Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

dinsdag 11 juni 2024

20:45 - 21:45
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
dinsdag 11 juni 2024 20:30
Eind
dinsdag 11 juni 2024 22:32
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 11 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsveld: Sekswerk, Openbare Orde en Veiligheid
  Portefeuillehouder: Wethouder Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Geagendeerd door: Derk van Bergen (ChristenUnie), Ruud Maas (Volt), Mahaar Fattal (GroenLinks), Bert van Steeg (CDA), Dirk-Jan van Vliet (D66), Tess Meerding (VVD), Louise de Vries (Partij voor de Dieren), Romi Leever (PvdA), Stevie Nolten (BIJ1), Ruben Snijder (Student & Starter), Iskender Şimşek (DENK)


  Een klein jaar geleden vond het laatste debat over deze portefeuille plaats. Sindsdien is het college aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager over sekswerkbeleid in Utrecht en met de moties die vanuit de raad werden meegegeven. Middels een tweetal brieven en een tweetal sets schriftelijke vragen van de fracties van CDA, ChristenUnie, Utrecht Solidair, Stadsbelang Utrecht en van BIJ1 en Volt is de raad het afgelopen jaar op de hoogte gehouden.
  De fracties van de ChristenUnie, Volt, GroenLinks, CDA, D66, VVD, PvdD, PvdA, BIJ1, Student & Starter en Denk willen graag in gesprek met elkaar en met het college over de voortgang op dit dossier, over de afhandeling van de ingediende moties en over de financiering met het oog op de nog komende voorjaarsnota.


  Op 23 mei is een begin gemaakt aan dit agendapunt. Tijdens deze vergadering wordt het debat vervolgd.

  00:16:51 - 00:24:49 - Eerenberg, Eelco
  00:24:47 - 00:24:51 - Dekkers, Fred
  00:24:50 - 00:25:01 - Bergen, Derk van
  00:25:03 - 00:25:15 - Eerenberg, Eelco
  00:25:14 - 00:25:26 - Bergen, Derk van
  00:25:28 - 00:29:10 - Eerenberg, Eelco
  00:29:08 - 00:29:11 - Dekkers, Fred
  00:29:11 - 00:29:32 - Maas, Ruud
  00:29:31 - 00:30:24 - Eerenberg, Eelco
  00:29:32 - 00:29:32 - Dekkers, Fred
  00:30:26 - 00:30:32 - Dekkers, Fred
  00:30:32 - 00:30:57 - Otto, Juriaan
  00:30:58 - 00:30:59 - Dekkers, Fred
  00:30:59 - 00:32:32 - Eerenberg, Eelco
  00:32:31 - 00:32:33 - Dekkers, Fred
  00:32:33 - 00:33:23 - Şimşek, Iskender
  00:33:25 - 00:35:14 - Eerenberg, Eelco
  00:35:03 - 00:35:16 - Dekkers, Fred
  00:35:14 - 00:36:24 - Şimşek, Iskender
  00:35:53 - 00:36:03 - Dekkers, Fred
  00:36:27 - 00:36:28 - Dekkers, Fred
  00:36:29 - 00:37:30 - Eerenberg, Eelco
