Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 6 april 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 6 april 2023 19:20
Eind
donderdag 6 april 2023 23:11
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


14:00 - 17:00
19:30 - einde


14:00 Benoeming commissieleden
19:30: In Memoriam

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:14:59 - 00:18:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:08 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2

  05:10:45 - 05:10:25 - Sungur, Mahmut
  05:10:26 - - Dijksma, Sharon A.M.
 3. 3

  - Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissies EDVW, VBF en MGOR in maart 2023. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje.
  - Beëindiging commissielidmaatschap Shalaleh Hillebrand-Mohammadi (PvdA)

 4. 4

  Per 1 april jl. is de nieuwe wettelijke geheimhoudingsregeling in werking getreden. De belangrijkste procedurele wijziging is dat het vereiste dat de gemeenteraad de door een ander orgaan opgelegde geheimhouding moet bekrachtigen, komt te vervallen. Wanneer de geheime informatie wordt gedeeld met de raad, blijft de gemeenteraad wel het bevoegde orgaan om te beslissen over het voortduren of opheffen van geheimhouding. De raad blijft maandelijks een overzicht ontvangen van de informatie waarop geheimhouding is opgelegd door het college. In plaats van een bekrachtigingsvoorstel, kan dit gepaard gaan met een voorstel om geheimhouding van een of meerdere documenten op te heffen op het moment dat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Op deze wijze wordt de Utrechtse praktijk van ‘tijdelijke geheimhouding’ bestendigd, en blijft de raad actief geïnformeerd over informatie waarop geheimhouding is opgelegd en kan de raad actief acteren indien zij dat wenst.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel opheffing geheimhouding 6 april 2023
 5. 5

 6. 7

  Dit agendapunt wordt om 14:00 behandeld.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden 6 april 2023
  05:15:23 - 05:14:42 - Bos, Cees
  05:14:41 - 05:14:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:01 - 05:13:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:13:48 - 05:12:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:19 - 05:12:17 - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 8

  Status: A


  Het dagelijks bestuur van de raad stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden gemeenteraad Utrecht vast te stellen.
  2. De Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht vast te stellen.
  3. De Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  4. De Verordening commissie personeelszorg raadsfunctionarissen en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  5. De tijdelijke geheimhouding op te heffen van alle geheimhoudingsbesluiten die zijn opgenomen in het geheimhoudingsregister d.d. 6 april 2023 als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - het moment genoemd in de kolom “Geheim tot” van het geheimhoudingsregister zich
  voordoet; dan wel
  - het onderliggende belang op grond van de Woo dat de reden is om geheimhouding op te leggen niet meer aanwezig is; dan wel
  - als een derde de informatie waarop geheimhouding is opgelegd in openbaarheid deelt of die informatie elders buiten de gemeente openbaar te vinden is.
  6. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging Reglement van Orde en andere regelingen gemeenteraad Utrecht i.v.m. wijziging geheimhouding
 8. 9

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijze en het voorstel om wijzigingen in het ontwerp Chw bestemmingsplan Jutfaseweg 178 te verwerken.
  2. Het ontwerp Chw bestemmingsplan Jutfaseweg 178, Rivierenwijk dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPJUTRIV178RIVIERE-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPJUTRIV178RIVIERE-VA01.dng vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt gemaakt de voormalige bedrijfslocatie om te zetten naar 35 nieuwbouw koopwoningen, waarvan 55% betaalbare koop en 45% vrije sector koop, 6 onzelfstandige huurwoningen en 2 zelfstandige woningen, 95 m2 kantoorruimte en een groen binnenhof.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Jutfaseweg 178, Rivierenwijk
  05:08:12 - - Zweth, Rick van der
 9. 10

  Moties

  Onderwerp
  M57 Lobby voor een inclusieve eed
  M58 Inclusieve ambtseed voor gemeenteambtenaren
  M59 Alternatief voor de Weerdsingel
  05:07:02 - 05:07:01 - Stellinga, Hessel
  05:06:39 - 05:06:13 - Stellinga, Hessel
  05:06:18 - 05:06:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:06:02 - 05:05:35 - Pagter, Marijn de
  05:05:35 - 05:05:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:05:20 - 05:05:08 - Pagter, Marijn de
  05:05:08 - 05:04:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:58 - 05:04:11 - Bos, Cees
  05:04:11 - 05:04:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:08 - 05:03:55 - Koning, Maarten
  05:03:55 - 05:02:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:43 - 05:03:37 - Bos, Cees
  05:01:46 - 05:01:05 - Nolten, Stevie
  05:01:06 - 05:01:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:03 - 05:00:58 - Bos, Cees
  05:00:55 - 05:00:22 - Nolten, Stevie
  05:00:20 - 05:00:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:18 - 05:00:17 - Raaijmakers, Ilse
  05:00:14 - 05:00:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:08 - 04:59:54 - Raaijmakers, Ilse
  04:59:53 - 04:59:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:59:41 - 04:59:21 - Bosch, David
  04:59:20 - 04:58:58 - Nolten, Stevie
  04:58:57 - 04:58:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:55 - 04:58:36 - Deldjou Fard, Melody
  04:58:35 - 04:58:10 - Nolten, Stevie
  04:58:08 - 04:58:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:03 - 04:57:49 - Graaf, Rik van der
  04:57:49 - 04:57:30 - Nolten, Stevie
  04:57:30 - 04:57:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:57:28 - 04:57:17 - Dada-Anthonij, Venita
  04:57:17 - 04:56:46 - Nolten, Stevie
  04:56:44 - 04:56:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:18 - 04:55:21 - Streefland, Rachel
  04:55:19 - 04:55:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:16 - 04:54:42 - Sungur, Mahmut
  04:54:42 - 04:54:09 - Streefland, Rachel
  04:54:10 - 04:54:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:08 - 04:53:44 - Nolten, Stevie
  04:53:44 - 04:53:13 - Streefland, Rachel
  04:53:12 - 04:52:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:32 - 04:52:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:28 - 04:52:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:26 - 04:51:31 - Nolten, Stevie
  04:51:33 - 04:51:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:29 - 04:51:08 - Bosch, David
  04:51:06 - 04:50:25 - Nolten, Stevie
  04:50:25 - 04:50:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:22 - 04:49:59 - Raaijmakers, Ilse
  04:50:00 - 04:49:24 - Nolten, Stevie
  04:49:25 - 04:49:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:49:23 - 04:49:02 - Deldjou Fard, Melody
  04:49:02 - 04:48:24 - Nolten, Stevie
  04:48:26 - 04:48:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:22 - 04:48:10 - Hessel, Yvonne
  04:48:08 - 04:47:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:42 - 04:46:12 - Streefland, Rachel
  04:46:12 - 04:46:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:08 - 04:45:42 - Sungur, Mahmut
  04:45:41 - 04:45:01 - Streefland, Rachel
  04:45:02 - 04:45:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:45:00 - 04:44:11 - Nolten, Stevie
  04:44:10 - 04:44:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:07 - 04:43:20 - Streefland, Rachel
  04:43:20 - 04:43:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:50 - 04:39:47 - Dijkstra, Gert
  04:39:49 - 04:39:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:43 - 04:39:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:42 - 04:39:12 - Dekkers, Fred
  04:39:10 - 04:38:02 - Dijkstra, Gert
  04:38:06 - 04:37:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:58 - 04:37:22 - Vasters, Joost
  04:37:22 - 04:36:29 - Dijkstra, Gert
  04:36:30 - 04:36:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:57 - 04:34:09 - Hooijdonk, Lot van
  04:34:11 - 04:34:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:34:00 - 04:33:46 - Dijkstra, Gert
  04:33:58 - 04:33:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:47 - 04:33:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:32:42 - 03:29:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:36 - 03:30:25 - Steeg, Bert van
  03:30:25 - 03:30:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:29 - 03:30:40 - Raaijmakers, Ilse
  03:30:41 - 03:30:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:43 - 03:30:45 - Dada-Anthonij, Venita
  03:30:45 - 03:30:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:48 - 03:30:58 - Graaf, Rik van der
  03:30:59 - 03:31:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:15 - 03:32:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:05 - 03:32:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:06 - 03:32:12 - Raaijmakers, Ilse
  03:32:12 - 03:32:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:36 - 03:32:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:03 - - Zwanenberg, Pepijn
 10. 11

