Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 12 januari 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 januari 2023 19:17
Eind
donderdag 12 januari 2023 22:58
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 12 januari 2023. Het vervolg van deze vergadering vindt plaats op 26 januari vanaf 20:45 uur. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  05:16:11 - 05:15:50 -
  05:15:50 - - Vasters, Joost
 2. 2

  05:14:48 - 05:14:35 - Zwinkels, Jantine
  05:14:35 - - Vasters, Joost
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  05:12:59 - 05:12:42 - Hoonte, Gertjan te
  05:12:42 - 05:12:03 - Vasters, Joost
  05:12:04 - 05:11:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:37 - 05:11:25 - Vasters, Joost
  05:11:29 - 05:11:09 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:08 - 05:11:03 - Vasters, Joost
  05:11:04 - 05:10:30 - Zweth, Rick van der
  05:10:54 - 05:10:53 - Vasters, Joost
  05:10:31 - 05:10:18 - Vasters, Joost
  05:10:26 - 05:09:58 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:01 - 05:09:39 - Vasters, Joost
  05:09:39 - 05:09:37 - Stellinga, Hessel
  05:09:37 - 05:09:29 - Vasters, Joost
  05:09:30 - 05:09:16 - Hoonte, Gertjan te
  05:09:17 - 05:08:35 - Vasters, Joost
  05:08:37 - 05:08:20 - Heuven, Maarten van
  05:08:19 - 05:07:49 - Vasters, Joost
  05:07:48 - 05:06:52 - Dekkers, Fred
  05:06:56 - 05:06:46 - Vasters, Joost
  05:06:47 - 05:06:33 - Dekkers, Fred
  05:06:33 - 05:06:28 - Vasters, Joost
  05:06:28 - 05:06:20 - Dijkstra, Gert
  05:06:27 - 05:06:13 - Vasters, Joost
  05:06:13 - 05:05:54 - Hoonte, Gertjan te
  05:05:54 - 05:05:34 - Vasters, Joost
  05:05:35 - 05:05:11 - Dekkers, Fred
  05:05:26 - 05:04:59 - Vasters, Joost
  05:05:01 - 05:04:15 - Dijkstra, Gert
  05:04:18 - 05:04:05 - Vasters, Joost
  05:04:05 - 05:03:43 -
  05:03:44 - 05:03:24 - Vasters, Joost
  05:03:25 - 05:02:25 - Dijkstra, Gert
  05:03:15 - 05:02:21 - Vasters, Joost
  05:02:22 - 05:01:56 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:56 - 05:01:34 - Vasters, Joost
  05:01:35 - 05:01:02 - Zweth, Rick van der
  05:01:01 - 05:00:53 - Vasters, Joost
  05:00:56 - 05:00:45 - Dijkstra, Gert
  05:00:49 - 05:00:40 - Vasters, Joost
  05:00:43 - 05:00:33 - Dijkstra, Gert
  05:00:37 - - Vasters, Joost
 4. 3.1

  Voorstel:
  1. Agenderen voor de commissie ROG van 9 februari 2023
  2. behandeltijd: 30 minuten

 5. 3.2

  Voorstel:
  1. Agenderen voor de commissie ROG van 9 februari
  2. Behandeltijd van 120 minuten

 6. 3.4

 7. 4

  Ter vaststelling:
  Het verslag van 8 januari zal tijdens de commissie van 9 februari worden behandeld.

 8. 5

  Ter vaststelling

  04:59:30 - 04:58:41 - Zweth, Rick van der
  04:58:44 - 04:58:37 - Vasters, Joost
  04:58:38 - 04:58:20 - Eerenberg, Eelco
  04:58:22 - 04:58:19 - Vasters, Joost
  04:58:20 - 04:57:54 - Zweth, Rick van der
  04:57:53 - 04:57:51 - Vasters, Joost
  04:57:51 - 04:57:14 - Eerenberg, Eelco
  04:57:16 - - Vasters, Joost
 9. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie ROGV12 januari 2023


  nr 1 Mail van 31 oktober 2023 inzake Papier en Metaal recycling Utrecht
  nr 2 Mail van 25 november 2022 inzake Eelderdiephof


