Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 12 mei 2022

10:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Eind
woensdag 11 mei 2022 12:52
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
DEZE RAADSVERGADERING VERVALT

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 7

  Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. De Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht vast te stellen waarmee de Mandaatregeling wordt aangepast aan de per 1 mei a.s. inwerking tredende Wet open overheid.
  2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking treedt.
 4. 8

  Presidium
  Status: A

  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. De Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht vast te stellen.
 5. 9

  Presidium
  Status: A

  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën van de gemeente Utrecht Annemarijn Oudejans en Stevie Nolten te benoemen tot lid van de adviescommissie Controle en Financiën.
 6. 10

  Presidium
  Status: A

  Het Presidium stelt voor:

  1.  Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht Cees Bos te           benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen.

 7. 11

  Wethouder: Streefland
  Status: B

  Geagendeerd door: CDA, PvdA, VVD, Stadsbelang Utrecht, D66, GroenLinks, ChristenUnie, EenUtrecht en Volt.

  De fracties van CDA, PvdA, VVD, SBU, D66, GL, CU, EenUtrecht en Volt willen een spoeddebat voeren over de besluitvorming met betrekking tot sportpark Overvecht-Noord en de brief die het college heeft gestuurd op 29 april (kenmerk 10015931) van dit jaar. Hierin laat het college weten een raadsbreed aangenomen motie, die beoogde rust op het sportpark te creëren, niet te zullen uitvoeren.

  Deze fracties maken zich grote zorgen over de toekomst van het sportpark en willen weten waarom het college de genoemde motie niet uitvoert en waarom zij de raad hiervan op het allerlaatste moment voor de verhuizing van URV pas op de hoogte heeft gesteld.

  Daarnaast wensen genoemde fracties uitspraken te doen over de toekomst van het sportpark, mede in het licht van de eerder besproken alternatieven, nu de uitspraak van de raad niet in praktijk wordt gebracht.

  Spoed is vereist gezien de ongewenste en onduidelijke situatie die nu is ontstaan voor betrokken partijen. De raad wenst hier op zo kort mogelijke termijn een uitspraak over te doen. Daarnaast wenst de raad te spreken over de manier waarop met door de raad aangenomen moties wordt omgegaan.