  Status: B


  Op 26 januari vond een debat plaats over de aanpak van straatintimidatie in de Utrecht naar aanleiding van de raadsbrief en het actieplan dat is gemaakt. De fracties van CDA, EenUtrecht, PVV, VVD en PvdA zijn blij dat er nu een actieplan ligt om straatintimidatie aan te pakken, maar willen voorstellen doen om deze aanpak aan te scherpen en te verbeteren.


  De fracties van het CDA, EenUtrecht, PVV en VVD vinden dat de aanpak nog onvoldoende is gericht op zichtbare en concrete maatregelen om straatintimidatie te voorkomen. Zij willen een voorstel doen om de extra middelen, waarvan tijdens het debat bleek dat deze beschikbaar waren, daarvoor in te zetten.
  De fractie van de PVV wil voorstellen doen om concreter bepaalde straatintimidatie aan te pakken.
  De PvdA wil een voorstel doen om meldingen te monitoren, zodat daarvan een beter beeld ontstaat en actief gehandhaafd kan worden.

  Moties

  Onderwerp
  M60 Investeer in zichtbare aanpak straatintimidatie
  04:32:05 - 04:32:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:37 - 04:30:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:29 - 04:29:44 -
  04:29:44 - 04:29:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:42 - 04:28:26 - Dada-Anthonij, Venita
  04:28:26 - 04:28:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:21 - 04:27:12 - Meerding, Tess
  04:27:12 - 04:27:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:08 - 04:27:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:06 - 04:26:58 - Bosch, David
  04:26:58 - 04:26:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:57 - 04:26:50 - Meerding, Tess
  04:26:50 - 04:26:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:25 - 04:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:23 - 04:24:57 - Dijksma, S.A.M.
  04:24:58 - 04:24:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:56 - 04:24:46 - Steeg, Bert van
  04:24:46 - 04:24:15 - Dijksma, S.A.M.
  04:24:18 - 04:24:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:14 - 04:24:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:10 - 04:23:50 - Meerding, Tess
  04:23:51 - 04:23:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:49 - 04:21:04 - Dijksma, S.A.M.
  04:22:56 - 04:22:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:49 - 04:22:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:42 - 04:22:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:02 - 04:20:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:05 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:36 - - Zwanenberg, Pepijn
 11. 12

  Status: B


  Graag agenderen de fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, EenUtrecht, ChristenUnie, Student&Starter en Volt de herontwikkeling Jan van Galenstraat. In vervolg op de bespreking in de commissie ROG zal het college de raad voorafgaand aan de raadsvergadering een raadsbrief sturen met verschillende scenario’s voor met name de (winkel)plint en hoe dit in het vervolg vorm kan krijgen.


  De fracties zullen de raad een voorstel voorleggen om tot één van de scenario’s te besluiten en een definitieve uitspraak te doen over de supermarkt/discounter. Ook zullen enkele fracties een voorstel aan de raad voorleggen over de omvang van de woningen in relatie tot een mogelijke terugkeerregeling, wat weer samenhangt met de uit te werken scenario’s in de plint waar woningen een onderdeel van kunnen zijn. Tot slot zal EenUtrecht de raad twee voorstellen doen over de invulling van de openbare ruimte en de wijze waarop belanghebbenden vanaf nu beter kunnen worden betrokken.

  03:34:07 - 03:34:10 - Zwanenberg, Pepijn
 12. 13

  Status: B


  In de commissie JWCS van 16 maart jl. is uitgebreid gedebatteerd over de door het college verleende noodsteun aan TivoliVredenburg. De fracties van de VVD, de PVV, SBU en Utrecht Solidair blijven ook na dit debat van mening dat de positie van de gemeenteraad onvoldoende is geborgd in dit proces. Zij zullen de raad daarom twee voorstellen voorleggen om dit in de toekomst beter te verankeren.
  Het eerste voorstel dient er toe te zorgen dat de tijdige informatievoorziening (desnoods geheim) aan de raad op orde is, zodat de positie van de gemeenteraad bij het proces rondom noodsteun is geborgd.
  Het tweede voorstel doet algemene verbetervoorstellen voor het gehele financieringsproces van noodsteun aan maatschappelijke organisaties met als doel de toedeling op eerlijke en transparante wijze te laten geschieden. Onderwerpen die hierbij in elk geval helder moeten zijn, betreffen duidelijkheid over de resterende middelen en duidelijkheid over afspraken indien een organisatie achteraf de steun niet of slechts gedeeltelijk nodig blijkt te hebben.

