Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 16 december 2021

10:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 16 december 2021 09:46
Eind
donderdag 16 december 2021 12:11
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:17:08 - 00:17:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:18:01 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2

  00:19:30 - 00:19:51 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:51 - 00:20:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:50 - - Dijksma, Sharon A.M.
 3. 5

 4. 6

  Wethouder Verschuure
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een ontwerp onteigeningplan inzake grond gelegen binnen bestemmingsplan Rijnvliet met bijbehorende stukken ter inzage te leggen na voorafgaande publicatie en toe te zenden aan belanghebbenden overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke inspraakverordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tervisielegging onteigening van een perceel grond gelegen binnen bestemmingsplan Rijnvliet
 5. 7

  Wethouder Verschuure
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan aan te brengen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Nedereindseweg 511’ dat is vastgelegd in het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN511RIJN-VA01.gml met ondergrond
  NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN511RIJN-VA01.dgn vast te stellen, waarmee de. agrarische bestemming op het perceel Nedereindseweg 511 wordt gewijzigd naar een woonbestemming voor 1 woning.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Nedereindseweg 511, Rijnenburg
 6. 8

  Wethouder: Voortman
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De antidiscriminatie agenda vast te stellen, met als belangrijkste ambities/uitgangspunten:
  a) We als gemeente een stevigere en actievere rol pakt op de volgende thema’s:
  o Voorbeeldrol gemeente: zelf als gemeente het goede voorbeeld geven door een duidelijke sociale norm te stellen en kritisch te kijken naar onze eigen rol als werkgever en dienstverlener.
  o Arbeidsmarkt: gelijke kansen op de arbeidsmarkt en een inclusieve werksfeer.
  o Woningmarkt: een inclusieve woningmarkt met gelijke kansen voor iedereen.
  o Onderwijs: inclusief onderwijs waarin ieder kind gelijke kans heeft en zich welkom en gehoord voelt.
  o Publieke ruimte en openbare orde: waar iedere Utrechter zichzelf kan zijn en zich
  veilig voelt.
  o Sport: een positieve sportcultuur: een veilige omgeving waar plezier en ontwikkeling centraal staan, waar iedereen welkom is en zorg draagt voor elkaar.
  o Vrijheid van levensbeschouwing: iedere Utrechter kan hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij praktiseren.
  b) Hierbij in te zetten op preventie (door een sociale norm te stellen, inleven en empathie te bevorderen en bewustwording te stimuleren), handhaven en sanctioneren, ondersteuning van slachtoffers en versterken van kwetsbare groepen.
  c) De bovengenoemde zeven thema’s te versterken door in te zetten op:
  o Vergroten meldingsbereidheid
  o Zichtbaarheid en bewustwording in de stad
  o Lobby

  Moties

  Onderwerp
  M443 Bevorder diversiteit bij deelnemingen van de gemeente
  M444 Een evenwichtige verdeling naar achtergrond bij streefcijfers
  M445 Sta jaarlijks stil bij Europese actiedag tegen islamofobie
  M446 Stimuleer de oprichting van een multicultureel personeelsnetwerk
  M447 Plan van aanpak tegen moslimdiscriminatie en antisemitisme.
  M448 Praktijktesten en Mystery guests bij bestrijding van discriminatie
  M449 Tijdelijk voorkeursbeleid bij gelijke geschiktheid
  M450 Onderzoek verandering van controversiële straatnamen die verwijzen naar het koloniale verleden
  M451 Veilige straten, ook voor vrouwen met een hoofddoek
  M452 Concrete actie tegen Islamofobie.
  M453 Domeinoverstijgende taskforce anti-discriminatie
  M454 ‘’Stoppen met discriminatie"
  M455 ‘’Utrecht heeft een Admiraal de Ruyterstraat nodig

