Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 maart 2021

14:00 - 15:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 25 maart 2021 13:50
Eind
donderdag 25 maart 2021 15:38
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

beëdiging tijdelijk S&S-raadslid

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:16:17 - 00:16:53 -
  00:16:53 - 00:17:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:06 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2

  00:21:38 - 00:23:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:11 - - Dijksma, Sharon A.M.
 3. 3
  Ingekomen stukken
 4. 7

  Dit punt wordt als laatste agendapunt behandeld

  Actuele Motie M45 Stop stigma op woonwagenstandplaatsen ingediend door Anne Marijke Podt (D66), mede ingediend door Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Ruurt Wiegant (SP), Bülent Isik (PvdA), Ismail el Abassi (DENK), Tessa Sturkenboom (Student & Starter) en Maarten van Heuven (PvdD)

  • Actuele Motie M46 Woonwagenstandplaatsen ingediend door Anne Marijke Podt (D66), mede ingediend door Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Tim Schipper (SP), Bülent Isik (PvdA), Jan Wijmenga (CU), Ismail el Abassi (DENK), Tessa Sturkenboom (Student & Starter) en Maarten van Heuven (PvdD)

  • Actuele Motie M47 Raad eerst aan zet voor betere recreatieplek ingediend door Tessa Sturkenboom (S&S), mede ingediend door Susanne Schilderman (D66), Tess Meerding (VVD), Jantine Zwinkels (CDA) en Cees Bos (SBU)

  • Actuele Motie M48 Utrecht laat bejaarde vrouw en kind met autisme toch niet in de steek ingediend door Ismail el Abassi, DENK

  Moties

  Onderwerp
  M45 Stop stigma op woonwagenstandplaatsen
  M46 Woonwagenstandplaatsen
  M47 Raad eerst aan zet voor betere recreatieplek
  M48 Utrecht laat bejaarde vrouw en kind met autisme toch niet in de steek
  00:55:54 - 00:57:01 -
  00:57:14 - 00:57:25 -
  00:57:27 - 00:58:05 -
  00:57:33 - 00:57:37 -
  00:58:11 - 00:58:32 - Bos, Cees
  00:58:33 - 00:59:02 -
  00:58:43 - 00:58:43 - Bos, Cees
  00:59:10 - 01:00:56 - Dijksma, S.A.M.
  01:01:11 - 01:01:25 -
  01:01:28 - 01:02:08 -
  01:02:08 - 01:02:41 - Dijksma, S.A.M.
  01:02:36 - 01:02:49 -
  01:03:15 - 01:04:16 -
  01:04:36 - 01:06:57 -
  01:07:02 - 01:07:41 - Bos, Cees
  01:07:44 - 01:08:01 -
  01:08:06 - 01:08:48 -
  01:08:53 - 01:09:22 -
  01:09:25 - 01:09:43 -
  01:10:06 - 01:11:35 -
  01:11:39 - 01:12:18 -
  01:12:18 - 01:12:51 -
  01:12:54 - 01:13:54 -
  01:13:54 - 01:14:19 -
  01:14:24 - 01:14:38 - Heuven, Maarten van
  01:14:41 - 01:14:54 -
  01:14:54 - 01:15:09 - Heuven, Maarten van
  01:15:10 - 01:15:47 -
  01:15:50 - 01:16:17 -
  01:16:17 - 01:17:09 -
  01:17:17 - 01:20:08 - Hooijdonk, Lot van
  01:20:17 - 01:21:00 - Schilderman, Susanne
  01:21:02 - 01:21:47 - Hooijdonk, Lot van
  01:21:49 - 01:22:12 -
  01:22:14 - 01:22:37 - Hooijdonk, Lot van
  01:22:40 - 01:23:32 - Bos, Cees
  01:23:33 - 01:24:05 - Hooijdonk, Lot van
  01:24:11 - 01:24:21 -
  01:24:21 - 01:24:35 - Hooijdonk, Lot van
  01:24:35 - 01:24:40 -
  01:24:41 - 01:24:43 -
  01:24:44 - 01:25:17 -
  01:25:18 - 01:26:15 - Hooijdonk, Lot van
  01:26:20 - 01:26:39 -
  01:26:40 - 01:26:58 - Hooijdonk, Lot van
  01:27:04 - 01:27:14 -
  01:27:29 - 01:29:32 -
  01:29:42 - 01:29:57 -
  01:29:45 - 01:30:18 -
  01:30:24 - 01:30:49 -
  01:30:25 - 01:39:05 -
  01:31:22 - 01:32:23 -
  01:33:29 - 01:34:01 -
  01:34:47 - 01:35:01 -
  01:35:34 - 01:36:08 - Bos, Cees
  01:37:00 - 01:37:37 -
  01:40:09 - 01:40:43 -
  01:40:43 - 01:40:52 -
  01:40:57 - 01:41:27 -
  01:41:29 - 01:41:49 -
  01:41:52 - 01:42:33 -
  01:42:34 - 01:42:37 -
  01:42:40 - 01:43:20 -
  01:43:21 - 01:43:50 -
  01:44:00 - 01:44:29 -
  01:44:29 - 01:45:14 -
  01:45:27 - 01:46:28 -
  01:46:29 - 01:46:56 -
  01:47:06 - 01:47:21 -
  01:47:22 - 01:47:25 -
 5. 8

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel 1e Technische begrotingswijziging 2021
 6. 9

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. In aanvulling op het raadsbesluit van 18 februari 2021 tot statutenwijziging van NUOVO  Scholengroep, in te stemmen met de fusie tussen NUOVO scholengroep en Anna van Rijn  college.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Technisch herstel besluit fusie NUOVO scholengroep en Anna van Rijn College Nieuwegein
 7. 11

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De gebiedsindeling Zuidwest, Lingestraat e.o., voor de procedure invoeren betaald  parkeren aan te passen zoals opgenomen in de bijlage Gebiedskaart Zuidwest.

