Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 24 februari 2022

10:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 24 februari 2022 09:45
Eind
donderdag 24 februari 2022 12:29
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:00 - 10:01
 2. 2

  00:17:11 - 00:17:17 - Bosch, David
  00:17:18 - 00:17:54 - Dijksma, Sharon
  00:17:54 - 00:18:15 -
  00:18:15 - 00:18:17 - Dijksma, Sharon
  00:18:18 - 00:18:27 -
  00:18:27 - 00:19:34 - Dijksma, Sharon
  00:19:33 - 00:19:45 -
  00:19:49 - 00:19:59 - Dijksma, Sharon
  00:20:02 - 00:20:38 - Dijksma, Sharon
  00:22:08 - - Dijksma, Sharon
 3. 3
  Ingekomen stukken
 4. 5

  Wethouder Eerenberg
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op de concept kaderbrief 2023 van de GGD regio Utrecht (GGDrU), waarin de raad positief oordeelt over de concept Kaderbrief en aandachtspunten en randvoorwaarden meegeeft voor uitwerking van de Kaderbrief in de begroting 2023.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzebrief op Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht (GGDrU)
 5. 6

  Wethouder Klein
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De heer Bram Eidhof per direct te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht

  Stemming

  Onderwerp
  Benoeming lid Raad van Toezicht SPO Utrecht
 6. 7

  Wethouder Verschuure
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op de concept programma- en productbegroting 2023, waarin de raad aangeeft het eens te zijn met het door AVU gevoerde beleid en de financiën en de AVU verzoekt om Cirkelwaarde op de punten samenwerking en resultaten van Expertisecentrum en Handelshuis te evalueren.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzebrief programma- en productbegroting AVU 2023
 7. 8

  Wethouder: Verschuure
  Status: A-punt
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De wijziging van de verordening precariobelasting 2022 vast te stellen, waarbij het tarief van nul
  euro wordt vastgesteld voor de extra vierkante meters van tijdelijke terrassen in verband met de
  1,5m-inrichting, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022
  2. De wijziging verordening van de leges omgevingsvergunning vast te stellen, waarbij het tarief
  van nul euro wordt vastgesteld voor de aanvraag van een vergunning voor een tijdelijke terras
  als gevolg van de coronamaatregelen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022
  3. De wijziging van de verordening leges vast te stellen, waarbij het tarief van nul euro wordt
  vastgesteld voor de aanvraag van een vergunning voor een tijdelijke terras als gevolg van de
  coronamaatregelen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging verordeningen precariobelasting, leges en leges omgevingsvergunning 2022 voor tijdelijke terrassen in verband met Corona
 8. 9

  Wethouder Klein
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Omgevingsvisie, deelgebied binnenstad (Omgevingsvisie Binnenstad 2040) vast te stellen waarin 26 ontwikkelingsrichtingen benoemd worden onder vier kwaliteiten, t.w.
  a. Schoonheid
  b. Variatie
  c. Veerkracht
  d. Ontspannen Omgeving
  2. De Omgevingsvisie, deelgebied binnenstad (Omgevingsvisie Binnenstad 2040) op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht – onderdeel gebiedsbeleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl hierop aan te passen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A19 Geen visie met fietsbrug Weerdsluis
  A20 Ook dieren wonen in de binnenstad
  A21 Ook dieren wonen in de binnenstad

  Moties

  Onderwerp
  M56 Starten met pilot gebiedsprofiel domplein
  M57 Campagne tegengaan verruwing in de omgang in de binnenstad en daarbuiten
  M58 Zwemmen Ook in het centrum van de stad!

