00:32:15 - 00:32:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:25 - 00:32:35 - Vasters, Joost
  00:32:35 - 00:32:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:46 - 00:33:36 - Kok, Frank de
  00:32:46 - 00:32:47 - Vasters, Joost
  00:33:36 - 00:33:38 - Vasters, Joost
  00:33:39 - 00:34:21 - Bakker, Has
  00:34:22 - 00:34:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:35 - 00:34:37 - Kok, Frank de
  00:34:38 - 00:34:52 - Kok, Frank de
  00:34:51 - 00:35:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:35:09 - 00:35:53 - Vasters, Joost
  00:35:53 - 00:36:08 - Schilderman, Susanne
  00:35:58 - 00:36:18 - Vasters, Joost
  00:41:17 - - Vasters, Joost
 7. Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling, wethouder Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 45 min.

  Bij het vaststellen van de agenda door de commissie zal worden voorgesteld dit punt door te schuiven naar de commissie van 25 augustus 2022.

  Initiatiefnemer: Anna Zanger i.s.m. Gert Dijkstra,namens Gezond Stedelijk Wonen Utrecht i.s.m. EenUtrecht
  Toelichting: De gebrekkige onderbouwing en het ontbreken van draagvlak voor de RSU2040, in het bijzonder als het gaat over de groei met 100.000 inwoners tot 2040 en het voorstel om dat te bereiken met extreem hoge woningdichtheden in enkele kernen van de stad Utrecht.
  De vragen en besluiten die wij bij de burgeragendering willen stellen aan de gemeenteraad:

  1. Bent u het met ons eens dat de onderbouwing van de RSU niet deugdelijk genoeg is; vooral als het gaat over de impact op de leefbaarheid, de betaalbaarheid van het wonen, het kunnen realiseren van de klimaatdoelen én of we als gemeente dit wel kunnen financieren?
  2. Bent u het met ons eens dat er naast de geplande groei van de RSU2040 (min. 100.000 inwoners er bij tot 2040) nog andere groeiscenario’s denkbaar zijn?
  3. Bent u het met ons eens dat de uitslag van en de discussie over de RSU2040 n.a.v. onze petitie ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ laat zien dat je mag twijfelen of er wel voldoende kennis van en draagvlak is onder Utrechters voor de huidige RSU2040?
  4. Bent u bereid het College van Burgemeester en Wethouders te vragen om de RSU2040 beter te onderbouwen én daarna te onderzoeken of er voldoende draagvlak voor is onder de Utrechters, bijvoorbeeld door hierover een referendum te organiseren?

  Dit onderwerp agenderen we onder inbrengen van 7.451 handtekeningen, waarvan aantoonbaar door 4.252 stemgerechtigde Utrechters (zie brief burgemeester Dijksma d.d. 29 sept. jl., kenmerk 9253355). Deze handtekeningen zijn gezet onder onze petitie ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’. Het referendumverzoek heeft het daarmee niet gehaald, maar voor deze gelijkluidende burgeragendering zijn er ruim voldoende stemmen. Ook de eerdere petitie heeft het nadrukkelijk over de gebrekkige onderbouwing van de RSU2040: “Het stadsbestuur wil met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 de stad enorm laten groeien, zonder onderbouwing van effecten of betaalbaarheid.”

 8. Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling, wethouder Eerenberg
  Indicatie behandeltijd: 105 min.
  Geagendeerd door de fracties van VVD, PvdA, D66, CDA, SBU, GL, PVV en Volt.
  De raad heeft een ontwerpstudie voor de polder Rijnenburg ontvangen. De fracties van VVD, PvdA, D66, CDA, SBU, GL, PVV en Volt willen graag met elkaar en het college in gesprek over de ontwerpstudie. Kern van de bespreking te onderzoeken hoe de verschillende scenario's door de fracties worden gewaardeerd en welke aandachtspunten zij hebben. Ook willen partijen met elkaar delen hoe zij aan kijken tegen een vervolgstappen in dit proces, wat zij verder uitgezocht willen hebben en welke middelen ze daarvoor willen inzetten. Partijen houden de mogelijkheid open naar aanleiding van de bespreking in de commissie in de raad concrete voorstellen voor vervolg te doen.

