Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

donderdag 13 januari 2022

10:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 13 januari 2022 19:44
Eind
donderdag 13 januari 2022 22:44
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, die wordt gehouden op 13 januari 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Locatie: Ochtend en avond: Raadszaal, middag in de hal.

Uitzending

Agendapunten

 1. 09:41:46 - 09:41:38 - Bosch, David
  00:18:35 - 00:18:41 - Dekkers, Fred
 2. 09:40:54 - 09:40:15 - Hoonte, Gertjan te
  09:40:15 - 09:40:01 -
  09:40:00 - 09:39:15 -
  09:39:17 - 09:38:50 -
  09:38:55 - 09:38:09 - Hoonte, Gertjan te
  09:38:26 - 09:38:04 -
  09:38:04 - 09:37:55 -
  09:37:55 - 09:37:36 -
  09:37:36 - 09:37:25 - Hoonte, Gertjan te
  09:37:25 - 09:36:40 -
  09:37:22 - 09:37:06 - Hoonte, Gertjan te
  09:36:38 - -
  09:09:04 - 09:08:38 - Hoonte, Gertjan te
  09:08:37 - 09:08:34 -
  09:08:34 - 09:08:27 -
  09:08:26 - 09:08:04 -
  09:08:05 - 09:07:55 - Bosch, David
  09:07:53 - 09:07:50 -
  09:07:52 - 09:06:53 -
  09:06:54 - -
  09:06:45 - 09:06:32 - Steeg, Bert van
 3. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  09:35:59 - 09:35:31 - Hoonte, Gertjan te
  09:35:30 - 09:35:27 -
  09:35:27 - 09:34:40 -
  09:34:40 - 09:34:30 - Steeg, Bert van
  09:34:31 - 09:34:29 -
  09:34:29 - 09:34:11 - Hoonte, Gertjan te
  09:34:11 - 09:34:09 -
  09:34:09 - 09:33:46 - Sasbrink, Anne
  09:33:48 - 09:32:21 -
  09:33:32 - 09:33:22 - Steeg, Bert van
  09:32:50 - 09:32:45 - Hoonte, Gertjan te
  09:32:37 - 09:32:27 - Zweth, Rick van der
  09:32:21 - 09:32:15 -
  09:32:15 - 09:28:01 -
  09:30:54 - 09:30:34 - Hoonte, Gertjan te
  09:30:33 - 09:30:29 - Sasbrink, Anne
  09:30:24 - 09:30:09 - Zweth, Rick van der
  09:28:44 - 09:28:33 - Sasbrink, Anne
  09:28:28 - 09:28:08 - Hoonte, Gertjan te
  09:28:02 - 09:27:55 -
  09:27:54 - 09:27:26 -
  09:27:26 - 09:27:15 - Bosch, David
  09:27:15 - 09:25:34 -
  09:26:56 - 09:26:40 - Hoonte, Gertjan te
  09:26:38 - 09:26:36 - Steeg, Bert van
  09:26:26 - 09:26:10 - Zweth, Rick van der
  09:25:34 - 09:25:13 - Kok, Frank de
  09:25:14 - 09:24:22 -
  09:25:14 - 09:24:50 - Hoonte, Gertjan te
  09:24:48 - 09:24:34 -
  09:24:22 - 09:23:58 -
  09:23:59 - 09:23:54 -
  09:23:55 - 09:23:35 - Zweth, Rick van der
  09:23:36 - 09:23:35 -
  09:23:34 - 09:23:21 -
  09:23:20 - 09:23:19 -
  09:23:18 - 09:22:32 -
  09:22:52 - 09:20:18 -
  09:22:25 - 09:21:59 - Hoonte, Gertjan te
  09:21:57 - 09:21:44 - Steeg, Bert van
  09:21:43 - 09:21:35 - Sasbrink, Anne
  09:21:32 - 09:21:22 - Graaf, Rik van der
  09:21:21 - 09:21:18 - Bosch, David
  09:20:53 - 09:20:40 -
  09:20:15 - 09:19:36 -
  09:19:57 - 09:19:53 -
  09:19:35 - 09:19:18 - Hoonte, Gertjan te
  09:19:19 - 09:18:59 - Kok, Frank de
  09:18:59 - -
  09:18:38 - 09:18:33 - Sasbrink, Anne
  09:18:07 - 09:18:03 - Zweth, Rick van der
  09:17:59 - 09:17:54 -
  09:17:53 - 09:17:41 - Hoonte, Gertjan te
  09:16:48 - -
 4. Wethouder: Verschuure, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten.

  Vooruitlopend op de ontwikkeling van een bestemmingsplan wordt aan de gemeenteraad een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voorgelegd voor het gebied rondom het Thomas à Kempisplantsoen. In het SPvE worden de ruimtelijke randvoorwaarden vastgelegd.
  In 2017 heeft de gemeenteraad besloten het tracé van de Westelijke Stadsboulevard rondom de Marjellaknoop uit te voeren volgens de variant “Fris Alternatief”.
  Hiermee wordt de Thomas à Kempisweg uit gebruik genomen en ontstaat een groene ruimte. Dit is aanleiding geweest om tezamen met woningcorporaties Mitros en Portaal te kijken naar een totale herontwikkeling van het gebied.
  In het SPvE wordt voorgesteld de openbare ruimte in te richten volgens het “Fris Alternatief”. En verder wordt voorgesteld 178 woningen van de genoemde woningcorporaties te slopen en hiervoor 330 tot 370 woningen terug te bouwen, waarvan 278 sociale huurwoningen en een deel aan zogenoemde midden-huurwoningen.
  Het concept SPvE heeft ter inzage gelegen en heeft geleid tot 31 inhoudelijke reacties. Deze reacties hebben geleid tot een aanpassing voor wat betreft het hoogteaccent van de te bouwen woningen.
  Aan de raad wordt voorgesteld het SPvE vast te stellen en het gebied aan te wijzen als maatwerkgebied voor parkeernormen, waarbij wordt uitgegaan van betaald parkeren.