  Moties

  Onderwerp
  M61 Geef de raad positie bij noodsteun maatschappelijke organisaties
  M62 TivoliVredenburg, Genoeg is Genoeg
  04:19:28 - 04:18:27 - Ramaker, Margreet
  04:18:26 - 04:18:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:22 - 04:17:56 - Oudejans, Annemarijn
  04:17:55 - 04:17:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:17:54 - 04:17:22 - Ramaker, Margreet
  04:17:21 - 04:17:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:17:20 - 04:17:06 - Oudejans, Annemarijn
  04:17:05 - 04:16:15 - Ramaker, Margreet
  04:16:14 - 04:16:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:08 - 04:15:47 - Graaf, Rik van der
  04:15:46 - 04:15:18 - Ramaker, Margreet
  04:15:17 - 04:14:52 - Graaf, Rik van der
  04:15:16 - 04:15:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:52 - 04:14:09 - Ramaker, Margreet
  04:14:08 - 04:14:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:05 - 04:13:48 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:13:47 - 04:13:23 - Ramaker, Margreet
  04:13:21 - 04:13:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:13:17 - 04:13:09 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:13:07 - 04:13:01 - Ramaker, Margreet
  04:12:59 - 04:12:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:12:27 - 04:11:09 - Bos, Cees
  04:11:14 - 04:11:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:11:06 - 04:10:53 - Hornsveld, Ingeborg
  04:10:49 - 04:10:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:49 - 04:09:24 - Bos, Cees
  04:10:17 - 04:10:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:16 - 04:10:03 - Hornsveld, Ingeborg
  04:09:41 - 04:09:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:53 - 04:06:39 - Bosch, David
  04:08:43 - 04:08:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:39 - 04:06:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:21 - 04:06:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:01 - 04:02:19 - Schilderman, Susanne
  04:03:34 - 04:03:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:21 - 04:02:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:19 - 04:02:01 - Ramaker, Margreet
  04:02:00 - 04:01:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:01:58 - 04:00:38 - Schilderman, Susanne
  04:00:39 - 04:00:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:00:37 - 04:00:18 - Ramaker, Margreet
  04:00:17 - 04:00:03 - Schilderman, Susanne
  04:00:01 - 03:59:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:59:36 - 03:58:46 - Oosters, Eva
  03:58:46 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:35 - 03:58:20 - Ramaker, Margreet
  03:34:16 - 03:34:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 13. 14

  Status: B


  Op 16 maart is in de commissie JWCS gesproken over het nieuwe beleid ten aanzien van de maaltijdvoorziening in Utrecht. Naar aanleiding van deze bespreking wensen de fracties van CDA en EenUtrecht een voorstel aan de raad te doen over de toekomst van de maaltijdvoorziening en waarin de raad het college opdracht geeft de nieuwe invulling zorgvuldig te evalueren, de raad daarover te informeren en daarbij in ieder geval mee te nemen welke gevolgen de wijziging heeft voor de huidige cliënten, het gebruik binnen de U-Pasregeling en de prijs van beschikbare maaltijden.

  Moties

  Onderwerp
  M63 Behoud kracht van huidige Maaltijdvoorziening
  M64 Evalueer nieuwe maaltijdvoorziening

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende Besluitvorming Maaltijdvoorziening: inzet U-pas
  Afrondende Besluitvorming Maaltijdvoorziening: raadsbrief
  03:57:29 - 03:52:47 - Steeg, Bert van
  03:56:29 - 03:56:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:56:26 - 03:56:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:56:22 - 03:56:02 - Raaijmakers, Ilse
  03:56:01 - 03:56:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:55:32 - 03:55:18 - Raaijmakers, Ilse
  03:55:31 - 03:55:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:54:52 - 03:54:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:54:51 - 03:54:45 - Raaijmakers, Ilse
  03:54:31 - 03:54:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:54:25 - 03:54:16 - Hornsveld, Ingeborg
  03:53:51 - 03:53:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:53:50 - 03:53:46 - Hornsveld, Ingeborg
  03:53:37 - 03:53:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:52:49 - 03:52:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:52:20 - 03:47:08 - Voortman, Linda
  03:52:02 - 03:52:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:49:30 - 03:49:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:49:26 - 03:49:08 - Steeg, Bert van
  03:48:42 - 03:48:28 - Steeg, Bert van
  03:48:40 - 03:48:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:38 - 03:47:20 - Steeg, Bert van
  03:47:38 - 03:47:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:25 - 03:47:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:10 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:08 - 03:47:06 - Steeg, Bert van
  03:34:55 - - Zwanenberg, Pepijn
 14. 15

  Status: B


  In de commissie heeft een uitvoerig debat plaatsgevonden over de situatie van de standplaatshouders en de verdelingssystematiek van de standplaatsen. In de commissie bleek een groot aantal partijen vraagtekens te zetten bij de voorgestelde verdelingssystematiek; loten en bij het proces dat tot deze keuze heeft geleid. De fracties van VVD, PvdA, Volt, PVV, Utrecht Solidair, Denk en SBU willen een debat in de raad om zich te kunnen uitspreken over de voorgestelde verdelingssystematiek en komen daarvoor met voorstellen. De inhoudelijke afweging rond het standplaatsenbeleid komt in de commissie VOWE van 20 april aan de orde.

