Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 13 juni 2024

14:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 13 juni 2024 13:43
Eind
donderdag 13 juni 2024 15:54
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:01 - 14:01
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 13 juni 2024 14:01 - 14:01
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:18:38 - 00:19:05 - Vermeulen, Maartje
  00:20:41 - 00:20:45 - Vermeulen, Maartje
  00:22:02 - 00:22:09 - Bergen, Derk van
  00:22:17 - 00:22:20 - Zweth, Rick van der
  00:22:21 - 00:22:42 - Fattal, Mahaar
  00:22:42 - - Zweth, Rick van der
  00:22:57 - 00:23:23 - Bergen, Derk van
  00:24:28 - 00:24:44 - Zwinkels, Jantine
 4. 3.2

 5. 4

  Ter vaststelling het verslag van de openbare commissievergadering Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 23 mei 2024.

 6. 5

 7. 6
  Lijst ingekomen stukken 14:09 - 14:09
 8. 7

  01:41:57 - - Zweth, Rick van der
 9. 8

  Beleidsveld: Economische Zaken
  Portefeuillehouder: Schilderman
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Geagendeerd door: Juriaan Otto (EenUtrecht), Bert van Steeg (CDA), Iskender Şimşek (DENK)


  Uit de laatste twee raadsbrieven over Ondernemer Centraal blijkt dat Ondernemer Centraal op termijn mogelijk verdwijnt en/of in ieder geval in sterk vereenvoudigde vorm verder gaat en de dienstverlening van Ondernemer Centraal alleen nog maar digitaal van karakter zal zijn en het persoonlijke contact met ondernemers zal verdwijnen. Aanleiding hiervoor is het gegeven dat Ondernemer Centraal werd gefinancierd vanuit de Coronagelden en dat die pot inmiddels leeg is. Over de onzekere toekomst van Ondernemer Centraal bestaan onder een aantal raadsfracties zorgen omdat er goede resultaten geboekt zijn er veel kleine ondernemers zijn die juist gebaat zijn bij en behoefte hebben aan persoonlijke hulp, advisering en ondersteuning vanuit de gemeente. Daarnaast zijn er ook ondernemers met een migratieachtergrond die hebben aangegeven behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning vanuit de gemeente, maar zich door die zelfde gemeente niet of te weinig gezien en gehoord te voelen. Mogelijke oplossingen zijn om ook de persoonlijke hulp aan ondernemers (deels) in stand te houden en te verbeteren en/of om minder ruimte en aandacht te geven aan het digitale aspect. De agenderende fracties gaan hierover graag met elkaar en met de wethouder in debat.