  00:37:29 - 00:37:31 - Dekkers, Fred
  00:37:33 - 00:37:58 - Şimşek, Iskender
  00:38:00 - 00:38:17 - Eerenberg, Eelco
  00:38:16 - 00:38:20 - Dekkers, Fred
  00:38:19 - 00:38:48 - Bergen, Derk van
  00:38:50 - 00:39:55 - Eerenberg, Eelco
  00:38:50 - 00:38:50 - Dekkers, Fred
  00:39:55 - 00:39:56 - Dekkers, Fred
  00:39:57 - 00:40:15 - Bergen, Derk van
  00:40:18 - 00:41:24 - Eerenberg, Eelco
  00:41:24 - 00:41:28 - Dekkers, Fred
  00:42:17 - 00:43:36 - Eerenberg, Eelco
  00:43:36 - 00:43:38 - Dekkers, Fred
  00:43:38 - 00:44:10 - Nyqvist, Christiaan
  00:44:12 - 00:44:18 - Eerenberg, Eelco
  00:44:19 - 00:44:22 - Dekkers, Fred
  00:44:22 - 00:44:26 - Eerenberg, Eelco
  00:44:25 - 00:44:30 - Dekkers, Fred
  00:44:30 - 00:44:52 - Otto, Juriaan
  00:44:53 - 00:45:37 - Eerenberg, Eelco
  00:45:04 - 00:45:05 - Dekkers, Fred
  00:45:37 - 00:45:39 - Dekkers, Fred
  00:45:39 - 00:45:57 - Otto, Juriaan
  00:45:57 - 00:46:14 - Eerenberg, Eelco
  00:46:12 - 00:46:40 - Dekkers, Fred
  00:46:40 - 00:47:11 - Eerenberg, Eelco
  00:47:09 - 00:47:23 - Dekkers, Fred
  00:47:11 - 00:47:45 - Şimşek, Iskender
  00:47:23 - 00:49:51 - Eerenberg, Eelco
  00:47:45 - 00:47:50 - Dekkers, Fred
  00:47:52 - 00:47:59 - Şimşek, Iskender
  00:47:59 - 00:47:59 - Dekkers, Fred
  00:48:00 - 00:48:05 - Dekkers, Fred
  00:49:50 - 00:49:54 - Dekkers, Fred
  00:49:55 - 00:50:16 - Nyqvist, Christiaan
  00:50:18 - 00:50:53 - Eerenberg, Eelco
  00:50:54 - 00:50:56 - Dekkers, Fred
  00:50:55 - 00:51:34 - Maas, Ruud
  00:51:36 - 00:53:56 - Eerenberg, Eelco
  00:53:53 - 00:53:59 - Maas, Ruud
  00:53:56 - 00:53:56 - Dekkers, Fred
  00:53:57 - 00:54:15 - Dekkers, Fred
  00:54:18 - 00:54:23 - Maas, Ruud
  00:54:23 - 00:54:35 - Dekkers, Fred
  00:54:26 - 00:56:41 - Eerenberg, Eelco
  00:56:41 - 00:56:43 - Dekkers, Fred
  00:56:42 - 00:57:30 - Maas, Ruud
  00:57:32 - 00:59:14 - Eerenberg, Eelco
  00:59:12 - 00:59:14 - Dekkers, Fred
  00:59:14 - 00:59:49 - Maas, Ruud
  00:59:50 - 01:00:15 - Eerenberg, Eelco
  00:59:50 - 00:59:51 - Dekkers, Fred
  01:00:16 - 01:00:19 - Dekkers, Fred
  01:00:17 - 01:00:30 - Maas, Ruud
  01:00:20 - 01:00:22 - Dekkers, Fred
  01:00:30 - 01:00:39 - Dekkers, Fred
  01:00:39 - 01:01:31 - Eerenberg, Eelco
  01:01:14 - 01:01:21 - Dekkers, Fred
  01:01:27 - 01:01:47 - Dekkers, Fred
  01:01:31 - 01:01:41 - Vries, Louise de
  01:01:48 - 01:03:36 - Eerenberg, Eelco
  01:03:34 - 01:03:40 - Dekkers, Fred
  01:03:41 - 01:03:55 - Meerding, Tess
  01:03:53 - 01:03:55 - Dekkers, Fred