  09:05:51 - 09:02:42 - Bosch, David
  09:04:39 - 09:04:36 -
  09:04:37 - 09:04:24 -
  09:04:24 - 09:04:22 -
  09:04:05 - 09:04:01 -
  09:04:02 - 09:03:45 -
  09:03:44 - 09:03:34 -
  09:03:20 - 09:03:18 -
  09:02:42 - 09:02:28 -
  09:02:41 - 09:02:40 - Hoonte, Gertjan te
  09:02:37 - 09:02:05 - Hoonte, Gertjan te
  09:02:05 - 09:02:04 -
  09:02:04 - 09:01:52 - Bosch, David
  09:01:52 - 09:01:49 -
  09:01:50 - 09:01:24 -
  09:01:25 - 09:01:18 -
  09:01:21 - 09:01:11 - Bosch, David
  09:01:10 - 09:00:41 -
  09:00:59 - 09:00:42 - Zweth, Rick van der
  09:00:41 - 09:00:21 - Bosch, David
  09:00:19 - 09:00:14 -
  09:00:16 - 08:59:53 - Zweth, Rick van der
  08:59:54 - 08:59:52 -
  08:59:52 - 08:59:36 - Bosch, David
  08:59:36 - 08:59:27 -
  08:59:30 - 08:56:55 - Hoonte, Gertjan te
  08:58:10 - 08:58:08 -
  08:58:08 - 08:57:50 - Bosch, David
  08:57:52 - 08:57:51 -
  08:57:03 - 08:56:58 -
  08:56:59 - 08:56:25 - Bosch, David
  08:56:49 - 08:56:47 -
  08:56:47 - 08:56:24 - Hoonte, Gertjan te
  08:56:23 - 08:56:18 -
  08:56:18 - 08:55:19 - Hoonte, Gertjan te
  08:55:20 - 08:55:10 -
  08:55:10 - 08:47:05 -
  08:53:51 - 08:53:28 -
  08:53:30 - 08:53:11 -
  08:53:10 - 08:53:06 -
  08:53:08 - 08:52:54 - Steeg, Bert van
  08:52:56 - 08:52:49 -
  08:52:49 - 08:52:19 -
  08:52:27 - 08:52:10 -
  08:51:58 - 08:51:57 -
  08:51:01 - 08:50:41 -
  08:50:41 - 08:50:12 - Hoonte, Gertjan te
  08:50:13 - 08:50:11 -
  08:49:35 - 08:49:32 -
  08:49:33 - 08:49:10 - Hoonte, Gertjan te
  08:49:09 - 08:48:57 -
  08:48:58 - 08:48:43 - Zweth, Rick van der
  08:48:44 - 08:48:42 -
  08:47:07 - 08:46:59 -
  08:47:00 - 08:42:54 - Zweth, Rick van der
  08:45:44 - 08:45:43 -
  08:45:42 - 08:45:16 - Hoonte, Gertjan te
  08:45:16 - 08:45:15 -
  08:44:42 - 08:44:40 -
  08:43:49 - 08:43:41 -
  08:43:41 - 08:43:39 -
  08:43:39 - 08:43:35 -
  08:42:54 - 08:42:47 -
  08:42:48 - 08:39:21 -
  08:41:33 - 08:41:29 -
  08:41:28 - 08:41:02 - Hoonte, Gertjan te
  08:41:04 - 08:40:59 -
  08:40:58 - 08:40:58 -
  08:40:56 - 08:40:54 - Hoonte, Gertjan te
  08:40:54 - 08:40:49 -
  08:40:35 - 08:40:25 -
  08:39:22 - 08:39:10 -
  08:39:14 - 08:38:57 -
  08:39:00 - 08:38:56 -
  08:38:56 - 08:38:21 -
  08:38:22 - 08:38:18 -
  08:38:18 - 08:38:11 -
  08:38:10 - 08:38:08 -
  08:38:09 - 08:38:01 -
  08:38:00 - 08:37:59 -
  08:37:59 - 08:37:37 - Hoonte, Gertjan te
  08:37:35 - 08:37:35 -
  08:37:35 - 08:37:31 -
  08:37:30 - 08:37:18 -
  08:37:17 - 08:35:11 - Sasbrink, Anne
  08:35:10 - 08:35:03 -
  08:35:04 - 08:31:19 -
  08:32:30 - 08:32:27 -
  08:32:26 - 08:32:15 -
  08:32:16 - 08:32:15 -
  08:31:19 - 08:31:15 -
  08:31:16 - 08:30:16 - Steeg, Bert van
  08:30:19 - 08:30:17 -
  08:30:17 - 08:30:10 - Hoonte, Gertjan te
  08:30:10 - 08:26:46 - Steeg, Bert van
  08:30:10 - 08:30:08 -
  08:29:45 - 08:29:43 -
  08:29:44 - 08:29:28 - Hoonte, Gertjan te
  08:29:28 - 08:29:26 -
  08:28:57 - 08:28:54 -
  08:27:05 - 08:26:43 -
  08:26:44 - 08:26:21 -
  08:26:21 - 08:26:19 -
  08:26:21 - 08:26:05 - Steeg, Bert van
  08:26:04 - 08:26:02 -
  08:26:01 - 08:25:51 -
  08:25:51 - 08:25:36 - Steeg, Bert van
  08:25:50 - 08:25:49 -
  08:25:36 - 08:25:30 -
  08:25:30 - 08:19:43 -
  08:23:24 - 08:23:22 -
