Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 7 oktober 2021

10:00 - 21:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Start
donderdag 7 oktober 2021 19:51
Eind
donderdag 7 oktober 2021 20:51
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

16.30 uur
beëdiging PvdA-raadslid

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  09:47:52 - - Dijksma, S.A.M.
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:03 - 10:03
 3. 3
  Ingekomen stukken 10:03
 4. 5

 5. 6

 6. 7

  Dit agendapunt wordt als laatste agendapunt  behandeld

  Moties

  Onderwerp
  M307 Niet proactief handhaven op coronapas in Utrechtse horecazaken
  03:48:27 - 03:46:40 -
  03:46:42 - 03:46:31 -
  03:46:31 - 03:46:14 - Assen, Hester
  03:46:14 - 03:46:13 -
  03:46:13 - 03:41:24 -
  03:46:08 - 03:46:05 -
  03:46:05 - 03:45:51 - Steeg, Bert van
  03:45:18 - 03:45:01 -
  03:45:00 - 03:44:55 -
  03:44:32 - 03:44:06 -
  03:44:05 - 03:43:46 -
  03:43:22 - 03:43:19 -
  03:43:18 - 03:42:41 - Koning, Maarten
  03:42:45 - 03:42:43 -
  03:42:21 - 03:42:14 -
  03:42:15 - 03:41:52 - Dekkers, Fred
  03:41:30 - 03:41:22 -
  03:41:22 - 03:38:48 - Dijksma, S.A.M.
  03:39:08 - 03:39:02 -
  03:38:45 - 03:38:36 -
  03:38:37 - 03:37:49 -
  03:37:49 - 03:37:47 -
  03:37:48 - 03:37:28 - Dijksma, S.A.M.
  03:37:28 - -
 7. 8

  Presidium
  Status: A

  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht de volgende raadsleden te benoemen tot voorzitter van genoemde raadscommissie, en daarmee tevens aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad:
  a. Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed: Jan Wijmenga
  b. Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport: Heleen de Boer
  c. Commissie Onderwijs, Werk en Economie: Dimitri Gilissen
  d. Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen: Ellen Bijsterbosch
  e. Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën: Rachel Heijne
  f. Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte: Gertjan te Hoonte
  2. Op grond van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel b van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht de volgende raadsleden te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van genoemde raadscommissie:
  a. Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed: Tessa Sturkenboom
  b. Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport: Erwin Virginia
  c. Commissie Onderwijs, Werk en Economie: Corine van Dun
  d. Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen: Marcel Vonk
  e. Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën: Tessa Sturkenboom
  f. Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte: Mo Saiah

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoeming voorzitters en plv voorzitters nieuwe raadscommissies
  09:46:01 - 09:45:43 - Sungur, Mahmut
  09:45:40 - 09:45:14 - Dijksma, S.A.M.
  09:45:16 - 09:44:58 - Bos, Cees
  09:44:57 - 09:44:54 - Dijksma, S.A.M.
  09:44:37 - - Dijksma, S.A.M.
 8. 9

  Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het Besluit tot wijziging van de “Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht” vast te stellen waarmee de verordening wordt aangepast zodat deze aansluit bij de nieuwe werkwijze van de raadscommissies.
  2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking treedt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging Verordening op de raadscommissies nieuwe werkwijze commissies
 9. 10

  Presidium
  Status: A

  Op advies van de adviescommissie Controle en Financiën stelt het presidium de gemeenteraad
  voor het volgende te besluiten:

  1. In te stemmen met de inhoud van de 'Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2020’ van de externe accountant zoals opgenomen in de bijlage.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2021 externe accountant
 10. 11

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening horeca gemeente Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de Horecaverordening 2018:
  - wijziging van de regels over de aanwezigheid van een leidinggevende in een logiesbedrijf, met inachtneming van het Beleid tijdelijk verblijf;
  - wijziging van de regels aan de kwaliteit van regelgeving;
  - actualisering van de regels naar werkwijzen in de praktijk; en
  - wijziging van de schrijfwijze van regels vanwege de ambitie van duidelijke taal.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Technische actualisering Verordening horeca
 11. 12

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden doorgevoerd in de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2021
 12. 13

  Maarten van Heuven (PvdD) zal hierbij het Initiatiefvoorstel 'Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte' aanbieden en toelichten.

  09:42:29 - 09:40:26 - Heuven, Maarten van
  09:40:25 - - Dijksma, S.A.M.
 13. 14

  Cees Bos (SBU) zal  hierbij het Initiatiefvoorstel referendum op raadsinitiatief aanbieden en toelichten.