  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 10. 7

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de herstructurering en herinrichting van de Graadt van Roggenweg en het Westplein, het doortrekken van de Leidse Rijn, de aanleg van groen en het toevoergen van bomen, de aanleg van 3 nieuwe bruggen en het toevoegen van 3 nieuwe bouwblokken voor onder meer maximaal 400 woningen en gemengde functies mogelijk gemaakt. Daarnaast is er ter hoogte van de HOV-baan bij het Park Plaza hotel zowel een gelijkvloerse kruising als een ongelijkvloerse kruising mogelijk.
  Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 19 zienswijzen ingediend binnen de termijn. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het nu voorliggende bestemmingsplan.
  Het college stelt voor akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen, geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan vast te stellen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lombokplein, Lombok: 30 km zone
  04:55:36 - 04:54:04 - Graaf, Rik van der
  04:54:07 - 04:54:03 - Vasters, Joost
  04:54:03 - 04:53:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:53:43 - 04:53:42 - Vasters, Joost
  04:53:42 - 04:52:47 - Graaf, Rik van der
  04:53:16 - 04:53:14 - Vasters, Joost
  04:52:49 - 04:52:45 - Vasters, Joost
  04:52:45 - 04:52:18 - Dekkers, Fred
  04:52:19 - 04:52:17 - Vasters, Joost
  04:52:17 - 04:51:55 - Graaf, Rik van der
  04:51:57 - 04:51:53 - Vasters, Joost
  04:51:53 - 04:51:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:51:34 - 04:51:33 - Vasters, Joost
  04:51:33 - 04:51:06 - Graaf, Rik van der
  04:51:06 - 04:51:01 - Vasters, Joost
  04:51:01 - 04:50:57 - Dekkers, Fred
  04:50:59 - 04:50:46 - Vasters, Joost
  04:50:57 - 04:50:56 - Hoonte, Gertjan te
  04:50:54 - 04:50:22 - Hoonte, Gertjan te
  04:50:53 - 04:50:53 - Dekkers, Fred
  04:50:21 - 04:50:19 - Vasters, Joost
  04:50:19 - 04:49:53 - Graaf, Rik van der
  04:49:54 - 04:49:52 - Vasters, Joost
  04:49:53 - 04:49:23 - Hoonte, Gertjan te
  04:49:26 - 04:49:19 - Vasters, Joost
  04:49:24 - 04:49:01 - Graaf, Rik van der
  04:49:02 - 04:48:56 - Vasters, Joost
  04:48:57 - 04:48:29 - Dekkers, Fred
  04:48:29 - 04:48:28 - Vasters, Joost
  04:48:27 - 04:48:04 - Graaf, Rik van der
  04:48:08 - 04:48:03 - Vasters, Joost
  04:48:04 - 04:47:19 - Stellinga, Hessel
  04:47:23 - 04:47:18 - Vasters, Joost
  04:47:18 - 04:46:54 - Graaf, Rik van der
  04:46:54 - 04:46:53 - Vasters, Joost
  04:46:53 - 04:46:06 - Stellinga, Hessel
  04:46:21 - 04:45:58 - Vasters, Joost
  04:46:06 - 04:45:30 - Graaf, Rik van der
  04:45:31 - 04:45:27 - Vasters, Joost
  04:45:28 - 04:44:37 - Graaf, Rik van der
  04:44:39 - 04:44:36 - Vasters, Joost
  04:44:37 - 04:44:12 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:12 - 04:44:11 - Vasters, Joost
  04:44:11 - 04:43:34 - Graaf, Rik van der
  04:43:36 - 04:43:33 - Vasters, Joost
  04:43:34 - 04:43:03 - Hoonte, Gertjan te
  04:43:04 - 04:43:02 - Vasters, Joost
  04:43:03 - 04:42:25 - Graaf, Rik van der
  04:42:24 - 04:42:23 - Vasters, Joost
  04:42:23 - 04:42:11 - Hoonte, Gertjan te
  04:42:10 - 04:42:07 - Vasters, Joost
  04:42:08 - 04:41:18 - Graaf, Rik van der
  04:41:20 - 04:41:13 - Vasters, Joost
  04:41:13 - 04:40:20 - Stellinga, Hessel
  04:40:23 - 04:40:17 - Vasters, Joost
  04:40:18 - 04:40:10 - Stellinga, Hessel
  04:40:10 - 04:40:05 - Vasters, Joost
  04:40:06 - 04:39:37 - Dekkers, Fred
  04:39:37 - 04:39:35 - Vasters, Joost
  04:39:36 - 04:39:25 - Stellinga, Hessel
  04:39:24 - 04:39:10 - Dekkers, Fred
  04:39:24 - 04:39:23 - Vasters, Joost
  04:39:09 - 04:39:06 - Vasters, Joost
  04:39:09 - 04:39:07 - Stellinga, Hessel
  04:39:06 - 04:38:45 - Stellinga, Hessel
  04:38:45 - 04:38:41 - Vasters, Joost
  04:38:42 - 04:38:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:38:11 - 04:38:03 - Vasters, Joost
  04:38:06 - 04:37:56 - Hoonte, Gertjan te
  04:37:57 - 04:37:53 - Vasters, Joost
  04:37:54 - 04:37:24 - Stellinga, Hessel
  04:37:25 - 04:37:22 - Vasters, Joost
  04:37:23 - 04:37:08 - Hoonte, Gertjan te
  04:37:08 - 04:36:58 - Vasters, Joost
  04:37:07 - 04:37:05 - Stellinga, Hessel
  04:36:59 - 04:36:41 - Graaf, Rik van der
  04:36:44 - 04:36:42 - Vasters, Joost
  04:36:41 - 04:36:29 - Stellinga, Hessel
  04:36:31 - 04:36:11 - Vasters, Joost
  04:36:25 - 04:36:19 - Dekkers, Fred
  04:36:17 - 04:36:09 - Stellinga, Hessel
  04:36:02 - 04:34:44 - Stellinga, Hessel
  04:34:45 - 04:34:42 - Vasters, Joost
  04:34:42 - 04:34:30 -
  04:34:30 - 04:34:29 - Vasters, Joost
  04:34:29 - 04:34:04 - Stellinga, Hessel
  04:34:04 - 04:34:03 - Vasters, Joost
  04:34:03 - 04:33:55 -
  04:33:55 - 04:33:54 - Vasters, Joost
  04:33:52 - 04:33:25 - Stellinga, Hessel
  04:33:25 - 04:33:24 - Vasters, Joost
  04:33:24 - 04:32:58 -
  04:32:59 - 04:32:53 - Vasters, Joost
  04:32:57 - 04:32:25 - Stellinga, Hessel
  04:32:25 - 04:32:22 - Vasters, Joost
  04:32:23 - 04:31:51 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:52 - 04:31:49 - Vasters, Joost
  04:31:50 - 04:31:42 - Stellinga, Hessel
  04:31:44 - 04:31:40 - Vasters, Joost
  04:31:41 - 04:31:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:09 - 04:31:05 - Stellinga, Hessel
  04:31:08 - 04:31:04 - Vasters, Joost
  04:31:04 - 04:30:31 - Dekkers, Fred
  04:30:30 - 04:30:29 - Vasters, Joost
  04:30:30 - 04:30:01 - Stellinga, Hessel