  00:42:39 - 00:45:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:10 - 00:43:11 - Daniëls, Reindert
  00:45:34 - 00:45:38 - Vasters, Joost
  00:45:37 - 00:46:06 - Koning, Maarten
  00:46:05 - 00:46:07 - Vasters, Joost
  00:46:07 - 00:47:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:31 - 00:47:33 - Vasters, Joost
  00:47:33 - 00:47:56 - Stellinga, Hessel
  00:47:54 - 00:47:55 - Vasters, Joost
  00:47:56 - 00:50:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:48 - 00:48:52 - Vasters, Joost
  00:50:55 - 00:50:59 - Vasters, Joost
  00:51:00 - 00:51:17 - Bos, Cees
  00:51:17 - 00:51:18 - Vasters, Joost
  00:51:18 - 00:51:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:47 - 00:51:49 - Vasters, Joost
  00:51:49 - 00:52:14 - Bos, Cees
  00:51:49 - 00:51:50 - Vasters, Joost
  00:52:14 - 00:52:15 - Vasters, Joost
  00:52:15 - 00:52:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:29 - 00:52:41 - Vasters, Joost
  00:52:39 - 00:53:31 - Bos, Cees
  00:53:30 - 00:53:35 - Vasters, Joost
  00:53:37 - 00:55:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:17 - 00:54:21 - Vasters, Joost
  00:55:30 - 00:55:34 - Vasters, Joost
  00:55:33 - 00:55:54 - Koning, Maarten
  00:55:54 - 00:56:23 - Vasters, Joost
  00:55:57 - 00:56:15 - Bos, Cees
  00:56:09 - 00:56:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:16 - 00:56:17 - Bos, Cees
  00:56:23 - 00:56:27 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:28 - 00:56:49 - Koning, Maarten
  00:56:28 - 00:56:29 - Vasters, Joost
  00:56:49 - 00:56:50 - Vasters, Joost
  00:56:50 - 00:57:24 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:23 - 00:57:25 - Vasters, Joost
  00:57:25 - 00:57:38 - Koning, Maarten
  00:57:38 - 00:57:39 - Vasters, Joost
  00:57:39 - 00:57:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:54 - 00:58:03 - Vasters, Joost
  00:58:03 - 00:59:14 - Bos, Cees
  00:58:07 - 00:58:09 - Vasters, Joost
  00:59:14 - 00:59:15 - Vasters, Joost
  00:59:16 - 01:00:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:18 - 00:59:19 - Vasters, Joost
  01:00:29 - 01:00:31 - Vasters, Joost
  01:00:32 - 01:00:57 - Bos, Cees
  01:00:58 - 01:01:03 - Vasters, Joost
  01:00:59 - 01:01:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:23 - 01:01:32 - Vasters, Joost
  01:01:30 - 01:01:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:36 - 01:01:46 - Vasters, Joost
  01:01:46 - 01:09:17 - Zweth, Rick van der
  01:03:13 - 01:03:18 - Vasters, Joost
  01:03:17 - 01:03:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:39 - 01:03:40 - Vasters, Joost
  01:03:52 - 01:03:55 - Vasters, Joost
  01:03:56 - 01:04:15 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:15 - 01:04:17 - Vasters, Joost
  01:04:48 - 01:04:51 - Vasters, Joost
  01:04:51 - 01:04:59 - Stellinga, Hessel
  01:04:54 - 01:04:58 - Vasters, Joost
  01:04:59 - 01:05:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:16 - 01:05:17 - Vasters, Joost
  01:05:37 - 01:05:40 - Vasters, Joost
  01:05:40 - 01:06:09 - Stellinga, Hessel