  09:39:38 - 09:38:53 - Bos, Cees
  09:38:52 - - Dijksma, S.A.M.
 14. 15

  Burgemeester
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de Gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in Utrecht, met de volgende kenmerken:
  - na afloop van de verkiezingsdag worden de stemmen op het stembureau tot op lijstniveau geteld waardoor een voorlopige uitslag bekend gemaakt kan worden;
  - de volgende dag (17 maart) worden alle stemmen middels een centrale stemopneming op een centrale locatie op kandidaatniveau geteld.
  2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening raadgevend referendum Utrecht 2017 en het raadsbesluit direct in werking te laten treden.

  Moties

  Onderwerp
  M308 Geef de oude verkiezingsprocedure een tweede kans
  M309 Deel de dag

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Deelname experiment Centrale stemopneming (CSO)
  09:30:27 - 09:27:42 -
  09:28:39 - 09:28:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:28:24 - 09:28:09 - Zwanenberg, Pepijn
  09:27:44 - 09:27:40 - Zwanenberg, Pepijn
  09:27:40 - 09:27:20 -
  09:27:26 - 09:27:19 - Zwanenberg, Pepijn
  09:27:19 - 09:26:47 -
  09:26:49 - 09:26:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:26:48 - 09:26:27 - Steeg, Bert van
  09:26:27 - 09:25:44 -
  09:26:26 - 09:26:26 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:45 - 09:25:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:42 - 09:25:16 - Sungur, Mahmut
  09:25:16 - 09:25:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:15 - 09:24:33 -
  09:24:31 - 09:24:22 - Zwanenberg, Pepijn
  09:24:23 - 09:23:59 - Assen, Hester
  09:24:00 - 09:23:59 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:59 - 09:23:22 -
  09:23:49 - 09:23:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:49 - 09:23:45 - Assen, Hester
  09:23:45 - 09:23:44 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:23 - 09:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:16 - 09:20:53 -
  09:20:54 - 09:20:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:47 - 09:20:23 - Sungur, Mahmut
  09:20:26 - 09:20:10 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:11 - 09:19:32 - Bos, Cees
  09:20:03 - 09:20:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:31 - 09:19:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:30 - 09:19:00 - Hall, Merel van
  09:18:59 - 09:18:48 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:47 - 09:18:42 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:38 - 09:18:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:19 - 09:14:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:15 - 09:11:35 - Dijksma, S.A.M.
  09:11:40 - 09:11:33 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:33 - 09:11:17 - Sungur, Mahmut
  09:11:22 - 09:11:20 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:21 - 09:09:18 - Dijksma, S.A.M.
  09:09:20 - 09:09:18 - Zwanenberg, Pepijn
  09:09:18 - 09:09:03 -
  09:09:03 - 09:09:02 - Zwanenberg, Pepijn
  09:09:03 - 09:08:16 - Dijksma, S.A.M.
  09:08:16 - 09:08:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:15 - 09:08:02 - Sungur, Mahmut
  09:08:05 - 09:05:42 - Dijksma, S.A.M.
  09:05:44 - 09:05:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:05:42 - 09:05:21 -
  09:05:21 - 09:04:24 - Dijksma, S.A.M.
  09:04:55 - 09:04:53 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:30 - 09:04:25 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:25 - 09:04:02 - Sungur, Mahmut
  09:04:03 - 09:03:20 - Dijksma, S.A.M.
  09:03:21 - 09:03:19 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:19 - 09:02:51 -
  09:03:07 - 09:03:06 - Dijksma, S.A.M.
  09:02:51 - 09:01:15 - Dijksma, S.A.M.
  09:01:15 - 09:01:14 - Zwanenberg, Pepijn
  09:01:13 - 09:00:49 - Sungur, Mahmut
  09:00:55 - 09:00:50 - Zwanenberg, Pepijn
  09:00:50 - 08:59:50 - Dijksma, S.A.M.
  08:59:50 - 08:59:48 - Zwanenberg, Pepijn
  08:59:48 - 08:59:13 - Sungur, Mahmut
  08:59:14 - 08:59:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:59:12 - 08:58:30 -
  08:58:30 - 08:58:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:58:30 - 08:57:30 - Dijksma, S.A.M.
  08:57:30 - 08:57:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:57:20 - 08:57:03 -
  08:57:03 - 08:57:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:56:59 - 08:56:45 - Dijksma, S.A.M.
  08:56:45 - 08:56:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:53:31 - - Dijksma, Sharon A.M.
 15. 15.1