  04:30:01 - 04:29:49 - Vasters, Joost
  04:29:40 - 04:22:16 - Dekkers, Fred
  04:26:26 - 04:26:22 - Vasters, Joost
  04:26:22 - 04:25:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:56 - 04:25:55 - Vasters, Joost
  04:24:59 - 04:24:58 - Vasters, Joost
  04:24:58 - 04:24:36 - Hoonte, Gertjan te
  04:24:35 - 04:24:27 - Vasters, Joost
  04:23:54 - 04:23:49 - Vasters, Joost
  04:22:17 - 04:22:14 - Vasters, Joost
  04:22:14 - 04:21:42 - Hoonte, Gertjan te
  04:21:42 - 04:21:37 - Vasters, Joost
  04:21:40 - 04:20:59 - Dekkers, Fred
  04:20:59 - 04:20:50 - Vasters, Joost
  04:20:51 - 04:20:20 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:19 - 04:20:14 - Vasters, Joost
  04:20:17 - 04:20:17 - Dekkers, Fred
  04:20:16 - 04:19:15 - Dekkers, Fred
  04:20:03 - 04:19:59 - Vasters, Joost
  04:19:19 - 04:19:16 - Vasters, Joost
  04:19:15 - 04:18:57 -
  04:18:58 - 04:18:56 - Vasters, Joost
  04:18:57 - 04:18:01 - Dekkers, Fred
  04:18:01 - 04:18:00 - Vasters, Joost
  04:17:59 - 04:17:18 -
  04:17:18 - 04:17:16 - Vasters, Joost
  04:17:17 - 04:15:19 - Dekkers, Fred
  04:16:37 - 04:16:33 - Vasters, Joost
  04:16:33 - 04:16:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:14 - 04:16:10 - Vasters, Joost
  04:15:18 - 04:15:12 - Vasters, Joost
  04:15:12 - 04:12:27 - Hoonte, Gertjan te
  04:12:30 - 04:12:24 - Vasters, Joost
  04:12:25 - 04:12:03 - Dekkers, Fred
  04:12:04 - 04:12:03 - Vasters, Joost
  04:12:02 - 04:09:42 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:39 - 04:11:33 - Vasters, Joost
  04:09:33 - 04:08:51 - Hoonte, Gertjan te
  04:08:50 - 04:08:45 - Vasters, Joost
  04:08:44 - 04:08:33 - Dekkers, Fred
  04:08:33 - 04:08:32 - Vasters, Joost
  04:08:32 - 04:07:50 - Hoonte, Gertjan te
  04:07:50 - 04:07:45 - Vasters, Joost
  04:07:46 - 04:05:48 -
  04:05:51 - 04:05:47 - Vasters, Joost
  04:05:47 - 04:05:30 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:30 - 04:05:29 - Vasters, Joost
  04:05:29 - 04:04:26 -
  04:05:15 - 04:05:07 - Vasters, Joost
  04:04:29 - 04:04:24 - Vasters, Joost
  04:04:23 - 04:04:05 - Stellinga, Hessel
  04:04:05 - 04:04:04 - Vasters, Joost
  04:04:03 - 04:03:46 -
  04:03:46 - 04:03:45 - Vasters, Joost
  04:03:45 - 04:03:36 - Stellinga, Hessel
  04:03:37 - 04:03:36 - Vasters, Joost
  04:03:35 - 04:03:07 -
  04:03:08 - 04:03:06 - Vasters, Joost
  04:03:06 - 04:03:01 - Stellinga, Hessel
  04:03:01 - 04:02:46 - Vasters, Joost
  04:02:45 - 04:02:29 - Zweth, Rick van der
  04:02:31 - 04:02:30 -
  04:02:31 - 04:02:30 - Vasters, Joost
  04:02:30 - 04:02:03 -
  04:02:04 - 04:02:02 - Vasters, Joost
  04:02:03 - 04:01:43 - Zweth, Rick van der
  04:01:43 - 04:01:42 - Vasters, Joost
  04:01:41 - 04:01:21 -
  04:01:22 - 04:01:20 - Vasters, Joost
  04:01:20 - 04:01:02 - Zweth, Rick van der
  04:01:03 - 04:01:01 - Vasters, Joost
  04:01:01 - 04:00:52 -
  04:00:52 - 04:00:49 - Vasters, Joost
  04:00:50 - 04:00:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:00:34 - 04:00:33 - Vasters, Joost
  04:00:33 - 04:00:14 -
  04:00:13 - 04:00:12 - Vasters, Joost
  04:00:12 - 03:59:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:59:56 - 03:59:55 - Vasters, Joost
  03:59:55 - 03:57:54 -
  03:59:33 - 03:59:31 - Vasters, Joost
  03:57:55 - 03:57:52 - Vasters, Joost
  03:57:52 - 03:57:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:57:35 - 03:57:34 - Vasters, Joost
  03:57:33 - 03:56:58 -
  03:56:57 - 03:56:56 - Vasters, Joost
  03:56:56 - 03:56:32 - Hoonte, Gertjan te
  03:56:32 - 03:56:31 - Vasters, Joost
  03:56:30 - 03:56:22 -
  03:56:21 - 03:56:19 - Vasters, Joost
  03:56:19 - 03:56:00 - Dekkers, Fred
  03:55:59 - 03:55:58 - Vasters, Joost
  03:55:58 - 03:55:34 -
  03:55:34 - 03:55:11 - Vasters, Joost
  03:55:11 - 03:51:23 - Heuven, Maarten van
  03:51:23 - 03:51:18 - Vasters, Joost
  03:51:17 - 03:48:28 - Zweth, Rick van der
  03:48:28 - 03:48:25 - Vasters, Joost
  03:48:26 - 03:48:05 - Stellinga, Hessel
  03:48:05 - 03:48:04 - Vasters, Joost
  03:48:03 - 03:47:38 - Zweth, Rick van der
  03:47:38 - 03:47:32 - Vasters, Joost
  03:47:32 - 03:46:24 -
  03:46:24 - 03:46:21 - Vasters, Joost
  03:46:21 - 03:46:05 - Hoonte, Gertjan te
  03:46:06 - 03:46:05 - Vasters, Joost
  03:46:05 - 03:45:54 -
  03:45:54 - 03:45:53 - Vasters, Joost
  03:45:53 - 03:45:38 - Hoonte, Gertjan te
  03:45:38 - 03:45:37 - Vasters, Joost
  03:45:37 - 03:45:31 -
  03:45:30 - 03:45:27 - Vasters, Joost
  03:45:28 - 03:45:21 - Dekkers, Fred
  03:45:20 - 03:45:19 - Vasters, Joost
  03:45:19 - 03:45:13 -
  03:45:12 - 03:45:11 - Vasters, Joost
  03:45:12 - 03:45:00 - Dekkers, Fred
  03:45:00 - 03:44:58 - Vasters, Joost
  03:44:59 - 03:44:44 -
  03:44:43 - 03:44:40 - Vasters, Joost
  03:44:40 - 03:43:54 -
  03:43:53 - 03:43:47 - Vasters, Joost
  03:43:48 - 03:42:57 - Usta, Mirac
  03:42:56 - 03:42:32 - Vasters, Joost
  03:31:17 - 03:31:03 - Vasters, Joost
  03:31:04 - 03:26:59 - Eerenberg, Eelco
  03:27:02 - 03:26:57 - Vasters, Joost
  03:26:58 - 03:26:40 - Zweth, Rick van der
  03:26:41 - 03:26:39 - Vasters, Joost
  03:26:38 - 03:26:12 - Eerenberg, Eelco
  03:26:14 - 03:26:13 - Vasters, Joost
  03:26:13 - 03:25:46 - Zweth, Rick van der
  03:25:47 - 03:25:44 - Vasters, Joost
  03:25:44 - 03:24:48 - Eerenberg, Eelco
  03:24:50 - 03:24:47 - Vasters, Joost
  03:24:48 - 03:24:25 - Zweth, Rick van der
  03:24:28 - 03:24:25 - Vasters, Joost
  03:24:24 - 03:23:45 - Eerenberg, Eelco
  03:23:46 - 03:23:30 - Vasters, Joost