  Moties

  Onderwerp
  M65 Houd niet vast aan loten voor standplaatsen
  M66 Behoud locaties twee standplaatsen op de Oudegracht
  M67 Geen loting bij de verdeling van de standplaatsen
  M68 Donderstraolt op meje dienstenrichtlijn
  M69 Overgangsperiode standplaatsenbeleid

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende Besluitvorming Standplaatsenbeleid: M69
  03:34:15 - 03:34:04 - Bos, Cees
  03:34:07 - 03:33:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:49 - 03:33:40 - Bode, Linda
  03:33:36 - 03:33:33 - Bode, Linda
  03:33:07 - 03:31:48 - Al-Saqaff, Mariam
  03:31:48 - 03:31:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:44 - 03:31:26 - Sungur, Mahmut
  03:31:25 - 03:31:06 - Al-Saqaff, Mariam
  03:31:04 - 03:31:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:03 - 03:30:34 - Heuven, Maarten van
  03:30:32 - 03:30:04 - Al-Saqaff, Mariam
  03:30:04 - 03:29:35 - Heuven, Maarten van
  03:30:03 - 03:30:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:33 - 03:29:01 - Al-Saqaff, Mariam
  03:28:59 - 03:28:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:28:57 - 03:28:14 - Dekkers, Fred
  03:28:13 - 03:27:33 - Al-Saqaff, Mariam
  03:27:33 - 03:27:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:27:32 - 03:27:25 - Dekkers, Fred
  03:27:25 - 03:27:01 - Al-Saqaff, Mariam
  03:27:01 - 03:27:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:27:00 - 03:26:43 - Peters, Ralph
  03:26:42 - 03:26:26 - Al-Saqaff, Mariam
  03:26:26 - 03:26:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:26:26 - 03:26:08 - Peters, Ralph
  03:26:07 - 03:25:42 - Al-Saqaff, Mariam
  03:25:43 - 03:25:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:25:42 - 03:25:23 - Peters, Ralph
  03:25:22 - 03:25:03 - Al-Saqaff, Mariam
  03:25:02 - 03:24:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:24:55 - 03:24:39 - Al-Saqaff, Mariam
  03:24:44 - 03:24:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:24:39 - 03:24:36 - Al-Saqaff, Mariam
  03:24:35 - 03:24:35 - Al-Saqaff, Mariam
  03:24:31 - 03:24:22 -
  03:24:21 - 03:24:14 - Al-Saqaff, Mariam
  03:24:14 - 03:24:05 -
  03:24:04 - 03:23:57 - Al-Saqaff, Mariam
  03:23:56 - 03:23:45 -
  03:23:56 - 03:23:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:43 - 03:23:25 - Al-Saqaff, Mariam
  03:23:25 - 03:23:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:23 - 03:23:09 - Sungur, Mahmut
  03:23:08 - 03:22:40 - Al-Saqaff, Mariam
  03:22:41 - 03:22:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:22:40 - 03:22:15 - Sungur, Mahmut
  03:22:14 - 03:21:50 - Al-Saqaff, Mariam
  03:21:50 - 03:21:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:49 - 03:21:39 - Sungur, Mahmut
  03:21:37 - 03:21:05 - Al-Saqaff, Mariam
  03:21:06 - 03:20:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:41 - 03:19:36 - Talhaoui, Mohamed
  03:19:41 - 03:19:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:37 - 03:19:11 - Dekkers, Fred
  03:19:10 - 03:18:45 - Talhaoui, Mohamed
  03:19:09 - 03:19:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:44 - 03:18:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:43 - 03:18:18 - Dekkers, Fred
  03:18:16 - 03:17:52 - Talhaoui, Mohamed
  03:18:16 - 03:18:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:15 - 03:18:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:51 - 03:17:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:45 - 03:17:15 - Dekkers, Fred
  03:17:14 - 03:17:03 - Talhaoui, Mohamed
  03:17:13 - 03:17:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:03 - 03:17:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:01 - 03:16:38 - Peters, Ralph
  03:16:37 - 03:16:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:36 - 03:16:12 - Talhaoui, Mohamed
  03:16:11 - 03:16:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:11 - 03:16:07 - Peters, Ralph
  03:16:06 - 03:16:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:06 - 03:15:51 - Talhaoui, Mohamed
  03:15:52 - 03:15:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:46 - 03:15:31 - Peters, Ralph
  03:15:30 - 03:15:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:30 - 03:15:17 - Talhaoui, Mohamed
  03:15:16 - 03:15:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:14 - 03:14:46 - Graaf, Rik van der
  03:14:48 - 03:14:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:45 - 03:14:21 - Talhaoui, Mohamed
  03:14:22 - 03:14:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:21 - 03:13:57 - Graaf, Rik van der
  03:13:56 - 03:13:32 - Talhaoui, Mohamed
  03:13:32 - 03:13:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:55 - 03:12:15 - Stellinga, Hessel
  03:12:15 - 03:12:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:09 - 03:11:48 - Peters, Ralph
  03:11:46 - 03:11:28 - Stellinga, Hessel
  03:11:46 - 03:11:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:11:28 - 03:11:16 - Peters, Ralph
  03:11:27 - 03:11:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:11:14 - 03:10:48 - Stellinga, Hessel
  03:10:47 - 03:10:19 - Peters, Ralph
  03:10:47 - 03:10:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:20 - 03:10:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:19 - 03:10:05 - Stellinga, Hessel
  03:10:04 - 03:09:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:11 - 03:07:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:44 - 03:05:34 - Bode, Linda
  03:05:35 - 03:05:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:26 - 03:04:59 - Graaf, Rik van der
  03:04:59 - 03:04:41 - Bode, Linda
  03:04:41 - 03:04:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:40 - 03:04:25 - Graaf, Rik van der
  03:04:24 - 03:04:08 - Bode, Linda
  03:04:08 - 03:04:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:06 - 03:03:54 - Sungur, Mahmut
  03:03:54 - 03:03:51 - Bode, Linda
  03:03:46 - 03:03:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:22 - 03:03:12 - Bos, Cees
  03:03:12 - 03:03:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:08 - 03:02:48 -
  03:02:44 - 03:02:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:43 - 03:02:36 - Bode, Linda
  03:02:35 - 03:02:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:34 - 03:02:13 -
  03:02:10 - 03:02:08 - Bode, Linda
  03:02:07 - 03:01:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:26 - 03:01:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:26 - 03:00:16 - Bosch, David
  03:00:16 - 03:00:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:12 - 02:59:41 -
  02:59:41 - 02:59:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:39 - 02:59:32 - Sungur, Mahmut
  02:59:33 - 02:59:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:46:48 - 02:46:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:46:39 - 02:44:11 - Schilderman, Susanne
  02:44:16 - 02:44:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:44:11 - 02:44:06 - Bosch, David
  02:44:05 - 02:44:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:44:04 - 02:43:36 - Schilderman, Susanne
  02:43:45 - 02:43:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:36 - 02:43:28 - Al-Saqaff, Mariam
  02:43:28 - 02:43:13 - Schilderman, Susanne
  02:43:14 - 02:43:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:12 - 02:42:56 - Al-Saqaff, Mariam
  02:42:56 - 02:42:17 - Schilderman, Susanne
  02:42:55 - 02:42:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:42:22 - 02:42:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:42:16 - 02:41:57 - Hessel, Yvonne
  02:42:02 - 02:42:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:58 - 02:41:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:57 - 02:41:01 - Schilderman, Susanne
  02:41:02 - 02:41:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:01 - 02:40:49 - Hessel, Yvonne
  02:40:47 - 02:40:33 - Schilderman, Susanne
  02:40:36 - 02:40:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:40:31 - 02:40:18 - Bosch, David
  02:40:16 - 02:40:02 - Schilderman, Susanne
  02:40:03 - 02:40:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:40:01 - 02:39:51 - Al-Saqaff, Mariam
  02:39:51 - 02:39:33 - Schilderman, Susanne
  02:39:34 - 02:39:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:39:32 - 02:39:18 - Al-Saqaff, Mariam
  02:39:17 - 02:39:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:39:15 - 02:38:53 - Schilderman, Susanne
  02:38:58 - 02:38:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:38:57 - 02:38:32 - Bosch, David
  02:38:31 - 02:38:02 - Schilderman, Susanne
  02:38:06 - 02:37:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:42 - 02:37:23 - Talhaoui, Mohamed
  02:37:23 - 02:36:53 - Schilderman, Susanne
  02:36:54 - 02:36:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:54 - 02:36:48 - Talhaoui, Mohamed
  02:36:48 - 02:36:38 - Schilderman, Susanne
  02:36:46 - 02:36:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:40 - 02:36:36 - Talhaoui, Mohamed
  02:36:36 - 02:36:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:35 - 02:35:09 - Schilderman, Susanne
  02:36:30 - 02:36:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:10 - 02:35:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:07 - 02:35:03 - Bode, Linda
  02:35:03 - 02:34:34 - Schilderman, Susanne
  02:34:35 - 02:34:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:33 - 02:34:28 - Bode, Linda
  02:34:28 - 02:34:22 - Schilderman, Susanne
  02:34:23 - 02:34:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:17 - 02:34:03 - Sungur, Mahmut
  02:34:03 - 02:34:02 - Sungur, Mahmut
  02:34:03 - 02:33:32 - Schilderman, Susanne
  02:34:01 - 02:34:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:31 - 02:33:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:28 - 02:33:13 - Stellinga, Hessel
  02:33:12 - 02:33:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:11 - 02:32:37 - Dekkers, Fred
  02:32:37 - 02:27:02 - Schilderman, Susanne
  02:31:59 - 02:31:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:03 - 02:26:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:58 - 02:26:33 - Al-Saqaff, Mariam
  02:26:32 - 02:26:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:32 - 02:26:04 - Schilderman, Susanne
  02:26:05 - 02:26:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:03 - 02:25:50 - Al-Saqaff, Mariam
  02:25:49 - 02:25:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:47 - 02:25:19 - Sungur, Mahmut
  02:25:20 - 02:25:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:18 - 02:24:28 - Schilderman, Susanne
  02:24:28 - 02:24:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:24 - 02:23:58 - Hessel, Yvonne
  02:23:58 - 02:23:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:57 - 02:23:38 - Schilderman, Susanne
  02:23:39 - 02:23:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:37 - 02:23:26 - Hessel, Yvonne
  02:23:25 - 02:22:59 - Schilderman, Susanne
  02:23:00 - 02:22:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:52 - 02:22:36 - Al-Saqaff, Mariam
  02:22:35 - 02:22:00 - Schilderman, Susanne
  02:22:34 - 02:22:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:08 - 02:22:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:01 - 02:21:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:47 - 02:21:41 - Al-Saqaff, Mariam
  02:21:41 - 02:21:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:23 - 02:21:08 - Sungur, Mahmut
  02:21:07 - 02:21:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:06 - 02:20:44 - Schilderman, Susanne
  02:20:44 - 02:20:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:44 - 02:20:32 - Sungur, Mahmut
  02:20:32 - 02:20:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:30 - 02:20:09 - Schilderman, Susanne
  02:20:09 - 02:20:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:06 - 02:19:50 - Stellinga, Hessel
  02:19:50 - 02:19:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:50 - 02:19:05 - Schilderman, Susanne
  02:19:05 - 02:18:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:07 - 02:11:33 - Passier, Charlotte
  02:11:33 - 03:35:32 - Heuven, Maarten van
  00:24:24 - 00:24:47 - Pagter, Marijn de
  00:24:48 - 00:24:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:50 - 00:25:33 - Bos, Cees
  00:25:13 - 00:25:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:53 - 00:26:56 - Bos, Cees
  00:26:55 - 00:26:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:57 - 00:27:37 - Dekkers, Fred
  00:27:37 - 00:27:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:39 - 00:27:59 - Sungur, Mahmut
  00:28:00 - 00:28:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:04 - 00:28:18 - Al-Saqaff, Mariam
  00:28:19 - 00:28:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:33 - 00:29:23 - Schilderman, Susanne
  00:29:23 - 00:29:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:24 - 00:30:41 - Bos, Cees
  00:29:47 - 00:29:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:55 - 00:30:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:11 - 00:30:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:43 - 00:31:10 - Schilderman, Susanne
  00:30:44 - 00:30:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:11 - 00:31:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:20 - 00:31:26 - Bode, Linda
  00:31:23 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:15 - 03:35:32 - Heuven, Maarten van
  03:35:33 - 03:35:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:47 - 03:36:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:03 - 03:36:13 - Graaf, Rik van der
  03:36:13 - 03:36:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:15 - 03:36:36 - Peters, Ralph
  03:36:36 - 03:36:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:39 - 03:36:59 - Heuven, Maarten van
  03:37:00 - 03:37:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:11 - 03:37:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:43 - 03:38:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:19 - - Zwanenberg, Pepijn
 15. 16

