Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 9 juni 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 9 juni 2022 19:19
Eind
donderdag 9 juni 2022 23:06
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2022 en debat collegeprogramma 2022- 2026

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 19:34 - 19:34
 2. 2

  00:15:15 - 00:15:25 - Kendir, Esma
  00:15:25 - - Dijksma, Sharon A.M.
 3. 4

 4. 5

 5. 6

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Bijgevoegde reactiebrief aan Het Utrechts Archief (HUA) vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2023-2026 van HUA, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verdere verbetering van de effectindicatoren, de voorgenomen uittreding van het Rijk en de kosten voor digitaal archiefbeheer

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Het Utrechts Archief
 6. 7

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport en de ambtshalve wijzigingen en de wijzigingen die naar aanleiding van de ingediende zienswijze zijn doorgevoerd uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport Maximapark, ParkZuid blok 10 te verwerken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan Maximapark, ParkZuid blok 10 dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPMAXIMAPAZUIDBLOK-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPMAXIMAPAZUIDBLOK-VA01.dgn, waarmee de ontwikkeling van 14 woningen aan de rand van het Máximapark mogelijk wordt gemaakt, vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Maximapark, ParkZuid blok 10
  00:16:51 - 00:17:03 - Snippe, Lisanne
  00:17:04 - - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 8

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Rijnvliet de Kroon te verzoeken om een onteigeningsbesluit te nemen ten name van de gemeente Utrecht van de percelen kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie T nummer 1190 alsmede kadastraal bekend als gemeente Utrecht sectie T nummers 1369,1391 en 2072

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verzoekbesluit onteigening Rijnvliet
 8. 9

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin het voorstel om een aantal ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan ‘Watertoren en horecapaviljoen, Overvecht’ te verwerken.
  2. Het bestemmingsplan ‘Watertoren en horecapaviljoen, Overvecht’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPWATERTORENOVERVE-VA01-gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPWATERTORENOVERVE-VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan het gebruik van de watertoren gewijzigd kan worden naar wonen (4 koopappartementen), kantoor, creatieve bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen en in de directe omgeving van de watertoren een horecapaviljoen gerealiseerd kan worden.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Watertoren en horecapaviljoen Overvecht
 9. 10

  00:17:51 - 00:18:24 - Pagter, Marijn de
  00:18:24 - 00:19:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:25 - 00:20:50 - Kleinrensink, Julia
  00:20:48 - 00:20:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:55 - 00:22:24 - Koning, Maarten
  00:22:23 - 00:22:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:27 - 00:23:08 - Zweth, Rick van der
  00:22:45 - 00:22:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:08 - 00:23:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:10 - 00:24:25 - Kendir, Esma
  00:24:25 - 00:24:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:30 - 00:25:24 - Graaf, Rik van der
  00:25:24 - 00:25:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:59 - 00:26:45 - Pagter, Marijn de
  00:26:46 - 00:27:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:36 - 00:27:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:32 - 00:28:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:58 - 00:29:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:02 - 00:29:30 - Dijkstra, Gert
  00:29:12 - 00:29:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:28 - 00:29:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:32 - 00:29:36 - Sungur, Mahmut
  00:29:35 - 00:29:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:29 - 00:30:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:36 - 00:44:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:51 - 00:45:42 - Ramaker, Margreet
  00:45:41 - 00:46:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:24 - 00:47:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:47:48 - 00:50:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:18 - - Dijksma, Sharon A.M.
 10. 11

 11. 12

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanwijzen leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
  00:56:46 - 00:57:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:57:11 - - Pagter, Marijn de
 12. 13

  00:59:31 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 14

  Presidium
  Status: A

  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën van de gemeente Utrecht Jantine Zwinkels te benoemen tot voorzitter van de adviescommissie Controle en Financiën

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoemen voorzitter adviescommissie Controle en Financiën
 14. 15

  Presidium
  Status: A

  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht Mariam Al-Saqaff en Joost Vasters te benoemen tot voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoemen voorzitter en plaatsvervanger Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed
  01:17:57 - - Dijksma, Sharon A.M.
 15. 16

