Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 8 april 2021

12:15 - 15:15
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 8 april 2021 11:58
Eind
maandag 12 april 2021 16:49
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Let op:
Deze vergadering begint een uur na het einde van de Integrale voorbereidende vergadering

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:21:48 - 00:22:58 -
  00:22:58 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2
  Vaststellen agenda 12:21 - 12:21
 3. 3
  Ingekomen stukken 12:21
 4. 5

 5. 6

  er zijn geen actuele moties ingediend

 6. 7

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen
  a) als zienswijze op de concept programma- en productbegroting 2022, waarin de raad
   aangeeft het eens te zijn met het door AVU gevoerde beleid, maar wel verzoekt om
  rekening te houden met het lagere verwerkingstarief voor nagescheiden restafval, en
   vraagt om de mogelijkheid vóór definitieve vaststelling van de begroting, op basis van de
  laatste cijfers nog aanpassingen te maken in de te verwachten tonnages afval in 2022;
  b) als zienswijze op het voorstel toetreding AVU tot de WSGO, waarin de raad aangeeft
   positief te oordelen over deze toetreding.
  2. In te stemmen met het uittredingsplan van gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzen en instemming AVU-begroting 2022, toetreding WGSO en uittredingsplan Vijfheerenlanden
  00:24:45 - 00:25:02 - Heuven, Maarten van
  00:25:03 - - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 8

  Status: B

  De leden Anne-Marijke Podt en Julia Kleinrensink stellen de raad voor te
  besluiten:
  1. De nota ‘Krijgen waar je Recht op hebt’ vast te stellen, met de volgende ambities:
  a. Het verbeteren van de informatievoorziening rond het proces van besluit, bezwaar en
   beroep;
  b. Het verbeteren van de ondersteuning gericht op bezwaar en beroep;
  c. Het verbeteren van de mogelijkheden tot beroep voor mensen met een laag inkomen;
   en de in deze ambities genoemde uitwerkingen.
  2. Dat het college elk jaar de raad met een raadsbrief op de hoogte stelt van de activiteiten en effecten
   van dit initiatiefvoorstel, op de wijze zoals beschreven in het nota.

  Stemming

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel Krijgen waar je recht op hebt
 8. 8.2

 9. 9

  Wethouder Voortman
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De wijziging van de Verordening U-pas 2019 gemeente Utrecht vast te stellen, met als
   belangrijkste wijziging de invoering van gezinstegoed voor kinderen binnen één gezin.

  Moties

  Onderwerp
  M61 Grens U-pas verhogen in crisistijd
  M62 Verdere verkenning U-pas voor iedereen
  M63 Hengelen uit de U-Pas

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging Verordening U-pas
  00:27:45 - 00:29:18 - Zweth, Rick van der
  00:28:11 - 00:28:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:17 - 00:29:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:23 - 00:30:01 - Heuven, Maarten van
  00:29:59 - 00:30:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:05 - 00:30:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:20 - 00:30:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:55 - 00:32:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:42 - - Dijksma, Sharon A.M.
 10. 10

