Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 14 maart 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 14 maart 2024 19:45
Eind
donderdag 14 maart 2024 22:45
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 14 maart 2024 Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  09:38:28 - 09:37:27 - Eerenberg, Eelco
  09:37:30 - 09:36:59 - Zweth, Rick van der
  09:37:04 - 09:36:43 - Graaf, Rik van der
  09:36:48 - 09:36:25 - Zweth, Rick van der
  09:36:26 - 09:36:09 - Vermeulen, Maartje
  09:36:08 - 09:35:45 - Eerenberg, Eelco
  09:35:48 - 09:35:39 - Zweth, Rick van der
  09:35:41 - 09:35:10 - Wilt, Berdien van der
  09:35:10 - 09:35:04 - Zweth, Rick van der
  09:35:05 - 09:34:36 - Eerenberg, Eelco
  09:34:39 - - Zweth, Rick van der
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 14 maart 2024 10:11 - 10:12
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  09:32:32 - 09:32:14 - Kleinrensink, Julia
  09:32:14 - 09:24:01 - Zweth, Rick van der
  09:31:26 - 09:31:13 - Al-Saqaff, Mariam
  09:31:11 - 09:31:01 - Graaf, Rik van der
  09:30:45 - 09:30:33 - Al-Saqaff, Mariam
  09:28:36 - 09:28:22 - Raaijmakers, Ilse
  09:25:52 - 09:25:38 - Graaf, Rik van der
  09:24:24 - 09:24:12 - Bode, Linda
  09:24:02 - 09:23:32 - Schilderman, Susanne
  09:23:32 - 09:23:06 - Zweth, Rick van der
  09:23:05 - 09:22:59 - Al-Saqaff, Mariam
  09:22:58 - 09:22:10 - Zweth, Rick van der
  09:22:51 - 09:22:49 - Al-Saqaff, Mariam
  09:22:11 - 09:21:33 - Raaijmakers, Ilse
  09:21:44 - 09:20:51 - Zweth, Rick van der
  09:20:51 - 09:20:39 - Leever, Romi
  09:20:38 - 09:20:03 - Zweth, Rick van der
  09:20:03 - 09:19:40 - Graaf, Rik van der
  09:19:40 - 09:18:13 - Zweth, Rick van der
  09:18:37 - 09:18:19 - Al-Saqaff, Mariam
  09:18:15 - 09:18:06 - Stellinga, Hessel
  09:18:06 - 09:17:39 - Zweth, Rick van der
  09:17:38 - 09:17:29 - Sasbrink, Anne
  09:17:30 - 09:17:25 - Zweth, Rick van der
  09:17:26 - 09:17:16 - Graaf, Rik van der
  09:17:18 - 09:15:10 - Zweth, Rick van der
  09:16:48 - 09:16:12 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:55 - 09:15:46 - Raaijmakers, Ilse
  09:15:31 - 09:15:21 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:18 - 09:14:53 - Graaf, Rik van der
  09:15:00 - 09:02:07 - Zweth, Rick van der
  09:14:17 - 09:14:12 - Graaf, Rik van der
  09:13:36 - 09:13:00 - Otto, Juriaan
  09:12:16 - 09:12:03 - Graaf, Rik van der
  09:11:48 - 09:11:18 - Graaf, Rik van der
  09:09:38 - 09:09:26 - Stylianou, Nadia
  09:09:14 - 09:08:39 - Raaijmakers, Ilse
  09:08:03 - 09:07:47 - Al-Saqaff, Mariam
  09:07:45 - 09:07:31 - Graaf, Rik van der
  09:07:31 - 09:07:30 - Graaf, Rik van der
  09:04:37 - 09:04:31 - Stylianou, Nadia
  09:03:18 - 09:03:13 - Leever, Romi
  09:03:04 - 09:02:48 - Vermeulen, Maartje
  09:02:22 - 09:02:09 - Graaf, Rik van der
  09:02:09 - 09:01:52 - Vermeulen, Maartje
  09:01:59 - 09:00:15 - Zweth, Rick van der
  09:00:17 - 09:00:05 - Otto, Juriaan
  09:00:08 - - Zweth, Rick van der
 4. 3.5
  Informatieve bijeenkomst Beleidsnota werklocaties
 5. 3.6

 6. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag commissie Volksgezondheid, Onderwijs Werk en Economie van 8 februari 2024


  GEHEIM Conceptverslag commissie Volksgezondheid, Onderwijs Werk en Economie van 8 februari 2024

  08:59:27 - 08:59:08 - Al-Saqaff, Mariam
 7. 5

 8. 6

  Geen.

 9. 7

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Economische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  In dit raadsvoorstel over het standplaatsenbeleid legt het college de raad beslispunten voor over o.m.:
  - uitgangspunten zoals branchering, selectie op basis van duurzaamheid en binding met de wijk, verschillende typen standplaatsen
  - aanpassing van het ontwikkelingskader detailhandel en wijziging van de APV en Legesverordening


  Beslistermijn:
  Het college geeft aan dat ze kan starten met het uitwerken van de formele aanvraagprocedure zodra de APV, Nadere regel en het aanwijzingsbesluit in werking zijn getreden. Wanneer de raad in Q1 van 2024 een besluit neemt, kunnen de werkwijze en alle processen voor vergunningverlening worden vormgegeven voor het einde van de gedoogtermijn.