  01:18:50 - 01:19:16 - Bos, Cees
  01:19:17 - 01:19:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:19:25 - 01:19:40 - Kleinrensink, Julia
  01:19:41 - 01:19:42 - Bos, Cees
  01:19:41 - 01:20:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:20:03 - 01:20:19 - Graaf, Rik van der
  01:20:15 - 01:20:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:20:21 - 01:20:37 - Bos, Cees
  01:20:31 - 01:21:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:21:06 - 01:21:18 - Bos, Cees
  01:26:07 - 01:26:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:16 - 01:26:19 - Bos, Cees
  01:26:22 - 01:26:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:31 - 01:26:37 - Bos, Cees
  01:26:40 - 01:27:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:40 - 01:26:44 - Bos, Cees
  01:28:01 - 01:28:04 - Pagter, Marijn de
  01:28:08 - 01:28:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:10 - 01:28:22 - Sungur, Mahmut
  01:28:23 - 01:28:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:37 - 01:35:26 - Pagter, Marijn de
  01:30:50 - 01:31:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:00 - 01:31:20 - Kleinrensink, Julia
  01:31:45 - 01:31:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:47 - 01:32:10 - Kleinrensink, Julia
  01:32:38 - 01:32:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:39 - 01:33:12 - Kleinrensink, Julia
  01:33:12 - 01:33:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:26 - 01:35:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:00 - 01:48:56 - Kleinrensink, Julia
  01:36:36 - 01:36:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:38 - 01:36:45 - Bosch, David
  01:36:48 - 01:37:15 - Bosch, David
  01:36:48 - 01:36:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:15 - 01:37:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:38 - 01:37:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:14 - 01:38:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:16 - 01:38:31 - Heuven, Maarten van
  01:38:35 - 01:38:42 - Heuven, Maarten van
  01:38:57 - 01:39:10 - Heuven, Maarten van
  01:39:28 - 01:39:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:30 - 01:39:54 - Bos, Cees
  01:40:23 - 01:40:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:23 - 01:40:25 - Bos, Cees
  01:40:26 - 01:40:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:30 - 01:40:49 - Pagter, Marijn de
  01:41:20 - 01:41:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:21 - 01:41:53 - Pagter, Marijn de
  01:41:54 - 01:42:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:00 - 01:42:26 - Bos, Cees
  01:42:17 - 01:42:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:11 - 01:43:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:33 - 01:43:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:38 - 01:44:05 - Bos, Cees
  01:44:28 - 01:44:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:29 - 01:44:39 - Bos, Cees
  01:44:39 - 01:44:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:35 - 01:45:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:37 - 01:45:46 - Sungur, Mahmut
  01:46:09 - 01:46:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:10 - 01:46:17 - Sungur, Mahmut
  01:46:31 - 01:46:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:32 - 01:46:48 - Sungur, Mahmut
  01:47:03 - 01:47:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:47:05 - 01:47:20 - Pagter, Marijn de
  01:47:38 - 01:47:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:48:55 - 01:49:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:01 - 01:49:17 - Pagter, Marijn de
  01:49:19 - 01:49:56 - Kleinrensink, Julia
  01:49:55 - 01:49:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:57 - 01:50:15 - Heuven, Maarten van
  01:50:16 - 01:50:56 - Kleinrensink, Julia
  01:50:56 - 01:50:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:56 - 01:51:10 - Heuven, Maarten van
  01:51:10 - 01:51:25 - Kleinrensink, Julia
  01:51:24 - 01:51:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:51:26 - 01:51:50 - Bosch, David
  01:51:49 - 01:52:20 - Kleinrensink, Julia
  01:52:19 - 01:52:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:52:56 - 01:54:37 - Zwinkels, Jantine
  01:54:35 - 01:54:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:40 - 01:54:54 - Kleinrensink, Julia
  01:54:56 - 01:55:46 - Zwinkels, Jantine
  01:55:30 - 01:55:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:46 - 01:55:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:47 - 01:56:02 - Kleinrensink, Julia
  01:56:04 - 01:56:41 - Zwinkels, Jantine
  01:56:34 - 01:56:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:56:41 - 01:56:53 - Koning, Maarten
  01:56:55 - 01:57:42 - Zwinkels, Jantine
  01:57:42 - 01:57:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:57:43 - 01:58:03 - Koning, Maarten
  01:58:05 - 01:58:46 - Zwinkels, Jantine
  01:58:48 - 01:58:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:58:55 - 02:00:13 - Zwinkels, Jantine