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie Binnenstad 2040

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie Binnenstad 2040: gebiedsprofielen
  00:22:58 - 00:23:53 -
  00:23:52 - 00:23:58 - Dijksma, Sharon
  00:23:58 - 00:24:00 -
  00:23:59 - 00:24:12 - Dekkers, Fred
  00:24:14 - 00:24:51 -
  00:24:52 - 00:24:58 - Dijksma, Sharon
  00:24:56 - 00:25:46 -
  00:25:44 - 00:25:50 - Dijksma, Sharon
  00:25:50 - 00:28:32 - Dekkers, Fred
  00:26:46 - 00:26:50 - Dijksma, Sharon
  00:27:21 - 00:27:21 - Dijksma, Sharon
  00:27:30 - 00:27:31 - Dijksma, Sharon
  00:27:52 - 00:27:53 - Dijksma, Sharon
  00:28:33 - 00:28:34 - Dijksma, Sharon
  00:28:35 - 00:28:37 - Dijksma, Sharon
  00:28:37 - 00:30:17 - Peters, Ralph
  00:30:11 - 00:30:14 - Dijksma, Sharon
  00:30:15 - 00:30:20 - Dijksma, Sharon
  00:31:33 - 00:31:38 - Dijksma, Sharon
  00:31:37 - 00:31:56 - Peters, Ralph
  00:31:59 - 00:33:20 - Zwinkels, Jantine
  00:32:00 - 00:32:01 - Dijksma, Sharon
  00:33:11 - 00:33:35 - Dijksma, Sharon
  00:33:26 - 00:33:29 - Zwinkels, Jantine
  00:33:34 - 00:33:58 - Peters, Ralph
  00:33:58 - 00:33:59 - Dijksma, Sharon
  00:34:00 - 00:34:41 - Zwinkels, Jantine
  00:34:41 - 00:34:43 - Dijksma, Sharon
  00:34:42 - 00:34:56 - Peters, Ralph
  00:34:58 - 00:34:58 - Dijksma, Sharon
  00:34:59 - 00:35:34 - Zwinkels, Jantine
  00:35:34 - 00:35:39 - Dijksma, Sharon
  00:35:39 - 00:36:03 - Bosch, David
  00:36:02 - 00:36:03 - Dijksma, Sharon
  00:36:04 - 00:37:04 - Zwinkels, Jantine
  00:37:05 - 00:37:17 - Dijksma, Sharon
  00:37:09 - 00:37:14 - Zwinkels, Jantine
  00:37:16 - 00:38:35 - Heuven, Maarten van van
  00:38:35 - 00:38:46 - Dijksma, Sharon
  00:38:44 - 00:39:14 - Dekkers, Fred
  00:39:15 - 00:39:53 - Heuven, Maarten van van
  00:39:54 - 00:40:00 - Dijksma, Sharon
  00:40:00 - 00:51:03 -
  00:40:25 - 00:40:27 - Dijksma, Sharon
  00:40:27 - 00:40:42 - Zwinkels, Jantine
  00:41:03 - 00:41:05 - Dijksma, Sharon
  00:42:26 - 00:42:28 - Dijksma, Sharon
  00:42:28 - 00:42:50 - Peters, Ralph
  00:44:12 - 00:44:18 - Dijksma, Sharon
  00:44:17 - 00:44:38 - Peters, Ralph
  00:44:57 - 00:45:15 - Peters, Ralph
  00:44:57 - 00:44:58 - Dijksma, Sharon
  00:45:16 - 00:45:17 - Dijksma, Sharon
  00:45:47 - 00:45:48 - Dijksma, Sharon
  00:45:49 - 00:46:10 -
  00:46:32 - 00:46:33 - Dijksma, Sharon
  00:46:34 - 00:47:01 -
  00:47:17 - 00:47:18 - Dijksma, Sharon
  00:47:18 - 00:47:56 -
  00:48:26 - 00:48:29 - Dijksma, Sharon
  00:49:05 - 00:49:08 - Dijksma, Sharon
  00:49:09 - 00:49:15 - Bosch, David
  00:49:41 - 00:49:41 - Dijksma, Sharon
  00:49:42 - 00:49:49 - Bosch, David
  00:50:16 - 00:50:18 - Dijksma, Sharon
  00:50:17 - 00:50:22 - Bosch, David
  00:50:48 - 00:50:51 - Dijksma, Sharon
  00:51:03 - 00:51:06 - Dijksma, Sharon
  00:51:06 - 00:52:50 -
  00:52:50 - 00:52:55 - Dijksma, Sharon
  00:52:56 - 00:56:16 - Zweth, Rick van der van der
  00:53:50 - 00:53:52 - Dijksma, Sharon
  00:53:52 - 00:54:21 - Peters, Ralph
  00:54:52 - 00:54:54 - Dijksma, Sharon
  00:54:54 - 00:55:04 - Peters, Ralph
  00:55:22 - 00:55:24 - Dijksma, Sharon
  00:55:23 - 00:55:33 - Peters, Ralph
  00:56:16 - 00:56:19 - Dijksma, Sharon
  00:56:20 - 00:57:45 -
  00:57:45 - 00:57:58 - Dijksma, Sharon
  00:57:58 - 01:02:02 -
  01:02:00 - 01:02:08 - Dijksma, Sharon
  01:02:06 - 01:02:22 - Dekkers, Fred
  01:02:23 - 01:03:39 -
  01:03:36 - 01:03:39 - Dijksma, Sharon
  01:03:40 - 01:04:15 - Zwinkels, Jantine
  01:04:08 - 01:04:56 -
  01:04:55 - 01:04:59 - Dijksma, Sharon
  01:04:59 - 01:05:31 - Zwinkels, Jantine
  01:05:34 - 01:05:58 -
  01:05:56 - 01:05:59 - Dijksma, Sharon
  01:05:58 - 01:06:25 -
  01:06:27 - 01:08:48 -
  01:08:47 - 01:08:47 - Dijksma, Sharon
  01:08:48 - 01:08:59 -
  01:09:01 - 01:11:31 -
  01:11:30 - 01:11:46 - Dijksma, Sharon
  01:11:37 - 01:11:53 - Heuven, Maarten van van
  01:11:54 - 01:11:57 -
  01:11:59 - 01:12:04 - Dijksma, Sharon
  01:12:05 - 01:12:17 -
  01:12:12 - 01:12:13 - Dijksma, Sharon
  01:12:16 - 01:12:22 - Dijksma, Sharon
  01:12:22 - 01:12:59 - Heuven, Maarten van van
  01:13:00 - 01:13:29 - Dijksma, Sharon
  01:13:19 - 01:13:43 - Zwinkels, Jantine
  01:13:36 - 01:13:42 - Dijksma, Sharon
  01:13:43 - 01:14:09 - Dijksma, Sharon
  01:13:56 - 01:13:58 -
  01:14:09 - 01:14:35 -
  01:14:36 - 01:14:52 - Dijksma, Sharon
  01:18:48 - - Dijksma, Sharon
  02:29:44 - 02:30:00 -
  02:30:01 - 02:30:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:02 - 02:30:07 - Dekkers, Fred
  02:30:08 - 02:30:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:11 - 02:30:22 - Zwinkels, Jantine
  02:30:22 - 02:30:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:24 - 02:30:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:46 - 02:31:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:13 - 02:31:32 - Dekkers, Fred
  02:31:30 - 02:31:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:34 - 02:31:42 - Bosch, David
  02:31:41 - 02:31:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:44 - 02:31:52 -
  02:31:53 - 02:31:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:10 - 02:32:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:28 - 02:32:41 -
  02:32:42 - 02:32:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:45 - 02:33:02 - Heuven, Maarten van van
  02:33:02 - 02:33:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:06 - 02:33:19 - Zwinkels, Jantine
  02:33:20 - 02:33:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:34 - 02:33:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:11 - 02:34:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:42 - - Zwanenberg, Pepijn
 9. 10