  08:54:08 - 08:51:25 - Bode, Linda
  08:51:27 - 08:51:23 - Zweth, Rick van der
  08:51:26 - 08:51:09 - Peters, Ralph
  08:51:08 - 08:50:54 - Bode, Linda
  08:50:54 - 08:50:52 - Zweth, Rick van der
  08:50:51 - 08:50:37 - Al-Saqaff, Mariam
  08:50:36 - 08:50:19 - Bode, Linda
  08:50:20 - 08:50:18 - Zweth, Rick van der
  08:50:18 - 08:50:03 - Al-Saqaff, Mariam
  08:50:02 - 08:49:48 - Bode, Linda
  08:49:47 - 08:49:35 - Zweth, Rick van der
  08:49:33 - 08:49:05 - Stellinga, Hessel
  08:49:29 - 08:48:58 - Zweth, Rick van der
  08:48:58 - 08:46:50 - Stellinga, Hessel
  08:46:53 - 08:46:49 - Zweth, Rick van der
  08:46:49 - 08:46:42 - Fattal, Mahaar
  08:46:41 - 08:46:37 - Stellinga, Hessel
  08:46:37 - 08:46:36 - Zweth, Rick van der
  08:46:36 - 08:46:30 - Fattal, Mahaar
  08:46:28 - 08:46:25 - Stellinga, Hessel
  08:46:28 - 08:46:19 - Zweth, Rick van der
  08:46:10 - 08:45:34 - Stellinga, Hessel
  08:45:38 - 08:45:32 - Zweth, Rick van der
  08:45:32 - 08:45:22 - Peters, Ralph
  08:45:21 - 08:45:11 - Stellinga, Hessel
  08:45:10 - 08:45:09 - Zweth, Rick van der
  08:45:08 - 08:44:21 - Stellinga, Hessel
  08:44:23 - 08:44:21 - Zweth, Rick van der
  08:44:21 - 08:44:10 - Peters, Ralph
  08:44:10 - 08:43:52 - Stellinga, Hessel
  08:43:51 - 08:43:50 - Zweth, Rick van der
  08:43:50 - 08:43:44 - Peters, Ralph
  08:43:45 - 08:43:26 - Stellinga, Hessel
  08:43:25 - 08:43:20 - Zweth, Rick van der
  08:43:24 - 08:43:21 - Stellinga, Hessel
  08:43:21 - 08:43:05 - Talhaoui, Mohamed
  08:43:04 - 08:42:46 - Stellinga, Hessel
  08:42:44 - 08:42:43 - Zweth, Rick van der
  08:42:42 - 08:42:20 - Talhaoui, Mohamed
  08:42:21 - 08:42:14 - Stellinga, Hessel
  08:42:13 - 08:42:11 - Zweth, Rick van der
  08:42:11 - 08:42:02 - Talhaoui, Mohamed
  08:42:02 - 08:41:25 - Stellinga, Hessel
  08:41:33 - 08:40:55 - Zweth, Rick van der
  08:41:23 - 08:41:22 - Stellinga, Hessel
  08:41:19 - 08:40:38 - Stellinga, Hessel
  08:40:41 - 08:40:38 - Zweth, Rick van der
  08:40:38 - 08:40:22 - Peters, Ralph
  08:40:22 - 08:39:59 - Stellinga, Hessel
  08:39:59 - 08:39:56 - Zweth, Rick van der
  08:39:58 - 08:39:38 - Peters, Ralph
  08:39:37 - 08:39:03 - Stellinga, Hessel
  08:39:34 - 08:39:03 - Zweth, Rick van der
  08:39:03 - 08:38:49 - Straalen, Lenno van
  08:38:49 - 08:38:41 - Stellinga, Hessel
  08:38:40 - 08:38:39 - Zweth, Rick van der
  08:38:37 - 08:37:54 - Stellinga, Hessel
  08:37:54 - 08:37:45 - Zweth, Rick van der
  08:37:44 - 08:35:07 - Al-Saqaff, Mariam
  08:35:09 - 08:35:06 - Zweth, Rick van der
  08:35:06 - 08:34:33 - Sasbrink, Anne
  08:34:31 - 08:34:04 - Al-Saqaff, Mariam
  08:34:04 - 08:34:02 - Zweth, Rick van der
  08:34:02 - 08:33:48 - Sasbrink, Anne
  08:33:46 - 08:33:21 - Al-Saqaff, Mariam
  08:33:23 - 08:33:19 - Zweth, Rick van der
  08:33:19 - 08:32:19 - Nyqvist, Christiaan
  08:32:42 - 08:32:16 - Zweth, Rick van der
  08:32:16 - 08:32:01 - Al-Saqaff, Mariam
  08:32:02 - 08:31:58 - Zweth, Rick van der
  08:31:59 - 08:31:14 - Peters, Ralph
  08:31:32 - 08:31:11 - Zweth, Rick van der
  08:31:11 - 08:30:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:30:42 - 08:30:39 - Zweth, Rick van der
  08:30:39 - 08:30:12 - Peters, Ralph
  08:30:18 - 08:30:08 - Zweth, Rick van der
  08:30:09 - 08:29:43 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:43 - 08:29:41 - Zweth, Rick van der
  08:29:42 - 08:29:30 - Peters, Ralph
  08:29:30 - 08:29:20 - Zweth, Rick van der
  08:29:20 - 08:29:03 - Stellinga, Hessel
  08:29:03 - 08:28:35 - Al-Saqaff, Mariam
  08:28:35 - 08:28:34 - Zweth, Rick van der
  08:28:34 - 08:28:17 - Stellinga, Hessel
  08:28:16 - 08:28:00 - Al-Saqaff, Mariam
  08:28:01 - 08:27:59 - Zweth, Rick van der
  08:27:59 - 08:27:57 - Stellinga, Hessel
  08:27:55 - 08:27:51 - Al-Saqaff, Mariam
  08:27:51 - 08:27:42 - Zweth, Rick van der
  08:27:43 - 08:25:37 - Al-Saqaff, Mariam
  08:25:37 - 08:25:29 - Zweth, Rick van der
  08:25:29 - 08:19:47 - Nyqvist, Christiaan
  08:22:20 - 08:22:17 - Zweth, Rick van der
  08:22:17 - 08:22:06 - Stellinga, Hessel
  08:21:41 - 08:21:31 - Zweth, Rick van der
  08:21:31 - 08:21:16 - Stellinga, Hessel
  08:20:51 - 08:20:43 - Zweth, Rick van der
  08:20:45 - 08:20:38 - Stellinga, Hessel
  08:20:38 - 08:20:32 - Zweth, Rick van der
  08:19:47 - 08:19:34 - Zweth, Rick van der
  08:19:35 - 08:16:55 - Peters, Ralph
  08:16:56 - 08:16:55 - Zweth, Rick van der
  08:16:54 - 08:16:42 - Al-Saqaff, Mariam
  08:16:42 - 08:16:32 - Peters, Ralph
  08:16:33 - 08:16:31 - Zweth, Rick van der
  08:16:31 - 08:16:18 - Al-Saqaff, Mariam
  08:16:19 - 08:15:51 - Peters, Ralph
  08:15:51 - 08:15:49 - Zweth, Rick van der
  08:15:49 - 08:15:30 - Al-Saqaff, Mariam
  08:15:29 - 08:15:10 - Peters, Ralph
  08:15:13 - 08:15:04 - Zweth, Rick van der
  08:15:04 - 08:14:29 - Nyqvist, Christiaan
  08:14:49 - 08:14:48 - Zweth, Rick van der
  08:14:48 - 08:14:46 - Peters, Ralph
  08:14:46 - 08:14:39 - Zweth, Rick van der
  08:14:43 - 08:14:11 - Peters, Ralph
  08:14:15 - 08:14:11 - Zweth, Rick van der
  08:14:10 - 08:13:45 - Nyqvist, Christiaan
  08:13:49 - 08:13:20 - Peters, Ralph
  08:13:47 - 08:13:45 - Zweth, Rick van der
  08:13:20 - 08:13:19 - Zweth, Rick van der
