Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 december 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Start
donderdag 22 december 2022 19:21
Eind
donderdag 22 december 2022 23:38
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


19:30 -23:00
19.30 uur: Benoeming commissieleden

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:13:29 - 00:14:32 - Eerenberg, Eelco
  00:14:31 - 00:14:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:36 - 00:14:48 - Zwinkels, Jantine
  00:14:48 - 00:14:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:50 - 00:15:02 - Eerenberg, Eelco
  00:15:02 - 00:15:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:06 - 00:15:09 - Bos, Cees
  00:15:57 - 00:15:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:57 - 00:16:32 - Bosch, David
  00:16:31 - 00:16:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:46 - 00:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:55 - 00:24:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:14 - - Zwanenberg, Pepijn
 2. 2
  Vaststellen agenda 19:46
 3. 3

  Beëindiging commissielidmaatschap Ruud Penders (CDA)


  Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissies JWCS, MGOR en VBF in december 2022 De ingekomen stukken met het afdoeningsvoorstel staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje.


  Lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 december 2022

 4. 4

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 22 december 2022’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

  Stemming

  Onderwerp
  Geheimhouding
 5. 5

 6. 6

 7. 7

  Moties

  Onderwerp
  M397 Geen betaald parkeren in de hele stad
  M398 Respecteer Eigen Geluidsambitie
  M399 Geef Utrechters nu écht invloed
  M400 Invulling parkeerregime Voorveldselaan
  00:29:27 - 00:29:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:28 - 00:31:32 - Sungur, Mahmut
  00:31:00 - 00:31:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:06 - 00:31:59 - Bos, Cees
  00:31:20 - 00:31:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:40 - 00:31:49 - Sungur, Mahmut
  00:31:59 - 00:32:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:59 - 00:32:16 - Sungur, Mahmut
  00:32:09 - 00:32:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:23 - 00:34:01 - Hooijdonk, Lot van van
  00:34:00 - 00:34:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:03 - 00:34:39 - Hessel, Yvonne
  00:34:07 - 00:34:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:32 - 00:34:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:39 - 00:34:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:40 - 00:35:24 - Hooijdonk, Lot van van
  00:35:24 - 00:35:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:31 - 00:35:51 - Pagter, Marijn de de
  00:35:50 - 00:35:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:51 - 00:36:18 - Hooijdonk, Lot van van
  00:36:18 - 00:36:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:22 - 00:36:55 - Sungur, Mahmut
  00:36:54 - 00:36:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:56 - 00:37:26 - Hooijdonk, Lot van van
  00:37:27 - 00:37:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:50 - 00:37:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:15 - 00:39:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:43 - 00:39:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:45 - 00:41:21 - Schilderman, Susanne
  00:41:21 - 00:41:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:29 - 00:41:49 - Bos, Cees
  00:41:49 - 00:42:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:16 - 00:42:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:20 - 00:44:29 - Dijkstra, Gert
  00:44:29 - 00:44:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:33 - 00:44:54 - Zweth, Rick van der van der
  00:44:53 - 00:44:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:56 - 00:46:27 - Dijkstra, Gert
  00:45:28 - 00:45:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:13 - 00:46:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:26 - 00:46:38 - Steeg, Bert van van
  00:46:38 - 00:46:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:38 - 00:46:55 - Dijkstra, Gert
  00:46:48 - 00:46:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:59 - 00:47:23 - Wilt, Berdien van der van der
  00:47:23 - 00:47:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:24 - 00:47:52 - Dijkstra, Gert
  00:47:52 - 00:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:16 - 00:48:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:17 - 00:50:14 - Schilderman, Susanne
  00:50:14 - 00:50:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:28 - 00:50:47 - Hoonte, Gertjan te te
  00:50:46 - 00:50:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:48 - 00:51:14 - Schilderman, Susanne
  00:51:15 - 00:51:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:52 - 00:51:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:54 - 00:52:57 - Steeg, Bert van van
  00:52:54 - 00:52:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:59 - 00:53:09 - Sungur, Mahmut
  00:53:08 - 00:53:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:09 - 00:53:50 - Steeg, Bert van van
  00:53:47 - 00:53:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:54 - 00:54:02 - Hooijdonk, Lot van van
  00:53:59 - 00:54:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:17 - 00:54:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:21 - 00:54:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:32 - 00:55:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:37 - 00:55:45 - Sungur, Mahmut
  00:55:45 - 00:55:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:45 - 00:56:10 - Hooijdonk, Lot van van
  00:56:10 - 00:56:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:15 - 00:56:36 - Steeg, Bert van van
  00:56:35 - 00:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:36 - 00:57:10 - Hooijdonk, Lot van van
  00:57:11 - 00:57:20 - Zwanenberg, Pepijn
 8. 8

