Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 11 april 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 11 april 2024 20:49
Eind
donderdag 11 april 2024 22:26
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 11 april 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  10:48:22 - 10:47:06 - Eerenberg, Eelco
  10:47:09 - 10:46:33 - Zweth, Rick van der
  10:46:35 - 10:46:33 - Eerenberg, Eelco
  10:45:06 - 10:44:04 - Zweth, Rick van der
  10:44:05 - 10:43:43 - Eerenberg, Eelco
  10:43:41 - - Zweth, Rick van der
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie 11 april 2024 10:05 - 10:06
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  10:42:39 - 10:42:31 - Sasbrink, Anne
  10:41:37 - 10:41:19 - Sasbrink, Anne
  10:40:55 - 10:40:49 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:40:36 - 10:40:24 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:40:24 - 10:38:25 - Zweth, Rick van der
  10:40:16 - 10:40:06 - Al-Saqaff, Mariam
  10:39:37 - 10:39:34 - Vermeulen, Maartje
  10:38:26 - 10:38:17 - Ramaker, Margreet
  10:38:23 - 10:38:05 - Zweth, Rick van der
  10:38:05 - 10:37:51 - Eerenberg, Eelco
  10:37:54 - 10:37:47 - Ramaker, Margreet
  10:37:51 - 10:37:17 - Zweth, Rick van der
  10:37:22 - 10:36:54 - Bergen, Derk van
  10:36:57 - 10:36:02 - Zweth, Rick van der
  10:36:27 - 10:36:22 - Raaijmakers, Ilse
  10:36:16 - 10:35:59 - Bergen, Derk van
  10:35:59 - 10:34:43 - Zweth, Rick van der
  10:34:58 - 10:34:24 - Vermeulen, Maartje
  10:34:36 - 10:34:26 - Zweth, Rick van der
  10:34:22 - 10:30:31 - Zweth, Rick van der
  10:34:21 - 10:34:17 - Vermeulen, Maartje
  10:34:15 - 10:34:11 - Vermeulen, Maartje
  10:34:12 - 10:34:03 - Nederhand, Beau
  10:34:04 - 10:33:36 - Vermeulen, Maartje
  10:32:14 - 10:32:06 - Raaijmakers, Ilse
  10:32:05 - 10:31:52 - Vermeulen, Maartje
  10:31:22 - 10:31:12 - Steeg, Bert van
  10:30:39 - 10:29:47 - Otto, Juriaan
  10:30:27 - 10:26:46 - Zweth, Rick van der
  10:29:54 - 10:29:41 - Steeg, Bert van
  10:29:41 - 10:29:28 - Otto, Juriaan
  10:29:17 - 10:29:04 - Otto, Juriaan
  10:28:46 - 10:28:27 - Otto, Juriaan
  10:28:05 - 10:27:58 - Otto, Juriaan
  10:27:03 - 10:26:31 - Nederhand, Beau
  10:26:31 - 10:22:38 - Zweth, Rick van der
  10:23:57 - 10:23:43 - Vermeulen, Maartje
  10:23:22 - 10:23:05 - Al-Saqaff, Mariam
  10:22:42 - 10:22:26 - Otto, Juriaan
  10:22:28 - 10:21:27 - Zweth, Rick van der
  10:22:03 - 10:21:34 - Raaijmakers, Ilse
  10:21:30 - 10:21:19 - Stylianou, Nadia
  10:21:22 - 10:16:23 - Zweth, Rick van der
  10:20:43 - 10:20:25 - Otto, Juriaan
  10:19:58 - 10:19:53 - Steeg, Bert van
  10:18:56 - 10:18:52 - Ramaker, Margreet
  10:18:04 - 10:17:56 - Otto, Juriaan
  10:17:08 - 10:16:54 - Al-Saqaff, Mariam
  10:16:40 - 10:16:29 - Bergen, Derk van
  10:16:23 - 10:16:11 - Sasbrink, Anne
  10:16:12 - - Zweth, Rick van der
  10:16:00 - 10:15:45 - Ramaker, Margreet
  10:14:59 - 10:14:57 - Vermeulen, Maartje
  10:13:59 - 10:13:50 - Şimşek, Iskender
  10:13:33 - 10:13:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:13:09 - 10:12:51 - Otto, Juriaan
 4. 3.3
  Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2025 GGDrU (Nog te ontvangen in mei)
 5. 3.4

 6. 4

  Ter vaststelling het verslag van de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 14 maart.

 7. 5

  Ter vaststelling.

  10:11:58 - 10:11:41 - Nederhand, Beau
  10:11:38 - 10:11:23 - Steeg, Bert van
  10:11:14 - 10:11:03 - Raaijmakers, Ilse
  10:10:49 - 10:10:34 - Ramaker, Margreet
  10:09:58 - 10:09:57 - Eerenberg, Eelco
  10:09:56 - 10:08:45 - Eerenberg, Eelco
  10:09:00 - 10:08:56 - Ramaker, Margreet
  10:08:57 - - Zweth, Rick van der
  10:08:22 - 10:08:02 - Ramaker, Margreet
  10:07:55 - 10:07:25 - Ramaker, Margreet
  10:07:16 - 10:06:58 - Eerenberg, Eelco
 8. 6

  Er zijn geen ingekomen stukken.

  10:02:54 - - Zweth, Rick van der
 9. 7

  Beleidsveld: Onderwijs
  Wethouder: Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Met dit voorstel vraagt het college de raad om in te stemmen met de inhoudelijke lijn van de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2024-2026. De UOA is een overleg van de gemeente en besturen van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, het MBO, voorschoolse educatie, lerarenopleidingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Samen hebben zij deze meerjarige agenda ontwikkeld.
  De UOA 2024-2026 vertaalt gezamenlijke ambities naar haalbare doelstellingen en heeft kenmerken van een beleidsnota. Omdat dit zo wezenlijk en kaderstellend is voor de koers van alle onderwijspartners en de gemeente, hecht het college aan een raadsbesluit hierover.