  08:23:22 - 08:23:16 - Bosch, David
  08:23:17 - 08:23:15 -
  08:22:53 - 08:22:49 -
  08:22:52 - 08:22:36 - Bosch, David
  08:22:35 - 08:22:27 -
  08:21:57 - 08:21:55 -
  08:21:56 - 08:20:53 - Hoonte, Gertjan te
  08:21:17 - 08:20:42 -
  08:20:51 - 08:20:43 - Hoonte, Gertjan te
  08:20:23 - 08:20:21 -
  08:19:44 - 08:19:39 -
  08:19:41 - 08:17:22 -
  08:17:22 - 08:17:18 -
  08:17:20 - 08:14:11 -
  08:14:10 - 08:13:52 -
  07:57:10 - 07:56:54 -
  07:56:55 - 07:22:04 -
  07:53:48 - 07:53:44 -
  07:53:45 - 07:53:25 - Steeg, Bert van
  07:53:43 - 07:53:38 -
  07:53:25 - 07:53:24 -
  07:52:24 - 07:52:22 -
  07:52:16 - 07:52:12 -
  07:51:34 - 07:51:24 -
  07:51:25 - 07:50:54 -
  07:51:23 - 07:51:20 -
  07:50:53 - 07:50:12 -
  07:50:45 - 07:50:38 - Zweth, Rick van der
  07:50:35 - 07:50:14 -
  07:47:46 - 07:47:37 -
  07:47:39 - 07:47:22 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:23 - 07:47:21 -
  07:46:42 - 07:46:39 -
  07:45:21 - 07:45:17 -
  07:45:16 - 07:44:59 -
  07:44:59 - 07:44:58 -
  07:44:03 - 07:44:01 -
  07:42:24 - 07:42:13 -
  07:42:15 - 07:41:52 -
  07:41:52 - 07:41:51 -
  07:39:52 - 07:39:47 -
  07:39:48 - 07:39:24 - Sasbrink, Anne
  07:39:24 - 07:39:22 -
  07:38:43 - 07:38:41 -
  07:38:42 - 07:38:23 - Sasbrink, Anne
  07:38:22 - 07:38:21 -
  07:38:11 - 07:38:08 -
  07:38:09 - 07:37:53 - Sasbrink, Anne
  07:37:52 - 07:37:51 -
  07:37:44 - 07:37:41 -
  07:34:12 - 07:34:06 -
  07:34:09 - 07:33:24 -
  07:33:24 - 07:33:22 -
  07:33:06 - 07:32:55 -
  07:33:06 - 07:32:46 -
  07:32:48 - 07:32:25 - Steeg, Bert van
  07:31:10 - 07:31:04 -
  07:30:24 - 07:30:22 -
  07:30:22 - 07:30:11 - Hoonte, Gertjan te
  07:30:11 - 07:30:08 -
  07:29:59 - 07:29:58 -
  07:28:31 - 07:28:28 -
  07:28:27 - 07:28:22 -
  07:28:25 - 07:27:41 -
  07:27:59 - 07:27:57 -
  07:27:44 - 07:27:20 -
  07:27:37 - 07:27:21 -
  07:26:59 - 07:26:42 -
  07:26:44 - 07:26:10 -
  07:26:10 - 07:26:07 -
  07:25:51 - 07:25:48 -
  07:25:49 - 07:25:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:25:35 - 07:25:33 -
  07:25:09 - 07:25:07 -
  07:25:07 - 07:24:56 - Hoonte, Gertjan te
  07:24:55 - 07:24:54 -
  07:24:42 - 07:24:39 -
  07:23:23 - 07:23:21 -
  07:23:22 - 07:22:51 -
  07:22:51 - 07:22:50 -
  07:22:09 - 07:20:22 -
  07:21:32 - 07:21:08 -
  07:21:05 - 07:20:55 - Zweth, Rick van der
  07:20:53 - 07:20:32 -
  07:20:22 - 07:16:41 -
  07:19:56 - 07:17:17 -
  07:19:11 - 07:18:40 -
  07:18:15 - 07:17:49 -
  07:17:33 - 07:17:30 -
  07:16:41 - 07:16:26 -
  07:16:26 - 07:15:57 -
  07:15:59 - 07:15:53 -
  07:15:53 - 07:15:02 -
  07:15:05 - 07:14:21 -
  07:14:58 - 07:14:34 - Steeg, Bert van
  07:14:27 - 07:13:53 -
  07:13:52 - 07:11:49 -
  07:13:44 - 07:13:24 - Hoonte, Gertjan te
  07:13:22 - 07:12:37 -
  07:12:34 - 07:12:00 - Zweth, Rick van der
  07:11:48 - 07:10:52 -
  07:10:52 - 07:10:41 -
  07:10:47 - 07:10:22 -
  07:10:24 - 07:10:20 -
  07:10:20 - 07:09:27 -
  07:09:28 - 07:06:21 -
  07:08:54 - 07:08:38 - Sasbrink, Anne
  07:08:27 - 07:08:15 - Hoonte, Gertjan te
  07:08:13 - 07:08:11 -
  07:08:09 - 07:08:04 -
  07:07:26 - 07:07:05 -
  07:07:08 - 07:06:46 - Hoonte, Gertjan te
  07:02:39 - -
 5. Wethouder: Verschuure, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten

  Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) geeft invulling aan de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen en energie voor de U16-regio en vormt de basis voor de samenwerking op inhoud en proces. Wanneer de raden met het IRP instemmen ontstaat er lokaal commitment op de integrale regionale ruimtelijke opgave.

  07:01:29 - 06:59:47 - Hoonte, Gertjan te
  06:59:49 - 06:59:44 -
  06:59:45 - 06:59:23 -
  06:59:23 - 06:59:18 -
  06:59:21 - 06:57:12 - Hoonte, Gertjan te
  06:58:30 - 06:58:21 -
  06:57:15 - 06:57:02 -
  06:57:04 - 06:56:37 -
  06:56:37 - 06:56:36 -
  06:56:36 - 06:55:19 - Hoonte, Gertjan te
  06:56:05 - 06:55:35 -
  06:55:20 - 06:55:15 -
  06:55:15 - 06:54:17 -
  06:54:16 - 06:54:07 -
  06:54:14 - 06:53:18 - Hoonte, Gertjan te
  06:53:57 - 06:53:09 -
  06:53:10 - 06:49:58 -
  06:49:58 - 06:49:53 -
  06:49:53 - 06:42:45 -
  06:48:34 - 06:48:27 -
  06:48:28 - 06:48:08 - Heuven, Maarten van
  06:48:09 - 06:48:07 -
  06:47:31 - 06:47:29 -
  06:47:29 - 06:47:04 - Heuven, Maarten van
  06:47:02 - 06:46:52 -
  06:46:52 - 06:46:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:45:41 - 06:45:09 -
  06:45:38 - 06:44:59 - Hoonte, Gertjan te
  06:44:59 - 06:44:54 -
  06:44:34 - 06:44:19 -
  06:42:47 - 06:42:34 -
  06:18:18 - 06:18:16 -
  06:14:21 - -
  05:40:51 - 05:40:39 -
  05:40:38 - 05:40:18 -
  05:40:18 - 05:40:16 -
  05:40:16 - 05:40:10 - Zwinkels, Jantine
  05:40:09 - 05:39:56 -
  05:39:55 - 05:39:48 -
  05:39:48 - 05:39:21 -
  05:39:20 - 05:38:56 -
  05:38:57 - 05:38:53 -
  05:38:54 - 05:38:33 -
  05:38:32 - 05:38:06 -
  05:38:06 - 05:37:57 -
  05:37:56 - 05:34:57 - Zwinkels, Jantine
  05:34:56 - 05:34:52 -
  05:34:53 - 05:26:46 -
  05:33:10 - 05:33:07 -
  05:33:07 - 05:32:43 - Hoonte, Gertjan te
  05:32:10 - 05:32:08 -
  05:32:08 - 05:31:52 - Hoonte, Gertjan te
  05:31:39 - 05:31:39 -
  05:31:38 - 05:31:37 -
  05:31:36 - 05:31:14 - Hoonte, Gertjan te
  05:31:14 - 05:31:13 -
  05:30:54 - 05:30:46 -
  05:30:45 - 05:30:20 - Zwinkels, Jantine
  05:29:52 - 05:29:49 -
  05:29:49 - 05:29:07 - Zwinkels, Jantine
  05:29:07 - 05:29:03 -
  05:28:43 - 05:28:31 -
  05:28:30 - 05:28:14 - Zwinkels, Jantine
  05:27:49 - 05:27:43 -
  05:26:46 - 05:26:39 -
  05:26:39 - 05:26:20 - Hoonte, Gertjan te
  05:26:19 - 05:25:59 -
  05:26:00 - 05:25:49 -
  05:25:58 - 05:25:50 - Hoonte, Gertjan te
  05:25:50 - 05:25:38 -
  05:25:38 - 05:25:36 -
  05:25:37 - 05:25:08 - Hoonte, Gertjan te
  05:25:08 - 05:24:53 -
  05:24:55 - 05:24:49 -
  05:24:49 - 05:21:45 -
  05:21:47 - 05:21:41 -
  05:21:40 - 05:19:17 - Heuven, Maarten van
  05:19:16 - 05:19:15 -
  05:19:14 - 05:18:49 - Zwinkels, Jantine
  05:18:47 - 05:18:39 - Heuven, Maarten van
  05:18:39 - 05:18:18 - Zwinkels, Jantine
  05:18:18 - 05:18:00 - Heuven, Maarten van
  05:17:59 - 05:17:51 -
  05:17:51 - 05:15:42 - Zweth, Rick van der
  05:15:42 - 05:15:32 -
  05:15:34 - 05:14:54 -
  05:14:53 - 05:14:34 -
  05:02:47 - 05:02:39 -
  05:02:38 - 05:02:14 -
  05:02:13 - 05:02:10 -
  05:02:13 - 04:43:30 -
  05:02:06 - 05:01:54 -
  05:00:18 - 05:00:15 -
  05:00:14 - 04:59:55 - Zwinkels, Jantine
  04:58:28 - 04:58:27 -
  04:57:32 - 04:57:30 -
  04:57:29 - 04:57:02 - Hoonte, Gertjan te
  04:56:38 - 04:56:37 -
  04:56:37 - 04:56:26 - Hoonte, Gertjan te
  04:55:29 - 04:55:18 -
  04:55:17 - 04:54:49 - Hoonte, Gertjan te
  04:54:26 - 04:54:24 -
  04:52:22 - 04:52:08 -
  04:52:08 - 04:51:53 - Graaf, Rik van der
  04:51:20 - 04:51:04 -
  04:51:04 - 04:50:51 -
  04:49:54 - 04:49:19 -
  04:49:19 - 04:48:51 -
  04:48:36 - 04:48:17 -
  04:48:17 - 04:47:40 - Hoonte, Gertjan te
  04:47:40 - 04:47:39 -
  04:46:14 - 04:46:13 -
  04:46:13 - 04:45:46 - Hoonte, Gertjan te
  04:45:02 - 04:44:50 -
  04:44:50 - 04:44:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:05 - 04:43:52 -
  04:43:44 - 04:43:26 -
  04:43:26 - 04:27:19 -
  04:39:23 - 04:38:59 -
  04:38:49 - 04:38:42 -
  04:38:35 - 04:37:50 - Zwinkels, Jantine
  04:36:23 - 04:35:57 -
  04:32:40 - 04:32:37 -
  04:32:37 - 04:32:16 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:03 - 04:30:59 -
  04:30:59 - 04:30:36 - Hoonte, Gertjan te
  04:30:01 - 04:29:59 -
  04:27:21 - 04:26:48 -
  04:26:45 - 04:26:29 - Zwinkels, Jantine
  04:26:26 - 04:26:17 - Zwinkels, Jantine
  04:26:25 - 04:25:33 -
  04:25:34 - 04:25:30 -
  04:25:30 - 04:25:14 - Zwinkels, Jantine
  04:25:13 - 04:24:10 -
  04:24:13 - 04:24:00 -
  04:24:00 - 04:23:41 - Graaf, Rik van der
  04:23:40 - 04:23:32 -
  04:23:40 - 04:23:39 -
  04:23:32 - 04:23:09 -
  04:23:09 - 04:23:07 -
  04:23:06 - 04:22:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:22:33 - 04:22:28 -
  04:22:28 - 04:21:50 - Zwinkels, Jantine
  04:21:49 - 04:21:39 -
  04:21:37 - 04:21:14 -
  04:21:13 - 04:20:31 -
  04:20:44 - 04:20:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:31 - 04:20:02 - Zwinkels, Jantine
  04:20:02 - 04:20:00 -
  04:20:00 - 04:19:01 -
  04:19:02 - 04:18:58 -
  04:18:59 - 04:18:46 - Hoonte, Gertjan te
  04:18:42 - 04:18:25 -
  04:18:25 - -
 6. Wethouder: Verschuure, Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatie behandeltijd: 90 min.

  Het raadsvoorstel stelt voor om vooruitlopend op de Omgevingswet een pilot te starten met een verbrede Commissie Omgevingskwaliteit, als mogelijke opvolger van de huidige Commissie Welstand en Monumenten. De commissie wordt voor de proefperiode aangevuld met externe experts op het gebied van duurzaamheid en landschap. Ook is er meer aandacht voor monumentenadvisering via de subcommissie Erfgoed. Er vindt een raadsevaluatie plaats in januari 2022.

 7. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd en met ‘wijzigingen bijhouden’ zichtbaar in de bijlagen:

  • In het raadsvoorstel is gewijzigd:
   o In de titel en het 1e beslispunt is de proefperiode komen te vervallen en is de vaststelling van de Verordening Commissie Omgevingskwaliteit opgenomen waarmee de Commissie Omgevingskwaliteit wordt ingesteld met inwerkingtredingsdatum gelijk aan de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet;
   o Het 2e beslispunt is komen te vervallen omdat in de Verordening is opgenomen dat de (her)benoeming van de leden van de commissie wordt gedelegeerd aan het college conform de huidige werkwijze bij de Commissie Welstand en Monumenten.
   o Toevoeging van een evaluatie van de Commissie Omgevingskwaliteit na 1 jaar op pagina 3 van het raadsvoorstel.
  • De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de bijlagen:
   o Toevoeging van de bijlage ‘Verordening Commissie Omgevingskwaliteit gemeente Utrecht’;
   o Wijzigingen in de bijlage ‘Toelichting raadsvoorstel Commissie Omgevingskwaliteit’ in verband met het vervallen van de proefperiode;
   o Vervallen van de bijlage ‘Cv’s leden stedenbouw, duurzaamheid en landschap’ in verband met het vervallen van beslispunt 2.
 8. Wethouder: Verschuure, beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten

  Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 9 woningen aan de westkant van Rijnvliet mogelijk. Deze ontwikkeling draagt bij in de afronding van het stedenbouwkundig plan van Rijnvliet en voorziet in een uitbreiding
  van de woningvoorraad van Utrecht. Na de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend.