  Dit agendapunt wordt in de avond behandeld

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden
 9. 9

  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften Maartje Vermeulen te benoemen tot lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeenteraad.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming lid Bezwaarschriftencommissie
 10. 10

  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Besluit tot wijziging van de “Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht” vast te stellen waarmee verduidelijkt en nader vastgelegd wordt welke gevolgen splitsing van een fractie heeft voor de financiële bijdrage aan fracties.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging verordening fractiebijdrage
 11. 11

  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden gemeenteraad Utrecht vast te stellen.
  2. De Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht vast te stellen.
  3. De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Utrecht en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  4. De Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  5. Het Besluit tot Wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand vast te stellen.
  6. De Verordening commissie personeelszorg raadsfunctionarissen en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  7. De Instructie voor de griffier gemeente Utrecht en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  8. De Verordening rekenkamer gemeente Utrecht en bijbehorende Toelichting vast te stellen.
  9. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking treedt.

  Bijlagen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging Verordeningen en Reglement van Orde
 12. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport Chw bestemmingsplan Studentenhuisvesting High Five, Cambridgelaan USP, met daarin de beantwoording van de zienswijze en een beschrijving van de wijzigingen in het bestemmingsplan.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het Chw bestemmingsplan Studentenhuisvesting High Five, Cambridgelaan USP dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPSTUDHGFIVECAMBRI-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPSTUDHGFIVECAMBRI-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om een complex voor 925 studentenwoningen te bouwen in het USP.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Studentenhuisvesting High Five, Cambridgelaan USP
 13. 13

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het raadsbesluit van 9 juni 2022 te herstellen door een nieuw verzoekbesluit tot onteigening te nemen ter uitvoering van het bestemmingsplan Rijnvliet en bestemmingsplan A2 Hogeweide-Oudenrijn;
  2. Het college te machtigen de Kroon te verzoeken om een onteigeningsbesluit te nemen ten name van de gemeente Utrecht van de percelen kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie T nummer 1190 alsmede kadastraal bekend als gemeente Utrecht sectie T nummers 1369, 2264, 2261 en 2262.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Technisch herstel verzoekbesluit onteigening Rijnvliet en A2 Hogeweide Oudenrijn
 14. 14

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het geactualiseerde Warmteplan Beursgebied vast te stellen, waarin de prognose van de bouwproductie en de daarbij behorende energieprestatie is geactualiseerd.
  2. Het College te mandateren tot het actualiseren van het warmteplan Beursgebied op de volgende twee momenten:
  a. als bij vaststelling van het MPR of de Bestuursrapportage blijkt dat het bouwprogramma in het Beursgebied wijzigt, en/of;
  b. als er een nieuwe BCRG-kwaliteitsverklaring van de energieprestatie van het warmtesysteem wordt afgegeven en geregistreerd door bureau CRG, waarbij het mandaat is beperkt tot
  1. het actualiseren van het aantal aansluitingen en de energieprestatiewaarden op grond van een geactualiseerde prognose voor het Beursgebied zoals deze blijkt uit een door de gemeenteraad vastgestelde MPR of Bestuursrapportage en
  2. het actualiseren van de energieprestatiewaarden naar aanleiding en op grond van een nieuwe BCRG-kwaliteitsverklaring van de energieprestatie van het warmtesysteem afgegeven en geregistreerd door bureau CRG.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Actualisatie Warmteplan Beursgebied en collegevoorstel Concessieovereenkomst
  00:27:55 - 00:27:58 - Bosch, David
  00:27:58 - 00:28:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:04 - - Zwanenberg, Pepijn
 15. 14.1

 16. 15

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op voorgestelde 2e wijziging GR BghU, waarin de raad aangeeft zich te kunnen vinden in de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
  2. Aan het college toestemming te verlenen om in te stemmen met 2e wijziging van de GR Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) waarmee technische wijzigingen worden doorgevoerd en de gemeenschappelijke regeling wordt geactualiseerd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BghU 2020
 17. 16

