Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 16 november 2023

10:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 16 november 2023 09:52
Eind
donderdag 16 november 2023 15:10
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op  16 november 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:01 - 10:01
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 16 november 2023 10:01 - 10:02
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:11:11 - 00:11:49 - Hoonte, Gertjan te te
  00:11:49 - 00:12:35 - Al-Saqaff, Mariam
  00:12:01 - 00:12:02 - Dekkers, Fred
  00:12:09 - 00:12:50 - Hoonte, Gertjan te te
  00:12:52 - 00:13:39 - Al-Saqaff, Mariam
  00:13:03 - 00:13:35 - Hoonte, Gertjan te te
  00:13:37 - 00:13:44 - Stellinga, Hessel
  00:13:42 - 00:14:02 - Al-Saqaff, Mariam
  00:14:01 - 00:14:22 - Hoonte, Gertjan te te
  00:14:23 - 00:14:25 - Al-Saqaff, Mariam
  00:14:25 - 00:14:50 - Eerenberg, Eelco
  00:14:49 - 00:14:51 - Al-Saqaff, Mariam
  00:14:51 - 00:15:26 -
  00:15:16 - 00:16:06 - Al-Saqaff, Mariam
  00:16:06 - 00:16:41 - Eerenberg, Eelco
  00:16:40 - 00:17:15 - Al-Saqaff, Mariam
  00:17:15 - 00:17:52 - Hoonte, Gertjan te te
  00:18:13 - 00:18:20 - Al-Saqaff, Mariam
  00:18:21 - 00:19:23 -
  00:18:49 - 00:20:07 - Al-Saqaff, Mariam
  00:20:07 - 00:20:44 - Hoonte, Gertjan te te
  00:20:43 - 00:20:50 - Al-Saqaff, Mariam
  00:20:49 - 00:20:58 - Stellinga, Hessel
  00:20:59 - 00:21:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:21:04 - 00:21:07 - Stellinga, Hessel
  00:21:15 - 00:21:19 - Stellinga, Hessel
  00:21:25 - 00:21:40 - Dekkers, Fred
  00:21:40 - 00:21:43 - Al-Saqaff, Mariam
  00:21:44 - 00:21:48 - Al-Saqaff, Mariam
  00:21:49 - 00:22:10 - Kok, Frank de de
  00:22:11 - 00:22:12 - Kok, Frank de de
  00:22:12 - 00:22:53 - Al-Saqaff, Mariam
  00:22:52 - 00:23:19 - Hoonte, Gertjan te te
  00:23:19 - 00:24:36 - Al-Saqaff, Mariam
  00:24:36 - 00:24:41 - Stam, Titus
  00:24:43 - 00:25:01 - Al-Saqaff, Mariam
  00:25:01 - 00:25:19 - Stam, Titus
  00:25:19 - 00:25:39 - Al-Saqaff, Mariam
  00:25:39 - 00:25:42 - Hessel, Yvonne
  00:25:42 - 00:25:59 - Al-Saqaff, Mariam
  00:25:45 - 00:25:47 - Hessel, Yvonne
  00:26:06 - 00:26:09 - Al-Saqaff, Mariam
  00:26:10 - 00:26:34 - Kok, Frank de de
  00:26:31 - 00:26:33 - Al-Saqaff, Mariam
  00:26:33 - 00:26:59 - Hoonte, Gertjan te te
  00:26:58 - 00:27:54 - Al-Saqaff, Mariam
  00:27:53 - 00:28:20 - Hoonte, Gertjan te te
  00:28:21 - 00:28:41 - Al-Saqaff, Mariam
  00:28:40 - 00:28:49 - Stam, Titus
  00:28:49 - 00:28:51 - Al-Saqaff, Mariam
  00:28:50 - 00:29:25 - Hoonte, Gertjan te te
  00:29:27 - - Al-Saqaff, Mariam
 4. 3.3

 5. 4

  Ter vaststelling:
  Openbaar conceptverslag 28 september 2023
  Geheim conceptverslag 28 september 2023
  Ten aanzien van het geheim verslag wordt voorgesteld de geheimhouding op te heffen met uitzondering van de geel gearceerde gedeeltes in het verslag.

 6. 5

 7. 6

  Geen.

  00:31:46 - 00:32:12 -
  00:32:11 - - Al-Saqaff, Mariam
 8. 7

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van 3 sportparken op de grens van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Met de herontwikkeling wordt het mogelijk tevens maximaal 300 woningen in verschillende woningcategorieën toe te voegen en nieuwbouw van sportfuncties en maatschappeijke functies te realiseren


  Gedurende de terinzaglegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn acht zienswijzen ingediend. Deze gaven voor het college aanleiding enkele kleine wijzigingen in het plan dat nu aan de raad wordt voorgelegd door te voeren. Ook zijn ten opzichte van het ontwerp enkele technische wijzigingen doorgevoerd


  Het college stelt voor akkoord te gaan met het vaststellingsrapport waarin de reacties op de zienswijzen zijn opgenomen en vervolgens het bestemmingsplan vast te stellen.

