Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 april 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 25 april 2024 09:44
Eind
donderdag 25 april 2024 22:18
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


- Beëdiging tijdelijk raadslid GroenLinks
- Benoeming lid Referendumcommissie

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:18:49 - 00:19:30 - Sungur, Mahmut
  00:19:32 - 00:19:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:43 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:07 - 10:08
 3. 5

  00:24:11 - 00:24:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:25 - - Dijksma, Sharon A.M.
 4. 7

  Moties

  Onderwerp
  M146 Samen aan het roer in het sociaal domein!
  M147 Overgangsjaar Sociale basis
  M148 Streef naar 30% zelfsturend bij opdrachten Sociale basis
  M149 Aflossen van studieschuld via IKB budget
  04:26:40 - 04:27:34 - Wilt, Berdien van der
  04:27:34 - 04:27:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:27:51 - 04:28:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:28:21 - 04:29:35 - Dijkstra, Gert
  04:29:36 - 04:29:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:42 - 04:30:53 - Dijkstra, Gert
  04:30:54 - 04:31:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:20 - 04:38:39 - Voortman, Linda
  04:33:20 - 04:33:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:22 - 04:33:32 - Wilt, Berdien van der
  04:34:04 - 04:34:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:34:07 - 04:34:22 - Raaijmakers, Ilse
  04:34:51 - 04:35:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:01 - 04:35:01 - Wilt, Berdien van der
  04:35:05 - 04:35:28 - Wilt, Berdien van der
  04:37:28 - 04:37:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:30 - 04:37:39 - Dijkstra, Gert
  04:37:43 - 04:37:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:38:40 - 04:38:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:03 - 04:40:02 - Sungur, Mahmut
  04:40:00 - 04:40:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:40:15 - 04:41:14 - Streefland, Rachel
  04:41:14 - 04:41:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:16 - 04:41:27 - Sungur, Mahmut
  04:41:27 - - Dijksma, Sharon A.M.
  11:32:29 - 11:32:31 - Zwanenberg, Pepijn
  11:32:34 - 11:32:56 - Zwanenberg, Pepijn
  11:33:08 - 11:33:24 - Zwanenberg, Pepijn
  11:33:35 - 11:33:55 - Zwanenberg, Pepijn
  11:34:04 - - Zwanenberg, Pepijn
 5. 8

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming Wijkcontactpersoon Oost
 6. 10

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Mevrouw Frédérique ten Berge te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht voor een periode van 4 jaar met als ingangsdatum de datum van dit raadsbesluit.
  2. Mevrouw Susan te Pas te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO scholen voor een periode van 4 jaar per 1 augustus 2024.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Herbenoeming leden Raad van Toezicht NUOVO en SPO Utrecht
  00:26:02 - 00:26:33 - Bosch, David
  00:26:19 - 00:26:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:26 - 00:26:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:32 - - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 11

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De bijgevoegde brief aan AVU vast te stellen als zienswijze op de programma- en productbegroting 2024 en het wijzigingsvoorstel voor de begroting van 2024, waarin de raad:
  a. aangeeft het eens te zijn met het door AVU gevoerde beleid;
  b. aangeeft dat de begroting van AVU voor 2025 realistisch is,
  c. aan AVU verzoekt een proces in te richten dat gericht is op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of eventueel worden beëindigd;
  d. akkoord gaat met de extra kosten voor de controles op de aanwezigheid op lachgascilinders in het restafval, zoals genoemd in de begrotingswijziging 2024;
  e. aan AVU benadrukt het standpunt van de gemeente Utrecht te vertegenwoordigen in de overleggen met AVR met betrekking tot de aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval;
  f. aan AVU verzoekt om de gemeenten tijdig te informeren over de schadevergoeding als gevolg van de aanwezigheid van de lachgascilinders in het restafval;
  g. aangeeft dat het proces correct gevolgd is, maar bij voorkeur de ontwerpbegroting eerder ontvangt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze programma- en productbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2025 en begrotingswijziging 2024
 8. 12

  Op 11 en 18 april heeft de commissie EDVW gedebatteerd over de Stopzetting van de samenwerking in Aardgasvrij Overvecht-Noord. De fracties CDA, VVD, UtrechtNu!, EenUtrecht, Volt, D66, Partij voor de Dieren en DENK agenderen dit onderwerp gelet op de impact en de actualiteit voor een afrondend spoeddebat in de gemeenteraad op 25 april a.s.
  CDA Utrecht zal, mede namens een deel van deze partijen, een motie indienen die de raad verzoekt om een raadsenquête (lichte variant) in te stellen. Ter informatie staat over dit middel meer toelichting in de bijlage en vindt u de verordening voor het recht van onderzoek bij dit agendapunt.
  Gezien de aard van het debat en conform het Reglement van Orde willen de agenderende fracties dat dit agendapunt vroeg op de dag plaatsvindt, aan het begin van de agenda, en dat er meteen na het debat gestemd gaat worden over de motie, zodat dit ruimte laat aan raadsleden om vervolgens eventueel ook andere moties in te dienen bij het volgende agendapunt.

