Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 juni 2023

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 22 juni 2023 19:17
Eind
vrijdag 23 juni 2023 01:45
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
19:30 - 23:00
19:30 Benoeming commissieleden en ombudsloket

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 19:33 - 19:34
 2. 2

  09:13:18 - 09:13:06 - Hoonte, Gertjan te
  09:13:06 - 09:10:19 - Dijksma, S.A.M.
  09:10:23 - 09:10:01 - Zweth, Rick van der
  09:10:00 - 09:09:51 - Dijksma, S.A.M.
  09:09:51 - 09:09:42 - Bosch, David
  09:09:42 - 09:09:23 - Dijksma, S.A.M.
  09:09:23 - 09:09:08 - Steeg, Bert van
  09:09:08 - 09:08:52 - Dijksma, S.A.M.
  09:08:50 - 09:08:23 - Heijne, Rachel
  09:08:30 - 09:08:10 - Dijksma, S.A.M.
  09:08:09 - 09:07:59 -
  09:07:59 - 09:07:56 - Dijksma, S.A.M.
  09:07:56 - 09:07:45 - Hoonte, Gertjan te
  09:07:46 - 09:07:43 - Dijksma, S.A.M.
  09:07:43 - 09:07:39 - Bos, Cees
  09:07:39 - 09:07:27 - Dijksma, S.A.M.
  09:07:26 - 09:07:18 -
  09:07:20 - 09:07:18 - Dijksma, S.A.M.
  09:07:17 - 09:07:08 - Dijksma, S.A.M.
  09:07:07 - 09:06:56 - Bode, Linda
  09:06:58 - 09:06:45 - Dijksma, S.A.M.
  09:06:53 - 09:06:51 - Bode, Linda
  09:06:48 - 09:06:39 - Bosch, David
  09:06:39 - 09:06:20 - Dijksma, S.A.M.
  09:06:20 - 09:06:12 - Pagter, Marijn de
  09:06:11 - 09:06:10 - Pagter, Marijn de
  09:06:06 - 09:05:55 - Dijksma, S.A.M.
  09:05:57 - 09:05:52 - Stylianou, Nadia
  09:05:52 - 09:05:40 - Dijksma, S.A.M.
  09:05:41 - 09:05:28 - Bos, Cees
  09:05:30 - 09:05:09 - Dijksma, S.A.M.
  09:05:09 - 09:01:56 - Zwinkels, Jantine
  09:04:44 - 09:04:07 - Bos, Cees
  09:04:12 - 09:04:06 - Dijksma, S.A.M.
  09:04:07 - 09:03:46 - Pagter, Marijn de
  09:03:45 - 09:03:42 - Dijksma, S.A.M.
  09:03:42 - 09:02:51 - Bosch, David
  09:03:08 - 09:02:38 - Dijksma, S.A.M.
  09:02:40 - 09:02:28 - Koning, Maarten
  09:02:29 - 09:02:27 - Dijksma, S.A.M.
  09:02:26 - 09:02:16 - Graaf, Rik van der
  09:02:16 - 09:02:15 - Dijksma, S.A.M.
  09:02:15 - 09:02:09 - Sungur, Mahmut
  09:02:09 - 09:02:03 - Dijksma, S.A.M.
  09:02:03 - 09:01:56 - Zwinkels, Jantine
  09:01:54 - 09:01:42 - Dijksma, S.A.M.
  09:01:43 - 09:01:39 - Zweth, Rick van der
  09:01:38 - 09:00:27 - Dijksma, S.A.M.
  09:01:15 - 09:01:05 - Zwinkels, Jantine
  09:00:24 - - Dijksma, S.A.M.
 3. 3

  Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissies VBF, MGOR en ROG in juni 2023. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje.

 4. 5

 5. 6

  Status: A


  Dit punt wordt om 19:30 uur behandeld

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden
  00:18:25 - 00:18:50 - Zweth, Rick van der
  00:18:51 - 00:19:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:31 - 00:20:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:16 - - Dijksma, Sharon A.M.
 6. 7

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Utrechts Ombudsloket
  00:23:28 - 00:24:55 - Heuven, Maarten van
  00:24:55 - 00:25:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:22 - 00:27:17 - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 9

  Status: A


  De verordening regelt dat de egalisatiereserve van fracties aan een maximum gebonden is. Bij de accountantscontrole van 2022 is gebleken dat de berekening van dit maximumbedrag zoals die in de Verordening wordt beschreven niet overeenkomt met het daadwerkelijk te ontvangen subsidiebedrag. De berekening leidt met name tot een significant verschil als de subsidie tussentijds door de raad is verhoogd of verlaagd, zoals in 2022 het geval was. De voorgestelde wijziging doet recht aan het daadwerkelijke subsidiebedrag van 2023.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht
 8. 10

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad:
  a. vraagt om in de begrotingswijziging duidelijk aan te geven welke wijzigingen het gevolg zijn van de hogere inflatiecorrectie;
  b. nogmaals vraagt om actief beleid te ontwikkelen voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen;
  c. aangeeft het van groot belang te vinden dat de transitiefasen tijdig en volledig afgerond worden, met monitoring van de tussenstappen, zodat vertraging op tijd wordt gesignaleerd;
  d. vraagt de in de begroting genoemde aandacht voor betaalbaarheid, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit te verwerken tot concrete voorstellen in het bestaande Meerjaren Onderhoudsplan en het vierjarig Uitvoeringsplan dat later dit jaar zal worden opgesteld;
  e. kennis neemt van de jaarrekening 2022.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 9. 11

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU
 10. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022 VRU
 11. 13

  Moties

  Onderwerp
  M124 Groenstrook Tolsteeg eerste tien jaar nog in eigendom gemeente
  M125 Steun voor het voortbestaan van SUL
  09:04:54 - 08:59:49 - Dijksma, S.A.M.
  08:59:24 - 08:58:04 - Dijkstra, Gert
  08:58:04 - 08:57:57 - Dijksma, S.A.M.
  08:57:58 - 08:57:35 - Sungur, Mahmut
  08:57:34 - 08:56:29 - Dijkstra, Gert
  08:56:28 - 08:56:28 - Dijksma, S.A.M.
  08:56:26 - 08:56:00 - Hessel, Yvonne
  08:55:59 - 08:55:18 - Dijkstra, Gert
  08:55:20 - 08:55:17 - Dijksma, S.A.M.
  08:55:17 - 08:55:06 - Bos, Cees
  08:55:06 - 08:54:19 - Dijkstra, Gert
  08:54:28 - 08:54:21 - Dijksma, S.A.M.
  08:54:19 - 08:54:11 - Dijksma, S.A.M.
  08:53:48 - 08:52:16 - Schilderman, Susanne
  08:52:15 - 08:52:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:52:10 - 08:51:30 - Sungur, Mahmut
  08:51:28 - 08:51:08 - Schilderman, Susanne
  08:51:09 - 08:50:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:00 - 08:50:46 - Dijkstra, Gert
  08:50:54 - 08:50:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:50:08 - 08:49:09 - Zwinkels, Jantine
  08:49:10 - 08:48:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:48:39 - 08:46:18 - Voortman, Linda
  08:46:41 - 08:46:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:40 - 08:46:34 -
  08:46:26 - 08:46:09 -
  08:46:25 - 08:46:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:16 - 08:46:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:09 - 08:45:47 - Voortman, Linda
  08:45:45 - 08:45:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:44 - 08:45:32 - Graaf, Rik van der
  08:45:32 - 08:45:11 - Voortman, Linda
  08:45:12 - 08:45:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:08 - 08:44:27 - Hessel, Yvonne
  08:44:51 - 08:44:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:28 - 08:44:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:27 - 08:43:54 - Voortman, Linda
  08:43:55 - 08:43:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:53 - 08:43:34 - Dijkstra, Gert
  08:43:35 - 08:43:03 - Voortman, Linda
  08:43:34 - 08:43:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:04 - 08:43:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:02 - 08:42:46 - Hoonte, Gertjan te
  08:42:47 - 08:42:27 - Voortman, Linda
  08:42:26 - 08:42:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:19 - 08:41:48 - Zwinkels, Jantine
  08:41:47 - 08:41:10 - Voortman, Linda
  08:41:09 - - Dijksma, Sharon A.M.
 12. 14

  Status: B


  Op 25 mei jl. heeft de commissie JWCS gedebatteerd over de raadsbrief Onderzoek Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs van 21 maart 2023. De fracties GroenLinks, PvdA, DENK, D66, CDA en Partij voor de Dieren willen de raad enkele voorstellen voorleggen ter afronding van dit debat. Wat de agenderende fracties betreft moet er op de Utrechtse sportvelden absoluut geen plek zijn voor discriminatie en racisme en is – ook gezien landelijke ontwikkelingen – een hardere grens en inzet hierop noodzakelijk.

  Moties

  Onderwerp
  M126 Neem initiatief op Utrechtse sportinclusiviteit
  M127 Pak racisme en discriminatie aan in de sport via subsidievoorwaarden
  M128 ‘Naming en faming’ Utrechtse sport
  M129 Antidiscriminatie protocol voor elke Utrechtse sportvereniging
  M130 Mystery guests om discriminatie bij sportverenigingen op te sporen
  M131 Zet concrete stappen met sportverenigingen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming Onderzoek Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs: M127
  Afrondende besluitvorming Onderzoek Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs: M128
  Afrondende besluitvorming Onderzoek Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclub: M126
  08:40:03 - 08:36:10 - Stam, Titus
  08:36:35 - 08:36:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:13 - 08:35:51 - Al-Saqaff, Mariam
  08:35:51 - 08:35:21 - Stam, Titus
  08:35:20 - 08:35:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:34:52 - 08:33:21 - Deldjou Fard, Melody
  08:33:24 - 08:33:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:16 - 08:33:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:14 - 08:33:07 - Steeg, Bert van
  08:33:13 - 08:33:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:10 - 08:33:02 - Deldjou Fard, Melody
  08:32:59 - 08:32:09 - Deldjou Fard, Melody
  08:32:13 - 08:32:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:32:03 - 08:32:02 - Al-Saqaff, Mariam
  08:32:02 - 08:31:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:31:58 - 08:31:38 - Bosch, David
  08:31:38 - 08:31:00 - Deldjou Fard, Melody
  08:31:01 - 08:31:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:30:59 - 08:30:50 - Bosch, David
  08:30:51 - 08:30:36 - Deldjou Fard, Melody
  08:30:36 - 08:30:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:30:34 - 08:30:27 -
  08:30:25 - 08:30:22 - Deldjou Fard, Melody
  08:30:21 - 08:30:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:55 - 08:26:11 - Sungur, Mahmut
  08:28:40 - 08:28:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:28:07 - 08:28:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:28:03 - 08:27:48 - Deldjou Fard, Melody
  08:26:48 - 08:26:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:26:46 - 08:26:28 - Bosch, David
  08:26:16 - 08:25:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:25:29 - 08:24:29 - Steeg, Bert van
  08:24:30 - 08:24:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:24:26 - 08:24:15 - Heuven, Maarten van
  08:24:14 - 08:23:45 - Steeg, Bert van
  08:23:45 - 08:23:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:23:44 - 08:23:27 -
  08:23:27 - 08:22:48 - Steeg, Bert van
  08:22:50 - 08:22:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:22:47 - 08:22:31 - Al-Saqaff, Mariam
  08:22:32 - 08:22:07 - Steeg, Bert van
  08:22:07 - 08:22:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:22:06 - 08:21:52 - Al-Saqaff, Mariam
  08:21:51 - 08:21:31 - Steeg, Bert van
  08:21:32 - 08:21:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:21:22 - 08:20:52 - Heuven, Maarten van
  08:20:52 - 08:20:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:20:29 - 08:18:17 - Oosters, Eva
  08:18:18 - 08:18:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:18:16 - 08:17:58 - Deldjou Fard, Melody
  08:17:57 - 08:17:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:17:56 - 08:15:54 - Oosters, Eva
  08:15:56 - 08:15:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:15:55 - 08:15:28 - Sungur, Mahmut
  08:15:27 - 08:14:55 - Oosters, Eva
  08:14:56 - 08:14:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:53 - 08:14:41 - Dijkstra, Gert
  08:14:39 - 08:13:51 - Oosters, Eva
  08:13:50 - 08:13:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:13:50 - 08:13:31 - Steeg, Bert van
  08:13:30 - 08:13:10 - Oosters, Eva
  08:13:08 - 08:13:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:13:08 - 08:12:55 - Steeg, Bert van
  08:12:53 - 08:12:32 - Oosters, Eva
  08:12:30 - 08:12:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:16 - 08:12:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:13 - 08:12:07 - Deldjou Fard, Melody
  08:12:07 - 08:12:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:03 - 08:11:43 - Dijkstra, Gert
  08:11:59 - 08:11:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:11:43 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 15

  Status: B  Tijdens de commissievergadering VOWE op 20 april jl. hebben de commissieleden opnieuw gedebatteerd over het proces voor het verdelen van de standplaatsen. Het college heeft toegezegd een nieuw raadsvoorstel te sturen. De fracties VVD en CDA willen de raad drie voorstellen doen om richting te geven aan dit nieuwe raadsvoorstel.
  De VVD zal de raad een voorstel doen over het verankeren van de bevoegdheid van de raad op het gebied van de overgangsregeling. Het CDA zal de raad een voorstel doen over de toe te passen kwaliteitscriteria in het nieuw te formuleren beleid.