  01:03:58 - 01:04:19 - Eerenberg, Eelco
  01:04:08 - 01:04:11 - Dekkers, Fred
  01:04:11 - 01:04:18 - Meerding, Tess
  01:04:18 - 01:04:22 - Dekkers, Fred
  01:04:21 - 01:04:36 - Beekmans, Marie-Louise
  01:04:36 - 01:05:07 - Eerenberg, Eelco
  01:05:06 - 01:05:10 - Dekkers, Fred
  01:05:12 - 01:05:29 - Beekmans, Marie-Louise
  01:05:32 - 01:07:03 - Eerenberg, Eelco
  01:07:01 - 01:07:03 - Dekkers, Fred
  01:07:03 - 01:07:08 - Dekkers, Fred
  01:07:12 - 01:09:45 - Eerenberg, Eelco
  01:09:45 - 01:09:48 - Dekkers, Fred
  01:09:47 - 01:10:02 - Bergen, Derk van
  01:10:03 - 01:10:05 - Dekkers, Fred
  01:10:05 - 01:11:50 - Eerenberg, Eelco
  01:11:48 - 01:11:51 - Dekkers, Fred
  01:11:51 - 01:12:39 - Nyqvist, Christiaan
  01:12:41 - 01:12:41 - Dekkers, Fred
  01:12:42 - 01:15:57 - Eerenberg, Eelco
  01:12:50 - 01:13:30 - Nyqvist, Christiaan
  01:13:30 - 01:13:34 - Dekkers, Fred
  01:14:14 - 01:14:20 - Nyqvist, Christiaan
  01:14:20 - 01:14:25 - Dekkers, Fred
  01:15:57 - 01:16:06 - Dekkers, Fred
  01:16:06 - 01:16:44 - Meerding, Tess
  01:16:45 - 01:16:46 - Dekkers, Fred
  01:16:46 - 01:17:54 - Eerenberg, Eelco
  01:17:54 - 01:18:00 - Dekkers, Fred
  01:17:58 - 01:18:10 - Meerding, Tess
  01:18:11 - 01:18:16 - Dekkers, Fred
  01:18:17 - 01:18:26 - Dekkers, Fred
  01:18:20 - 01:18:56 - Şimşek, Iskender
  01:18:59 - 01:19:30 - Eerenberg, Eelco
  01:19:30 - 01:19:40 - Dekkers, Fred
  01:19:32 - 01:20:10 - Şimşek, Iskender
  01:20:10 - 01:20:11 - Şimşek, Iskender
  01:20:11 - 01:20:13 - Dekkers, Fred
  01:20:12 - 01:20:45 - Eerenberg, Eelco
  01:20:41 - 01:20:59 - Dekkers, Fred
  01:21:00 - 01:22:32 - Eerenberg, Eelco
  01:22:30 - 01:22:33 - Dekkers, Fred
  01:22:33 - 01:22:44 - Bergen, Derk van
  01:22:47 - 01:23:32 - Eerenberg, Eelco
  01:23:21 - 01:23:23 - Dekkers, Fred
  01:23:29 - 01:23:32 - Dekkers, Fred
  01:23:33 - 01:25:15 - Eerenberg, Eelco
  01:25:14 - 01:25:16 - Dekkers, Fred
  01:25:16 - 01:25:28 - Bergen, Derk van
  01:25:29 - 01:26:08 - Dekkers, Fred
  01:25:31 - 01:26:09 - Eerenberg, Eelco
  01:26:09 - 01:26:11 - Dekkers, Fred
  01:26:11 - 01:26:18 - Bergen, Derk van
  01:26:20 - 01:27:14 - Eerenberg, Eelco
  01:27:13 - 01:27:16 - Dekkers, Fred
  01:27:16 - 01:27:36 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:27:37 - 01:27:38 - Dekkers, Fred
  01:27:38 - 01:27:56 - Eerenberg, Eelco
  01:27:53 - 01:27:54 - Dekkers, Fred
  01:27:54 - 01:27:57 - Dekkers, Fred
  01:27:57 - 01:28:24 - Şimşek, Iskender
  01:28:26 - 01:33:20 - Eerenberg, Eelco