  Moties

  Onderwerp
  M150 Verzoek tot initiatief van een raadsenquête
  M151 Verzoek aan de Rekenkamer voor een diepgaand onderzoek naar het project Aardgasvrij Overvecht-Noord
  00:27:46 - 00:27:57 - Graaf, Rik van der
  00:27:56 - 00:27:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:58 - 00:28:12 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:14 - 00:28:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:28 - 00:28:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:46 - 00:29:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:24 - 00:29:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:26 - 00:29:55 - Dijkstra, Gert
  00:29:55 - 00:30:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:36 - 00:32:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:42 - 00:33:12 - Peters, Ralph
  00:33:12 - 00:33:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:15 - 00:34:06 - Zwinkels, Jantine
  00:34:07 - 00:34:13 - Peters, Ralph
  00:34:08 - 00:34:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:34:15 - 00:34:28 - Zwinkels, Jantine
  00:34:27 - 00:35:05 - Peters, Ralph
  00:34:28 - 00:34:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:35:05 - 00:35:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:35:06 - 00:36:45 - Zwinkels, Jantine
  00:36:35 - 00:36:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:45 - 00:36:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:46 - 00:37:15 - Zweth, Rick van der
  00:37:15 - 00:37:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:17 - 00:38:22 - Zwinkels, Jantine
  00:38:22 - 00:38:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:23 - 00:38:50 - Zweth, Rick van der
  00:38:52 - 00:39:48 - Zwinkels, Jantine
  00:38:52 - 00:38:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:48 - 00:40:28 - Zweth, Rick van der
  00:39:48 - 00:39:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:25 - 00:40:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:27 - 00:41:28 - Zwinkels, Jantine
  00:41:07 - 00:41:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:19 - 00:41:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:28 - 00:41:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:31 - 00:41:57 - Bosch, David
  00:41:56 - 00:41:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:58 - 00:42:54 - Zwinkels, Jantine
  00:42:53 - 00:42:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:54 - 00:43:34 - Bosch, David
  00:43:35 - 00:44:35 - Zwinkels, Jantine
  00:43:35 - 00:43:36 - Bosch, David
  00:43:36 - 00:43:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:35 - 00:44:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:36 - 00:45:16 - Graaf, Rik van der
  00:45:16 - 00:45:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:18 - 00:46:19 - Zwinkels, Jantine
  00:46:19 - 00:46:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:20 - 00:46:55 - Graaf, Rik van der
  00:46:54 - 00:46:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:57 - 00:47:50 - Zwinkels, Jantine
  00:47:48 - 00:47:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:57 - 00:48:30 - Graaf, Rik van der
  00:48:27 - 00:48:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:31 - 00:49:04 - Zwinkels, Jantine
  00:48:48 - 00:48:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:04 - 00:49:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:08 - 00:49:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:13 - 00:49:14 - Zwinkels, Jantine
  00:49:36 - 00:51:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:05 - 00:51:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:07 - 00:51:47 - Heijne, Rachel
  00:51:48 - 00:51:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:49 - 00:52:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:54 - 00:52:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:55 - 00:53:10 - Heijne, Rachel
  00:53:10 - 00:54:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:11 - 00:53:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:06 - 00:54:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:07 - 00:54:50 - Heijne, Rachel
  00:54:51 - 00:55:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:03 - 00:55:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:08 - 00:55:32 - Heijne, Rachel
  00:55:34 - 00:55:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:34 - 00:56:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:35 - 00:55:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:27 - 00:56:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:31 - 00:56:54 - Peters, Ralph
  00:56:56 - 00:57:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:25 - 00:57:35 - Peters, Ralph
  00:57:25 - 00:57:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:36 - 00:57:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:48 - 00:58:02 - Peters, Ralph
  00:57:49 - 00:57:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:03 - 01:00:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:00 - 00:59:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:03 - 01:00:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:04 - 01:00:31 - Zweth, Rick van der
  01:00:30 - 01:00:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:31 - 01:01:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:16 - 01:01:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:16 - 01:01:57 - Zweth, Rick van der
  01:01:57 - 01:01:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:58 - 01:02:59 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:58 - 01:03:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:01 - 01:03:39 - Zweth, Rick van der
  01:03:40 - 01:03:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:41 - 01:04:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:39 - 01:04:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:57 - 01:05:35 - Heijne, Rachel
  01:05:28 - 01:05:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:37 - 01:05:40 - Heijne, Rachel
  01:05:49 - 01:05:51 - Snijder, Ruben
  01:05:52 - 01:06:11 - Snijder, Ruben
  01:06:14 - 01:07:29 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:14 - 01:07:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:28 - 01:07:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:34 - 01:07:38 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:37 - 01:07:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:57 - 01:10:38 - Bosch, David
  01:10:39 - 01:11:05 - Zweth, Rick van der
  01:10:39 - 01:10:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:11:02 - 01:11:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:11:05 - 01:11:33 - Bosch, David
  01:11:32 - 01:11:51 - Zweth, Rick van der
  01:11:32 - 01:11:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:11:46 - 01:12:51 - Bosch, David
  01:11:53 - 01:11:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:12:48 - 01:12:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:12:49 - 01:13:14 - Zweth, Rick van der
  01:13:02 - 01:13:04 - Bosch, David
  01:13:14 - 01:13:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:13:15 - 01:13:51 - Bosch, David
  01:13:55 - 01:13:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:23 - 01:15:16 - Dijkstra, Gert
  01:15:18 - 01:15:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:15:21 - 01:15:42 - Heijne, Rachel
  01:15:43 - 01:16:50 - Dijkstra, Gert
  01:16:51 - 01:17:20 - Heijne, Rachel
  01:16:53 - 01:16:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:17:21 - 01:18:22 - Dijkstra, Gert
  01:18:23 - 01:18:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:18:23 - 01:18:46 - Heijne, Rachel
  01:18:46 - 01:18:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:18:47 - 01:19:56 - Dijkstra, Gert
  01:19:56 - 01:19:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:19:57 - 01:20:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:08 - 01:20:28 - Dijkstra, Gert
  01:20:29 - 01:20:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:20:40 - 01:20:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:20:56 - 01:22:11 - Passier, Charlotte
  01:22:09 - 01:22:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:22:17 - 01:22:56 - Peters, Ralph
  01:22:43 - 01:22:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:06 - 01:25:01 - Heuven, Maarten van
  01:25:02 - 01:25:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:09 - 01:26:12 - Heijne, Rachel
  01:25:17 - 01:25:18 - Heuven, Maarten van
  01:26:12 - 01:26:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:13 - 01:26:37 - Heuven, Maarten van
  01:26:37 - 01:26:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:38 - 01:26:59 - Heijne, Rachel
  01:27:00 - 01:27:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:27:00 - 01:27:18 - Heuven, Maarten van
  01:27:19 - 01:27:35 - Heijne, Rachel
  01:27:20 - 01:27:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:27:35 - 01:28:00 - Heuven, Maarten van
  01:28:00 - 01:28:28 - Peters, Ralph
  01:28:00 - 01:28:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:28 - 01:28:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:29 - 01:28:57 - Heuven, Maarten van
  01:28:59 - 01:29:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:03 - 01:30:01 - Heuven, Maarten van
  01:30:02 - 01:30:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:26 - 01:32:11 - Peters, Ralph
  01:32:12 - 01:32:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:16 - 01:32:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:32:41 - 01:32:59 - Peters, Ralph
  01:32:59 - 01:33:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:00 - 01:33:13 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:15 - 01:33:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:15 - 01:33:40 - Peters, Ralph
  01:33:40 - 01:33:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:42 - 01:34:15 - Zwinkels, Jantine
  01:34:15 - 01:34:52 - Peters, Ralph
  01:34:52 - 01:34:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:53 - 01:35:21 - Zwinkels, Jantine
  01:35:19 - 01:35:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:20 - 01:35:46 - Peters, Ralph
  01:35:46 - 01:35:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:48 - 01:36:39 - Passier, Charlotte
  01:36:39 - 01:37:10 - Peters, Ralph
  01:36:39 - 01:36:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:12 - 01:37:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:13 - 01:37:29 - Passier, Charlotte
  01:37:30 - 01:37:57 - Peters, Ralph
  01:37:59 - 01:38:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:04 - 01:38:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:38:17 - 01:38:25 - Peters, Ralph
  01:38:26 - 01:38:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:27 - 01:38:30 - Hoonte, Gertjan te
  01:38:31 - 01:38:51 - Peters, Ralph
  01:38:51 - 01:38:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:53 - 01:39:13 - Heuven, Maarten van
  01:39:14 - 01:39:17 - Peters, Ralph
  01:39:19 - 01:39:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:19 - 01:39:33 - Heuven, Maarten van
  01:39:33 - 01:40:25 - Peters, Ralph
  01:40:25 - 01:40:39 - Heuven, Maarten van
  01:40:28 - 01:40:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:38 - 01:40:53 - Peters, Ralph
  01:40:53 - 01:41:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:10 - 01:41:29 - Hessel, Yvonne
  01:41:29 - 01:42:02 - Peters, Ralph
  01:42:03 - 01:42:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:04 - 01:43:05 - Hessel, Yvonne
  01:42:26 - 01:43:31 - Peters, Ralph
  01:43:01 - 01:43:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:29 - 01:43:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:41 - 01:43:54 - Sungur, Mahmut
  01:43:54 - 01:44:06 - Peters, Ralph
  01:44:07 - 01:44:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:09 - 01:44:34 - Sungur, Mahmut
  01:44:34 - 01:44:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:44 - 01:44:58 - Paalman, Victor
  01:44:57 - 01:44:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:00 - 01:45:21 - Hessel, Yvonne
  01:45:21 - 01:45:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:25 - 01:46:41 - Heijne, Rachel
  01:46:41 - 01:46:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:42 - 01:46:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:46:53 - 01:47:07 - Heijne, Rachel
  01:46:53 - 01:46:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:08 - 01:47:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:10 - 01:47:59 - Graaf, Rik van der
  01:47:12 - 01:47:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:58 - 01:48:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:03 - 01:48:21 - Snijder, Ruben
  01:48:22 - 01:48:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:23 - 01:48:42 - Zwinkels, Jantine
  01:48:44 - 01:48:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:45 - 01:48:53 - Snijder, Ruben
  01:48:54 - 01:49:17 - Zwinkels, Jantine
  01:48:54 - 01:48:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:17 - 01:49:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:18 - 01:49:36 - Snijder, Ruben
  01:49:38 - 01:49:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:39 - 01:49:55 - Zwinkels, Jantine
  01:49:55 - 01:49:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:59 - 01:50:58 - Zweth, Rick van der
  01:50:58 - 01:50:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:59 - 01:51:17 - Heuven, Maarten van
  01:51:18 - 01:51:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:18 - 01:51:29 - Zweth, Rick van der
  01:51:30 - 01:51:34 - Heuven, Maarten van
  01:51:30 - 01:51:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:34 - 01:52:01 - Zweth, Rick van der
  01:52:01 - 01:52:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:52:08 - 01:52:49 - Paalman, Victor
  01:52:51 - 01:53:31 - Zweth, Rick van der
  01:53:31 - 01:53:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:33 - 01:53:44 - Hoonte, Gertjan te
  01:53:45 - 01:54:24 - Zweth, Rick van der
  01:53:45 - 01:53:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:24 - 01:54:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:25 - 01:54:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:29 - 01:55:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:27 - 01:57:41 - Hooijdonk, Lot van
  01:57:40 - 01:57:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:55 - 01:58:40 - Hooijdonk, Lot van
  01:58:40 - 01:58:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:50 - 01:58:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:50 - 02:00:41 - Hooijdonk, Lot van
  02:00:39 - 02:00:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:40 - 02:00:47 - Dijkstra, Gert
  02:00:47 - 02:01:04 - Hooijdonk, Lot van
  02:01:05 - 02:01:08 - Dijkstra, Gert
  02:01:06 - 02:01:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:12 - 02:01:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:13 - 02:01:14 - Hooijdonk, Lot van
  02:01:14 - 02:01:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:15 - 02:01:30 - Bosch, David
  02:01:31 - 02:01:48 - Hooijdonk, Lot van
  02:01:46 - 02:01:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:49 - 02:02:36 - Hooijdonk, Lot van
  02:02:34 - 02:02:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:36 - 02:02:48 - Bosch, David
  02:02:48 - 02:03:12 - Hooijdonk, Lot van
  02:03:12 - 02:03:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:13 - 02:05:01 - Hooijdonk, Lot van
  02:04:35 - 02:04:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:00 - 02:05:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:01 - 02:05:34 - Zwinkels, Jantine
  02:05:33 - 02:05:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:35 - 02:05:41 - Hooijdonk, Lot van
  02:05:40 - 02:06:05 - Bosch, David
  02:05:46 - 02:06:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:05 - 02:06:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:21 - 02:07:13 - Hooijdonk, Lot van
  02:07:13 - 02:07:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:14 - 02:07:45 - Zwinkels, Jantine
  02:07:45 - 02:07:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:46 - 02:08:15 - Hooijdonk, Lot van
  02:08:14 - 02:08:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:15 - 02:08:31 - Zwinkels, Jantine
  02:08:32 - 02:08:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:36 - 02:09:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:09:00 - 02:09:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:02 - 02:09:37 - Hooijdonk, Lot van
  02:09:36 - 02:09:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:38 - 02:10:02 - Hessel, Yvonne
  02:10:00 - 02:10:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:14 - 02:10:24 - Hessel, Yvonne
  02:10:27 - 02:10:29 - Hooijdonk, Lot van
  02:10:31 - 02:10:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:10 - 02:34:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:52 - 02:35:07 - Zwinkels, Jantine
  02:35:07 - 02:35:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:07 - 02:35:08 - Zwinkels, Jantine
  02:35:22 - 02:35:43 - Zwinkels, Jantine
  02:35:43 - 02:36:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:02 - 02:36:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:18 - 02:36:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:49 - 02:37:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:38 - - Dijksma, Sharon A.M.
 9. 13

  Op 11 en 18 april heeft de commissie EDVW gedebatteerd over de Stopzetting van de samenwerking in Aardgasvrij Overvecht-Noord. De fracties CDA, VVD, UtrechtNu!, EenUtrecht, Volt, D66, Partij voor de Dieren en DENK agenderen dit onderwerp gelet op de impact en de actualiteit voor een afrondend spoeddebat in de gemeenteraad op 25 april a.s.
  D66 zal één of meerdere moties indienen om richting en kaders mee te geven over de herijking hoe we Overvecht noord van het gas af krijgen
  EenUtrecht komt met een motie/voorstel om in de energietransitie vanaf nu nadrukkelijker meer ruimte vrij te maken voor lokale energie-initiatieven.