  Status: B


  De afgelopen weken is er in de commissie een goed debat geweest over de laatste ontwikkelingen rondom het Rachmaninonffplantsoen in Welgelegen. Dit debat richtte zich onder andere op de opgedoken memo en wat dit betekent voor mogelijke woningbouw op het parkeerterrein. Dit is nog minder kansrijk geworden, zo gaf het college ook aan, maar de ontwikkelingen worden niet stilgezet. De PvdA, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PVV en Volt willen dit debat graag afronden met een uitspraak van de raad, omdat het al dan niet doorgang laten vinden van de ontwikkelingen voor onnodige onzekerheid zorgt bij bewoners. Hiertoe zullen de PvdA, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de PVV een voorstel doen om geld, tijd en middelen gericht in te zetten.

  Moties

  Onderwerp
  M401 Vervolg Rachmaninoffplantsoen
  M402 Kerstcadeau voor het college, pleit jezelf vrij van elke verdenking
  M403 Rachmaninoffplantsoen blijft parkeerterrein
  00:59:10 - 01:00:47 - Zweth, Rick van der van der
  01:00:53 - 01:00:54 -
  01:00:54 - 01:01:04 -
  01:01:06 - 01:01:29 - Zweth, Rick van der van der
  01:01:29 - 01:01:46 -
  01:01:46 - 01:02:18 - Zweth, Rick van der van der
  01:02:19 - 01:02:43 -
  01:02:43 - 01:03:14 - Zweth, Rick van der van der
  01:03:23 - 01:03:38 - Sungur, Mahmut
  01:03:38 - 01:03:49 - Zweth, Rick van der van der
  01:04:00 - 01:04:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:03 - 01:05:30 -
  01:05:36 - 01:05:49 - Bosch, David
  01:05:54 - 01:06:22 - Bode, Linda
  01:06:26 - 01:06:27 - Stellinga, Hessel
  01:06:32 - 01:07:00 - Stellinga, Hessel
  01:07:05 - 01:07:14 -
  01:07:15 - 01:07:49 - Stellinga, Hessel
  01:08:01 - 01:08:31 - Hessel, Yvonne
  01:08:23 - 01:08:33 - Stellinga, Hessel
  01:08:42 - 01:08:59 - Hessel, Yvonne
  01:09:00 - 01:09:13 - Stellinga, Hessel
  01:09:44 - 01:11:42 - Dijkstra, Gert
  01:11:14 - 01:11:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:42 - 01:12:28 - Dijkstra, Gert
  01:12:34 - 01:12:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:51 - 01:13:20 - Dijkstra, Gert
  01:13:24 - 01:13:45 - Zweth, Rick van der van der
  01:13:45 - 01:14:16 - Dijkstra, Gert
  01:14:16 - 01:14:38 - Zweth, Rick van der van der
  01:14:39 - 01:15:01 - Dijkstra, Gert
  01:15:02 - 01:15:10 - Zweth, Rick van der van der
  01:15:12 - 01:15:25 - Dijkstra, Gert
  01:15:31 - 01:15:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:00 - 01:16:35 - Dijkstra, Gert
  01:17:26 - 01:19:55 - Hessel, Yvonne
  01:19:52 - 01:20:03 -
  01:20:04 - 01:20:33 - Hessel, Yvonne
  01:20:56 - 01:22:54 - Eerenberg, Eelco
  01:22:57 - 01:23:23 - Zweth, Rick van der van der
  01:23:24 - 01:24:01 - Eerenberg, Eelco
  01:24:02 - 01:24:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:33 - 01:25:26 - Eerenberg, Eelco
  01:25:30 - 01:26:04 - Hessel, Yvonne
  01:26:07 - 01:28:31 - Eerenberg, Eelco
  01:28:52 - 01:29:07 - Sungur, Mahmut
  01:30:59 - 01:31:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:07 - - Zwanenberg, Pepijn
 18. 17

  Status: B


  De fracties van D66, VVD, PVV, GroenLinks, Student & Starter, Volt, VVD, CU en de PvdA wensen het commissiedebat over de onderwerpen Daalsetunnel en Daalsepark een besluitvormend vervolg te geven in de raadsvergadering. Zij zullen voorstellen indienen om de raad een uitspraak te laten doen over de drie voorliggende varianten n.a.v. de raadsbrief over de Daalsetunnel en over het vervolgproces over het Daalsepark.