  03:23:29 - 03:22:35 - Stellinga, Hessel
  03:22:36 - 03:22:34 - Vasters, Joost
  03:22:33 - 03:21:50 - Eerenberg, Eelco
  03:21:51 - 03:21:49 - Vasters, Joost
  03:21:48 - 03:21:16 - Stellinga, Hessel
  03:21:18 - 03:21:04 - Vasters, Joost
  03:21:05 - 03:20:12 - Hoonte, Gertjan te
  03:21:03 - 03:21:03 - Vasters, Joost
  03:21:00 - 03:20:51 - Vasters, Joost
  03:20:11 - 03:20:09 - Vasters, Joost
  03:20:08 - 03:17:55 - Eerenberg, Eelco
  03:17:57 - 03:17:53 - Vasters, Joost
  03:17:53 - 03:17:36 - Dekkers, Fred
  03:17:38 - 03:17:37 - Vasters, Joost
  03:17:37 - 03:17:36 - Eerenberg, Eelco
  03:17:34 - 03:17:30 - Vasters, Joost
  03:17:31 - 03:17:25 - Eerenberg, Eelco
  03:17:26 - 03:17:21 - Vasters, Joost
  03:17:22 - 03:17:00 - Hoonte, Gertjan te
  03:16:59 - 03:16:58 - Vasters, Joost
  03:16:57 - 03:16:25 - Eerenberg, Eelco
  03:16:26 - 03:16:22 - Vasters, Joost
  03:16:26 - 03:15:47 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:46 - 03:15:36 - Vasters, Joost
  03:15:45 - 03:15:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:36 - 03:11:07 - Eerenberg, Eelco
  03:14:07 - 03:14:05 - Vasters, Joost
  03:11:09 - 03:11:07 - Vasters, Joost
  03:11:08 - 03:10:56 - Zweth, Rick van der
  03:10:56 - 03:10:55 - Vasters, Joost
  03:10:56 - 03:10:53 - Eerenberg, Eelco
  03:10:54 - 03:10:52 - Vasters, Joost
  03:10:52 - 03:05:27 - Eerenberg, Eelco
  03:05:28 - 03:05:25 - Vasters, Joost
  03:05:26 - 03:04:54 - Dekkers, Fred
  03:04:54 - 03:04:53 - Vasters, Joost
  03:04:53 - 03:01:48 - Eerenberg, Eelco
  03:03:26 - 03:03:24 - Vasters, Joost
  03:01:53 - 03:01:47 - Vasters, Joost
  03:01:47 - 03:01:07 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:06 - 03:01:04 - Vasters, Joost
  03:01:04 - 02:58:29 - Eerenberg, Eelco
  02:58:31 - 02:58:29 - Vasters, Joost
  02:58:28 - 02:57:38 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:37 - 02:57:36 - Vasters, Joost
  02:57:36 - 02:56:54 - Eerenberg, Eelco
  02:56:57 - 02:56:56 - Vasters, Joost
  02:56:55 - 02:56:31 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:30 - 02:56:29 - Vasters, Joost
  02:56:29 - 02:55:24 - Eerenberg, Eelco
  02:55:35 - 02:55:25 - Vasters, Joost
  02:55:25 - 02:54:38 - Dekkers, Fred
  02:54:37 - 02:54:37 - Vasters, Joost
  02:54:36 - 02:51:53 - Eerenberg, Eelco
  02:52:59 - 02:52:56 - Vasters, Joost
  02:51:54 - 02:51:52 - Vasters, Joost
  02:51:53 - 02:51:23 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:22 - 02:51:21 - Vasters, Joost
  02:51:21 - 02:48:27 - Eerenberg, Eelco
  02:50:26 - 02:50:24 - Vasters, Joost
  02:48:30 - 02:48:24 - Vasters, Joost
  02:48:25 - 02:48:14 - Heuven, Maarten van
  02:48:13 - 02:48:10 - Vasters, Joost
  02:48:11 - 02:47:01 - Eerenberg, Eelco
  02:47:02 - 02:47:00 - Vasters, Joost
  02:47:02 - 02:46:54 - Heuven, Maarten van
  02:46:54 - 02:46:53 - Vasters, Joost
  02:46:53 - 02:41:22 - Eerenberg, Eelco
  02:46:27 - 02:46:19 - Vasters, Joost
  02:41:24 - 02:41:21 - Vasters, Joost
  02:41:22 - 02:41:08 - Hoonte, Gertjan te
  02:41:12 - 02:41:08 - Vasters, Joost
  02:41:08 - 02:38:22 - Eerenberg, Eelco
  02:40:54 - 02:40:51 - Vasters, Joost
  02:38:23 - 02:38:17 - Vasters, Joost
  02:38:17 - 02:37:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:37:46 - 02:37:44 - Vasters, Joost
  02:37:44 - 02:36:16 - Eerenberg, Eelco
  02:37:27 - 02:37:26 - Vasters, Joost
  02:36:19 - 02:36:16 - Vasters, Joost
  02:36:16 - 02:35:43 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:48 - 02:35:43 - Vasters, Joost
  02:35:42 - 02:33:12 - Eerenberg, Eelco
  02:35:11 - 02:35:10 - Vasters, Joost
  02:34:33 - 02:34:27 - Vasters, Joost
  02:33:13 - 02:33:07 - Vasters, Joost
  02:33:08 - 02:32:56 - Dekkers, Fred
  02:32:58 - 02:32:55 - Vasters, Joost
  02:32:55 - 02:31:40 - Eerenberg, Eelco
  02:31:51 - 02:31:30 - Vasters, Joost
  02:31:35 - 02:31:24 - Stellinga, Hessel
  02:31:26 - 02:31:12 - Vasters, Joost
  02:31:12 - 02:31:03 -
  02:31:07 - 02:30:59 - Vasters, Joost
  02:31:00 - 02:30:47 - Heuven, Maarten van
  02:30:45 - 02:30:30 - Vasters, Joost
  02:30:30 - 02:30:23 - Zweth, Rick van der
  02:30:24 - 02:29:48 - Vasters, Joost
  02:29:49 - 02:29:38 - Zweth, Rick van der
  02:29:42 - 02:29:34 - Vasters, Joost
  02:29:34 - 02:29:15 - Hoonte, Gertjan te
  02:29:20 - 02:29:04 - Vasters, Joost
  02:29:05 - 02:28:53 - Eerenberg, Eelco
  02:28:58 - 02:28:48 - Vasters, Joost
  02:28:57 - 02:28:54 - Stellinga, Hessel
  02:28:48 - 02:28:47 - Dekkers, Fred
  02:16:33 - - Deldjou Fard, Melody
  00:14:08 - 00:14:31 - Stellinga, Hessel
  00:14:21 - 00:14:34 - Vasters, Joost
  00:14:34 - 00:16:44 - Eerenberg, Eelco
  00:16:43 - 00:17:01 - Vasters, Joost
  00:17:01 - 00:18:02 -
  00:18:02 - 00:18:07 - Vasters, Joost
  00:18:06 - 00:18:11 - Dekkers, Fred
  00:18:08 - 00:18:17 - Stellinga, Hessel
  00:18:09 - 00:18:27 - Vasters, Joost
  00:18:46 - 00:19:00 - Vasters, Joost
  00:18:56 - 00:19:19 - Dekkers, Fred
  00:19:19 - 00:19:23 - Vasters, Joost
  00:19:24 - 00:19:29 - Vasters, Joost
  00:19:24 - 00:19:25 - Dekkers, Fred
  00:19:29 - 00:19:58 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:59 - 00:20:06 - Vasters, Joost
  00:20:05 - 00:20:19 - Stellinga, Hessel
  00:20:18 - 00:21:20 - Vasters, Joost
  00:21:19 - 00:23:41 - Eerenberg, Eelco
  00:23:39 - 00:24:13 - Vasters, Joost
  00:24:11 - 00:24:31 - Dekkers, Fred
  00:24:23 - - Vasters, Joost
 11. 8