  01:06:08 - 01:06:10 - Vasters, Joost
  01:06:09 - 01:06:53 - Stellinga, Hessel
  01:06:49 - 01:06:54 - Vasters, Joost
  01:06:54 - 01:07:25 - Stellinga, Hessel
  01:07:25 - 01:07:27 - Vasters, Joost
  01:07:49 - 01:07:55 - Vasters, Joost
  01:07:55 - 01:08:33 - Stellinga, Hessel
  01:08:32 - 01:08:34 - Vasters, Joost
  01:09:06 - 01:09:10 - Vasters, Joost
  01:09:10 - 01:10:38 - Bos, Cees
  01:09:56 - 01:09:59 - Vasters, Joost
  01:10:11 - 01:10:15 - Vasters, Joost
  01:10:38 - 01:10:39 - Vasters, Joost
  01:10:39 - 01:17:52 - Zweth, Rick van der
  01:11:01 - 01:11:04 - Vasters, Joost
  01:11:19 - 01:11:26 - Vasters, Joost
  01:11:24 - 01:12:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:04 - 01:12:05 - Vasters, Joost
  01:12:34 - 01:12:36 - Vasters, Joost
  01:12:36 - 01:13:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:01 - 01:13:03 - Vasters, Joost
  01:13:14 - 01:13:16 - Vasters, Joost
  01:13:16 - 01:13:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:40 - 01:13:57 - Vasters, Joost
  01:13:57 - 01:14:29 - Stellinga, Hessel
  01:14:28 - 01:14:30 - Vasters, Joost
  01:14:56 - 01:14:57 - Vasters, Joost
  01:14:57 - 01:15:06 - Stellinga, Hessel
  01:15:05 - 01:15:06 - Vasters, Joost
  01:15:24 - 01:15:26 - Vasters, Joost
  01:15:27 - 01:15:37 - Stellinga, Hessel
  01:15:37 - 01:15:38 - Vasters, Joost
  01:15:58 - 01:16:01 - Vasters, Joost
  01:16:01 - 01:16:28 - Daniëls, Reindert
  01:16:28 - 01:16:31 - Vasters, Joost
  01:16:33 - 01:16:39 - Vasters, Joost
  01:16:33 - 01:16:38 - Daniëls, Reindert
  01:16:47 - 01:17:13 - Vasters, Joost
  01:17:39 - 01:17:44 - Vasters, Joost
  01:17:44 - 01:19:27 - Bos, Cees
  01:19:25 - 01:19:27 - Vasters, Joost
  01:19:27 - 01:20:10 - Zweth, Rick van der
  01:20:10 - 01:20:12 - Vasters, Joost
  01:20:12 - 01:20:17 - Bos, Cees
  01:20:17 - 01:20:21 - Vasters, Joost
  01:20:19 - 01:27:14 - Zweth, Rick van der
  01:22:23 - 01:22:31 - Vasters, Joost
  01:22:31 - 01:23:00 - Hoonte, Gertjan te
  01:22:59 - 01:23:01 - Vasters, Joost
  01:23:27 - 01:23:32 - Vasters, Joost
  01:23:33 - 01:24:27 - Dijkstra, Gert
  01:24:20 - 01:24:27 - Vasters, Joost
  01:25:01 - 01:25:02 - Vasters, Joost
  01:25:01 - 01:25:26 - Dijkstra, Gert
  01:25:22 - 01:25:27 - Vasters, Joost
  01:26:05 - 01:26:06 - Vasters, Joost
  01:26:06 - 01:26:33 - Dijkstra, Gert
  01:26:33 - 01:26:34 - Vasters, Joost
  01:27:05 - 01:27:10 - Vasters, Joost
  01:27:09 - 01:27:33 - Heuven, Maarten van
  01:27:33 - 01:27:38 - Vasters, Joost
  01:27:39 - 01:27:53 - Zweth, Rick van der
  01:27:51 - 01:27:55 - Vasters, Joost
  01:27:54 - 01:28:22 - Bos, Cees
  01:28:22 - 01:28:37 - Vasters, Joost
  01:28:37 - 01:48:28 - Koning, Maarten
  01:29:04 - 01:29:07 - Vasters, Joost
  01:29:07 - 01:29:45 - Bos, Cees
  01:29:16 - 01:29:50 - Vasters, Joost
  01:30:15 - 01:30:18 - Vasters, Joost
  01:30:17 - 01:30:24 - Hoonte, Gertjan te
  01:30:24 - 01:30:26 - Vasters, Joost
  01:30:45 - 01:30:49 - Vasters, Joost
  01:30:49 - 01:31:16 - Bos, Cees