  04:13:34 - 04:13:07 -
  04:13:17 - 04:12:46 -
  04:12:47 - 04:11:34 - Heuven, Maarten van
  04:11:33 - 04:11:30 -
  04:11:30 - 04:11:25 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:25 - 04:11:18 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:25 - 04:11:15 -
  04:11:14 - 04:10:40 - Zwinkels, Jantine
  04:10:39 - 04:10:37 -
  04:10:36 - 04:10:15 -
  04:10:13 - 04:10:08 -
  04:10:07 - 04:09:09 -
  04:09:09 - 04:09:06 -
  04:09:05 - 04:08:32 - Heuven, Maarten van
  04:08:50 - 04:08:36 -
  04:08:35 - 04:08:26 -
  04:08:25 - 04:08:12 - Zwinkels, Jantine
  04:08:11 - 04:07:37 -
  04:07:36 - 04:07:10 -
  04:05:29 - -
 9. Wethouders: Verschuure en Diepeveen, Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten.

  Geagendeerd door:  Rick van der Zweth, (PvdA Utrecht), Tim Schipper, (SP Utrecht), Anne Sasbrink (PvdD) en David Bosch (PVV).
  De fracties van de PvdA en SP agenderen de beantwoording van de vragen 2021/177 (Verdichting Park Welgelegen moet op maat) en 2021/192 (Gang van zaken Rachmaninoffplantsoen) voor de commissie. Wij zullen ingaan op de gesloten deal rondom de grondtransactie, de beoogde verdichting in het gebied en de participatie met bewoners.
  Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente geen weet had van mogelijke woningbouwontwikkeling. De fracties lijkt dit sterk gezien de snelle doorverkoop en ontwikkelingen in het traject daarna. Sowieso is de verkoop pas in juli 2019 definitief geworden toen hier wel meer bekend over was. De fracties willen in discussie over de wenselijkheid van deze deal en duidelijkheid krijgen wat er is gebeurd waardoor marktpartijen zo snel, zulke grote bedragen hebben kunnen verdienen.
  Daarnaast willen de fractie in discussie over de verdichting zoals nu voorgenomen op het Rachmaninoffplantsoen. De fracties zien kansen elders in het gebied, bij en rondom de Ravellaan, en vinden het wenselijk om een integrale gebiedsontwikkeling op te stellen waar wordt gekeken welke kansen er liggen het gebied. Deze overwegingen willen we mee kunnen geven voor het opstellen van het SPvE waar nu mee wordt begonnen. Ook willen we het participatietraject bespreken.
  De PvdD wil aansluiten bij de agendering van PvdA en SP van plannen voor het Rachmaninoffplantsoen. Aanvullend op de agendering van SP en PvdA wil de PvdD ingaan op de ecologische impact van de voorgenomen verdichting op het Rachmaninoffplantsoen naast het park Welgelegen/Hommelbosje. We willen daarbij uitgangspunten meegeven voor alternatieven en waarborgen voor het in goede conditie behouden van alles wat nog over is van park Welgelegen.