  Wethouders: Eerenberg, Voortman en Schilderman Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Dit bestemmingsplan voorziet in het uniformeren van de ruimtelijke regels. Hiertoe besloot de gemeenteraad op 25 maart 2021 en het bestemmingsplan geeft hier uitvoering aan.
  In het bestemmingsplan zijn algemene regels opgenomen zoals bouw- en gebruikregels. Ook zijn regels opgenomen over het kappen van bomen en het beschermen van archeologische waarden.
  In dit bestemmingsplan zijn tot slot regels opgenomen voor flitsbezorgbedrijven. Op dit onderwerp heeft de gemeenteraad op 17 februari 2022 een voorbereidingsbesluit genomen. Een dergelijk besluit gaf de mogelijkheid de nieuwe vestiging van flitsbezorgbedrijven aan te houden in afwachting van nieuwe regels in een bestemmingsplan.
  In verband met het voorbereidingsbesluit dient de raad voor 17 februari 2023 een besluit te nemen, dan wel opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen.

  00:26:28 - 00:29:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:08 - 00:29:12 - Vasters, Joost
  00:29:13 - 00:32:25 - Stellinga, Hessel
  00:32:24 - 00:32:29 - Vasters, Joost
  00:32:29 - 00:34:36 -
  00:34:36 - 00:34:46 - Vasters, Joost
  00:34:46 - 00:36:19 - Hellevoort, Meike
  00:36:18 - 00:36:23 - Vasters, Joost
  00:36:21 - 00:36:31 -
  00:36:31 - 00:36:32 - Vasters, Joost
  00:36:32 - 00:36:43 - Hellevoort, Meike
  00:36:42 - 00:36:43 - Vasters, Joost
  00:36:42 - 00:36:58 -
  00:36:55 - 00:36:56 - Vasters, Joost
  00:36:57 - 00:37:03 - Hellevoort, Meike
  00:37:01 - 00:37:12 - Vasters, Joost
  00:37:11 - 00:38:55 -
  00:38:56 - 00:39:02 - Vasters, Joost
  00:39:01 - 00:39:44 - Zweth, Rick van der
  00:39:45 - 00:39:49 - Vasters, Joost
  00:39:48 - 00:39:59 -
  00:39:59 - 00:40:08 - Vasters, Joost
  00:40:07 - 00:40:36 - Bode, Linda
  00:40:35 - 00:40:40 - Vasters, Joost
  00:40:40 - 00:40:58 - Dijkstra, Gert
  00:40:58 - 00:41:25 - Vasters, Joost
  00:53:07 - 00:53:17 - Vasters, Joost
  00:53:17 - 00:56:13 - Schilderman, Susanne
  00:56:07 - 00:56:10 - Vasters, Joost
  00:56:08 - 00:56:27 -
  00:56:26 - 00:56:28 - Vasters, Joost
  00:56:28 - 00:57:13 - Schilderman, Susanne
  00:56:54 - 00:56:55 - Vasters, Joost
  00:56:55 - 00:57:23 -
  00:57:21 - 00:57:57 - Schilderman, Susanne
  00:57:22 - 00:57:24 - Vasters, Joost
  00:57:55 - 00:57:59 - Vasters, Joost
  00:57:56 - 00:58:19 -
  00:58:19 - 00:58:25 - Vasters, Joost
  00:58:24 - 00:58:50 - Graaf, Rik van der
  00:58:49 - 01:00:00 - Schilderman, Susanne
  00:58:50 - 00:58:51 - Vasters, Joost
  00:59:04 - 00:59:07 - Vasters, Joost
  00:59:06 - 00:59:24 - Graaf, Rik van der
  00:59:23 - 00:59:25 - Vasters, Joost
  00:59:33 - 00:59:34 - Vasters, Joost
  00:59:58 - 01:00:01 - Vasters, Joost
  01:00:01 - 01:00:13 -
  01:00:13 - 01:00:14 - Vasters, Joost
  01:00:14 - 01:00:48 - Schilderman, Susanne
  01:00:47 - 01:00:48 - Vasters, Joost
  01:00:48 - 01:00:57 -
  01:00:57 - 01:00:58 - Vasters, Joost
  01:00:57 - 01:10:48 - Schilderman, Susanne
  01:10:49 - 01:11:09 - Vasters, Joost
  01:11:07 - 01:15:35 - Eerenberg, Eelco
  01:15:35 - 01:15:37 - Vasters, Joost
  01:15:36 - 01:15:51 - Stellinga, Hessel
  01:15:51 - 01:15:53 - Vasters, Joost
  01:15:53 - 01:16:00 - Eerenberg, Eelco
  01:15:57 - 01:16:00 - Stellinga, Hessel
  01:16:00 - 01:16:09 - Stellinga, Hessel
  01:16:08 - 01:16:10 - Vasters, Joost
  01:16:09 - 01:19:42 - Eerenberg, Eelco
  01:19:41 - 01:20:06 - Vasters, Joost
  01:20:05 - 01:21:33 - Graaf, Rik van der
  01:21:32 - 01:21:41 - Vasters, Joost
  01:21:41 - 01:22:21 - Hellevoort, Meike
  01:22:20 - 01:22:30 - Vasters, Joost
  01:22:29 - 01:24:53 - Schilderman, Susanne
  01:24:12 - 01:24:13 - Vasters, Joost
  01:24:15 - 01:24:17 - Vasters, Joost
  01:24:43 - 01:24:49 - Stellinga, Hessel
  01:24:52 - 01:24:55 - Vasters, Joost
  01:24:53 - 01:25:00 - Stellinga, Hessel
  01:24:57 - 01:25:03 - Vasters, Joost
  01:25:03 - 01:26:19 - Schilderman, Susanne
  01:26:18 - 01:26:22 - Vasters, Joost
  01:26:21 - 01:26:43 - Graaf, Rik van der
  01:26:37 - 01:26:41 - Vasters, Joost
  01:26:41 - 01:27:07 - Schilderman, Susanne
  01:27:08 - 01:27:17 - Vasters, Joost
  01:27:16 - 01:27:35 - Eerenberg, Eelco
  01:27:33 - 01:28:10 - Vasters, Joost
  01:28:12 - 01:28:36 -
  01:28:27 - 01:28:28 - Vasters, Joost
  01:28:35 - 01:28:45 - Vasters, Joost
  01:28:44 - 01:28:56 - Graaf, Rik van der
  01:28:51 - 01:29:21 - Vasters, Joost
  01:29:20 - 01:29:38 - Schilderman, Susanne
  01:29:35 - 01:29:42 - Vasters, Joost
  01:29:41 - 01:29:59 -
  01:29:50 - 01:29:58 - Schilderman, Susanne
  01:29:52 - 01:29:58 - Vasters, Joost
  01:29:58 - 01:30:06 - Vasters, Joost
  01:30:06 - 01:30:15 -
  01:30:15 - 01:30:32 - Vasters, Joost
  01:30:28 - 01:30:44 - Stellinga, Hessel
  01:30:41 - - Vasters, Joost
  01:30:48 - - Stellinga, Hessel
 12. 9

  Wethouders: Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman, Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Jantine Zwinkels (CDA Utrecht), Gertjan te Hoonte (Utrechtse VVD),
  Joost Vasters (D66 Utrecht), Rik van der Graaf (CU Utrecht)