  Wethouder Klein
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De nota ‘Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’ vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten voor het beleid rond het erfgoed in de stad:
  a. Afwegingskaders (beleidsregels, richtlijnen en kaders) transparanter en eenduidiger maken voor de samenleving.
  b. In de historische binnenstad (Domplein, wervengebied, religieus erfgoed) en de werelderfgoederen de erfgoedwaarden het fundament voor de ruimtelijke ontwikkeling te laten zijn.
  c. Bij hergebruik van monumentale panden mogelijkheden creëren voor creatieve werk- en cultuurplekken, plaatsen van ontmoeting / broedplaatsen, en voor werkgelegenheid en wonen.
  d. Erfgoedwaarden volwaardig mee te wegen in het Utrechts Planproces en daarbij in zwaarwegende gevallen gebruik te maken van effectanalyses zoals de Erfgoed
  Effectrapportage en de Heritage Impact Assessment.
  e. Prioriteit te geven aan het behoud en versterking van de historische groene en blauwe structuren en de daarin aanwezige historische en ecologische waarden.
  f. De innovatie in het verduurzamen van monumenten te stimuleren onder meer door het initiëren van pilots.
  g. De participatie van inwoners te vergroten bij alle aspecten van het erfgoedbeleid, onder meer door informatie en kennis breed beschikbaar te stellen en ruimte te bieden voor burgerinitiatief bij het aanwijzen van monumenten
  2. De Erfgoednota: Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’ op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van de nota ‘Beheer van de chaos der eeuwen’ - onderdeel van het thematisch beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/hierop aan te passen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A22 Erfgoed en RO
  A23 Investeer in zichtbaarheid erfgoed
  A24 Bescherm het erfgoed
  A25 Bescherm het Uteregs
  A26 Benoem Utrechtse (buurt)identiteiten in de erfgoednota