  10:01:39 - 09:58:06 - Vermeulen, Maartje
  09:58:10 - 09:58:07 - Zweth, Rick van der
  09:58:07 - 09:58:00 - Nederhand, Beau
  09:57:59 - 09:57:49 - Vermeulen, Maartje
  09:57:49 - 09:57:47 - Zweth, Rick van der
  09:57:46 - 09:57:15 - Vermeulen, Maartje
  09:57:14 - 09:57:08 - Zweth, Rick van der
  09:57:07 - 09:55:24 - Dada-Anthonij, Venita
  09:55:33 - 09:55:25 - Zweth, Rick van der
  09:55:26 - 09:55:21 - Vermeulen, Maartje
  09:55:21 - 09:54:53 - Dada-Anthonij, Venita
  09:54:54 - 09:54:50 - Zweth, Rick van der
  09:54:49 - 09:54:20 - Dada-Anthonij, Venita
  09:54:23 - 09:54:20 - Zweth, Rick van der
  09:54:20 - 09:54:10 - Raaijmakers, Ilse
  09:54:09 - 09:54:04 - Dada-Anthonij, Venita
  09:54:07 - 09:54:04 - Zweth, Rick van der
  09:54:02 - 09:53:08 - Dada-Anthonij, Venita
  09:53:08 - 09:53:07 - Zweth, Rick van der
  09:53:06 - 09:52:58 - Vermeulen, Maartje
  09:52:58 - 09:52:48 - Dada-Anthonij, Venita
  09:52:47 - 09:52:45 - Zweth, Rick van der
  09:52:46 - 09:52:40 - Vermeulen, Maartje
  09:52:39 - 09:52:33 - Dada-Anthonij, Venita
  09:52:34 - 09:52:32 - Zweth, Rick van der
  09:52:32 - 09:51:54 - Dada-Anthonij, Venita
  09:51:54 - 09:51:31 - Zweth, Rick van der
  09:51:30 - 09:49:11 - Al-Saqaff, Mariam
  09:49:15 - 09:49:12 - Zweth, Rick van der
  09:49:12 - 09:49:04 - Raaijmakers, Ilse
  09:49:03 - 09:48:41 - Al-Saqaff, Mariam
  09:48:46 - 09:48:41 - Zweth, Rick van der
  09:48:42 - 09:48:23 - Raaijmakers, Ilse
  09:48:22 - 09:48:00 - Al-Saqaff, Mariam
  09:48:01 - 09:47:59 - Zweth, Rick van der
  09:47:59 - 09:47:46 - Raaijmakers, Ilse
  09:47:46 - 09:47:30 - Al-Saqaff, Mariam
  09:47:31 - 09:47:29 - Zweth, Rick van der
  09:47:28 - 09:46:56 - Al-Saqaff, Mariam
  09:46:58 - 09:46:54 - Zweth, Rick van der
  09:46:56 - 09:46:41 - Raaijmakers, Ilse
  09:46:40 - 09:46:23 - Al-Saqaff, Mariam
  09:46:23 - 09:46:09 - Raaijmakers, Ilse
  09:46:23 - 09:46:22 - Zweth, Rick van der
  09:46:09 - 09:45:44 - Al-Saqaff, Mariam
  09:45:44 - 09:45:42 - Zweth, Rick van der
  09:45:43 - 09:45:32 - Raaijmakers, Ilse
  09:45:31 - 09:45:13 - Al-Saqaff, Mariam
  09:45:14 - 09:45:12 - Zweth, Rick van der
  09:45:11 - 09:44:46 - Al-Saqaff, Mariam
  09:44:47 - 09:44:46 - Zweth, Rick van der
  09:44:46 - 09:43:52 - Steeg, Bert van
  09:44:46 - 09:44:35 - Nederhand, Beau
  09:44:33 - 09:44:29 - Al-Saqaff, Mariam
  09:44:28 - 09:44:18 - Nederhand, Beau
  09:44:16 - 09:43:54 - Al-Saqaff, Mariam
  09:43:54 - 09:43:51 - Zweth, Rick van der
  09:43:48 - 09:43:33 - Steeg, Bert van
  09:43:32 - 09:43:08 - Al-Saqaff, Mariam
  09:43:10 - 09:42:47 - Steeg, Bert van
  09:43:09 - 09:43:08 - Zweth, Rick van der
  09:42:46 - 09:42:37 - Al-Saqaff, Mariam
  09:42:37 - 09:42:33 - Zweth, Rick van der
  09:42:33 - 09:42:19 - Vermeulen, Maartje
  09:42:20 - 09:42:17 - Zweth, Rick van der
  09:42:16 - 09:41:58 - Al-Saqaff, Mariam
  09:41:58 - 09:41:58 - Zweth, Rick van der
  09:41:58 - 09:41:56 - Zweth, Rick van der
  09:41:56 - 09:41:49 - Vermeulen, Maartje
  09:41:49 - 09:41:35 - Al-Saqaff, Mariam
  09:41:36 - 09:41:34 - Zweth, Rick van der
  09:41:33 - 09:41:02 - Al-Saqaff, Mariam
  09:41:02 - 09:40:59 - Zweth, Rick van der
  09:40:59 - 09:39:28 - Raaijmakers, Ilse