  00:36:48 - 00:38:57 - Stellinga, Hessel
  00:38:57 - 00:39:04 - Al-Saqaff, Mariam
  00:39:03 - 00:39:35 - Stam, Titus
  00:39:33 - 00:39:36 - Al-Saqaff, Mariam
  00:39:36 - 00:39:46 - Hoonte, Gertjan te te
  00:39:46 - 00:39:47 - Al-Saqaff, Mariam
  00:39:47 - 00:40:18 - Stam, Titus
  00:39:52 - 00:39:53 - Al-Saqaff, Mariam
  00:40:19 - 00:40:28 - Al-Saqaff, Mariam
  00:40:27 - 00:41:42 - Vliet, Dirk-Jan van van
  00:41:43 - 00:41:47 - Al-Saqaff, Mariam
  00:41:46 - 00:42:15 - Hoonte, Gertjan te te
  00:42:16 - 00:42:21 - Al-Saqaff, Mariam
  00:42:19 - 00:43:04 - Oudejans, Annemarijn
  00:43:03 - 00:43:06 - Al-Saqaff, Mariam
  00:43:06 - 00:43:16 - Hoonte, Gertjan te te
  00:43:16 - 00:43:17 - Al-Saqaff, Mariam
  00:43:16 - 00:43:27 - Oudejans, Annemarijn
  00:43:27 - 00:43:27 - Al-Saqaff, Mariam
  00:43:29 - 00:44:04 - Oudejans, Annemarijn
  00:44:05 - 00:44:09 - Al-Saqaff, Mariam
  00:44:09 - 00:45:01 - Usta, Miraç
  00:45:01 - 00:45:04 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:05 - 00:45:20 - Stellinga, Hessel
  00:45:20 - 00:45:22 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:22 - 00:45:28 - Usta, Miraç
  00:45:27 - 00:45:28 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:28 - 00:45:40 - Stellinga, Hessel
  00:45:40 - 00:45:41 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:41 - 00:45:52 - Usta, Miraç
  00:45:52 - 00:45:54 - Al-Saqaff, Mariam
  00:45:54 - 00:46:07 - Stellinga, Hessel
  00:46:07 - 00:46:09 - Al-Saqaff, Mariam
  00:46:09 - 00:46:21 - Usta, Miraç
  00:46:21 - 00:46:24 - Al-Saqaff, Mariam
  00:46:24 - 00:46:41 - Hoonte, Gertjan te te
  00:46:41 - 00:47:03 - Al-Saqaff, Mariam
  00:47:03 - 00:47:18 - Hoonte, Gertjan te te
  00:47:18 - 00:47:24 - Al-Saqaff, Mariam
  00:47:22 - 00:47:38 - Usta, Miraç
  00:47:37 - 00:47:42 - Al-Saqaff, Mariam
  00:47:42 - 00:47:48 - Hoonte, Gertjan te te
  00:47:48 - 00:47:49 - Al-Saqaff, Mariam
  00:47:49 - 00:48:01 - Usta, Miraç
  00:48:01 - 00:48:07 - Hoonte, Gertjan te te
  00:48:05 - 00:48:13 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:12 - 00:48:18 - Usta, Miraç
  00:48:17 - 00:48:26 - Al-Saqaff, Mariam
  00:48:26 - 00:48:53 -
  00:48:54 - 00:49:14 - Al-Saqaff, Mariam
  00:49:14 - 00:51:24 -
  00:51:24 - 00:51:29 - Al-Saqaff, Mariam
  00:51:28 - 00:51:48 - Dekkers, Fred
  00:51:49 - 00:52:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:06:03 - 01:06:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:06:08 - 01:06:46 - Eerenberg, Eelco
  01:06:44 - 01:06:46 - Al-Saqaff, Mariam
  01:06:47 - 01:07:06 - Stellinga, Hessel
  01:07:06 - 01:07:07 - Al-Saqaff, Mariam
  01:07:07 - 01:07:22 - Eerenberg, Eelco
  01:07:21 - 01:07:23 - Al-Saqaff, Mariam
  01:07:25 - 01:07:27 - Al-Saqaff, Mariam
  01:07:26 - 01:07:59 - Eerenberg, Eelco
  01:07:58 - 01:08:00 - Al-Saqaff, Mariam
  01:08:00 - 01:08:14 - Stellinga, Hessel
  01:08:14 - 01:08:15 - Al-Saqaff, Mariam
  01:08:15 - 01:09:03 - Eerenberg, Eelco
  01:09:02 - 01:09:04 - Al-Saqaff, Mariam
  01:09:03 - 01:10:30 - Eerenberg, Eelco
  01:10:27 - 01:10:30 - Al-Saqaff, Mariam
  01:10:30 - 01:10:35 - Stam, Titus
  01:10:35 - 01:10:36 - Al-Saqaff, Mariam
  01:10:36 - 01:15:29 - Eerenberg, Eelco
  01:11:25 - 01:11:27 - Al-Saqaff, Mariam
  01:15:22 - 01:15:31 - Al-Saqaff, Mariam
  01:15:30 - 01:16:01 -
  01:16:00 - 01:16:01 - Al-Saqaff, Mariam
  01:16:02 - 01:16:48 - Eerenberg, Eelco
  01:16:46 - 01:16:47 - Al-Saqaff, Mariam
  01:16:48 - 01:17:01 -
  01:17:01 - 01:17:03 - Al-Saqaff, Mariam
  01:17:03 - 01:18:34 - Eerenberg, Eelco
  01:17:19 - 01:17:21 - Al-Saqaff, Mariam
  01:17:25 - 01:17:31 - Al-Saqaff, Mariam
  01:18:33 - 01:18:41 - Hoonte, Gertjan te te
  01:18:34 - 01:18:49 - Al-Saqaff, Mariam
  01:18:48 - 01:19:19 - Hoonte, Gertjan te te
  01:19:15 - 01:19:27 - Al-Saqaff, Mariam
  01:19:27 - 01:19:39 - Eerenberg, Eelco
  01:19:34 - 01:20:27 - Al-Saqaff, Mariam
  01:19:57 - 01:20:11 - Hoonte, Gertjan te te
  01:25:52 - 01:25:55 - Al-Saqaff, Mariam
  01:25:55 - 01:27:02 - Eerenberg, Eelco
  01:27:02 - 01:27:15 - Al-Saqaff, Mariam
  01:27:15 - 01:27:48 - Oudejans, Annemarijn
  01:27:49 - 01:27:53 - Al-Saqaff, Mariam
  01:27:52 - 01:28:22 - Stam, Titus
  01:28:23 - 01:28:26 - Al-Saqaff, Mariam
  01:28:26 - 01:28:40 - Hoonte, Gertjan te te
  01:28:40 - 01:28:43 - Al-Saqaff, Mariam
  01:28:43 - 01:28:49 - Stam, Titus
  01:28:50 - 01:28:51 - Al-Saqaff, Mariam
  01:28:51 - 01:29:11 - Hoonte, Gertjan te te
  01:29:12 - 01:29:17 - Al-Saqaff, Mariam
  01:29:18 - 01:29:43 - Stellinga, Hessel
  01:29:41 - 01:29:45 - Al-Saqaff, Mariam
  01:29:44 - 01:30:15 - Hoonte, Gertjan te te
  01:30:09 - 01:30:16 - Al-Saqaff, Mariam
  01:30:16 - 01:30:30 - Stellinga, Hessel
  01:30:24 - 01:30:44 - Al-Saqaff, Mariam
  01:30:44 - 01:33:25 - Eerenberg, Eelco
  01:33:24 - 01:33:52 - Al-Saqaff, Mariam
  01:33:52 - 01:34:06 - Hoonte, Gertjan te te
  01:34:10 - - Al-Saqaff, Mariam
 9. 8