  Moties

  Onderwerp
  M59 Erfgoed in actie
  M60 Handhaven op behoud van erfgoed
  M61 Maak de uitwerking van immaterieel erfgoed concreet
  M62 Maak de uitwerking van immaterieel erfgoed concreet
  M63 Samen werken aan Erfgoed

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Erfgoednota
  01:19:00 - 01:21:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:31 - 01:20:34 - Dijksma, Sharon
  01:20:35 - 01:20:37 - Dijksma, Sharon
  01:20:44 - 01:20:48 - Dijksma, Sharon
  01:20:49 - 01:21:08 -
  01:21:31 - 01:21:32 - Dijksma, Sharon
  01:21:33 - 01:21:44 -
  01:21:45 - 01:21:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:59 - 01:22:04 - Dijksma, Sharon
  01:22:05 - 01:23:41 -
  01:23:38 - 01:24:02 - Dijksma, Sharon
  01:24:01 - 01:24:36 - Steeg, Bert van van
  01:24:03 - 01:24:08 - Dijksma, Sharon
  01:24:24 - 01:24:25 - Dijksma, Sharon
  01:24:33 - 01:24:42 - Dijksma, Sharon
  01:24:42 - 01:26:27 -
  01:26:28 - 01:26:30 - Dijksma, Sharon
  01:26:32 - 01:28:22 - Bosch, David
  01:27:35 - 01:27:36 - Dijksma, Sharon
  01:28:00 - 01:28:05 -
  01:28:16 - 01:28:18 - Dijksma, Sharon
  01:28:22 - 01:28:25 - Dijksma, Sharon
  01:28:26 - 01:29:09 - Graaf, Rik van der van der
  01:29:10 - 01:29:16 - Dijksma, Sharon
  01:29:15 - 01:31:24 -
  01:29:35 - 01:29:37 - Dijksma, Sharon
  01:29:53 - 01:30:09 - Dijksma, Sharon
  01:30:08 - 01:30:16 -
  01:31:21 - 01:31:36 - Dijksma, Sharon
  01:31:37 - 01:33:24 -
  01:33:08 - 01:33:26 - Dijksma, Sharon
  01:33:25 - 01:33:36 -
  01:33:41 - 01:34:12 -
  01:34:13 - 01:34:14 - Dijksma, Sharon
  01:34:15 - 01:34:42 - Bosch, David
  01:34:43 - 01:35:18 -
  01:35:17 - 01:35:18 - Dijksma, Sharon
  01:35:19 - 01:35:44 - Bosch, David
  01:35:44 - 01:35:45 - Dijksma, Sharon
  01:35:45 - 01:36:13 -
  01:36:13 - 01:36:15 - Dijksma, Sharon
  01:36:14 - 01:36:19 - Bosch, David
  01:36:20 - 01:36:22 - Dijksma, Sharon
  01:36:23 - 01:39:50 -
  01:39:48 - 01:39:50 - Dijksma, Sharon
  01:39:50 - 01:40:17 -
  01:40:16 - 01:40:32 - Dijksma, Sharon
  01:40:32 - 01:41:02 -
  01:41:01 - 01:41:02 - Dijksma, Sharon
  01:41:02 - 01:41:07 -
  01:41:10 - 01:43:39 -
  01:41:11 - 01:41:11 - Dijksma, Sharon
  01:43:38 - 01:43:57 - Dijksma, Sharon
  01:43:44 - 01:43:48 -
  01:43:56 - 01:44:06 -
  01:44:02 - 01:44:08 - Dijksma, Sharon
  01:44:51 - 01:44:56 - Dijksma, Sharon
  01:44:57 - 01:45:06 -
  01:45:06 - 01:45:13 - Dijksma, Sharon
  01:45:12 - 01:45:29 -
  01:45:30 - 01:45:57 - Dijksma, Sharon
  01:45:42 - 01:45:46 -
  01:45:52 - 01:46:22 -
  01:46:09 - 01:46:22 - Dijksma, Sharon
  01:50:50 - 01:51:00 - Dijksma, Sharon
  01:50:59 - 01:51:16 -
  01:51:05 - 01:51:06 - Dijksma, Sharon
  01:51:16 - 01:51:19 - Dijksma, Sharon
  01:51:18 - 01:51:43 -
  01:51:37 - 01:51:55 - Dijksma, Sharon
  01:51:55 - 01:52:01 -
  01:52:01 - 01:52:05 - Dijksma, Sharon
  01:52:04 - 01:53:04 - Graaf, Rik van der van der
  01:52:56 - 01:53:25 - Dijksma, Sharon
  01:53:28 - 01:53:32 - Graaf, Rik van der van der
  01:53:37 - 01:53:54 - Dijksma, Sharon
  01:54:00 - 01:54:45 -
  01:54:45 - 01:55:04 - Dijksma, Sharon
  01:57:43 - - Dijksma, Sharon
  02:35:26 - 02:35:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:00 - 02:36:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:27 - 02:36:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:42 - 02:36:57 -
  02:36:58 - 02:37:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:12 - 02:37:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:30 - 02:37:46 - Sasbrink, Anne
  02:37:46 - 02:37:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:59 - 02:38:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:16 - 02:38:29 -
  02:38:29 - 02:38:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:42 - 02:38:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:59 - 02:39:20 -
  02:39:21 - 02:39:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:36 - 02:39:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:51 - 02:40:09 - Sasbrink, Anne
  02:40:10 - 02:40:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:22 - 02:40:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:35 - 02:40:39 -
  02:40:37 - 02:40:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:06 - - Zwanenberg, Pepijn
 10. 11

