Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 26 januari 2023

20:45 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 26 januari 2023 20:40
Eind
donderdag 26 januari 2023 22:36
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 26 januari 2023. Dit is een voortzetting van de commissievergadering van 12 januari jl.


Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:57 - 00:08:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:08:19 - - Al-Saqaff, Mariam
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 26 januari 2023 20:49
 3. 3

  Wethouders: Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman, Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Jantine Zwinkels (CDA Utrecht), Gertjan te Hoonte (Utrechtse VVD),
  Joost Vasters (D66 Utrecht), Rik van der Graaf (CU Utrecht)


  CDA Utrecht heeft eerder al schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over de toekomst van Papier Recycling Utrecht. De fracties zijn het erover eens dat er woningbouw in de omgeving van de huidige locatie plaatsvindt en dat een verhuizing van het Utrechtse familiebedrijf met veel sociaaleconomische waarde (o.a. MBO banen) aanstaande is. Het bedrijf is van groot belang voor de circulaire lokale keten van papier en dit verdient een zorgvuldige bespreking. We verwachten grote negatieve effecten als het bedrijf niet geherhuisvest kan worden. Ruimte in Utrecht is schaars en we zien in deze casus een belangrijke opgave én mogelijk oplossing.
  Na tevens een motie en een recente raadsinformatiebijeenkomst bestaat bij de agenderende fracties de behoefte om in een commissiedebat van de wethouder te horen hoe het college kijkt naar de toekomst van Papier Recycling Utrecht.
  De fracties van CDA Utrecht en Utrechtse VVD willen het college tevens oproepen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om PRU tóch te vestigen op het circulaire bedrijventerrein Strijkviertel, wat zeer dichtbij de bestaande locatie van PRU ligt. De fracties willen meer inzicht in de knelpunten die een verhuizing naar Strijkviertel in de weg zouden staan, waaronder geluid- en geurhinder, en de oplossingen die denkbaar zijn om het bedrijf passend te krijgen in acceptabele normen van bijvoorbeeld milieucategorie 3.1. We zijn ook benieuwd naar de gronduitgifte van de gemeente en in hoeverre een bijstelling van de grondprijzen ertoe kan bijdragen dat de betaalbaarheid voor een bedrijf als PRU vergroot. Ook willen de fracties begrijpen of de regel uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) t.a.v. het aantal arbeidsplaatsen per m2 nou echt zo belemmerend moet zijn, of dat hier gezien de omstandigheden van afgeweken kan worden. Op die manier hopen de agenderende fracties een volledig beeld te krijgen en een oordeel te vormen over de kansrijkheid van de gewenste locatie Strijkviertel voor PRU.
  Wij hopen dan ook dat de gemeente bereid is om mee te werken aan een gezamenlijke oplossing. De agenderende fracties willen in dat kader van de wethouder horen waarom in de afgelopen periode een toch wat defensieve, passieve strategie is gehanteerd. Het betreffende bedrijf ervaart geen toenadering van de gemeente en maakt zich inmiddels enorme zorgen om haar voortbestaan. De fracties willen bijvoorbeeld de kant van het college horen als het gaat om de lopende rechtszaak en de aanloop daarnaartoe. Vervolgens willen we weten wat de uitspraak van de rechter is en hoe de gemeente hier gehoor aan gaat geven.
  De fractie van D66 wil van het college begrijpen welke locaties naast Strijkviertel, zowel binnen en buiten de gemeente Utrecht, onderzocht (kunnen) worden en welke stappen de gemeente nog voornemens is te nemen om PRU te helpen bij hun huisvestingsprobleem.