  09:40:37 - 09:40:35 - Zweth, Rick van der
  09:39:34 - 09:39:28 - Zweth, Rick van der
  09:39:29 - 09:39:04 - Bergen, Derk van
  09:39:03 - 09:38:34 - Raaijmakers, Ilse
  09:38:34 - 09:38:33 - Zweth, Rick van der
  09:38:33 - 09:38:18 - Bergen, Derk van
  09:38:16 - 09:37:46 - Raaijmakers, Ilse
  09:37:46 - 09:37:44 - Zweth, Rick van der
  09:37:44 - 09:35:40 - Raaijmakers, Ilse
  09:35:40 - 09:35:34 - Zweth, Rick van der
  09:35:34 - 09:31:56 - Steeg, Bert van
  09:34:05 - 09:34:04 - Zweth, Rick van der
  09:34:04 - 09:33:56 - Vermeulen, Maartje
  09:33:33 - 09:33:32 - Zweth, Rick van der
  09:31:56 - 09:31:49 - Zweth, Rick van der
  09:31:51 - 09:31:12 - Nederhand, Beau
  09:31:14 - 09:31:12 - Zweth, Rick van der
  09:31:12 - 09:30:57 - Raaijmakers, Ilse
  09:30:57 - 09:30:41 - Nederhand, Beau
  09:30:40 - 09:30:39 - Zweth, Rick van der
  09:30:38 - 09:30:22 - Raaijmakers, Ilse
  09:30:22 - 09:30:13 - Nederhand, Beau
  09:30:12 - 09:30:11 - Zweth, Rick van der
  09:30:11 - 09:29:59 - Raaijmakers, Ilse
  09:29:57 - 09:28:50 - Nederhand, Beau
  09:29:40 - 09:29:39 - Zweth, Rick van der
  09:28:51 - 09:28:49 - Zweth, Rick van der
  09:28:49 - 09:28:40 - Vermeulen, Maartje
  09:28:39 - 09:28:18 - Nederhand, Beau
  09:28:16 - 09:28:10 - Zweth, Rick van der
  09:28:14 - 09:28:12 - Nederhand, Beau
  09:28:10 - 09:28:04 - Vermeulen, Maartje
  09:28:04 - 09:28:02 - Zweth, Rick van der
  09:28:01 - 09:26:32 - Nederhand, Beau
  09:26:33 - 09:26:32 - Zweth, Rick van der
  09:26:31 - 09:26:16 - Dada-Anthonij, Venita
  09:26:15 - 09:25:55 - Nederhand, Beau
  09:25:55 - 09:25:54 - Zweth, Rick van der
  09:25:52 - 09:23:55 - Nederhand, Beau
  09:23:54 - 09:23:21 - Zweth, Rick van der
  09:23:20 - 09:18:56 - Nyqvist, Christiaan
  09:19:14 - 09:18:52 - Zweth, Rick van der
  09:18:52 - 09:18:01 - Bergen, Derk van
  09:18:00 - 09:17:56 - Zweth, Rick van der
  09:17:56 - 09:15:47 - Şimşek, Iskender
  09:16:07 - 09:15:44 - Zweth, Rick van der
  09:15:44 - 09:15:43 - Şimşek, Iskender
  09:15:44 - 09:15:32 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:33 - 09:15:22 - Şimşek, Iskender
  09:15:21 - 09:15:20 - Zweth, Rick van der
  09:15:20 - 09:15:04 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:04 - 09:14:54 - Şimşek, Iskender
  09:14:54 - 09:14:52 - Zweth, Rick van der
  09:14:52 - 09:14:33 - Al-Saqaff, Mariam
  09:14:32 - 09:14:16 - Şimşek, Iskender
  09:14:17 - 09:14:14 - Zweth, Rick van der
  09:14:13 - 09:14:05 - Nederhand, Beau
  09:14:04 - 09:13:58 - Şimşek, Iskender
  09:13:58 - 09:13:49 - Nederhand, Beau
  09:13:49 - 09:13:13 - Şimşek, Iskender
  09:13:43 - 09:13:40 - Zweth, Rick van der
  09:13:15 - 09:13:11 - Zweth, Rick van der
  09:13:11 - 09:12:47 - Dada-Anthonij, Venita
  09:12:47 - 09:12:36 - Şimşek, Iskender
  09:12:36 - 09:12:35 - Zweth, Rick van der
  09:12:35 - 09:12:06 - Dada-Anthonij, Venita
  09:12:06 - 09:11:33 - Şimşek, Iskender
  09:11:47 - 09:11:30 - Zweth, Rick van der
  09:11:30 - 09:11:09 - Al-Saqaff, Mariam
  09:11:09 - 09:10:45 - Şimşek, Iskender
  09:10:46 - 09:10:44 - Zweth, Rick van der
  09:10:44 - 09:10:34 - Al-Saqaff, Mariam
  09:10:33 - 09:10:10 - Şimşek, Iskender
  09:10:12 - 09:10:07 - Zweth, Rick van der