  Wethouder Diepeveen
  Status: B

  De fracties van de PvdA en SBU vragen een raadsdebat aan over Wilhelminawerf

  Moties

  Onderwerp
  M64 Wij pakken door om het vertrouwen te herstellen
  M65 Heldere afspraken Archimedeslaan 16 en waarborgen actieplan middenhuur
  00:34:11 - 00:34:13 - Bos, Cees
  00:34:46 - 00:52:59 -
  00:40:34 - 00:40:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:39 - 00:41:18 - Zwinkels, Jantine
  00:41:15 - 00:41:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:16 - 00:42:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:19 - 00:42:38 - Zwinkels, Jantine
  00:42:37 - 00:42:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:05 - 00:43:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:06 - 00:43:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:39 - 00:43:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:43 - 00:44:27 -
  00:44:26 - 00:44:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:59 - 00:45:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:02 - 00:45:25 -
  00:45:25 - 00:45:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:39 - 00:45:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:40 - 00:45:49 -
  00:45:50 - 00:45:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:15 - 00:46:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:58 - 00:47:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:06 - 00:47:25 -
  00:47:25 - 00:47:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:50 - 00:47:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:55 - 00:48:18 -
  00:48:17 - 00:48:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:55 - 00:49:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:02 - 00:49:50 - Sasbrink, Anne
  00:49:41 - 00:49:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:38 - 00:50:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:41 - 00:51:34 -
  00:51:30 - 00:51:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:15 - 00:52:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:28 - 00:52:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:31 - 00:52:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:50 - 00:52:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:46 - 00:54:51 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:32 - 00:55:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:48 - 00:55:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:49 - 00:56:14 - Zwinkels, Jantine
  00:56:14 - 00:56:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:15 - 01:04:52 -
  00:56:44 - 00:56:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:50 - 00:57:03 - Zwinkels, Jantine
  00:57:03 - 00:57:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:29 - 00:57:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:37 - 00:58:04 -
  00:58:03 - 00:58:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:20 - 00:58:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:48 - 00:59:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:16 - 00:59:51 -
  00:59:51 - 00:59:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:59:53 - 01:00:15 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:14 - 01:00:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:09 - 01:01:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:11 - 01:01:55 -
  01:01:37 - 01:01:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:54 - 01:01:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:02:27 - 01:02:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:02:36 - 01:03:13 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:12 - 01:03:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:30 - 01:03:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:32 - 01:03:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:52 - 01:03:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:09 - 01:04:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:15 - 01:04:54 - Koning, Maarten
  01:04:39 - 01:04:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:50 - 01:04:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:52 - 01:05:11 - Bos, Cees
  01:04:54 - 01:04:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:58 - 01:04:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:11 - 01:05:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:20 - 01:05:55 - Koning, Maarten
  01:05:44 - 01:05:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:45 - 01:06:29 -
  01:06:28 - 01:06:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:30 - 01:07:20 - Koning, Maarten
  01:06:47 - 01:09:01 -
  01:07:04 - 01:07:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:44 - 01:08:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:07 - 01:08:32 - Koning, Maarten
  01:08:32 - 01:08:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:52 - 01:09:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:09:07 - 01:09:27 - Sasbrink, Anne
  01:09:27 - 01:10:04 -
  01:09:29 - 01:09:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:05 - 01:10:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:10:14 - 01:13:17 - Bos, Cees
  01:13:17 - 01:13:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:13:39 - 01:14:00 -
  01:14:00 - 01:14:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:01 - 01:14:22 - Bos, Cees
  01:14:22 - 01:14:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:29 - 01:14:46 -
  01:14:46 - 01:14:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:14:47 - 01:16:28 - Bos, Cees
  01:16:07 - 01:16:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:16:24 - 01:16:26 -
  01:16:29 - 01:16:46 -
  01:16:46 - 01:16:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:16:47 - 01:17:52 - Bos, Cees
  01:17:51 - 01:17:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:17:53 - 01:18:26 -
  01:17:57 - 01:18:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:18:22 - 01:18:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:18:26 - 01:18:54 - Bos, Cees
  01:18:55 - 01:19:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:18:59 - 01:19:01 - Bos, Cees
  01:19:20 - 01:21:35 -
  01:21:35 - 01:21:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:21:38 - 01:22:04 - Zwinkels, Jantine
  01:22:01 - 01:22:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:22:04 - 01:22:35 -
  01:22:34 - 01:22:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:22:46 - 01:24:14 -
  01:24:13 - 01:24:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:24:22 - 01:25:59 - Koning, Maarten
  01:25:59 - 01:26:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:15 - 01:26:44 -
  01:26:42 - 01:27:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:59 - 01:27:15 - Hoonte, Gertjan te
  01:27:15 - 01:27:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:27:29 - 01:28:35 -
  01:28:34 - 01:28:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:43 - 01:30:06 - Zwinkels, Jantine
  01:30:04 - 01:30:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:15 - 01:30:51 -
  01:30:53 - 01:30:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:56 - 01:31:48 - Zwinkels, Jantine
  01:31:41 - 01:31:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:50 - 01:32:17 -
  01:32:14 - 01:32:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:19 - 01:32:55 - Zwinkels, Jantine
  01:32:55 - 01:33:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:02 - 01:34:04 - Koning, Maarten
  01:33:52 - 01:34:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:06 - 01:35:10 - Zwinkels, Jantine
  01:35:09 - 01:35:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:24 - 01:35:53 -
  01:35:51 - 01:35:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:55 - 01:36:43 - Zwinkels, Jantine
  01:36:43 - 01:36:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:52 - 01:37:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:37:24 - 01:37:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:29 - 01:38:14 - Zwinkels, Jantine
  01:38:09 - 01:38:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:16 - 01:38:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:38:41 - 01:38:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:44 - 01:39:29 - Zwinkels, Jantine
  01:39:20 - 01:39:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:29 - 01:39:43 - Hoonte, Gertjan te
  01:39:41 - 01:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:45 - 01:40:31 - Zwinkels, Jantine
  01:40:27 - 01:40:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:45 - 01:41:41 -
  01:41:42 - 01:41:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:45 - 01:43:17 - Sasbrink, Anne
  01:43:17 - 01:43:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:29 - 01:50:22 -
  01:47:30 - 01:47:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:24 - 01:50:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:34 - 01:50:47 -
  01:50:47 - 01:50:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:49 - 01:51:09 -
  01:51:08 - 01:51:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:11 - 01:51:33 -
  01:51:34 - 01:51:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:35 - 01:51:57 -
  01:51:58 - 01:52:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:52:17 - 01:52:30 - Zwinkels, Jantine
  01:52:28 - 01:53:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:06 - 01:53:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:53:23 - 01:53:35 - Sungur, Mahmut
  01:53:35 - 01:53:43 - Dijksma, Sharon A.M.
 11. 10.3

