Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 20 juni 2024

12:00 - 15:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 20 juni 2024 11:56
Eind
donderdag 20 juni 2024 14:56
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:45 - 00:07:00 - Bergen, Derk van van
  00:07:04 - 00:07:10 - Schilderman, Susanne
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie 20 juni 2024 12:04 - 12:04
 3. 3

  Beleidsveld: Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, MBO, Onderwijs, Werk en Inkomen, Economische Zaken, Evenementen
  Portefeuillehouder: Eelco Eerenberg, Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters, Dennis de Vries
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten


  Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op advies van de Adviescommissie Controle en Financiën ingestemd met aanpassing van de P&C-cyclus. Eén van de wijzigingen is om de bespreking van de jaarstukken te splitsen in bespreking van 1) het financiële deel van het jaarverslag in de commissie VBF met de wethouder Financiën en 2) het inhoudelijke programmadeel van het jaarverslag in de overige commissies met de desbetreffende wethouders.
  Doel van deze separate behandeling is de controlerende rol van de raad t.a.v. de jaarstukken nog meer accent geven.

  00:10:13 - 00:10:14 - Dekkers, Fred
  00:10:28 - 00:10:29 - Dekkers, Fred
  00:10:30 - 00:10:45 - Dekkers, Fred
  00:10:32 - 00:10:33 - Al-Saqaff, Mariam
  00:10:46 - 00:14:28 - Al-Saqaff, Mariam
  00:14:28 - 00:14:44 - Dekkers, Fred
  00:14:45 - 00:15:41 - Vermeulen, Maartje
  00:15:45 - 00:15:48 - Dekkers, Fred
  00:15:50 - 00:16:46 - Dekkers, Fred
  00:15:52 - 00:16:59 - Steeg, Bert van van
  00:17:01 - 00:17:07 - Dekkers, Fred
  00:17:07 - 00:18:53 - Dada-Anthonij, Venita
  00:18:53 - 00:19:04 - Dekkers, Fred
  00:19:05 - 00:20:34 - Bode, Linda
  00:20:33 - 00:20:36 - Dekkers, Fred
  00:20:36 - 00:20:56 - Dada-Anthonij, Venita
  00:20:56 - 00:21:15 - Bode, Linda
  00:20:58 - 00:20:58 - Dekkers, Fred
  00:21:18 - 00:21:26 - Dekkers, Fred
  00:21:24 - 00:21:47 - Raaijmakers, Ilse
  00:21:48 - 00:21:53 - Dekkers, Fred
  00:21:56 - 00:22:00 - Dekkers, Fred
  00:22:00 - 00:22:02 - Bergen, Derk van van
  00:22:02 - 00:22:27 - Dekkers, Fred
  00:22:26 - 00:22:34 - Kolenbrander, Emma
  00:22:27 - 00:22:28 - Bergen, Derk van van
  00:22:30 - 00:22:46 - Dekkers, Fred
  00:22:45 - 00:22:55 - Otto, Juriaan
  00:22:52 - 00:23:38 - Dekkers, Fred
  00:22:57 - 00:24:27 - Kolenbrander, Emma
  00:24:27 - 00:24:36 - Dekkers, Fred
  00:24:40 - 00:25:52 - Nyqvist, Christiaan
  00:25:56 - 00:26:00 - Dekkers, Fred
  00:25:59 - 00:26:59 - Bergen, Derk van van
  00:27:00 - 00:27:03 - Dekkers, Fred
  00:27:05 - 00:27:09 - Dekkers, Fred
  00:27:06 - 00:27:27 - Raaijmakers, Ilse
  00:27:27 - 00:27:41 - Bergen, Derk van van
  00:27:43 - 00:28:23 - Dekkers, Fred
  00:36:48 - 00:37:02 - Dekkers, Fred
  00:37:02 - 00:47:55 - Voortman, Linda
  00:38:24 - 00:38:27 - Dekkers, Fred
  00:38:27 - 00:38:37 - Al-Saqaff, Mariam
  00:38:51 - 00:38:52 - Dekkers, Fred
  00:38:53 - 00:38:54 - Al-Saqaff, Mariam
  00:40:28 - 00:40:30 - Dekkers, Fred
  00:40:31 - 00:40:32 - Al-Saqaff, Mariam
  00:40:35 - 00:40:50 - Al-Saqaff, Mariam
  00:42:51 - 00:42:55 - Dekkers, Fred
  00:42:55 - 00:43:01 - Raaijmakers, Ilse
  00:46:29 - 00:46:31 - Dekkers, Fred
  00:46:31 - 00:46:44 - Dekkers, Fred
  00:47:53 - 00:47:58 - Dekkers, Fred
  00:47:58 - 00:49:34 - Schilderman, Susanne
  00:49:34 - 00:49:37 - Dekkers, Fred
  00:49:37 - 00:49:51 - Al-Saqaff, Mariam
  00:49:50 - 00:51:41 - Schilderman, Susanne
  00:51:39 - 00:51:41 - Dekkers, Fred
  00:51:41 - 00:51:52 - Al-Saqaff, Mariam
  00:51:53 - 00:54:40 - Schilderman, Susanne
  00:54:40 - 00:54:48 - Dekkers, Fred
  00:54:48 - 00:55:31 - Voortman, Linda
  00:55:27 - 00:55:31 - Kolenbrander, Emma
  00:55:32 - 00:55:39 - Dekkers, Fred
  00:55:40 - 00:56:27 - Dekkers, Fred
  00:55:41 - 00:56:10 - Vermeulen, Maartje
  00:56:17 - 00:56:48 - Al-Saqaff, Mariam
  00:56:48 - 00:57:08 - Dekkers, Fred
  00:56:51 - 00:57:37 - Voortman, Linda
  00:57:36 - 00:57:36 - Dekkers, Fred
  00:57:36 - 00:57:37 - Al-Saqaff, Mariam
  00:57:38 - 00:57:39 - Al-Saqaff, Mariam
  00:57:38 - 00:57:42 - Dekkers, Fred
  00:57:41 - 00:57:52 - Al-Saqaff, Mariam
  00:57:53 - 00:58:34 - Voortman, Linda
  00:58:34 - 00:58:35 - Dekkers, Fred
  00:58:35 - 00:58:49 - Vermeulen, Maartje
  00:58:48 - 00:58:52 - Voortman, Linda
  00:58:53 - 00:59:20 - Dekkers, Fred
  00:59:21 - 01:00:12 - Dekkers, Fred
  01:00:13 - 01:00:31 - Kok, Willemien
  01:00:31 - 01:00:55 - Dekkers, Fred
  01:00:56 - 01:00:57 - Dekkers, Fred
  01:00:58 - 01:01:03 - Al-Saqaff, Mariam
  01:01:04 - 01:01:34 - Dekkers, Fred
  01:49:48 - - Zweth, Rick van der
 4. 4