  09:10:07 - 09:10:06 - Al-Saqaff, Mariam
  09:10:03 - 09:09:57 - Şimşek, Iskender
  09:09:59 - 09:09:50 - Zweth, Rick van der
  09:09:58 - 09:09:51 - Al-Saqaff, Mariam
  09:09:51 - 09:09:05 - Şimşek, Iskender
  09:09:33 - 09:09:28 - Zweth, Rick van der
  09:09:04 - 09:08:58 - Zweth, Rick van der
  09:08:57 - 09:07:31 - Kolenbrander, Emma
  09:07:35 - 09:07:28 - Zweth, Rick van der
  09:07:28 - 09:06:15 - Sasbrink, Anne
  09:06:14 - 09:06:08 - Zweth, Rick van der
  09:06:08 - 09:05:39 - Otto, Juriaan
  09:05:39 - 09:04:45 - Zweth, Rick van der
  09:05:28 - 09:04:54 - Eerenberg, Eelco
  08:45:33 - 08:45:33 - Zweth, Rick van der
  08:45:32 - 08:41:32 - Eerenberg, Eelco
  08:41:33 - 08:41:31 - Zweth, Rick van der
  08:41:31 - 08:41:26 - Nederhand, Beau
  08:41:24 - 08:41:15 - Eerenberg, Eelco
  08:41:17 - 08:41:12 - Nederhand, Beau
  08:41:16 - 08:41:14 - Zweth, Rick van der
  08:41:09 - 08:37:35 - Eerenberg, Eelco
  08:40:19 - 08:40:18 - Zweth, Rick van der
  08:37:37 - 08:37:35 - Zweth, Rick van der
  08:37:35 - 08:37:23 - Vermeulen, Maartje
  08:37:21 - 08:33:47 - Eerenberg, Eelco
  08:36:31 - 08:36:29 - Zweth, Rick van der
  08:33:48 - 08:33:47 - Zweth, Rick van der
  08:33:46 - 08:33:43 - Raaijmakers, Ilse
  08:33:42 - 08:32:27 - Eerenberg, Eelco
  08:32:45 - 08:32:42 - Zweth, Rick van der
  08:32:06 - 08:30:36 - Eerenberg, Eelco
  08:30:39 - 08:30:36 - Zweth, Rick van der
  08:30:36 - 08:30:29 - Raaijmakers, Ilse
  08:30:27 - 08:30:07 - Eerenberg, Eelco
  08:30:07 - 08:30:04 - Zweth, Rick van der
  08:30:04 - 08:29:47 - Vermeulen, Maartje
  08:29:46 - 08:25:50 - Eerenberg, Eelco
  08:29:22 - 08:29:19 - Zweth, Rick van der
  08:25:52 - 08:25:50 - Zweth, Rick van der
  08:25:50 - 08:25:44 - Vermeulen, Maartje
  08:25:44 - 08:23:00 - Eerenberg, Eelco
  08:23:02 - 08:23:01 - Zweth, Rick van der
  08:23:00 - 08:22:48 - Steeg, Bert van
  08:22:52 - 08:22:51 - Eerenberg, Eelco
  08:22:47 - 08:21:47 - Eerenberg, Eelco
  08:21:52 - 08:21:41 - Zweth, Rick van der
  08:21:50 - 08:21:44 - Steeg, Bert van
  08:21:43 - 08:11:03 - Eerenberg, Eelco
  08:11:17 - 08:11:15 - Zweth, Rick van der
  08:11:15 - 08:10:51 - Dada-Anthonij, Venita
  08:10:50 - 08:08:29 - Eerenberg, Eelco
  08:10:24 - 08:09:59 - Zweth, Rick van der
  08:08:31 - 08:08:30 - Zweth, Rick van der
  08:08:29 - 08:08:11 - Al-Saqaff, Mariam
  08:08:10 - 08:07:30 - Eerenberg, Eelco
  08:07:32 - 08:07:31 - Zweth, Rick van der
  08:07:31 - 08:07:11 - Al-Saqaff, Mariam
  08:07:12 - 08:07:10 - Zweth, Rick van der
  08:07:10 - 08:06:24 - Eerenberg, Eelco
  08:06:26 - 08:06:23 - Zweth, Rick van der
  08:06:23 - 08:06:08 - Al-Saqaff, Mariam
  08:06:09 - 08:06:03 - Zweth, Rick van der
  08:06:07 - 08:04:45 - Eerenberg, Eelco
  08:04:46 - 08:04:45 - Zweth, Rick van der
  08:04:45 - 08:04:41 - Raaijmakers, Ilse
  08:04:39 - 08:03:27 - Eerenberg, Eelco
  08:03:28 - 08:03:26 - Zweth, Rick van der
  08:03:26 - 08:03:15 - Nederhand, Beau
  08:03:13 - 07:58:35 - Eerenberg, Eelco
  07:58:34 - 07:58:33 - Zweth, Rick van der
  07:58:33 - 07:58:19 - Şimşek, Iskender
  07:58:19 - 07:53:31 - Eerenberg, Eelco
  07:53:34 - 07:53:24 - Zweth, Rick van der
  07:53:24 - 07:53:13 - Otto, Juriaan