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Projecten: Groot Merwede
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: CU, CDA, VVD, D66, S&S en GroenLinks.


  Dit agendapunt komt te vervallen.

 10. 9

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Geagendeerd door: Gertjan te Hoonte (VVD), Ruben Snijder (Student en Starter), Linda Bode (Volt), Maarten Koning (D66), Hessel Stellinga (CDA), Rik van der Graaff (ChristenUnie)


  Het college heeft een raadsbrief gestuurd over boven wettige regels voor ruimtelijke projecten. Deze was te kort voor de Programmabegroting om te bespreken maar partijen zouden wel graag zo snel mogelijk richting geven. Mede in het kader van het op gang houden van de woningbouw. Daarom verzoeken partijen om deze toe te voegen aan de eerst volgende agenda ROG.


  De raadsbrief geeft verschillende mogelijkheden, in het debat met elkaar en college willen de fracties in debat over de benoemde mogelijkheden. En meegegeven welke voor hen wel en niet wenselijk zijn.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling
  01:35:20 - 01:35:35 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:39:57 - 01:40:14 - Al-Saqaff, Mariam
  01:40:13 - 01:43:07 - Hoonte, Gertjan te te
  01:43:06 - 01:43:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:43:08 - 01:43:24 - Bode, Linda
  01:43:24 - 01:43:25 - Al-Saqaff, Mariam
  01:43:25 - 01:44:09 - Hoonte, Gertjan te te
  01:44:02 - 01:44:11 - Al-Saqaff, Mariam
  01:44:12 - 01:44:33 - Hoonte, Gertjan te te
  01:44:32 - 01:44:34 - Al-Saqaff, Mariam
  01:44:34 - 01:44:49 - Claasen, Fred
  01:44:48 - 01:44:49 - Al-Saqaff, Mariam
  01:44:49 - 01:45:21 - Hoonte, Gertjan te te
  01:45:17 - 01:45:24 - Al-Saqaff, Mariam
  01:45:22 - 01:45:22 - Claasen, Fred
  01:45:22 - 01:45:32 - Claasen, Fred
  01:45:32 - 01:45:33 - Al-Saqaff, Mariam
  01:45:32 - 01:47:26 - Hoonte, Gertjan te te
  01:46:07 - 01:46:09 - Al-Saqaff, Mariam
  01:47:24 - 01:47:28 - Al-Saqaff, Mariam
  01:47:27 - 01:47:46 - Stam, Titus
  01:47:45 - 01:47:46 - Al-Saqaff, Mariam
  01:47:48 - 01:49:29 - Hoonte, Gertjan te te
  01:48:28 - 01:48:45 - Al-Saqaff, Mariam
  01:49:30 - 01:49:38 - Al-Saqaff, Mariam
  01:49:37 - 01:52:05 - Snijder, Ruben
  01:51:57 - 01:52:00 - Al-Saqaff, Mariam
  01:52:00 - 01:52:16 - Hoonte, Gertjan te te
  01:52:17 - 01:52:18 - Al-Saqaff, Mariam
  01:52:17 - 01:52:19 - Snijder, Ruben
  01:52:21 - 01:52:22 - Al-Saqaff, Mariam
  01:52:22 - 01:52:32 - Hoonte, Gertjan te te
  01:52:32 - 01:52:33 - Al-Saqaff, Mariam
  01:52:33 - 01:52:43 - Snijder, Ruben
  01:52:44 - 01:52:45 - Al-Saqaff, Mariam
  01:52:45 - 01:52:51 - Snijder, Ruben
  01:52:51 - 01:52:56 - Al-Saqaff, Mariam
  01:52:55 - 01:53:08 - Dijkstra, Harm
  01:53:04 - 01:53:08 - Al-Saqaff, Mariam
  01:53:09 - 01:53:21 - Snijder, Ruben
  01:53:23 - 01:53:26 - Al-Saqaff, Mariam