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  Het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027 (PHP) vast te stellen met de volgende hoofddoelstellingen:
  a. Geen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.
  b. Geen alcoholgebruik onder de 18 jaar.
  c. Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik boven de 18 jaar.
  d. De bewustwording van het eigen drinkgedrag en de effecten daarvan neemt toe.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027: blurringwetgeving
  00:35:19 - 00:37:36 - Heuven, Maarten van
  00:37:37 - 00:37:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:41 - 00:38:32 - Hornsveld, Ingeborg
  00:38:32 - 00:38:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:35 - 00:39:00 -
  00:39:00 - 00:39:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:17 - 00:40:20 - Eerenberg, Eelco
  00:40:16 - 00:40:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:22 - 00:40:26 - Bos, Cees
  00:40:28 - 00:40:43 - Eerenberg, Eelco
  00:40:42 - 00:40:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:43 - 00:40:46 - Bos, Cees
  00:40:48 - 00:40:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:55 - 00:41:55 - Eerenberg, Eelco
  00:40:58 - 00:40:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:55 - 00:41:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:56 - 00:42:24 - Hornsveld, Ingeborg
  00:42:25 - 00:42:48 - Eerenberg, Eelco
  00:42:48 - 00:42:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:50 - 00:43:24 - Heuven, Maarten van
  00:43:25 - 00:43:37 - Eerenberg, Eelco
  00:43:37 - 00:43:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:38 - 00:44:01 - Heuven, Maarten van
  00:44:02 - 00:44:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:05 - 00:44:14 - Sungur, Mahmut
  00:44:16 - 00:45:50 - Eerenberg, Eelco
  00:45:50 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:35 - 03:38:48 - Bosch, David
  03:38:48 - 03:38:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:01 - - Zwanenberg, Pepijn
 16. 16.1