  Beleidsveld: Onderwijs
  Portefeuillehouder: Eelco Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten.


  Geagendeerd door: Maartje Vermeulen (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), Juriaan Otto (EenUtrecht), Linda Bode (Volt), Derk van Bergen (ChristenUnie), Mariam Al-Saqaff (VVD)


  De recente Voortgangsrapportage passend onderwijs en voortijdig schoolverlaten Q1 2024 roept bij de fracties van GroenLinks, PvdA en EenUtrecht vragen op waar het gaat om geoorloofd en ongeoorloofd thuiszitten en het aantal leerlingen in Utrecht dat daadwerkelijk geen onderwijs ontvangt. De fracties lezen ook dat het vanwege complexe problematiek vaak lastig is om tot een passende oplossing te komen. Zij willen hierover in debat en bespreken hoe we de situatie en Utrecht kunnen verbeteren. Er staat veel druk op zowel het regulier als het speciaal onderwijs. De zorg van deze fracties zit bij de kinderen die tussen wal en schip belanden. Ook Het aantal voortijdig schoolverlaters groeit. De fracties van PvdA, GroenLinks en EenUtrecht stelden hier samen met andere partijen eind 2023 al schriftelijke vragen over. Zij maken zich zorgen en willen hierover nu een debat, mede door geluiden van ouders en scholen uit de stad. In het debat staan de volgende punten centraal: wat kan er nog beter in de kernpartneraanpak en zorgen we dat zoveel mogelijk kinderen in Utrecht onderwijs kunnen volgen.

