Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 3 juni 2021

12:15 - 13:15
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 3 juni 2021 11:58
Eind
donderdag 3 juni 2021 14:03
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

beëdiging tijdelijk GroenLinks-raadslid

Let op:
Deze vergadering begint een uur na het einde van de Integrale voorbereidende vergadering

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 12:23 - 12:23
 2. 2

  00:26:42 - 00:27:06 -
  00:27:06 - 00:27:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:33 - - Bos, Cees
 3. 3
  Ingekomen stukken
 4. 5

 5. 6

 6. 7

  Dit agendapunt wordt als laatste behandeld

  Moties

  Onderwerp
  M95 Stemadviezen college bij moties en amendementen
  M96 Vind alternatieve locatie(s) afvalcontainers Zocherpark
  M97 Ronald Mc Donald niet in Unesco gebied of buiten de rode contour
  M98 Zorg voor de arbeidsmigranten in onze stad
  M99 Samen optreden tegen nep-bedel overlast van georganiseerde bendes
  01:09:49 - 01:10:22 -
  01:10:22 - 01:11:42 - Bos, Cees
  01:11:37 - 01:11:42 -
  01:11:43 - 01:11:54 -
  01:11:53 - 01:14:11 - Dijksma, S.A.M.
  01:13:47 - 01:14:45 -
  01:14:44 - 01:16:09 - Sasbrink, Anne
  01:16:09 - 01:16:33 -
  01:18:10 - 01:18:54 -
  01:18:57 - 01:20:20 - Bos, Cees
  01:20:20 - 01:20:28 -
  01:20:28 - 01:21:28 -
  01:20:44 - 01:20:55 -
  01:21:25 - 01:21:27 -
  01:21:29 - 01:21:55 - Bos, Cees
  01:21:43 - 01:22:00 -
  01:22:00 - 01:22:10 -
  01:22:11 - 01:22:32 - Bos, Cees
  01:22:30 - 01:22:35 -
  01:22:36 - 01:22:56 -
  01:22:58 - 01:23:19 - Bos, Cees
  01:23:19 - 01:23:23 -
  01:23:23 - 01:23:48 -
  01:23:48 - 01:23:49 -
  01:23:50 - 01:24:16 - Bos, Cees
  01:24:15 - 01:24:21 -
  01:24:20 - 01:24:40 -
  01:24:40 - 01:24:41 -
  01:24:42 - 01:25:37 - Bos, Cees
  01:25:36 - 01:25:50 -
  01:26:29 - 01:26:38 -
  01:26:36 - 01:26:52 -
  01:26:51 - 01:26:52 -
  01:27:24 - 01:27:32 -
  01:27:33 - 01:27:55 -
  01:27:53 - 01:27:56 -
  01:28:16 - 01:28:28 -
  01:28:28 - 01:28:41 - Bos, Cees
  01:29:21 - 01:29:38 -
  01:29:38 - 01:31:23 - Zweth, Rick van der
  01:31:22 - 01:31:29 -
  01:31:30 - 01:31:57 -
  01:31:59 - 01:32:31 - Zweth, Rick van der
  01:32:27 - 01:32:31 -
  01:32:31 - 01:32:39 - Steeg, Bert van
  01:32:40 - 01:33:17 - Zweth, Rick van der
  01:33:09 - 01:33:20 -
  01:33:21 - 01:33:43 -
  01:33:43 - 01:34:04 - Zweth, Rick van der
  01:34:04 - 01:34:13 -
  01:36:26 - 01:36:37 -
  01:36:44 - 01:36:51 -
  01:36:50 - 01:37:25 -
  01:37:23 - 01:37:26 -
  01:37:53 - 01:38:05 -
  01:38:04 - 01:38:26 -
  01:38:23 - 01:38:29 -
  01:38:51 - 01:39:06 -
  01:39:06 - 01:39:48 - Zweth, Rick van der
  01:39:44 - 01:39:54 -
  01:40:32 - 01:41:13 -
  01:40:44 - 01:40:52 - Zweth, Rick van der
  01:41:13 - 01:48:43 -
  01:43:08 - 01:43:14 -
  01:43:14 - 01:43:26 - Steeg, Bert van
  01:44:00 - 01:44:21 -
  01:44:21 - 01:44:43 -
  01:45:16 - 01:45:42 -
  01:45:43 - 01:46:35 -
  01:46:25 - 01:46:28 -
  01:46:34 - 01:46:37 -
  01:47:14 - 01:47:35 -
  01:47:35 - 01:47:59 -
  01:48:31 - 01:48:45 -
  01:48:46 - 01:50:37 - Dijksma, S.A.M.
  01:50:32 - 01:50:42 -
  01:50:40 - 01:51:23 - Dijksma, S.A.M.
  01:51:24 - 01:51:31 -
  01:51:30 - 01:52:05 - Schilderman, Susanne
  01:51:59 - 01:52:06 -
  01:52:06 - 01:52:41 - Dijksma, S.A.M.
  01:52:33 - 01:52:43 -
  01:52:43 - 01:53:10 -
  01:53:09 - 01:53:10 -
  01:53:10 - 01:53:49 - Dijksma, S.A.M.
  01:53:39 - 01:53:54 -
  01:53:51 - 01:53:52 - Dijksma, S.A.M.
  01:53:54 - 01:54:06 - Steeg, Bert van
  01:54:06 - 01:55:04 - Dijksma, S.A.M.
  01:54:38 - 01:55:06 -
  01:55:05 - 01:55:21 - Zweth, Rick van der
  01:55:23 - 01:55:51 - Dijksma, S.A.M.
  01:55:50 - 01:55:53 -
  01:55:55 - 01:56:27 -
  01:56:28 - 01:57:10 - Dijksma, S.A.M.
  01:57:10 - 01:58:21 -
  01:57:15 - 01:57:48 - Bos, Cees
  01:57:50 - 01:58:00 - Dijksma, S.A.M.
  01:58:03 - 01:58:13 - Bos, Cees
  01:58:21 - 01:59:13 - Dijksma, S.A.M.
  01:59:07 - 01:59:33 -
  01:59:24 - 02:00:52 -
  02:00:21 - 02:00:56 -
  02:00:53 - 02:02:04 - Dijksma, S.A.M.
  02:01:54 - 02:02:40 -
  02:02:11 - 02:03:34 - Zweth, Rick van der
  02:02:38 - 02:03:31 - Dijksma, S.A.M.
  02:03:11 - -
 7. 8