  04:04:40 - 04:04:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:04:35 - 04:04:25 -
  04:04:25 - 04:04:17 -
  04:04:15 - 04:03:54 -
  04:03:55 - 04:01:29 - Zweth, Rick van der
  04:01:33 - 04:01:30 -
  04:01:30 - 04:01:11 - Dekkers, Fred
  04:01:09 - 04:00:52 - Zweth, Rick van der
  04:00:52 - 04:00:50 -
  04:00:48 - 03:53:02 - Zweth, Rick van der
  04:00:24 - 04:00:15 -
  04:00:14 - 03:59:40 - Hoonte, Gertjan te
  03:59:06 - 03:59:05 -
  03:59:05 - 03:58:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:58:12 - 03:58:10 -
  03:58:10 - 03:57:24 - Dekkers, Fred
  03:56:51 - 03:56:39 -
  03:56:38 - 03:56:15 - Dekkers, Fred
  03:56:14 - 03:56:14 -
  03:55:48 - 03:55:43 -
  03:55:42 - 03:55:15 -
  03:55:05 - 03:55:00 -
  03:55:00 - 03:54:31 - Hoonte, Gertjan te
  03:54:31 - 03:54:24 -
  03:53:01 - 03:52:54 -
  03:52:54 - 03:51:49 -
  03:51:47 - 03:51:43 -
  03:51:40 - 03:49:00 - Snippe, Lisanne
  03:48:59 - 03:48:50 -
  03:48:50 - 03:30:31 - Dekkers, Fred
  03:47:55 - 03:47:39 -
  03:47:38 - 03:47:21 - Snippe, Lisanne
  03:46:45 - 03:46:40 -
  03:46:40 - 03:46:31 - Zweth, Rick van der
  03:45:57 - 03:45:56 -
  03:45:55 - 03:45:32 - Zweth, Rick van der
  03:44:54 - 03:44:48 -
  03:44:48 - 03:44:27 - Zweth, Rick van der
  03:44:10 - 03:44:04 -
  03:44:04 - 03:44:03 - Zwinkels, Jantine
  03:44:02 - 03:43:59 -
  03:43:59 - 03:43:36 - Zwinkels, Jantine
  03:42:46 - 03:42:41 -
  03:42:41 - 03:42:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:04 - 03:42:01 -
  03:42:01 - 03:41:56 - Hoonte, Gertjan te
  03:41:35 - 03:41:32 -
  03:41:32 - 03:41:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:40:48 - 03:40:38 -
  03:40:38 - 03:39:59 - Zwinkels, Jantine
  03:39:59 - 03:39:59 -
  03:39:34 - 03:39:30 -
  03:39:30 - 03:38:43 -
  03:38:05 - 03:37:49 -
  03:37:48 - 03:37:44 -
  03:36:20 - 03:35:51 -
  03:35:50 - 03:34:46 - Snippe, Lisanne
  03:34:45 - 03:34:41 -
  03:33:52 - 03:33:32 -
  03:33:31 - 03:33:05 - Snippe, Lisanne
  03:32:38 - 03:32:35 -
  03:31:34 - 03:31:31 -
  03:31:30 - 03:31:12 - Zweth, Rick van der
  03:30:37 - 03:30:29 -
  03:30:29 - 03:29:54 - Zwinkels, Jantine
  03:29:54 - 03:29:52 -
  03:29:53 - 03:29:21 - Dekkers, Fred
  03:29:21 - 03:28:47 -
  03:28:58 - 03:28:51 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:48 - 03:28:25 -
  03:28:26 - 03:28:24 -
  03:28:24 - 03:28:05 - Dekkers, Fred
  03:28:04 - 03:28:00 -
  03:28:00 - 03:25:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:25:29 - 03:25:22 -
  03:25:22 - 03:23:31 -
  03:24:21 - 03:24:17 -
  03:24:17 - 03:24:17 - Snippe, Lisanne
  03:24:16 - 03:24:03 - Snippe, Lisanne
  03:23:42 - 03:23:41 -
  03:23:40 - 03:22:55 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:54 - 03:22:37 -
  03:22:38 - 03:22:33 -
  03:22:34 - 03:22:10 - Zweth, Rick van der
  03:22:09 - 03:21:44 -
  03:21:46 - 03:21:44 -
  03:21:44 - 03:21:25 - Zweth, Rick van der
  03:21:25 - 03:21:05 -
  03:21:06 - 03:20:57 -
  03:20:57 - 03:19:55 - Zwinkels, Jantine
  03:19:54 - 03:19:51 -
  03:19:51 - 03:19:08 - Graaf, Rik van der
  03:19:09 - 03:18:56 -
  03:18:56 - 03:18:52 -
  03:18:51 - 03:18:33 -
  03:09:59 - 03:09:54 -
  03:09:33 - 03:09:13 -
  03:09:17 - 03:03:45 -
  03:03:49 - 03:03:45 -
  03:03:44 - 03:03:24 -
  03:03:22 - 03:01:19 -
  03:02:47 - 03:02:46 -
  03:02:46 - 03:02:44 -
  03:02:44 - 03:02:29 - Zweth, Rick van der
  03:01:18 - 03:01:15 -
  03:00:48 - 03:00:41 -
  03:00:41 - 03:00:29 - Zweth, Rick van der
  03:00:29 - 02:59:43 -
  02:59:44 - 02:59:42 -
  02:59:43 - 02:59:32 - Zweth, Rick van der
  02:59:31 - 02:59:23 -
  02:59:31 - 02:59:26 -
  02:59:24 - 02:58:24 -
  02:58:25 - 02:58:23 -
  02:58:23 - 02:58:08 - Zweth, Rick van der
  02:58:07 - 02:57:24 -
  02:57:48 - 02:57:17 -
  02:57:21 - 02:56:00 -
  02:56:04 - 02:55:59 -
  02:55:58 - 02:55:48 - Snippe, Lisanne
  02:55:48 - 02:55:33 -
  02:55:43 - 02:55:32 -
  02:55:32 - 02:55:21 - Snippe, Lisanne
  02:55:20 - 02:54:12 -
  02:54:12 - 02:54:12 -
  02:54:11 - 02:53:49 - Hoonte, Gertjan te
  02:53:49 - 02:53:24 -
  02:53:25 - 02:53:24 -
  02:53:24 - 02:53:03 - Hoonte, Gertjan te
  02:53:02 - 02:52:49 -
  02:52:48 - 02:52:42 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:41 - 02:52:14 -
  02:52:17 - 02:52:12 -
  02:52:12 - 02:51:46 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:49 - 02:51:36 -
  02:51:37 - 02:51:25 -
  02:51:26 - 02:51:22 -
  02:51:22 - 02:51:09 -
  02:51:12 - 02:50:54 -
  02:50:53 - 02:50:22 - Zweth, Rick van der
  02:50:21 - 02:49:34 -
  02:49:34 - 02:49:33 -
  02:49:33 - 02:49:21 - Zweth, Rick van der
  02:49:20 - 02:49:04 -
  02:49:07 - 02:49:01 -
  02:49:04 - 02:48:52 - Zweth, Rick van der
  02:48:51 - 02:48:34 -
  02:48:42 - 02:48:14 -
  00:16:32 - 00:17:22 -
  00:17:22 - -
  00:23:12 - 00:23:17 -
  00:23:17 - 00:23:43 -
  00:24:08 - 00:24:36 -
  00:24:34 - 00:24:39 -
  00:25:19 - 00:25:23 -
  00:25:23 - 00:25:56 - Zweth, Rick van der
  00:26:29 - 00:26:32 -
  00:26:31 - 00:27:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:54 - 00:27:00 -
  00:27:20 - 00:27:23 -
  00:27:41 - 00:27:44 -
  00:27:44 - 00:30:14 -
  00:30:15 - 00:30:16 -
  00:30:17 - 00:30:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:49 - 00:31:26 -
  00:31:26 - 00:31:36 -
  00:31:35 - 00:32:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:13 - 00:32:15 -
  00:32:14 - 00:32:53 -
  00:32:52 - 00:32:54 -
  00:32:54 - 00:33:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:17 - 00:33:38 -
  00:33:38 - 00:33:42 -
  00:33:44 - 00:35:12 -
  00:35:14 - 00:35:21 -
  00:35:21 - 00:36:30 - Dekkers, Fred
  00:36:31 - 00:36:44 -
  00:36:43 - 00:37:27 -
  00:37:29 - 00:37:30 -
  00:37:31 - 00:38:09 -
  00:38:08 - 00:38:10 -
  00:38:10 - 00:38:37 - Dekkers, Fred
  00:38:37 - 00:38:46 -
  00:38:38 - 00:38:41 -
  00:38:47 - 00:39:59 -
  00:39:54 - 00:39:59 -
  00:39:59 - 00:40:10 - Zweth, Rick van der
  00:40:11 - 00:40:32 -
  00:40:32 - 00:40:33 -
  00:40:32 - 00:40:57 - Zweth, Rick van der
  00:40:56 - 00:40:58 -
  00:40:59 - 00:41:19 -
  00:41:20 - 00:41:27 -
  00:41:23 - 00:42:02 -
  00:42:01 - 00:42:17 -
  00:42:17 - 00:42:45 - Zweth, Rick van der
  00:42:45 - 00:42:50 -
  00:42:50 - 00:42:57 -
  00:42:56 - 00:42:59 -
  00:42:58 - 00:43:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:18 - -
 10. Wethouder: Verschuure, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling
  (wethouders Van Hooijdonk (Mobiliteit) en Diepeveen (Merwedekanaalzone) zijn voor dit agendapunt ook uitgenodigd)
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten

  In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) is Papendorp benoemd als stedelijk knooppunt, aansluitend aan de in 1995 geformuleerde ambitie om woningbouw op Papendorp te realiseren. Om deze ontwikkeling van Papendorp mogelijk te maken is het Stedenbouwkundig Programma van eisen (SPvE) Papendorp Noord uitgewerkt.
  Na de terinzagelegging is het SPvE
  Papendorp Noord inhoudelijk niet gewijzigd. De inspraaknota is als bijlage bij het raadsvoorstel
  toegevoegd.
  Het SPvE beschrijft de mogelijkheden voor een programma in Papendorp Noord dat de ambities uit de RSU 2040 en het Mobiliteitsplan optimaal ondersteunt. Met het vaststellen wordt de 1e stap gezet naar de realisatie van een nieuw stedelijk knooppunt met een mix aan functies.