  00:10:22 - 00:11:51 - Zwinkels, Jantine
  00:11:52 - 00:11:55 - Al-Saqaff, Mariam
  00:11:54 - 00:12:15 - Koning, Maarten
  00:12:15 - 00:12:18 - Al-Saqaff, Mariam
  00:12:18 - 00:13:12 - Zwinkels, Jantine
  00:12:51 - 00:13:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:13:26 - 00:13:44 - Koning, Maarten
  00:13:44 - 00:13:45 - Al-Saqaff, Mariam
  00:13:46 - 00:14:03 - Zwinkels, Jantine
  00:14:01 - 00:14:05 - Al-Saqaff, Mariam
  00:14:04 - 00:14:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:14:32 - 00:14:39 - Al-Saqaff, Mariam
  00:14:39 - 00:15:34 - Zwinkels, Jantine
  00:15:20 - 00:15:45 - Al-Saqaff, Mariam
  00:15:45 - 00:16:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:16:07 - 00:16:20 - Al-Saqaff, Mariam
  00:16:21 - 00:17:02 - Zwinkels, Jantine
  00:17:02 - 00:17:05 - Al-Saqaff, Mariam
  00:17:05 - 00:17:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:17:20 - 00:17:21 - Al-Saqaff, Mariam
  00:17:22 - 00:17:57 - Zwinkels, Jantine
  00:17:56 - 00:18:04 - Al-Saqaff, Mariam
  00:18:04 - 00:19:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:53 - 00:19:08 - Al-Saqaff, Mariam
  00:19:07 - 00:19:42 - Koning, Maarten
  00:19:36 - 00:19:43 - Al-Saqaff, Mariam
  00:19:43 - 00:22:33 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:28 - 00:20:37 - Al-Saqaff, Mariam
  00:22:32 - 00:22:36 - Al-Saqaff, Mariam
  00:22:34 - 00:23:01 - Dekkers, Fred
  00:23:00 - 00:23:01 - Al-Saqaff, Mariam
  00:23:02 - 00:24:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:23:38 - 00:23:49 - Al-Saqaff, Mariam
  00:24:32 - 00:24:39 - Al-Saqaff, Mariam
  00:24:39 - 00:45:34 - Koning, Maarten
  00:25:14 - 00:25:18 - Al-Saqaff, Mariam
  00:25:19 - 00:25:46 - Zwinkels, Jantine
  00:25:46 - 00:25:48 - Al-Saqaff, Mariam
  00:26:16 - 00:26:52 - Al-Saqaff, Mariam
  00:26:30 - 00:26:48 - Zwinkels, Jantine
  00:26:50 - 00:26:52 - Zwinkels, Jantine
  00:27:20 - 00:27:25 - Al-Saqaff, Mariam
  00:28:15 - 00:28:18 - Al-Saqaff, Mariam
  00:28:18 - 00:28:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:45 - 00:28:47 - Al-Saqaff, Mariam
  00:29:29 - 00:29:40 - Al-Saqaff, Mariam
  00:29:39 - 00:30:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:07 - 00:30:08 - Al-Saqaff, Mariam
  00:30:26 - 00:30:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:31:22 - 00:31:24 - Al-Saqaff, Mariam
  00:31:24 - 00:31:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:40 - 00:31:41 - Al-Saqaff, Mariam
  00:31:43 - 00:31:44 - Al-Saqaff, Mariam
  00:31:45 - 00:32:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:00 - 00:32:04 - Al-Saqaff, Mariam
  00:32:33 - 00:32:38 - Al-Saqaff, Mariam
  00:32:38 - 00:32:50 - Daniëls, Reindert
  00:32:49 - 00:32:53 - Al-Saqaff, Mariam
  00:33:28 - 00:33:55 - Al-Saqaff, Mariam
  00:33:53 - 00:34:15 - Zwinkels, Jantine
  00:34:14 - 00:34:17 - Al-Saqaff, Mariam
  00:34:17 - 00:34:19 - Al-Saqaff, Mariam
  00:34:56 - 00:35:08 - Al-Saqaff, Mariam
  00:35:08 - 00:35:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:35:28 - 00:35:42 - Al-Saqaff, Mariam
  00:36:23 - 00:36:29 - Al-Saqaff, Mariam
  00:36:28 - 00:36:54 - Dekkers, Fred
  00:36:52 - 00:36:53 - Al-Saqaff, Mariam
  00:37:27 - 00:37:31 - Al-Saqaff, Mariam
  00:37:30 - 00:37:45 - Dekkers, Fred
  00:37:45 - 00:37:46 - Al-Saqaff, Mariam
  00:37:50 - 00:38:00 - Al-Saqaff, Mariam