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De leden mevrouw A.M.L.J. van Beek, de heer F. Bouchtaoui, mevrouw M.V. Eussen en de heer J.G.E.J. Telkamp te herbenoemen als leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholen per 1 augustus 2021.

  Stemming

  Onderwerp
  Herbenoeming vier leden van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholen, met verschillende einddata voor de zittingstermijn
  00:27:55 - - Dijksma, Sharon A.M.
 8. 9

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden vast te stellen als
  zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van het Recreatieschap De Stichtse
  Groenlanden, waarin de raad aandringt op het vervangen van een PM post voor de
  liquidatie van RMN en de transitie van het recreatieschap door een reservering.
  2. De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de
  ontwerp-begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin de raad aandringt op
  het vervangen van een PM post voor de liquidatie van RMN en voor de transitie van het
  recreatieschap door een reservering.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp-begrotingen 2022 recreatieschappen De Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht
 9. 10

  Wethouder Eerenberg
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de concept kaderbrief 2022 van
  de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin wordt ingegaan op
  a. de directe en indirecte gevolgen van de covid epidemie;
  b. het betrekken van de raad bij agendavorming over de aanpak van de structurele gevolgen
  van de covidepidemie;
  c. instemming met het verhogen van de inwonerbijdrage voor investeringen in de privacy en
  registratieveiligheid;
  d. budgettaire neutraliteit als harde randvoorwaarde voor nieuwe initiatieven en acties,
  e. wijk- en doelgroepgerichte samenwerking tussen de GGDrU en de gemeente Utrecht bij
  de massavaccinatie;
  f. zorgen bij de rijksfinanciering van de SOA-preventie en SOA-bestrijding in 2022.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2022 GGDrU
 10. 11

  Wethouder Klein
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2022-2025 van HUA, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verdere verbetering van de effectindicatoren, het weerstandsvermogen, de voorgenomen uittreding van het Rijk en de kosten voor digitaal archiefbeheer.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022-2025 Het Utrechts Archief
 11. 12