 16. 15.2

 17. 16

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B

  Amendementen

  Onderwerp
  A105 Eerlijke Utrechtse Inzet
  A106 Geen Windmolens in de Gemeente Utrecht.
  A107 RES schrappen bijlage 1
  A108 RES Zonnethermie van regionaal belang
  A109 Tiphoogte Windturbines
  A110 RES schrappen bijlage 1 -aangepast
  A133 RES schrappen bijlage 1 -aangepast

  Moties

  Onderwerp
  M310 Kom met een bod energiereductie.
  M311 inzicht in planuitval
  M312 Geen nieuwe biomassacentrales in kader van RES.
  M313 Actualiseer het bod
  M314 Kernenergie
  M315 Provincie Utrecht als Mogelijke Locatie Kerncentrale Communiceren naar het Rijk
  M316 Geen kinderarbeid
  M317 Geen windmolens op land
  M318 RES Zonnethermie van regionaal belang

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0
  08:53:09 - 08:51:33 - Heuven, Maarten van
  08:51:37 - 08:51:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:33 - 08:51:08 -
  08:51:08 - 08:50:55 - Heuven, Maarten van
  08:50:55 - 08:50:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:50:54 - 08:50:40 -
  08:50:41 - 08:49:55 - Heuven, Maarten van
  08:49:53 - 08:49:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:52 - 08:49:42 -
  08:49:42 - 08:49:24 - Heuven, Maarten van
  08:49:23 - 08:49:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:22 - 08:49:04 - Heijne, Rachel
  08:49:03 - 08:48:30 - Heuven, Maarten van
  08:48:29 - 08:48:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:48:28 - 08:47:50 - Heijne, Rachel
  08:47:48 - 08:47:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:47 - 08:47:13 - Heuven, Maarten van
  08:47:13 - 08:47:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:12 - 08:46:32 - Heijne, Rachel
  08:47:04 - 08:47:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:30 - 08:46:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:27 - 08:44:43 - Heuven, Maarten van
  08:45:39 - 08:45:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:54 - 08:44:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:50 - 08:44:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:48 - 08:44:24 -
  08:44:24 - 08:44:09 - Heuven, Maarten van
  08:44:09 - 08:43:09 - Heuven, Maarten van
  08:43:12 - 08:43:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:08 - 08:42:54 - Hoonte, Gertjan te
  08:42:53 - 08:42:22 - Heuven, Maarten van
  08:42:21 - 08:42:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:20 - 08:42:01 -
  08:42:01 - 08:41:38 - Heuven, Maarten van
  08:41:37 - 08:41:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:33 - 08:41:18 - Hoonte, Gertjan te
  08:41:18 - 08:41:09 - Heuven, Maarten van
  08:41:07 - 08:40:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:40:46 - 08:39:54 - Zwinkels, Jantine
  08:39:54 - 08:39:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:47 - 08:37:37 - Bos, Cees
  08:39:17 - 08:38:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:38 - 08:38:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:36 - 08:38:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:33 - 08:38:29 -
  08:38:29 - 08:38:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:19 - 08:38:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:18 - 08:38:08 -
  08:37:37 - 08:37:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:37:30 - 08:31:55 - Hoonte, Gertjan te
  08:36:50 - 08:36:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:47 - 08:36:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:37 - 08:36:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:35 - 08:36:13 -
  08:35:30 - 08:35:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:35:29 - 08:35:05 -
  08:34:27 - 08:34:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:34:20 - 08:33:39 - Zwinkels, Jantine
  08:33:47 - 08:33:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:38 - 08:33:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:32:49 - 08:32:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:32:00 - 08:31:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:31:49 - 08:30:31 - Heijne, Rachel
  08:30:30 - 08:30:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:30:29 - 08:30:22 - Zwinkels, Jantine
  08:30:21 - 08:30:02 - Heijne, Rachel
  08:30:01 - 08:30:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:59 - 08:29:38 - Zwinkels, Jantine
  08:29:37 - 08:29:18 - Heijne, Rachel
  08:29:15 - 08:29:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:29:14 - 08:29:05 - Zwinkels, Jantine
  08:29:04 - 08:28:57 - Heijne, Rachel
  08:28:55 - 08:28:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:28:50 - 08:28:06 -
  08:28:07 - 08:28:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:28:01 - 08:26:01 -
  08:27:08 - 08:27:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:26:41 - 08:26:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:26:20 - 08:26:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:26:03 - 08:25:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:25:57 - 08:25:40 - Assen, Hester
  08:25:40 - 08:25:29 -
  08:25:28 - 08:25:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:25:19 - 08:23:45 -
  08:23:45 - 08:23:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:23:41 - 08:23:06 - Assen, Hester
  08:23:07 - 08:22:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:22:48 - 08:06:27 - Hooijdonk, Lot van
  08:17:46 - 08:17:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:17:42 - 08:17:23 - Heuven, Maarten van
  08:17:01 - 08:17:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:17:00 - 08:16:46 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:29 - 08:16:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:16:20 - 08:16:12 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:11 - 08:16:01 - Heuven, Maarten van
  08:16:03 - 08:15:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:32 - 08:14:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:29 - 08:14:19 - Zwinkels, Jantine
  08:14:17 - 08:14:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:11:21 - 08:11:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:11:19 - 08:11:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:11:05 - 08:10:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:55 - 08:09:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:54 - 08:09:45 - Hoonte, Gertjan te
  08:09:45 - 08:09:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:37 - 08:09:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:13 - 08:08:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:11 - 08:07:51 -
  08:06:36 - 08:06:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:06:32 - 08:06:13 - Hoonte, Gertjan te
  08:06:22 - 08:06:16 - Hooijdonk, Lot van
  08:06:11 - 08:06:02 - Hooijdonk, Lot van
  08:06:01 - 08:05:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:05:55 - 08:05:48 - Hoonte, Gertjan te
  08:02:16 - 08:02:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:02:02 - 08:01:49 - Hoonte, Gertjan te
  08:01:49 - 08:01:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:01:21 - 07:59:59 - Hooijdonk, Lot van
  08:00:03 - - Dijksma, Sharon A.M.
 18. 17