  01:31:05 - 01:31:09 - Vasters, Joost
  01:31:16 - 01:31:19 - Vasters, Joost
  01:31:36 - 01:31:38 - Vasters, Joost
  01:33:04 - 01:33:08 - Vasters, Joost
  01:33:08 - 01:33:21 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:21 - 01:33:24 - Vasters, Joost
  01:33:33 - 01:33:34 - Vasters, Joost
  01:34:00 - 01:34:04 - Vasters, Joost
  01:34:04 - 01:34:35 - Hoonte, Gertjan te
  01:34:35 - 01:34:36 - Vasters, Joost
  01:35:15 - 01:35:17 - Vasters, Joost
  01:35:16 - 01:35:45 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:45 - 01:35:46 - Vasters, Joost
  01:36:03 - 01:36:06 - Vasters, Joost
  01:36:06 - 01:37:38 - Bos, Cees
  01:36:57 - 01:37:01 - Vasters, Joost
  01:37:36 - 01:37:39 - Vasters, Joost
  01:37:59 - 01:38:00 - Vasters, Joost
  01:38:01 - 01:38:38 - Bos, Cees
  01:38:37 - 01:38:40 - Vasters, Joost
  01:38:40 - 01:38:41 - Bos, Cees
  01:39:11 - 01:39:13 - Vasters, Joost
  01:39:13 - 01:39:46 - Bos, Cees
  01:39:45 - 01:39:47 - Vasters, Joost
  01:40:02 - 01:40:05 - Vasters, Joost
  01:40:06 - 01:40:41 - Stellinga, Hessel
  01:40:40 - 01:40:41 - Vasters, Joost
  01:41:29 - 01:41:30 - Vasters, Joost
  01:41:30 - 01:41:35 - Stellinga, Hessel
  01:41:35 - 01:41:36 - Vasters, Joost
  01:41:48 - 01:41:59 - Vasters, Joost
  01:41:58 - 01:42:05 - Stellinga, Hessel
  01:42:39 - 01:42:44 - Vasters, Joost
  01:42:44 - 01:43:25 - Dijkstra, Gert
  01:43:18 - 01:43:24 - Vasters, Joost
  01:44:41 - 01:44:52 - Vasters, Joost
  01:44:43 - 01:44:47 - Dijkstra, Gert
  01:44:53 - 01:44:54 - Vasters, Joost
  01:44:53 - 01:45:04 - Bos, Cees
  01:44:57 - 01:45:07 - Vasters, Joost
  01:45:05 - 01:45:06 - Bos, Cees
  01:45:07 - 01:45:33 - Dijkstra, Gert
  01:46:00 - 01:46:04 - Vasters, Joost
  01:46:04 - 01:47:13 - Bos, Cees
  01:47:02 - 01:47:14 - Vasters, Joost
  01:47:14 - 01:47:18 - Vasters, Joost
  01:47:17 - 01:47:36 - Heuven, Maarten van
  01:47:37 - 01:48:21 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:37 - 01:48:24 - Vasters, Joost
  01:48:23 - 01:48:44 - Zweth, Rick van der
  01:48:41 - 01:49:19 - Vasters, Joost
  01:48:46 - 01:49:11 - Bos, Cees
  01:49:17 - 01:52:53 - Koning, Maarten
  01:49:44 - 01:49:46 - Vasters, Joost
  01:49:46 - 01:50:09 - Hoonte, Gertjan te
  01:50:08 - 01:50:09 - Vasters, Joost
  01:50:38 - 01:50:40 - Vasters, Joost
  01:50:39 - 01:50:52 - Hoonte, Gertjan te
  01:50:52 - 01:50:53 - Vasters, Joost
  01:51:19 - 01:51:21 - Vasters, Joost
  01:51:20 - 01:51:44 - Hoonte, Gertjan te
  01:51:37 - 01:51:46 - Vasters, Joost
  01:51:49 - 01:51:53 - Vasters, Joost
  01:52:52 - 01:53:05 - Vasters, Joost
  01:53:09 - 01:54:30 - Stellinga, Hessel
  01:54:26 - 01:54:29 - Vasters, Joost
  01:54:28 - 01:54:37 - Zweth, Rick van der
  01:54:37 - 01:54:38 - Vasters, Joost
  01:54:39 - 01:54:45 - Stellinga, Hessel
  01:54:45 - 01:54:46 - Vasters, Joost
  01:54:47 - 01:54:50 - Vasters, Joost
  01:54:50 - 01:55:09 - Koning, Maarten
  01:55:09 - 01:55:38 - Stellinga, Hessel
  01:55:09 - 01:55:10 - Vasters, Joost
  01:55:37 - 01:55:38 - Vasters, Joost