  01:29:32 - 01:29:58 - Dekkers, Fred
  01:33:17 - 01:33:22 - Dekkers, Fred
  01:33:21 - 01:33:58 - Maas, Ruud
  01:33:58 - 01:35:02 - Eerenberg, Eelco
  01:35:00 - 01:35:03 - Dekkers, Fred
  01:35:02 - 01:35:33 - Maas, Ruud
  01:35:34 - 01:36:30 - Eerenberg, Eelco
  01:36:29 - 01:36:32 - Dekkers, Fred
  01:36:32 - 01:37:03 - Maas, Ruud
  01:37:04 - 01:37:44 - Eerenberg, Eelco
  01:37:43 - 01:37:44 - Dekkers, Fred
  01:37:44 - 01:37:59 - Fattal, Mahaar
  01:38:01 - 01:41:24 - Eerenberg, Eelco
  01:40:04 - 01:40:09 - Dekkers, Fred
  01:41:21 - 01:41:23 - Dekkers, Fred
  01:41:23 - 01:41:45 - Meerding, Tess
  01:41:46 - 01:42:24 - Eerenberg, Eelco
  01:42:23 - 01:42:25 - Dekkers, Fred
  01:42:24 - 01:42:39 - Meerding, Tess
  01:42:40 - 01:44:12 - Eerenberg, Eelco
  01:44:07 - 01:44:14 - Dekkers, Fred
  01:44:13 - 01:44:36 - Vries, Louise de
  01:44:37 - 01:45:39 - Eerenberg, Eelco
  01:44:51 - 01:44:54 - Dekkers, Fred
  01:45:34 - 01:45:37 - Dekkers, Fred
  01:45:38 - 01:45:54 - Snijder, Ruben
  01:45:55 - 01:48:15 - Eerenberg, Eelco
  01:48:14 - 01:48:21 - Dekkers, Fred
  01:48:22 - 01:48:51 - Leever, Romi
  01:48:53 - 01:50:20 - Eerenberg, Eelco
  01:50:17 - 01:50:26 - Dekkers, Fred
  01:50:27 - 01:50:28 - Dekkers, Fred
  01:50:28 - 01:50:49 - Leever, Romi
  01:50:50 - 01:52:03 - Eerenberg, Eelco
  01:52:01 - 01:52:37 - Dekkers, Fred
  01:52:30 - 01:52:32 - Şimşek, Iskender
  01:52:36 - 01:53:14 - Şimşek, Iskender
  01:53:15 - 01:53:18 - Dekkers, Fred
  01:53:18 - 01:53:20 - Şimşek, Iskender
  01:53:20 - 01:53:25 - Dekkers, Fred
  01:53:25 - 01:53:36 - Bergen, Derk van
  01:53:39 - 01:53:41 - Dekkers, Fred
  01:53:40 - 01:53:51 - Vries, Louise de
  01:53:53 - 01:53:57 - Dekkers, Fred
  01:53:58 - 01:55:13 - Eerenberg, Eelco
  01:55:11 - 01:55:14 - Dekkers, Fred
  01:55:13 - 01:55:43 - Şimşek, Iskender
  01:55:18 - 01:55:20 - Dekkers, Fred
  01:55:46 - 01:56:32 - Eerenberg, Eelco
  01:56:32 - 01:56:36 - Şimşek, Iskender
  01:56:32 - 01:56:35 - Dekkers, Fred
  01:56:36 - 01:57:47 - Eerenberg, Eelco
  01:57:47 - 02:01:51 - Dekkers, Fred
  01:58:03 - 01:58:04 - Eerenberg, Eelco
  01:58:32 - 01:58:48 - Bergen, Derk van
  01:58:56 - 01:59:14 - Maas, Ruud
  01:59:17 - 01:59:19 - Maas, Ruud
  01:59:22 - 01:59:33 - Meerding, Tess
  01:59:36 - 02:00:00 - Şimşek, Iskender
  02:00:08 - 02:00:15 - Bergen, Derk van
  02:00:21 - 02:01:00 - Steeg, Bert van
  02:01:00 - 02:01:05 - Vries, Louise de
  02:01:10 - 02:01:22 - Şimşek, Iskender
  13:30:10 - - Al-Saqaff, Mariam