  07:53:11 - 07:52:18 - Eerenberg, Eelco
  07:52:26 - 07:52:16 - Zweth, Rick van der
  07:52:15 - 07:52:06 - Al-Saqaff, Mariam
  07:52:04 - 07:51:32 - Eerenberg, Eelco
  07:51:32 - 07:51:29 - Zweth, Rick van der
  07:51:30 - 07:51:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:51:16 - 07:50:55 - Eerenberg, Eelco
  07:50:58 - 07:50:48 - Zweth, Rick van der
  07:50:48 - 07:50:20 - Nyqvist, Christiaan
  07:50:31 - 07:50:19 - Zweth, Rick van der
  07:50:18 - 07:50:13 - Eerenberg, Eelco
  07:50:15 - 07:50:09 - Nyqvist, Christiaan
  07:50:14 - 07:50:05 - Zweth, Rick van der
  07:50:06 - 07:49:29 - Eerenberg, Eelco
  07:49:40 - 07:49:25 - Zweth, Rick van der
  07:49:28 - 07:48:54 - Nyqvist, Christiaan
  07:48:57 - 07:48:53 - Zweth, Rick van der
  07:48:52 - 07:48:28 - Eerenberg, Eelco
  07:48:29 - 07:47:52 - Zweth, Rick van der
  06:47:09 - 06:46:21 - Bosch, David
  06:46:31 - 06:46:27 - Raaijmakers, Ilse
  06:46:25 - 06:46:21 - Raaijmakers, Ilse
  06:46:19 - 06:46:09 - Bosch, David
  06:46:10 - 06:45:05 - Eerenberg, Eelco
  06:45:10 - 06:45:02 - Bosch, David
  06:45:02 - 06:44:52 - Raaijmakers, Ilse
  06:44:52 - 06:43:02 - Eerenberg, Eelco
  06:43:09 - 06:43:00 - Bosch, David
  06:43:01 - 06:42:36 - Vermeulen, Maartje
  06:42:48 - 06:42:35 - Bosch, David
  06:42:36 - 06:41:45 - Eerenberg, Eelco
  06:41:51 - 06:41:45 - Bosch, David
  06:41:46 - 06:41:32 - Vermeulen, Maartje
  06:41:31 - 06:40:50 - Eerenberg, Eelco
  06:41:11 - 06:40:49 - Bosch, David
  06:40:51 - 06:40:39 - Vermeulen, Maartje
  06:40:44 - 06:40:43 - Eerenberg, Eelco
  06:40:42 - 06:40:00 - Eerenberg, Eelco
  06:40:02 - 06:39:56 - Bosch, David
  06:39:57 - 06:39:37 - Al-Saqaff, Mariam
  06:39:37 - 06:39:01 - Eerenberg, Eelco
  06:39:16 - 06:39:01 - Bosch, David
  06:39:00 - 06:38:50 - Al-Saqaff, Mariam
  06:38:50 - 06:37:58 - Eerenberg, Eelco
  06:38:07 - 06:37:55 - Bosch, David
  06:37:55 - 06:37:30 - Eerenberg, Eelco
  06:37:28 - 06:37:15 - Eerenberg, Eelco
  06:37:16 - 06:36:57 - Bosch, David
  06:36:59 - 06:36:49 - Raaijmakers, Ilse
  06:36:48 - 06:36:47 - Eerenberg, Eelco
  06:36:45 - 06:36:29 - Bosch, David
  06:36:16 - 06:35:58 - Bosch, David
  06:36:02 - 06:35:49 - Raaijmakers, Ilse
  06:35:49 - 06:35:44 - Bosch, David
  06:35:45 - 06:35:33 - Vermeulen, Maartje
  06:35:32 - 06:35:27 - Bosch, David
  06:35:29 - 06:35:09 - Al-Saqaff, Mariam
  06:35:08 - 06:35:04 - Bosch, David
  06:35:06 - 06:34:38 - Steeg, Bert van
  06:34:39 - 06:34:30 - Bosch, David
  06:34:31 - 06:34:10 - Bergen, Derk van
  06:34:09 - 06:33:57 - Bosch, David
  06:33:58 - 06:32:59 - Eerenberg, Eelco
  06:33:00 - 06:32:13 - Bosch, David
  06:32:27 - 06:32:12 - Eerenberg, Eelco
  06:32:09 - 06:31:36 - Bosch, David
  06:32:08 - 06:31:53 - Raaijmakers, Ilse
  06:31:52 - 06:31:18 - Eerenberg, Eelco
  06:31:19 - 06:30:07 - Bosch, David
  06:31:17 - 06:31:10 - Raaijmakers, Ilse
  06:31:06 - 06:30:50 - Eerenberg, Eelco
  06:30:09 - 06:29:50 - Raaijmakers, Ilse
  06:29:52 - 06:29:42 - Bosch, David
  06:29:45 - 06:29:32 - Eerenberg, Eelco
  06:29:33 - 06:29:16 - Bosch, David
  06:29:13 - 06:28:55 - Bosch, David
  06:28:56 - 06:28:48 - Al-Saqaff, Mariam
  06:28:48 - - Bosch, David
 10. 8