  Moties

  Onderwerp
  M152 Motie van wantrouwen
  M153 Gemeenteraad te laat gewaarschuwd over serieuze risico's warmtenet Eneco
  M154 Lokale energie-initiatieven nu serieus opnemen in scenario’s energietransitie
  M155 Zonder dogma’s kijken naar nieuwe plannen
  11:34:26 - 11:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  11:34:28 - 11:34:29 - Zwanenberg, Pepijn
  11:34:30 - 11:34:40 - Bosch, David
  11:34:40 - 11:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  11:34:49 - - Zwanenberg, Pepijn
 10. 14

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Het Ontwikkelingskader Detailhandel 2012 paragraaf V.4 over standplaatsen aan te passen, zodat branchering mogelijk wordt, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. Branchering vindt plaats op basis van type product per type standplaats, namelijk
  i. food en bloemen/planten op ‘dagstandplaatsen bij winkelgebieden’
  ii. versbereide waren en bloemen/planten op ‘verspreide dagstandplaatsen’
  iii. seizoensgebonden producten op seizoensstandplaatsen;
  b. Selectie vindt plaats op basis van duurzaamheid en binding met een wijk;
  c. De verschillende typen standplaatsen waarvoor vergunningen kunnen worden afgegeven zijn:
  i. dagstandplaatsen (zowel bij winkelgebieden als verspreide locaties)
  ii. seizoensstandplaatsen
  iii. incidentele standplaatsen
  iv. mobiele verkooppunten;
  d. De toepassing van een maximumstelsel;
  en een aantal verduidelijkingen ten opzichte van het huidige ontwikkelingskader, waaronder het mobiele karakter van de standplaatsen.
  2. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Standplaatsen vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen:
  a. De bestaande afdeling 5.3 Straathandel wordt gesplitst in twee aparte afdelingen zodat duidelijk is welke regels voor de standplaatsen en venten gelden;
  b. Het opnemen van de aanwijzingsbevoegdheid van het college voor het aanwijzen van locaties waar standplaatsen ingenomen mogen worden en waar venten niet mogelijk is;
  c. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college (voorhangprocedure) over het verwijderen van locaties voor dag- en seizoenstandplaatsen uit het Aanwijzingsbesluit standplaatsen voordat het college daar een besluit over neemt;
  d. het samenvoegen en vereenvoudigen van de regels over het innemen van een standplaats in afdeling 5.3 van APV.
  3. Aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid te delegeren om het omgevingsplan zo te wijzigen dat de locaties voor standplaatsen uit het concept ‘Aanwijzingsbesluit artikel 5.13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, standplaatsen’ hierin worden vastgelegd.
  4. De wijziging van de Legesverordening gemeente Utrecht 2024 en bijbehorende tarieventabel, bestaande uit redactionele wijzigingen, vast te stellen.
  5. Het gewijzigde ‘Ontwikkelingskader Detailhandel 2012’ op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van het huidige ‘Ontwikkelingskader Detailhandel 2012 ’ als onderdeel van het thematisch beleid van de omgevingsvisie en de internetpagina omgevingsvisie.utrecht.nl hierbij.

  Amendementen

  Onderwerp
  A32 Verkoop geen levende dieren op de standplaatsen
  A33 Langere vergunningsduur standplaatshouders
  A34 Niet-verrijdbare verkoopinrichtingen standplaatshouders

  Moties

  Onderwerp
  M156 Onder verduurzamen valt ook plantaardig en gezond
  M157 Betrek de wijk bij binding met de wijk
  M158 Stimuleer ondernemerschap
  M159 Denk aan niet-verrijdbare verkoopinrichtingen standplaatshouders
  M160 Denk ook aan persoonlijke omstandigheden van ondernemers
  M161 Voorwaarden Standplaatsvergunning Broddelwerk

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging Ontwikkelingskader Detailhandel 2012, APV Utrecht 2010, standplaatsen en legesverordening gemeente Utrecht 2024
  04:42:02 - 04:42:06 - Stellinga, Hessel
  04:42:07 - 04:42:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:34 - 04:43:46 - Sasbrink, Anne
  04:43:15 - 04:43:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:45 - 04:43:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:47 - 04:43:55 - Peters, Ralph
  04:43:56 - 04:44:00 - Sasbrink, Anne
  04:44:00 - 04:44:13 - Peters, Ralph
  04:44:14 - 04:44:26 - Sasbrink, Anne
  04:44:28 - 04:44:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:56 - 04:45:57 - Al-Saqaff, Mariam
  04:45:56 - 04:45:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:45:59 - 04:46:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:17 - 04:47:35 - Peters, Ralph
  04:47:34 - 04:47:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:37 - 04:47:44 - Peters, Ralph
  04:47:45 - 04:47:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:53 - 04:48:11 - Peters, Ralph
  04:48:12 - 04:48:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:14 - 04:48:25 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:25 - 04:48:40 - Peters, Ralph
  04:48:43 - 04:48:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:12 - 04:50:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:34 - 04:50:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:22 - 04:51:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:13 - 04:52:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:16 - 04:52:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:20 - 04:53:14 - Graaf, Rik van der
  04:53:13 - 04:53:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:25 - 04:53:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:53 - 04:55:01 - Stellinga, Hessel
  04:55:02 - 04:55:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:07 - 04:56:02 - Bode, Linda
  04:56:00 - 04:56:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:06 - 04:56:47 - Talhaoui, Mohamed
  04:56:47 - 04:56:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:50 - 04:57:24 - Fattal, Mahaar
  04:57:24 - 04:57:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:29 - 04:58:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:44 - 05:05:18 - Hessel, Yvonne
  04:58:59 - 04:59:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:25 - 05:03:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:31 - 05:03:38 - Al-Saqaff, Mariam
  05:05:18 - 05:05:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:05:27 - 05:06:20 - Sungur, Mahmut
  05:06:21 - 05:06:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:15:53 - 05:16:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:30 - 05:24:42 - Schilderman, Susanne
  05:24:41 - 05:24:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:24:43 - 05:24:52 - Hessel, Yvonne
  05:24:53 - 05:25:12 - Schilderman, Susanne
  05:25:13 - 05:25:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:25:21 - 05:25:26 - Peters, Ralph
  05:25:25 - 05:25:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:25:29 - 05:25:51 - Sungur, Mahmut
  05:25:41 - 05:25:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:25:51 - 05:25:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:25:55 - 05:27:08 - Bosch, David
  05:26:09 - 05:26:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:26:29 - 05:27:20 - Schilderman, Susanne
  05:27:21 - - Dijksma, Sharon A.M.
  11:35:19 - 11:35:36 - Zwanenberg, Pepijn
  11:35:53 - 11:36:06 - Zwanenberg, Pepijn
  11:36:16 - 11:36:34 - Zwanenberg, Pepijn
  11:36:34 - 11:36:54 - Bosch, David
  11:36:55 - 11:36:56 - Zwanenberg, Pepijn
  11:36:56 - 11:37:09 - Al-Saqaff, Mariam
  11:37:08 - 11:37:10 - Zwanenberg, Pepijn
  11:37:10 - 11:37:22 - Stellinga, Hessel
  11:37:23 - 11:37:25 - Zwanenberg, Pepijn
  11:37:25 - 11:37:28 - Sungur, Mahmut
  11:37:30 - 11:37:31 - Zwanenberg, Pepijn
  11:37:39 - 11:38:01 - Zwanenberg, Pepijn
  11:38:09 - 11:38:25 - Zwanenberg, Pepijn
  11:38:34 - 11:38:46 - Zwanenberg, Pepijn
  11:38:58 - 11:39:18 - Zwanenberg, Pepijn
  11:39:18 - 11:39:27 - Bosch, David
  11:39:29 - 11:39:30 - Zwanenberg, Pepijn
  11:39:41 - - Zwanenberg, Pepijn
 11. 15

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De wijziging van de Verordening parkeerbelastingen vast te stellen, waarmee het hele grondgebied van de gemeente wordt aangewezen als gebied waar parkeerbelasting wordt geheven zonder voorafgaande draagvlakmeting zoals bedoeld in artikel 10 en waarbij voor nieuwe gebieden wordt uitgegaan van het tarief van de B1 zone:
  a. met een indeling van de gemeente - waar nog geen parkeerbelasting is ingevoerd of gepland - in drie blokken voor invoeren van de belastingplicht op basis van (verwachte) parkeerdruk zoals aangegeven in de Verordening Parkeerbelastingen.
  b. met een afwegingskader voor prioritering van gebieden binnen een blok met de volgende criteria:
  - Oplevering bouwontwikkelingen
  - parkeerdruk
  - aantal meldingen;
  c. met als basisvenstertijd - tijdsperiode waarbinnen belastingplicht geldt - voor rustige woonwijken van maandag tot en met vrijdag van 6 uur – 11 uur en een ruimere venstertijd waar dit nodig is en/of waar inwoners of bedrijven om verzoeken, en op termijn te streven naar venstertijden over de hele dag als de raad heeft geoordeeld dat de bereikbaarheid ook zonder auto op orde is;
  d. met de randvoorwaarde dat de prioritering van blok 2 en 3 of het wijzigen van deze blokken ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad voordat in deze blokken parkeerbelasting wordt geheven;
  e. met de prioritering van de gebieden in blok 1 zoals opgenomen in de gewijzigde Verordening parkeerbelastingen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A35 Laat de buurt zelf stemmen over invoeren betaald parkeren
  A36 Geen betaald parkeren in blokken 2 en 3
  A37 Geen delen van Leidsche Rijn in blok 1
  A38 Geen streven naar uitbreiden venstertijden
  A39 Ook bereikbaarheid in het afwegingskader voor prioritering gebieden binnen een blok
  A40 Betaald parkeren alleen voor een stad op mensenmaat
  A41 Meten is weten
  A42 Geen streven naar uitbreiden venstertijden

  Moties

  Onderwerp
  M162 Laag tarief voor woonwijken
  M163 Gratis parkeervergunning voor inwoners die kwijtschelding krijgen voor gemeentebelastingen
  M164 Parkeervergunning en Parkeerboete naar draagkracht
  M165 Meer parkeervergunningen per adres in nieuwe gebieden
  M166 Bereikbaar Utrecht
  M167 Kom doelgroepen tegemoet
  M168 Bied maatwerk bij sportaccomodaties
  M169 Alternatieven op orde bij betaald parkeren
  M170 Kom tot een oplossing met de politie
  M171 Weer pick-ups en SUV's uit Utrechtse straten