 17. 16.2

 18. 17

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  De kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra in buurten en wijken voor de periode 2022 -2032 vast te stellen met als doelstelling ‘Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtcentra’.
  en als belangrijkste maatregelen:
  a) Het versterken/realiseren van de functie van laagdrempelige huiskamers in alle buurtcentra;
  b) Het actualiseren van de Nota Maatschappelijk initiatief onder dak, juni 2016, gericht op het in beeld brengen en realiseren van de gewenste functionele aanpassingen in de komende jaren.;
  c) Het laten meegroeien van de buurtcentra met de groei van de stad door uitbreiding met 4 buurtcentra.
  d) Het actief sturen op een mix van gebruikersgroepen: het buurtcentrum voor iedereen;
  e) Het investeren in functionaliteit en sociale-fysieke toegankelijkheid;
  f) Het actief sturen op meervoudig gebruik van bestaande en nieuwe buurtcentra;
  g) Het ontwikkelen van een meetinstrument maatschappelijke waarde en kwaliteit, dat recht doet aan de specifieke behoefte in een buurt of wijk.
  2. Een tegenprestatie als gebruiksvoorwaarde toe te voegen bij 0% gebruikersvergoeding voor vaste
  aanbieders/gebruikers van vrije tijdsactiviteiten in de buurtcentra in medebeheer.

  Amendementen

  Onderwerp
  A14 Niet verplichten van tegenprestatie bij activiteiten bij buurtcentra in zelfbeheer

  Moties

  Onderwerp
  M70 Bied meer ondersteuning voor buurtcentra in zelfbeheer
  M71 Buurtcentra voor iedereen, dus zonder obstakels
  M72 Zelfbeheer Eerst
  M73 Buurtcentra meer van de buurt
  M74 Geef buurtcentra een hip karakter
  M75 Tegenprestatie niet ten koste laten gaan van toegankelijkheid

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032: M75
  Raadsvoorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032: M71
  00:46:51 - 00:47:50 - Steeg, Bert van
  00:47:34 - 00:47:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:46 - 00:47:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:49 - 00:47:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:23 - 00:49:31 - Hornsveld, Ingeborg
  00:49:29 - 00:49:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:57 - 00:52:07 - Dijkstra, Gert
  00:50:32 - 00:50:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:07 - 00:52:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:53:09 - 00:54:59 -
  00:54:11 - 00:54:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:58 - 00:55:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:02 - 00:55:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:04 - 00:55:08 - Bos, Cees
  00:55:09 - 00:55:34 -
  00:55:33 - 00:55:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:35 - 00:55:43 - Bos, Cees
  00:55:44 - 00:55:56 -
  00:55:58 - 00:56:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:02 - 00:56:07 - Wilt, Berdien van der
  00:56:08 - 00:56:32 -
  00:56:34 - 00:56:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:36 - 00:56:49 - Steeg, Bert van
  00:56:48 - 00:57:09 -
  00:57:10 - 00:57:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:12 - 00:57:13 -
  00:57:23 - 00:57:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:26 - 00:58:53 -
  00:58:53 - 00:58:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:58 - 01:00:12 - Wilt, Berdien van der
  01:00:12 - 01:00:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:19 - 01:01:31 - Graaf, Rik van der
  01:01:31 - 01:01:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:37 - 01:01:55 - Dijkstra, Gert
  01:01:56 - 01:02:20 - Graaf, Rik van der
  01:02:21 - 01:02:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:02:36 - 01:03:08 - Talhaoui, Mohamed
  01:03:08 - 01:03:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:39 - 01:09:53 - Voortman, Linda
  01:05:57 - 01:05:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:58 - 01:06:24 - Dijkstra, Gert
  01:06:19 - 01:06:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:31 - 01:07:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:35 - 01:07:50 - Wilt, Berdien van der
  01:09:20 - 01:09:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:09:46 - 01:09:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:09 - 01:40:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:43 - 01:42:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:58 - 01:43:14 - Dijkstra, Gert
  01:43:14 - 01:43:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:15 - 01:43:53 - Voortman, Linda
  01:43:55 - 01:44:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:02 - 01:44:17 - Wilt, Berdien van der
  01:44:17 - 01:44:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:18 - 01:44:26 - Voortman, Linda
  01:44:28 - 01:44:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:35 - 01:45:17 -
  01:45:17 - 01:45:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:18 - 01:45:32 - Voortman, Linda
  01:45:31 - 03:39:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:25 - 03:39:40 -
  03:39:43 - 03:39:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:47 - 03:39:54 - Dijkstra, Gert
  03:39:52 - 03:39:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:07 - 03:40:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:34 - 03:40:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:03 - 03:41:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:32 - 03:41:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:43 - 03:41:55 - Wilt, Berdien van der
  03:41:55 - 03:41:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:56 - 03:42:05 - Steeg, Bert van
  03:42:07 - 03:42:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:08 - 03:42:16 - Maas, Ruud
  03:42:16 - 03:42:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:29 - 03:42:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:46 - 03:43:09 - Dijkstra, Gert
  03:43:09 - 03:43:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:19 - - Zwanenberg, Pepijn
 19. 17.1