  CDA Utrecht heeft eerder al schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over de toekomst van Papier Recycling Utrecht. De fracties zijn het erover eens dat er woningbouw in de omgeving van de huidige locatie plaatsvindt en dat een verhuizing van het Utrechtse familiebedrijf met veel sociaaleconomische waarde (o.a. MBO banen) aanstaande is. Het bedrijf is van groot belang voor de circulaire lokale keten van papier en dit verdient een zorgvuldige bespreking. We verwachten grote negatieve effecten als het bedrijf niet geherhuisvest kan worden. Ruimte in Utrecht is schaars en we zien in deze casus een belangrijke opgave én mogelijk oplossing.
  Na tevens een motie en een recente raadsinformatiebijeenkomst bestaat bij de agenderende fracties de behoefte om in een commissiedebat van de wethouder te horen hoe het college kijkt naar de toekomst van Papier Recycling Utrecht.
  De fracties van CDA Utrecht en Utrechtse VVD willen het college tevens oproepen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om PRU tóch te vestigen op het circulaire bedrijventerrein Strijkviertel, wat zeer dichtbij de bestaande locatie van PRU ligt. De fracties willen meer inzicht in de knelpunten die een verhuizing naar Strijkviertel in de weg zouden staan, waaronder geluid- en geurhinder, en de oplossingen die denkbaar zijn om het bedrijf passend te krijgen in acceptabele normen van bijvoorbeeld milieucategorie 3.1. We zijn ook benieuwd naar de gronduitgifte van de gemeente en in hoeverre een bijstelling van de grondprijzen ertoe kan bijdragen dat de betaalbaarheid voor een bedrijf als PRU vergroot. Ook willen de fracties begrijpen of de regel uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) t.a.v. het aantal arbeidsplaatsen per m2 nou echt zo belemmerend moet zijn, of dat hier gezien de omstandigheden van afgeweken kan worden. Op die manier hopen de agenderende fracties een volledig beeld te krijgen en een oordeel te vormen over de kansrijkheid van de gewenste locatie Strijkviertel voor PRU.
  Wij hopen dan ook dat de gemeente bereid is om mee te werken aan een gezamenlijke oplossing. De agenderende fracties willen in dat kader van de wethouder horen waarom in de afgelopen periode een toch wat defensieve, passieve strategie is gehanteerd. Het betreffende bedrijf ervaart geen toenadering van de gemeente en maakt zich inmiddels enorme zorgen om haar voortbestaan. De fracties willen bijvoorbeeld de kant van het college horen als het gaat om de lopende rechtszaak en de aanloop daarnaartoe. Vervolgens willen we weten wat de uitspraak van de rechter is en hoe de gemeente hier gehoor aan gaat geven.
  De fractie van D66 wil van het college begrijpen welke locaties naast Strijkviertel, zowel binnen en buiten de gemeente Utrecht, onderzocht (kunnen) worden en welke stappen de gemeente nog voornemens is te nemen om PRU te helpen bij hun huisvestingsprobleem.

 13. 9.1

 14. 10

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten.
  Geagendeerd door: Rick van der Zweth (PvdA), Lisanne Snippe (PvdD), Jantine Zwinkels (CDA), Has Bakker (D66), Meike Hellevoort (GroenLinks), Linda Bode (Volt) en Gert Dijkstra (EENUtrecht).