  08:13:18 - 08:12:58 - Nyqvist, Christiaan
  08:13:06 - 08:12:52 - Peters, Ralph
  08:13:01 - 08:12:46 - Zweth, Rick van der
  08:12:50 - 08:12:22 - Stellinga, Hessel
  08:12:21 - 08:11:46 - Peters, Ralph
  08:11:51 - 08:11:45 - Zweth, Rick van der
  08:11:51 - 08:11:50 - Stellinga, Hessel
  08:11:46 - 08:11:09 - Stellinga, Hessel
  08:11:10 - 08:11:05 - Zweth, Rick van der
  08:11:10 - 08:10:37 - Peters, Ralph
  08:10:37 - 08:10:34 - Zweth, Rick van der
  08:10:34 - 08:10:07 - Stellinga, Hessel
  08:10:11 - 08:10:07 - Zweth, Rick van der
  08:10:09 - 08:08:38 - Peters, Ralph
  08:09:51 - 08:09:42 - Zweth, Rick van der
  08:08:38 - 08:08:33 - Zweth, Rick van der
  08:08:30 - 08:06:00 - Sasbrink, Anne
  08:06:38 - 08:06:36 - Zweth, Rick van der
  08:06:36 - 08:06:25 - Al-Saqaff, Mariam
  08:06:09 - 08:05:59 - Zweth, Rick van der
  08:05:59 - 08:05:42 - Al-Saqaff, Mariam
  08:05:41 - 08:05:12 - Sasbrink, Anne
  08:05:21 - 08:05:12 - Zweth, Rick van der
  08:05:12 - 08:04:52 - Talhaoui, Mohamed
  08:04:52 - 08:04:27 - Sasbrink, Anne
  08:04:31 - 08:04:24 - Zweth, Rick van der
  08:04:24 - 08:03:45 - Sasbrink, Anne
  08:03:46 - 08:03:37 - Zweth, Rick van der
  08:03:36 - 07:59:37 - Talhaoui, Mohamed
  07:59:37 - 07:59:32 - Zweth, Rick van der
  07:59:34 - 07:59:11 - Peters, Ralph
  07:59:10 - 07:58:46 - Talhaoui, Mohamed
  07:58:47 - 07:58:35 - Peters, Ralph
  07:58:47 - 07:58:46 - Zweth, Rick van der
  07:58:33 - 07:58:22 - Talhaoui, Mohamed
  07:58:22 - 07:58:18 - Zweth, Rick van der
  07:58:17 - 07:55:10 - Straalen, Lenno van
  07:55:10 - 07:55:05 - Zweth, Rick van der
  07:55:05 - 07:51:47 - Hoek, Rien van den
  07:52:12 - 07:52:11 - Zweth, Rick van der
  07:52:10 - 07:51:48 - Peters, Ralph
  07:51:46 - 07:47:47 - Hoek, Rien van den
  07:51:38 - 07:51:37 - Zweth, Rick van der
  07:51:37 - 07:51:30 - Peters, Ralph
  07:51:24 - 07:51:22 - Zweth, Rick van der
  07:48:47 - 07:48:45 - Zweth, Rick van der
  07:48:45 - 07:48:24 - Straalen, Lenno van
  07:47:57 - 07:47:55 - Zweth, Rick van der
  07:47:50 - 07:47:47 - Zweth, Rick van der
  07:47:45 - 07:47:11 - Hessel, Yvonne
  07:47:15 - 07:47:12 - Zweth, Rick van der
  07:47:12 - 07:47:02 - Bode, Linda
  07:47:00 - 07:46:53 - Hessel, Yvonne
  07:46:57 - 07:46:49 - Zweth, Rick van der
  07:46:48 - 07:45:48 - Hessel, Yvonne
  07:45:48 - 07:43:08 - Hessel, Yvonne
  07:43:11 - 07:42:48 - Zweth, Rick van der
  07:42:50 - 07:41:13 - Hessel, Yvonne
  07:41:15 - 07:41:12 - Zweth, Rick van der
  07:41:13 - 07:40:12 - Peters, Ralph
  07:40:11 - 07:39:14 - Hessel, Yvonne
  07:39:21 - 07:39:07 - Zweth, Rick van der
  07:39:15 - 07:38:45 - Peters, Ralph
  07:38:49 - 07:38:44 - Zweth, Rick van der
  07:38:44 - 07:38:08 - Hessel, Yvonne
  07:38:12 - 07:38:07 - Zweth, Rick van der
  07:38:09 - 07:37:53 - Peters, Ralph
  07:37:56 - 07:37:53 - Zweth, Rick van der
  07:37:53 - 07:36:38 - Hessel, Yvonne
  07:37:29 - 07:36:33 - Zweth, Rick van der
  07:36:32 - 07:34:57 - Hessel, Yvonne
  07:34:57 - 07:34:51 - Zweth, Rick van der
  07:34:54 - 07:34:38 - Bode, Linda
  07:34:38 - 07:34:37 - Hessel, Yvonne
  07:34:37 - 07:33:53 - Hessel, Yvonne
  07:34:01 - 07:33:50 - Zweth, Rick van der
  07:33:51 - 07:33:30 - Bode, Linda
  07:33:30 - 07:33:08 - Hessel, Yvonne
  07:33:07 - 07:33:01 - Zweth, Rick van der
  07:33:01 - 07:32:14 - Paalman, Victor
  07:32:17 - 07:32:15 - Zweth, Rick van der
  07:32:14 - 07:31:54 - Hessel, Yvonne
  07:31:54 - 07:29:08 - Paalman, Victor
  07:31:50 - 07:31:48 - Zweth, Rick van der
  07:29:08 - 07:29:02 - Zweth, Rick van der
  07:29:02 - 07:27:54 - Fattal, Mahaar
  07:27:54 - 07:27:51 - Zweth, Rick van der
  07:27:52 - 07:26:34 - Oudejans, Annemarijn
  07:26:34 - 07:26:28 - Zweth, Rick van der
  07:26:28 - 07:24:55 - Otto, Juriaan
  07:24:56 - 07:24:18 - Zweth, Rick van der
  07:08:54 - 07:08:29 - Zweth, Rick van der
  07:08:28 - 07:05:27 - Schilderman, Susanne
  07:05:29 - 07:05:29 - Zweth, Rick van der
  07:05:27 - 07:05:25 - Zweth, Rick van der
  07:05:25 - 07:05:11 - Hessel, Yvonne
  07:05:10 - 07:04:42 - Schilderman, Susanne
  07:04:46 - 07:04:42 - Zweth, Rick van der
  07:04:41 - 07:04:24 - Hessel, Yvonne
  07:04:22 - 07:02:02 - Schilderman, Susanne
  07:04:16 - 07:04:14 - Zweth, Rick van der
  07:02:04 - 07:02:02 - Zweth, Rick van der
  07:02:02 - 07:01:39 - Bode, Linda
  07:01:38 - 07:01:09 - Schilderman, Susanne
  07:01:10 - 07:01:08 - Zweth, Rick van der
  07:01:08 - 07:00:43 - Bode, Linda
  07:00:42 - 06:59:46 - Schilderman, Susanne
  07:00:22 - 06:59:43 - Zweth, Rick van der
  06:59:41 - 06:59:16 - Al-Saqaff, Mariam
  06:59:15 - 06:58:41 - Schilderman, Susanne
  06:58:43 - 06:58:41 - Zweth, Rick van der
  06:58:40 - 06:58:30 - Al-Saqaff, Mariam
  06:58:29 - 06:57:55 - Schilderman, Susanne
  06:57:57 - 06:57:54 - Zweth, Rick van der
  06:57:54 - 06:57:42 - Al-Saqaff, Mariam
  06:57:42 - 06:56:52 - Schilderman, Susanne
  06:57:13 - 06:56:50 - Zweth, Rick van der
  06:56:50 - 06:55:55 - Hessel, Yvonne
  06:55:58 - 06:55:47 - Zweth, Rick van der
  06:55:53 - 06:55:48 - Hessel, Yvonne
  06:55:48 - 06:55:08 - Schilderman, Susanne
  06:55:10 - 06:55:09 - Zweth, Rick van der