  Moties

  Onderwerp
  M132 De raad paraat voor standplaatsen
  M133 Maak eisen om op vergunning te staan duidelijk
  M134 Laat kwaliteit een rol spelen bij de verdeling van standplaatsvergunningen
  M135 Vooruitschuiven? Geef standplaatshouders perspectief 1
  M136 Vooruitschuiven? Geef standplaatshouders perspectief 2
  M137 Vangnet voor standplaatshouders
  M138 Standplaatshouders 12 jaarovergangsrecht

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Tussentijdse Besluitvorming Standplaatsenbeleid: M137
  Tussentijdse Besluitvorming Standplaatsenbeleid: M133
  08:10:58 - 08:10:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:10:48 - 08:10:37 - Bos, Cees
  08:10:33 - 08:10:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:10:29 - 08:10:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:10:28 - 08:10:23 - Stellinga, Hessel
  08:10:10 - 08:08:09 - Al-Saqaff, Mariam
  08:09:17 - 08:09:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:11 - 08:08:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:08 - 08:08:07 - Al-Saqaff, Mariam
  08:08:07 - 08:08:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:07:37 - 08:06:18 - Stellinga, Hessel
  08:06:19 - 08:06:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:06:13 - 08:06:01 - Peters, Ralph
  08:05:59 - 08:05:16 - Stellinga, Hessel
  08:05:16 - 08:05:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:05:16 - 08:05:13 - Peters, Ralph
  08:05:12 - 08:04:43 - Stellinga, Hessel
  08:04:43 - 08:04:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:04:43 - 08:04:31 - Peters, Ralph
  08:04:30 - 08:04:02 - Stellinga, Hessel
  08:04:15 - 08:04:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:04:02 - 08:03:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:03:46 - 08:03:39 - Stellinga, Hessel
  08:03:36 - 08:03:24 - Al-Saqaff, Mariam
  08:03:22 - 08:02:53 - Stellinga, Hessel
  08:02:53 - 08:02:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:02:51 - 08:02:44 - Al-Saqaff, Mariam
  08:02:42 - 08:02:36 - Stellinga, Hessel
  08:02:35 - 08:02:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:02:34 - 08:02:19 - Sungur, Mahmut
  08:02:19 - 08:01:54 - Stellinga, Hessel
  08:01:53 - 08:01:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:01:45 - 08:01:45 - Stellinga, Hessel
  08:01:19 - 07:55:07 - Bos, Cees
  08:00:31 - 08:00:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:00:29 - 08:00:18 - Peters, Ralph
  08:00:09 - 07:59:51 - Peters, Ralph
  08:00:09 - 08:00:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:59:26 - 07:59:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:59:24 - 07:59:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:59:08 - 07:59:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:59:07 - 07:59:01 - Peters, Ralph
  07:56:53 - 07:56:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:56:47 - 07:56:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:56:19 - 07:56:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:55:09 - 07:55:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:54:46 - 07:53:16 - Bode, Linda
  07:53:19 - 07:53:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:53:04 - 07:53:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:57 - 07:52:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:45 - 07:49:36 - Hessel, Yvonne
  07:49:40 - 07:49:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:49:34 - 07:49:14 - Bode, Linda
  07:49:19 - 07:49:17 - Hessel, Yvonne
  07:49:14 - 07:48:25 - Hessel, Yvonne
  07:48:24 - 07:48:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:03 - 07:45:04 - Bosch, David
  07:47:58 - 07:47:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:54 - 07:47:40 - Bos, Cees
  07:47:36 - 07:47:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:03 - 07:44:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:54 - 07:44:24 - Dijkstra, Gert
  07:44:23 - 07:44:18 - Bosch, David
  07:44:19 - 07:44:05 - Dijkstra, Gert
  07:44:05 - 07:43:15 - Bosch, David
  07:43:14 - 07:43:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:00 - 07:42:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:58 - 07:42:57 - Stam, Titus
  07:42:51 - 07:42:05 - Stam, Titus
  07:42:04 - 07:42:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:02 - 07:41:51 - Bosch, David
  07:41:51 - 07:41:44 - Stam, Titus
  07:41:44 - 07:41:26 - Bosch, David
  07:41:43 - 07:41:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:37 - 07:41:37 - Stam, Titus
  07:41:25 - 07:41:05 - Stam, Titus
  07:41:05 - 07:40:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:04 - 07:41:03 - Bosch, David
  07:40:54 - 07:40:41 - Bosch, David
  07:40:41 - 07:40:38 - Stam, Titus
  07:40:35 - 07:40:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:30 - 07:40:22 - Hessel, Yvonne
  07:40:21 - 07:40:19 - Stam, Titus
  07:40:20 - 07:40:12 - Hessel, Yvonne
  07:40:11 - 07:39:58 - Stam, Titus
  07:39:56 - 07:39:25 - Hessel, Yvonne
  07:39:54 - 07:39:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:36 - 07:39:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:25 - 07:39:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:08 - 07:38:54 - Stam, Titus
  07:38:54 - 07:38:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:52 - 07:38:20 - Bos, Cees
  07:38:20 - 07:38:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:19 - 07:38:02 - Stam, Titus
  07:38:01 - 07:38:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:00 - 07:37:28 - Bos, Cees
  07:37:28 - 07:37:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:37:27 - 07:37:17 - Stam, Titus
  07:37:16 - 07:37:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:36:55 - 07:34:23 - Schilderman, Susanne
  07:35:14 - 07:35:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:35:12 - 07:35:02 - Al-Saqaff, Mariam
  07:34:27 - 07:34:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:25 - 07:34:09 - Al-Saqaff, Mariam
  07:34:08 - 07:32:33 - Schilderman, Susanne
  07:33:21 - 07:33:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:34 - 07:32:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:33 - 07:31:59 - Stellinga, Hessel
  07:31:58 - 07:31:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:57 - 07:31:28 - Schilderman, Susanne
  07:31:33 - 07:31:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:30 - 07:31:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:29 - 07:31:16 - Stellinga, Hessel
  07:31:15 - 07:31:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:15 - 07:29:43 - Schilderman, Susanne
  07:29:43 - 07:29:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:42 - 07:29:18 - Bos, Cees
  07:29:16 - 07:28:55 - Schilderman, Susanne
  07:28:56 - 07:28:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:52 - 07:28:36 - Bosch, David
  07:28:36 - 07:28:33 - Schilderman, Susanne
  07:28:32 - 07:28:19 - Bosch, David
  07:28:18 - 07:28:07 - Schilderman, Susanne
  07:28:09 - 07:28:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:27:55 - 07:27:49 - Hessel, Yvonne
  07:27:47 - 07:27:26 - Schilderman, Susanne
  07:27:26 - 07:27:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:27:18 - 07:27:02 - Bosch, David
  07:27:02 - 07:26:33 - Schilderman, Susanne
  07:26:32 - 07:26:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:26:29 - 07:25:49 - Hessel, Yvonne
  07:26:05 - 07:25:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:25:51 - 07:25:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:25:47 - 07:25:07 - Schilderman, Susanne
  07:25:09 - 07:25:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:25:07 - 07:24:38 - Bos, Cees
  07:24:37 - 07:24:36 - Schilderman, Susanne
  07:24:37 - 07:24:21 - Bos, Cees
  07:24:20 - 07:23:45 - Schilderman, Susanne
  07:23:45 - 07:23:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:23:44 - 07:23:16 - Bos, Cees
  07:23:24 - 07:23:05 - Schilderman, Susanne
  07:23:18 - 07:23:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:23:06 - 07:22:51 - Graaf, Rik van der
  07:22:52 - 07:22:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:22:49 - 07:22:24 - Schilderman, Susanne
  07:22:25 - 07:22:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:22:23 - 07:21:59 - Bos, Cees
  07:21:58 - 07:21:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:56 - 07:20:27 - Schilderman, Susanne
  07:20:28 - 07:20:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:20:26 - 07:19:39 - Hessel, Yvonne
  07:19:37 - 07:19:09 - Schilderman, Susanne
  07:19:36 - 07:19:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:19:09 - 07:19:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:19:08 - 07:19:01 - Hessel, Yvonne
  07:19:00 - 07:18:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:18:59 - 07:17:12 - Schilderman, Susanne
  07:17:12 - 07:17:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:17:01 - 07:16:57 - Bode, Linda
  07:16:56 - 07:16:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:52 - 07:16:44 - Al-Saqaff, Mariam
  07:16:45 - 07:16:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:25 - 07:06:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:07 - - Dijksma, Sharon A.M.
 14. 16

  Status: B  In de commissie JWCS van 13 april jl. is gedebatteerd over het Vernieuwen van het sociaal makelen n.a.v. de beantwoording van schriftelijke vragen 2022/192 d.d. 8 december 2022 over ‘Bewoners aan bod bij sociaal makelen’. Dit najaar komt het college met een nota van uitgangspunten voor het tenderen van het sociaal makelen in Utrecht. De fractie van EenUtrecht zal de raad twee voorstellen voorleggen om richting te geven aan dit proces. Het eerste voorstel richt zich op het evalueren van de prestaties van de huidige sociaalmakel organisatie zodat deze ervaringen mee kunnen worden genomen in de nieuwe tender. Het tweede voorstel stelt de raad voor het college opdracht te geven om ruimte te creëren voor bewonersinitiatieven in deze nota van uitgangspunten.