  Moties

  Onderwerp
  M404 Houd vaart met het Daalsepark
  M405 Groen onderhouden in tijdelijke situatie
  M406 Een gezonde doorgaande weg maak je niet 2x1 en 30 km
  M407 Brede participatie van gebruikers
  M408 Ambitie 2x1 en 30 km/u Daalsetunnel invoeren voor 2030

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Raadsbrief Uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project kop ASW: groenonderhoud
  Debat Raadsbrief Uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project kop ASW: M404 Daalsepark
  Debat Raadsbrief Uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project kop ASW: participatie
  Debat Raadsbrief Uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project kop ASW: voor 2030 30 km/u
  01:31:37 - 01:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:41 - 01:33:07 -
  01:33:05 - 01:33:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:33 - 01:33:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:34 - 01:34:39 - Hoonte, Gertjan te te
  01:34:40 - 01:34:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:02 - 01:35:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:55 - 01:36:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:25 - 01:36:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:36:32 - 01:41:37 - Dekkers, Fred
  01:38:31 - 01:38:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:36 - 01:38:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:38 - 01:38:59 - Hoonte, Gertjan te te
  01:38:59 - 01:39:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:36 - 01:39:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:37 - 01:39:51 - Hoonte, Gertjan te te
  01:39:50 - 01:39:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:14 - 01:40:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:15 - 01:40:28 - Hoonte, Gertjan te te
  01:41:03 - 01:41:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:35 - 01:41:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:44 - 01:42:19 - Oudejans, Annemarijn
  01:42:19 - 01:42:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:24 - 01:42:29 - Bode, Linda
  01:42:28 - 01:42:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:34 - 01:42:55 - Chirino, Bina
  01:42:55 - 01:43:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:00 - 01:43:53 -
  01:43:53 - 01:43:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:56 - 01:44:02 - Sungur, Mahmut
  01:44:03 - 01:44:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:07 - 01:44:40 - Heuven, Maarten van van
  01:44:40 - 01:44:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:43 - 01:45:15 - Stellinga, Hessel
  01:45:14 - 01:45:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:34 - 01:45:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:25 - 01:46:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:40 - 01:46:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:44 - 01:47:05 - Heuven, Maarten van van
  01:47:06 - 01:47:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:07 - 01:48:40 - Eerenberg, Eelco
  01:47:25 - 01:47:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:26 - 01:47:35 - Heuven, Maarten van van
  01:47:35 - 01:47:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:59 - 01:48:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:40 - 01:48:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:46 - 01:48:54 - Hoonte, Gertjan te te
  01:48:54 - - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:58 - 01:49:04 - Dekkers, Fred
  01:49:07 - 01:49:10 -
  01:49:19 - 01:49:25 - Bosch, David
 19. 17.1

 20. 18

  Status: B


  In de beantwoording van SV157/2022 menen de fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks te lezen dat het college voorzichtig enthousiast is over een verbod op vleesreclames in de openbare ruimte. Maar ook dat het college wacht met stappen nemen zodat dit onderwerp eerst in alle breedte besproken kan worden ergens in Q1. Ondertussen informeerde het college in de Raadsbrief 'Aanbesteding concessie A0-reclame' van 29 november dat per 1 februari 2023 de concessie reclame A0 onderhands verlengd gaat worden voor 5 jaar.


  Gelet op de datum van 1 februari 2023 vraagt dit nu een uitspraak van de raad en is een route via een commissiedebat niet haalbaar. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zullen daarom een voorstel indienen over het opnemen van een verbod van vleesreclames in de concessie A0-reclame.