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging van de Verordening Parkeerbelasting 2024 voor het heffen van parkeerbelasting voor het heffen van parkeerbelasting stadsbreed
  05:28:19 - 05:30:24 - Meerding, Tess
  05:29:56 - 05:29:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:30:05 - 05:30:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:30:07 - 05:30:12 - Sungur, Mahmut
  05:30:13 - 05:30:15 - Sungur, Mahmut
  05:30:24 - 05:30:28 - Sungur, Mahmut
  05:30:25 - 05:30:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:30:29 - 05:32:00 - Meerding, Tess
  05:30:52 - 05:30:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:31:11 - 05:31:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:31:57 - 05:31:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:32:01 - 05:33:13 - Meerding, Tess
  05:32:33 - 05:32:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:33:13 - 05:33:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:33:16 - 05:33:41 - Meerding, Tess
  05:33:42 - 05:33:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:34:03 - 05:36:14 - Sungur, Mahmut
  05:35:28 - 05:35:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:35:49 - 05:35:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:36:10 - 05:36:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:36:13 - 05:36:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:36:33 - 05:37:37 - Passier, Charlotte
  05:37:36 - 05:37:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:37:38 - 05:38:46 - Passier, Charlotte
  05:38:46 - 05:38:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:39:18 - 05:42:25 - Steeg, Bert van
  05:40:11 - 05:40:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:40:53 - 05:40:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:41:31 - 05:41:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:42:20 - 05:42:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:42:42 - 05:44:18 - Graaf, Rik van der
  05:44:10 - 05:44:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:44:15 - 05:44:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:44:17 - 05:44:30 - Bosch, David
  05:44:31 - 05:44:57 - Graaf, Rik van der
  05:44:59 - 05:44:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:45:00 - 05:45:22 - Sungur, Mahmut
  05:45:22 - 05:45:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:45:22 - 05:45:24 - Graaf, Rik van der
  05:45:29 - 05:47:29 - Graaf, Rik van der
  05:46:05 - 05:46:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:47:26 - 05:47:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:47:33 - 05:47:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:47:55 - 05:49:38 - Vasters, Joost
  05:49:33 - 05:49:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:49:36 - 05:49:46 - Steeg, Bert van
  05:49:47 - 05:50:04 - Vasters, Joost
  05:50:05 - 05:50:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:50:06 - 05:50:14 - Steeg, Bert van
  05:50:13 - 05:50:42 - Vasters, Joost
  05:50:45 - 05:50:51 - Vasters, Joost
  05:50:45 - 05:50:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:50:47 - 05:51:02 - Meerding, Tess
  05:51:02 - 05:51:41 - Vasters, Joost
  05:51:41 - 05:51:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:51:42 - 05:51:55 - Meerding, Tess
  05:51:55 - 05:52:41 - Vasters, Joost
  05:52:41 - 05:52:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:52:43 - 05:52:54 - Sungur, Mahmut
  05:52:54 - 05:53:28 - Vasters, Joost
  05:53:29 - 05:53:48 - Sungur, Mahmut
  05:53:29 - 05:53:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:53:49 - 05:54:13 - Vasters, Joost
  05:54:13 - 05:54:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:54:14 - 05:54:39 - Sungur, Mahmut
  05:54:40 - 05:54:52 - Vasters, Joost
  05:54:51 - 05:54:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:54:52 - 05:55:14 - Dekkers, Fred
  05:55:12 - 05:55:32 - Vasters, Joost
  05:55:34 - 05:55:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:55:35 - 05:55:47 - Steeg, Bert van
  05:55:47 - 05:56:48 - Vasters, Joost
  05:56:18 - 05:56:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:28 - 05:56:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:48 - 05:56:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:56:51 - 05:57:16 - Dekkers, Fred
  05:56:53 - 05:57:30 - Nolten, Stevie
  05:57:30 - 05:57:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:57:31 - 05:58:25 - Bosch, David
  05:58:03 - 05:58:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:58:24 - 05:58:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:58:31 - 06:00:12 - Talhaoui, Mohamed
  06:00:12 - 06:00:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:00:14 - 06:01:22 - Dekkers, Fred
  06:01:23 - 06:01:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:01:28 - 06:01:45 - Dijkstra, Gert
  06:01:47 - 06:01:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:01:51 - 06:02:28 - Hessel, Yvonne
  06:02:29 - 06:02:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:02:40 - 06:02:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:02:53 - 06:08:57 - Hooijdonk, Lot van
  06:08:59 - 06:09:24 - Sungur, Mahmut
  06:08:59 - 06:08:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:09:24 - 06:09:41 - Hooijdonk, Lot van
  06:09:41 - 06:09:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:09:42 - 06:10:02 - Sungur, Mahmut
  06:10:02 - 06:10:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:02 - 06:10:38 - Hooijdonk, Lot van
  06:10:37 - 06:10:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:10:38 - 06:10:47 - Sungur, Mahmut
  06:10:48 - 06:12:46 - Hooijdonk, Lot van
  06:11:15 - 06:11:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:12:45 - 06:12:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:12:47 - 06:13:07 - Talhaoui, Mohamed
  06:13:07 - 06:13:27 - Hooijdonk, Lot van
  06:13:27 - 06:13:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:13:28 - 06:13:44 - Talhaoui, Mohamed
  06:13:44 - 06:16:41 - Hooijdonk, Lot van
  06:14:14 - 06:14:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:16:41 - 06:16:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:16:43 - 06:17:03 - Steeg, Bert van
  06:17:04 - 06:17:37 - Hooijdonk, Lot van
  06:17:37 - 06:17:46 - Steeg, Bert van
  06:17:37 - 06:17:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:17:46 - 06:17:57 - Hooijdonk, Lot van
  06:17:59 - 06:18:08 - Steeg, Bert van
  06:17:59 - 06:18:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:18:08 - 06:22:25 - Hooijdonk, Lot van
  06:22:25 - 06:22:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:22:26 - 06:22:53 - Graaf, Rik van der
  06:22:53 - 06:23:28 - Hooijdonk, Lot van
  06:23:29 - 06:23:45 - Graaf, Rik van der
  06:23:29 - 06:23:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:23:46 - 06:24:00 - Hooijdonk, Lot van
  06:24:00 - 06:24:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:24:01 - 06:24:18 - Graaf, Rik van der
  06:24:19 - 06:24:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:24:28 - 06:24:40 - Meerding, Tess
  06:24:43 - 06:25:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:25:09 - 06:26:07 - Sungur, Mahmut
  06:25:11 - 06:25:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:06 - 06:26:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:26:32 - 06:26:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  11:39:57 - 11:40:10 - Steeg, Bert van
  11:40:12 - 11:40:23 - Zwanenberg, Pepijn
  11:40:34 - 11:40:50 - Zwanenberg, Pepijn
  11:41:00 - 11:41:18 - Zwanenberg, Pepijn
  11:41:27 - 11:41:45 - Zwanenberg, Pepijn
  11:41:56 - 11:42:10 - Zwanenberg, Pepijn
  11:42:16 - 11:42:19 - Zwanenberg, Pepijn
  11:42:28 - 11:42:46 - Zwanenberg, Pepijn
  11:42:45 - 11:43:01 - Steeg, Bert van
  11:43:01 - 11:43:02 - Zwanenberg, Pepijn
  11:43:14 - 11:43:30 - Zwanenberg, Pepijn
  11:43:40 - 11:43:49 - Zwanenberg, Pepijn
  11:43:48 - 11:44:01 - Pagter, Marijn de
  11:44:02 - 11:44:03 - Zwanenberg, Pepijn
  11:44:04 - 11:44:16 - Bosch, David
  11:44:18 - 11:44:19 - Zwanenberg, Pepijn
  11:44:20 - 11:44:26 - Passier, Charlotte
  11:44:26 - 11:44:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:44:28 - 11:44:33 - Sungur, Mahmut
  11:44:35 - 11:44:39 - Zwanenberg, Pepijn
  11:44:40 - 11:44:54 - Paalman, Victor
  11:44:56 - 11:44:57 - Zwanenberg, Pepijn
  11:45:06 - 11:45:24 - Zwanenberg, Pepijn
  11:45:38 - 11:45:57 - Zwanenberg, Pepijn
  11:46:09 - 11:46:25 - Zwanenberg, Pepijn
  11:46:34 - 11:46:48 - Zwanenberg, Pepijn
  11:46:49 - 11:47:01 - Pagter, Marijn de
  11:47:03 - 11:47:04 - Zwanenberg, Pepijn
  11:47:13 - 11:47:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:47:38 - 11:47:50 - Zwanenberg, Pepijn
  11:47:49 - 11:47:55 - Bosch, David
  11:47:57 - 11:47:58 - Zwanenberg, Pepijn
  11:48:07 - 11:48:25 - Zwanenberg, Pepijn
  11:48:34 - 11:48:51 - Zwanenberg, Pepijn
  11:49:00 - 11:49:16 - Zwanenberg, Pepijn
  11:49:16 - 11:49:23 - Bosch, David
  11:49:25 - 11:49:26 - Zwanenberg, Pepijn
  11:49:37 - 11:49:57 - Zwanenberg, Pepijn
  11:49:56 - 11:50:07 - Bosch, David
  11:50:09 - 11:50:16 - Zwanenberg, Pepijn
  11:50:17 - 11:50:29 - Paalman, Victor
  11:50:31 - 11:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  11:50:43 - - Zwanenberg, Pepijn
 12. 16

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om de wijzigingen in Bestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad te verwerken, met als belangrijkste wijzigingen:
  a. Aanpassing van de tekst over parkeren in paragraaf 4.2.1.
  b. Het van toepassing verklaren van de algemene regels van het ‘Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht’.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan “Museumhotel, Binnenstad” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPMUSEUMHOTELBINNE-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPMUSEUMHOTELBINNE VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan in het plangebied een museumhotel mogelijk is met maximaal 84 kamers, ruimte voor expositie en een terras.

  Moties

  Onderwerp
  M172 Museumhotel opnieuw de participatie in!