  Wethouder Diepeveen
  Status: B

  Agendapunten  17, 18 en 19 worden in samenhang behandeld

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2: ‘Uitwerking van de Ruimtelijke Agenda’ inclusief bijlagen vast te stellen als kader voor de nieuwe ontwikkelingen in het gebied, met als belangrijkste uitgangspunten:
  - een innovatief mobiliteitssysteem;
  - een fijnmazig fietsnetwerk;
  - bouwen in hoge dichtheid met aandacht voor de omliggende wijken;
  - betaalbaar wonen in de Merwedekanaalzone en een mix van voorzieningen;
  - gefaseerde ontwikkeling, gekoppeld aan mobiliteitsmaatregelen.
  2. De aanvulling op de Plan-milieueffectrapportage vast te stellen, waarin positief wordt geadviseerd over de planontwikkeling in de Merwedekanaalzone en specifiek Merwede (deelgebied 5).
  3. Voor de ontwikkelingen in Merwedekanaalzone en in de omgeving (zoals project Heycopstraat in de Dichterswijk), als onderdeel van een fijnmazig fietsnetwerk, 3 wandel- en fietsbruggen aan te leggen:
  - wandel- en fietsbrug bij de Heycopstraat in Dichterswijk;
  - wandel- en fietsbrug bij de Waalstraat in de Rivierenwijk;
  - wandel- en fietsbrug bij de Zijldiepstraat in de Rivierenwijk.
  4. De resterende middelen voor woonboten en bruggen en de opwaardering van de wandelbrug over het Merwedekanaal langs de A12 uit de Voorjaarsnota 2018 te herprogrammeren en deze in te zetten voor de dekking van de gemeentelijke (publieke) bijdrage aan de bovenwijkse investeringen in de Merwedekanaalzone.

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  A111 Geen nieuwe bruggen
  A114 6.500 woningen in de Merwedekanaalzone (Omgevingsvisie)
  A115 schrappen bruggen deelgebied 6
  A116 Geen brug door de Waalstraat - Omgevingsvisie
  A118 Klimaatneutraal Merwede
  A119 Terughoudend met het nu maximaliseren van capaciteit van hotels
  A120 Schrap de Heycopbrug.
  A121 V1 Amendement Besteed geld Heycopbrug aan betaalbaar wonen en verbetering van de mobiliteit in Rivierenwijk.
  A123 Geen brug Zijldiepstraat
  A126 Regie bij de Raad
  A127 Convenant roeiers
  A128 Regie bij de raad
  A129 Besteed geld Heycopbrug aan de verbetering van de mobiliteit in Rivierenwijk en Dichterswijk.
  A130 convenant roeiers -