  Moties

  Onderwerp
  M409 Verban vleesreclames uit A0-concessie
  01:49:54 - 01:49:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:56 - 01:52:24 - Heuven, Maarten van van
  01:52:23 - 01:52:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:34 - 01:52:40 - Pagter, Marijn de de
  01:52:40 - 01:52:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:41 - 01:57:07 - Heuven, Maarten van van
  01:52:43 - 01:52:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:57 - 01:52:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:59 - 01:53:11 - Pagter, Marijn de de
  01:53:11 - 01:53:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:29 - 01:53:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:29 - 01:53:46 - Pagter, Marijn de de
  01:53:46 - 01:53:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:22 - 01:54:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:24 - 01:54:38 - Stylianou, Nadia
  01:54:38 - 01:54:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:10 - 01:55:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:12 - 01:55:25 - Stylianou, Nadia
  01:55:25 - 01:55:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:57 - 01:55:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:58 - 01:56:08 - Stylianou, Nadia
  01:56:08 - 01:56:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:34 - 01:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:35 - 01:56:50 - Nolten, Stevie
  01:56:52 - 01:56:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:01 - 01:57:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:04 - 01:57:26 - Zweth, Rick van der van der
  01:57:26 - 01:57:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:26 - 01:58:33 - Heuven, Maarten van van
  01:58:19 - 01:58:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:30 - 01:58:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:34 - 01:58:47 - Sungur, Mahmut
  01:58:47 - 01:58:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:48 - 02:00:24 - Heuven, Maarten van van
  01:59:04 - 01:59:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:06 - 01:59:12 - Sungur, Mahmut
  01:59:12 - 01:59:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:35 - 01:59:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:39 - 01:59:52 - Bos, Cees
  01:59:52 - 01:59:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:56 - 01:59:58 - Bos, Cees
  01:59:58 - 02:00:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:22 - 02:00:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:27 - 02:00:50 - Heijne, Rachel
  02:00:50 - 02:00:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:08 - 02:01:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:10 - 02:03:34 - Bosch, David
  02:02:15 - 02:02:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:35 - 02:03:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:40 - 02:04:11 - Stylianou, Nadia
  02:04:09 - 02:04:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:12 - 02:04:35 - Passier, Charlotte
  02:04:34 - 02:04:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:35 - 02:05:02 - Stylianou, Nadia
  02:05:03 - 02:05:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:04 - 02:05:14 - Passier, Charlotte
  02:05:14 - 02:05:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:14 - 02:05:47 - Stylianou, Nadia
  02:05:43 - 02:05:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:48 - 02:06:29 - Passier, Charlotte
  02:06:26 - 02:06:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:29 - 02:06:50 - Stylianou, Nadia
  02:06:49 - 02:06:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:52 - 02:07:50 - Graaf, Rik van der van der
  02:07:46 - 02:07:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:48 - 02:08:08 - Heijne, Rachel
  02:08:08 - 02:08:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:09 - 02:08:35 - Graaf, Rik van der van der
  02:08:30 - 02:08:47 - Heijne, Rachel
  02:08:31 - 02:08:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:48 - 02:08:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:50 - 02:09:20 - Graaf, Rik van der van der
  02:09:20 - 02:09:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:21 - 02:09:37 - Heijne, Rachel
  02:09:37 - 02:09:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:38 - 02:10:42 - Graaf, Rik van der van der
  02:10:12 - 02:10:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:42 - 02:10:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:45 - 02:10:57 - Bosch, David
  02:10:57 - 02:11:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:00 - 02:11:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:04 - 02:11:16 - Graaf, Rik van der van der
  02:11:15 - 02:11:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:20 - 02:11:51 - Zwinkels, Jantine
  02:11:50 - 02:11:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:53 - 02:12:14 - Pagter, Marijn de de
  02:12:14 - 02:12:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:17 - 02:12:29 - Bosch, David
  02:12:30 - 02:12:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:31 - 02:12:36 - Pagter, Marijn de de
  02:12:37 - 02:12:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:12 - 02:13:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:14 - 02:15:59 - Schilderman, Susanne
  02:15:59 - 02:16:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:00 - 02:16:08 - Sungur, Mahmut
  02:16:08 - 02:16:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:10 - 02:16:52 - Schilderman, Susanne
  02:16:51 - 02:16:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:54 - 02:17:20 - Zwinkels, Jantine
  02:17:16 - 02:17:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:17 - 02:17:51 - Schilderman, Susanne
  02:17:18 - 02:17:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:51 - 02:17:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:54 - 02:18:13 - Chirino, Bina
  02:18:13 - 02:18:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:14 - 02:19:05 - Schilderman, Susanne
  02:19:05 - 02:19:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:07 - 02:19:26 - Stylianou, Nadia
  02:19:10 - 02:19:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:26 - 02:19:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:29 - 02:19:48 - Schilderman, Susanne
  02:19:49 - 02:19:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:50 - 02:19:58 - Zwinkels, Jantine
  02:19:58 - 02:20:00 - Zwinkels, Jantine
  02:20:01 - 02:20:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:06 - 02:20:44 - Schilderman, Susanne
  02:20:44 - 02:20:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:45 - 02:21:01 - Zwinkels, Jantine
  02:21:02 - 02:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:02 - 02:21:27 - Schilderman, Susanne
  02:21:27 - 02:21:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:53 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 18.1