  Moties

  Onderwerp
  M139 Evalueren Sociaal makelen
  M140 Meer bewonersorganisaties aan zet in het sociaal makelen
  07:05:28 - 07:02:30 - Dijkstra, Gert
  07:02:32 - 07:02:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:28 - 07:01:41 - Dijkstra, Gert
  07:01:49 - 07:01:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:44 - 07:01:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:33 - 07:01:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:27 - 07:01:22 - Wilt, Berdien van der
  07:01:23 - 07:01:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:14 - 07:00:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:00:43 - 07:00:38 - Zwinkels, Jantine
  07:00:38 - 06:59:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:28 - 06:59:05 - Wilt, Berdien van der
  06:59:04 - 06:59:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:19 - 06:58:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:15 - 06:58:09 - Raaijmakers, Ilse
  06:58:09 - 06:58:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:06 - 06:57:59 - Zwinkels, Jantine
  06:57:59 - 06:57:59 - Zwinkels, Jantine
  06:57:59 - 06:57:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:38 - 06:52:25 - Voortman, Linda
  06:56:45 - 06:56:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:39 - 06:56:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:36 - 06:56:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:31 - 06:56:26 - Dijkstra, Gert
  06:55:43 - 06:55:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:55:40 - 06:55:28 - Dijkstra, Gert
  06:55:01 - 06:55:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:55:00 - 06:54:40 - Dijkstra, Gert
  06:54:30 - 06:54:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:54:29 - 06:54:13 - Dijkstra, Gert
  06:53:49 - 06:53:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:26 - 06:52:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:25 - 06:52:17 - Dijkstra, Gert
  06:52:20 - 06:52:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:19 - 06:50:47 - Voortman, Linda
  06:51:39 - 06:51:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:37 - 06:51:15 - Dijkstra, Gert
  06:51:15 - 06:51:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:46 - 06:50:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:46 - 06:50:34 - Dijkstra, Gert
  06:50:37 - 06:49:58 - Voortman, Linda
  06:50:34 - 06:50:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:01 - - Dijksma, Sharon A.M.
 15. 17

  Status: B  Op 11 mei jl. heeft de commissie MGOR gesproken over de raadsbrief Verblijfplekken voor jongeren. Voor de fracties D66, PvdA en CDA geeft deze bespreking aanleiding de raad enkele voorstellen voor te leggen om richting te geven aan deze ontwikkeling.
  D66 en de PvdA zullen de raad een aantal voorstellen doen, voor een scan van jongerenruimtes (binnen en buiten) in de stad zoals die ook van speelruimtes gemaakt wordt, een plan van aanpak om tot meer plekken voor jongeren te komen binnen en buiten o.b.v. een pedagogische visie en de sturing hierop integraal bij jeugd te beleggen en dat tot concrete actie oproept voordat de visie op binnen en buitenruimtes gereed zou zijn

  Moties

  Onderwerp
  M141 Boost voor jongerenontmoetingsplekken
  M142 Een nieuwe ontmoetingsplek door jongeren, voor jongeren
  M143 Laat het niet bij een visie blijven realiseer meer plekken voor jongeren
  M144 Betrek jongeren bij nieuwe ontmoetingsplekken

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming verblijfplekken voor jongeren: M141
  Afrondende besluitvorming verblijfplekken voor jongeren: M142
  Afrondende besluitvorming verblijfplekken voor jongeren: M143
  Afrondende besluitvorming verblijfplekken voor jongeren: M144
  06:49:14 - 06:47:04 - Stylianou, Nadia
  06:47:27 - 06:47:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:05 - 06:47:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:00 - 06:46:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:46:42 - 06:45:52 -
  06:45:52 - 06:45:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:45:50 - 06:45:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:45:01 - 06:44:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:44 - 06:41:22 - Vries, Dennis de
  06:41:22 - 06:41:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:41:15 - 06:40:59 - Zwinkels, Jantine
  06:40:56 - 06:40:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:47 - 06:40:39 - Stylianou, Nadia
  06:40:38 - 06:40:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:37 - 06:40:25 -
  06:40:25 - 06:40:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:23 - 06:40:18 - Zwinkels, Jantine
  06:40:19 - - Dijksma, Sharon A.M.
 16. 18

  Status: B  Op 8 juni jl. heeft de commissie VBF gesproken over de bestuursagenda van de VRU. De CDA-fractie wil dit debat graag afronden met een besluit van de raad. Daartoe zal het CDA een voorstel doen om het college opdracht te geven de uitwerking van de speerpunten van de VRU (zoals vermeld in de raadsbrief) te concretiseren en de aansluiting tussen de toekomstige inzet van de VRU op crisisbeheersing en de kennis op dit vlak in Utrecht te versterken.

 17. 19

  Status: B  In de commissievergadering MGOR van 8 juni jl. heeft de commissie gedebatteerd over Vaststelling IPvE/FO Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort. De fracties van de PvdD en het CDA hebben in dit debat nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gevolgen van de doorfietsroute voor de ecologie ter hoogte van de Alexander Numankade. Om dit met een kaderstellend besluit kracht bij te zetten, zal een voorstel worden voorgelegd om het voetpad uit de plannen te halen om zo de ecologie en biodiversiteit bij dit project te bevorderen.

  Moties

  Onderwerp
  M145 Geen voetpad hoofdgroenstructuur Alexander Numankade
  M146 Een verkeersveilige doorfietsroute Amersfoort-Utrecht
  M147 Toevoegen extra groen en bomen aan de Alexander Numankade
  06:39:26 - 06:38:06 - Heuven, Maarten van
  06:38:07 - 06:38:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:03 - 06:37:47 - Vasters, Joost
  06:38:00 - 06:37:20 - Heuven, Maarten van
  06:37:19 - 06:37:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:37:18 - 06:37:00 - Vasters, Joost
  06:36:59 - 06:36:14 - Heuven, Maarten van
  06:36:12 - 06:36:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:36:09 - 06:35:44 - Alblas, Kirsten
  06:35:45 - 06:35:22 - Heuven, Maarten van
  06:35:22 - 06:35:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:34:59 - 06:34:25 - Zwinkels, Jantine
  06:34:25 - 06:34:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:34:08 - 06:33:43 - Passier, Charlotte
  06:33:46 - 06:33:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:33:12 - 06:30:12 - Hooijdonk, Lot van
  06:30:11 - - Dijksma, Sharon A.M.
 18. 19.1

 19. 20

  Status: B  In de commissie VOWE van 1 juni jl. is gedebatteerd over Raadsbrief Toekennen energievergoeding aan studenten met een rechtsmiddel. De fracties van D66, Student & Starter, Volt en het CDA zullen in de raad op 22 juni a.s. vier voorstellen doen ter afronding van dit debat. Allereerst zullen zij komen met een voorstel die het college de opdracht geeft het bedrag dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld aan de gemeente (2.7 miljoen) voor de compensatie van studenten met stijgende energiekosten te blijven richten op studenten met geldzorgen.


  Daarnaast komen de fracties van D66 en S&S aanvullend met drie voorstellen. Dit betreft een voorstel i.r.t het toekenningsproces van de Individuele Bijzondere Bijstand. Daarnaast een voorstel gericht op extra inzet op het bekendmaken van bestaande regelingen en hulp (zoals hulp van de buurtteams, en de mogelijkheden van het voorkomen-van-erger-potje) en tot slot komen de fracties met een voorstel waarin de raad het college opdracht geeft tot het beter monitoren van de situatie van studenten met geldzorgen in de toekomst.

  Moties

  Onderwerp
  M148 Iedere Utrechtse student de kans op een toegankelijk vangnet!
  M149 Steun voor studenten in financiële nood
  M150 Laat studenten niet in de kou staan

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming energietoeslag studenten: Omgang met leennorm
  05:24:18 - 05:22:32 - Wilt, Berdien van der
  05:22:34 - 05:22:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:22:22 - 05:21:38 - Wilt, Berdien van der
  05:21:38 - 05:21:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:21:36 - 05:21:24 - Al-Saqaff, Mariam
  05:21:23 - 05:20:59 - Wilt, Berdien van der
  05:20:58 - 05:20:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:20:57 - 05:20:45 - Al-Saqaff, Mariam
  05:20:45 - 05:20:24 - Wilt, Berdien van der
  05:20:25 - 05:20:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:20:23 - 05:20:19 - Al-Saqaff, Mariam
  05:20:18 - 05:20:04 - Wilt, Berdien van der
  05:20:03 - 05:19:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:19:40 - 05:17:24 - Oudejans, Annemarijn
  05:17:25 - 05:17:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:17:03 - 05:15:45 - Bode, Linda
  05:15:47 - 05:15:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:15:43 - 05:15:21 - Kleinrensink, Julia
  05:15:20 - 05:15:10 - Bode, Linda
  05:15:09 - 05:14:56 - Kleinrensink, Julia
  05:15:09 - 05:15:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:55 - 05:14:46 - Bode, Linda
  05:14:46 - 05:14:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:44 - 05:14:19 - Kleinrensink, Julia
  05:14:16 - 05:14:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:13 - 05:14:05 - Oudejans, Annemarijn
  05:14:04 - 05:14:02 - Bode, Linda
  05:13:59 - 05:13:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:13:57 - 05:13:44 - Wilt, Berdien van der
  05:13:44 - 05:13:22 - Bode, Linda
  05:13:20 - 05:13:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:13:19 - 05:13:04 - Wilt, Berdien van der
  05:13:02 - 05:12:57 - Bode, Linda
  05:12:55 - 05:12:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:49 - 05:12:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:47 - 05:12:11 - Steeg, Bert van
  05:12:10 - 05:12:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:08 - 05:12:00 - Wilt, Berdien van der
  05:11:59 - 05:11:42 - Steeg, Bert van
  05:11:59 - 05:11:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:40 - 05:11:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:39 - 05:11:26 - Wilt, Berdien van der
  05:11:26 - 05:11:08 - Steeg, Bert van
  05:11:06 - 05:11:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:04 - 05:10:39 - Oudejans, Annemarijn
  05:10:39 - 05:10:07 - Steeg, Bert van
  05:10:05 - 05:10:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:10:04 - 05:09:56 - Sungur, Mahmut
  05:09:55 - 05:09:11 - Steeg, Bert van
  05:09:09 - 05:08:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:08:48 - 05:04:30 - Voortman, Linda
  05:07:01 - 05:07:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:06:59 - 05:06:52 - Wilt, Berdien van der
  05:06:28 - 05:06:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:06:27 - 05:06:20 - Wilt, Berdien van der
  05:04:31 - 05:04:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:30 - 05:04:24 - Bode, Linda
  05:04:24 - 05:04:02 - Voortman, Linda
  05:04:00 - 05:03:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:59 - 05:03:52 - Oudejans, Annemarijn
  05:03:49 - 05:03:44 - Voortman, Linda
  05:03:45 - 05:03:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:43 - 05:03:11 - Oudejans, Annemarijn
  05:03:12 - 05:02:39 - Voortman, Linda
  05:02:39 - - Dijksma, Sharon A.M.
 20. 21

  Status: B  In de commissie JWCS van 25 mei jl. is gedebatteerd over de ontwikkeling van sportvastgoed en de gemeentelijke organisatie van sport. Voor de fracties van het CDA, VVD en PvdA geeft dit debat aanleiding de raad een voorstel voor te leggen om hieraan richting te geven, aangezien het debat voor hen onvoldoende duidelijk maakte welke stappen zijn gezet hoe voortgang zal worden geboekt in de toekomst. Het voorstel richt zich op twee zaken: de positie van sport concreet versterken en de aanpak met meer urgentie oppakken.

  Moties

  Onderwerp
  M151 Geef sport de plek die het verdient
  05:01:31 - 05:00:16 - Steeg, Bert van
  05:00:19 - 05:00:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:14 - 05:00:02 - Vries, Louise de
  05:00:14 - 05:00:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:56 - 04:58:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:55 - 04:58:46 - Vries, Louise de
  04:58:10 - 04:57:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:57:35 - 04:56:56 - Oosters, Eva
  04:56:55 - 04:56:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:52 - 04:56:43 - Steeg, Bert van
  04:56:42 - 04:56:18 - Oosters, Eva
  04:56:16 - 04:56:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:16 - 04:56:08 - Steeg, Bert van
  04:56:07 - 04:56:01 - Oosters, Eva
  04:56:00 - 04:55:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:58 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 22

  Status: B


  In de commissie VOWE van 15 juni jl. is gedebatteerd over de Raadsbrief Modernisering sekswerkbeleid. De fracties van D66, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, PvdD, Student & Starter, Volt, ChristenUnie, DENK, BIJ1, Stadsbelang Utrecht, PVV en EenUtrecht zullen op de raad van 22 juni een aantal voorstellen doen ter afronding van dit debat.