  Beleidsveld: Volksgezondheid
  Wethouder: Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Het college stelt de raad voor de beleidsnota ‘Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027’ vast te stellen. De ambitie van de nota is dat de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen in 2040 met 30% zijn afgenomen. De nota benoemt de leidende principes en thema’s voor komende jaren en vervangt de bestaande nota.

 11. 9

  Beleidsveld: Economische Zaken
  Wethouder: Schilderman
  Indicatieve behandltijd: 75 minuten


  In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) zijn op hoofdlijnen richtinggevende keuzes gemaakt voor de toekomst voor Lage Weide. Het college gaat een beleidsnota opstellen waarin alle economische en ruimtelijke ambities voor Lage Weide in samenhang beschouwd worden. Het college vraagt de raad nu de uitgangspuntennotitie voor deze beleidsnota vast te stellen en daarbij het college de opdracht te geven specifiek op 3 uitgangspunten in te gaan.

  04:05:59 - 04:04:54 - Bosch, David
  04:04:54 - 04:04:46 - Al-Saqaff, Mariam
  04:04:46 - 04:03:56 - Bosch, David
  04:04:44 - 04:04:43 - Stylianou, Nadia
  04:04:24 - 04:04:16 - Al-Saqaff, Mariam
  04:04:11 - 04:04:08 - Vries, Louise de
  04:04:06 - 04:04:04 - Vries, Louise de
  04:03:55 - 04:03:17 - Bosch, David
  04:03:21 - 04:01:41 - Vries, Louise de
  04:01:44 - 04:01:39 - Bosch, David
  04:01:39 - 04:01:28 - Stellinga, Hessel
  04:01:27 - 04:00:58 - Vries, Louise de
  04:01:27 - 04:01:26 - Bosch, David
  04:00:58 - 04:00:56 - Bosch, David
  04:00:57 - 04:00:49 - Stellinga, Hessel
  04:00:49 - 04:00:35 - Vries, Louise de
  04:00:33 - 04:00:29 - Bosch, David
  04:00:29 - 03:59:08 - Vries, Louise de
  03:59:07 - 03:58:54 - Bosch, David
  03:58:54 - 03:58:22 - Fattal, Mahaar
  03:58:22 - 03:58:16 - Bosch, David
  03:58:17 - 03:58:02 - Stylianou, Nadia
  03:58:05 - 03:57:54 - Bosch, David
  03:58:02 - 03:57:55 - Fattal, Mahaar
  03:57:49 - 03:57:41 - Al-Saqaff, Mariam
  03:57:43 - 03:56:50 - Bosch, David
  03:57:42 - 03:57:39 - Fattal, Mahaar
  03:57:39 - 03:57:23 - Al-Saqaff, Mariam
  03:57:23 - 03:56:51 - Fattal, Mahaar
  03:56:51 - 03:56:32 - Al-Saqaff, Mariam
  03:56:32 - 03:55:17 - Fattal, Mahaar
  03:56:17 - 03:56:07 - Bosch, David
  03:55:23 - 03:55:11 - Bosch, David
  03:55:11 - 03:55:05 - Vries, Louise de
  03:55:05 - 03:54:47 - Bosch, David
  03:55:04 - 03:54:58 - Fattal, Mahaar
  03:54:46 - 03:52:55 - Al-Saqaff, Mariam
  03:52:57 - 03:52:43 - Bosch, David
  03:52:43 - 03:52:24 - Talhaoui, Mohamed
  03:52:23 - 03:52:05 - Al-Saqaff, Mariam
  03:52:07 - 03:52:03 - Bosch, David
  03:52:05 - 03:51:58 - Talhaoui, Mohamed
  03:51:59 - 03:51:58 - Bosch, David
  03:51:58 - 03:51:37 - Al-Saqaff, Mariam
  03:51:43 - 03:51:34 - Bosch, David
  03:51:35 - 03:51:25 - Talhaoui, Mohamed
  03:51:25 - 03:51:23 - Bosch, David
  03:51:24 - 03:51:07 - Al-Saqaff, Mariam
  03:51:10 - 03:51:01 - Bosch, David
  03:51:00 - 03:48:57 - Al-Saqaff, Mariam
  03:49:05 - 03:48:20 - Bosch, David
  03:48:20 - 03:47:42 - Al-Saqaff, Mariam
  03:47:44 - 03:47:39 - Bosch, David
  03:47:41 - 03:47:33 - Talhaoui, Mohamed
  03:47:33 - 03:47:32 - Bosch, David
  03:47:33 - 03:47:16 - Al-Saqaff, Mariam
  03:47:25 - 03:47:03 - Bosch, David
  03:46:59 - 03:45:44 - Stellinga, Hessel
  03:45:49 - 03:45:41 - Bosch, David
  03:45:43 - 03:45:21 - Graaf, Rik van der
  03:45:20 - 03:44:54 - Stellinga, Hessel
  03:45:05 - 03:44:45 - Bosch, David
  03:44:41 - 03:44:05 - Stellinga, Hessel
  03:44:05 - 03:43:53 - Bosch, David
  03:43:56 - 03:40:56 - Stylianou, Nadia
  03:41:12 - 03:40:46 - Bosch, David
  03:40:49 - 03:35:55 - Graaf, Rik van der
  03:35:57 - 03:35:31 - Bosch, David
  00:46:11 - 00:45:33 - Bosch, David
  00:45:31 - 00:43:31 - Talhaoui, Mohamed
  00:43:34 - 00:43:29 - Bosch, David
  00:43:30 - 00:43:10 - Graaf, Rik van der
  00:43:13 - 00:43:09 - Bosch, David
  00:43:10 - 00:42:34 - Talhaoui, Mohamed
  00:42:41 - 00:42:30 - Bosch, David
  00:42:31 - 00:41:30 - Talhaoui, Mohamed
  00:41:30 - 00:41:24 - Bosch, David
  00:41:24 - 00:39:24 - Otto, Juriaan
  00:39:25 - 00:39:07 - Bosch, David
  00:39:07 - 00:27:23 - Schilderman, Susanne
  00:27:24 - 00:27:20 - Bosch, David
  00:27:20 - 00:27:03 - Stellinga, Hessel
  00:27:02 - 00:26:20 - Schilderman, Susanne
  00:26:26 - 00:26:19 - Bosch, David
  00:26:19 - 00:26:17 - Bosch, David
  00:26:16 - 00:26:10 - Stellinga, Hessel
  00:26:08 - 00:22:20 - Schilderman, Susanne
  00:25:51 - 00:25:47 - Bosch, David
  00:22:27 - 00:22:17 - Bosch, David
  00:22:19 - 00:21:51 - Graaf, Rik van der
  00:21:51 - 00:21:50 - Bosch, David
  00:21:50 - 00:19:25 - Schilderman, Susanne
  00:19:46 - 00:19:20 - Bosch, David
  00:19:23 - 00:18:58 - Graaf, Rik van der
  00:18:57 - 00:16:06 - Schilderman, Susanne
  00:16:08 - 00:16:03 - Bosch, David
  00:16:05 - 00:15:35 - Talhaoui, Mohamed
  00:15:42 - 00:15:34 - Bosch, David
  00:15:33 - 00:14:21 - Schilderman, Susanne
  00:14:35 - 00:14:20 - Bosch, David
  00:14:21 - 00:13:55 - Talhaoui, Mohamed
  00:13:54 - 00:13:27 - Schilderman, Susanne
  00:13:28 - 00:13:26 - Bosch, David
  00:13:26 - 00:12:54 - Talhaoui, Mohamed
  00:12:53 - 00:12:18 - Schilderman, Susanne
  00:12:19 - 00:12:17 - Bosch, David
  00:12:18 - 00:11:54 - Talhaoui, Mohamed
  00:11:52 - 00:10:25 - Schilderman, Susanne
  00:10:25 - 00:10:13 - Bosch, David
  00:10:13 - 00:09:59 - Dada-Anthonij, Venita
  00:10:00 - 00:09:55 - Bosch, David
  00:09:54 - 00:09:47 - Schilderman, Susanne
  00:09:47 - 00:09:27 - Bosch, David
  00:09:27 - 00:09:15 - Al-Saqaff, Mariam
  00:09:14 - 00:09:08 - Bosch, David
  00:09:10 - 00:08:45 - Otto, Juriaan
  00:08:45 - 00:08:41 - Bosch, David
  00:08:42 - 00:08:15 - Graaf, Rik van der
  00:08:15 - 00:08:08 - Bosch, David
  00:08:08 - 00:07:49 - Talhaoui, Mohamed
  00:07:49 - 00:07:37 - Bosch, David
 12. 10