  Graag willen de fracties van PvdA, PvdD, GroenLinks, CDA, D66, VOLT en EenUtrecht de ontwikkelingen aan de Jan van Galenstraat/Huizingalaan agenderen voor een bespreking in de commissie. Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad de Raadsbrief Tussenstand ontwikkeling Jan van Galenstraat ontvangen. Sinds die tijd hebben bewoners meerdere keren contact opgenomen met de raadsleden en is er een (nuttige) raadsinformatiebijeenkomst geweest. Toen is besloten geen commissiedebat te organiseren omdat de plannen snel naar de gemeenteraad zouden komen. Dat blijkt nu rond de zomer te zijn. De fracties hebben daarom de behoefte nu alsnog het debat in de commissie aan te gaan en waar mogelijk richting mee te geven voor de verdere uitwerking van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De fracties willen in debat over de nut en noodzaak een het realiseren van een discounter in de plint, de verkeersveiligheid in die situatie en over de sloop/nieuwbouw plannen voor het complex. We verzoeken het college te wachten met het ter inzage leggen van het SPvE voor het debat is geweest.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Tussenstand herontwikkeling Jan van Galenstraat: scenario's
  01:38:32 - 01:41:04 - Zweth, Rick van der
  01:40:59 - 01:41:02 - Vasters, Joost
  01:41:02 - 01:41:28 - Zwinkels, Jantine
  01:41:28 - 01:41:29 - Vasters, Joost
  01:41:29 - 01:42:05 - Zweth, Rick van der
  01:42:02 - 01:42:03 - Vasters, Joost
  01:42:04 - 01:42:12 - Zwinkels, Jantine
  01:42:11 - 01:42:13 - Vasters, Joost
  01:42:12 - 01:42:44 - Zweth, Rick van der
  01:42:45 - 01:42:47 - Vasters, Joost
  01:42:47 - 01:44:20 - Zweth, Rick van der
  01:44:19 - 01:44:22 - Vasters, Joost
  01:44:22 - 01:45:08 - Dijkstra, Gert
  01:45:07 - 01:45:09 - Vasters, Joost
  01:45:08 - 01:46:47 - Zweth, Rick van der
  01:45:56 - 01:45:58 - Vasters, Joost
  01:46:45 - 01:46:48 - Vasters, Joost
  01:46:49 - 01:47:08 - Zwinkels, Jantine
  01:47:09 - 01:47:10 - Vasters, Joost
  01:47:10 - 01:47:47 - Zweth, Rick van der
  01:47:45 - 01:47:46 - Vasters, Joost
  01:47:47 - 01:47:59 - Zwinkels, Jantine
  01:47:59 - 01:48:00 - Vasters, Joost
  01:48:00 - 01:48:49 - Zweth, Rick van der
  01:48:24 - 01:48:25 - Vasters, Joost
  01:48:50 - 01:48:52 - Vasters, Joost
  01:48:52 - 01:49:14 -
  01:49:13 - 01:49:14 - Vasters, Joost
  01:49:14 - 01:49:36 - Zweth, Rick van der
  01:49:37 - 01:49:44 - Vasters, Joost
  01:49:44 - 01:59:38 -
  01:51:29 - 01:51:34 - Vasters, Joost
  01:51:34 - 01:51:54 - Zwinkels, Jantine
  01:51:53 - 01:51:55 - Vasters, Joost
  01:51:58 - 01:52:01 - Vasters, Joost
  01:52:03 - 01:52:07 - Vasters, Joost
  01:52:08 - 01:52:42 - Dijkstra, Gert
  01:52:41 - 01:52:43 - Vasters, Joost
  01:53:08 - 01:53:09 - Vasters, Joost
  01:53:09 - 01:53:44 - Dijkstra, Gert
  01:53:41 - 01:53:45 - Vasters, Joost
  01:53:58 - 01:54:10 - Vasters, Joost
  01:54:05 - 01:54:32 - Dijkstra, Gert
  01:54:30 - 01:54:33 - Vasters, Joost
  01:55:00 - 01:55:01 - Vasters, Joost
  01:56:03 - 01:56:07 - Vasters, Joost
  01:56:08 - 01:56:21 - Bode, Linda
  01:56:19 - 01:56:20 - Vasters, Joost
  01:57:00 - 01:57:01 - Vasters, Joost
  01:57:00 - 01:57:13 - Bode, Linda
  01:57:10 - 01:57:14 - Vasters, Joost
  01:57:35 - 01:57:39 - Vasters, Joost
  01:57:39 - 01:58:22 -
  01:58:22 - 01:58:23 - Vasters, Joost
  01:59:02 - 01:59:04 - Vasters, Joost
  01:59:38 - 01:59:43 - Vasters, Joost
  01:59:43 - 02:00:27 - Hellevoort, Meike
  02:00:25 - 02:00:28 - Vasters, Joost
  02:00:28 - 02:00:50 - Zwinkels, Jantine
  02:00:43 - 02:00:51 - Vasters, Joost
  02:00:51 - 02:01:10 - Hellevoort, Meike
  02:01:08 - 02:01:09 - Vasters, Joost
  02:01:10 - 02:01:25 - Zwinkels, Jantine
  02:01:26 - 02:01:27 - Vasters, Joost
  02:01:27 - 02:02:04 - Hellevoort, Meike
  02:01:37 - 02:01:37 - Vasters, Joost
  02:02:04 - 02:02:09 - Vasters, Joost
  02:02:07 - 02:02:33 - Zweth, Rick van der
  02:02:34 - 02:02:35 - Vasters, Joost
  02:02:34 - 02:03:10 - Hellevoort, Meike
  02:03:08 - 02:03:09 - Vasters, Joost
  02:03:09 - 02:03:23 - Zweth, Rick van der
  02:03:23 - 02:03:26 - Vasters, Joost
  02:03:24 - 02:04:02 - Hellevoort, Meike
  02:04:01 - 02:04:04 - Vasters, Joost
  02:04:04 - 02:04:13 - Zweth, Rick van der
  02:04:12 - 02:04:14 - Vasters, Joost
  02:04:14 - 02:04:18 - Hellevoort, Meike
  02:04:18 - 02:04:22 - Vasters, Joost
  02:04:21 - 02:08:14 - Zwinkels, Jantine
  02:08:07 - 02:08:16 - Vasters, Joost
  02:08:14 - 02:08:41 - Zweth, Rick van der
  02:08:41 - 02:08:42 - Vasters, Joost
  02:08:43 - 02:09:45 - Zwinkels, Jantine
  02:09:11 - 02:09:49 - Vasters, Joost
  02:09:49 - 02:10:20 - Zweth, Rick van der
  02:10:19 - 02:10:20 - Vasters, Joost
  02:10:21 - 02:11:14 - Zwinkels, Jantine
  02:11:14 - 02:11:23 - Vasters, Joost
  02:11:17 - 02:11:24 - Zwinkels, Jantine
  02:11:23 - 02:11:45 - Dijkstra, Gert
  02:11:44 - 02:11:46 - Vasters, Joost
  02:11:46 - 02:12:39 - Zwinkels, Jantine
  02:12:39 - 02:12:41 - Vasters, Joost
  02:12:41 - 02:13:16 - Dijkstra, Gert
  02:13:15 - 02:13:17 - Vasters, Joost
  02:13:17 - 02:13:49 - Zwinkels, Jantine
  02:13:36 - 02:13:53 - Vasters, Joost
  02:13:54 - 02:16:11 -
  02:16:11 - 02:16:13 - Vasters, Joost
  02:16:12 - 02:16:23 - Zweth, Rick van der
  02:16:23 - 02:16:24 - Vasters, Joost
  02:16:24 - 02:16:45 -
  02:16:45 - 02:16:51 - Vasters, Joost
  02:16:52 - 02:18:43 - Bode, Linda
  02:18:40 - 02:18:44 - Vasters, Joost
  02:18:43 - 02:19:06 -
  02:19:06 - 02:19:08 - Vasters, Joost
  02:19:08 - 02:19:17 - Bode, Linda
  02:19:18 - 02:19:19 - Vasters, Joost
  02:19:19 - 02:19:53 -
  02:19:53 - 02:20:01 - Vasters, Joost
  02:19:54 - 02:20:20 - Bode, Linda
  02:20:21 - 02:20:27 - Vasters, Joost
  02:20:28 - 02:22:40 - Dijkstra, Gert
  02:22:38 - 02:22:42 - Vasters, Joost
  02:22:42 - 02:23:12 - Zwinkels, Jantine
  02:23:08 - 02:23:13 - Vasters, Joost
  02:23:13 - 02:24:07 - Dijkstra, Gert
  02:24:02 - 02:24:09 - Vasters, Joost
  02:24:09 - 02:26:10 - Dijkstra, Gert
  02:26:04 - 02:26:21 - Vasters, Joost
  02:26:14 - 02:27:59 - Dijkstra, Gert
  02:27:55 - 02:27:58 - Vasters, Joost