  D66 zal een voorstel doen om de doelstellingen uit de raadsbrief ‘Modernisering sekswerkbeleid’ om te zetten in een beleidskader.
  De CU doet de raad twee voorstellen. Het eerste voorstel richt zich op een vorm van registratie en het tweede voorstel spreekt uit om gemeentelijk vastgoed uit te sluiten.
  DENK zal vier voorstellen indienen ter afronding van dit debat. Deze richten zich achtereenvolgens op geen prostitutiezones in woonwijken, het niet toestaan van Thuisprostitutie, geen prostitutiezones in de buurt van scholen of religieuze instellingen en tot slot een voorstel om definitief af te zien van het Nieuwe Zandpad als prostitutielocatie.
  BIJ1 zal drie voorstellen indienen, te weten een voorstel over het opnemen van de tippelzone als onderdeel van de proeftuinen, een voorstel om te leren van het Belgische model en tot slot een voorstel om sekswerk te decriminaliseren en verankering van de meest kwetsbaren in de proeftuinen.
  GroenLinks komt met een voorstel aan de raad voor het verlengen van duur van de proeftuinen.
  De PvdD doet de raad een voorstel voor het mogelijk maken van thuiswerken van 2 mensen (i.p.v. 1) , een voorstel over het permanent maken van de proeftuinen bij successen en tot slot een voorstel over de locatie Zandpad.
  Volt zal de raad voorstellen doen over het versnellen van de zoektocht naar locaties, het uitspreken van steun voor een Overweeghuis en het beschikbaar houden van het Zandpad tot er locaties voor sekswerk gevonden zijn.
  Stadsbelang Utrecht zal een voorstel doen om inschrijving bij de kvk en ib/btw nummer als vereiste te zien.
  Het CDA komt met een voorstel over het stellen van voorwaarden voor thuiswerken en een voorstel over het afzien van gebruik van gemeentelijk vastgoed.
  En tot slot de VVD zal de raad een voorstel doen over de verkorting van de looptijd van de proeftuinen en een voorstel over thuiswerken en het vastleggen van voorwaarden daarover.

  Moties

  Onderwerp
  M152 Raadsbrief ‘Modernisering Sekswerkbeleid’ als beleidskader
  M153 Ook thuiswerken moet schoon veilig en transparant
  M154 Een proeftuin is een pilot
  M155 Straatsekswerk op lange termijn
  M156 Proeftuinen langer dan zes jaar
  M157 Afzien van gemeentelijk vastgoed voor sekswerk
  M158 Maak proeftuinen permanent bij succes
  M159 Thuiswerken moet samen kunnen
  M160 Maak werk van het Zandpad
  M161 Locaties vinden zichzelf niet
  M162 Organiseer informele zorg en ontmoetingsplekken voor sekswerkers
  M163 Houd het Zandpad beschikbaar voor sekswerk
  M164 Centrale aanmelding voor thuiswerkende sekswerkers
  M165 Geen prostitutie aan het Nieuwe Zandpad
  M166 Geen prostitutie in woonwijken
  M167 Geen thuisprostitutie in Utrecht
  M168 Geen prostitutielocaties bij scholen en religieuze instellingen
  M169 Een sekswerkbeleid dat ook werkt voor gemarginaliseerde sekswerkers
  M170 Nu straatwerkplekken voor sekswerkers
  M171 Verken de mogelijkheid voor straatsekswerk in de toekomst
  M172 Haal het Belgisch model naar Utrecht
  M173 Zet in op lokale decriminalisering sekswerk
  M174 Betaal ondernemerskosten zelf
  M175 Tenminste KvK en BTW nummer
  M176 Maak haast met uitvoering voorstellen uit raadsbrief modernisering sekswerk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming sekswerkbeleid in Utrecht: M156
  Afrondende besluitvorming sekswerkbeleid in Utrecht: M161
  Afrondende besluitvorming sekswerkbeleid in Utrecht: M169
  04:54:14 - 04:52:20 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:52:19 - 04:52:14 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:12 - 04:51:59 - Meerding, Tess
  04:51:59 - 04:51:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:59 - 04:51:48 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:51:47 - 04:51:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:46 - 04:51:34 - Meerding, Tess
  04:51:35 - 04:51:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:34 - 04:51:29 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:51:27 - 04:51:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:26 - 04:51:16 - Sungur, Mahmut
  04:51:17 - 04:51:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:16 - 04:51:01 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:51:01 - 04:50:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:00 - 04:50:41 - Steeg, Bert van
  04:50:42 - 04:50:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:42 - 04:50:31 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:50:29 - 04:50:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:28 - 04:50:22 - Steeg, Bert van
  04:50:22 - 04:50:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:21 - 04:50:09 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:50:08 - 04:50:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:05 - 04:50:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:04 - 04:49:56 - Hessel, Yvonne
  04:49:56 - 04:49:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:55 - 04:49:34 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:49:34 - 04:49:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:33 - 04:49:11 - Hessel, Yvonne
  04:49:11 - 04:48:48 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:49:11 - 04:49:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:47 - 04:48:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:45 - 04:48:24 - Hessel, Yvonne
  04:48:25 - 04:48:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:24 - 04:48:02 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:48:02 - 04:48:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:00 - 04:47:39 - Graaf, Rik van der
  04:47:39 - 04:47:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:39 - 04:47:37 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:47:35 - 04:47:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:34 - 04:47:09 - Sungur, Mahmut
  04:47:09 - 04:47:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:08 - 04:47:01 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:47:00 - 04:46:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:46:36 - 04:46:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:46:35 - 04:44:59 - Meerding, Tess
  04:45:41 - 04:45:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:45:40 - 04:45:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:45:02 - 04:44:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:58 - 04:44:50 - Fattal, Mahaar
  04:44:50 - 04:44:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:49 - 04:44:32 - Meerding, Tess
  04:44:32 - 04:44:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:31 - 04:44:19 - Fattal, Mahaar
  04:44:19 - 04:44:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:18 - 04:43:55 - Meerding, Tess
  04:43:55 - 04:43:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:52 - 04:43:51 - Meerding, Tess
  04:43:51 - 04:43:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:28 - 04:43:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:26 - 04:42:08 - Fattal, Mahaar
  04:42:43 - 04:42:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:10 - 04:42:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:06 - 04:41:47 - Meerding, Tess
  04:41:47 - 04:41:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:47 - 04:41:32 - Fattal, Mahaar
  04:41:31 - 04:41:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:28 - 04:41:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:27 - 04:40:18 - Sungur, Mahmut
  04:41:09 - 04:41:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:08 - 04:40:48 - Fattal, Mahaar
  04:40:47 - 04:40:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:18 - 04:40:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:17 - 04:39:56 - Fattal, Mahaar
  04:39:56 - 04:39:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:55 - 04:39:28 - Sungur, Mahmut
  04:39:34 - 04:39:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:27 - 04:39:08 - Fattal, Mahaar
  04:39:08 - 04:39:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:49 - 04:38:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:48 - 04:37:37 - Steeg, Bert van
  04:37:42 - 04:37:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:16 - 04:37:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:15 - 04:35:57 -
  04:35:57 - 04:35:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:37 - 04:35:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:37 - 04:31:57 - Vries, Louise de
  04:33:18 - 04:33:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:44 - 04:32:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:08 - 04:31:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:23 - 04:28:37 - Maas, Ruud
  04:31:19 - 04:31:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:58 - 04:29:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:15 - 04:29:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:13 - 04:29:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:10 - 04:29:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:40 - 04:28:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:22 - 04:28:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:20 - 04:27:00 - Graaf, Rik van der
  04:27:01 - 04:26:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:56 - 04:26:39 - Meerding, Tess
  04:26:39 - 04:26:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:38 - 04:26:10 - Graaf, Rik van der
  04:26:10 - 04:26:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:09 - 04:25:59 - Meerding, Tess
  04:25:59 - 04:25:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:58 - 04:25:32 - Graaf, Rik van der
  04:25:33 - 04:25:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:31 - 04:25:15 - Meerding, Tess
  04:25:14 - 04:25:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:09 - 04:25:06 - Dijkstra, Gert
  04:25:05 - 04:25:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:03 - 04:25:02 - Graaf, Rik van der
  04:25:01 - 04:24:56 - Dijkstra, Gert
  04:24:58 - 04:24:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:57 - 04:24:52 - Pagter, Marijn de
  04:24:55 - 04:24:55 - Graaf, Rik van der
  04:24:48 - 04:24:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:46 - 04:24:43 - Pagter, Marijn de
  04:01:28 - 04:01:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:12 - 04:00:34 - Pagter, Marijn de
  04:00:33 - 04:00:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:32 - 04:00:28 - Pagter, Marijn de
  04:00:24 - 03:59:38 - Koning, Maarten
  03:59:38 - 03:59:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:07 - 03:58:32 - Graaf, Rik van der
  03:58:32 - 03:58:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:28 - 03:58:11 - Hessel, Yvonne
  03:58:25 - 03:58:25 - Graaf, Rik van der
  03:58:12 - 03:58:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:10 - 03:57:38 - Graaf, Rik van der
  03:57:38 - 03:57:03 - Hessel, Yvonne
  03:57:38 - 03:57:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:05 - 03:57:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:03 - 03:56:45 - Graaf, Rik van der
  03:56:45 - 03:56:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:44 - 03:56:35 - Steeg, Bert van
  03:56:36 - 03:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:35 - 03:56:10 - Graaf, Rik van der
  03:56:11 - 03:56:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:10 - 03:55:55 - Steeg, Bert van
  03:55:58 - 03:55:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:54 - 03:55:30 - Graaf, Rik van der
  03:55:29 - 03:55:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:29 - 03:55:16 - Steeg, Bert van
  03:55:16 - 03:54:48 - Graaf, Rik van der
  03:55:16 - 03:55:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:50 - 03:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:23 - 03:54:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:22 - 03:52:42 - Sungur, Mahmut
  03:53:22 - 03:53:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:11 - 03:53:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:03 - 03:53:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:47 - 03:52:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:15 - 03:52:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:13 - 03:51:09 - Nolten, Stevie
  03:51:13 - 03:51:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:11 - 03:51:03 - Graaf, Rik van der
  03:51:03 - 03:51:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:03 - 03:50:49 - Nolten, Stevie
  03:50:48 - 03:50:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:44 - 03:50:42 - Nolten, Stevie
  03:50:43 - 03:50:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:39 - 03:50:33 - Vries, Louise de
  03:50:33 - 03:50:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:32 - 03:50:30 - Nolten, Stevie
  03:50:23 - 03:48:58 - Nolten, Stevie
  03:49:40 - 03:49:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:00 - 03:48:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:55 - 03:47:12 - Nolten, Stevie
  03:48:08 - 03:48:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:12 - 03:47:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:49 - 03:46:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:46 - 03:43:54 - Bos, Cees
  03:44:48 - 03:44:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:46 - 03:44:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:00 - 03:43:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:54 - 03:43:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:48 - 03:43:25 - Bosch, David
  03:43:25 - 03:43:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:56 - 03:41:15 - Eerenberg, Eelco
  03:42:56 - 03:42:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:17 - 03:41:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:15 - 03:40:59 - Meerding, Tess
  03:40:59 - 03:40:14 - Eerenberg, Eelco
  03:40:58 - 03:40:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:18 - 03:40:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:16 - 03:39:59 - Meerding, Tess
  03:39:58 - 03:36:40 - Eerenberg, Eelco
  03:39:45 - 03:39:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:23 - 03:39:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:11 - 03:38:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:43 - 03:36:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:38 - 03:36:32 - Vries, Louise de
  03:36:30 - 03:35:36 - Eerenberg, Eelco
  03:35:37 - 03:35:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:36 - 03:35:10 - Vries, Louise de
  03:35:10 - 03:35:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:09 - 03:32:54 - Eerenberg, Eelco
  03:34:49 - 03:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:56 - 03:32:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:52 - 03:32:35 - Maas, Ruud
  03:32:36 - 03:32:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:34 - 03:31:46 - Eerenberg, Eelco
  03:31:48 - 03:31:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:46 - 03:31:40 - Hessel, Yvonne
  03:31:40 - 03:31:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:37 - 03:30:23 - Eerenberg, Eelco
  03:31:34 - 03:31:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:33 - 03:30:59 - Hessel, Yvonne
  03:30:59 - 03:30:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:38 - 03:30:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:23 - 03:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:22 - 03:29:08 - Hessel, Yvonne
  03:29:08 - 03:28:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:52 - 03:25:03 - Eerenberg, Eelco
  03:28:19 - 03:28:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:05 - 03:25:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:03 - 03:24:37 - Graaf, Rik van der
  03:24:38 - 03:24:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:37 - 03:23:54 - Eerenberg, Eelco
  03:23:57 - 03:23:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:55 - 03:23:45 - Sungur, Mahmut
  03:23:47 - 03:23:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:44 - 03:22:14 - Eerenberg, Eelco
  03:23:36 - 03:23:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:21 - 03:22:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:14 - 03:21:51 - Sungur, Mahmut
  03:21:51 - 03:21:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:48 - 03:20:36 - Eerenberg, Eelco
  03:20:44 - 03:20:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:37 - 03:20:18 - Nolten, Stevie
  03:20:18 - 03:20:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:16 - 03:19:28 - Eerenberg, Eelco
  03:19:57 - 03:19:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:33 - 03:19:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:32 - 03:19:16 - Nolten, Stevie
  03:19:20 - 03:19:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:18 - 03:19:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:15 - 03:18:48 - Eerenberg, Eelco
  03:18:50 - 03:18:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:48 - 03:18:41 - Nolten, Stevie
  03:18:42 - 03:18:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:40 - 03:18:18 - Eerenberg, Eelco
  03:18:24 - 03:18:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:19 - 03:18:09 - Nolten, Stevie
  03:18:09 - 03:18:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:08 - 03:17:47 - Eerenberg, Eelco
  03:17:47 - 03:17:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:41 - 03:17:24 - Nolten, Stevie
  03:17:24 - 03:17:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:23 - 03:17:02 - Eerenberg, Eelco
  03:17:02 - 03:17:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:01 - 03:16:52 - Nolten, Stevie
  03:16:51 - 03:16:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:50 - 03:15:53 - Eerenberg, Eelco
  03:15:57 - 03:15:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:56 - 03:15:40 - Nolten, Stevie
  03:15:40 - 03:15:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:39 - 03:15:06 - Eerenberg, Eelco
  03:15:08 - 03:15:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:07 - 03:14:36 - Nolten, Stevie
  03:14:36 - 03:14:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:34 - 03:12:14 - Eerenberg, Eelco
  03:14:10 - 03:14:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:17 - 03:12:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:14 - 03:12:02 - Bos, Cees
  03:12:03 - 03:12:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:01 - 03:11:30 - Eerenberg, Eelco
  03:11:31 - 03:11:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:29 - 03:11:14 - Sungur, Mahmut
  03:11:13 - 03:11:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:13 - 03:10:01 - Eerenberg, Eelco
  03:10:08 - 03:09:49 -
  03:09:43 - 03:09:39 -
  03:09:40 - 03:08:26 - Dijksma, S.A.M.
  03:08:26 - 03:08:25 -
  03:08:25 - 03:08:04 - Nolten, Stevie
  03:08:03 - 03:07:12 - Dijksma, S.A.M.
  03:07:23 - 03:07:11 -
  03:07:12 - 03:06:40 - Nolten, Stevie
  03:06:40 - 03:06:16 - Dijksma, S.A.M.
  03:06:18 - 03:06:12 -
  03:06:14 - 03:05:49 - Nolten, Stevie
  03:05:49 - 03:05:11 - Dijksma, S.A.M.
  03:05:11 - 03:05:08 -
  03:05:08 - 03:05:00 - Dijkstra, Gert
  03:04:59 - 03:04:43 - Dijksma, S.A.M.
  03:04:42 - 03:04:16 -
  03:04:24 - 03:04:16 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:04:03 - 03:03:56 -
  03:03:39 - 03:02:22 -
  03:02:23 - 03:01:50 - Eerenberg, Eelco
  03:01:52 - 03:01:45 -
  03:01:47 - 03:01:39 - Nolten, Stevie
  03:01:45 - -
  03:01:28 - 03:01:24 - Maas, Ruud
  03:01:20 - 03:01:17 - Fattal, Mahaar
 22. 23