  01:53:26 - 01:53:57 - Snijder, Ruben
  01:53:58 - 01:54:11 - Al-Saqaff, Mariam
  01:54:10 - 01:54:50 - Bode, Linda
  01:54:48 - 01:54:50 - Al-Saqaff, Mariam
  01:54:51 - 01:55:01 - Dijkstra, Harm
  01:54:59 - 01:55:00 - Al-Saqaff, Mariam
  01:55:01 - 01:55:22 - Bode, Linda
  01:55:22 - 01:55:24 - Dijkstra, Harm
  01:55:22 - 01:55:25 - Al-Saqaff, Mariam
  01:55:25 - 01:55:37 - Dijkstra, Harm
  01:55:36 - 01:55:38 - Al-Saqaff, Mariam
  01:55:39 - 01:55:47 - Bode, Linda
  01:55:47 - 01:55:50 - Al-Saqaff, Mariam
  01:55:50 - 01:56:13 - Hoonte, Gertjan te te
  01:56:12 - 01:56:14 - Al-Saqaff, Mariam
  01:56:14 - 01:56:40 - Bode, Linda
  01:56:40 - 01:56:46 - Al-Saqaff, Mariam
  01:56:45 - 01:57:14 - Koning, Maarten
  01:57:14 - 01:57:15 - Al-Saqaff, Mariam
  01:57:15 - 01:57:24 - Bode, Linda
  01:57:24 - 01:57:26 - Al-Saqaff, Mariam
  01:57:25 - 01:57:42 - Koning, Maarten
  01:57:43 - 01:57:44 - Al-Saqaff, Mariam
  01:57:44 - 01:57:59 - Bode, Linda
  01:57:59 - 01:58:01 - Al-Saqaff, Mariam
  01:58:01 - 01:58:34 - Koning, Maarten
  01:58:15 - 01:58:35 - Al-Saqaff, Mariam
  01:58:35 - 01:59:21 - Bode, Linda
  01:58:40 - 01:58:41 - Al-Saqaff, Mariam
  01:59:21 - 01:59:23 - Al-Saqaff, Mariam
  01:59:23 - 01:59:43 - Hoonte, Gertjan te te
  01:59:43 - 01:59:45 - Al-Saqaff, Mariam
  01:59:45 - 02:00:09 - Bode, Linda
  02:00:09 - 02:00:11 - Al-Saqaff, Mariam
  02:00:11 - 02:00:29 - Hoonte, Gertjan te te
  02:00:28 - 02:00:30 - Al-Saqaff, Mariam
  02:00:30 - 02:00:34 - Bode, Linda
  02:00:34 - 02:00:36 - Al-Saqaff, Mariam
  02:00:35 - 02:00:53 - Hoonte, Gertjan te te
  02:00:54 - 02:00:55 - Al-Saqaff, Mariam
  02:00:55 - 02:01:08 - Bode, Linda
  02:01:09 - 02:01:15 - Al-Saqaff, Mariam
  02:01:14 - 02:01:34 - Usta, Miraç
  02:01:33 - 02:01:49 - Bode, Linda
  02:01:47 - 02:01:48 - Usta, Miraç
  02:01:49 - 02:01:57 - Al-Saqaff, Mariam
  02:01:57 - 02:02:23 - Usta, Miraç
  02:02:23 - 02:02:24 - Al-Saqaff, Mariam
  02:02:24 - 02:02:42 - Bode, Linda
  02:02:42 - 02:02:46 - Al-Saqaff, Mariam
  02:02:46 - 02:03:22 - Dijkstra, Harm
  02:03:19 - 02:03:24 - Al-Saqaff, Mariam
  02:03:23 - 02:03:50 - Bode, Linda
  02:03:49 - 02:03:59 - Al-Saqaff, Mariam
  02:04:00 - 02:04:47 - Bode, Linda
  02:04:47 - 02:04:48 - Al-Saqaff, Mariam
  02:04:48 - 02:05:05 - Hoonte, Gertjan te te
  02:05:06 - 02:05:07 - Al-Saqaff, Mariam
  02:05:07 - 02:05:20 - Bode, Linda
  02:05:20 - 02:05:21 - Al-Saqaff, Mariam
  02:05:21 - 02:05:42 - Hoonte, Gertjan te te
  02:05:42 - 02:05:43 - Al-Saqaff, Mariam
  02:05:43 - 02:06:04 - Bode, Linda
  02:06:03 - 02:06:09 - Al-Saqaff, Mariam
  02:06:08 - 02:07:06 - Koning, Maarten
  02:06:40 - 02:07:20 - Al-Saqaff, Mariam
  02:07:21 - 02:07:41 - Bode, Linda
  02:07:41 - 02:08:07 - Al-Saqaff, Mariam
  02:08:07 - 02:13:05 - Koning, Maarten
  02:11:07 - 02:11:11 - Al-Saqaff, Mariam