  06:55:09 - 06:55:05 - Hessel, Yvonne
  06:55:05 - 06:55:02 - Zweth, Rick van der
  06:55:04 - 06:55:03 - Schilderman, Susanne
  06:55:02 - 06:54:31 - Hoek, Rien van den
  06:54:35 - 06:54:32 - Zweth, Rick van der
  06:54:32 - 06:53:39 - Schilderman, Susanne
  06:53:41 - 06:53:32 - Zweth, Rick van der
  06:53:38 - 06:52:52 - Hoek, Rien van den
  06:52:55 - 06:52:52 - Zweth, Rick van der
  06:52:52 - 06:52:04 - Schilderman, Susanne
  06:52:06 - 06:52:02 - Zweth, Rick van der
  06:52:03 - 06:51:42 - Hoek, Rien van den
  06:51:43 - 06:51:17 - Zweth, Rick van der
  06:51:42 - 06:49:30 - Schilderman, Susanne
  06:49:32 - 06:49:13 - Zweth, Rick van der
  06:49:10 - 06:48:36 - Stellinga, Hessel
  06:48:37 - 06:48:35 - Zweth, Rick van der
  06:48:35 - 06:48:00 - Schilderman, Susanne
  06:48:03 - 06:48:00 - Zweth, Rick van der
  06:47:57 - 06:47:44 - Stellinga, Hessel
  06:47:43 - 06:47:12 - Schilderman, Susanne
  06:47:15 - 06:46:40 - Zweth, Rick van der
  05:45:13 - 05:44:45 - Bosch, David
  05:44:46 - 05:40:56 - Schilderman, Susanne
  05:41:03 - 05:40:54 - Bosch, David
  05:40:54 - 05:40:43 - Stellinga, Hessel
  05:40:43 - 05:40:42 - Bosch, David
  05:40:42 - 05:39:36 - Schilderman, Susanne
  05:40:28 - 05:39:29 - Bosch, David
  05:39:30 - 05:38:48 - Hoek, Rien van den
  05:39:15 - 05:38:47 - Bosch, David
  05:38:49 - 05:38:16 - Schilderman, Susanne
  05:38:29 - 05:38:11 - Bosch, David
  05:38:15 - 05:37:43 - Hoek, Rien van den
  05:37:48 - 05:37:41 - Bosch, David
  05:37:43 - 05:37:13 - Schilderman, Susanne
  05:37:17 - 05:37:10 - Bosch, David
  05:37:11 - 05:37:01 - Hoek, Rien van den
  05:37:01 - 05:36:56 - Bosch, David
  05:36:57 - 05:36:21 - Straalen, Lenno van
  05:36:26 - 05:36:20 - Bosch, David
  05:36:20 - 05:34:24 - Schilderman, Susanne
  05:36:03 - 05:35:10 - Bosch, David
  05:34:33 - 05:34:20 - Bosch, David
  05:34:21 - 05:34:12 - Stellinga, Hessel
  05:34:11 - 05:32:17 - Schilderman, Susanne
  05:33:39 - 05:33:15 - Bosch, David
  05:32:21 - 05:32:13 - Bosch, David
  05:32:15 - 05:31:59 - Al-Saqaff, Mariam
  05:32:07 - 05:31:57 - Bosch, David
  05:31:57 - 05:31:32 - Schilderman, Susanne
  05:31:36 - 05:31:26 - Bosch, David
  05:31:31 - 05:31:13 - Al-Saqaff, Mariam
  05:31:21 - 05:31:02 - Bosch, David
  05:31:12 - 05:31:01 - Schilderman, Susanne
  05:31:02 - 05:30:43 - Bosch, David
  05:31:00 - 05:30:52 - Al-Saqaff, Mariam
  05:30:50 - 05:30:14 - Schilderman, Susanne
  05:30:16 - 05:30:12 - Bosch, David
  05:30:13 - 05:30:07 - Al-Saqaff, Mariam
  05:30:05 - 05:27:18 - Schilderman, Susanne
  05:27:19 - 05:27:15 - Bosch, David
  05:27:15 - 05:27:07 - Stylianou, Nadia
  05:27:08 - 05:25:27 - Schilderman, Susanne
  05:26:58 - 05:26:42 - Bosch, David
  05:25:28 - 05:25:23 - Bosch, David
  05:25:26 - 05:25:03 - Sasbrink, Anne
  05:25:08 - 05:25:01 - Bosch, David
  05:25:02 - 05:21:53 - Schilderman, Susanne
  05:24:55 - 05:24:39 - Bosch, David
  05:21:55 - 05:21:50 - Bosch, David
  05:21:52 - 05:21:43 - Straalen, Lenno van
  05:21:43 - 05:17:42 - Schilderman, Susanne
  05:21:43 - 05:21:37 - Bosch, David
  05:20:36 - 05:20:31 - Bosch, David
  05:20:33 - 05:20:20 - Straalen, Lenno van
  05:20:23 - 05:19:49 - Bosch, David
  05:17:50 - 05:17:35 - Bosch, David
  05:17:35 - 05:15:52 - Schilderman, Susanne
  05:15:52 - 05:15:47 - Bosch, David
  05:15:48 - 05:15:34 - Otto, Juriaan
  05:15:34 - 05:14:11 - Schilderman, Susanne
  05:14:13 - 05:14:09 - Bosch, David
  05:14:06 - 05:13:54 - Hoek, Rien van den
  05:13:55 - 05:13:53 - Bosch, David
  05:13:54 - 05:13:04 - Schilderman, Susanne
  05:13:12 - 05:13:01 - Bosch, David
  05:13:03 - 05:12:41 - Hoek, Rien van den
  05:12:45 - 05:12:18 - Bosch, David
  05:12:40 - 05:09:52 - Schilderman, Susanne
  05:09:55 - 05:09:50 - Bosch, David
  05:09:51 - 05:09:37 - Paalman, Victor
  05:09:42 - 05:09:36 - Bosch, David
  05:09:37 - 05:09:19 - Schilderman, Susanne
  05:09:31 - 05:09:28 - Bosch, David
  05:09:20 - 05:08:20 - Bosch, David
  05:09:07 - 05:08:47 - Nyqvist, Christiaan
  05:08:44 - 05:08:27 - Schilderman, Susanne
  05:08:27 - 05:07:47 - Nyqvist, Christiaan
  05:08:08 - 05:06:43 - Bosch, David
  05:07:45 - 05:07:16 - Schilderman, Susanne
  05:07:03 - 05:06:43 - Hoek, Rien van den
  05:06:44 - 05:06:18 - Schilderman, Susanne
  05:06:19 - 05:06:00 - Bosch, David
  05:05:59 - 05:05:18 - Al-Saqaff, Mariam
  05:05:19 - 05:05:15 - Bosch, David
  05:05:15 - 05:03:20 - Sasbrink, Anne
  05:03:20 - 05:03:11 - Bosch, David
  05:03:11 - 05:02:45 - Bode, Linda
  05:02:45 - 05:02:33 - Bosch, David
  05:02:36 - 04:58:27 - Schilderman, Susanne
  04:58:52 - 04:58:25 - Bosch, David
  04:58:26 - 04:57:51 - Bode, Linda
  04:58:20 - 04:58:03 - Bosch, David
  04:57:51 - 04:56:57 - Schilderman, Susanne
  04:57:31 - 04:56:50 - Bosch, David
  04:56:52 - 04:56:23 - Hoek, Rien van den
  04:56:37 - 04:53:21 - Bosch, David
  04:55:44 - 04:55:20 - Schilderman, Susanne
  04:55:01 - 04:54:50 - Paalman, Victor
  04:54:49 - 04:54:46 - Schilderman, Susanne
  04:54:38 - 04:54:29 - Stellinga, Hessel
  04:54:19 - 04:54:14 - Fattal, Mahaar
  04:54:12 - 04:54:10 - Fattal, Mahaar
  04:54:08 - 04:53:56 - Sasbrink, Anne
  04:51:00 - - Bosch, David
 10. 8