  00:47:06 - 00:48:10 -
  00:48:11 - 00:53:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:07 - 00:53:12 -
  00:53:12 - 00:53:33 - Snippe, Lisanne
  00:53:30 - 00:53:33 -
  00:53:34 - 00:54:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:08 - 00:54:27 -
  00:54:27 - 01:07:48 -
  00:55:29 - 00:55:37 -
  00:55:37 - 00:55:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:57 - 00:56:13 -
  00:56:14 - 00:56:39 - Zwinkels, Jantine
  00:57:11 - 00:57:14 -
  00:57:14 - 00:57:38 - Zwinkels, Jantine
  00:57:43 - 00:57:51 -
  00:57:51 - 00:58:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:19 - 00:58:19 -
  00:58:30 - 00:58:32 -
  01:00:31 - 01:00:36 -
  01:00:36 - 01:00:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:45 - 01:00:46 -
  01:00:45 - 01:01:09 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:28 - 01:01:30 -
  01:01:30 - 01:02:00 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:18 - 01:02:26 -
  01:02:26 - 01:02:46 -
  01:02:45 - 01:02:46 -
  01:02:54 - 01:02:56 -
  01:02:56 - 01:03:28 -
  01:03:28 - 01:03:29 -
  01:03:52 - 01:04:05 -
  01:04:33 - 01:04:58 -
  01:04:34 - 01:04:35 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:39 - 01:04:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:15 - 01:05:38 -
  01:07:47 - 01:07:51 -
  01:07:53 - 01:09:22 - Graaf, Rik van der
  01:09:20 - 01:09:24 -
  01:09:25 - 01:10:07 - Zwinkels, Jantine
  01:10:04 - 01:10:09 -
  01:10:09 - 01:10:30 -
  01:10:31 - 01:14:09 - Zwinkels, Jantine
  01:11:03 - 01:11:08 -
  01:11:07 - 01:11:29 -
  01:11:43 - 01:11:43 -
  01:14:08 - 01:14:10 -
  01:14:10 - 01:14:43 - Hoonte, Gertjan te
  01:14:43 - 01:14:46 -
  01:14:45 - 01:15:10 - Zwinkels, Jantine
  01:15:07 - 01:15:15 -
  01:15:15 - 01:17:44 - Heijne, Rachel
  01:15:52 - 01:15:58 -
  01:15:58 - 01:16:13 - Zwinkels, Jantine
  01:16:44 - 01:16:47 -
  01:16:46 - 01:17:00 - Snippe, Lisanne
  01:17:27 - 01:17:29 -
  01:17:29 - 01:18:04 - Snippe, Lisanne
  01:18:05 - 01:18:26 - Heijne, Rachel
  01:18:25 - 01:18:27 -
  01:18:27 - 01:18:45 - Snippe, Lisanne
  01:18:45 - 01:19:08 - Heijne, Rachel
  01:19:00 - 01:19:11 -
  01:19:11 - 01:19:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:43 - 01:21:50 - Heijne, Rachel
  01:19:51 - 01:19:52 -
  01:21:51 - 01:21:58 -
  01:21:56 - 01:23:13 -
  01:23:11 - 01:23:14 -
  01:23:14 - 01:23:23 - Zwinkels, Jantine
  01:23:23 - 01:24:54 -
  01:24:54 - 01:24:57 -
  01:24:56 - 01:25:10 - Graaf, Rik van der
  01:25:08 - 01:26:20 -
  01:25:46 - 01:25:48 -
  01:26:20 - 01:26:25 -
  01:26:26 - 01:28:15 -
  01:28:16 - 01:28:29 -
  01:28:27 - 01:34:59 - Zweth, Rick van der
  01:29:18 - 01:29:24 -
  01:29:23 - 01:29:47 - Zwinkels, Jantine
  01:30:07 - 01:30:14 -
  01:31:59 - 01:32:01 -
  01:32:01 - 01:32:36 - Zwinkels, Jantine
  01:32:37 - 01:32:38 -
  01:32:39 - 01:32:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:32:59 - 01:33:01 -
  01:33:45 - 01:33:56 -
  01:34:59 - 01:35:06 -
  01:35:09 - 01:38:46 - Snippe, Lisanne
  01:38:46 - 01:38:49 -
  01:38:49 - 01:41:05 -
  01:41:05 - 01:41:23 -
  01:41:23 - 02:20:23 -
  01:43:22 - 01:43:24 -
  01:43:24 - 01:43:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:43:52 - 01:43:53 -
  01:46:57 - 01:46:59 -
  01:46:59 - 01:47:23 - Heijne, Rachel
  01:47:48 - 01:47:52 - Heijne, Rachel
  01:47:49 - 01:47:54 -
  01:48:14 - 01:48:35 - Heijne, Rachel
  01:48:29 - 01:48:48 -
  01:48:37 - 01:48:41 - Heijne, Rachel
  01:48:48 - 01:49:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:49:20 - 01:49:24 - Hoonte, Gertjan te
  01:49:31 - 01:49:35 -
  01:54:04 - 01:54:13 -
  01:54:13 - 01:54:32 - Graaf, Rik van der
  01:55:41 - 01:55:44 -
  01:55:44 - 01:56:12 - Zwinkels, Jantine
  01:57:40 - 01:57:42 -
  01:57:42 - 01:58:04 - Zwinkels, Jantine
  01:58:19 - 01:58:20 -
  01:58:19 - 01:58:27 - Zwinkels, Jantine
  01:59:47 - 01:59:49 -
  01:59:49 - 02:00:08 - Zweth, Rick van der
  02:01:25 - 02:01:29 -
  02:01:29 - 02:02:11 - Heijne, Rachel
  02:02:33 - 02:02:35 -
  02:02:35 - 02:02:54 - Heijne, Rachel
  02:02:53 - 02:03:14 -
  02:07:07 - 02:07:12 -
  02:07:08 - 02:07:38 - Zweth, Rick van der
  02:07:56 - 02:08:18 - Zweth, Rick van der
  02:07:57 - 02:07:57 -
  02:08:32 - 02:08:37 -
  02:08:36 - 02:08:54 - Zweth, Rick van der
  02:08:59 - 02:09:01 -
  02:09:01 - 02:09:18 - Hoonte, Gertjan te
  02:09:58 - 02:10:00 -
  02:10:00 - 02:10:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:19 - 02:11:20 -
  02:11:19 - 02:11:41 - Zweth, Rick van der
  02:11:58 - 02:12:00 -
  02:11:59 - 02:12:10 - Zweth, Rick van der
  02:14:54 - 02:14:59 -
  02:14:58 - 02:15:25 - Snippe, Lisanne
  02:15:31 - 02:15:33 -
  02:15:38 - 02:15:43 -
  02:15:56 - 02:16:02 -
  02:16:00 - 02:16:31 - Heijne, Rachel
  02:17:02 - 02:17:05 -
  02:17:04 - 02:17:16 - Snippe, Lisanne
  02:17:17 - 02:17:18 -
  02:17:46 - 02:17:47 -
  02:18:54 - 02:19:16 -
  02:19:15 - 02:19:45 -
  02:20:21 - 02:20:32 -
  02:20:35 - 02:21:00 - Snippe, Lisanne
  02:20:59 - 02:21:07 -
  02:21:06 - 02:21:26 - Zwinkels, Jantine
  02:21:27 - 02:21:29 -
  02:21:28 - 02:21:58 -
  02:21:59 - 02:22:02 -
  02:22:01 - 02:22:08 -
  02:22:11 - 02:22:36 -
  02:22:13 - 02:22:29 - Zwinkels, Jantine
  02:22:36 - 02:25:46 -
  02:23:44 - 02:24:06 -
  02:24:07 - 02:24:36 - Zwinkels, Jantine
  02:25:44 - 02:26:02 -
  02:26:01 - 02:26:22 -
  02:26:23 - 02:26:27 -
  02:26:26 - 02:26:42 - Heijne, Rachel
  02:26:42 - 02:26:45 -
  02:26:45 - 02:27:20 - Graaf, Rik van der
  02:27:20 - 02:27:27 -
  02:27:27 - 02:27:50 - Zwinkels, Jantine
  02:27:51 - 02:28:00 -
  02:28:00 - 02:28:19 - Zweth, Rick van der
  02:28:20 - 02:28:38 -
  02:28:38 - 02:32:16 -
  02:29:57 - 02:30:25 -
  02:30:26 - 02:30:40 - Zwinkels, Jantine
  02:30:46 - 02:30:58 -
  02:30:59 - 02:31:11 - Zwinkels, Jantine
  02:31:40 - 02:31:56 -
  02:32:16 - -
  02:32:50 - 02:32:54 -
  02:33:07 - 02:33:09 -
 11. Wethouder: Verschuure, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten

  Geagendeerd door:  Anne Sasbrink (PvdD)

  Het college is voornemens de algemene verklaring van geen bedenkingen toe te passen en op basis daarvan af te wijken van het bestemmingsplan en opnieuw een vergunning voor het realiseren van een crematorium te verlenen. De Partij voor de Dieren heeft sterke twijfels of een locatie midden in de stad geschikt is voor een crematorium. Historisch heeft deze locatie de bestemming begraafplaats gekregen, maar inmiddels zijn er veel meer verkeersstromen en woningen omheen ontstaan.
  De gevolgen van een crematorium voor luchtkwaliteit en verkeersdruk en de stikstofdepositie zijn reden om in debat te gaan over welke andere locaties hier geschikt(er) voor zijn. De gevolgen voor de Prinsesselaan zijn voor de Partij voor de Dieren reden om in het debat ook in te gaan op het heroverwegen van het besluit de aangevraagde vergunning te verlenen.
  Daarnaast vraagt de Partij voor de Dieren zich af of het hoger beroep van de bezwaarprocedure geen te hoog risico is voor gemeente en aanvrager en of ook dat niet een reden moet zijn om op zijn minst de juridische procedures af te wachten alvorens over te gaan tot een nieuw besluit over de aangevraagde vergunning en afwijking van het bestemmingsplan.
  De agenderende fractie wil in het debat bespreken of er voorwaarden aan de vergunning verbonden kunnen of moeten worden. En ook of het niet verstandiger is om de uitkomst van het hoger beroep af te wachten en pas daarna over de vergunning te besluiten.

  02:40:14 - 02:42:43 - Snippe, Lisanne
  02:42:42 - 02:42:48 -
  02:42:48 - 02:43:49 -
  02:43:43 - 02:43:48 -
  02:43:47 - 02:44:56 - Snippe, Lisanne
  02:44:51 - 02:44:59 -
  02:44:58 - 02:45:20 -
  02:45:17 - 02:45:31 -
  02:45:30 - 02:45:58 - Graaf, Rik van der
  02:45:57 - 02:45:58 -
  02:45:58 - 02:47:10 - Snippe, Lisanne
  02:46:47 - 02:47:29 -
  02:47:02 - 02:47:19 -
  02:47:30 - 02:47:46 -
  02:47:47 - 02:47:52 -
  02:47:52 - 02:48:19 - Zwinkels, Jantine
  02:48:20 - 02:48:26 -
  02:48:25 - 02:48:39 -
  02:48:39 - 02:48:52 -
  02:48:54 - 02:49:32 -
  02:49:33 - 02:49:37 -
  02:49:36 - 02:50:20 -
  02:50:20 - 02:50:23 -
  02:50:23 - 02:50:38 -
  02:50:38 - 02:50:43 -
  02:50:43 - 02:51:15 - Snippe, Lisanne
  02:51:17 - 02:51:19 -
  02:51:21 - 02:51:32 -
  02:51:31 - 02:52:10 - Zweth, Rick van der
  02:52:10 - 02:52:15 -
  02:52:13 - 02:52:39 - Heijne, Rachel
  02:52:40 - 02:53:01 -
  02:52:48 - 02:53:07 -
  02:53:07 - 02:53:13 -
  02:53:12 - 02:53:51 - Snippe, Lisanne
  02:53:40 - 02:53:54 -
  02:53:56 - 02:58:35 -
  02:58:36 - 02:58:53 -
  02:58:53 - 02:59:00 - Snippe, Lisanne
  02:58:58 - 02:59:35 -