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Te benoemen als leden van de Commissie Welstand en Monumenten (na inwerkingtreding van de Omgevingswet: Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht) voor een periode van 3 jaar:
  a. ir. E.C. Vlaswinkel voor stedenbouw,
  b. dr. J. Crepon voor landschap,
  c. ir. C. van de Venne voor architectuur,
  d. ir. E. Huitema-Helleman voor duurzaamheid.
  2. De benoeming van de leden onder a t/m c van beslispunt 1 in te laten gaan op de dag na de vergadering waarin dit besluit is genomen.
  3. De benoeming van het lid onder d van beslispunt 1 in te laten gaan op 1 januari 2024.

  Moties

  Onderwerp
  M177 Herstel raadsbevoegdheid benoemingen Commissie Omgevingskwaliteit

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming leden Commissie Welstand en Monumenten
  03:00:07 - 03:00:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:03 - 02:59:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:59 - 02:58:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:53 - 02:58:42 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:47 - 02:58:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:39 - 02:58:35 - Stellinga, Hessel
  02:58:35 - 02:58:27 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:31 - 02:58:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:27 - 02:58:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:17 - 02:57:19 - Eerenberg, Eelco
  02:57:20 - - Zwanenberg, Pepijn
 23. 24

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het ‘besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, verbod op openlijk drugsgebruik’ vast te stellen, met daarin de toevoeging van een verbod op openlijk harddrugsgebruik (artikel 2:45a APV).

  Amendementen

  Onderwerp
  A25 Bedelverbod bij hinderlijk bedelen
  A26 Horizonclausule gebruiksverbod harddrugs
  A27 Evaluatie gebruiksverbod harddrugs
  A28 Proportionaliteit in APV-toelichting gebruiksverbod

  Moties

  Onderwerp
  M178 Continuïteit in aanpak Lucasbolwerk
  M179 Goede zorg voor drugsverslaafde mensen
  M180 Niets over ons, zonder ons
  M181 Lobby voor verbod op harddrugsgebruik

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging APV Utrecht 2010, verbod op openlijk harddrugsgebruik

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging APV Utrecht 2010, verbod op openlijk harddrugsgebruik: M179
  02:56:44 - 02:56:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:31 - 02:56:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:08 - 02:55:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:06 - 02:55:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:46 - 02:54:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:44 - 02:53:07 - Raaijmakers, Ilse
  02:53:49 - 02:53:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:18 - 02:53:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:08 - 02:52:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:47 - 02:52:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:46 - 02:52:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:43 - 02:51:50 - Meerding, Tess
  02:51:56 - 02:51:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:53 - 02:51:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:51 - 02:51:42 - Bosch, David
  02:51:42 - 02:51:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:42 - 02:51:30 - Meerding, Tess
  02:51:29 - 02:51:06 - Bosch, David
  02:51:13 - 02:51:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:06 - 02:51:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:03 - 02:50:39 - Meerding, Tess
  02:50:39 - 02:50:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:39 - 02:50:33 - Steeg, Bert van
  02:50:33 - 02:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:32 - 02:50:29 - Meerding, Tess
  02:50:29 - 02:50:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:29 - 02:50:24 - Steeg, Bert van
  02:50:25 - 02:50:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:25 - 02:50:08 - Meerding, Tess
  02:50:07 - 02:50:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:06 - 02:49:45 - Bosch, David
  02:50:02 - 02:49:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:48 - 02:49:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:40 - 02:49:36 - Bosch, David
  02:49:36 - 02:49:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:33 - 02:49:28 - Meerding, Tess
  02:49:25 - 02:49:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:20 - 02:49:08 - Meerding, Tess
  02:49:08 - 02:49:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:53 - 02:48:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:52 - 02:47:39 -
  02:47:39 - 02:47:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:24 - 02:47:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:21 - 02:44:15 - Koning, Maarten
  02:46:23 - 02:46:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:22 - 02:45:57 - Sungur, Mahmut
  02:45:58 - 02:45:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:19 - 02:45:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:17 - 02:44:53 - Sungur, Mahmut
  02:44:55 - 02:44:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:29 - 02:44:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:19 - 02:44:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:04 - 02:43:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:59 - 02:43:23 - Sungur, Mahmut
  02:43:23 - 02:43:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:20 - 02:43:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:14 - 02:43:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:53 - 02:42:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:53 - 02:41:47 - Maas, Ruud
  02:41:49 - 02:41:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:15 - 02:41:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:14 - 02:40:03 - Fattal, Mahaar
  02:40:05 - 02:40:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:58 - 02:39:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:57 - 02:39:26 - Fattal, Mahaar
  02:39:27 - 02:39:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:19 - 02:39:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:08 - 02:39:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:08 - 02:38:34 - Fattal, Mahaar
  02:38:35 - 02:38:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:12 - 02:38:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:12 - 02:37:50 - Fattal, Mahaar
  02:37:49 - 02:37:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:44 - 02:37:07 - Graaf, Rik van der
  02:37:08 - 02:36:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:48 - 02:36:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:46 - 02:30:57 - Dijksma, S.A.M.
  02:30:59 - 02:30:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:57 - 02:29:59 - Sungur, Mahmut
  02:30:01 - 02:29:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:00 - 02:29:12 - Dijksma, S.A.M.
  02:29:15 - 02:29:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:05 - 02:28:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:51 - 02:27:51 - Streefland, Rachel
  02:27:51 - 02:27:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:21 - 02:27:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:20 - - Bos, Cees
  02:26:42 - 02:26:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:40 - 02:26:39 - Zwanenberg, Pepijn
 24. 25

  Status: B  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op het maken van een bestemmingsplan voor de realisering van een energielandschap in de polder Rijnenburg en/of Reijerscop, waardoor de volgende uitvoeringsbesluiten samen worden voorbereid en bekendgemaakt: 
  • omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);
  • omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);
  • omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (op grond van artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);
  • ontheffingen (op grond van de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming); en Beslispunt 5 van het raadsbesluit van 6 juli 2017, zijnde het eerder genomen coördinatiebesluit, in te trekken zodra dit nieuwe coördinatiebesluit in werking treedt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Coördinatiebesluit windmolenpark energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
  00:32:13 - 00:32:29 - Dijkstra, Gert
  00:32:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 26

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  De volgende werkwijze te hanteren bij aanbesteden in het sociaal domein:
  a. Op basis van de uitgangspunten in het vastgestelde beleid kiest het college van B&W aan de hand van het bijgevoegde ‘Keuzekompas Aanbesteden in het sociaal domein’ uit één van de vijf hieronder genoemde instrumenten:
  i. Overheidsopdrachten (inkoop):
  ii. Subsidie;
  iii. Begrotingssubsidie;
  iv. Inbesteden;
  v. Open house;
  en de daarbij te formuleren aanvullende maatregelen;
  b. Het college van B&W informeert de raad altijd over de gemaakte keuzes en geformuleerde aanvullende maatregelen in de Nota’s van Uitgangspunten met toelichting, gebaseerd op het Keuzekompas.