  Moties

  Onderwerp
  M319 Hanteer een hogere ondergrens
  M321 404020 in de hele Merwedekanaalzone
  M322 Sociaal via corporaties
  M323 Beheers afvalkosten waar de hele stad aan meebetaalt
  M326 Concrete afspraken over ouderenhuisvesting in Merwedekanaalzone
  M327 Parkeren op afstand als acceptabel alternatief.
  M328 Voldoende speelruimte die uitnodigt.
  M330 Een openbaar toegankelijk zwembad
  M331 Behoud Mobach in de Merwedekanaalzone
  M334 Tijdelijke invulling braakliggend terrein MWKZ-3
  M336 Lagere inkomenseis Merwedekanaalzone-4
  M337 Minimaal 35% sociale huur
  M339 Wel een nieuwe wijk maar geen nieuwe sportvelden
  M340 Onzelfstandige studentenhuisvesting Merwedekanaalzone-4

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 uitwerking van de Ruimtelijke Agenda
  07:49:43 - 07:47:01 -
  07:48:57 - 07:48:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:36 - 07:48:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:33 - 07:48:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:32 - 07:48:16 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:51 - 07:47:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:27 - 07:47:18 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:16 - 07:47:14 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:01 - 07:46:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:46:57 - 07:46:47 - Hall, Merel van
  07:46:44 - 07:45:39 -
  07:46:39 - 07:46:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:59 - 07:45:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:39 - 07:45:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:32 - 07:33:37 -
  07:41:48 - 07:41:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:41:46 - 07:41:21 - Zweth, Rick van der
  07:40:43 - 07:40:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:42 - 07:40:19 - Zweth, Rick van der
  07:39:24 - 07:39:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:23 - 07:39:10 - Zweth, Rick van der
  07:38:32 - 07:38:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:27 - 07:38:12 - Hoonte, Gertjan te
  07:37:42 - 07:37:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:36:40 - 07:36:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:36:35 - 07:36:02 -
  07:36:02 - 07:36:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:22 - 07:35:21 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:21 - 07:35:07 -
  07:35:07 - 07:35:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:33:39 - 07:33:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:33:32 - 07:28:39 - Bos, Cees
  07:28:38 - 07:28:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:28:27 - 07:22:43 - Zweth, Rick van der
  07:26:52 - 07:26:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:45 - 07:26:31 - Hoonte, Gertjan te
  07:26:31 - 07:26:30 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:11 - 07:26:10 - Zwanenberg, Pepijn
  07:25:27 - 07:25:23 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:30 - 07:24:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:23:56 - 07:23:55 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:43 - 07:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:37 - 07:22:04 -
  07:22:14 - 07:22:11 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:06 - 07:22:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:01 - 07:15:04 - Koning, Maarten
  07:20:42 - 07:20:40 - Zwanenberg, Pepijn
  07:19:31 - 07:19:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:18:08 - 07:18:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:16:59 - 07:16:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:15:11 - 07:15:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:15:05 - 07:07:21 - Sasbrink, Anne
  07:13:35 - 07:13:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:13:32 - 07:13:06 -
  07:13:06 - 07:13:05 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:01 - 07:12:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:11:59 - 07:11:26 -
  07:11:27 - 07:11:26 - Zwanenberg, Pepijn
  07:10:35 - 07:10:34 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:57 - 07:09:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:55 - 07:09:53 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:53 - 07:09:29 - Hoonte, Gertjan te
  07:09:28 - 07:09:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:08:50 - 07:08:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:21 - 07:07:18 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:14 - 07:04:11 - Zwinkels, Jantine
  07:06:12 - 07:06:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:15 - 07:05:13 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:11 - 07:04:02 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:07 - 07:03:00 - Zwinkels, Jantine
  07:03:02 - 07:03:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:00 - 07:02:58 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:59 - 07:01:24 - Zwinkels, Jantine
  07:02:27 - 07:02:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:23 - 07:02:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:34 - 07:01:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:29 - 07:01:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:25 - 07:01:22 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:20 - 06:57:56 -
  06:58:54 - 06:58:53 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:56 - 06:57:48 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:44 - 06:56:31 - Zwinkels, Jantine
  06:57:28 - 06:57:26 - Zwanenberg, Pepijn
  06:56:31 - 06:56:27 - Zwanenberg, Pepijn
  06:56:26 - 06:46:50 - Hoonte, Gertjan te
  06:55:12 - 06:55:08 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:18 - 06:54:16 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:15 - 06:54:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:13 - 06:53:41 - Koning, Maarten
  06:53:42 - 06:53:41 - Zwanenberg, Pepijn
  06:00:43 - 06:00:31 - Hoonte, Gertjan te
  06:00:11 - 05:59:37 - Bos, Cees
  05:59:54 - 05:59:52 - Hoonte, Gertjan te
  05:59:41 - 05:59:39 -
 19. 18