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Economische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Geagendeerd door: Mahmut Sungur (DENK), Juriaan Otto (EenUtrecht), Mohamed Talhaoui (PvdA), Mariam Al-Saqaff (VVD), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Job van den Broek (CDA)


  De fracties DENK, EenUtrecht, PvdA, VVD, Student & Starter en CDA willen in debat over het evaluatieonderzoek van het Ondernemersfonds Utrecht.
  Ze willen graag in debat over hoe het gesteld is met de diversiteit binnen het Ondernemersfonds Utrecht. De diversiteit van de ondernemers in deze stad zien ze nog niet terug in het bestuur van het Ondernemersfonds en van de organisaties uit de trekkingsgebieden. Er zijn ook ondernemersverenigingen die zich in het bijzonder richten op ondernemers met een migratieachtergrond. De fracties willen dat het Ondernemersfonds toegankelijker wordt voor hen wordt, zodat zij er makkelijker een beroep op kunnen doen.

  04:50:06 - 04:48:54 - Şimşek, Iskender
  04:49:11 - 04:48:52 - Bosch, David
  04:48:52 - 04:48:35 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:36 - 04:48:14 - Bosch, David
  04:48:36 - 04:48:16 - Şimşek, Iskender
  04:48:14 - 04:47:57 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:09 - 04:47:38 - Bosch, David
  04:47:57 - 04:47:39 - Şimşek, Iskender
  04:47:38 - 04:47:19 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:26 - 04:46:59 - Bosch, David
  04:47:19 - 04:46:53 - Şimşek, Iskender
  04:46:56 - 04:46:40 - Bosch, David
  04:46:49 - 04:46:22 - Steeg, Bert van
  04:46:31 - 04:46:18 - Bosch, David
  04:46:24 - 04:46:23 - Şimşek, Iskender
  04:46:22 - 04:46:03 - Şimşek, Iskender
  04:46:10 - 04:46:02 - Bosch, David
  04:46:03 - 04:45:43 - Steeg, Bert van
  04:45:49 - 04:44:34 - Bosch, David
  04:45:43 - 04:45:20 - Şimşek, Iskender
  04:45:20 - 04:45:02 - Steeg, Bert van
  04:45:01 - 04:44:40 - Şimşek, Iskender
  04:44:36 - 04:44:04 - Talhaoui, Mohamed
  04:44:27 - 04:43:51 - Bosch, David
  04:44:04 - 04:43:50 - Şimşek, Iskender
  04:43:50 - 04:43:46 - Bosch, David
  04:43:49 - 04:43:23 - Talhaoui, Mohamed
  04:43:33 - 04:43:10 - Bosch, David
  04:43:22 - 04:43:19 - Şimşek, Iskender
  04:43:12 - 04:43:05 - Paalman, Victor
  04:43:04 - 04:43:03 - Bosch, David
  04:43:03 - 04:42:53 - Şimşek, Iskender
  04:42:58 - 04:42:02 - Bosch, David
  04:42:52 - 04:42:47 - Paalman, Victor
  04:42:46 - 04:42:20 - Şimşek, Iskender
  04:42:20 - 04:42:16 - Paalman, Victor
  04:42:13 - 04:40:37 - Şimşek, Iskender
  04:40:48 - 04:40:36 - Bosch, David
  04:40:36 - 04:40:10 - Otto, Juriaan
  04:40:13 - 04:39:57 - Şimşek, Iskender
  04:40:03 - 04:39:48 - Bosch, David
  04:39:56 - 04:39:53 - Şimşek, Iskender
  04:39:48 - 04:32:50 - Otto, Juriaan
  04:38:05 - 04:36:51 - Bosch, David
  04:37:52 - 04:37:28 - Al-Saqaff, Mariam
  04:35:22 - 04:34:38 - Bosch, David
  04:34:38 - 04:34:14 - Talhaoui, Mohamed
  04:34:23 - 04:33:20 - Bosch, David
  04:32:52 - 04:32:43 - Bosch, David
  04:32:44 - 04:32:26 - Al-Saqaff, Mariam
  04:32:30 - 04:31:52 - Bosch, David
  04:32:26 - 04:31:56 - Otto, Juriaan
  04:31:53 - 04:30:08 - Talhaoui, Mohamed
  04:30:14 - 04:30:08 - Bosch, David
  04:30:09 - 04:29:50 - Al-Saqaff, Mariam
  04:29:54 - 04:29:48 - Bosch, David
  04:29:50 - 04:29:18 - Talhaoui, Mohamed
  04:29:18 - 04:29:16 - Bosch, David
  04:29:16 - 04:28:57 - Al-Saqaff, Mariam
  04:28:57 - 04:28:38 - Talhaoui, Mohamed
  04:28:56 - 04:28:40 - Bosch, David
  04:28:37 - 04:28:34 - Bosch, David
  04:28:35 - 04:28:08 - Talhaoui, Mohamed
  04:28:09 - 04:28:03 - Bosch, David
  04:27:59 - 04:27:08 - Al-Saqaff, Mariam
  04:27:08 - 04:27:04 - Bosch, David
  04:27:04 - 04:26:44 - Otto, Juriaan
  04:26:50 - 04:26:42 - Bosch, David
  04:26:43 - 04:26:23 - Al-Saqaff, Mariam
  04:26:42 - 04:26:39 - Bosch, David
  04:26:33 - 04:26:19 - Bosch, David
  04:26:21 - 04:25:54 - Otto, Juriaan
  04:26:08 - 04:25:28 - Bosch, David
  04:25:54 - 04:25:30 - Al-Saqaff, Mariam
  04:25:28 - 04:24:32 - Al-Saqaff, Mariam
  04:24:32 - 04:24:23 - Bosch, David
  04:24:26 - 04:24:25 - Oudejans, Annemarijn
  04:24:23 - 04:22:46 - Oudejans, Annemarijn
  04:22:46 - 04:22:40 - Bosch, David
  04:22:41 - 04:21:00 - Steeg, Bert van
  04:21:00 - 04:20:55 - Bosch, David
  04:20:55 - 04:20:42 - Otto, Juriaan
  04:20:45 - 04:20:14 - Steeg, Bert van
  04:20:40 - 04:19:56 - Bosch, David
  04:19:56 - 04:19:11 - Stylianou, Nadia
  04:19:11 - 04:19:05 - Bosch, David
  04:19:07 - 04:18:31 - Fattal, Mahaar
  04:18:33 - 04:18:29 - Bosch, David
  04:18:29 - 04:18:16 - Otto, Juriaan
  04:18:17 - 04:18:11 - Bosch, David
  04:18:17 - 04:18:09 - Fattal, Mahaar
  04:18:08 - 04:17:54 - Bosch, David
  04:13:22 - 04:13:16 - Bosch, David
  04:13:17 - 04:10:59 - Schilderman, Susanne
  04:11:04 - 04:10:57 - Bosch, David
  04:10:58 - 04:10:48 - Şimşek, Iskender
  04:10:47 - 04:10:42 - Schilderman, Susanne
  04:10:43 - 04:10:42 - Şimşek, Iskender
  04:10:43 - 04:10:41 - Bosch, David
  04:10:41 - 04:10:32 - Şimşek, Iskender
  04:10:32 - 04:10:17 - Schilderman, Susanne
  04:10:19 - 04:10:14 - Bosch, David
  04:10:16 - 04:09:38 - Şimşek, Iskender
  04:09:50 - 04:09:35 - Bosch, David
  04:09:37 - 04:08:22 - Schilderman, Susanne
  04:08:22 - 04:08:18 - Bosch, David
  04:08:20 - 04:08:05 - Otto, Juriaan
  04:08:05 - 04:06:43 - Schilderman, Susanne
  04:06:51 - 04:06:39 - Bosch, David
  04:06:41 - 04:06:16 - Otto, Juriaan
  04:06:16 - 04:05:51 - Schilderman, Susanne
  04:06:00 - 04:05:49 - Bosch, David
  04:05:50 - 04:05:31 - Otto, Juriaan
  04:05:49 - 04:05:46 - Bosch, David
  04:05:31 - 04:05:18 - Schilderman, Susanne
  04:05:17 - 04:05:13 - Bosch, David
  04:05:13 - 04:05:01 - Otto, Juriaan
  04:05:00 - 04:03:47 - Schilderman, Susanne
  04:03:48 - 04:03:44 - Bosch, David
  04:03:45 - 04:03:23 - Talhaoui, Mohamed
  04:03:23 - 04:02:53 - Schilderman, Susanne
  04:02:54 - 04:02:52 - Bosch, David
  04:02:52 - 04:02:21 - Talhaoui, Mohamed
  04:02:25 - 04:02:19 - Bosch, David
  04:02:20 - 03:59:28 - Schilderman, Susanne
  03:59:30 - 03:59:26 - Bosch, David
  03:59:27 - 03:59:22 - Al-Saqaff, Mariam
  03:59:22 - 03:58:04 - Schilderman, Susanne
  03:58:05 - 03:58:01 - Bosch, David
  03:58:02 - 03:57:53 - Otto, Juriaan
  03:57:54 - 03:56:22 - Schilderman, Susanne
  03:56:21 - 03:56:07 - Bosch, David
  03:56:10 - 03:55:53 - Al-Saqaff, Mariam
  03:55:52 - 03:55:45 - Schilderman, Susanne
  03:55:44 - - Bosch, David
  03:55:23 - 03:55:19 - Otto, Juriaan
  03:55:01 - 03:54:40 - Şimşek, Iskender
  03:54:39 - 03:54:37 - Şimşek, Iskender
 11. 9

  Wethouder: Linda Voortman, Beleidsterrein: Werk en Inkomen
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad o.m. om:
  - de beleidsnota over financiële bestaanszekerheid vast te stellen. Hierin staat de ambitie dat alle Utrechters kunnen rondkomen en meedoen en schuldenvrij zijn en zijn leidende principes opgenomen
  - bij de aanpassing van de verordening individuele inkomstentoeslag keuzes te maken en bij de aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2025, de regeling tegemoetkoming zorgkosten af te schaffen


  Beslistermijn:
  Het college geeft aan dat om op tijd te starten met een aanbesteding voor een nieuw contract voor de gemeentepolis, een raadsbesluit over deze nota uiterlijk maart 2024 nodig is.