  01:55:39 - 01:55:59 - Koning, Maarten
  01:55:59 - 01:56:00 - Vasters, Joost
  01:56:00 - 01:56:05 - Stellinga, Hessel
  01:56:06 - 01:56:08 - Vasters, Joost
  01:56:08 - 01:56:22 - Koning, Maarten
  01:56:22 - 01:56:51 - Stellinga, Hessel
  01:56:22 - 01:56:23 - Vasters, Joost
  01:56:52 - 01:56:56 - Vasters, Joost
  01:56:56 - 01:57:13 - Hoonte, Gertjan te
  01:57:09 - 01:57:14 - Vasters, Joost
  01:57:14 - 01:57:19 - Stellinga, Hessel
  01:57:19 - 01:57:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:57:20 - 01:57:20 - Vasters, Joost
  01:57:23 - 01:57:33 - Vasters, Joost
  01:57:26 - 01:57:31 - Hoonte, Gertjan te
  01:57:33 - 01:57:35 - Stellinga, Hessel
  01:57:37 - 01:57:41 - Vasters, Joost
  01:57:42 - 01:58:21 - Stellinga, Hessel
  01:58:13 - 01:59:05 - Vasters, Joost
  01:58:23 - 01:59:06 - Koning, Maarten
  01:59:05 - 01:59:07 - Vasters, Joost
  01:59:06 - 01:59:16 - Stellinga, Hessel
  01:59:17 - 01:59:19 - Vasters, Joost
  01:59:19 - 01:59:49 - Koning, Maarten
  01:59:48 - 01:59:50 - Vasters, Joost
  01:59:49 - 01:59:55 - Stellinga, Hessel
  01:59:53 - 01:59:57 - Vasters, Joost
  01:59:57 - 02:00:39 - Bos, Cees
  02:00:05 - 02:00:06 - Vasters, Joost
  02:00:37 - 02:00:40 - Vasters, Joost
  02:00:40 - 02:01:01 - Stellinga, Hessel
  02:00:49 - 02:01:05 - Vasters, Joost
  02:01:02 - 02:01:32 - Bos, Cees
  02:01:27 - 02:01:34 - Vasters, Joost
  02:01:34 - 02:01:40 - Stellinga, Hessel
  02:01:40 - 02:01:44 - Vasters, Joost
  02:01:43 - 02:02:20 - Zweth, Rick van der
  02:02:15 - 02:02:21 - Vasters, Joost
  02:02:23 - 02:02:43 - Stellinga, Hessel
  02:02:43 - 02:02:44 - Vasters, Joost
  02:02:44 - 02:03:04 - Zweth, Rick van der
  02:02:59 - 02:03:05 - Vasters, Joost
  02:03:07 - 02:03:13 - Stellinga, Hessel
  02:03:13 - 02:03:22 - Vasters, Joost
  02:03:16 - 02:03:17 - Stellinga, Hessel
  02:03:22 - 02:03:53 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:52 - 02:04:48 - Vasters, Joost
  02:03:56 - 02:04:33 - Stellinga, Hessel
  02:03:56 - 02:04:06 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:48 - 02:05:02 - Bos, Cees
  02:05:03 - 02:05:11 - Vasters, Joost
  02:05:10 - 02:13:31 - Claasen, Fred
  02:05:23 - 02:05:25 - Vasters, Joost
  02:06:17 - 02:06:21 - Vasters, Joost
  02:06:21 - 02:06:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:06:45 - 02:06:46 - Vasters, Joost
  02:06:55 - 02:06:56 - Vasters, Joost
  02:06:57 - 02:07:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:11 - 02:07:23 - Vasters, Joost
  02:07:40 - 02:07:47 - Vasters, Joost
  02:07:47 - 02:08:13 - Hoonte, Gertjan te
  02:08:12 - 02:08:16 - Vasters, Joost
  02:08:33 - 02:08:43 - Vasters, Joost
  02:08:42 - 02:09:57 - Bos, Cees
  02:09:57 - 02:09:58 - Vasters, Joost
  02:10:22 - 02:10:25 - Vasters, Joost
  02:10:26 - 02:10:40 - Stellinga, Hessel
  02:10:39 - 02:10:41 - Vasters, Joost
  02:10:55 - 02:10:56 - Vasters, Joost
  02:10:56 - 02:11:12 - Stellinga, Hessel
  02:11:11 - 02:11:14 - Vasters, Joost
  02:11:27 - 02:11:30 - Vasters, Joost
  02:12:04 - 02:12:08 - Vasters, Joost