  Wethouder Diepeveen
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen in hoofdstuk 4 van het vaststellingsrapport vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Chw Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1 dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.MRO.0344.BPMERWEDEDG5EUROPA-VA01 gml met ondergrond NL.MRO.0344.BPMERWEDEDG5EUROPA-VA01 dgn vast te stellen, waarmee ten hoogste 4.250 woningen en maximaal 107.820 m2 bvo aan voorzieningen mogelijk worden gemaakt.
  4. Het vaststellen van een bestemmingsplan voor het gebied dat door middel van arcering is aangeduid op ‘Kaart delegatiebesluit’ te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
  5. Voor de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid de volgende beleidsregels vast te stellen:
  a. aan het gearceerde gebied (‘Kaart delegatiebesluit’) mag in plaats van de bestemming ‘Bedrijf’ van artikel 3 van het Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1 (hierna: het bestemmingsplan), uitsluitend een gemengde bestemming als bedoeld in artikel 5 van het bestemmingsplan worden toegekend die past bij het gebruik dat en de bebouwing die in de omgeving van het gearceerde gebied op grond van het bestemmingsplan mag plaatsvinden respectievelijk mag worden opgericht en voorts met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels is bepaald;
  b. de planregels moeten regels bevatten die het in het gearceerde gebied aanwezige rijksmonument voldoende beschermen. Dat sprake is van voldoende bescherming moet
  blijken uit een uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek en/of overleg met de RCE. Uit deze stukken moet blijken dat voor de beoogde (bouw)plannen of (-) geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder f van de Wabo vereist is, of (-) een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder f van de Wabo naar alle waarschijnlijkheid verleend zal kunnen worden;
  c. gebruik (in enge zin) en bebouwing moeten (-) in lijn zijn met de stedenbouwkundige spelregels en richtlijnen van het Stedenbouwkundig Plan Merwede (SP) dat de raad heeft vastgesteld (bijlage 10 bij de plantoelichting van het bestemmingsplan) en passen (-) in de studie die Bureau BuRa specifiek heeft gedaan voor het gearceerde gebied (‘Studie BuRa delegatiebesluit’). Ten aanzien van de studie van Bureau BuRA geldt dat deze past binnen de stedenbouwkundige spelregels en richtlijnen van het SP, met dien verstande dat in aanvulling op het in het SP (en het bestemmingsplan) vastgelegde bouwvolume maximaal 4.000 m2 brutovloeroppervlakte (met uitzondering van gebouwde, ondergrondse of half verdiept gelegen, parkeervoorzieningen en de bestaande bedrijfswoning) en programma binnen het gearceerde mag worden toegevoegd;
  d. het kostenverhaal door middel van een anterieure overeenkomst en/of een exploitatieplan of exploitatieregels in het bestemmingsplan, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen uit de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en/of het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is geregeld;
  e. het college van burgemeester en wethouders verschaft de raad op de voet van artikel 10:16 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht inlichtingen over de uitoefening van de
  gedelegeerde bevoegdheid.