 22. 18.2

 23. 19

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vast te stellen, waarin de tarieven worden aangepast met de verhoging van 18% conform het coalitieakkoord 2022, de inflatie (3,5%) en aan de waardeontwikkeling.

  Amendementen

  Onderwerp
  A121 OZB, weg ermee

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening onroerende-zaakbelasting 2023
  02:30:37 - 02:30:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:28 - 02:32:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:30 - 02:32:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:46 - 02:32:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:55 - 02:33:06 - Ramaker, Margreet
  02:33:04 - 02:33:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:34 - 02:33:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:53 - 02:34:11 - Ramaker, Margreet
  02:34:11 - 02:34:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:25 - 02:34:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:38 - 02:34:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:39 - 02:35:13 - Schilderman, Susanne
  02:35:14 - 02:35:31 - Zwanenberg, Pepijn
 24. 20

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen vast te stellen, ter vervanging van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen en heffingen 2013, met als belangrijkste wijzigingen:
  a. Introduceren van de verruimde wettelijke vermogensnorm met maximaal € 2.000, - die per 1 januari 2023 zal ingaan, en dus niet met terugwerkende kracht;
  b. De netto-uitgaven van de te betalen kosten van kinderopvang worden als uitgaven aangemerkt bij de berekening van het netto-besteedbaar inkomen;
  c. Aanpassen van de titel en aanscherping van het toepassingsbereik van de verordening aan de hand van de bepaling in de modelverordening VNG.
  2. De opbrengstderving die gepaard gaat met de verruiming van de vermogensnorm voor het jaar 2023 te onttrekken uit de reserve afvalstoffenheffing “Ophaaldienst”.

  Moties

  Onderwerp
  M410 Volgend jaar alsnog kwijtschelden belastingen minima

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen
  02:35:55 - 02:35:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:56 - 02:36:57 - Hellevoort, Meike
  02:36:52 - 02:37:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:06 - 02:37:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:20 - 02:37:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:23 - 02:39:55 - Schilderman, Susanne
  02:39:55 - 02:39:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:58 - 02:40:13 - Steeg, Bert van van
  02:40:12 - 02:40:45 - Schilderman, Susanne
  02:40:12 - 02:40:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:45 - 02:40:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:48 - 02:40:54 - Ramaker, Margreet
  02:40:54 - 02:40:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:55 - 02:41:09 - Schilderman, Susanne
  02:41:11 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 21

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het ontwerp Chw Ivoordreef, Overvecht te verwerken
  2. Het Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPIVOORDREEFOVE-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPIVOORDREEFOVE-VA01.dgn vast te stellen, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om de bestaande bebouwing te vervangen voor een nieuwe woonbuurt met 307 woningen, bestaande uit sociale- en middenhuurappartementen, grondgebonden woningen, een parkeergarage, speelplaatsen, sportvoorzieningen en een plint met maatschappelijke- en buurtfunctie.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen

  Amendementen

  Onderwerp
  A122 Laat de bomen aan de Einsteindreef staan!
  A123 Verhoog percentage midden-huur aan de Ivoordreef

  Moties

  Onderwerp
  M411 Meer goedkope en betaalbare koopwoningen in Overvecht
  M412 Woningen in plaats van ‘’kippenhokken’’ op de Ivoordreef
  M413 Pas kappen na uitspraak rechter
  M414 Voorkom bomenkap in toekomstige bouwplannen
  M415 Ontwikkel emissievrij