  Wethouder Diepeveen
  Status: B

  Agendapunten  17, 18 en 19 worden in samenhang behandeld

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Deelgebied 5, Merwede te kwalificeren als A2-gebied inclusief betaald parkeren conform de Nota Stallen en Parkeren waarmee het mobiliteitsconcept Merwedekanaalzone uitgevoerd kan worden.
  2. Aansluitend op bestaand betaald parkeren gebied uiterlijk bij de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen in Merwede deelgebied 5, betaald parkeren in te voeren:
  a. conform het B1-regime in Rivierenwijk, Transwijk- noord, Transwijk-zuid, Bedrijvengebied Kanaleneiland zuid (Woonboulevard en deelgebied 6 Merwedekanaalzone) en een deel van Kanaleneiland-zuid;
  b. conform A2-regime in Dichterswijk; waarmee het mobiliteitsconcept Merwedekanaalzone uitgevoerd kan worden en parkeeroverlast door uitwijkgedrag wordt voorkomen.
  3. De buurten Kanaleneiland-noord, een deel van Kanaleneiland-zuid en Oud Hoograven-noord en zuid door middel van participatie de keuze voor te leggen om gelijktijdig met de naastgelegen gebieden uit beslispunt 2 betaald parkeren in te voeren.”

  Moties

  Onderwerp
  M338 Geen betaald parkeren in omgeving MWKZ

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Invoering betaald parkeren omgeving Merwedekanaalzone
 20. 19

  Wethouder Diepeveen
  Status: B

  Agendapunten  17, 18 en 19 worden in samenhang behandeld

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Stedenbouwkundig Plan Merwede (SP) met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan (BKP) vast te stellen, met daarin
  a. het concept van een nagenoeg autovrije stadswijk: groen tenzij, gezond en duurzaam, verbonden met de omgeving;
  b. een programma van 6.000 woningen en 100.000 m2 voorzieningen;
  c. de principes vanuit stedenbouw en beeldkwaliteit om te komen tot de kwaliteit die past bij de hoge dichtheid van het plan;
  d. de programmering van de randvoorwaardelijke bovenwijkse investeringen, waaronder de herinrichting Europalaan-noord, aanhechting Park Transwijk, aanleg Merwedepark,
  realisatie brug Waalstraat en Zijldiepstraat zoals opgenomen in het financiële kader;
  e. een alternatief inzamelsysteem voor afval en grondstoffen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  i. inpandige inzameling van het restafval en de grondstofstromen.
  ii. de realisatie van een grondstoffenpunt voor grof huishoudelijk afval als alternatief voor grofvuilafspraken aan huis, binnen Merwede of op redelijke afstand van het
  plangebied.
  2. Een grondexploitatie te openen voor het voormalig OPG terrein en de busstalling zoals opgenomen in de bijlage GREX.
  3. In te stemmen met het mede-oprichten van en de deelname aan een BV die verantwoordelijk wordt voor de voorbereidingen en (laten) realiseren en exploiteren van een mobiliteitsbedrijf ten behoeve van het:
  - exploiteren van parkeergarages, openbare fietsparkeervoorzieningen, logistieke hoven en pakketwanden
  - inkopen van deelmobiliteit
  - monitoren en bijsturen van het mobiliteitsconcept
  4. Vijf autoparkeergarages te verwerven in Merwede waarmee het mobiliteitsconcept fysiek mogelijk wordt gemaakt.
  5. In te stemmen met het mede-oprichten van en de deelname aan een BV die verantwoordelijk wordt voor de voorbereidingen en (laten) realiseren en exploiteren van een collectieve energievoorziening voor warmte- koudeopslag (WKO’s) en aquathermie in Merwede waardoor gebruikers en bewoners op de meest duurzame manier warmte en koude geleverd kunnen krijgen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A112 Geen brug door de Waalstraat Merwedekanaal
  A113 6.500 woningen in de Merwedekanaalzone (SP)
  A117 Bruggen met randvoorwaarden deelgebied 5
  A122 RVS SP Geen brug Zijldiepstraat
  A124 Betaalbaarheid WKO
  A125 Mobiliteitsbedrijf bij bestemmingsplan fase 1