  Amendementen

  Onderwerp
  A27 Geen hotel of hort stay in Merwedekanaalzone.

  Moties

  Onderwerp
  M64 Een servicepunt in Merwedekanaalzone draagt bij aan sociale cohesie en veiligheid.
  M65 behoud maatschappelijk programma bij stijgende bouwkosten

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan, Chw. Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1
  01:57:59 - 01:58:12 - Graaf, Rik van der van der
  01:58:10 - 01:58:20 - Dijksma, Sharon
  01:58:18 - 01:59:07 -
  01:59:07 - 01:59:08 - Dijksma, Sharon
  01:59:08 - 02:00:30 - Hoonte, Gertjan te te
  02:00:25 - 02:00:27 - Dijksma, Sharon
  02:00:30 - 02:00:33 - Dijksma, Sharon
  02:00:32 - 02:01:37 -
  02:00:58 - 02:00:59 - Dijksma, Sharon
  02:01:28 - 02:01:46 - Dijksma, Sharon
  02:01:45 - 02:01:51 -
  02:01:51 - 02:01:54 - Dijksma, Sharon
  02:01:53 - 02:06:18 -
  02:02:23 - 02:02:27 - Dijksma, Sharon
  02:02:27 - 02:02:38 -
  02:02:38 - 02:02:38 - Dijksma, Sharon
  02:03:00 - 02:03:11 -
  02:03:11 - 02:03:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:52 - 02:03:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:54 - 02:04:16 -
  02:03:54 - 02:03:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:16 - 02:04:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:19 - 02:04:47 - Zwinkels, Jantine
  02:04:47 - 02:04:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:31 - 02:05:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:33 - 02:05:59 - Zwinkels, Jantine
  02:05:37 - 02:05:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:54 - 02:06:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:03 - 02:06:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:11 - 02:06:13 - Graaf, Rik van der van der
  02:06:12 - 02:06:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:15 - 02:07:01 - Graaf, Rik van der van der
  02:07:01 - 02:07:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:09 - 02:08:05 -
  02:08:03 - 02:08:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:05 - 02:08:12 - Zwinkels, Jantine
  02:08:13 - 02:08:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:14 - 02:09:01 -
  02:08:29 - 02:08:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:31 - 02:08:37 - Zwinkels, Jantine
  02:08:38 - 02:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:00 - 02:09:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:03 - 02:10:08 - Koning, Maarten
  02:10:09 - 02:10:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:21 - 02:11:01 - Sasbrink, Anne
  02:11:02 - 02:11:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:06 - 02:11:30 - Zwinkels, Jantine
  02:11:18 - 02:11:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:52 - 02:15:25 -
  02:15:26 - 02:15:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:27 - 02:15:44 - Sasbrink, Anne
  02:15:45 - 02:18:14 -
  02:16:35 - 02:16:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:16 - 02:17:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:09 - 02:18:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:16 - 02:18:25 -
  02:18:24 - 02:18:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:24 - 02:18:32 -
  02:18:33 - 02:18:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:54 - 02:19:05 - Hoonte, Gertjan te te
  02:19:04 - 02:19:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:47 - 02:29:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:06 - 02:41:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:24 - 02:41:40 - Zwinkels, Jantine
  02:41:41 - 02:41:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:53 - 02:42:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:09 - 02:42:23 - Hoonte, Gertjan te te
  02:42:23 - 02:42:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:36 - 02:42:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:05 - 02:43:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:37 - 02:43:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:02 - -
 11. 11.1