  Moties

  Onderwerp
  M182 Neem perspectief medewerkers mee bij aanbesteden in sociaal domein
  M183 Informeer raad ook na Nota van uitgangspunten

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nieuwe werkwijze aanbesteden in sociaal domein

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nieuwe werkwijze aanbesteden in sociaal domein: M182
  00:33:06 - 00:33:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:08 - 00:34:40 - Raaijmakers, Ilse
  00:34:37 - 00:34:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:41 - 00:34:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:59 - 00:35:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:43 - 00:35:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:47 - 00:36:07 - Wilt, Berdien van der
  00:36:36 - 00:36:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:38 - 00:36:39 - Steeg, Bert van
  00:36:57 - 00:36:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:06 - 00:42:09 - Voortman, Linda
  00:38:29 - 00:38:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:30 - 00:38:43 - Steeg, Bert van
  00:38:43 - 00:38:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:17 - 00:39:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:18 - 00:39:44 - Raaijmakers, Ilse
  00:40:10 - 00:40:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:10 - 00:40:23 - Steeg, Bert van
  00:40:53 - 00:40:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:07 - 00:42:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:16 - 00:42:20 - Raaijmakers, Ilse
  00:42:18 - 00:42:51 - Zwanenberg, Pepijn
 26. 27

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. Bij nieuwbouw in de stad brengt de gemeente een bijdrage in rekening voor gemeentelijke investeringen in zogeheten bovenwijkse voorzieningen;
  b. Voor deze vorm van kostenverhaal gelden vaste tarieven per type vastgoed;
  c. De tarieven worden berekend aan de hand van een in de nota opgenomen overzicht van investeringen in bovenwijkse voorzieningen;
  d. Het profijt van deze bovenwijkse voorzieningen wordt toegerekend aan de hele stad, zonder differentiatie naar wijken
  e. Het kostenverhaal wordt zowel bij ontwikkelingen van derden als bij gemeentelijke grondexploitaties toegepast;
  f. De bijdrage per type vastgoed is afhankelijk van de waarde van dat vastgoed en hierbij wordt aangesloten bij de verhoudingen in grondprijzen zoals die volgen uit de Utrechtse Grondprijzenbrief;
  g. Bij gelijktijdige sloop vindt kostenverhaal alleen plaats voor de netto toevoeging van vastgoed;
  h. De in de nota genoemde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
  2. De nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen in werking te laten treden op 1 januari 2024.
  3. Het college opdracht te geven om bij projecten die zich op het moment van inwerkingtreding van de nota in precontractuele fase bevinden, per project te beoordelen of toepassing van deze nota juridisch haalbaar is.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen
 27. 27.1

 28. 28

  Status: B  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijzebrief op de ontwerp Programmabegroting 2024, waarin de raad haar bedenkingen kenbaar maakt over de inhoud van de ontwerp Programmabegroting 2024.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2024 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht
 29. 29

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur vast te stellen, met als belangrijkste ambities:
  a. De Utrechtse nachtcultuur is volwaardig onderdeel van de culturele sector;
  b. Iedereen die dat wil, voelt zich welkom in de Utrechtse nachtcultuur;
  c. De Utrechtse nachtcultuur heeft ruimte voor experiment en ontwikkeling;
  d. De stad is levendig en leefbaar.

  Moties

  Onderwerp
  M184 Stel een norm voor sociale veiligheid
  M185 Bevorder sociale veiligheid in het nachtleven
  M186 Meer queer safe spaces in de Utrechtse nachtcultuur
  M187 Meer diversiteit in het nachtelijk aanbod bij invulling nieuwe locaties
  M188 Verken bij opties tot nachtcultuur in de binnenstad ook eigen vastgoed en oude ‘nachtlocaties’
  M189 Maak slapende vergunningen wakker
  M190 Meer ruimte voor de nacht
  M191 Nachtcultuur toevoegen aan de U-pas
  M192 Van zoekopdracht naar vindopdracht
  M193 In het stadse leven is overal ruimte voor de nacht
  M194 Nachtcultuur is ook een bestemming
  M195 Verken bij opties tot nachtcultuur in de binnenstad ook eigen vastgoed en oude ‘nachtlocaties’

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur: M190
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur: M184
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur: M185
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur: M186
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur: M187
  Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur: M193
  00:43:50 - 00:43:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:22 - 00:44:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:24 - 00:46:18 - Nolten, Stevie
  00:45:14 - 00:45:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:17 - 00:46:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:40 - 00:46:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:42 - 00:47:52 -
  00:47:14 - 00:47:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:50 - 00:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:18 - 00:48:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:20 - 00:49:47 - Oudejans, Annemarijn
  00:49:19 - 00:49:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:43 - 00:49:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:47 - 00:49:55 - Hornsveld, Ingeborg
  00:49:55 - 00:49:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:56 - 00:50:34 - Oudejans, Annemarijn
  00:50:34 - 00:50:46 - Hornsveld, Ingeborg
  00:50:35 - 00:50:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:45 - 00:50:47 - Oudejans, Annemarijn
  00:50:46 - 00:50:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:48 - 00:50:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:53 - 00:51:44 - Oudejans, Annemarijn
  00:51:27 - 00:51:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:43 - 00:51:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:48 - 00:51:58 -
  00:51:58 - 00:51:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:59 - 00:54:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:24 - 00:54:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:41 - 00:54:48 -
  00:54:46 - 00:55:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:59 - 00:55:37 - Hornsveld, Ingeborg
  00:55:37 - 00:56:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:09 - 01:03:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:52 - 01:04:36 - Oosters, Eva
  01:04:35 - 01:04:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:36 - 01:04:48 - Steeg, Bert van
  01:04:49 - 01:04:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:52 - 01:07:50 - Oosters, Eva
  01:07:49 - 01:07:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:52 - 01:07:58 - Oudejans, Annemarijn
  01:07:59 - 01:08:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:00 - 01:08:09 - Oosters, Eva
  01:08:09 - 01:08:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:11 - 01:10:48 - Oosters, Eva
  01:10:48 - 01:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:56 - 01:11:20 -
  01:11:04 - 01:11:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:17 - 01:11:18 - Nolten, Stevie
  01:11:27 - 01:11:37 - Nolten, Stevie
  01:11:30 - 01:12:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:41 - 01:11:52 - Oudejans, Annemarijn
  01:11:56 - 01:12:02 - Steeg, Bert van
  01:12:08 - 01:12:14 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:12:28 - 01:12:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:29 - 01:12:44 - Dijkstra, Gert
  01:12:45 - 01:12:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:47 - 01:12:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:21 - 01:13:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:37 - 01:13:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:39 - 01:14:00 - Oosters, Eva
  01:13:59 - - Zwanenberg, Pepijn
 30. 30

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het startdocument burgerberaad vast te stellen met als belangrijkste randvoorwaarden:
  a. Een heldere opdracht aan de gelote burgers
  b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de volgende criteria: maatschappelijk relevant, politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en is geschikt voor het instrument burgerberaad
  c. Procesbegeleiding is onafhankelijk
  d. Deelnemers zijn representatief voor Utrechtse bewoners
  e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig
  f. Er is voldoende tijd en budget
  g. De eerste burgerberaden worden gezien als een leertraject
  2. Zodra er middelen beschikbaar zijn voor organisatie en opvolging van een burgerberaad, het eerste burgerberaad over ‘oud & nieuw’ te laten gaan, waarbij de vraag gesteld wordt hoe oud & nieuw in Utrecht een feest kan zijn voor iedereen en of een lokaal vuurwerkverbod daarbij wenselijk is.
  3. Utrechters te laten meedenken over de formulering van de vraagstelling van het onderwerp van het eerste burgerberaad en het onderwerp en de vraagstelling voor een tweede burgerberaad.

  Amendementen

  Onderwerp
  A29 Een goede start is het hele werk!
  A30 Ander onderwerp burgerberaad
  A31 Een beter burgerberaad vraagt een ander onderwerp
  A32 Opdracht burgerberaad oud & nieuw in Utrecht een feest voor iedereen met lokaal vuurwerkverbod
  A33 Financiële zekerheid burgerberaad

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Startdocument Burgerberaad
  01:14:36 - 01:14:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:40 - 01:15:35 - Wilt, Berdien van der
  01:15:35 - 01:15:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:57 - 01:15:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:59 - 01:16:50 - Maas, Ruud
  01:16:45 - 01:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:48 - 01:17:17 - Bosch, David
  01:17:17 - 01:17:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:17 - 01:17:38 - Maas, Ruud
  01:17:36 - 01:18:23 - Bosch, David
  01:17:36 - 01:17:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:44 - 01:17:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:49 - 01:17:50 - Maas, Ruud
  01:18:22 - 01:18:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:23 - 01:19:21 - Maas, Ruud
  01:18:40 - 01:18:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:20 - 01:19:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:24 - 01:19:38 - Alblas, Kirsten
  01:19:25 - 01:19:27 - Maas, Ruud
  01:19:37 - 01:19:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:38 - 01:19:40 - Maas, Ruud
  01:19:41 - 01:19:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:43 - 01:20:07 - Wilt, Berdien van der
  01:20:07 - 01:20:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:08 - 01:20:30 - Maas, Ruud
  01:20:30 - 01:20:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:32 - 01:20:49 - Wilt, Berdien van der
  01:20:49 - 01:20:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:49 - 01:21:03 - Maas, Ruud
  01:21:02 - 01:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:03 - 01:21:09 - Wilt, Berdien van der
  01:21:09 - 01:21:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:09 - 01:21:22 - Maas, Ruud
  01:21:22 - 01:21:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:25 - 01:21:27 - Maas, Ruud
  01:21:32 - 01:21:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:49 - 01:21:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:51 - 01:24:09 - Bosch, David
  01:22:30 - 01:22:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:09 - 01:24:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:12 - 01:24:32 - Wilt, Berdien van der
  01:24:31 - 01:25:06 - Bosch, David
  01:24:32 - 01:24:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:05 - 01:25:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:05 - 01:25:21 - Wilt, Berdien van der
  01:25:21 - 01:25:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:22 - 01:26:10 - Bosch, David
  01:26:10 - 01:26:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:38 - 01:26:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:39 - 01:29:31 - Dekkers, Fred
  01:27:51 - 01:27:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:54 - 01:28:10 - Zweth, Rick van der
  01:28:09 - 01:28:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:25 - 01:28:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:25 - 01:28:39 - Zweth, Rick van der
  01:28:37 - 01:28:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:01 - 01:29:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:03 - 01:29:17 - Zweth, Rick van der
  01:29:16 - 01:29:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:28 - 01:29:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:45 - 01:31:39 - Heuven, Maarten van
  01:29:45 - 01:29:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:36 - 01:31:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:39 - 01:32:24 - Dekkers, Fred
  01:32:24 - 01:32:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:25 - 01:33:08 - Heuven, Maarten van
  01:33:09 - 01:33:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:12 - 01:33:13 - Heuven, Maarten van
  01:33:18 - 01:33:39 - Wilt, Berdien van der
  01:33:26 - 01:33:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:39 - 01:33:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:43 - 01:33:52 - Maas, Ruud
  01:33:51 - 01:34:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:01 - 01:34:52 - Meerding, Tess
  01:34:52 - 01:34:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:55 - 01:35:05 - Bosch, David
  01:35:05 - 01:35:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:06 - 01:35:54 - Meerding, Tess
  01:35:32 - 01:35:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:48 - 01:35:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:53 - 01:35:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:57 - 01:36:21 - Bosch, David
  01:36:20 - 01:36:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:20 - 01:36:42 - Meerding, Tess
  01:36:44 - 01:36:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:45 - 01:37:02 - Bosch, David
  01:37:04 - 01:37:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:07 - 01:37:11 - Meerding, Tess
  01:37:13 - 01:37:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:16 - 01:37:37 - Bosch, David
  01:37:37 - 01:37:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:38 - 01:38:01 - Meerding, Tess
  01:38:01 - 01:38:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:04 - 01:38:37 - Wilt, Berdien van der
  01:38:37 - 01:38:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:38 - 01:39:01 - Meerding, Tess
  01:39:02 - 01:39:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:31 - 01:39:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:03 - 01:40:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:03 - 01:41:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:05 - 01:41:15 - Bosch, David
  01:41:15 - 01:41:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:16 - 01:43:57 - Oosters, Eva
  01:41:28 - 01:41:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:54 - 01:42:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:57 - 01:42:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:56 - 01:44:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:25 - 01:44:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:29 - - Dijksma, Sharon A.M.
 31. 31

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Stedenbouwkundig Plan Beurskwartier vast te stellen, met daarin:
  a. een nagenoeg autovrije stadswijk: groen tenzij, gezond en duurzaam, verbonden met de omgeving;
  b. een programma van minimaal 2.500 huur- en koopwoningen in alle prijsklassen, diverse kantoren en werkruimten, en de daarbij behorende voorzieningen en groen;
  c. een op maat gemaakt mobiliteitsconcept, waarbij lopen en fietsen voorop staat;
  d. Een tijdelijke invulling van de Beursstraat zuid, zoals met arcering is weergegeven op de plankaart van het Stedenkundig Plan Beurskwartier.
  2. Conform het Stedenbouwkundig Plan Beurskwartier te kiezen voor een alternatief en bij het plan passend inzamelsysteem voor afval en grondstoffen inclusief de bijbehorende kosten, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. inpandige inzameling van het restafval en de grondstofstromen;
  b. gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en etensresten bij hoogbouw, in het SP wordt uitgegaan van voedselvermalers;
  c. de realisatie van een grofvuilinzamelpunt voor grof huishoudelijk afval als alternatief voor grofvuilafspraken aan huis.