  Moties

  Onderwerp
  M320 Gemeenschapszin
  M324 Sporten in Zuidwest
  M325 Bouwhinder beperken
  M329 Merwede voor iedereen, ook met parkeren
  M332 Toegankelijke en betaalbare mobiliteit
  M333 Meeprofiteren van de mobiliteitsoplossing
  M335 Onzelfstandige studentenhuisvesting Merwedekanaalzone-3

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede
 21. 19.2

 22. 20

  Wethouder Eerenberg
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De nota van uitgangspunten voor prostitutiehulp- en dienstverlening vast te stellen, waarin de volgende uitgangspunten centraal staan: sluitende ketensamenwerking, complementair aanbod, vergroting van het bereik, culturele sensitiviteit in aanbod en benadering, ervaringsdeskundigheid, hulpaanbod zonder drang en signalering van mensenhandel.

  Amendementen

  Onderwerp
  A131 Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten prostitutiehulp- en dienstverlening Het Nieuwe Zandpad
  00:11:46 - 00:12:46 - Assen, Hester
  00:12:45 - 00:12:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:12:54 - 00:13:23 - Meerding, Tess
  00:13:23 - 00:13:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:26 - 00:13:54 - Bos, Cees
  00:13:44 - 00:13:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:56 - 00:14:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:08 - 00:14:30 - Steeg, Bert van
  00:14:29 - 00:14:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:44 - 00:18:12 - Eerenberg, Eelco
  00:18:10 - 00:18:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:26 - 00:18:36 - Assen, Hester
  00:18:37 - 00:18:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:52 - 00:18:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:00 - 00:19:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:05 - 00:19:52 - Eerenberg, Eelco
  00:19:48 - 00:19:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:17 - 00:20:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:23 - 00:20:50 - Eerenberg, Eelco
  00:20:49 - 00:21:00 - Zwanenberg, Pepijn
 23. 20.1

 24. 21

  Wethouder Verschuure
  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een specifieke ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van een kunstwerk op de luifel van de bibliotheek aan de Neude 11, waardoor het mogelijk wordt de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen kenbaar te maken.
  2. Indien geen procedurele zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend, deze als definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van een kunstwerk op de luifel van de bibliotheek aan de Neude 11 te bezien.

  Amendementen

  Onderwerp
  A132 Nachtregeling kunstwerk
  A134 Nachtregeling kunstwerk

  Moties

  Onderwerp
  M341 Altijd informeren van erven van architecten
  M342 Vraag het aan de stad
  M343 Terugdraaien collegebevoegdheid afwijken bestemmingsplan