 12. 11

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B

  De fracties van de VVD, SBU en PVV hebben een juridische toets aangevraagd op het voornemen van de raad om op basis van het Uitnodigingskader Rijnenburg met Rijnenergie een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De partijen vroegen zich af of de gunning wel conform de in het uitnodigingskader gestelde afspraken tot stand is gekomen en of hier mee aan de geldende regelgeving voor aanbestedingen is voldaan. Uit het juridische advies blijkt dat er vragen aan het college te stellen zijn over de wijze waarop het voornemen van het college tot stand is gekomen. Het juridische advies is voor alle fracties in de raad beschikbaar en kan bij het agendapunt worden gevoegd.

  De fracties willen daarover in debat met het college, waarbij de fracties voornemens zijn moties in te dienen om het college te verzoeken tot een andere besluit te komen.

  02:04:00 - 02:04:03 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:06 - 02:04:31 - Koning, Maarten
  02:04:36 - 02:04:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:37 - 02:04:47 - Hall, Merel van
  02:04:49 - 02:04:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:58 - 02:05:17 - Zwinkels, Jantine
  02:05:17 - 02:05:41 - Hall, Merel van
  02:05:17 - 02:05:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:42 - 02:05:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:05:43 - 02:05:51 - Zwinkels, Jantine
  02:05:53 - 02:06:09 - Hall, Merel van
  02:06:10 - 02:06:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:14 - 02:07:14 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:16 - 02:07:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:20 - 02:07:40 - Zwinkels, Jantine
  02:07:40 - 02:07:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:42 - 02:07:59 -
  02:07:59 - 02:08:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:34 - 02:13:39 - Hoonte, Gertjan te
  02:12:34 - 02:12:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:37 - 02:13:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:40 - 02:14:02 - Koning, Maarten
  02:14:02 - 02:14:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:04 - 02:14:55 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:36 - 02:14:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:56 - 02:15:48 - Koning, Maarten
  02:15:48 - 02:15:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:49 - 02:16:44 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:44 - 02:16:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:45 - 02:17:52 - Koning, Maarten
  02:17:51 - 02:17:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:53 - 02:20:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:19:45 - 02:20:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:05 - 02:20:09 - Hoonte, Gertjan te
  02:20:13 - 02:20:53 - Heuven, Maarten van
  02:20:54 - 02:20:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:55 - 02:21:48 - Hoonte, Gertjan te
  02:21:48 - 02:21:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:50 - 02:22:25 - Heuven, Maarten van
  02:22:25 - 02:22:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:27 - 02:23:10 - Hoonte, Gertjan te
  02:23:09 - 02:23:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:11 - 02:23:24 - Heuven, Maarten van
  02:23:24 - 02:23:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:28 - 02:23:58 -
  02:23:59 - 02:24:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:04 - 02:24:11 - Heuven, Maarten van
  02:24:11 - 02:24:16 -
  02:24:18 - 02:24:24 - Heuven, Maarten van
  02:24:29 - 02:24:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:54 - 02:25:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:02 - 02:25:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:03 - 02:26:16 - Bos, Cees
  02:26:15 - 02:26:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:22 - 02:27:40 -
  02:27:42 - 02:27:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:47 - 02:28:55 -
  02:28:45 - 02:28:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:56 - 02:29:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:29:19 - 02:29:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:20 - 02:30:12 -
  02:30:12 - 02:30:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:17 - 02:30:51 - Heijne, Rachel
  02:30:52 - 02:30:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:54 - 02:31:55 - Zwinkels, Jantine
  02:31:54 - 02:31:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:59 - 02:33:46 - Koning, Maarten
  02:32:59 - 02:33:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:01 - 02:33:16 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:16 - 02:33:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:44 - 02:33:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:33:48 - 02:34:44 - Heuven, Maarten van
  02:34:45 - 02:34:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:49 - 02:35:08 - Zwinkels, Jantine