  Beleidsveld: Werk en Inkomen
  Wethouder: Voortman
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om:
  - de beleidsnota ‘Werk en re-integratie, met vertrouwen en focus naar een zeker bestaan 2024- 2032’ vast te stellen. De nota bevat de kaders over wat de gemeente doet om te stimuleren en realiseren dat mensen duurzaam aan het werk gaan of zich ontwikkelen richting de arbeidsmarkt.
  - de Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Gemeente Utrecht vast te stellen. In de nieuwe verordening zijn de wijzigingen van de Participatiewet verwerkt. Doel van deze wijzigingen is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en houden. De oude verordening wordt ingetrokken.
  - de doelstelling en effectindicatoren in de programmabegroting 2025 te vervangen

  00:04:37 - 00:07:08 - Dada-Anthonij, Venita
  00:07:06 - 00:07:12 - Bosch, David
  00:07:12 - 00:07:36 - Raaijmakers, Ilse
  00:07:28 - 00:07:37 - Bosch, David
  00:07:36 - 00:07:56 - Dada-Anthonij, Venita
  00:07:56 - 00:08:00 - Bosch, David
  00:07:57 - 00:08:12 - Raaijmakers, Ilse
  00:08:13 - 00:08:24 - Dada-Anthonij, Venita
  00:08:24 - 00:08:29 - Bosch, David
  00:08:26 - 00:09:29 - Dada-Anthonij, Venita
  00:09:29 - 00:09:33 - Bosch, David
  00:09:32 - 00:09:46 - Al-Saqaff, Mariam
  00:09:45 - 00:10:10 - Dada-Anthonij, Venita
  00:10:11 - 00:10:16 - Bosch, David
  00:10:15 - 00:11:01 - Dada-Anthonij, Venita
  00:11:01 - 00:11:09 - Bosch, David
  00:11:08 - 00:17:45 - Kleinrensink, Julia
  00:17:44 - 00:17:56 - Bosch, David
  00:17:55 - 00:19:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:19:25 - 00:19:30 - Bosch, David
  00:19:29 - 00:19:53 - Kleinrensink, Julia
  00:19:54 - 00:19:55 - Bosch, David
  00:19:55 - 00:20:17 - Al-Saqaff, Mariam
  00:20:16 - 00:20:18 - Bosch, David
  00:20:18 - 00:20:31 - Kleinrensink, Julia
  00:20:31 - 00:20:32 - Bosch, David
  00:20:32 - 00:20:48 - Al-Saqaff, Mariam
  00:20:35 - 00:21:12 - Kleinrensink, Julia
  00:20:43 - 00:20:52 - Bosch, David
  00:21:13 - 00:21:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:21:26 - 00:21:29 - Bosch, David
  00:21:30 - 00:22:34 - Al-Saqaff, Mariam
  00:22:34 - 00:22:45 - Bosch, David
  00:22:47 - 00:26:45 - Otto, Juriaan
  00:26:45 - 00:26:56 - Bosch, David
  00:26:55 - 00:29:39 - Nederhand, Beau
  00:29:40 - 00:29:48 - Bosch, David
  00:29:45 - 00:31:41 - Raaijmakers, Ilse
  00:31:39 - 00:31:46 - Bosch, David
  00:31:46 - 00:31:55 - Al-Saqaff, Mariam
  00:31:55 - 00:32:09 - Raaijmakers, Ilse
  00:32:10 - 00:32:12 - Bosch, David
  00:32:12 - 00:32:25 - Al-Saqaff, Mariam
  00:32:24 - 00:32:47 - Raaijmakers, Ilse
  00:32:49 - 00:32:50 - Bosch, David
  00:32:49 - 00:33:51 - Raaijmakers, Ilse
  00:33:44 - 00:33:53 - Bosch, David
  00:33:52 - 00:34:20 - Otto, Juriaan
  00:34:20 - 00:34:42 - Raaijmakers, Ilse
  00:34:42 - 00:34:47 - Bosch, David
  00:34:46 - 00:35:18 - Kleinrensink, Julia
  00:35:12 - 00:35:22 - Bosch, David
  00:35:18 - 00:35:36 - Raaijmakers, Ilse
  00:35:25 - 00:35:52 - Bosch, David
  00:35:48 - 00:36:47 - Graaf, Rik van der
  00:36:45 - 00:36:54 - Bosch, David
  00:36:53 - 00:37:07 - Otto, Juriaan
  00:37:06 - 00:37:07 - Bosch, David
  00:37:07 - 00:37:32 - Graaf, Rik van der
  00:37:28 - 00:37:46 - Bosch, David
  00:37:45 - 00:39:48 - Tuijl, Noa van
  00:39:47 - 00:39:56 - Bosch, David
  00:39:56 - 00:41:47 - Barelds, Gineke
  00:41:46 - 00:41:52 - Bosch, David
  00:41:51 - 00:42:10 - Kleinrensink, Julia
  00:42:01 - 00:42:11 - Bosch, David