  01:51:01 - 01:51:07 - Dada-Anthonij, Venita
  01:51:21 - 01:56:53 - Vermeulen, Maartje
  01:53:10 - 01:53:12 - Zweth, Rick van der
  01:53:12 - 01:53:20 - Raaijmakers, Ilse
  01:53:41 - 01:53:43 - Zweth, Rick van der
  01:53:43 - 01:53:59 - Raaijmakers, Ilse
  01:54:15 - 01:54:16 - Zweth, Rick van der
  01:54:17 - 01:54:26 - Raaijmakers, Ilse
  01:54:34 - 01:54:36 - Zweth, Rick van der
  01:55:11 - 01:55:15 - Zweth, Rick van der
  01:55:15 - 01:55:34 - Dada-Anthonij, Venita
  01:56:06 - 01:56:08 - Zweth, Rick van der
  01:56:08 - 01:56:25 - Dada-Anthonij, Venita
  01:56:44 - 01:56:45 - Zweth, Rick van der
  01:56:46 - 01:56:55 - Zweth, Rick van der
  01:56:52 - 01:57:22 - Alblas, Kirsten
  01:57:24 - 01:57:39 - Vermeulen, Maartje
  01:57:38 - 01:57:39 - Zweth, Rick van der
  01:57:42 - 01:58:40 - Vermeulen, Maartje
  01:58:40 - 01:58:43 - Zweth, Rick van der
  01:58:44 - 02:00:39 - Raaijmakers, Ilse
  02:00:37 - 02:00:39 - Zweth, Rick van der
  02:00:39 - 02:00:46 - Al-Saqaff, Mariam
  02:00:46 - 02:01:18 - Raaijmakers, Ilse
  02:01:12 - 02:01:19 - Zweth, Rick van der
  02:01:20 - 02:01:42 - Raaijmakers, Ilse
  02:01:43 - 02:01:50 - Zweth, Rick van der
  02:01:51 - 02:04:17 - Otto, Juriaan
  02:04:16 - 02:04:35 - Zweth, Rick van der
  02:04:36 - 02:05:51 - Jansen, Patrick
  02:05:48 - 02:06:02 - Zweth, Rick van der
  02:06:03 - 02:06:16 - Vermeulen, Maartje
  02:06:17 - 02:06:34 - Jansen, Patrick
  02:06:33 - 02:06:40 - Zweth, Rick van der
  02:06:39 - 02:08:20 - Alblas, Kirsten
  02:08:19 - 02:08:24 - Zweth, Rick van der
  02:08:24 - 02:08:49 - Al-Saqaff, Mariam
  02:08:50 - 02:08:57 - Zweth, Rick van der
  02:08:58 - 02:09:07 - Barelds, Gineke
  02:09:05 - 02:09:33 - Zweth, Rick van der
  02:09:32 - 02:10:12 - Dada-Anthonij, Venita
  02:10:11 - 02:10:28 - Zweth, Rick van der
  02:10:23 - 02:11:44 - Barelds, Gineke
  02:11:43 - 02:11:47 - Zweth, Rick van der
  02:11:46 - 02:11:57 - Vermeulen, Maartje
  02:11:56 - 02:12:06 - Zweth, Rick van der
  02:11:58 - 02:12:02 - Barelds, Gineke
  02:12:06 - 02:13:01 - Kolenbrander, Emma
  02:12:56 - 02:13:10 - Zweth, Rick van der
  02:14:43 - 02:14:59 - Barelds, Gineke
  02:23:14 - 02:23:40 - Zweth, Rick van der
  02:23:40 - 02:26:52 - Vries, Dennis de de
  02:26:50 - 02:26:52 - Zweth, Rick van der
  02:26:52 - 02:27:08 - Raaijmakers, Ilse
  02:27:07 - 02:27:15 - Vries, Dennis de de
  02:27:16 - 02:27:18 - Zweth, Rick van der
  02:27:18 - 02:27:34 - Vermeulen, Maartje
  02:27:33 - 02:27:34 - Zweth, Rick van der
  02:27:34 - 02:30:04 - Vries, Dennis de de