  02:12:08 - 02:12:36 - Hoonte, Gertjan te
  02:12:36 - 02:12:37 - Vasters, Joost
  02:12:51 - 02:12:52 - Vasters, Joost
  02:12:52 - 02:13:05 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:04 - 02:13:05 - Vasters, Joost
  02:13:30 - 02:13:32 - Vasters, Joost
  02:13:31 - 02:13:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:45 - 02:13:47 - Vasters, Joost
  02:13:50 - 02:14:17 - Claasen, Fred
  02:14:16 - 02:14:20 - Vasters, Joost
  02:14:19 - 02:14:49 - Bos, Cees
  02:14:49 - 02:14:50 - Vasters, Joost
  02:14:51 - 02:14:52 - Claasen, Fred
  02:14:52 - 02:14:57 - Claasen, Fred
  02:14:58 - 02:15:43 - Vasters, Joost
  02:14:58 - 02:15:42 - Bos, Cees
  02:15:44 - 02:16:12 - Claasen, Fred
  02:16:13 - 02:16:15 - Vasters, Joost
  02:16:16 - 02:16:18 - Claasen, Fred
  02:16:18 - 02:16:23 - Vasters, Joost
  02:16:22 - 02:16:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:46 - 02:16:47 - Vasters, Joost
  02:16:46 - 02:16:59 - Claasen, Fred
  02:17:01 - 02:17:11 - Vasters, Joost
  02:17:04 - 02:17:09 - Hoonte, Gertjan te
  02:17:12 - 02:17:21 - Vasters, Joost
  02:17:20 - 02:23:20 - Daniëls, Reindert
  02:20:35 - 02:20:38 - Vasters, Joost
  02:20:38 - 02:21:05 - Koning, Maarten
  02:21:04 - 02:21:07 - Vasters, Joost
  02:21:35 - 02:21:44 - Vasters, Joost
  02:21:43 - 02:22:05 - Koning, Maarten
  02:22:03 - 02:22:05 - Vasters, Joost
  02:22:26 - 02:22:28 - Vasters, Joost
  02:23:19 - 02:23:42 - Vasters, Joost
  02:23:42 - 02:25:27 - Bode, Linda
  02:24:15 - 02:24:18 - Vasters, Joost
  02:24:17 - 02:24:26 - Zweth, Rick van der
  02:24:27 - 02:24:28 - Vasters, Joost
  02:24:31 - 02:24:36 - Vasters, Joost
  02:25:17 - 02:25:30 - Vasters, Joost
  02:25:29 - 02:26:51 - Dijkstra, Gert
  02:25:50 - 02:25:51 - Vasters, Joost
  02:26:49 - 02:26:52 - Vasters, Joost
  02:26:51 - 02:27:12 - Bode, Linda
  02:27:13 - 02:27:14 - Vasters, Joost
  02:27:13 - 02:28:06 - Dijkstra, Gert
  02:27:50 - 02:28:36 - Bode, Linda
  02:28:05 - 02:28:07 - Vasters, Joost
  02:28:32 - 02:28:39 - Vasters, Joost
  02:28:39 - 02:29:09 - Zweth, Rick van der
  02:28:53 - 02:31:34 - Bode, Linda
  02:29:08 - 02:29:09 - Vasters, Joost
  02:29:37 - 02:29:38 - Vasters, Joost
  02:29:38 - 02:29:58 - Zweth, Rick van der
  02:29:58 - 02:29:59 - Vasters, Joost
  02:30:22 - 02:30:26 - Vasters, Joost
  02:30:25 - 02:30:53 - Zweth, Rick van der
  02:30:52 - 02:31:06 - Vasters, Joost
  02:31:05 - 02:32:11 - Bos, Cees
  02:31:28 - 02:31:35 - Vasters, Joost
  02:31:34 - 02:31:44 - Stellinga, Hessel
  02:31:41 - 02:31:56 - Vasters, Joost
  02:31:54 - 02:31:57 - Stellinga, Hessel
  02:32:12 - 02:32:58 - Vasters, Joost
  02:32:13 - 02:32:20 - Bode, Linda
  02:32:19 - 02:32:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:43 - 02:33:19 - Bode, Linda
  02:32:57 - 02:32:58 - Bos, Cees
  02:33:18 - 02:34:01 - Vasters, Joost
  02:33:21 - 02:33:54 - Bos, Cees
  02:33:59 - 02:34:36 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:35 - 02:34:40 - Vasters, Joost