  Amendementen

  Onderwerp
  A34 Geen rondjes rijden op de Croeselaan
  A35 Verhoog percentages middensegment in het Beurskwartier

  Moties

  Onderwerp
  M196 Zoek de ruimte op om in Beurskwartier nog net iets meer te bouwen
  M197 Leefbaar én groen, dus maximaal 1500 woningen op het Beurskwartier
  M198 Transparante overheid, dus wees eerlijk in de communicatie; Beurskwartier wordt geen groene wijk.
  M199 Ook het Beurskwartier heeft recht op sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt
  M200 Breng een knip aan tussen middenhuur en betaalbare koop in het Beurskwartier

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Plan Beurskwartier
  01:50:20 - 01:50:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:23 - 01:50:32 - Zweth, Rick van der
  01:50:34 - 01:51:06 -
  01:51:07 - 01:51:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:32 - 01:54:19 - Dijkstra, Gert
  01:52:49 - 01:52:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:52:52 - 01:53:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:03 - 01:53:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:16 - 01:53:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:18 - 01:54:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:52 - 01:55:47 - Hoonte, Gertjan te
  01:55:46 - 01:55:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:22 - 01:56:38 - Stellinga, Hessel
  01:56:37 - 01:57:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:40 - 01:56:56 - Stellinga, Hessel
  01:57:01 - 01:57:08 -
  01:57:10 - 01:57:44 - Stellinga, Hessel
  01:57:47 - 01:57:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:15 - 01:59:49 - Eerenberg, Eelco
  01:59:43 - 01:59:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:45 - 02:00:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:00:01 - 02:03:17 - Eerenberg, Eelco
  02:00:14 - 02:00:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:12 - 02:03:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:13 - 02:03:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:47 - 02:04:50 - Eerenberg, Eelco
  02:04:50 - 02:04:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:51 - 02:05:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:18 - 02:05:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:19 - 02:05:44 - Eerenberg, Eelco
  02:05:42 - 02:05:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:43 - 02:05:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:54 - 02:07:35 - Eerenberg, Eelco
  02:06:50 - 02:06:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:46 - 02:07:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:49 - 02:08:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:52 - 02:09:45 - Eerenberg, Eelco
  02:09:45 - 02:09:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:47 - 02:09:58 - Stellinga, Hessel
  02:10:00 - 02:10:29 - Eerenberg, Eelco
  02:10:26 - 02:10:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:28 - 02:10:38 - Zweth, Rick van der
  02:10:39 - 02:12:28 - Eerenberg, Eelco
  02:11:06 - 02:11:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:27 - 02:12:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:29 - 02:12:51 - Stellinga, Hessel
  02:12:53 - 02:13:36 - Eerenberg, Eelco
  02:13:36 - 02:13:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:38 - 02:13:47 - Stellinga, Hessel
  02:13:49 - 02:14:31 - Eerenberg, Eelco
  02:14:15 - - Dijksma, Sharon A.M.
 32. 31.1

 33. 32

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening nadeelcompensatie vast te stellen, op basis waarvan inwoners en ondernemers nadeelcompensatie kunnen aanvragen als zij nadeel hebben van een planologische maatregel of financiële neveneffecten bij bouwwerkzaamheden, verkeersbesluiten en vergelijkbare besluiten, met als wijziging ten opzichte van de planschadeverordening:
  a. De heffing van een griffierecht van € 300,- voor het in behandeling nemen van planschadeverzoeken wordt van toepassing op alle verzoeken om nadeelcompensatie;
  b. Er is een drempelbedrag opgenomen van 500 euro voor particulieren en 1000 euro voor ondernemers voor nadeelcompensatieverzoeken die gaan over geringe schade.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening nadeelcompensatie
 34. 33

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2024 van de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin de raad de GGDrU adviseert de voorgestelde extra kosten niet op te voeren en verzoekt om een goede toelichting en onderbouwing voor zowel de 6 miljoen (waar onder andere de loon- en prijs-indexaties deel van uitmaken) als de extra 4 miljoen voor onder andere arbeidsvoorwaarden en ICT.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2024 GGDrU
 35. 34

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Beleidsnota snelle boodschappenbezorging vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. Een omgevingsvergunning wordt alleen onder strikte voorwaarden verleend op locaties waar hun activiteiten afwijken van het bestemmingsplan.
  b. Een snelle boodschappenbezorgingsdienst kan in geen geval een omgevingsvergunning krijgen voor winkelgebieden (zichtzijde/binnen/centraal) of groengebieden; en met als belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor snelle boodschappenbezorging:
  c. De ondernemer (aanvrager) moet kunnen aangeven hoe de overlast (geluid, parkeren, afval etc.) zo veel mogelijk wordt voorkomen;
  d. De ondernemer (aanvrager) heeft aandacht voor de ruimtelijke uitstraling van de locatie en moet kunnen aantonen dat het pand geen ‘dark store’ wordt
  e. De ondernemer (aanvrager) draagt zorg voor de participatie met de directe omgeving en legt hierover verantwoording af.

  Amendementen

  Onderwerp
  A36 De raad achter het stuur bij snelle boodschappenbezorging
  A37 Beperken van levertijden snelle boodschappenbezorging
  A38 Geen flitsbezorger direct onder of naast een woning

  Moties

  Onderwerp
  M201 Blijf doorlopend in gesprek over verkeersveiligheid
  M202 Veilig Flitsbezorgen
  M203 Alleen leveren op woon- en werkadressen
  M204 Veilig en duurzaam on demand eten bezorgen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidskader snelle boodschappenbezorging

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidskader snelle boodschappenbezorging: Beperking levertijden bezorgdiensten
  02:20:40 - 02:21:15 - Steeg, Bert van
  02:21:13 - 02:21:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:38 - 02:22:13 - Stam, Titus
  02:22:10 - 02:22:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:14 - 02:22:28 - Al-Saqaff, Mariam
  02:22:29 - 02:23:07 - Stam, Titus
  02:23:06 - 02:23:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:09 - 02:23:14 - Al-Saqaff, Mariam
  02:23:15 - 02:23:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:17 - 02:23:36 - Stam, Titus
  02:23:38 - 02:23:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:39 - 02:23:53 - Al-Saqaff, Mariam
  02:23:54 - 02:24:00 - Stam, Titus
  02:24:02 - 02:24:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:11 - 02:24:26 - Al-Saqaff, Mariam
  02:24:27 - 02:24:55 - Stam, Titus
  02:24:55 - 02:24:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:56 - 02:25:04 - Peters, Ralph
  02:25:05 - 02:25:27 - Stam, Titus
  02:25:28 - 02:25:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:28 - 02:25:38 - Peters, Ralph
  02:25:39 - 02:25:52 - Stam, Titus
  02:25:53 - 02:25:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:53 - 02:26:09 - Peters, Ralph
  02:26:10 - 02:26:21 - Stam, Titus
  02:26:22 - 02:26:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:53 - 02:27:50 - Al-Saqaff, Mariam
  02:27:50 - 02:27:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:08 - 02:29:01 - Heuven, Maarten van
  02:29:00 - 02:29:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:03 - 02:29:13 - Peters, Ralph
  02:29:14 - 02:29:40 - Heuven, Maarten van
  02:29:41 - 02:29:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:42 - 02:29:53 - Peters, Ralph
  02:29:54 - 02:30:02 - Heuven, Maarten van
  02:30:04 - 02:30:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:04 - 02:30:12 - Peters, Ralph
  02:30:13 - 02:30:34 - Heuven, Maarten van
  02:30:37 - 02:30:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:38 - 02:31:39 - Heuven, Maarten van
  02:31:35 - 02:31:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:42 - 02:32:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:46 - 02:32:50 - Peters, Ralph
  02:32:55 - 02:33:11 - Peters, Ralph
  02:33:12 - 02:33:24 - Bode, Linda
  02:33:25 - 02:33:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:48 - 02:34:44 - Fattal, Mahaar
  02:34:44 - 02:34:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:13 - 02:37:55 - Schilderman, Susanne
  02:37:44 - 02:37:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:55 - 02:38:25 - Stam, Titus
  02:38:27 - 02:40:19 - Schilderman, Susanne
  02:40:17 - 02:40:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:40:21 - 02:40:35 - Al-Saqaff, Mariam
  02:40:36 - 02:41:53 - Schilderman, Susanne
  02:41:55 - 02:41:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:56 - 02:42:20 - Heuven, Maarten van
  02:42:23 - 02:42:51 - Schilderman, Susanne
  02:42:50 - 02:42:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:42:51 - 02:43:22 - Heuven, Maarten van
  02:43:24 - 02:43:37 - Schilderman, Susanne
  02:43:37 - 02:43:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:38 - 02:43:41 -
  02:43:39 - 02:43:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:42 - 02:43:54 - Heuven, Maarten van
  02:43:54 - 02:44:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:44:10 - 02:45:10 - Schilderman, Susanne
  02:45:11 - 02:45:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:45:12 - 02:45:30 - Heuven, Maarten van
  02:45:31 - 02:45:53 - Schilderman, Susanne
  02:45:52 - 02:45:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:45:54 - 02:46:03 - Graaf, Rik van der
  02:46:01 - 02:48:04 - Schilderman, Susanne
  02:46:43 - 02:46:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:04 - 02:48:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:05 - 02:48:30 - Fattal, Mahaar
  02:48:31 - 02:49:17 - Schilderman, Susanne
  02:49:18 - 02:49:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:49:19 - 02:49:33 - Fattal, Mahaar
  02:49:34 - 02:49:53 - Schilderman, Susanne
  02:49:53 - 02:50:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:24 - 02:50:40 - Heuven, Maarten van
  02:50:27 - 02:50:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:39 - - Dijksma, Sharon A.M.
 36. 34.1

 37. 35

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De regeling risicovolle projecten van toepassing te verklaren voor het programma Open Utrecht en Verbeteren Informatiebeheer.
  2. In afwijking van de Regeling risicovolle projecten akkoord te gaan met de ontvangst van de voortgangsrapportages een maand later dan bij de tweede bestuursrapportage en de Regeling Risicovolle projecten hierop aan te passen bij de evaluatie van de regeling in 2024.

  Amendementen

  Onderwerp
  A39 VVD komt tijd, komt raad deel 1

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Toevoegen Programma Open Utrecht en termijn voortgangsrapportages regeling risicovolle projecten
  02:51:26 - 02:51:39 - Ramaker, Margreet
  02:51:39 - 02:52:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:52:05 - 02:52:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:12 - 02:53:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:19 - 02:53:47 - Schilderman, Susanne
  02:53:48 - 02:53:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:55 - 02:54:22 - Ramaker, Margreet
  02:53:57 - 02:53:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:23 - 02:54:39 - Schilderman, Susanne
  02:54:42 - 02:54:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:44 - 02:54:52 - Ramaker, Margreet
  02:54:54 - 02:54:59 - Schilderman, Susanne
  02:55:00 - - Dijksma, Sharon A.M.
 38. 36

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de meerjarenbegroting 2024-2027 van de BghU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de conceptmeerjarenbegroting en de BghU oproept zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en een analyse te maken over achteruitgaande kwaliteitsnormen en in het verlengde daarvan een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting BghU 2024-2027
 39. 37

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De ‘Standaard voor de beleidscyclus’ (bijlage 1) vast te stellen, die
  a. drie verschillende beleidsdocumenten onderscheidt: visie, beleidsnota en uitvoeringsprogramma;
  b. voor elk document standaardeisen vastlegt.
  2. De begroting opnieuw in te delen conform bijlage 2 naar de programma’s:
  a. Betrouwbare overheid;
  b. Ontwikkelen en wonen voor iedereen;
  c. Klimaatvriendelijke stad;
  d. Duurzame bereikbaarheid;
  e. Aantrekkelijke en groene leefomgeving;
  f. Veilige stad;
  g. Passende ondersteuning en opvang;
  h. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid;
  i. Kansrijk opgroeien;
  j. Levendige en gezonde stad;
  k. Algemene middelen en overhead.
  3. De doelstellingen en indicatoren voor de programmabegroting 2024 vast te stellen, conform de bijlage Wijzigingstabel doelstellingen en indicatoren.
  4. In de programmabegroting de (financiële) toelichting op programma- en doelstellingniveau te verbeteren en bij de actualisatie van de financiële verordening te verankeren dat financiële afwijkingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar (t-1) van meer dan 0,5 miljoen euro of 10% van de baten en lasten worden toegelicht.