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad
  06:27:22 - 06:27:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:27:25 - 06:28:00 - Stellinga, Hessel
  06:28:01 - 06:28:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:28:10 - 06:28:15 - Stellinga, Hessel
  06:28:45 - 06:29:05 - Dekkers, Fred
  06:29:19 - 06:29:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:29:22 - 06:30:55 - Eerenberg, Eelco
  06:30:56 - 06:30:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:30:57 - 06:31:01 - Stellinga, Hessel
  06:31:03 - 06:31:18 - Eerenberg, Eelco
  06:31:18 - 06:31:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:31:19 - 06:31:23 - Stellinga, Hessel
  06:31:25 - 06:31:44 - Eerenberg, Eelco
  06:31:45 - 06:31:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:31:47 - 06:32:21 - Eerenberg, Eelco
  06:32:21 - 06:32:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:46:38 - - Dijksma, Sharon A.M.
  11:51:10 - 11:51:18 - Stellinga, Hessel
  11:51:14 - 11:51:33 - Zwanenberg, Pepijn
  11:51:32 - 11:51:55 - Hoonte, Gertjan te
  11:51:55 - 11:52:20 - Zwanenberg, Pepijn
  11:52:30 - 11:52:41 - Zwanenberg, Pepijn
  11:52:41 - 11:52:53 - Heuven, Maarten van
  11:52:53 - 11:52:55 - Zwanenberg, Pepijn
  11:52:55 - 11:53:12 - Stellinga, Hessel
  11:53:12 - 11:53:13 - Zwanenberg, Pepijn
  11:53:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 13. 16.1

 14. 17

  Status: B


  De indiener van de burgeragendering verzoekt de raad om in gesprek te gaan over het energiezuiniger maken van nieuwbouwwoningen. Hij stelt voor om de de Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)-eisen voor gemeente Utrecht aan te scherpen en om bij nieuwbouw van woningen die op stadsverwarming worden aangesloten de zogenaamde kwaliteitsverklaring, waarvan gunstige waarden worden gebruikt in de BENG-berekening, niet meer te accepteren.

  Moties

  Onderwerp
  M173 Laat geen kans lopen om energiezuinig te nieuwbouwen
  06:47:29 - 06:48:40 - Dijkstra, Gert
  06:48:41 - 06:48:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:44 - 06:48:51 - Graaf, Rik van der
  06:48:52 - 06:49:13 - Dijkstra, Gert
  06:49:15 - 06:49:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:49:43 - 06:50:38 - Hooijdonk, Lot van
  06:50:38 - 06:50:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:41 - 06:51:14 - Dijkstra, Gert
  06:51:14 - 06:51:37 - Hooijdonk, Lot van
  06:51:37 - 06:51:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:58 - 06:52:12 - Meerding, Tess
  06:52:13 - 06:52:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:17 - 06:52:22 - Hooijdonk, Lot van
  06:52:24 - - Dijksma, Sharon A.M.
  06:52:35 - 06:52:37 - Meerding, Tess
 15. 18

  Status: B


  Op 15 februari jl. heeft de commissie MGOR gediscussieerd over ‘Uitbreiden buurtgroen in zelfbeheer’. De fracties EenUtrecht en PvdD willen graag de raad een drietal voorstellen voorleggen ter afronding van dit debat. EenUtrecht zal de raad voorstellen om het actieplan buurgroen in zelfbeheer te actualiseren en ditmaal ook expliciet als kader in de Raad vast te leggen. Daarnaast zal EenUtrecht een voorstel doen om het informeel groen van plantenbakken en boomspiegels uit te breiden met kleine stukken openbaar groen en een voorstel om de wijkopzichter ruimte te geven om af te wijken van de kaders ten gunste van meer informeel groen. Tot slot zal de PvdD een voorstel inbrengen om biodiversiteit mee te nemen bij zelfbeheerovereenkomsten.

  Moties

  Onderwerp
  M174 Biodiversiteit bij zelfbeheer
  M175 Uitwerken kader zelfbeheer openbaar groen
  M176 Uitbreiden informeel zelfbeheer bestaand openbaar groen
  M177 Ruimte voor afwijking bij informeel zelfbeheer openbaar groen
  M178 Uitwerken kader zelfbeheer van openbaar groen
  06:53:19 - 06:54:04 - Sasbrink, Anne
  06:54:05 - 06:54:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:54:32 - 06:55:44 - Dijkstra, Gert
  06:55:44 - 06:55:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:55:50 - 06:56:24 - Dijkstra, Gert
  06:56:25 - 06:56:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:28 - 06:57:00 - Dijkstra, Gert
  06:57:00 - 06:57:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:04 - 06:57:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:05 - 06:57:26 - Sasbrink, Anne
  06:57:27 - 06:58:14 - Dijkstra, Gert
  06:58:15 - 06:58:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:42 - 06:59:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:57 - 07:01:18 - Schilderman, Susanne
  07:01:15 - 07:01:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:22 - 07:01:29 - Dijkstra, Gert
  07:01:31 - 07:04:06 - Schilderman, Susanne
  07:04:05 - 07:04:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:04:07 - 07:04:18 - Dijkstra, Gert
  07:04:18 - 07:04:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:04:19 - 07:04:47 - Schilderman, Susanne
  07:04:48 - 07:05:03 - Dijkstra, Gert
  07:04:48 - 07:04:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:04 - 07:06:41 - Schilderman, Susanne
  07:05:30 - 07:05:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:40 - 07:06:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:42 - 07:06:56 - Sasbrink, Anne
  07:06:56 - 07:06:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:06:58 - 07:07:31 - Schilderman, Susanne
  07:07:32 - 07:07:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:07:39 - 07:08:11 - Dijkstra, Gert
  07:08:06 - 07:08:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:08:13 - 07:08:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:08:55 - 07:08:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:08:55 - 07:09:28 - Dijkstra, Gert
  07:09:29 - 07:09:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:10:19 - - Dijksma, Sharon A.M.
  11:53:49 - 11:54:05 - Dijkstra, Gert
  11:54:06 - 11:54:17 - Zwanenberg, Pepijn
  11:54:17 - 11:54:29 - Passier, Charlotte
  11:54:30 - 11:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  11:54:50 - 11:55:20 - Zwanenberg, Pepijn
  11:55:20 - 11:55:27 - Sasbrink, Anne
  11:55:28 - 11:55:29 - Zwanenberg, Pepijn
  11:55:37 - 11:55:51 - Zwanenberg, Pepijn
  11:56:01 - 11:56:17 - Zwanenberg, Pepijn
  11:56:17 - 11:56:32 - Zwinkels, Jantine
  11:56:32 - 11:56:33 - Zwanenberg, Pepijn
  11:56:33 - 11:56:48 - Sasbrink, Anne
  11:56:49 - 11:56:50 - Zwanenberg, Pepijn
  11:57:06 - - Zwanenberg, Pepijn
 16. 19

  Status: B


  In de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 14 maart jl. heeft de commissie uitgebreid gesproken over de stand van zaken en plannen van het college over het leerlingenvervoer. De fractie van GroenLinks komt met een voorstel om de ouderparticipatie te vergroten en de klankbordgroep te structureren en te verstevigen.

  Moties

  Onderwerp
  M179 Ouderparticipatie Leerlingenvervoer
  07:10:54 - 07:14:07 - Vermeulen, Maartje
  07:12:09 - 07:12:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:20 - 07:12:41 - Dada-Anthonij, Venita
  07:13:04 - 07:13:22 - Dada-Anthonij, Venita
  07:13:39 - 07:13:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:13:41 - 07:13:50 - Dada-Anthonij, Venita
  07:14:06 - 07:14:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:14:25 - 07:15:11 - Eerenberg, Eelco
  07:15:11 - 07:15:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:15:33 - 07:15:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:17 - 07:16:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:18 - - Dekkers, Fred
  11:57:36 - - Zwanenberg, Pepijn
 17. 20

  Status: B


  Op 21 maart jl. heeft de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte uitgebreid gesproken over de raadsbrieven Alternatief Tracébesluit Ring Utrecht en Voortgangsbrief Noordelijke Randweg Utrecht De fracties GroenLinks, CDA en UtrechtNU! willen dit debat afronden met enkele voorstellen aan de raad. GroenLinks zal een voorstel om uit te spreken dat de raad ARU steunt en een oproep doe t aan Den Haag om voor het ARU te kiezen als uitgangspunt om snel de noodzakelijke investeringen in de Ring Utrecht en de duurzame bereikbaarheid te realiseren.

  Moties

  Onderwerp
  M180 Alternatief Ring Utrecht
  M181 Noordelijke Randweg Utrecht
  07:17:17 - 07:17:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:18:52 - 07:18:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:18:55 - 07:19:25 - Sasbrink, Anne
  07:19:25 - 07:19:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:20:08 - 07:20:21 - Sasbrink, Anne
  07:20:08 - 07:20:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:20:49 - 07:20:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:20:50 - 07:20:59 - Hoonte, Gertjan te
  07:21:27 - 07:21:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:28 - 07:21:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:22:02 - 07:22:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:22:07 - 07:22:16 - Hoonte, Gertjan te
  07:22:29 - 07:22:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:22:33 - 07:22:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:24:01 - 07:24:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:24:52 - 07:24:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:24:55 - 07:25:02 - Hoonte, Gertjan te
  07:25:02 - 07:25:06 - Hooijdonk, Lot van
  07:25:07 - - Dijksma, Sharon A.M.
  11:57:56 - 11:58:10 - Hoonte, Gertjan te
  11:58:09 - 11:58:11 - Zwanenberg, Pepijn
  11:58:12 - 11:58:24 - Bosch, David
  11:58:25 - 11:58:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:58:29 - 11:58:44 - Passier, Charlotte
  11:58:46 - 11:58:47 - Zwanenberg, Pepijn
  11:59:00 - 11:59:13 - Zwanenberg, Pepijn
  11:59:13 - 11:59:27 - Dijkstra, Gert
  11:59:27 - 11:59:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:59:28 - 11:59:41 - Sasbrink, Anne
  11:59:41 - 11:59:45 - Zwanenberg, Pepijn
  11:59:43 - 12:00:12 - Hoonte, Gertjan te
  11:59:52 - 12:00:13 - Zwanenberg, Pepijn
  12:00:13 - 12:00:27 - Sasbrink, Anne
  12:00:19 - 12:00:39 - Zwanenberg, Pepijn
  12:00:40 - 12:01:01 - Dekkers, Fred
  12:00:57 - 12:01:23 - Zwanenberg, Pepijn
  12:04:42 - 12:05:10 - Zwanenberg, Pepijn
  12:05:11 - 12:05:35 - Hoonte, Gertjan te
  12:05:36 - 12:05:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:05:53 - 12:06:02 - Zwanenberg, Pepijn
  12:06:02 - 12:06:11 - Bosch, David
  12:06:06 - 12:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  12:06:40 - 12:06:58 - Hoonte, Gertjan te
  12:06:58 - 12:07:00 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:00 - 12:07:13 - Zwinkels, Jantine
  12:07:13 - 12:07:16 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:16 - 12:07:31 - Sasbrink, Anne
  12:07:19 - 12:07:19 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:31 - 12:07:33 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:33 - 12:07:43 - Dijkstra, Gert
  12:07:44 - 12:07:46 - Zwanenberg, Pepijn
  12:07:57 - 12:08:15 - Zwanenberg, Pepijn
  12:08:16 - - Stellinga, Hessel
 18. 21