  03:48:59 - 03:46:56 - Dada-Anthonij, Venita
  03:47:12 - 03:46:54 - Bosch, David
  03:46:55 - 03:46:32 - Raaijmakers, Ilse
  03:46:33 - 03:46:31 - Bosch, David
  03:46:32 - 03:45:56 - Dada-Anthonij, Venita
  03:46:08 - 03:45:52 - Bosch, David
  03:45:54 - 03:45:21 - Raaijmakers, Ilse
  03:45:52 - 03:45:44 - Bosch, David
  03:45:42 - 03:45:18 - Bosch, David
  03:45:21 - 03:44:41 - Dada-Anthonij, Venita
  03:44:59 - 03:44:35 - Bosch, David
  03:44:35 - 03:43:51 - Dada-Anthonij, Venita
  03:43:53 - 03:43:48 - Bosch, David
  03:43:49 - 03:43:34 - Raaijmakers, Ilse
  03:43:34 - 03:43:10 - Dada-Anthonij, Venita
  03:43:16 - 03:43:05 - Bosch, David
  03:43:08 - 03:40:58 - Dada-Anthonij, Venita
  03:43:04 - 03:41:13 - Bosch, David
  03:41:00 - 03:40:55 - Bosch, David
  03:40:52 - 03:40:40 - Al-Saqaff, Mariam
  03:40:40 - 03:40:37 - Bosch, David
  03:40:40 - 03:40:21 - Dada-Anthonij, Venita
  03:40:20 - 03:40:15 - Bosch, David
  03:40:16 - 03:39:57 - Otto, Juriaan
  03:39:59 - 03:39:55 - Bosch, David
  03:39:58 - 03:39:35 - Dada-Anthonij, Venita
  03:39:37 - 03:39:32 - Bosch, David
  03:39:34 - 03:39:12 - Dada-Anthonij, Venita
  03:39:11 - 03:39:07 - Bosch, David
  03:39:08 - 03:35:58 - Bode, Linda
  03:36:02 - 03:35:55 - Bosch, David
  03:35:57 - 03:35:35 - Raaijmakers, Ilse
  03:35:44 - 03:34:58 - Bosch, David
  03:35:34 - 03:34:59 - Bode, Linda
  03:34:58 - 03:33:37 - Bosch, David
  03:34:57 - 03:34:37 - Raaijmakers, Ilse
  03:34:35 - 03:34:05 - Bode, Linda
  03:34:04 - 03:33:46 - Raaijmakers, Ilse
  03:33:43 - 03:33:29 - Bode, Linda
  03:33:31 - 03:33:25 - Bosch, David
  03:33:26 - 03:31:46 - Bode, Linda
  03:31:47 - 03:31:38 - Bosch, David
  03:31:38 - 03:30:52 - Al-Saqaff, Mariam
  03:30:52 - 03:30:46 - Bosch, David
  03:30:47 - 03:30:29 - Dada-Anthonij, Venita
  03:30:41 - 03:30:39 - Bosch, David
  03:30:33 - 03:29:44 - Bosch, David
  03:30:27 - 03:30:04 - Al-Saqaff, Mariam
  03:29:58 - 03:29:21 - Raaijmakers, Ilse
  03:29:32 - 03:29:19 - Bosch, David
  03:29:19 - 03:28:53 - Al-Saqaff, Mariam
  03:29:16 - 03:28:49 - Bosch, David
  03:28:52 - 03:28:25 - Steeg, Bert van
  03:28:34 - 03:28:23 - Bosch, David
  03:28:24 - 03:28:05 - Al-Saqaff, Mariam
  03:28:06 - 03:28:01 - Bosch, David
  03:28:02 - 03:27:12 - Al-Saqaff, Mariam
  03:27:24 - 03:27:10 - Bosch, David
  03:27:11 - 03:26:43 - Steeg, Bert van
  03:26:43 - 03:26:26 - Al-Saqaff, Mariam
  03:26:26 - 03:26:21 - Bosch, David
  03:26:25 - 03:26:13 - Steeg, Bert van
  03:26:14 - 03:25:24 - Bosch, David
  03:26:12 - 03:25:54 - Al-Saqaff, Mariam
  03:25:53 - 03:25:27 - Steeg, Bert van
  03:25:26 - 03:24:58 - Al-Saqaff, Mariam
  03:24:59 - 03:24:54 - Bosch, David
  03:24:56 - 03:23:50 - Al-Saqaff, Mariam
  03:23:52 - 03:23:43 - Bosch, David
  03:23:45 - 03:20:59 - Raaijmakers, Ilse
  03:21:02 - 03:20:57 - Bosch, David
  03:21:01 - 03:20:35 - Steeg, Bert van
  03:20:48 - 03:19:47 - Bosch, David
  03:20:34 - 03:19:51 - Raaijmakers, Ilse
  03:19:48 - 03:18:35 - Raaijmakers, Ilse
  03:18:48 - 03:18:32 - Bosch, David
  03:18:34 - 03:18:21 - Al-Saqaff, Mariam
  03:18:25 - 03:17:52 - Bosch, David
  03:18:20 - 03:18:00 - Raaijmakers, Ilse
  03:17:59 - 03:17:44 - Al-Saqaff, Mariam
  03:17:46 - 03:17:40 - Bosch, David
  03:17:44 - 03:17:26 - Raaijmakers, Ilse
  03:17:25 - 03:17:23 - Bosch, David
  03:17:24 - 03:17:05 - Al-Saqaff, Mariam
  03:17:05 - 03:16:44 - Raaijmakers, Ilse
  03:16:45 - 03:16:40 - Bosch, David
  03:16:42 - 03:14:53 - Raaijmakers, Ilse
  03:14:53 - 03:14:42 - Bosch, David
  03:14:46 - 03:14:27 - Al-Saqaff, Mariam
  03:14:26 - 03:13:47 - Raaijmakers, Ilse
  03:14:07 - 03:13:39 - Bosch, David
  03:13:40 - 03:10:10 - Şimşek, Iskender
  03:10:10 - 03:10:01 - Bosch, David
  03:10:00 - 03:07:13 - Hellevoort, Meike
  03:07:15 - 03:07:08 - Bosch, David
  03:07:10 - 03:06:49 - Raaijmakers, Ilse
  03:06:51 - 03:06:22 - Bosch, David
  03:06:49 - 03:06:05 - Hellevoort, Meike
  03:06:19 - 03:05:35 - Bosch, David
  03:06:05 - 03:05:48 - Raaijmakers, Ilse
  03:05:47 - 03:05:20 - Hellevoort, Meike
  03:05:21 - 03:05:07 - Bosch, David
  03:05:17 - 03:05:10 - Hellevoort, Meike
  03:05:07 - 03:04:00 - Hellevoort, Meike
  03:04:08 - 03:03:57 - Bosch, David
  03:03:59 - 03:03:27 - Raaijmakers, Ilse
  03:03:41 - 03:02:58 - Bosch, David
  03:03:26 - 03:03:04 - Hellevoort, Meike
  03:03:02 - 03:02:38 - Raaijmakers, Ilse
  03:02:51 - 03:02:19 - Bosch, David
  03:02:37 - 03:02:21 - Hellevoort, Meike
  03:02:20 - 03:02:03 - Hellevoort, Meike
  03:02:04 - 03:01:48 - Bosch, David
  03:01:49 - 03:00:22 - Graaf, Rik van der
  03:00:24 - 02:59:52 - Bosch, David