  02:11:11 - 02:11:29 - Hoonte, Gertjan te te
  02:11:30 - 02:11:30 - Al-Saqaff, Mariam
  02:12:00 - 02:12:02 - Al-Saqaff, Mariam
  02:12:02 - 02:12:23 - Hoonte, Gertjan te te
  02:12:23 - 02:12:25 - Al-Saqaff, Mariam
  02:12:58 - 02:13:06 - Al-Saqaff, Mariam
  02:13:06 - 02:13:32 - Hoonte, Gertjan te te
  02:13:32 - 02:13:33 - Al-Saqaff, Mariam
  02:13:33 - 02:14:15 - Koning, Maarten
  02:14:11 - 02:14:23 - Al-Saqaff, Mariam
  02:14:23 - 02:14:57 - Dijkstra, Harm
  02:14:51 - 02:14:59 - Al-Saqaff, Mariam
  02:14:57 - 02:15:09 - Koning, Maarten
  02:15:10 - 02:15:11 - Al-Saqaff, Mariam
  02:15:11 - 02:15:19 - Dijkstra, Harm
  02:15:18 - 02:15:45 - Koning, Maarten
  02:15:19 - 02:15:22 - Al-Saqaff, Mariam
  02:15:45 - 02:15:47 - Al-Saqaff, Mariam
  02:15:47 - 02:15:54 - Dijkstra, Harm
  02:15:55 - 02:15:55 - Al-Saqaff, Mariam
  02:15:55 - 02:16:09 - Koning, Maarten
  02:16:06 - 02:16:13 - Al-Saqaff, Mariam
  02:16:12 - 02:16:27 - Straalen, Lenno van van
  02:16:26 - 02:16:27 - Al-Saqaff, Mariam
  02:16:28 - 02:16:34 - Koning, Maarten
  02:16:33 - 02:16:35 - Al-Saqaff, Mariam
  02:16:35 - 02:17:01 - Straalen, Lenno van van
  02:16:56 - 02:17:07 - Al-Saqaff, Mariam
  02:17:07 - 02:17:40 - Koning, Maarten
  02:17:41 - 02:17:45 - Al-Saqaff, Mariam
  02:17:45 - 02:19:57 - Koning, Maarten
  02:19:58 - 02:20:04 - Al-Saqaff, Mariam
  02:20:04 - 02:20:22 - Hoonte, Gertjan te te
  02:20:21 - 02:20:24 - Al-Saqaff, Mariam
  02:20:24 - 02:20:52 - Koning, Maarten
  02:20:52 - 02:20:54 - Al-Saqaff, Mariam
  02:20:53 - 02:21:09 - Hoonte, Gertjan te te
  02:21:10 - 02:21:11 - Al-Saqaff, Mariam
  02:21:10 - 02:21:40 - Koning, Maarten
  02:21:41 - 02:21:43 - Al-Saqaff, Mariam
  02:21:42 - 02:21:56 - Hoonte, Gertjan te te
  02:21:56 - 02:21:57 - Al-Saqaff, Mariam
  02:21:58 - 02:22:23 - Koning, Maarten
  02:22:23 - 02:22:34 - Al-Saqaff, Mariam
  02:22:34 - 02:24:26 - Dijkstra, Harm
  02:24:24 - 02:24:26 - Al-Saqaff, Mariam
  02:24:26 - 02:24:49 - Koning, Maarten
  02:24:47 - 02:24:48 - Al-Saqaff, Mariam
  02:24:49 - 02:24:54 - Dijkstra, Harm
  02:24:54 - 02:24:55 - Al-Saqaff, Mariam
  02:24:55 - 02:25:56 - Dijkstra, Harm
  02:25:54 - 02:25:56 - Al-Saqaff, Mariam
  02:25:56 - 02:26:03 - Stam, Titus
  02:26:03 - 02:26:04 - Al-Saqaff, Mariam
  02:26:06 - 02:26:23 - Dijkstra, Harm
  02:26:24 - 02:26:26 - Al-Saqaff, Mariam
  02:26:24 - 02:26:34 - Stam, Titus
  02:26:34 - 02:26:35 - Al-Saqaff, Mariam
  02:26:34 - 02:26:37 - Dijkstra, Harm
  02:26:37 - 02:26:39 - Al-Saqaff, Mariam
  02:26:38 - 02:28:35 - Dijkstra, Harm
  02:28:37 - 02:28:49 - Al-Saqaff, Mariam
  02:28:48 - 02:30:03 - Straalen, Lenno van van
  02:29:59 - 02:30:03 - Al-Saqaff, Mariam
  02:30:03 - 02:30:14 - Stam, Titus
  02:30:14 - 02:30:17 - Al-Saqaff, Mariam
  02:30:17 - 02:30:36 - Straalen, Lenno van van
  02:30:35 - 02:30:37 - Al-Saqaff, Mariam