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Op grond van artikel 9.1 lid 1 sub c van de Omgevingswet een voorkeursrechtbeschikking te nemen op basis waarvan in Ravellaan Noord een voorkeursrecht wordt gevestigd op meerdere onroerende zaken:
  - zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart A40.550 (bijlage 1);
  - en de bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijst, waarop de kadastrale aanduiding is vermeld van de in de voorkeursrechtbeschikking opgenomen onroerende zaken, de grootte en naam en vestigingsplaats van de eigenaar volgens de registers van het kadaster (bijlage 2);
  met de aantekening dat deze onroerende zaken eerder zijn betrokken in de voorkeursrechtbeschikking van het college van 13 februari 2024 en waarmee de gemeente het eerste recht van koop krijgt op deze onroerende zaken.
  2. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van vaststelling, op grond van artikel 1:4 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

  Moties

  Onderwerp
  M182 De Utrechtse aanpak voor Ravellaan Noord
  M183 Indien het niet lukt: onteigenen!

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vestigen voorkeursrecht Ravellaan Noord
  07:25:50 - 07:25:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:26:02 - 07:27:12 - Stellinga, Hessel
  07:27:11 - 07:27:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:27:18 - 07:27:28 - Hoonte, Gertjan te
  07:27:30 - 07:27:57 - Stellinga, Hessel
  07:27:58 - 07:28:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:31 - 07:29:52 - Nolten, Stevie
  07:29:52 - 07:29:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:55 - 07:30:05 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:30:05 - 07:30:29 - Nolten, Stevie
  07:30:32 - 07:30:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:30:33 - 07:30:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:56 - 07:31:15 - Nolten, Stevie
  07:31:17 - 07:31:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:25 - 07:31:56 - Zweth, Rick van der
  07:31:56 - 07:31:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:59 - 07:32:14 - Hoonte, Gertjan te
  07:32:15 - 07:32:15 - Nolten, Stevie
  07:32:15 - 07:32:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:17 - 07:32:21 - Nolten, Stevie
  07:32:22 - 07:32:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:24 - 07:32:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:32:36 - 07:32:55 - Nolten, Stevie
  07:32:56 - 07:32:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:58 - 07:33:22 - Hoonte, Gertjan te
  07:33:23 - 07:33:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:24 - 07:33:42 - Nolten, Stevie
  07:33:43 - 07:33:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:13 - 07:35:02 - Voortman, Linda
  07:35:02 - 07:35:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:35:08 - 07:35:25 - Nolten, Stevie
  07:35:26 - 07:35:44 - Voortman, Linda
  07:35:45 - 07:35:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:36:36 - - Dijksma, Sharon A.M.
  12:08:38 - 12:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  12:08:40 - 12:09:00 - Hessel, Yvonne
  12:09:00 - 12:09:01 - Zwanenberg, Pepijn
  12:09:01 - 12:09:08 - Bode, Linda
  12:09:09 - 12:09:11 - Zwanenberg, Pepijn
  12:09:26 - 12:09:29 - Zwanenberg, Pepijn
  12:09:46 - 12:09:53 - Zwanenberg, Pepijn
  12:09:53 - 12:09:55 - Zwanenberg, Pepijn
  12:09:55 - 12:09:56 - Zwanenberg, Pepijn
  12:10:02 - 12:10:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:10:21 - 12:10:33 - Dijkstra, Gert
  12:10:35 - 12:10:35 - Zwanenberg, Pepijn
  12:10:36 - 12:10:38 - Zwanenberg, Pepijn
  12:10:37 - 12:10:53 - Hoonte, Gertjan te
  12:10:54 - 12:10:54 - Zwanenberg, Pepijn
  12:11:09 - 12:11:25 - Zwanenberg, Pepijn
  12:11:26 - 12:11:32 - Graaf, Rik van der
  12:11:34 - 12:11:35 - Zwanenberg, Pepijn
  12:11:35 - 12:11:46 - Stellinga, Hessel
  12:11:46 - 12:11:48 - Zwanenberg, Pepijn
  12:12:00 - - Zwanenberg, Pepijn
 19. 21.1.b

 20. 22

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De adviezen van het burgerberaad over de jaarwisseling van 2024-2025 over te nemen en uit te werken binnen de vastgestelde financiële bandbreedte van maximaal 1,3 miljoen euro:
  a) ‘Utrecht houdt rekening met dier, milieu en mens’, over een campagne en voorlichting over de effecten van vuurwerk;
  b) ‘BUUUrtje’, over het stimuleren en mogelijk maken van bewonersinitiatieven rondom de jaarwisseling;
  c) ‘Op weg naar een vuurwerkvrije Oud & Nieuw traditie’, over een lokaal afsteekverbod als impuls voor een andere viering van Oud & Nieuw;
  d) ‘Utrecht uitgelicht’, over het uitlichten van kenmerkende aspecten of gebouwen van Utrecht en het organiseren van aftelmomenten;
  e) ‘De Uit- en Nieuw Agenda’, over het inzicht bieden in alle activiteiten tijdens Oud & Nieuw;
  f) ‘Het nieuwe verhaal van Utrecht’, over het saamhorig Oud & Nieuw vieren op een nieuwe manier;
  g) ‘Inzicht in impact (van ons burgerberaad)’, over het samenbrengen van bestaand onderzoek en het doen van nieuw onderzoek naar de gevolgen van de jaarwisseling en over de monitoring van de nieuwe aanpak;
  h) ‘De tijd zal het leren’, over de lange termijn aanpak.
  2. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, vuurwerkverbod jaarwisseling, artikel 2:44, vast te stellen, waarmee een algeheel afsteekverbod voor consumentenvuurwerk in de hele gemeente wordt ingevoerd.

  Amendementen

  Onderwerp
  A43 Geen lokaal vuurwerkverbod

  Moties

  Onderwerp
  M184 Organiseer aftelmomenten met siervuurwerk
  M185 Transparant Burgerberaad
  M186 Tot hier en niet verder – IBB weer een veilige locatie voor studenten tijdens de jaarwisseling

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Adviezen Burgerberaad Jaarwisseling
  07:37:17 - 07:37:47 - Steeg, Bert van
  07:37:46 - 07:38:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:17 - 07:38:53 - Meerding, Tess
  07:38:52 - 07:39:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:23 - 07:40:33 - Bosch, David
  07:40:33 - 07:40:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:38 - 07:41:14 - Maas, Ruud
  07:41:13 - 07:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:16 - 07:42:07 - Bosch, David
  07:42:06 - 07:42:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:07 - 07:42:29 - Maas, Ruud
  07:42:29 - 07:43:26 - Bosch, David
  07:42:29 - 07:42:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:26 - 07:43:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:27 - 07:43:47 - Maas, Ruud
  07:43:46 - 07:43:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:48 - 07:44:27 - Bosch, David
  07:44:25 - 07:44:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:46 - 07:44:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:59 - 07:45:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:12 - 07:45:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:24 - 07:45:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:26 - 07:47:51 - Paalman, Victor
  07:47:49 - 07:47:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:52 - 07:48:09 - Zweth, Rick van der
  07:48:10 - 07:48:44 - Paalman, Victor
  07:48:47 - 07:48:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:47 - 07:48:59 - Zweth, Rick van der
  07:48:59 - 07:49:20 - Paalman, Victor
  07:49:20 - 07:49:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:49:22 - 07:49:34 - Snijder, Ruben
  07:49:35 - 07:50:19 - Paalman, Victor
  07:50:21 - 07:50:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:24 - 07:50:32 - Snijder, Ruben
  07:50:34 - 07:50:50 - Paalman, Victor
  07:50:49 - 07:50:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:51 - 07:51:01 - Snijder, Ruben
  07:51:02 - 07:51:15 - Paalman, Victor
  07:51:14 - 07:51:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:16 - 07:51:37 - Nolten, Stevie
  07:51:37 - 07:51:57 - Paalman, Victor
  07:51:57 - 07:51:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:58 - 07:52:24 - Nolten, Stevie
  07:52:25 - 07:52:55 - Paalman, Victor
  07:52:56 - 07:53:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:53:06 - 07:53:17 - Nolten, Stevie
  07:53:19 - 07:53:34 - Paalman, Victor
  07:53:33 - 07:53:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:53:34 - 07:53:43 - Sungur, Mahmut
  07:53:44 - 07:54:16 - Paalman, Victor
  07:54:18 - 07:54:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:54:22 - 07:54:33 - Sungur, Mahmut
  07:54:33 - 07:54:36 - Paalman, Victor
  07:54:37 - 07:54:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:54:47 - 07:55:58 - Heuven, Maarten van
  07:55:58 - 07:56:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:56:00 - 07:56:26 - Sungur, Mahmut
  07:56:26 - 07:56:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:56:30 - 07:57:00 - Fattal, Mahaar
  07:57:00 - 07:57:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:57:03 - 07:57:10 - Snijder, Ruben
  07:57:10 - 07:57:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:57:13 - 07:57:49 - Zweth, Rick van der
  07:57:50 - 07:58:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:58:16 - 07:58:22 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:26 - 08:00:19 - Oosters, Eva
  08:00:20 - 08:00:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:37 - 08:00:38 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:38 - 08:02:06 - Dijksma, S.A.M.
  08:02:05 - 08:02:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:38 - 08:02:39 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:38 - 08:03:10 - Dijksma, S.A.M.
  08:03:11 - 12:12:24 - Zwanenberg, Pepijn
  12:12:24 - 12:12:38 - Steeg, Bert van
  12:12:31 - 12:12:42 - Zwanenberg, Pepijn
  12:12:43 - 12:12:57 - Bosch, David
  12:12:59 - 12:13:00 - Zwanenberg, Pepijn
  12:13:12 - 12:13:24 - Zwanenberg, Pepijn
  12:13:25 - 12:13:30 - Bosch, David
  12:13:32 - 12:13:33 - Zwanenberg, Pepijn
  12:13:43 - 12:13:53 - Zwanenberg, Pepijn
  12:13:53 - 12:14:10 - Steeg, Bert van
  12:14:10 - 12:14:11 - Zwanenberg, Pepijn
  12:14:12 - 12:14:23 - Bosch, David
  12:14:24 - 12:14:27 - Zwanenberg, Pepijn
  12:14:36 - 12:14:57 - Zwanenberg, Pepijn
  12:14:57 - 12:15:09 - Maas, Ruud
  12:15:10 - 12:15:15 - Zwanenberg, Pepijn
  12:15:30 - 12:15:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:15:46 - 12:16:04 - Bosch, David
  12:16:05 - 12:16:11 - Zwanenberg, Pepijn
  12:16:12 - 12:16:25 - Meerding, Tess
  12:16:26 - 12:16:28 - Zwanenberg, Pepijn
  12:16:40 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 23