  02:34:38 - 02:34:40 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:41 - 02:35:21 - Bode, Linda
  02:35:19 - 02:35:20 - Vasters, Joost
  02:35:20 - 02:35:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:53 - 02:35:55 - Vasters, Joost
  02:35:55 - 02:36:00 - Bode, Linda
  02:35:59 - 02:36:02 - Vasters, Joost
  02:36:02 - 02:36:57 - Dijkstra, Gert
  02:36:57 - 02:36:58 - Vasters, Joost
  02:36:59 - 02:37:17 - Bode, Linda
  02:37:17 - 02:37:18 - Vasters, Joost
  02:37:17 - 02:37:44 - Dijkstra, Gert
  02:37:43 - 02:37:45 - Vasters, Joost
  02:37:45 - 02:38:02 - Bode, Linda
  02:38:02 - 02:38:04 - Vasters, Joost
  02:38:04 - 02:38:37 - Bos, Cees
  02:38:37 - 02:38:39 - Vasters, Joost
  02:38:39 - 02:38:56 - Bode, Linda
  02:38:53 - 02:39:03 - Vasters, Joost
  02:39:03 - 02:39:14 - Dijkstra, Gert
  02:39:08 - 02:39:34 - Vasters, Joost
  02:39:34 - 02:41:14 - Dijkstra, Gert
  02:41:12 - 02:41:41 - Vasters, Joost
  02:41:41 - 02:42:06 - Heuven, Maarten van
  02:42:06 - 02:42:08 - Vasters, Joost
  02:42:08 - 02:42:25 - Zweth, Rick van der
  02:42:26 - 02:42:26 - Vasters, Joost
  02:42:28 - 02:42:56 - Hoonte, Gertjan te
  02:42:28 - 02:42:30 - Vasters, Joost
  02:42:55 - 02:43:34 - Vasters, Joost
  02:43:07 - 02:43:14 - Hoonte, Gertjan te
  02:43:16 - 02:43:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:43:31 - 02:43:52 - Zweth, Rick van der
  02:43:50 - 02:43:59 - Vasters, Joost
  02:43:55 - 02:44:35 - Dijkstra, Gert
  02:44:03 - 02:44:36 - Vasters, Joost
  02:44:35 - 02:44:56 - Zweth, Rick van der
  02:44:53 - 02:44:57 - Vasters, Joost
  02:44:57 - 02:45:09 - Dijkstra, Gert
  02:45:09 - 02:45:17 - Vasters, Joost
  02:45:19 - 02:46:06 - Oudejans, Annemarijn
  02:46:06 - 02:46:08 - Vasters, Joost
  02:46:08 - 02:46:36 - Stellinga, Hessel
  02:46:34 - 02:46:37 - Vasters, Joost
  02:46:37 - 02:47:13 - Oudejans, Annemarijn
  02:47:13 - 02:47:14 - Vasters, Joost
  02:47:16 - 02:47:25 - Stellinga, Hessel
  02:47:25 - 02:47:26 - Vasters, Joost
  02:47:27 - 02:47:35 - Oudejans, Annemarijn
  02:47:36 - 02:47:45 - Vasters, Joost
  02:47:43 - 02:50:20 - Essabiri, Hamza
  02:50:20 - 02:50:27 - Vasters, Joost
  02:50:26 - 02:52:03 - Heuven, Maarten van
  02:51:49 - 02:52:04 - Vasters, Joost
  02:52:04 - 02:53:02 - Bos, Cees
  02:53:02 - 02:53:03 - Vasters, Joost
  02:53:02 - 02:53:22 - Heuven, Maarten van
  02:53:22 - 02:54:15 - Vasters, Joost
  02:53:22 - 02:53:23 - Heuven, Maarten van
  02:53:44 - 02:54:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:54:15 - 02:55:23 - Eerenberg, Eelco
  02:55:10 - 02:55:26 - Vasters, Joost
  02:55:23 - 02:55:39 - Heuven, Maarten van
  02:55:39 - 02:55:50 - Vasters, Joost
  02:55:40 - 02:56:06 - Bos, Cees
  02:56:04 - 02:56:09 - Vasters, Joost
  02:56:07 - 02:56:32 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:31 - 02:56:38 - Vasters, Joost
  02:56:39 - 02:56:40 - Oudejans, Annemarijn
  02:56:41 - 02:56:53 - Vasters, Joost
  02:56:54 - 02:57:01 - Vasters, Joost
  02:57:02 - 02:57:38 - Vasters, Joost
  02:57:17 - 02:57:28 - Hoonte, Gertjan te