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Antidiscriminatie agenda
  00:22:07 - 00:42:27 - Sungur, Mahmut
  00:22:45 - 00:22:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:50 - 00:23:02 -
  00:23:51 - 00:23:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:14 - 00:24:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:19 - 00:24:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:22 - 00:24:44 - Deldjou Fard, Melody
  00:25:29 - 00:25:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:50 - 00:25:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:13 - 00:26:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:18 - 00:26:38 - Meerding, Tess
  00:27:38 - 00:27:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:45 - 00:28:24 - Deldjou Fard, Melody
  00:29:22 - 00:29:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:53 - 00:29:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:20 - 00:30:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:46 - 00:30:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:18 - 00:31:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:21 - 00:31:43 - Bosch, David
  00:31:47 - 00:31:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:22 - 00:32:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:23 - 00:32:43 - Bosch, David
  00:33:11 - 00:33:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:13 - 00:33:36 - Bosch, David
  00:34:22 - 00:34:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:34:32 - 00:35:16 - Heuven, Maarten van
  00:35:56 - 00:35:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:35:57 - 00:36:20 - Heuven, Maarten van
  00:36:48 - 00:36:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:51 - 00:37:40 -
  00:38:40 - 00:38:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:42 - 00:39:31 -
  00:40:21 - 00:40:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:24 - 00:41:09 - Meerding, Tess
  00:41:14 - 00:41:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:13 - 00:42:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:35 - 00:44:49 - Deldjou Fard, Melody
  00:44:47 - 00:44:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:56 - 00:45:48 - Zwinkels, Jantine
  00:45:47 - 00:45:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:49 - 00:46:52 - Deldjou Fard, Melody
  00:46:52 - 00:46:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:54 - 00:47:33 - Zwinkels, Jantine
  00:47:33 - 00:47:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:35 - 00:48:25 - Deldjou Fard, Melody
  00:48:28 - 00:48:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:29 - 00:48:47 - Sungur, Mahmut
  00:48:50 - 00:48:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:52 - 00:50:02 - Deldjou Fard, Melody
  00:50:01 - 00:50:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:07 - 00:50:16 - Bosch, David
  00:50:16 - 00:50:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:26 - 00:51:05 - Meerding, Tess
  00:51:05 - 00:51:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:07 - 00:51:39 - Deldjou Fard, Melody
  00:51:40 - 00:51:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:42 - 00:52:04 - Zwinkels, Jantine
  00:52:04 - 00:52:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:05 - 00:52:37 - Deldjou Fard, Melody
  00:52:37 - 00:52:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:45 - 00:54:24 - Raaijmakers, Ilse
  00:54:25 - 00:54:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:29 - 00:55:24 -
  00:55:23 - 00:55:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:28 - 00:56:58 -
  00:56:57 - 00:57:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:02 - 00:57:08 - Zwinkels, Jantine
  00:57:08 - 00:57:49 -
  00:57:50 - 00:57:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:51 - 00:58:13 - Zwinkels, Jantine
  00:58:13 - 00:58:39 -
  00:58:40 - 00:58:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:45 - 00:59:20 - Bosch, David
  00:59:19 - 00:59:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:37 - 01:00:19 - Bos, Cees
  01:00:19 - 01:00:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:22 - 01:02:13 -
  01:00:41 - 01:00:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:02:12 - 01:02:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:02:14 - 01:02:59 - Heuven, Maarten van
  01:02:59 - 01:03:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:03 - 01:04:35 - Meerding, Tess
  01:04:34 - 01:04:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:37 - 01:05:15 - Zwinkels, Jantine
  01:05:15 - 01:05:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:29 - 01:29:55 - Voortman, Linda
  01:05:47 - 01:05:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:08 - 01:08:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:08 - 01:08:24 - Sungur, Mahmut
  01:09:17 - 01:09:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:09:20 - 01:09:44 - Deldjou Fard, Melody
  01:10:17 - 01:10:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:19 - 01:11:25 - Bos, Cees
  01:11:26 - 01:11:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:02 - 01:14:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:03 - 01:14:04 - Heuven, Maarten van
  01:14:15 - 01:14:29 - Heuven, Maarten van
  01:15:41 - 01:15:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:15:42 - 01:16:02 - Deldjou Fard, Melody
  01:17:41 - 01:17:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:19:18 - 01:19:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:19:19 - 01:19:42 - Raaijmakers, Ilse
  01:20:39 - 01:20:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:20:40 - 01:20:52 - Raaijmakers, Ilse
  01:21:15 - 01:21:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:57 - 01:24:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:58 - 01:24:11 - Deldjou Fard, Melody
  01:25:31 - 01:25:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:36 - 01:25:44 - Deldjou Fard, Melody
  01:26:04 - 01:26:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:24 - 01:26:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:52 - 01:29:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:35 - 01:31:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:37 - 01:32:10 - Voortman, Linda
  01:32:11 - 01:32:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:14 - 01:32:21 - Sungur, Mahmut
  01:32:21 - 01:33:01 - Voortman, Linda
  01:32:40 - 01:32:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:41 - 01:32:52 - Zwinkels, Jantine
  01:32:52 - 01:33:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:26 - 01:33:51 - Bosch, David
  01:33:52 - 01:33:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:57 - 01:34:18 - Deldjou Fard, Melody
  01:34:20 - 01:34:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:24 - 01:34:36 - Sungur, Mahmut
  01:34:37 - 01:34:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:37 - 01:34:47 - Voortman, Linda
  01:34:49 - 01:34:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:56 - 01:35:31 - Voortman, Linda
  01:35:30 - - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 9

  Wethouders Diepeveen en Voortman, Beleidsterrein:  Wonen en Diversiteit
  Status: B

  Moties

  Onderwerp
  M456 Bestraf discriminatie woningmarkt
  M457 Neem leeftijd ook als discriminatiegrond mee
  M458 Maak de zoektocht naar een huis makkelijker voor internationals
  M459 Niet wachten op landelijke regeling, zelf bemiddelingsvergunning invoeren
  M460 volg het onderzoek van het Verwey Jonker instituut tot in detail
  M461 Maak de zoektocht naar een huis makkelijker voor internationals

