Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 20 januari 2015

20:00 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Voorzitter Commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op:

 • dinsdagavond 20 januari 2015 van 20.00 tot 23.30 uur
 • donderdagochtend 22 januari 2015 van van 9.30 tot 11.30 uur
 • donderdagmiddag 22 januari 2015 is vervallen
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
 3. 3

  Verslag van de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 9 december 2014, ter vaststelling.
  GEHEIM Verslag van de besloten vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 4 december 2014, ter vaststelling.
  Verslag van de Subcommissie Controle & Financiën van 6 oktober 2014, ter kennisname.

 4. 4

  Aanbiedingsbrief Subcommissie Controle en Financiën aan commissie Mens en Samenleving inzake Auditrapport Transparantie begroting en verantwoording met bijlagen. Ter informatie.

 5. 5

 6. 6

  In de Politiewet 2012 staat dat gemeenten minimaal één keer in de vier jaar een Integraal Veiligheidsplan (IVP) maken dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Voor de gemeenteraad is het IVP het instrument om te sturen op lokaal veiligheidsbeleid en de aanpak van veiligheidsproblemen. In het Integraal Veiligheidsplan staan de doelen op het gebied van veiligheid opgenomen, de prioriteiten in de aanpak, de beoogde resultaten in de vorm van kwalitatieve en/of kwantitatieve doelstellingen en de manier waarop de problemen worden
  aangepakt. De gemeenteraad wordt gevraagd het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 vast te stellen.

 7. 7

  Geagendeerd door mevrouw Rajkowski (VVD), mevrouw Haage (PvdA) en mevrouw Metaal (CDA):

  • De fractie van de VVD is verheugd te lezen dat de gemeente druk bezig is om een drive in te realiseren en wil graag in gesprek over de mogelijkheden van een coffeeshop drive in en hoe wij hier als gemeente ruimte voor kunnen geven.
  • De fractie van de PvdA bespreekt graag met het college en de overige raadsfracties de voortgang in de initiatieven rondom nieuwe coffeeshops. Volgens de PvdA is het nodig om tot een diverser aanbod van coffeeshops te komen. Het tempo en de obstakels geschetst in de brief staan dit nu in de weg.
  • De fractie van het CDA wil graag in gesprek met college en andere partijen over de vertraging die het project voor een coffeeshop aan de rand van de stad lijkt op te lopen en hoe we daar als gemeente ruimte voor kunnen geven. Daarbij wil het CDA graag ook een reactie van "De Binnenstad Voorbij", aangezien zij tot nu toe aan dit initiatief gekoppeld waren, na besluitvorming in de vorige Raad.
 8. 8
  Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten Burgemeester
 9. 9

  De colleges van Bunnik, Houten, Nieuwegein, Lopik en Zeist hebben het bestuur van de BghU verzocht om toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht. Hiertoe dient de regeling te worden aangepast.

 10. 11
  Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Kreijkamp