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het Chw bestemmingsplan Papendorp te verwerken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het Chw bestemmingsplan Papendorp dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHPAPENDORP-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHPAPENDORP-VA01.dgn vast te stellen, waarmee de ontwikkeling van het bestaande bedrijven- en kantorenpark Papendorp naar een gemengde stadswijk mogelijk wordt gemaakt.

  Amendementen

  Onderwerp
  A44 Hotelstop ook in Papendorp

  Moties

  Onderwerp
  M187 Dieren op de tekentafel
  M188 Alternatieve invulling hotel Papendorp

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Papendorp
  08:03:51 - 08:05:14 - Zweth, Rick van der
  08:05:14 - 08:05:17 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:30 - 08:05:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:31 - 08:08:25 - Sasbrink, Anne
  08:06:42 - 08:06:44 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:22 - 08:08:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:24 - 08:08:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:29 - 08:09:03 - Hoonte, Gertjan te
  08:09:02 - 08:09:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:13 - 08:09:40 - Claasen, Fred
  08:09:40 - 08:09:52 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:06 - 08:10:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:19 - 08:10:21 - Zwanenberg, Pepijn
  08:11:32 - 08:11:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:11:33 - 08:11:57 - Sasbrink, Anne
  08:11:58 - 08:11:59 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:16 - 08:12:43 - Eerenberg, Eelco
  08:12:44 - 08:12:45 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:45 - 08:12:57 - Zweth, Rick van der
  08:12:57 - 08:12:57 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:58 - 08:13:47 - Eerenberg, Eelco
  08:13:45 - 08:13:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:13:47 - 08:14:01 - Zweth, Rick van der
  08:14:01 - 08:14:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:03 - 08:15:34 - Eerenberg, Eelco
  08:15:33 - 08:15:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:15:34 - 08:15:45 - Sasbrink, Anne
  08:15:45 - 08:15:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:15:46 - 08:17:35 - Eerenberg, Eelco
  08:17:34 - 08:17:41 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:42 - 08:17:47 - Zweth, Rick van der
  08:17:47 - 08:17:53 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:47 - 08:18:53 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:52 - 08:19:10 - Graaf, Rik van der
  08:19:06 - 08:19:16 - Zwanenberg, Pepijn
  10:18:22 - 10:19:19 - Graaf, Rik van der
  10:19:25 - 10:19:37 - Hoonte, Gertjan te
  10:19:39 - 10:19:57 - Graaf, Rik van der
  10:19:59 - 10:20:10 - Hoonte, Gertjan te
  10:20:11 - 10:20:44 - Graaf, Rik van der
  10:20:47 - 10:21:14 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:21:14 - 10:21:53 - Graaf, Rik van der
  10:21:59 - 10:22:01 - Gastspreker 10
  10:22:01 - 10:22:19 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:22:15 - 10:22:20 - Gastspreker 10
  10:22:20 - 10:23:00 - Graaf, Rik van der
  10:23:00 - 10:23:02 - Gastspreker 10
  10:23:02 - 10:23:16 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:23:13 - 10:23:17 - Gastspreker 10
  10:23:17 - 10:23:37 - Graaf, Rik van der
  10:23:35 - 10:23:52 - Gastspreker 10
  10:24:08 - 10:26:53 - Eerenberg, Eelco
  10:24:14 - 10:24:16 - Gastspreker 10
  10:26:53 - 10:26:58 - Gastspreker 10
  10:26:55 - 10:27:08 - Graaf, Rik van der
  10:27:03 - 10:27:10 - Gastspreker 10
  10:27:09 - 10:28:00 - Eerenberg, Eelco
  10:27:49 - 10:28:04 - Gastspreker 10
  10:28:02 - 10:28:23 - Graaf, Rik van der
  10:28:22 - - Gastspreker 10
  12:17:09 - 12:17:34 - Zwanenberg, Pepijn
  12:17:35 - 12:17:50 - Sasbrink, Anne
  12:17:51 - 12:17:52 - Zwanenberg, Pepijn
  12:18:04 - 12:18:25 - Zwanenberg, Pepijn
  12:18:29 - 12:18:39 - Zwanenberg, Pepijn
  12:18:47 - - Zwanenberg, Pepijn
 22. 23.1

 23. 24

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het Chw bestemmingsplan Groenewoud te verwerken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het Chw bestemmingsplan Groenewoud dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHGROENEWOUD-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHGROENEWOUD-VA01.dgn vast te stellen, waarmee de bouw van maximaal 1650 woningen in combinatie met enkele voorzieningen, zoals een basisschool, kinderopvang, een buurthuis, een horecavoorziening en een gezondheidscentrum mogelijk wordt gemaakt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Groenewoud
  12:19:00 - 12:19:09 - Bosch, David
  12:19:12 - 12:19:13 - Zwanenberg, Pepijn
  12:19:24 - - Zwanenberg, Pepijn
 24. 25

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Voor het project Depot in afwijking van de gemeentelijke afschrijvingstabel een afschrijftermijn van 60 jaar in plaats van 40 jaar te hanteren
  2. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Isotopenweg vast te stellen, waarmee de ruimtelijke kaders en randvoorwaarden worden vastgelegd voor
  a. Een nieuw depotgebouw voor het Centraal Museum en Erfgoed
  b. Een vrachtwagenparkeerplaats met elektrische laadpalen en sanitaire voorzieningen.
  3. Het financieel kader voor het depot en de vrachtwagenparkeerplaats, zoals opgenomen in de financiële bijlage, vast te stellen door middel van het actualiseren van de grondexploitatie Isotopenweg en de Stichtingskostenbegroting van het Depot

  Amendementen

  Onderwerp
  A45 Geen bomen plat voor vrachtwagenparkeerplaats

  Moties

  Onderwerp
  M189 Geen parkeerplaats zonder sanitair
  M190 Geen langere afschrijvingstermijn van het Depotgebouw
  M191 Groene Gevel Depot

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Afschrijvingstermijn Depot en Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Grondexploitatie Isotopenweg
  10:29:06 - 10:30:15 - Heuven, Maarten van
  10:30:11 - 10:30:14 - Gastspreker 10
  10:30:14 - 10:30:18 - Gastspreker 10
  10:30:19 - 10:30:33 - Hoonte, Gertjan te
  10:30:28 - 10:30:34 - Gastspreker 10
  10:30:33 - 10:30:49 - Heuven, Maarten van
  10:30:50 - 10:30:58 - Gastspreker 10
  10:31:03 - 10:31:08 - Gastspreker 10
  10:31:17 - 10:32:26 - Stellinga, Hessel
  10:31:51 - 10:31:55 - Gastspreker 10
  10:32:26 - 10:32:32 - Gastspreker 10
  10:32:32 - 10:32:43 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:32:40 - 10:32:43 - Gastspreker 10
  10:32:43 - 10:33:08 - Stellinga, Hessel
  10:33:05 - 10:33:09 - Gastspreker 10
  10:33:09 - 10:33:26 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:33:25 - 10:33:27 - Gastspreker 10
  10:33:27 - 10:33:39 - Stellinga, Hessel
  10:33:39 - 10:33:49 - Gastspreker 10
  10:36:02 - 10:36:13 - Gastspreker 10
  10:36:12 - 10:36:40 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:36:32 - 10:36:39 - Gastspreker 10
  10:36:40 - 10:37:27 - Zwanenberg, Pepijn
  10:36:58 - 10:37:07 - Gastspreker 10
  10:37:27 - 10:37:28 - Gastspreker 10
  10:37:28 - 10:37:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  10:37:51 - 10:38:12 - Zwanenberg, Pepijn
  10:37:51 - 10:37:52 - Gastspreker 10
  10:38:12 - 10:38:28 - Gastspreker 10
  10:38:29 - 10:39:21 - Hoonte, Gertjan te
  10:39:22 - 10:39:33 - Gastspreker 10
  10:39:32 - 10:39:53 - Stellinga, Hessel
  10:39:37 - 10:40:08 - Gastspreker 10
  10:40:19 - 10:42:22 - Oosters, Eva
  10:42:23 - 10:42:27 - Gastspreker 10
  10:42:29 - 10:42:35 - Gastspreker 10
  10:42:38 - 10:42:41 - Gastspreker 10
  10:42:42 - 10:44:25 - Eerenberg, Eelco
  10:44:26 - 10:45:30 - Gastspreker 10
  10:44:54 - 10:45:22 - Dijkstra, Gert
  10:45:49 - 12:20:01 - Zwanenberg, Pepijn
  12:20:15 - 12:20:30 - Zwanenberg, Pepijn
  12:20:42 - 12:20:52 - Zwanenberg, Pepijn
  12:20:53 - 12:21:19 - Stellinga, Hessel
  12:21:18 - 12:21:19 - Zwanenberg, Pepijn
  12:21:20 - 12:21:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:21:21 - 12:21:29 - Hoonte, Gertjan te
  12:21:30 - 12:21:32 - Hoonte, Gertjan te
  12:21:30 - 12:21:36 - Zwanenberg, Pepijn
  12:21:51 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 25.1