 20. 18

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  Het Regioplan U16 Beschermd wonen vast te stellen als kader voor de samenwerking in de U16 rondom Beschermd wonen voor de jaren 2023-2028, met hierin de volgende afspraken:
  a. Gezamenlijke sturing op beschikbare en passende 24/7 zorg voor alle inwoners in de gehele regio, waarbij zo lang als nodig gezamenlijk de bestaande infrastructuur en voorzieningen in stand worden gehouden;
  b. Het versneld vrijmaken van het budget beschermd wonen vanaf 2024 in de Utrechtse begroting en het bij elkaar leggen van het centrumgemeente budget, het lokaal budget beschermd wonen Utrecht stad en lokale budgetten die regiogemeenten ontvangen; waarvan
  i. de zorgvoorzieningen en de uitvoeringskosten (beleid, toegang, inkoop, backoffice)
  gezamenlijk worden bekostigd
  ii. een buffer en een U16 ontwikkelbudget wordt gereserveerd
  iii. het overige beschermd wonen budget wordt verdeeld over de 16 gemeenten voor lokaal maatwerk en verstevigen lokale basis
  c. Continuering van de bestaande zorgafspraken voor beschermd wonen tot en met 2028, met de huidige partners;
  d. Prioriteit aan de realisatie van voldoende woonplekken binnen alle U16 gemeenten volgens de contingent afspraken en de ontwikkeling van alternatieve woonvormen;
  e. Inzetten op spreiding van voorzieningen, en als er een nieuwe locatie nodig is, in alle 16 gemeenten bekijken of en waar dit in de U16 het beste passend is;
  f. Via een dashboard bijhouden van een sturings-en monitoringsinformatie over instroom, doorstroom en uitstroom en op basis hiervan sturen op de gemaakte afspraken.

  Amendementen

  Onderwerp
  A15 Maak werk van bindende woonafspraken!
  A16 Maak werk van bindende woonafspraken!

  Moties

  Onderwerp
  M76 De beste bescherming is eerst een thuis
  M77 Inspraak en belangenbehartiging in de regio bij beschermd wonen
  M78 Specifieke aandacht voor kwetsbare jongeren in het regioplan
  M79 Financiering Regioplan U16 Beschermd Wonen onderbouwd

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028: M77
  Raadsvoorstel Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028: M76
  Raadsvoorstel Regioplan U16 Beschermd wonen 2023-2028: M78
  01:40:22 - - Voortman, Linda
  01:46:02 - 01:47:49 - Raaijmakers, Ilse
  01:46:03 - 01:46:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:56 - 01:46:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:42 - 01:47:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:52 - 01:47:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:12 - 01:48:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:18 - 01:49:00 -
  01:48:56 - 01:48:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:00 - 01:49:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:16 - 01:49:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:25 - 01:51:11 - Wilt, Berdien van der
  01:50:40 - 01:50:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:08 - 01:51:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:22 - 01:51:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:23 - 01:52:24 - Ramaker, Margreet
  01:52:24 - 01:52:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:33 - 01:53:17 - Graaf, Rik van der
  01:53:17 - 01:53:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:38 - 01:53:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:42 - 01:58:50 - Streefland, Rachel
  01:55:47 - 01:55:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:54 - 01:55:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:56 - 01:55:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:47 - 01:56:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:50 - 01:57:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:50 - 01:58:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:53 - 01:59:08 - Wilt, Berdien van der
  01:59:08 - 01:59:53 - Streefland, Rachel
  01:59:53 - 01:59:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:55 - 02:00:09 - Raaijmakers, Ilse
  02:00:08 - 02:00:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:09 - 02:01:03 - Streefland, Rachel
  02:01:04 - 02:01:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:05 - 02:01:14 - Raaijmakers, Ilse
  02:01:14 - 02:01:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:15 - 02:01:20 - Streefland, Rachel
  02:01:20 - 02:01:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:24 - 02:01:36 - Wilt, Berdien van der
  02:01:29 - 02:01:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:51 - 02:10:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:01 - 02:12:02 - Wilt, Berdien van der
  02:12:02 - 02:12:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:38 - 02:12:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:39 - 02:13:53 - Streefland, Rachel
  02:13:54 - 02:14:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:00 - 02:14:00 - Raaijmakers, Ilse
  02:14:00 - 02:14:06 - Raaijmakers, Ilse
  02:14:05 - 02:14:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:08 - 02:14:16 -
  02:14:16 - 03:43:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:56 - 03:44:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:13 - 03:44:18 - Bosch, David
  03:44:18 - 03:44:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:35 - 03:44:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:02 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 18.2

 22. 19

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening Erfgoed vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
  Monumentenverordening 2010:
  a. Verduidelijking van de aanwijzingsprocedure;
  b. Vrijstelling op de vergunningplicht voor onder andere zonnepanelen;
  c. Vrijstelling op de vergunningplicht voor onder andere gewoon onderhoud zoals die ook geldt
  voor de rijksmonumenten;
  d. Een instandhoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten.

  Moties

  Onderwerp
  M80 Gebruik expertise erfgoed organisaties
  M81 Versterk positie erfgoed en start aanwijzing
  M82 Verduurzaam voordat het ons duur komt te staan
  M83 Pak groenblauw erfgoed op
  M84 Erfgoed verankeren in de Ruimtelijke Ordening
  M85 Bescherm het erfgoed tegen de huidige tijdsgeest 2.0