  Rekenkamer
  Status: B

  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
  1. De benodigde maatregelen te nemen tegen de technische risico’s die bekend zijn. En daarbij ook de uitkomsten van (interne en externe) pentesten van het rekenkameronderzoek te benutten.
  2. Structureel te investeren in het bewustzijn van medewerkers over informatieveiligheid. Daarbij ook aandacht aan tijdelijke en externe medewerkers te besteden.
  3. De procedure voor het melden van beveiligingsproblemen en -incidenten zoveel mogelijk te structureren en verhelderen. Deze breed bekend te maken en (nogmaals) de urgentie ervan te benadrukken.
  4. De beveiliging van gemeentelijke gebouwen te verbeteren om de toegang voor onbevoegden te voorkomen.
  5. Het uitvoeren van de maatregelen in de roadmap te versnellen. Voor verdere maatregelen is het ook nodig om na te gaan of eerder getroffen maatregelen hebben gewerkt. Daarbij het extra geld voor gegevensbescherming en de uitbreiding van de DISO-capaciteit effectief in te zetten. Ook binnen de organisatieonderdelen te zorgen voor voldoende capaciteit.
  6. Alle benodigde risicoanalyses uit te voeren om een totaalbeeld op te kunnen maken van de huidige stand van de risico’s. Daarbij de inzet van de extra DISO-capaciteit te benutten.
  7. Het toezicht op en de technische beveiligingsmaatregelen voor informatieveiligheid in de thuiswerksituatie te verbeteren.
  8. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek: ‘Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de informatieveiligheid in de gemeente Utrecht’
 12. 13

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het concept WKO-warmteplan Beursgebied vast te stellen, waarin is bepaald dat:
  a. Het warmteplan geldt voor alle nieuwbouw in het Beursgebied:
  b. Er een collectief warmtesysteem komt met een hoge mate van duurzaamheid en
  milieubescherming en de energieprestatie voor dit warmtesysteem vastgelegd wordt.
  2. De bevoegdheid om de energieprestatiewaarden aan te passen, overeenkomstig de uitkomst van
  de aanbesteding van het warmte- en koudesysteem, te mandateren aan het college.
  3. De bevoegdheid om te besluiten dat het warmteplan in werking treedt zodra de exacte
  energieprestatiewaarden in het warmteplan zijn opgenomen te mandateren aan het college.
  4. Dat met het vaststellen van het warmteplan de gemeente zorgdraagt voor de organisatie van het
  collectieve warmtesysteem en daarom:
  a. Het warmtesysteem aanbesteedt, waarbij de betaalbaarheid voor de bewoners wordt
  geborgd door een lage vastrechtbijdrage en de gereguleerde warmteprijs om besparing te
  bevorderen, waarbij de koude gratis wordt geleverd voor een goede systeemwerking;
  b. Naast de ‘prijs’ ook kwalitatieve gunningcriteria vaststelt om de (publieke) belangen van
  de gemeente en bewoners te borgen;
  c. Stuurt op de publieke (randvoor)waarden: duurzaamheid, betaalbaarheid,
  betrouwbaarheid en transparantie en de aanvullende waarden open net en keuzevrijheid.

  Stemming

  Onderwerp
  Warmteplan Beursgebied
  00:29:35 - 00:29:57 -
  00:29:57 - 00:29:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:00 - 00:30:31 -
  00:30:32 - 00:30:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:43 - 00:30:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:46 - 00:30:56 - Bos, Cees
  00:30:59 - 00:31:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:32 - - Bos, Cees
  00:31:32 - 00:31:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:47 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 14

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Transitievisie Warmte deel I vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a) de beoogde warmteoplossing per buurt, zodat duidelijk is waar we welk alternatief
  verwachten en welk temperatuurregime daarbij hoort. De beoogde warmteoplossing per
  buurt is gevisualiseerd in twee WAT-kaarten;
  b) ‘betaalbaarheid voor de eindgebruiker’, ‘robuustheid van de beoogde warmteoplossing’
  en ‘zo min mogelijk overlast en gedoe voor gebouweigenaren en gebruikers’ als criteria
  te hanteren, op basis waarvan we in de Transitievisie warmte deel II een voorstel doen
  over waar we met de gebiedsgerichte aanpak starten;
  c) bij initiatief van bestaande en nieuwe warmteaanbieders van collectieve
  warmteoplossingen of initiatief uit de maatschappij, in die gebieden waar de beoogde
  warmteoplossing een collectief warmtenet is, te sturen op de volgende publieke
  (rand)voorwaarden: duurzaamheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en transparantie en
  de aanvullende waarden open net en keuzevrijheid. En met deze randvoorwaarden de
  uitbreiding van het warmtenet in Overvecht-Noord met Eneco te verkennen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A44 Temperatuurwisseling stadsverwarming
  A45 Temperatuurwisseling stadsverwarming