  02:59:35 - 02:56:42 - Otto, Juriaan
  02:56:43 - 02:56:11 - Bosch, David
  02:45:37 - 02:45:04 - Stylianou, Nadia
  02:45:04 - - Zweth, Rick van der
  00:19:18 - 00:21:46 - Oudejans, Annemarijn
  00:21:46 - 00:21:52 - Zweth, Rick van der
  00:21:52 - 00:23:41 - Steeg, Bert van
  00:22:40 - 00:22:41 - Zweth, Rick van der
  00:22:41 - 00:22:57 - Raaijmakers, Ilse
  00:23:24 - 00:23:41 - Zweth, Rick van der
  00:23:41 - 00:23:48 - Raaijmakers, Ilse
  00:23:49 - 00:28:45 - Steeg, Bert van
  00:24:10 - 00:24:11 - Zweth, Rick van der
  00:24:11 - 00:24:48 - Raaijmakers, Ilse
  00:24:47 - 00:24:48 - Zweth, Rick van der
  00:25:03 - 00:25:09 - Zweth, Rick van der
  00:25:09 - 00:25:23 - Hellevoort, Meike
  00:25:46 - 00:25:49 - Zweth, Rick van der
  00:25:48 - 00:26:12 - Hellevoort, Meike
  00:26:35 - 00:26:38 - Zweth, Rick van der
  00:28:44 - 00:28:50 - Zweth, Rick van der
  00:28:50 - 00:31:39 - Minnaert, Xenia
  00:31:39 - 00:32:08 - Zweth, Rick van der
  00:32:39 - 00:32:49 - Zweth, Rick van der
  00:32:43 - 01:15:06 - Voortman, Linda
  00:37:34 - 00:37:44 - Zweth, Rick van der
  00:37:45 - 00:38:01 - Al-Saqaff, Mariam
  00:38:33 - 00:38:37 - Zweth, Rick van der
  00:38:37 - 00:38:49 - Al-Saqaff, Mariam
  00:38:58 - 00:39:03 - Zweth, Rick van der
  00:43:21 - 00:43:24 - Zweth, Rick van der
  00:43:24 - 00:43:35 - Bode, Linda
  00:43:48 - 00:43:56 - Zweth, Rick van der
  00:45:31 - 00:45:33 - Zweth, Rick van der
  00:45:33 - 00:46:17 - Bode, Linda
  00:46:04 - 00:46:17 - Zweth, Rick van der
  00:46:38 - 00:46:53 - Zweth, Rick van der
  00:46:53 - 00:47:09 - Bode, Linda
  00:47:21 - 00:47:23 - Zweth, Rick van der
  00:48:03 - 00:48:05 - Zweth, Rick van der
  00:48:05 - 00:48:20 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:44 - 00:48:45 - Zweth, Rick van der
  00:48:46 - 00:49:02 - Al-Saqaff, Mariam
  00:49:14 - 00:49:18 - Zweth, Rick van der
  00:50:26 - 00:50:27 - Zweth, Rick van der
  00:50:28 - 00:50:38 - Raaijmakers, Ilse
  00:50:57 - 00:51:00 - Zweth, Rick van der
  00:51:00 - 00:51:08 - Raaijmakers, Ilse
  00:51:31 - 00:51:32 - Zweth, Rick van der
  00:52:39 - 00:52:53 - Zweth, Rick van der
  00:52:53 - 00:53:14 - Al-Saqaff, Mariam
  00:53:22 - 00:53:49 - Al-Saqaff, Mariam
  00:53:43 - 00:53:49 - Zweth, Rick van der
  00:54:13 - 00:54:23 - Zweth, Rick van der
  00:57:02 - 00:57:03 - Zweth, Rick van der
  00:57:04 - 00:57:08 - Raaijmakers, Ilse
  01:00:10 - 01:00:11 - Zweth, Rick van der
  01:00:12 - 01:00:34 - Hellevoort, Meike
  01:00:58 - 01:00:59 - Zweth, Rick van der
  01:00:59 - 01:01:15 - Hellevoort, Meike
  01:03:10 - 01:03:12 - Zweth, Rick van der
  01:03:12 - 01:03:30 - Hellevoort, Meike
  01:07:22 - 01:07:24 - Zweth, Rick van der
  01:07:24 - 01:07:43 - Oudejans, Annemarijn
  01:09:02 - 01:09:27 - Steeg, Bert van
  01:09:03 - 01:09:04 - Zweth, Rick van der
  01:14:19 - 01:14:21 - Zweth, Rick van der
  01:14:42 - 01:14:46 - Zweth, Rick van der
  01:14:46 - 01:14:52 - Raaijmakers, Ilse
  01:14:53 - 01:15:02 - Zweth, Rick van der
  01:15:04 - 01:15:57 - Zweth, Rick van der
  01:15:16 - 01:15:34 - Raaijmakers, Ilse
  01:15:35 - 01:15:44 - Minnaert, Xenia
  01:15:47 - 01:15:53 - Bode, Linda
  01:15:56 - 01:17:46 - Voortman, Linda
  01:17:31 - 01:17:34 - Zweth, Rick van der
  01:17:44 - 01:17:59 - Zweth, Rick van der
  01:17:59 - 01:18:28 - Al-Saqaff, Mariam
  01:18:28 - 01:18:32 - Zweth, Rick van der
  01:18:32 - 01:19:08 - Hellevoort, Meike
  01:19:06 - 01:19:09 - Zweth, Rick van der
  01:19:09 - 01:19:22 - Dada-Anthonij, Venita
  01:19:22 - 01:19:24 - Zweth, Rick van der
  01:19:24 - 01:19:31 - Oudejans, Annemarijn
  01:19:31 - 01:19:33 - Zweth, Rick van der
  01:19:34 - 01:22:28 - Otto, Juriaan
  01:22:25 - 01:22:42 - Zweth, Rick van der
  01:22:42 - 01:22:49 - Bode, Linda
  01:22:49 - 01:22:56 - Zweth, Rick van der
  01:22:54 - 01:23:18 - Steeg, Bert van
  01:23:19 - 01:23:21 - Zweth, Rick van der
  01:23:21 - 01:23:45 - Minnaert, Xenia
  01:23:46 - 01:24:00 - Zweth, Rick van der
  01:23:59 - 01:27:20 - Voortman, Linda
  01:26:05 - 01:26:07 - Zweth, Rick van der
  01:26:08 - 01:26:16 - Hellevoort, Meike
  01:27:13 - 01:31:04 - Zweth, Rick van der
  01:28:10 - 01:28:14 - Voortman, Linda
  01:28:39 - 01:28:49 - Voortman, Linda
  01:28:54 - 01:29:11 - Raaijmakers, Ilse
  01:29:33 - 01:29:39 - Steeg, Bert van
  01:30:09 - 01:30:10 - Voortman, Linda
  01:30:28 - 01:30:37 - Al-Saqaff, Mariam
  01:30:38 - 01:30:53 - Steeg, Bert van
  01:31:02 - 01:31:10 - Voortman, Linda
  01:31:11 - 01:31:14 - Voortman, Linda
  01:31:14 - 01:31:26 - Zweth, Rick van der
  01:36:16 - - Zweth, Rick van der
 12. 10