  Amendementen

  Onderwerp
  A13 Gratis parkeren voor bewoners

  Moties

  Onderwerp
  M49 Maatwerk voor ondernemers
  M50 Gratis parkeren voor bewoners

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpassing gebiedsindeling Zuidwest (Lingestraat e.o.) voor procedure invoering betaald parkeren
  00:24:47 - 00:25:24 - Steeg, Bert van
  00:25:23 - 00:25:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:28 - 00:26:55 - Bos, Cees
  00:25:40 - 00:25:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:47 - 00:27:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:05 - 00:27:13 - Steeg, Bert van
  00:27:12 - 00:27:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:22 - 00:30:15 - Hooijdonk, Lot van
  00:30:14 - - Dijksma, Sharon A.M.
 8. 12

  Wethouder Verschuure
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Transitiestrategie omgevingsplan vast te stellen als kader voor het omgevingsplan, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan het begrip ‘omgevingswet-proof’ op de belangrijkste onderdelen:
  a. Leidende principes, namelijk:
   Regels maken ontwikkelingen mogelijk met behoud van de kwaliteiten en waarden van Utrecht.
   Over de regels participeren we en staan we in contact met de stad.
   Regels zijn voor iedereen begrijpelijk, duidelijk en digitaal vindbaar en raadpleegbaar.
   Regels vinden hun motivering in geldend beleid, zoals de Omgevingsvisie Utrecht.
   Regels zijn uitvoerbaar en handhaafbaar.
   Regels zijn verdedigbaar en uitlegbaar bij de rechter.
  b. Wijze van opnemen en afwegen van regels door:
   bij het opbouwen van het omgevingsplan Utrecht naar eind 2029 toe aan te sluiten bij de indeling van de Omgevingsvisie Utrecht én
   het Chw-bestemmingsplan Algemene regels Utrecht als uitgangspunt (casco) hiervoor te nemen.
  c. Uitgangspunten voor participatie, die een uitwerking zijn van het Utrechtse participatiebeleid ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’, namelijk:
   We participeren over regels als daar een aanleiding voor is (bijvoorbeeld wijzigen van beleid of nieuw beleid).
   Als het Utrechts planproces (UPP) wordt gevolgd, dan vindt participatie daar plaats.
   Als er geen inhoudelijke wijziging is van regels bij het opnemen in het definitieve omgevingsplan, vindt geen participatie plaats.

  Amendementen

  Onderwerp
  A14 participatie vanzelfsprekend

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Transitiestrategie omgevingsplan
  00:30:42 - 00:31:59 - Steeg, Bert van
  00:31:59 - 00:32:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:12 - 00:32:14 - Steeg, Bert van
  00:32:20 - 00:32:22 - Steeg, Bert van
  00:33:10 - 00:33:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:12 - 00:33:28 - Steeg, Bert van
  00:33:25 - - Dijksma, Sharon A.M.
 9. 12.1

 10. 13

  Wethouder Verschuure
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een totaalbedrag van € 250.000,- vrij te geven voor het project La Vuelta Holanda om de start van  het evenement in 2022 op hetzelfde ambitieniveau als 2020 mogelijk te maken.

  Moties

  Onderwerp
  M51 Geen extra bijdrage naar Vuelta

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanvullende bijdrage La Vuelta Holanda
  00:34:01 - 00:34:37 - Heuven, Maarten van
  00:34:36 - 00:34:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:02 - - Dijksma, Sharon A.M.
 11. 14

  Wethouder Eerenberg
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp voor de herstructurering van het Westplein, de Leidse Rijn en de Graadt van Roggenweg (project Lombokplein) inclusief alle bijlagen vast te stellen.
  2. De ongelijkvloerse kruising tussen fietsroute Leidseweg/Van Sijpesteijnkade en de stadsstraat als  voorkeursvariant vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere planvorming.

  Amendementen

  Onderwerp
  A15 vliegende start Lombokplein
  A16 behoud ventweg Graadt van Roggenweg
  A17 Gelijkvloerse kruising tussen fietsroute LeidsewegVan Sijpesteijnkade en stadsstraat als voorkeursvariant

  Moties

  Onderwerp
  M52 Twee vliegen in een klap
  M53 Rijrichting Leidseweg
  M54 30 km zone
  M55 Spreiding fietsverkeer stationsgebied
  M56 Veiligheid bij de Muntbrug
  M57 Woningen boven hotelkamers
  M58 Extra oversteek Graadt van Roggenweg
  M59 Eerst OV op orde
  M60 Parkeren woonblokken

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein
  00:37:31 - 00:39:08 - Pagter, Marijn de
  00:38:00 - 00:38:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:19 - 00:38:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:43 - 00:38:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:05 - 00:39:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:10 - 00:40:43 -
  00:39:55 - 00:39:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:41 - 00:40:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:48 - 00:41:28 - Heuven, Maarten van
  00:41:04 - 00:41:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:26 - 00:41:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:32 - 00:42:38 -
  00:42:34 - 00:42:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:39 - 00:43:15 - Zweth, Rick van der
  00:43:14 - 00:43:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:20 - 00:43:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:22 - 00:43:23 - Steeg, Bert van
  00:43:26 - 00:44:49 - Steeg, Bert van
  00:43:55 - 00:43:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:24 - 00:44:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:45 - 00:44:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:48 - 00:45:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:01 - 00:50:29 - Eerenberg, Eelco
  00:50:29 - 00:50:54 - Dijksma, Sharon A.M.