  00:42:10 - 00:42:37 - Barelds, Gineke
  00:42:39 - 00:42:58 - Bosch, David
  00:53:27 - 00:53:47 - Bosch, David
  00:53:46 - 00:58:45 - Voortman, Linda
  00:57:00 - 00:57:05 - Bosch, David
  00:57:04 - 00:57:13 - Raaijmakers, Ilse
  00:58:35 - 00:58:48 - Bosch, David
  00:58:45 - 00:58:45 - Dada-Anthonij, Venita
  00:58:46 - 00:59:07 - Dada-Anthonij, Venita
  00:59:09 - 01:00:41 - Voortman, Linda
  01:00:38 - 01:00:46 - Bosch, David
  01:00:45 - 01:01:07 - Dada-Anthonij, Venita
  01:01:07 - 01:01:49 - Voortman, Linda
  01:01:34 - 01:01:48 - Bosch, David
  01:01:48 - 01:02:18 - Kleinrensink, Julia
  01:02:12 - 01:02:19 - Bosch, David
  01:02:15 - 01:04:30 - Voortman, Linda
  01:04:27 - 01:04:34 - Bosch, David
  01:04:33 - 01:04:53 - Otto, Juriaan
  01:04:52 - 01:04:54 - Bosch, David
  01:04:53 - 01:04:55 - Otto, Juriaan
  01:04:54 - 01:04:59 - Voortman, Linda
  01:04:57 - 01:05:00 - Bosch, David
  01:05:00 - 01:05:34 - Kleinrensink, Julia
  01:05:28 - 01:17:09 - Voortman, Linda
  01:05:29 - 01:05:30 - Bosch, David
  01:05:40 - 01:05:42 - Bosch, David
  01:06:40 - 01:06:43 - Bosch, David
  01:06:43 - 01:06:52 - Al-Saqaff, Mariam
  01:07:44 - 01:07:47 - Bosch, David
  01:07:46 - 01:07:54 - Al-Saqaff, Mariam
  01:08:49 - 01:09:17 - Bosch, David
  01:09:07 - 01:09:09 - Barelds, Gineke
  01:09:12 - 01:09:39 - Barelds, Gineke
  01:09:49 - 01:09:59 - Bosch, David
  01:13:50 - 01:13:52 - Bosch, David
  01:13:53 - 01:14:05 - Otto, Juriaan
  01:14:28 - 01:14:33 - Bosch, David
  01:14:32 - 01:14:51 - Nederhand, Beau
  01:15:11 - 01:15:14 - Bosch, David
  01:15:13 - 01:15:33 - Nederhand, Beau
  01:17:04 - 01:17:15 - Bosch, David
  01:17:13 - 01:17:37 - Nederhand, Beau
  01:17:38 - 01:20:13 - Voortman, Linda
  01:18:33 - 01:18:37 - Bosch, David
  01:18:35 - 01:18:43 - Raaijmakers, Ilse
  01:20:09 - 01:20:18 - Bosch, David
  01:20:12 - 01:20:27 - Raaijmakers, Ilse
  01:20:26 - 01:23:37 - Voortman, Linda
  01:23:37 - 01:23:51 - Bosch, David
  01:23:50 - 01:24:11 - Al-Saqaff, Mariam
  01:24:06 - 01:24:43 - Bosch, David
  01:24:13 - 01:24:28 - Raaijmakers, Ilse
  01:24:38 - 01:24:42 - Voortman, Linda
  01:27:53 - 01:28:01 - Bosch, David
  01:27:57 - 01:28:46 - Voortman, Linda
  01:28:46 - 01:29:50 - Bosch, David
  01:29:06 - 01:29:24 - Kleinrensink, Julia
  01:29:23 - 01:29:31 - Voortman, Linda
  01:29:44 - 01:30:09 - Nederhand, Beau
  01:30:10 - 01:30:18 - Voortman, Linda
  01:30:18 - 01:30:40 - Bosch, David
  01:30:39 - 01:30:40 - Otto, Juriaan
  01:30:40 - 01:31:06 - Otto, Juriaan
  01:31:06 - 01:31:08 - Voortman, Linda
  01:31:07 - 01:31:08 - Otto, Juriaan
  01:31:08 - 01:31:13 - Bosch, David
  01:31:09 - 01:31:13 - Voortman, Linda
  01:31:14 - 01:31:35 - Bosch, David
  01:31:18 - 01:31:30 - Kleinrensink, Julia
  01:31:33 - 01:31:45 - Dada-Anthonij, Venita
  01:31:45 - 01:31:52 - Bosch, David
  01:31:53 - 01:32:13 - Voortman, Linda
  01:32:12 - 01:32:17 - Bosch, David
  01:32:15 - 01:32:37 - Otto, Juriaan
  01:32:37 - 01:32:38 - Bosch, David
  01:32:38 - 01:33:09 - Voortman, Linda
  01:33:08 - 01:33:10 - Bosch, David
  01:33:10 - 01:33:33 - Otto, Juriaan
  01:33:16 - 01:33:25 - Voortman, Linda
  01:33:22 - 01:35:57 - Bosch, David
  01:33:49 - 01:34:03 - Raaijmakers, Ilse
  01:34:10 - 01:34:12 - Voortman, Linda
  01:34:47 - 01:35:02 - Dada-Anthonij, Venita
  01:35:13 - 01:35:21 - Graaf, Rik van der
  01:35:23 - 01:35:29 - Barelds, Gineke
  01:35:32 - 01:35:44 - Nederhand, Beau
  01:35:48 - 01:36:03 - Al-Saqaff, Mariam
  01:36:02 - - Bosch, David