  Beleidsveld: Volksgezondheid, Wethouder: Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  De GGDrU werkt aan een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU. Het college kan hierop een zienswijze ophalen bij de raad. Dat doet ze met dit raadsvoorstel.

  00:16:20 - 00:16:24 - Bergen, Derk van
  00:18:59 - 01:38:16 - Zweth, Rick van der
  01:38:16 - 01:38:54 - Ramaker, Margreet
  01:38:49 - 01:38:54 - Zweth, Rick van der
  01:38:55 - 01:39:03 - Leever, Romi
  01:39:04 - 01:39:32 - Ramaker, Margreet
  01:39:32 - 01:39:34 - Zweth, Rick van der
  01:39:34 - 01:39:39 - Ramaker, Margreet
  01:39:40 - 01:39:51 - Zweth, Rick van der
  01:39:51 - 01:41:25 - Vermeulen, Maartje
  01:41:22 - 01:41:26 - Zweth, Rick van der
  01:41:26 - 01:42:04 - Leever, Romi
  01:42:04 - 01:42:17 - Zweth, Rick van der
  01:42:17 - 01:44:10 - Eerenberg, Eelco
  01:44:05 - 01:44:09 - Zweth, Rick van der
  01:44:08 - 01:44:19 - Ramaker, Margreet
  01:44:19 - 01:44:20 - Zweth, Rick van der
  01:44:21 - 01:45:40 - Eerenberg, Eelco
  01:44:50 - 01:45:04 - Zweth, Rick van der
  01:45:38 - 01:45:39 - Zweth, Rick van der
  01:45:41 - 01:45:58 - Vermeulen, Maartje
  01:45:56 - 01:45:59 - Zweth, Rick van der
  01:45:59 - 01:48:27 - Eerenberg, Eelco
  01:46:26 - 01:46:29 - Zweth, Rick van der
  01:48:27 - - Zweth, Rick van der
  01:49:05 - 01:49:11 - Ramaker, Margreet
 13. 11

  Wethouder: Eerenberg
  Beleidsterrein: Onderwijs
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Maartje Vermeulen (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), Joram van Velzen (Student & Starter), Venita Dada-Anthonij (D66), Mariam Al-Saqaff (VVD), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Bert van Steeg (CDA), David Bosch (UtrechtNu!)  Er is zorg over het leerlingenvervoer. We zien dat er vaker een beroep wordt gedaan op het leerlingenvervoer. Dit heeft meerdere oorzaken. Tegelijkertijd staat de bekostiging onder druk. Als raad ontvangen we regelmatig brieven over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Het college is hierover positief. Toch horen we zorgwekkende verhalen van scholen en ouders. In het commissiedebat willen de fracties van GroenLinks, PvdA, Student & Starter, Volt, D66, VVD en ChristenUnie graag bespreken hoe het komt dat er een verschil lijkt te zijn tussen praktijk en theorie. Ook willen ze bespreken hoe we ervoor zorgen dat voor ouders en kinderen waarvoor leerlingenvervoer essentieel is om naar school te komen, zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.

  01:51:14 - 01:53:51 - Vermeulen, Maartje
  01:53:48 - 01:53:50 - Zweth, Rick van der
  01:53:50 - 01:54:05 - Dada-Anthonij, Venita
  01:54:06 - 01:54:33 - Vermeulen, Maartje
  01:54:26 - 01:56:57 - Zweth, Rick van der
  01:54:36 - 01:58:15 - Vermeulen, Maartje
  01:58:15 - 01:58:30 - Zweth, Rick van der
  01:58:31 - 02:00:07 - Leever, Romi
  02:00:08 - 02:00:18 - Zweth, Rick van der
  02:00:18 - 02:02:03 - Dada-Anthonij, Venita
  02:02:03 - 02:02:07 - Zweth, Rick van der
  02:02:06 - 02:02:20 - Vermeulen, Maartje
  02:02:18 - 02:02:23 - Zweth, Rick van der
  02:02:20 - 02:02:21 - Dada-Anthonij, Venita
  02:02:23 - 02:02:46 - Dada-Anthonij, Venita
  02:02:46 - 02:02:48 - Zweth, Rick van der
  02:02:48 - 02:02:55 - Vermeulen, Maartje
  02:02:56 - 02:03:07 - Dada-Anthonij, Venita
  02:03:07 - 02:03:19 - Zweth, Rick van der
  02:03:19 - 02:04:20 - Al-Saqaff, Mariam
  02:04:20 - 02:04:21 - Zweth, Rick van der
  02:04:22 - 02:04:28 - Leever, Romi
  02:04:28 - 02:04:36 - Al-Saqaff, Mariam
  02:04:36 - 02:04:37 - Zweth, Rick van der
  02:04:37 - 02:04:49 - Leever, Romi
  02:04:51 - 02:05:05 - Al-Saqaff, Mariam
  02:05:05 - 02:05:13 - Zweth, Rick van der
  02:05:13 - 02:06:44 - Broek, Job van den
  02:06:46 - 02:07:30 - Zweth, Rick van der
  02:14:44 - 02:14:55 - Zweth, Rick van der
  02:14:55 - 02:23:11 - Eerenberg, Eelco
  02:23:08 - 02:23:09 - Zweth, Rick van der
  02:23:10 - 02:23:18 - Vermeulen, Maartje
  02:23:17 - 02:23:58 - Eerenberg, Eelco
  02:23:57 - 02:23:58 - Zweth, Rick van der
  02:23:59 - 02:24:13 - Vermeulen, Maartje
  02:24:14 - 02:27:31 - Eerenberg, Eelco
  02:24:50 - 02:24:54 - Zweth, Rick van der
  02:27:30 - 02:27:31 - Zweth, Rick van der
  02:27:31 - 02:27:49 - Vermeulen, Maartje
  02:27:48 - 02:27:48 - Eerenberg, Eelco
  02:27:49 - 02:28:32 - Eerenberg, Eelco
  02:27:49 - 02:27:50 - Zweth, Rick van der
  02:28:24 - 02:28:32 - Zweth, Rick van der
  02:28:32 - 02:28:39 - Vermeulen, Maartje
  02:28:38 - 02:28:53 - Zweth, Rick van der
  02:28:54 - 02:35:50 - Eerenberg, Eelco
  02:30:43 - 02:30:49 - Zweth, Rick van der
  02:35:37 - 02:35:52 - Zweth, Rick van der
  02:35:52 - 02:36:03 - Leever, Romi
  02:36:06 - 02:37:22 - Eerenberg, Eelco
  02:37:11 - 02:37:21 - Zweth, Rick van der
  02:37:22 - 02:37:34 - Leever, Romi
  02:37:36 - 02:38:26 - Eerenberg, Eelco
  02:38:22 - 02:38:26 - Zweth, Rick van der
  02:38:27 - 02:39:08 - Leever, Romi
  02:39:05 - 02:39:09 - Zweth, Rick van der
  02:39:10 - 02:40:45 - Eerenberg, Eelco
  02:40:28 - 02:40:53 - Zweth, Rick van der
  02:40:47 - 02:41:15 - Vermeulen, Maartje
  02:41:08 - 02:41:19 - Zweth, Rick van der
  02:41:19 - 02:42:34 - Eerenberg, Eelco
  02:42:32 - 02:42:35 - Zweth, Rick van der
  02:42:35 - 02:42:51 - Vermeulen, Maartje
  02:42:53 - 02:46:41 - Eerenberg, Eelco
  02:43:51 - 02:43:54 - Zweth, Rick van der
  02:45:35 - 02:45:37 - Zweth, Rick van der
  02:46:28 - 02:46:41 - Zweth, Rick van der
  02:46:42 - 02:46:50 - Broek, Job van den
  02:46:51 - 02:50:38 - Eerenberg, Eelco
  02:47:21 - 02:47:23 - Zweth, Rick van der
  02:49:09 - 02:49:17 - Zweth, Rick van der
  02:50:36 - 02:52:03 - Zweth, Rick van der
  02:50:51 - 02:51:19 - Dada-Anthonij, Venita
  02:51:29 - 02:51:52 - Vermeulen, Maartje
  02:52:01 - 02:53:05 - Eerenberg, Eelco
  02:53:02 - 02:53:04 - Zweth, Rick van der
  02:53:04 - 02:53:15 - Dada-Anthonij, Venita
  02:53:15 - 02:53:56 - Eerenberg, Eelco
  02:53:55 - 02:53:56 - Zweth, Rick van der
  02:53:57 - 02:54:07 - Dada-Anthonij, Venita
  02:54:08 - 02:55:53 - Eerenberg, Eelco
  02:55:51 - 02:55:53 - Zweth, Rick van der
  02:55:53 - 02:56:04 - Vermeulen, Maartje
  02:56:06 - 02:57:26 - Eerenberg, Eelco
  02:57:24 - 02:59:15 - Zweth, Rick van der
  02:58:32 - 02:58:54 - Vermeulen, Maartje
  02:58:58 - 02:59:01 - Leever, Romi
 14. 11.1