  02:30:03 - 02:30:05 - Zweth, Rick van der
  02:30:05 - 02:30:37 - Vermeulen, Maartje
  02:30:37 - 02:31:53 - Vries, Dennis de de
  02:31:48 - 02:31:49 - Zweth, Rick van der
  02:31:51 - 02:31:54 - Zweth, Rick van der
  02:31:54 - 02:32:20 - Dada-Anthonij, Venita
  02:32:20 - 02:33:31 - Vries, Dennis de de
  02:33:29 - 02:33:31 - Zweth, Rick van der
  02:33:31 - 02:33:40 - Raaijmakers, Ilse
  02:33:40 - 02:34:15 - Vries, Dennis de de
  02:34:16 - 02:34:17 - Zweth, Rick van der
  02:34:17 - 02:34:27 - Raaijmakers, Ilse
  02:34:27 - 02:35:41 - Vries, Dennis de de
  02:35:38 - 02:35:39 - Zweth, Rick van der
  02:35:39 - 02:35:51 - Raaijmakers, Ilse
  02:35:50 - 02:37:20 - Vries, Dennis de de
  02:37:18 - 02:37:19 - Zweth, Rick van der
  02:37:19 - 02:37:45 - Raaijmakers, Ilse
  02:37:45 - 02:38:52 - Vries, Dennis de de
  02:38:51 - 02:38:52 - Zweth, Rick van der
  02:38:52 - 02:39:13 - Raaijmakers, Ilse
  02:39:14 - 02:41:38 - Vries, Dennis de de
  02:41:37 - 02:41:39 - Zweth, Rick van der
  02:41:38 - 02:41:52 - Raaijmakers, Ilse
  02:41:52 - 02:41:58 - Vries, Dennis de de
  02:41:58 - 02:41:59 - Zweth, Rick van der
  02:41:59 - 02:42:30 - Dada-Anthonij, Venita
  02:42:30 - 02:42:58 - Vries, Dennis de de
  02:42:58 - 02:42:59 - Zweth, Rick van der
  02:42:59 - 02:43:23 - Dada-Anthonij, Venita
  02:43:23 - 02:45:00 - Vries, Dennis de de
  02:44:02 - 02:44:15 - Zweth, Rick van der
  02:44:58 - 02:45:02 - Zweth, Rick van der
  02:45:01 - 02:45:07 - Raaijmakers, Ilse
  02:45:07 - 02:49:00 - Vries, Dennis de de
  02:48:58 - 02:48:59 - Zweth, Rick van der
  02:49:01 - 02:49:15 - Otto, Juriaan
  02:49:17 - 02:50:41 - Vries, Dennis de de
  02:50:38 - 02:50:39 - Zweth, Rick van der
  02:50:40 - 02:50:59 - Jansen, Patrick
  02:50:47 - 02:52:42 - Vries, Dennis de de
  02:52:41 - 02:52:42 - Zweth, Rick van der
  02:52:43 - 02:53:14 - Alblas, Kirsten
  02:53:14 - 02:54:03 - Vries, Dennis de de
  02:54:01 - 02:54:03 - Zweth, Rick van der
  02:54:03 - 02:54:33 - Alblas, Kirsten
  02:54:33 - 02:57:14 - Vries, Dennis de de
  02:57:13 - 02:57:50 - Zweth, Rick van der
  02:57:19 - 02:57:21 - Dada-Anthonij, Venita
  02:57:31 - 02:57:49 - Dada-Anthonij, Venita
  02:57:51 - 02:58:02 - Vries, Dennis de de
  02:57:56 - 02:58:48 - Zweth, Rick van der
  02:58:47 - 02:59:04 - Vermeulen, Maartje
  02:59:02 - 03:00:12 - Zweth, Rick van der
  02:59:29 - 02:59:55 - Vermeulen, Maartje
  03:05:22 - 03:05:54 - Stellinga, Hessel
  03:05:53 - 03:05:58 - Schilderman, Susanne
  03:05:59 - - Stellinga, Hessel