  00:38:49 - 00:39:03 - Al-Saqaff, Mariam
  00:39:02 - 00:39:30 - Zwinkels, Jantine
  00:39:29 - 00:39:30 - Al-Saqaff, Mariam
  00:39:44 - 00:39:46 - Al-Saqaff, Mariam
  00:39:46 - 00:40:09 - Zwinkels, Jantine
  00:40:08 - 00:40:10 - Al-Saqaff, Mariam
  00:40:25 - 00:40:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:40:27 - 00:40:49 - Zwinkels, Jantine
  00:40:48 - 00:40:49 - Al-Saqaff, Mariam
  00:41:04 - 00:41:11 - Al-Saqaff, Mariam
  00:41:10 - 00:41:52 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:50 - 00:42:00 - Al-Saqaff, Mariam
  00:42:26 - 00:42:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:42:27 - 00:42:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:57 - 00:43:04 - Al-Saqaff, Mariam
  00:43:04 - 00:43:26 - Daniëls, Reindert
  00:43:25 - 00:43:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:44:11 - 00:44:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:24 - 00:45:56 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:55 - 00:50:27 - Dekkers, Fred
  00:46:37 - 00:46:52 - Al-Saqaff, Mariam
  00:46:52 - 00:47:25 - Zwinkels, Jantine
  00:47:24 - 00:47:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:47:53 - 00:47:56 - Al-Saqaff, Mariam
  00:47:55 - 00:48:09 - Zwinkels, Jantine
  00:48:08 - 00:48:10 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:13 - 00:48:16 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:19 - 00:48:19 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:30 - 00:48:34 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:34 - 00:48:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:59 - 00:49:00 - Al-Saqaff, Mariam
  00:49:17 - 00:49:20 - Al-Saqaff, Mariam
  00:49:19 - 00:49:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:40 - 00:49:51 - Al-Saqaff, Mariam
  00:50:02 - 00:50:04 - Al-Saqaff, Mariam
  00:50:28 - 00:50:32 - Al-Saqaff, Mariam
  00:50:32 - 00:50:38 - Zwinkels, Jantine
  00:50:37 - 00:50:39 - Al-Saqaff, Mariam
  00:50:39 - 00:51:22 - Dekkers, Fred
  00:51:22 - 00:51:30 - Al-Saqaff, Mariam
  00:51:29 - 00:51:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:59 - 00:52:00 - Al-Saqaff, Mariam
  00:52:01 - 00:52:39 - Dekkers, Fred
  00:52:37 - 00:52:43 - Al-Saqaff, Mariam
  00:52:43 - 00:53:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:07 - 00:53:11 - Al-Saqaff, Mariam
  00:53:13 - 00:53:20 - Dekkers, Fred
  00:53:20 - 00:53:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:53:27 - 00:56:39 - Talhaoui, Mohamed
  00:54:22 - 00:54:29 - Al-Saqaff, Mariam
  00:54:28 - 00:54:38 - Zwinkels, Jantine
  00:54:38 - 00:54:38 - Al-Saqaff, Mariam
  00:54:58 - 00:55:01 - Al-Saqaff, Mariam
  00:55:01 - 00:55:10 - Zwinkels, Jantine
  00:55:11 - 00:55:12 - Al-Saqaff, Mariam
  00:55:30 - 00:55:33 - Al-Saqaff, Mariam
  00:55:33 - 00:55:56 - Zwinkels, Jantine
  00:55:56 - 00:55:57 - Al-Saqaff, Mariam
  00:56:17 - 00:56:20 - Al-Saqaff, Mariam
  00:56:38 - 00:56:44 - Al-Saqaff, Mariam
  00:56:44 - 00:57:40 - Daniëls, Reindert
  00:57:40 - 00:57:45 - Al-Saqaff, Mariam
  00:57:45 - 00:58:52 - Oudejans, Annemarijn
  00:58:53 - 00:58:55 - Al-Saqaff, Mariam
  00:58:55 - 00:59:25 - Zwinkels, Jantine
  00:59:25 - 00:59:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:59:26 - 00:59:42 - Oudejans, Annemarijn
  00:59:42 - 00:59:45 - Al-Saqaff, Mariam
  00:59:45 - 01:00:23 - Zwinkels, Jantine