  02:27:58 - 02:28:23 - Zweth, Rick van der
  02:28:22 - 02:28:24 - Vasters, Joost
  02:28:24 - 02:29:07 - Dijkstra, Gert
  02:28:50 - 02:29:09 - Vasters, Joost
  02:29:08 - 02:29:32 - Zweth, Rick van der
  02:29:32 - 02:29:35 - Vasters, Joost
  02:29:33 - 02:30:22 - Dijkstra, Gert
  02:30:21 - 02:30:23 - Vasters, Joost
  02:30:23 - 02:30:45 - Zweth, Rick van der
  02:30:44 - 02:30:48 - Vasters, Joost
  02:30:46 - 02:33:52 - Dijkstra, Gert
  02:33:52 - 02:33:55 - Vasters, Joost
  02:33:55 - 02:34:20 -
  02:34:20 - 02:34:22 - Vasters, Joost
  02:34:22 - 02:35:34 - Dijkstra, Gert
  02:35:23 - 02:35:33 - Vasters, Joost
  02:35:34 - 02:36:05 -
  02:36:03 - 02:36:07 - Vasters, Joost
  02:36:07 - 02:36:26 - Dijkstra, Gert
  02:36:26 - 02:36:41 - Vasters, Joost
  02:36:40 - 02:37:40 - Graaf, Rik van der
  02:37:37 - 02:37:40 - Vasters, Joost
  02:37:40 - 02:38:21 - Zwinkels, Jantine
  02:38:20 - 02:38:22 - Vasters, Joost
  02:38:22 - 02:39:09 - Graaf, Rik van der
  02:39:09 - 02:39:11 - Vasters, Joost
  02:39:11 - 02:39:40 - Zwinkels, Jantine
  02:39:37 - 02:39:41 - Vasters, Joost
  02:39:40 - 02:40:23 - Graaf, Rik van der
  02:40:21 - 02:40:24 - Vasters, Joost
  02:40:24 - 02:41:18 - Zwinkels, Jantine
  02:41:12 - 02:41:21 - Vasters, Joost
  02:41:19 - 02:41:43 - Graaf, Rik van der
  02:41:41 - 02:41:45 - Vasters, Joost
  02:41:45 - 02:42:56 - Dijkstra, Gert
  02:42:28 - 02:42:57 - Vasters, Joost
  02:42:58 - 02:44:04 - Graaf, Rik van der
  02:43:52 - 02:44:10 - Vasters, Joost
  02:44:03 - 02:44:16 - Dijkstra, Gert
  02:44:12 - 02:44:16 - Vasters, Joost
  02:44:15 - 02:44:31 - Zweth, Rick van der
  02:44:31 - 02:44:38 - Vasters, Joost
  02:44:38 - 02:44:57 - Dijkstra, Gert
  02:44:58 - 02:45:00 - Vasters, Joost
  02:44:59 - 02:46:08 - Graaf, Rik van der
  02:45:14 - 02:45:16 - Vasters, Joost
  02:45:53 - 02:45:58 - Vasters, Joost
  02:46:05 - 02:46:10 - Vasters, Joost
  02:46:08 - 02:46:25 - Zweth, Rick van der
  02:46:24 - 02:46:25 - Vasters, Joost
  02:46:26 - 02:46:47 - Graaf, Rik van der
  02:46:46 - 02:46:47 - Vasters, Joost
  02:46:47 - 02:47:07 - Zweth, Rick van der
  02:47:06 - 02:47:08 - Vasters, Joost
  02:47:08 - 02:47:31 - Graaf, Rik van der
  02:47:29 - 02:47:34 - Vasters, Joost
  02:47:34 - 02:48:32 - Meerding, Tess
  02:48:32 - 02:48:36 - Vasters, Joost
  02:48:35 - 02:49:47 - Minnaert, Myrthe
  02:49:47 - 02:49:50 - Vasters, Joost
  02:49:49 - 02:50:15 -
  02:50:15 - 02:50:16 - Vasters, Joost
  02:50:16 - 02:50:38 - Minnaert, Myrthe
  02:50:38 - 02:50:46 - Vasters, Joost
  02:50:45 - 02:51:59 - Oudejans, Annemarijn
  02:52:00 - 02:52:03 - Vasters, Joost
  02:52:01 - 02:52:11 - Zweth, Rick van der
  02:52:11 - 02:52:13 - Vasters, Joost
  02:52:12 - 02:52:38 - Oudejans, Annemarijn
  02:52:37 - 02:52:39 - Vasters, Joost
  02:52:38 - 02:52:57 - Zweth, Rick van der
  02:52:57 - 02:52:58 - Vasters, Joost
  02:53:00 - 02:53:03 - Oudejans, Annemarijn
  02:53:05 - 02:53:07 - Vasters, Joost
  02:53:07 - 02:53:32 - Zwinkels, Jantine
  02:53:32 - 02:53:33 - Vasters, Joost
  02:53:33 - 02:53:52 - Oudejans, Annemarijn
  02:53:53 - 02:54:01 - Vasters, Joost
  02:53:59 - 02:54:47 - Usta, Mirac
  02:54:46 - 02:55:09 - Vasters, Joost
  03:02:14 - 03:02:23 - Vasters, Joost
  03:02:23 - 03:05:25 - Eerenberg, Eelco
  03:05:23 - 03:05:26 - Vasters, Joost
  03:05:25 - 03:05:41 - Dijkstra, Gert
  03:05:40 - 03:05:41 - Vasters, Joost
  03:05:40 - 03:06:20 - Eerenberg, Eelco
  03:06:18 - 03:06:22 - Vasters, Joost
  03:06:23 - 03:06:33 - Zwinkels, Jantine
  03:06:33 - 03:06:35 - Vasters, Joost
  03:06:35 - 03:13:54 - Eerenberg, Eelco
  03:13:52 - 03:13:54 - Vasters, Joost
  03:13:54 - 03:14:03 - Zwinkels, Jantine
  03:14:04 - 03:14:05 - Vasters, Joost
  03:14:05 - 03:16:12 - Eerenberg, Eelco
  03:16:10 - 03:16:16 - Vasters, Joost
  03:16:14 - 03:16:38 - Zweth, Rick van der
  03:16:37 - 03:16:38 - Vasters, Joost
  03:16:39 - 03:17:21 - Eerenberg, Eelco
  03:17:18 - 03:17:20 - Vasters, Joost
  03:17:20 - 03:17:47 - Zweth, Rick van der
  03:17:47 - 03:17:49 - Vasters, Joost
  03:17:49 - 03:19:11 - Eerenberg, Eelco
  03:19:09 - 03:19:11 - Vasters, Joost
  03:19:11 - 03:19:39 - Zweth, Rick van der
  03:19:39 - 03:19:40 - Vasters, Joost
  03:19:40 - 03:20:22 - Eerenberg, Eelco
  03:20:20 - 03:20:23 - Vasters, Joost
  03:20:23 - 03:20:48 - Hellevoort, Meike
  03:20:48 - 03:20:49 - Vasters, Joost
  03:20:49 - 03:24:57 - Eerenberg, Eelco
  03:22:16 - 03:22:38 - Vasters, Joost
  03:24:55 - 03:24:56 - Vasters, Joost
  03:24:56 - 03:25:23 - Zweth, Rick van der
  03:25:23 - 03:25:24 - Vasters, Joost
  03:25:24 - 03:26:03 - Eerenberg, Eelco
  03:26:00 - 03:26:02 - Vasters, Joost
  03:26:02 - 03:26:30 - Zweth, Rick van der
  03:26:29 - 03:26:31 - Vasters, Joost
  03:26:31 - 03:28:17 - Eerenberg, Eelco
  03:28:15 - 03:28:19 - Vasters, Joost
  03:28:18 - 03:28:53 - Zweth, Rick van der
  03:28:54 - 03:28:55 - Vasters, Joost
  03:28:55 - 03:29:54 - Eerenberg, Eelco
  03:29:53 - 03:29:54 - Vasters, Joost
  03:29:54 - 03:30:19 - Zweth, Rick van der
  03:30:19 - 03:30:22 - Vasters, Joost
  03:30:21 - 03:31:17 - Eerenberg, Eelco
  03:31:13 - 03:31:21 - Vasters, Joost
  03:31:19 - 03:31:42 - Zweth, Rick van der
  03:31:42 - 03:31:43 - Vasters, Joost
  03:31:43 - 03:35:19 - Eerenberg, Eelco
  03:31:56 - 03:32:02 - Vasters, Joost
  03:35:18 - 03:35:31 - Vasters, Joost
  03:35:31 - 03:36:06 - Eerenberg, Eelco
  03:36:00 - 03:36:29 - Vasters, Joost
  03:36:28 - 03:37:26 - Zweth, Rick van der
  03:36:39 - 03:36:48 - Vasters, Joost
  03:37:26 - 03:37:39 - Vasters, Joost
  03:37:39 - 03:37:52 - Zweth, Rick van der
  03:37:52 - 03:38:09 - Vasters, Joost
  03:38:07 - 03:38:26 - Usta, Mirac
  03:38:11 - 03:38:18 - Vasters, Joost
  03:38:25 - 03:38:28 - Vasters, Joost
  03:38:28 - 03:38:54 - Eerenberg, Eelco
  03:38:46 - 03:39:13 - Vasters, Joost
  03:38:53 - 03:38:57 - Usta, Mirac
  03:38:58 - 03:39:03 -
  03:39:13 - 03:39:51 - Zwinkels, Jantine
  03:39:15 - 03:39:17 - Vasters, Joost
  03:39:49 - 03:39:55 - Vasters, Joost
  03:39:54 - 03:40:38 - Eerenberg, Eelco
  03:40:39 - 03:40:56 - Vasters, Joost