  02:30:37 - 02:30:51 - Stam, Titus
  02:30:51 - 02:30:52 - Al-Saqaff, Mariam
  02:30:52 - 02:32:10 - Straalen, Lenno van van
  02:31:09 - 02:31:13 - Al-Saqaff, Mariam
  02:32:10 - 02:32:26 - Al-Saqaff, Mariam
  02:32:27 - 02:33:29 - Breunesse, Andries
  02:33:29 - 02:33:34 - Al-Saqaff, Mariam
  02:33:33 - 02:34:47 - Claasen, Fred
  02:34:33 - 02:34:39 - Al-Saqaff, Mariam
  02:34:39 - 02:34:48 - Hoonte, Gertjan te te
  02:34:47 - 02:34:50 - Al-Saqaff, Mariam
  02:34:48 - 02:35:10 - Claasen, Fred
  02:35:10 - 02:35:12 - Al-Saqaff, Mariam
  02:35:12 - 02:35:25 - Hoonte, Gertjan te te
  02:35:25 - 02:35:28 - Al-Saqaff, Mariam
  02:35:25 - 02:35:27 - Claasen, Fred
  02:35:27 - 02:35:50 - Claasen, Fred
  02:35:51 - 02:35:53 - Al-Saqaff, Mariam
  02:35:53 - 02:36:07 - Hoonte, Gertjan te te
  02:36:05 - 02:36:11 - Al-Saqaff, Mariam
  02:36:11 - 02:36:17 - Claasen, Fred
  02:36:18 - 02:36:22 - Al-Saqaff, Mariam
  02:36:22 - 02:36:50 - Stam, Titus
  02:36:43 - 02:36:52 - Al-Saqaff, Mariam
  02:36:51 - 02:37:00 - Dijkstra, Harm
  02:37:00 - 02:37:01 - Al-Saqaff, Mariam
  02:37:01 - 02:37:09 - Stam, Titus
  02:37:10 - 02:37:14 - Al-Saqaff, Mariam
  02:37:11 - 02:37:30 - Dijkstra, Harm
  02:37:30 - 02:37:49 - Stam, Titus
  02:37:30 - 02:37:31 - Al-Saqaff, Mariam
  02:37:49 - 02:37:52 - Al-Saqaff, Mariam
  02:37:51 - 02:38:10 - Dijkstra, Harm
  02:38:09 - 02:38:11 - Al-Saqaff, Mariam
  02:38:11 - 02:38:24 - Stam, Titus
  02:38:25 - 02:38:29 - Al-Saqaff, Mariam
  02:38:27 - 02:38:43 - Hoonte, Gertjan te te
  02:38:43 - 02:38:44 - Al-Saqaff, Mariam
  02:38:44 - 02:39:13 - Stam, Titus
  02:39:13 - 02:39:15 - Al-Saqaff, Mariam
  02:39:15 - 02:39:39 - Hoonte, Gertjan te te
  02:39:17 - 02:39:19 - Al-Saqaff, Mariam
  02:39:37 - 02:39:41 - Al-Saqaff, Mariam
  02:39:41 - 02:39:55 - Stam, Titus
  02:39:47 - 02:39:55 - Al-Saqaff, Mariam
  02:39:55 - 02:40:14 - Hoonte, Gertjan te te
  02:40:14 - 02:40:20 - Al-Saqaff, Mariam
  02:40:20 - 02:40:56 - Stam, Titus
  02:40:48 - 02:40:53 - Al-Saqaff, Mariam
  02:40:58 - 02:42:26 - Stam, Titus
  02:42:03 - 02:42:05 - Al-Saqaff, Mariam
  02:42:27 - 02:42:48 - Al-Saqaff, Mariam
  02:42:45 - 02:43:38 - Usta, Miraç
  02:43:37 - 02:44:02 - Al-Saqaff, Mariam
  02:52:14 - 02:52:54 - Al-Saqaff, Mariam
  02:52:42 - 02:52:42 - Eerenberg, Eelco
  02:53:09 - 02:59:41 - Eerenberg, Eelco
  02:57:48 - 02:58:01 - Al-Saqaff, Mariam
  02:59:39 - 02:59:41 - Al-Saqaff, Mariam
  02:59:41 - 02:59:51 - Hoonte, Gertjan te te
  02:59:52 - 02:59:52 - Al-Saqaff, Mariam
  02:59:53 - 03:08:11 - Eerenberg, Eelco
  03:08:08 - 03:08:29 - Al-Saqaff, Mariam
  04:08:50 - 04:09:27 - Vasters, Joost
  04:09:26 - 04:11:53 - Eerenberg, Eelco
  04:11:52 - 04:11:54 - Vasters, Joost
  04:11:54 - 04:12:09 - Hoonte, Gertjan te te
  04:12:09 - 04:12:10 - Vasters, Joost
  04:12:10 - 04:15:49 - Eerenberg, Eelco