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Discriminatie op de woningmarkt: M456
  01:35:57 - 01:36:07 - Sungur, Mahmut
  01:38:56 - 01:39:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:23 - 01:40:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:25 - 01:40:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:37 - 01:44:08 -
  01:40:41 - 01:40:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:07 - 01:41:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:14 - 01:41:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:16 - 01:41:34 - Zwinkels, Jantine
  01:41:37 - 01:41:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:21 - 01:42:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:26 - 01:42:44 -
  01:43:49 - 01:43:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:57 - 01:44:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:23 - 01:47:59 -
  01:44:48 - 01:44:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:48 - 01:45:18 -
  01:46:01 - 01:46:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:06 - 01:46:22 - Zwinkels, Jantine
  01:46:41 - 01:46:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:43 - 01:46:56 - Zwinkels, Jantine
  01:46:56 - 01:47:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:01 - 01:47:29 - Raaijmakers, Ilse
  01:47:28 - 01:47:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:56 - 01:48:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:09 - 01:51:06 -
  01:48:28 - 01:48:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:39 - 01:48:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:40 - 01:49:04 -
  01:49:53 - 01:49:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:55 - 01:50:18 -
  01:50:19 - 01:50:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:06 - 01:51:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:12 - 01:56:38 -
  01:56:39 - 01:56:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:45 - 01:57:05 -
  01:57:03 - 01:57:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:12 - 01:57:41 -
  01:57:41 - 01:57:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:42 - 01:58:27 -
  01:58:28 - 01:58:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:29 - 01:58:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:43 - 01:59:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:48 - 01:59:15 -
  01:59:20 - 01:59:26 -
  01:59:26 - 02:00:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:59:45 - 02:00:09 -
  02:01:14 - - Dijksma, Sharon A.M.
 8. 9.1

 9. 10

  Wethouder: Verschuure
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Herontwikkeling Voormalig Pieter Baan Centrum vast te stellen, met de volgende kenmerken:
  - De bijzondere ligging van het complex in Utrecht Oost aan de Kromme Rijn, de Oosterspoorbaan en de Gansstraat / Koningsweg wordt benut en versterkt.
  - Een mix van functies mogelijk wordt gemaakt: wonen, huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, culturele broedplaats, maatschappelijke functie, horeca en kleinschalige kantoren.
  - Binnen het woonprogramma is circa 25% huisvesting voor kwetsbare doelgroepen opgenomen.
  - Er is veel aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de plek en de gebouwen.
  - Het complex opent zich naar de stad en er wordt ruimte gemaakt voor een groen oeverpark aan de Kromme Rijn.

  Amendementen

  Onderwerp
  A162 40-40-20 óók voor herontwikkeling PBC
  A163 Laat horeca aansluiten bij gebruik
  A164 Open en uitnodigend Pieter Baan Centrum

  Moties

  Onderwerp
  M462 parkeren in het Pieter Baan Centrum niet op voorhand te rigide vastleggen
  M463 Geen 35% vrije sector, maar 35% reguliere sociale huur Pieter Baan Centrum

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum
  02:01:51 - 02:02:20 -
  02:02:17 - 02:02:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:02:23 - 02:03:37 - Sasbrink, Anne
  02:03:36 - 02:03:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:41 - 02:08:42 -
  02:04:09 - 02:04:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:12 - 02:04:36 -
  02:05:07 - 02:05:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:08 - 02:05:26 -
  02:05:45 - 02:05:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:50 - 02:06:08 - Zwinkels, Jantine
  02:06:23 - 02:06:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:25 - 02:06:37 - Zwinkels, Jantine
  02:07:02 - 02:07:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:04 - 02:07:17 - Zweth, Rick van der
  02:07:31 - 02:07:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:32 - 02:07:51 - Zweth, Rick van der
  02:08:00 - 02:08:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:36 - 02:08:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:44 - 02:10:14 - Zweth, Rick van der
  02:10:14 - 02:10:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:17 - 02:10:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:59 - 02:11:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:04 - 02:11:16 - Zwinkels, Jantine
  02:11:16 - 02:11:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:11:20 - 02:12:55 -
  02:12:11 - 02:12:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:50 - 02:12:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:53 - 02:13:16 -
  02:13:18 - 02:13:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:23 - 02:13:52 -
  02:13:51 - 02:14:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:06 - 02:17:14 -
  02:17:14 - 02:17:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:15 - 02:17:30 -
  02:17:31 - 02:17:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:31 - 02:21:37 -
  02:21:35 - 02:21:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:37 - 02:22:24 -
  02:22:26 - 02:24:36 -
  02:24:38 - 02:25:05 - Dijksma, Sharon A.M.
 10. 10.1