  01:00:23 - 01:00:25 - Al-Saqaff, Mariam
  01:00:24 - 01:00:56 - Oudejans, Annemarijn
  01:00:56 - 01:00:59 - Al-Saqaff, Mariam
  01:00:59 - 01:01:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:10 - 01:01:11 - Al-Saqaff, Mariam
  01:01:11 - 01:01:16 - Oudejans, Annemarijn
  01:01:16 - 01:01:45 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:16 - 01:01:18 - Al-Saqaff, Mariam
  01:01:45 - 01:01:46 - Al-Saqaff, Mariam
  01:01:47 - 01:02:11 - Oudejans, Annemarijn
  01:02:11 - 01:02:14 - Al-Saqaff, Mariam
  01:02:13 - 01:02:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:25 - 01:02:26 - Al-Saqaff, Mariam
  01:02:26 - 01:02:42 - Oudejans, Annemarijn
  01:02:42 - 01:02:57 - Al-Saqaff, Mariam
  01:03:01 - 01:03:12 - Al-Saqaff, Mariam
  01:20:17 - 01:20:37 - Al-Saqaff, Mariam
  01:20:37 - 01:26:25 - Schilderman, Susanne
  01:26:11 - 01:26:27 - Al-Saqaff, Mariam
  01:26:27 - 01:26:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:47 - 01:26:48 - Al-Saqaff, Mariam
  01:26:48 - 01:27:41 - Schilderman, Susanne
  01:27:38 - 01:27:47 - Al-Saqaff, Mariam
  01:27:46 - 01:28:36 - Schilderman, Susanne
  01:28:31 - 01:28:36 - Al-Saqaff, Mariam
  01:28:36 - 01:29:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:29:05 - 01:29:06 - Al-Saqaff, Mariam
  01:29:06 - 01:29:14 - Schilderman, Susanne
  01:29:13 - 01:29:21 - Al-Saqaff, Mariam
  01:29:19 - 01:29:52 - Dekkers, Fred
  01:29:52 - 01:29:54 - Al-Saqaff, Mariam
  01:29:55 - 01:31:04 - Schilderman, Susanne
  01:30:15 - 01:30:18 - Al-Saqaff, Mariam
  01:31:03 - 01:31:06 - Al-Saqaff, Mariam
  01:31:06 - 01:31:25 - Zwinkels, Jantine
  01:31:25 - 01:31:26 - Al-Saqaff, Mariam
  01:31:26 - 01:35:06 - Schilderman, Susanne
  01:31:50 - 01:31:52 - Al-Saqaff, Mariam
  01:35:04 - 01:35:07 - Al-Saqaff, Mariam
  01:35:06 - 01:35:18 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:20 - 01:35:21 - Al-Saqaff, Mariam
  01:35:20 - 01:35:41 - Schilderman, Susanne
  01:35:40 - 01:35:42 - Al-Saqaff, Mariam
  01:35:41 - 01:36:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:36:11 - 01:36:17 - Al-Saqaff, Mariam
  01:36:12 - 01:42:04 - Schilderman, Susanne
  01:36:22 - 01:36:24 - Al-Saqaff, Mariam
  01:42:00 - 01:42:48 - Al-Saqaff, Mariam
  01:42:23 - 01:42:44 - Dekkers, Fred
  01:42:48 - 01:42:54 - Zwinkels, Jantine
  01:42:55 - 01:43:07 - Al-Saqaff, Mariam
  01:46:37 - 01:46:45 - Al-Saqaff, Mariam
  01:46:45 - 01:50:02 - Schilderman, Susanne
  01:48:27 - 01:48:34 - Al-Saqaff, Mariam
  01:50:02 - 01:50:05 - Al-Saqaff, Mariam
  01:50:04 - 01:50:36 - Dekkers, Fred
  01:50:37 - 01:50:38 - Al-Saqaff, Mariam
  01:50:37 - 01:51:17 - Schilderman, Susanne
  01:51:17 - 01:52:55 - Al-Saqaff, Mariam
  01:51:18 - 01:51:18 - Dekkers, Fred
  01:52:05 - 01:52:39 - Schilderman, Susanne
  01:52:07 - 01:52:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:52:57 - 01:53:02 - Hoonte, Gertjan te
  01:52:59 - 01:53:03 - Al-Saqaff, Mariam
  01:53:04 - 01:53:41 - Zwinkels, Jantine
  01:53:42 - 01:53:50 - Al-Saqaff, Mariam
  01:53:50 - 01:54:39 - Schilderman, Susanne
  01:54:39 - 01:54:51 - Al-Saqaff, Mariam
  01:54:41 - 01:54:41 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:51 - 01:55:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:55:28 - 01:55:54 - Al-Saqaff, Mariam
  17:22:13 - - Dijksma, Sharon A.M.
 4. 3.1