  Amendementen

  Onderwerp
  A40 Vastgoed zelfstandig in de begrotingscyclus
  A41 Komt tijd, komt raad deel 2
  A42 Financieel sturen op huidige programma's
  A43 Behoud erfgoed als onderdeel van fysieke leefomgeving
  A44 Noem erfgoed expliciet

  Moties

  Onderwerp
  M205 Raad meer aan het stuur wat betreft financiering

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting
  02:56:26 - 02:56:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:53 - 02:57:39 - Ramaker, Margreet
  02:57:15 - 02:57:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:57:39 - 02:57:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:02 - 02:59:42 - Zweth, Rick van der
  02:59:06 - 02:59:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:44 - 02:59:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:45 - 03:00:10 - Vasters, Joost
  03:00:10 - 03:00:37 - Zweth, Rick van der
  03:00:36 - 03:00:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:38 - 03:01:02 - Vasters, Joost
  03:01:02 - 03:01:37 - Zweth, Rick van der
  03:01:38 - 03:01:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:46 - 03:01:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:06 - 03:02:54 - Steeg, Bert van
  03:02:24 - 03:02:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:34 - 03:02:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:53 - 03:03:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:09:22 - 03:10:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:05 - 03:15:29 - Schilderman, Susanne
  03:14:52 - 03:14:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:30 - 03:15:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:32 - 03:15:36 - Ramaker, Margreet
  03:15:38 - 03:15:51 - Schilderman, Susanne
  03:15:52 - 03:15:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:52 - 03:16:06 - Ramaker, Margreet
  03:16:07 - 03:16:23 - Schilderman, Susanne
  03:16:23 - 03:16:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:24 - 03:16:32 - Ramaker, Margreet
  03:16:36 - 03:16:40 - Schilderman, Susanne
  03:16:38 - 03:16:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:52 - 03:17:22 - Ramaker, Margreet
  03:17:21 - 03:17:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:26 - 03:17:40 - Kleinrensink, Julia
  03:17:41 - 03:18:01 - Schilderman, Susanne
  03:18:02 - 03:18:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:03 - 03:18:13 - Kleinrensink, Julia
  03:18:15 - 03:18:24 - Schilderman, Susanne
  03:18:25 - 03:18:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:29 - 03:19:12 - Pagter, Marijn de
  03:18:35 - 03:18:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:14 - 03:19:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:17 - 03:19:47 - Zweth, Rick van der
  03:19:46 - 03:20:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:25 - 03:20:27 - Schilderman, Susanne
  03:20:28 - 03:20:46 -
  03:20:36 - 03:20:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:46 - - Dijksma, Sharon A.M.
 40. 38

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening leegstand gemeente Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. De verordening te laten gelden voor alle woonruimten in de gemeente Utrecht;
  b. Een meldplicht vast te stellen voor woonruimten die langer dan zes maanden leeg staan;
  c. Binnen twee maanden na ontvangst van de melding een leegstandoverleg te voeren met de eigenaar over het gebruik van de woonruimte;
  d. Het resultaat van het leegstandoverleg vast te leggen in een verslag en de mogelijkheid dit te kunnen formaliseren in een leegstandbeschikking;
  e. Een verplichtende voordracht vast te stellen als de woningleegstand na het opleggen van de leegstandbeschikking niet wordt opgelost door de eigenaar;
  f. De verordening niet te laten gelden voor corporatiewoningen;
  g. Voor eigenaren van tweede woningen een meldplicht vast te stellen;
  h. De verordening in werking te laten treden per 1-10-2023.

  Amendementen

  Onderwerp
  A45 Laat het tweede huis geen geitenpaadje worden
  A46 Laat het tweede huis geen geitenpaadje worden

  Moties

  Onderwerp
  M206 Hogere boetes
  M207 Subiet starten
  M208 Geen leegstand maar wonen boven winkels
  M209 Lever maatwerk bij leegstand
  M210 Laat het tweede huis geen geitenpaadje worden

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Leegstand gemeente Utrecht

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Leegstand gemeente Utrecht: M206
  Raadsvoorstel Verordening Leegstand gemeente Utrecht: M208
  03:21:26 - 03:25:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:02 - 03:23:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:19 - 03:23:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:21 - 03:23:37 -
  03:25:19 - 03:25:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:25:47 - 03:27:31 - Zweth, Rick van der
  03:27:31 - 03:27:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:27:38 - 03:28:03 -
  03:28:05 - 03:28:48 - Zweth, Rick van der
  03:28:48 - 03:28:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:28:49 - 03:29:10 -
  03:29:12 - 03:29:55 - Zweth, Rick van der
  03:29:54 - 03:29:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:56 - 03:30:20 - Passier, Charlotte
  03:30:20 - 03:30:58 - Zweth, Rick van der
  03:30:57 - 03:31:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:02 - 03:31:15 - Dijkstra, Gert
  03:31:15 - 03:31:45 - Zweth, Rick van der
  03:31:46 - 03:32:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:23 - 03:32:53 - Zwinkels, Jantine
  03:32:53 - 03:32:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:57 - 03:33:12 -
  03:33:14 - 03:33:43 - Zwinkels, Jantine
  03:33:44 - 03:33:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:45 - 03:34:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:24 - 03:35:08 - Zwinkels, Jantine
  03:35:10 - 03:35:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:13 - 03:35:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:33 - 03:35:56 - Zwinkels, Jantine
  03:35:56 - 03:36:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:24 - 03:37:36 - Meerding, Tess
  03:37:35 - 03:37:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:45 - 03:38:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:15 - 03:38:54 - Meerding, Tess
  03:38:56 - 03:38:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:57 - 03:39:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:10 - 03:42:11 - Vries, Dennis de
  03:39:16 - 03:39:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:07 - 03:42:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:12 - 03:42:32 -
  03:42:34 - 03:43:05 - Vries, Dennis de
  03:43:03 - 03:43:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:04 - 03:43:23 -
  03:43:24 - 03:44:14 - Vries, Dennis de
  03:44:14 - 03:44:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:22 - 03:44:41 - Zweth, Rick van der
  03:44:42 - 03:45:09 - Vries, Dennis de
  03:45:09 - 03:45:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:10 - 03:45:23 -
  03:45:24 - 03:45:51 - Vries, Dennis de
  03:45:51 - 03:46:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:13 - 03:47:02 - Zweth, Rick van der
  03:46:55 - 03:47:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:34 - 03:48:01 - Zweth, Rick van der
  03:47:41 - 03:47:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:59 - 03:48:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:02 - 03:48:20 -
  03:48:21 - 03:48:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:21 - 03:48:33 - Vries, Dennis de
  03:48:33 - 03:48:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:38 - 03:50:38 - Vries, Dennis de
  03:50:39 - 03:50:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:50:43 - 03:50:52 - Zweth, Rick van der
  03:56:46 - 03:57:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:57:02 - 03:57:16 - Zweth, Rick van der
  03:57:15 - 03:57:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:57:53 - 03:58:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:56 - 03:58:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:08 - 03:58:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:11 - 03:58:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:39 - 03:58:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:49 - 03:58:52 - Vries, Dennis de
  03:58:52 - 03:58:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:56 - 03:59:07 - Zwinkels, Jantine
  03:59:06 - - Dijksma, Sharon A.M.
 41. 39

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De mogelijke locaties voor het realiseren van extra tijdelijke woningen zoals vermeld in de bijlage ‘Lijst mogelijke locaties tijdelijk wonen d.d. 1 mei 2023’ vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A48 Amendement bij het raadsvoorstel Overzicht mogelijke locaties tijdelijk wonen 2023

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel overzicht mogelijke locaties tijdelijk wonen 2023
  04:13:26 - 04:13:27 - Dijksma, Sharon A.M.
 42. 40

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Actieplan Studentenhuisvesting 2023-2030 vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten ten aanzien van onze visie op betaalbare studentenhuisvesting:
  a) Een ondergrens voor de oppervlakte van onzelfstandige (14m2) en zelfstandige (19m2) studenteneenheden,
  b) Woonlasten conform het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimten (WWSO) en conform het reguliere woningwaarderingsstelstel (WWS) voor zelfstandige woonruimten.
  c) Een minimumduur van 20 jaar exploitatie voor gronden die door de gemeente worden uitgegeven (in erfpacht) aan corporaties met de privaatrechtelijke bestemming zelfstandige en/of onzelfstandige studentenwoningen.
  en de belangrijkste maatregelen:
  d) Studentenhuisvesting valt onder het sociale segment en wordt nadrukkelijk opgenomen in de woningbouwprogrammering van de reguliere woningbouw en de tijdelijke woningbouw.
  e) In elk project waar studentenhuisvesting gerealiseerd wordt, is het vertrekpunt dat minimaal de helft van de studentenwoningen uit onzelfstandige eenheden bestaat.
  f) Een nieuwe, derde en lage grondprijscategorie wordt geïntroduceerd voor onzelfstandige studentenhuisvesting.
  2. Het Actieplan Studentenhuisvesting te beschouwen als aanvulling op de ’Woonvisie Utrecht beter in balans’ (2019) en het plan op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ - als onderdeel van het thematische beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen.
  3. Het college de bevoegdheid te geven omwille van de integrale kwaliteit en economische haalbaarheid af te wijken van de toepassing van dit Actieplan en over afwijkingen jaarlijks te rapporteren bij het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR).

  Amendementen

  Onderwerp
  A47 Actieplan Studentenhuisvesting

  Moties

  Onderwerp
  M211 Iedere internationale student verdient een kans op een kamer!
  M212 Voorkom dat studenten dakloos raken
  M213 Gedegen onderzoek naar woonwensen student
  M214 Eerlijke servicekosten

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Actieplan Studentenhuisvesting 2023-2030

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Actieplan Studentenhuisvesting 2023-2030: M211
  Raadsvoorstel Actieplan Studentenhuisvesting 2023-2030: M212
  Raadsvoorstel Actieplan Studentenhuisvesting 2023-2030: M213
  04:00:09 - 04:00:57 -
  04:00:59 - 04:01:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:01:19 - 04:02:28 - Alblas, Kirsten
  04:02:26 - 04:02:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:54 - 04:04:02 - Oudejans, Annemarijn
  04:04:01 - 04:04:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:04:03 - 04:05:32 - Oudejans, Annemarijn
  04:04:50 - 04:04:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:05:31 - 04:05:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:05:35 - 04:05:49 -
  04:05:50 - 04:05:59 - Oudejans, Annemarijn
  04:06:00 - 04:06:02 - Oudejans, Annemarijn
  04:06:02 - 04:06:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:03 - 04:06:11 -
  04:06:12 - 04:06:36 - Oudejans, Annemarijn
  04:06:37 - 04:06:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:04 - 04:10:21 - Vries, Dennis de
  04:09:46 - 04:09:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:09:47 - 04:09:56 - Oudejans, Annemarijn
  04:10:22 - 04:10:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:23 - 04:10:30 - Oudejans, Annemarijn
  04:10:31 - 04:10:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:36 - 04:10:37 - Alblas, Kirsten
  04:10:42 - 04:10:50 - Oudejans, Annemarijn
  04:10:50 - 04:10:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:52 - 04:11:12 - Alblas, Kirsten
  04:11:02 - 04:11:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:11:18 - 04:11:22 -
  04:11:21 - - Dijksma, Sharon A.M.