 26. 26

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. In te stemmen met de inhoudelijke lijn van de Utrechtse Onderwijsagenda - Werkagenda 2024-2027 met daarin de vijf hoofdthema's:
  a. Sociaal-emotionele ontwikkeling: We ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid én veerkracht. Hierdoor zijn ze beter in staat om met tegenslag om te gaan en een eigen weg te vinden in de maatschappij, juist ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is. 
  b. Stevige basis voor ontwikkeling: Basisvaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de maatschappij. Deze staan echter onder druk, vooral in de buurten waar de kansen van kinderen lager zijn dan gemiddeld. We werken samen om de basisvaardigheden voor alle Utrechtse kinderen op niveau te krijgen.
  c. Flexibel samenwerken en huisvesten: Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen. Inclusief (ver)bouwen wordt daarom ons streven, zodat steeds meer kinderen en jongeren kunnen opgroeien en naar school kunnen in de wijk waar zij wonen. Ook verlagen we de drempel en verbeteren we de toegankelijkheid van voorzieningen zodat deze beter vindbaar zijn. Door flexibel (ver)bouwen zorgen we dat voorzieningen optimaal benut worden. Hierdoor bereiken we meer kinderen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.
  d. Versterking van de professional: Voldoende onderwijsprofessionals zijn dé motor achter gelijke kansen. Gelet op de uitdaging die het tekort aan onderwijsprofessionals biedt, is samenwerking en solidariteit binnen de Utrechtse Onderwijs Agenda belangrijk. Elke leerling, ongeacht de school of buurt, verdient toegang tot voldoende docenten. We zetten daarom de ambities van Utrecht Leert stevig door, met als doel het terugdringen van het tekort aan onderwijsprofessionals en het ondersteunen van de ontwikkeling van onderwijsprofessionals. Tegelijkertijd ondersteunen we samenwerking tussen sectoren om, zelfs bij beperkte beschikbaarheid, de kwaliteit van het onderwijs te handhaven. 
  e. Doorlopende ontwikkellijn: De ontwikkeling van kinderen moet leidend zijn, niet het systeem of de route die is uitgestippeld. Drempels halen we daarom zo veel mogelijk weg en overgangen worden flexibeler. Leidend moet zijn wat nodig is, niet wat er binnen het systeem past.

  Moties

  Onderwerp
  M192 Werken aan basisvaardigheden door ambitie en zicht op resultaten
  M193 Verbeter ouderbetrokkenheid met Onderwijsagenda
  M194 Geef betekenis aan Utrecht Mensenrechtenstad in het onderwijs
  M195 Brede scholen, brede brugklassen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Utrechtse Onderwijsagenda 2024-2027
  10:46:16 - 10:46:19 - Zwanenberg, Pepijn
  10:46:25 - 10:46:26 - Zwanenberg, Pepijn
  10:47:39 - 10:47:42 - Zwanenberg, Pepijn
  10:47:43 - 10:47:49 - Zwanenberg, Pepijn
  10:48:08 - 10:48:09 - Zwanenberg, Pepijn
  10:48:11 - 10:48:45 - Steeg, Bert van
  10:48:41 - 10:48:42 - Zwanenberg, Pepijn
  10:48:45 - 10:48:49 - Zwanenberg, Pepijn
  10:48:48 - 10:48:58 - Snijder, Ruben
  10:48:59 - 10:49:00 - Zwanenberg, Pepijn
  10:48:59 - 10:50:42 - Steeg, Bert van
  10:49:07 - 10:49:09 - Zwanenberg, Pepijn
  10:49:38 - 10:49:39 - Zwanenberg, Pepijn
  10:49:39 - 10:49:59 - Snijder, Ruben
  10:49:59 - 10:50:00 - Zwanenberg, Pepijn
  10:50:03 - 10:50:05 - Zwanenberg, Pepijn
  10:50:03 - 10:50:06 - Snijder, Ruben
  10:50:06 - 10:50:07 - Zwanenberg, Pepijn
  10:50:40 - 10:50:47 - Zwanenberg, Pepijn
  10:51:09 - 10:51:10 - Zwanenberg, Pepijn
  10:51:11 - 10:58:54 - Vermeulen, Maartje
  10:52:38 - 10:52:41 - Zwanenberg, Pepijn
  10:52:40 - 10:53:10 - Dada-Anthonij, Venita
  10:53:10 - 10:53:11 - Zwanenberg, Pepijn
  10:53:44 - 10:53:45 - Zwanenberg, Pepijn
  10:53:45 - 10:53:57 - Dada-Anthonij, Venita
  10:53:57 - 10:53:58 - Zwanenberg, Pepijn
  10:54:19 - 10:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  10:55:27 - 10:55:31 - Zwanenberg, Pepijn
  10:55:32 - 10:56:16 - Hessel, Yvonne
  10:56:16 - 10:56:17 - Zwanenberg, Pepijn
  10:56:43 - 10:56:46 - Zwanenberg, Pepijn
  10:56:45 - 10:57:19 - Graaf, Rik van der
  10:57:38 - 10:57:39 - Zwanenberg, Pepijn
  10:57:38 - 10:57:56 - Graaf, Rik van der
  10:57:56 - 10:57:57 - Zwanenberg, Pepijn
  10:58:23 - 10:58:35 - Graaf, Rik van der
  10:58:23 - 10:58:25 - Zwanenberg, Pepijn
  10:58:35 - 10:58:36 - Zwanenberg, Pepijn
  10:58:51 - 10:59:09 - Zwanenberg, Pepijn
  10:59:17 - 10:59:18 - Zwanenberg, Pepijn
  10:59:18 - 11:03:40 - Eerenberg, Eelco
  10:59:26 - 10:59:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:03:40 - 11:03:43 - Zwanenberg, Pepijn
  11:03:51 - 11:04:08 - Vermeulen, Maartje
  11:04:07 - 11:04:09 - Zwanenberg, Pepijn
  11:04:10 - 11:04:47 - Eerenberg, Eelco
  11:04:11 - 11:04:12 - Zwanenberg, Pepijn
  11:04:46 - 11:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  11:05:06 - 11:05:29 - Graaf, Rik van der
  11:05:21 - 11:05:24 - Zwanenberg, Pepijn
  11:05:28 - 11:05:34 - Zwanenberg, Pepijn
  11:05:35 - 11:05:57 - Dijkstra, Gert
  11:05:54 - 11:06:33 - Zwanenberg, Pepijn
  11:06:32 - 11:06:54 - Stellinga, Hessel
  11:06:39 - 11:07:04 - Zwanenberg, Pepijn
  11:29:21 - 11:29:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:29:28 - 11:29:44 - Hornsveld, Ingeborg
  11:29:45 - 11:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  11:29:53 - 11:30:11 - Hoonte, Gertjan te
  11:30:12 - 11:30:27 - Hornsveld, Ingeborg
  11:30:13 - 11:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  11:30:24 - 11:30:26 - Zwanenberg, Pepijn
  11:30:25 - 11:30:26 - Hoonte, Gertjan te
  11:31:36 - 11:31:36 - Zwanenberg, Pepijn
  11:31:36 - 11:31:53 - Hoonte, Gertjan te
  11:31:38 - 11:31:40 - Zwanenberg, Pepijn
  11:31:55 - 12:22:19 - Zwanenberg, Pepijn
  12:22:20 - 12:22:37 - Graaf, Rik van der
  12:22:39 - 12:22:41 - Zwanenberg, Pepijn
  12:22:57 - 12:23:13 - Zwanenberg, Pepijn
  12:23:24 - 12:23:35 - Zwanenberg, Pepijn
  12:23:35 - 12:23:36 - Zwanenberg, Pepijn
  12:23:47 - 12:24:05 - Zwanenberg, Pepijn
  12:24:05 - 12:24:20 - Bosch, David
  12:24:20 - 12:24:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:24:21 - 12:24:37 - Sasbrink, Anne
  12:24:37 - 12:24:38 - Zwanenberg, Pepijn
  12:24:39 - 12:24:42 - Al-Saqaff, Mariam
  12:24:42 - 12:24:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:24:43 - 12:24:46 - Sungur, Mahmut
  12:24:45 - 12:24:50 - Zwanenberg, Pepijn
  12:24:47 - 12:24:59 - Sungur, Mahmut
  12:25:00 - 12:25:01 - Zwanenberg, Pepijn
  12:25:03 - 12:25:07 - Bode, Linda
  12:25:08 - 12:25:13 - Zwanenberg, Pepijn
  12:25:10 - 12:25:17 - Steeg, Bert van
  12:25:17 - 12:25:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:25:26 - 12:25:34 - Sungur, Mahmut
  12:25:34 - 12:25:49 - Zwanenberg, Pepijn
  12:25:59 - - Zwanenberg, Pepijn
 27. 27

  De stemming over M129 Pak onderwijssegregatie aan eindigde tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2024 onbeslist. Op grond van art. 32 lid 5 van de Gemeentewet wordt deze motie daarom opnieuw in stemming gebracht.

  Moties

  Onderwerp
  M129 Pak onderwijssegregatie aan
  12:26:39 - 12:27:01 - Zwanenberg, Pepijn