  02:35:08 - 02:35:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:09 - 02:35:28 - Heuven, Maarten van
  02:35:29 - 02:35:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:31 - 02:36:49 -
  02:36:50 - 02:37:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:16 - 02:56:26 - Hooijdonk, Lot van
  02:46:35 - 02:46:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:46:39 - 02:47:10 - Zwinkels, Jantine
  02:47:09 - 02:47:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:02 - 02:48:03 - Hoonte, Gertjan te
  02:48:05 - 02:48:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:08 - 02:48:23 - Hoonte, Gertjan te
  02:48:23 - 02:48:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:51:30 - 02:51:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:51:31 - 02:52:09 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:05 - 02:52:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:03 - 02:53:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:05 - 02:53:18 - Hoonte, Gertjan te
  02:53:20 - 02:53:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:22 - 02:56:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:34 - 02:56:38 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:44 - 02:56:59 - Zwinkels, Jantine
  02:56:58 - 02:57:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:59 - 02:57:40 - Hooijdonk, Lot van
  02:57:38 - 02:57:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:57:39 - 02:57:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:47 - 02:57:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:57:48 - 02:57:49 - Hooijdonk, Lot van
  02:57:50 - 02:58:03 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:02 - 02:58:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:03 - 02:58:25 - Hooijdonk, Lot van
  02:58:22 - 02:58:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:25 - 02:58:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:58 - 02:59:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:00 - 02:59:05 - Hooijdonk, Lot van
  02:59:12 - 02:59:19 - Hoonte, Gertjan te
  03:06:27 - 03:06:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:33 - 03:07:13 - Hoonte, Gertjan te
  03:07:12 - 03:07:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:20 - 03:08:11 - Hooijdonk, Lot van
  03:08:12 - 03:08:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:53 - 03:14:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:00 - 03:15:01 - Bos, Cees
  03:15:03 - 03:15:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:03 - 03:15:04 - Bos, Cees
  03:15:31 - 03:16:03 - Bos, Cees
  03:15:34 - 03:16:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:06 - 03:16:41 -
  03:16:40 - 03:16:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:44 - 03:17:16 -
  03:17:18 - 03:17:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:19 - 03:17:28 -
  03:17:27 - 03:17:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:30 - 03:17:33 -
  03:17:34 - 03:17:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:36 - 03:18:01 - Heuven, Maarten van
  03:18:02 - 03:18:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:18 - 03:18:40 - Bos, Cees
  03:18:39 - 03:19:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:03 - 03:19:19 - Bos, Cees
  03:19:27 - 03:19:38 -
  03:19:38 - 03:19:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:40 - 03:37:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:56 - 03:38:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:17 - 03:38:50 - Sungur, Mahmut
  03:38:50 - 03:38:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:59 - 03:41:08 -
  03:41:08 - 03:41:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:41:19 - 03:41:28 -
  03:41:34 - 03:41:36 -
  03:42:23 - 03:42:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:28 - 03:43:32 -
  03:43:32 - 03:43:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:34 - 03:44:06 - Steeg, Bert van
  03:44:05 - 03:44:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:07 - 03:45:01 -
  03:45:03 - 03:45:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:05 - 03:45:37 -
  03:45:37 - 03:45:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:40 - 03:46:11 - Heuven, Maarten van
  03:46:10 - 03:46:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:12 - 03:47:05 -
  03:47:05 - 03:47:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:18 - 03:47:34 - Sungur, Mahmut
  03:47:42 - 03:51:11 -
  03:51:03 - 03:51:31 - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 12

  Wethouder Van Ooijen
  Status: B

  De fractie van DENK heeft tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 een actuele motie ingediend met als doel passende zorg en passende huisvesting voor het gezin te organiseren en huisuitzetting tot dat moment uit te stellen. De schriftelijke informatie en de toelichting van het college in de commissie hebben hen niet overtuigd dat dit geborgd is. Daarom gaan ze graag met de raad en het college in debat om dit alsnog te borgen.

  Moties

  Onderwerp
  M66 Passende zorg en huisvesting voor gezin in nood