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht: omgevingsvisie
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht: emissieloos bouwen
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht: M411 betaalbare koopwoningen
  02:41:57 - 02:41:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:58 - 02:43:27 -
  02:43:25 - 02:43:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:29 - 02:43:43 - Stellinga, Hessel
  02:43:40 - 02:43:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:44 - 02:44:01 -
  02:44:02 - 02:44:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:06 - 02:44:15 - Bode, Linda
  02:44:15 - 02:44:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:17 - 02:44:40 -
  02:44:40 - 02:44:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:41 - 02:44:53 - Bode, Linda
  02:44:49 - 02:44:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:54 - 02:45:30 -
  02:45:30 - 02:45:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:32 - 02:45:51 - Hoonte, Gertjan te te
  02:45:51 - 02:45:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:52 - 02:46:14 -
  02:46:14 - 02:46:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:15 - 02:46:33 - Hoonte, Gertjan te te
  02:46:33 - 02:46:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:35 - 02:46:59 -
  02:46:59 - 02:47:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:01 - 02:47:12 - Hoonte, Gertjan te te
  02:47:12 - 02:47:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:14 - 02:47:30 -
  02:47:30 - 02:47:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:31 - 02:47:44 - Heuven, Maarten van van
  02:47:44 - 02:47:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:45 - 02:47:55 -
  02:47:55 - 02:47:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:55 - 02:48:00 - Heuven, Maarten van van
  02:48:00 - 02:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:02 - 02:48:23 -
  02:48:23 - 02:48:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:24 - 02:48:30 - Heuven, Maarten van van
  02:48:31 - 02:48:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:32 - 02:48:56 -
  02:48:56 - 02:49:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:22 - 02:49:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:27 - 02:50:48 - Stellinga, Hessel
  02:50:46 - 02:50:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:52 - 02:51:17 -
  02:51:17 - 02:51:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:18 - 02:51:43 - Stellinga, Hessel
  02:51:44 - 02:51:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:46 - 02:51:55 -
  02:51:55 - 02:51:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:56 - 02:52:40 - Stellinga, Hessel
  02:52:40 - 02:52:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:42 - 02:52:57 -
  02:52:57 - 02:52:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:58 - 02:53:14 - Stellinga, Hessel
  02:53:14 - 02:53:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:23 - 02:53:56 - Hoonte, Gertjan te te
  02:53:56 - 02:53:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:57 - 02:54:24 - Stellinga, Hessel
  02:54:23 - 02:54:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:25 - 02:54:43 - Hoonte, Gertjan te te
  02:54:43 - 02:54:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:44 - 02:55:18 - Stellinga, Hessel
  02:55:18 - 02:55:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:19 - 02:55:43 - Hoonte, Gertjan te te
  02:55:43 - 02:55:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:46 - 02:55:49 - Hoonte, Gertjan te te
  02:55:47 - 02:55:49 - Stellinga, Hessel
  02:55:50 - 02:55:57 - Stellinga, Hessel
  02:55:55 - 02:55:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:10 - 02:56:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:12 - 02:59:18 - Sungur, Mahmut
  02:57:11 - 02:57:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:18 - 02:57:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:21 - 02:58:02 -
  02:57:52 - 02:57:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:02 - 02:58:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:36 - 02:58:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:38 - 02:58:58 -
  02:58:56 - 02:59:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:16 - 02:59:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:42 - 02:59:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:53 - 03:02:28 - Bode, Linda
  03:02:26 - 03:02:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:28 - 03:02:51 -
  03:02:51 - 03:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:52 - 03:02:58 - Bode, Linda
  03:02:59 - 03:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:00 - 03:03:11 -
  03:03:12 - 03:03:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:12 - 03:03:23 - Bode, Linda
  03:03:23 - 03:03:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:24 - 03:03:37 -
  03:03:37 - 03:03:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:39 - 03:03:59 - Bode, Linda
  03:03:59 - 03:04:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:00 - 03:04:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:02 - 03:04:18 - Bosch, David
  03:04:19 - 03:04:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:21 - 03:04:28 - Bode, Linda
  03:04:28 - 03:04:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:32 - 03:04:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:10 - 03:07:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:42 - 03:08:08 - Dijkstra, Gert
  03:08:00 - 03:08:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:13 - 03:08:34 - Hessel, Yvonne
  03:08:35 - 03:08:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:41 - 03:09:33 - Zweth, Rick van der van der
  03:09:33 - 03:09:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:36 - 03:10:26 - Hoonte, Gertjan te te
  03:10:25 - 03:10:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:28 - 03:10:49 - Hessel, Yvonne