  04:15:47 - 04:15:50 - Vasters, Joost
  04:15:49 - 04:16:01 - Bode, Linda
  04:16:01 - 04:16:02 - Vasters, Joost
  04:16:02 - 04:16:49 - Eerenberg, Eelco
  04:16:48 - 04:16:50 - Vasters, Joost
  04:16:50 - 04:16:58 - Bode, Linda
  04:16:59 - 04:17:04 - Vasters, Joost
  04:17:04 - 04:17:42 - Eerenberg, Eelco
  04:17:39 - 04:17:44 - Vasters, Joost
  04:17:45 - 04:18:02 - Bode, Linda
  04:18:02 - 04:18:03 - Vasters, Joost
  04:18:03 - 04:18:53 - Eerenberg, Eelco
  04:18:53 - 04:18:54 - Vasters, Joost
  04:18:55 - 04:18:57 - Vasters, Joost
  04:18:57 - 04:19:26 - Hoonte, Gertjan te te
  04:19:26 - 04:19:27 - Vasters, Joost
  04:19:27 - 04:20:08 - Eerenberg, Eelco
  04:20:06 - 04:20:07 - Vasters, Joost
  04:20:07 - 04:20:20 - Hoonte, Gertjan te te
  04:20:20 - 04:20:22 - Vasters, Joost
  04:20:21 - 04:26:40 - Eerenberg, Eelco
  04:26:40 - 04:26:42 - Vasters, Joost
  04:26:40 - 04:26:47 - Breunesse, Andries
  04:26:46 - 04:26:48 - Vasters, Joost
  04:26:47 - 04:27:33 - Eerenberg, Eelco
  04:27:32 - 04:27:34 - Vasters, Joost
  04:27:33 - 04:27:37 - Breunesse, Andries
  04:27:36 - 04:27:37 - Vasters, Joost
  04:27:37 - 04:30:05 - Eerenberg, Eelco
  04:30:05 - 04:30:12 - Vasters, Joost
  04:30:11 - 04:30:26 - Dijkstra, Harm
  04:30:25 - 04:30:27 - Vasters, Joost
  04:30:28 - 04:31:41 - Eerenberg, Eelco
  04:31:42 - 04:31:48 - Vasters, Joost
  04:31:48 - 04:32:07 - Stam, Titus
  04:32:07 - 04:32:08 - Vasters, Joost
  04:32:08 - 04:34:03 - Eerenberg, Eelco
  04:34:03 - 04:34:09 - Vasters, Joost
  04:34:09 - 04:34:28 - Hoonte, Gertjan te te
  04:34:29 - 04:34:30 - Vasters, Joost
  04:34:30 - 04:35:53 - Eerenberg, Eelco
  04:35:53 - 04:35:54 - Vasters, Joost
  04:35:54 - 04:36:29 - Hoonte, Gertjan te te
  04:36:29 - 04:36:33 - Vasters, Joost
  04:36:33 - 04:37:17 - Eerenberg, Eelco
  04:37:17 - 04:37:37 - Vasters, Joost
  04:37:37 - 04:37:59 - Koning, Maarten
  04:37:55 - 04:37:56 - Vasters, Joost
  04:37:59 - 04:38:03 - Vasters, Joost
  04:38:02 - 04:38:36 - Hoonte, Gertjan te te
  04:38:37 - 04:38:49 - Vasters, Joost
  04:38:38 - 04:38:39 - Hoonte, Gertjan te te
  04:38:50 - 04:39:11 - Dijkstra, Harm
  04:39:10 - 04:39:16 - Vasters, Joost
  04:39:17 - 04:39:22 - Bode, Linda
  04:39:22 - 04:39:25 - Vasters, Joost
  04:39:26 - 04:39:38 - Stam, Titus
  04:39:37 - 04:39:41 - Vasters, Joost
  04:39:43 - 04:39:45 - Vasters, Joost
  04:39:44 - 04:40:39 - Koning, Maarten
  04:40:37 - 04:40:41 - Vasters, Joost
  04:40:41 - 04:40:49 - Snijder, Ruben
  04:40:49 - 04:41:12 - Vasters, Joost
  04:40:57 - 04:41:07 - Hoonte, Gertjan te te
  04:41:10 - 04:41:11 - Hoonte, Gertjan te te
  04:41:11 - 04:41:30 - Kok, Frank de de
  04:41:31 - 04:41:54 - Hoonte, Gertjan te te
  04:41:31 - 04:41:32 - Vasters, Joost
  04:41:50 - 04:42:27 - Vasters, Joost
  04:44:54 - - Vasters, Joost
 11. 10