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Specifieke (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen kunstwerk bibliotheek Neude 11
  00:24:35 - 00:26:14 -
  00:25:33 - 00:25:39 -
  00:25:51 - 00:26:12 -
  00:26:15 - 00:29:06 -
  00:28:37 - 00:30:24 -
  00:30:08 - 00:30:24 - Gastspreker 10
  00:30:25 - 00:30:54 -
  00:30:54 - 00:30:57 - Gastspreker 10
  00:30:54 - 00:32:39 -
  00:31:36 - 00:31:41 - Gastspreker 10
  00:31:41 - 00:32:03 -
  00:32:38 - 00:32:48 - Gastspreker 10
  00:32:41 - 00:32:43 -
  00:32:48 - 00:33:06 - Heuven, Maarten van
  00:33:07 - 00:33:09 - Gastspreker 10
  00:33:10 - 00:33:47 -
  00:33:43 - 00:33:47 - Gastspreker 10
  00:33:47 - 00:34:10 -
  00:34:10 - 00:34:57 -
  00:34:56 - 00:34:57 - Gastspreker 10
  00:34:57 - 00:35:20 -
  00:35:20 - 00:35:39 -
  00:35:40 - 00:35:42 - Gastspreker 10
  00:35:43 - 00:35:57 -
  00:35:58 - 00:36:14 -
  00:36:14 - 00:36:20 - Gastspreker 10
  00:36:22 - 00:38:15 -
  00:38:15 - 00:38:19 - Gastspreker 10
  00:38:19 - 00:38:41 - Heuven, Maarten van
  00:38:43 - 00:38:49 - Gastspreker 10
  00:38:48 - 00:39:06 - Steeg, Bert van
  00:39:06 - 00:39:14 - Gastspreker 10
  00:39:12 - 00:39:19 -
  00:39:20 - 00:39:24 - Gastspreker 10
  00:39:22 - 00:39:41 -
  00:39:41 - 00:39:47 - Gastspreker 10
  00:39:47 - 00:40:21 -
  00:40:21 - 00:40:34 - Gastspreker 10
  00:40:33 - 00:41:40 - Assen, Hester
  00:41:40 - 00:41:52 - Gastspreker 10
  00:41:50 - 00:44:27 -
  00:44:26 - 00:44:28 - Gastspreker 10
  00:44:28 - 00:44:50 -
  00:44:50 - 00:44:51 - Gastspreker 10
  00:44:51 - 00:45:33 -
  00:45:32 - 00:45:34 - Gastspreker 10
  00:45:33 - 00:46:17 -
  00:46:16 - 00:46:22 - Gastspreker 10
  00:46:20 - 00:46:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:51 - 00:46:52 - Gastspreker 10
  00:46:53 - 00:47:52 -
  00:47:48 - 00:47:48 - Gastspreker 10
  00:47:50 - 00:47:52 - Gastspreker 10
  00:47:52 - 00:49:03 -
  00:49:03 - 00:49:04 - Gastspreker 10
  00:49:04 - 00:49:26 -
  00:49:23 - 00:49:27 - Gastspreker 10
  00:49:26 - 00:49:50 -
  00:49:50 - 00:49:51 - Gastspreker 10
  00:49:52 - 00:55:08 -
  00:50:07 - 00:50:28 - Gastspreker 10
  00:51:05 - 00:51:12 - Gastspreker 10
  00:53:28 - 00:53:36 - Gastspreker 10
  00:53:36 - 00:53:55 -
  00:53:55 - 00:53:58 - Gastspreker 10
  00:53:58 - 00:54:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:41 - 00:54:44 - Gastspreker 10
  00:54:43 - 00:55:23 - Assen, Hester
  00:55:23 - 00:55:35 - Gastspreker 10
  00:55:34 - 00:56:18 -
  00:56:07 - 00:56:27 - Gastspreker 10
  00:56:26 - 00:56:37 -
  00:56:35 - 00:57:06 - Gastspreker 10
  00:57:05 - 00:57:27 -
  00:57:11 - 00:57:32 - Gastspreker 10
  00:57:32 - 00:57:58 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:58 - 00:58:18 - Gastspreker 10
  00:58:14 - 00:58:56 -
  00:58:28 - 00:58:32 - Gastspreker 10
  00:58:34 - 00:58:52 - Gastspreker 10
  00:58:52 - 00:59:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:58 - - Gastspreker 10
 25. 22

  Wethouder Diepeveen
  Status: B

  Agendapunten 22 en 23 worden in samenhang behandeld

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een specifieke ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven om planologisch af te wijken voor het realiseren van drie appartementsgebouwen gelegen aan de Camera Obscuradreef te Overvecht wel bekend als project De Mix, waardoor het mogelijk wordt de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage te leggen en de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen kenbaar te maken.
  2. Indien geen procedurele zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend, deze te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het planologisch afwijken voor het realiseren van drie appartementsgebouwen gelegen aan de Camera Obscuradreef te Overvecht wel bekend als project - De Mix.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Specifieke (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen Camera Obscuradreef te Overvecht - De Mix
  09:37:47 - 09:37:19 - Heuven, Maarten van
  09:37:19 - 09:37:16 - Dijksma, S.A.M.
  09:37:16 - 09:36:37 -
  09:36:37 - 09:36:33 - Dijksma, S.A.M.
  09:36:35 - 09:36:04 -
  09:36:05 - 09:36:02 - Dijksma, S.A.M.
  09:36:02 - 09:35:46 - Sungur, Mahmut
  09:35:46 - 09:35:43 - Dijksma, S.A.M.
  09:35:43 - 09:35:09 - Assen, Hester
  09:35:09 - 09:35:05 - Dijksma, S.A.M.
  09:35:06 - 09:34:55 -
  09:34:54 - - Dijksma, S.A.M.
 26. 23

  Wethouder Diepeveen
  Status: B

  Agendapunten 22 en 23 worden in samenhang behandeld

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Camera Obscuradreef – De Mix vast te stellen, voor de ontwikkeling van het gebied tot een gemengd gebied door toevoeging van ca 180 middeldure huurwoningen en herinrichting van het gebied door vergroening.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Camera Obscuradreef - De Mix
  09:30:46 - - Zwanenberg, Pepijn
 27. 23.1