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Erfgoed

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Erfgoed: M81
  02:15:11 - 02:17:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:29 - 02:17:32 -
  02:17:34 - 02:17:52 -
  02:17:38 - 02:17:42 - Steeg, Bert van
  02:18:10 - 02:19:19 - Steeg, Bert van
  02:19:19 - 02:19:30 -
  02:19:31 - 02:19:38 - Ramaker, Margreet
  02:19:39 - 02:21:07 - Steeg, Bert van
  02:20:09 - 02:20:10 -
  02:20:11 - 02:20:15 - Ramaker, Margreet
  02:20:26 - 02:20:27 -
  02:20:27 - 02:20:42 - Ramaker, Margreet
  02:21:06 - 02:21:13 -
  02:21:32 - 02:21:34 -
  02:21:44 - 02:23:24 - Maas, Ruud
  02:23:10 - 02:23:21 -
  02:23:35 - 02:24:46 - Heuven, Maarten van
  02:24:46 - 02:24:59 -
  02:25:16 - 02:26:33 - Oudejans, Annemarijn
  02:26:27 - 02:26:50 -
  02:27:06 - 02:27:09 -
  02:27:07 - 02:28:29 - Bosch, David
  02:28:28 - 02:28:28 -
  02:28:29 - 02:28:38 -
  02:28:54 - 02:29:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:29:53 - 02:29:59 -
  02:29:59 - 02:31:16 -
  02:31:17 - 02:31:31 -
  02:31:44 - 02:31:48 -
  02:31:52 - 02:41:36 - Streefland, Rachel
  02:34:44 - 02:34:45 -
  02:34:45 - 02:35:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:11 - 02:35:12 -
  02:38:11 - 02:38:15 -
  02:38:15 - 02:38:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:39:25 - 02:39:27 -
  02:39:27 - 02:39:36 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:41:32 - 02:41:34 -
  02:41:34 - 02:42:07 - Heuven, Maarten van
  02:42:07 - 02:45:01 - Streefland, Rachel
  02:44:59 - 02:45:13 -
  02:45:13 - 02:45:18 - Steeg, Bert van
  02:45:17 - 02:45:35 -
  02:47:04 - 03:45:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:37 - 03:45:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:07 - 03:46:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:18 - 03:46:26 - Graaf, Rik van der
  03:46:27 - 03:46:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:29 - 03:46:44 - Heuven, Maarten van
  03:46:45 - 03:46:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:56 - 03:47:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:25 - 03:47:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:34 - 03:47:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:01 - - Zwanenberg, Pepijn
 23. 20

  Status: B


  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
  1. Gemeentelijke doelen voor middenhuur specifiek, meetbaar en navolgbaar te formuleren.
  2. Gemeentelijke doelen voor middenhuur een meetbare en navolgbare uitwerking te geven op wijkniveau en in concrete projecten.
  3. Een systematiek te hanteren die ook zicht biedt op het aantal middenhuurwoningen dat daadwerkelijk is gerealiseerd en om daarover te rapporteren aan de gemeenteraad.
  4. Een duidelijke structuur aan te brengen in de manier waarop in woningbouwprojecten op doelrealisatie wordt gestuurd.
  5. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  Moties

  Onderwerp
  M86 Meer middenhuur in Utrecht
  M87 Middenhuur hoort thuis in alle omgevingsvisies
  M88 Pas het pijlenschema van Woonvisie aan op ambities
  M89 Middenhuur ook goed monitoren
  M90 Meer grip op sturing

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Middenhuur: Meer grip op groei

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Middenhuur: Meer grip op groei: M86
  02:47:30 - 02:47:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:34 - 02:48:44 -
  02:48:42 - 02:48:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:06 - 02:49:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:05 - 02:50:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:10 - 02:50:44 - Zwinkels, Jantine
  02:50:42 - 02:50:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:45 - 02:50:58 - Zweth, Rick van der
  02:50:57 - 02:50:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:59 - 02:51:37 - Zwinkels, Jantine
  02:51:37 - 02:51:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:40 - 02:52:14 - Zwinkels, Jantine
  02:52:14 - 02:52:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:43 - 02:52:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:45 - 02:53:28 - Hellevoort, Meike
  02:53:23 - 02:53:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:26 - 02:53:57 - Passier, Charlotte
  02:53:56 - 02:53:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:57 - 02:54:20 - Hellevoort, Meike
  02:54:20 - 02:54:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:22 - 02:54:36 - Zweth, Rick van der
  02:54:36 - 02:54:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:37 - 02:54:45 - Hellevoort, Meike
  02:54:46 - 02:54:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:58 - 02:55:24 - Meerding, Tess
  02:55:23 - 02:55:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:25 - 02:56:49 - Passier, Charlotte
  02:56:49 - 02:56:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:51 - 02:57:11 -
  02:57:11 - 02:57:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:14 - 02:57:51 - Passier, Charlotte
  02:57:50 - 02:57:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:51 - 02:58:07 -
  02:58:08 - 02:58:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:09 - 02:58:22 - Passier, Charlotte
  02:58:22 - 02:58:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:29 - 02:59:03 - Graaf, Rik van der
  02:59:02 - 02:59:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:05 - 02:59:42 - Nolten, Stevie
  02:59:42 - 02:59:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:17 - 03:00:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:18 - 03:06:18 - Vries, Dennis de
  03:06:17 - 03:06:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:19 - 03:06:30 - Nolten, Stevie
  03:06:28 - 03:06:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:31 - 03:06:47 - Vries, Dennis de
  03:06:48 - 03:07:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:57 - 03:07:08 - Gastspreker 07
  03:07:24 - 03:08:54 - Gastspreker 07
  03:07:25 - 03:07:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:28 - 03:07:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:53 - 03:09:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:04 - 03:09:12 - Hellevoort, Meike
  03:09:09 - 03:09:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:15 - 03:09:21 -
  03:09:18 - 03:09:19 - Hornsveld, Ingeborg
  03:09:21 - 03:09:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:25 - 03:09:34 - Zwinkels, Jantine
  03:09:29 - 03:09:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:33 - 03:09:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:40 - 03:09:46 - Oudejans, Annemarijn
  03:09:46 - 03:48:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:27 - 03:48:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:53 - 03:49:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:22 - 03:49:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:46 - 03:50:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:55 - 03:49:56 - Graaf, Rik van der
 24. 21

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  De Veiligheidsagenda 2023-2026 vast te stellen, op basis waarvan de gemeente de komende vier jaar werkt aan een veilige en leefbare stad voor Utrechtse inwoners en ondernemers en bezoekers, met als prioriteiten: a) Veiliger Wijken, b) Tegengaan excessen door maatschappelijke onrust, c) het voortvarend verder uitvoeren van de eind 2021 door de raad vastgestelde nota Grenzen stellen perspectief bieden (tegengaan van ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit), d)Vergroten digitale veiligheid en online weerbaarheid.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Veiligheidsagenda 2023-2026
 25. 21.1

 26. 22

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het beleidskader cameratoezicht 2023 -2026 vast te stellen, met als belangrijkste wijziging ten opzichte van het beleidskader cameratoezicht 2019 -2022:
  a. meer flexibel cameratoezicht;
  b. ruimte om te experimenteren met software die de privacy, efficiency en effectiviteit van het cameratoezicht ten goede komt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidskader Cameratoezicht 2022-2026