  01:42:23 - 01:44:03 - Otto, Juriaan
  01:43:58 - 01:44:01 - Zweth, Rick van der
  01:44:04 - 01:44:07 - Al-Saqaff, Mariam
  01:44:08 - 01:44:09 - Zweth, Rick van der
  01:44:08 - 01:44:32 - Zwinkels, Jantine
  01:44:32 - 01:45:12 - Otto, Juriaan
  01:45:08 - 01:45:12 - Zweth, Rick van der
  01:45:13 - 01:45:26 - Zwinkels, Jantine
  01:45:27 - 01:46:00 - Otto, Juriaan
  01:45:58 - 01:46:02 - Zweth, Rick van der
  01:46:02 - 01:46:18 - Zwinkels, Jantine
  01:46:16 - 01:46:18 - Zweth, Rick van der
  01:46:18 - 01:46:58 - Otto, Juriaan
  01:46:45 - 01:46:58 - Zweth, Rick van der
  01:47:00 - 01:47:33 - Al-Saqaff, Mariam
  01:47:35 - 01:48:16 - Otto, Juriaan
  01:48:10 - 01:48:19 - Zweth, Rick van der
  01:48:19 - 01:48:36 - Al-Saqaff, Mariam
  01:48:34 - 01:48:56 - Zweth, Rick van der
  01:48:52 - 01:49:35 - Otto, Juriaan
  01:49:34 - 01:49:45 - Zweth, Rick van der
  01:49:46 - 01:50:13 - Otto, Juriaan
  01:50:12 - 01:50:15 - Zweth, Rick van der
  01:50:16 - 01:51:16 - Zwinkels, Jantine
  01:51:16 - 01:51:18 - Zweth, Rick van der
  01:51:21 - 01:51:39 - Otto, Juriaan
  01:51:35 - 01:51:41 - Zweth, Rick van der
  01:51:42 - 01:52:20 - Zwinkels, Jantine
  01:52:07 - 01:52:21 - Zweth, Rick van der
  01:52:22 - 01:52:44 - Otto, Juriaan
  01:52:45 - 01:53:24 - Zwinkels, Jantine
  01:53:10 - 01:53:32 - Zweth, Rick van der
  01:53:31 - 01:54:27 - Şimşek, Iskender
  01:54:24 - 01:54:27 - Zweth, Rick van der
  01:54:28 - 01:54:40 - Al-Saqaff, Mariam
  01:54:41 - 01:54:48 - Şimşek, Iskender
  01:54:47 - 01:55:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:55:07 - 01:55:38 - Şimşek, Iskender
  01:55:17 - 01:55:19 - Zweth, Rick van der
  01:55:38 - 01:55:49 - Zweth, Rick van der
  01:55:48 - 01:56:05 - Stylianou, Nadia
  01:56:05 - 01:56:08 - Zweth, Rick van der
  01:56:10 - 01:56:37 - Al-Saqaff, Mariam
  01:56:36 - 01:56:39 - Zweth, Rick van der
  01:56:39 - 01:57:07 - Otto, Juriaan
  01:57:04 - 01:57:41 - Zweth, Rick van der
  01:57:24 - 01:57:34 - Otto, Juriaan
  01:57:41 - 01:57:59 - Al-Saqaff, Mariam
  01:57:58 - 01:58:10 - Zweth, Rick van der
  01:58:11 - 01:59:26 - Schilderman, Susanne
  01:59:24 - 01:59:25 - Zweth, Rick van der
  01:59:26 - 01:59:48 - Otto, Juriaan
  01:59:48 - 02:01:37 - Schilderman, Susanne
  02:01:35 - 02:01:36 - Zweth, Rick van der
  02:01:37 - 02:01:50 - Otto, Juriaan
  02:01:50 - 02:02:08 - Schilderman, Susanne
  02:02:08 - 02:02:09 - Zweth, Rick van der
  02:02:09 - 02:02:19 - Otto, Juriaan
  02:02:19 - 02:02:29 - Schilderman, Susanne
  02:02:29 - 02:02:34 - Zweth, Rick van der
  02:02:34 - 02:02:43 - Otto, Juriaan
  02:02:44 - 02:04:15 - Schilderman, Susanne
  02:03:13 - 02:03:15 - Zweth, Rick van der
  02:04:14 - 02:04:15 - Zweth, Rick van der
  02:04:15 - 02:04:24 - Zwinkels, Jantine
  02:04:26 - 02:06:17 - Schilderman, Susanne
  02:04:46 - 02:04:47 - Zweth, Rick van der
  02:06:15 - 02:06:17 - Zweth, Rick van der
  02:06:17 - 02:06:30 - Şimşek, Iskender
  02:06:31 - 02:07:27 - Schilderman, Susanne
  02:07:13 - 02:07:30 - Zweth, Rick van der
  02:07:31 - 02:07:42 - Al-Saqaff, Mariam
  02:07:42 - 02:08:25 - Schilderman, Susanne
  02:08:22 - 02:08:25 - Zweth, Rick van der
  02:08:26 - 02:08:28 - Schilderman, Susanne
  02:08:28 - 02:08:56 - Zweth, Rick van der
  02:08:56 - 02:09:23 - Otto, Juriaan
  02:09:14 - 02:09:41 - Zweth, Rick van der
  02:09:41 - 02:09:57 - Otto, Juriaan
  02:09:51 - 02:10:16 - Zweth, Rick van der
  02:10:15 - 02:10:33 - Zwinkels, Jantine
  02:10:27 - 02:10:51 - Zweth, Rick van der
  03:16:26 - - Stylianou, Nadia