  03:10:49 - 03:10:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:51 - 03:11:17 - Hoonte, Gertjan te te
  03:11:17 - 03:11:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:19 - 03:11:44 - Hessel, Yvonne
  03:11:28 - 03:11:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:54 - 03:12:25 - Hoonte, Gertjan te te
  03:12:24 - 03:12:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:26 - 03:12:52 - Stellinga, Hessel
  03:12:52 - 03:12:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:52 - 03:14:00 - Hoonte, Gertjan te te
  03:13:53 - 03:14:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:10 - 03:14:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:12 - 03:14:29 - Stellinga, Hessel
  03:14:29 - 03:14:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:32 - 03:14:53 - Hoonte, Gertjan te te
  03:14:53 - 03:15:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:26 - 03:15:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:27 - 03:28:48 - Hooijdonk, Lot van van
  03:21:44 - 03:21:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:46 - 03:22:03 - Sungur, Mahmut
  03:22:02 - 03:22:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:19 - 03:22:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:21 - 03:22:32 - Bode, Linda
  03:22:32 - 03:22:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:06 - 03:23:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:07 - 03:23:16 - Bode, Linda
  03:23:16 - 03:23:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:26 - 03:23:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:27 - 03:23:47 - Bode, Linda
  03:23:45 - 03:23:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:14 - 03:24:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:22 - 03:24:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:05 - 03:27:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:47 - 03:28:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:52 - 03:29:06 - Hellevoort, Meike
  03:29:05 - 03:29:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:05 - 03:29:50 - Hooijdonk, Lot van van
  03:29:49 - 03:29:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:57 - 03:30:27 - Heuven, Maarten van van
  03:30:27 - 03:30:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:28 - 03:30:46 - Hooijdonk, Lot van van
  03:30:44 - 03:30:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:58 - 03:31:04 -
  03:31:03 - 03:31:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:22 - 03:31:35 - Heuven, Maarten van van
  03:31:35 - 03:31:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:35 - 03:31:36 - Heuven, Maarten van van
  03:31:38 - 03:31:50 - Sungur, Mahmut
  03:31:38 - 03:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:43 - 03:31:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:50 - 04:00:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:05 - 04:00:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:30 - 04:00:46 - Dijkstra, Gert
  04:00:38 - 04:00:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:46 - 04:00:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:00 - 04:01:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:16 - 04:01:31 - Maas, Ruud
  04:01:30 - 04:01:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:33 - 04:01:50 - Zwinkels, Jantine
  04:01:49 - 04:01:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:53 - 04:02:06 - Hoonte, Gertjan te te
  04:02:06 - 04:02:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:18 - 04:02:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:36 - 04:02:48 - Zweth, Rick van der van der
  04:02:48 - 04:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:50 - 04:02:57 -
  04:02:58 - 04:03:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:08 - 04:03:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:28 - 04:03:37 - Heuven, Maarten van van
  04:03:37 - 04:03:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:40 - 04:03:47 - Graaf, Rik van der van der
  04:03:48 - 04:03:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:50 - 04:04:05 - Pagter, Marijn de de
  04:04:05 - 04:04:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:06 - 04:04:12 - Bosch, David
  04:04:13 - 04:04:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:25 - 04:04:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:47 - 04:04:59 - Oudejans, Annemarijn
  04:05:00 - 04:05:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:01 - 04:05:17 - Graaf, Rik van der van der
  04:05:17 - 04:05:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:29 - 04:05:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:50 - 04:06:01 -
  04:06:02 - 04:06:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:06 - 04:06:12 - Stellinga, Hessel
  04:06:13 - 04:06:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:25 - 04:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:38 - 04:06:56 -
  04:06:57 - 04:07:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:08 - 04:07:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:41 - 04:07:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:49 - 04:08:03 - Sungur, Mahmut
  04:07:54 - 04:08:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:04 - 04:08:05 - Sungur, Mahmut
  04:08:16 - 04:08:33 - Zweth, Rick van der van der
  04:08:33 - 04:08:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:37 - 04:08:54 - Graaf, Rik van der van der
  04:08:54 - 04:09:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:05 - 04:09:16 - Sungur, Mahmut
  04:09:10 - 04:09:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:20 - 04:09:42 - Bos, Cees
  04:09:35 - 04:09:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:55 - 04:10:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:42 - 04:10:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:09 - 04:11:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:45 - 04:12:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:07 - - Steeg, Bert van van
 26. 21.1

 27. 22