  Moties

  Onderwerp
  M100 Klein beginnen (3)_447.docx
  M101 Uitwerking Broeikasgasreductie
  M102 Warmtevisie is gebaat met betere regievoering bij bewonersinitiatieven en bij minimaliseren monopolypositie van o.a. Eneco
  M103 Stop met nieuwe biomassacentrales, houd alternatieven open
  M104 Oproep tot afschaffen SDE-subsidies voor biomassa
  M105 Nieuwe biomassacentrales zijn niet-wenselijk
  M106 kwaliteitsverklaring
  M107 Geen pelletketel als vervanging voor gas
  M108 Rol gemeente warmtebedrijf en bewoners bij warmtenetten
  M109 Betrek bedrijfsleven

  Stemming

  Onderwerp
  Transitievisie Warmte deel I
  00:34:50 - 00:36:28 -
  00:36:21 - 00:36:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:30 - 00:37:04 - Zweth, Rick van der
  00:37:04 - 00:37:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:09 - 00:38:00 - Bos, Cees
  00:37:39 - 00:37:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:58 - 00:38:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:05 - 00:40:43 - Sasbrink, Anne
  00:39:11 - 00:39:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:05 - 00:40:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:39 - 00:40:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:56 - 00:42:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:07 - 00:43:23 - Heijne, Rachel
  00:42:38 - 00:42:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:22 - 00:43:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:26 - 00:44:10 - Steeg, Bert van
  00:44:09 - 00:44:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:25 - 00:44:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:45:17 - 01:03:23 - Hooijdonk, Lot van
  00:45:18 - 00:45:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:42 - 00:49:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:44 - 00:50:02 - Zweth, Rick van der
  00:50:16 - 00:50:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:17 - 00:50:30 - Zweth, Rick van der
  00:50:29 - 00:50:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:38 - 00:51:41 - Bos, Cees
  00:51:38 - 00:52:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:42 - 00:51:43 - Bos, Cees
  00:51:44 - 00:51:47 - Bos, Cees
  00:54:53 - 00:54:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:25 - 00:55:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:46 - 00:55:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:06 - 00:56:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:28 - 00:58:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:30 - 00:58:43 - Bos, Cees
  00:58:43 - 00:58:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:02 - 01:00:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:00:03 - 01:00:05 - Bos, Cees
  01:00:15 - 01:00:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:31 - 01:01:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:01:33 - 01:01:57 - Bos, Cees
  01:01:55 - 01:01:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:02:07 - 01:02:09 - Bos, Cees
  01:03:23 - 01:03:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:03:30 - 01:03:38 - Hooijdonk, Lot van
  01:04:20 - 01:05:28 - Hooijdonk, Lot van
  01:05:13 - 01:05:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:30 - 01:05:59 - Hooijdonk, Lot van
  01:05:44 - 01:05:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:58 - 01:06:09 -
  01:06:08 - 01:06:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:11 - 01:06:28 -
  01:06:23 - 01:06:27 - Hooijdonk, Lot van
  01:06:27 - 01:06:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:30 - 01:06:38 - Heijne, Rachel
  01:06:33 - 01:06:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:00 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:58 - 02:04:16 -
  02:04:16 - 02:04:25 -
  02:04:23 - 02:04:28 - Dijksma, S.A.M.
  02:04:27 - 02:04:48 -
  02:04:48 - 02:04:59 -
  02:05:01 - 02:05:05 -
  02:05:02 - 02:05:23 - Zweth, Rick van der
  02:05:23 - 02:05:39 -
 14. 15

  Wethouder Verschuure
  Status: B

  Dit Raadsvoorstel is in de vergadering van 20 mei besproken. Er moet nog over gestemd worden, de stemming zal plaatsvinden in de Stemraad

  Amendementen

  Onderwerp
  A31 Boetes afschrikwekkend maar proportioneel
  A32 Proportionele boetes voor dienstverleners
  A33 Handhaving 60 dagen grens moet degelijk en met een menselijke maat
  A34 Ontzie de eerste overtreding, maar pak de notoire overtreder hard aan
  A35 Verkort wachttijd en verhoog slaagkans van Utrechtse woningzoekenden!

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Besluit eerste Wijziging Huisvestingsverordening in verband met wet toeristische verhuur
 15. 15.1