  Fred Claasen (GroenLinks), Gertjan te Hoonte (VVD) en Hessel Stellinga CDA) ( Raadswerkgroep Bindend advies)
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten  Naar aanleiding van het raadsvoorstel Bevoegdheden Omgevingswet is een raadswerkgroep gevormd om te kijken welke werkwijze kan worden gehanteerd wanneer de raad straks toepassing gaat geven aan de mogelijkheid een Bindend Advies uit te brengen bij afwijkvergunningen. Voorgesteld wordt het advies van de raadswerkgroep te bespreken, zodat vastgesteld kan worden of de voorgestelde werkwijze voldoende draagvlak heeft binnen de commissie en welke eventuele vervolgacties hiervoor noodzakelijk zijn.

  04:46:19 - 04:48:23 - Aït Daoua, Achraf
  04:48:22 - 04:48:32 - Vasters, Joost
  04:48:32 - 04:50:12 - Breunesse, Andries
  04:50:12 - 04:50:16 - Vasters, Joost
  04:50:17 - 04:51:22 - Heuven, Maarten van van
  04:51:23 - 04:51:27 - Vasters, Joost
  04:51:27 - 04:51:59 - Straalen, Lenno van van
  04:52:00 - 04:52:15 - Vasters, Joost
  04:52:06 - 04:52:29 - Hoonte, Gertjan te te
  04:52:30 - 04:52:34 - Vasters, Joost
  04:52:33 - 04:52:53 - Stam, Titus
  04:52:54 - 04:52:58 - Vasters, Joost
  04:52:57 - 04:54:03 - Bode, Linda
  04:54:02 - 04:54:06 - Vasters, Joost
  04:54:05 - 04:54:12 - Usta, Miraç
  04:54:12 - 04:54:43 - Vasters, Joost
  04:54:44 - 04:54:52 - Vasters, Joost
  05:01:28 - 05:01:45 - Vasters, Joost
  05:01:45 - 05:05:58 - Claasen, Fred
  05:05:58 - 05:07:23 - Stellinga, Hessel
  05:07:21 - 05:08:53 - Hoonte, Gertjan te te
  05:08:50 - 05:08:54 - Vasters, Joost
  05:08:54 - 05:09:07 - Heuven, Maarten van van
  05:09:07 - 05:09:09 - Vasters, Joost
  05:09:07 - 05:09:28 - Hoonte, Gertjan te te
  05:09:29 - 05:09:30 - Vasters, Joost
  05:09:30 - 05:09:48 - Heuven, Maarten van van
  05:09:49 - 05:09:53 - Vasters, Joost
  05:09:52 - 05:10:08 - Stam, Titus
  05:10:08 - 05:10:10 - Vasters, Joost
  05:10:10 - 05:10:54 - Hoonte, Gertjan te te
  05:10:55 - 05:10:58 - Vasters, Joost
  05:10:57 - 05:12:14 - Hoonte, Gertjan te te
  05:11:59 - 05:12:20 - Vasters, Joost
  05:12:19 - 05:13:09 - Eerenberg, Eelco
  05:13:08 - 05:13:19 - Vasters, Joost
  05:13:17 - 05:13:27 - Bode, Linda
  05:13:26 - 05:13:28 - Vasters, Joost
  05:13:27 - 05:13:48 - Hoonte, Gertjan te te
  05:13:49 - 05:13:57 - Vasters, Joost
  05:13:54 - 05:14:40 - Stellinga, Hessel
  05:14:39 - 05:14:44 - Vasters, Joost
  05:14:42 - 05:15:23 - Aït Daoua, Achraf
  05:14:47 - 05:14:48 - Vasters, Joost
  05:14:56 - 05:14:58 - Vasters, Joost
  05:14:58 - 05:15:13 - Hoonte, Gertjan te te
  05:15:14 - 05:15:15 - Vasters, Joost
  05:15:15 - 05:15:16 - Stellinga, Hessel
  05:15:17 - 05:15:23 - Vasters, Joost
  05:15:25 - 05:16:07 - Hoonte, Gertjan te te
  05:15:30 - 05:15:30 - Vasters, Joost
  05:16:03 - 05:16:13 - Vasters, Joost
  05:16:07 - 05:16:24 - Stellinga, Hessel
  05:16:25 - 05:16:47 - Vasters, Joost
  05:16:26 - 05:16:27 - Aït Daoua, Achraf
  05:16:46 - 05:17:08 - Hoonte, Gertjan te te
  05:17:08 - 05:17:41 - Vasters, Joost
  07:09:08 - - Hoonte, Gertjan te