  02:00:12 - 02:00:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:00:14 - 02:00:25 - Zweth, Rick van der
  02:00:27 - 02:01:14 - Zwinkels, Jantine
  02:01:14 - 02:01:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:01:14 - 02:01:31 - Zweth, Rick van der
  02:01:33 - 02:03:22 - Zwinkels, Jantine
  02:02:01 - 02:02:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:22 - 02:03:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:03:47 - 02:15:01 - Koning, Maarten
  02:04:06 - 02:04:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:04:11 - 02:04:20 - Bos, Cees
  02:06:18 - 02:06:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:06:31 - 02:06:48 - Pagter, Marijn de
  02:07:20 - 02:07:50 - Pagter, Marijn de
  02:07:20 - 02:07:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:07:50 - 02:07:51 - Pagter, Marijn de
  02:07:51 - 02:07:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:10 - 02:08:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:11 - 02:08:31 - Pagter, Marijn de
  02:08:43 - 02:08:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:45 - 02:09:19 - Bosch, David
  02:09:56 - 02:09:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:58 - 02:10:22 - Zwinkels, Jantine
  02:10:56 - 02:10:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:57 - 02:11:29 - Zwinkels, Jantine
  02:11:58 - 02:12:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:01 - 02:12:32 - Bos, Cees
  02:12:57 - 02:12:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:59 - 02:13:11 - Bos, Cees
  02:13:08 - 02:13:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:24 - 02:13:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:47 - 02:15:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:04 - 02:16:06 - Bos, Cees
  02:16:03 - 02:16:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:08 - 02:16:30 - Koning, Maarten
  02:16:30 - 02:16:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:31 - 02:16:39 - Bos, Cees
  02:16:39 - 02:16:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:40 - 02:16:50 - Koning, Maarten
  02:16:50 - 02:16:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:16:52 - 02:17:15 - Pagter, Marijn de
  02:17:15 - 02:17:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:16 - 02:18:17 - Koning, Maarten
  02:17:41 - 02:17:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:42 - 02:17:48 - Pagter, Marijn de
  02:17:49 - 02:17:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:14 - 02:18:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:15 - 02:18:28 - Pagter, Marijn de
  02:18:29 - 02:18:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:51 - 02:25:11 - Heuven, Maarten van
  02:20:17 - 02:20:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:26 - 02:20:31 - Zweth, Rick van der
  02:20:34 - 02:20:51 - Zweth, Rick van der
  02:21:16 - 02:21:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:16 - 02:21:29 - Zweth, Rick van der
  02:22:27 - 02:22:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:28 - 02:22:39 - Kleinrensink, Julia
  02:22:51 - 02:22:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:53 - 02:23:10 - Kleinrensink, Julia
  02:23:43 - 02:23:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:11 - 02:25:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:25:33 - 02:31:39 - Zweth, Rick van der
  02:26:21 - 02:26:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:33 - 02:27:01 - Bosch, David
  02:26:52 - 02:26:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:02 - 02:27:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:54 - 02:27:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:54 - 02:28:04 - Bosch, David
  02:28:46 - 02:28:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:48 - 02:28:55 - Bosch, David
  02:29:02 - 02:29:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:07 - 02:29:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:10 - 02:29:18 - Bosch, David
  02:31:30 - 02:31:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:36 - 02:31:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:47 - 02:31:52 - Zwinkels, Jantine
  02:31:54 - 02:35:35 - Zweth, Rick van der
  02:32:20 - 02:32:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:21 - 02:32:25 - Zwinkels, Jantine
  02:32:55 - 02:32:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:58 - 02:33:26 - Bosch, David
  02:34:07 - 02:34:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:13 - 02:34:43 - Bos, Cees
  02:34:48 - 02:34:49 - Bos, Cees
  02:35:31 - 02:36:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:36:05 - 02:40:37 - Maas, Ruud
  02:40:35 - 02:41:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:49:45 - 02:50:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:38 - 02:50:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:43 - 02:54:51 - Kendir, Esma
  02:53:57 - 02:54:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:38 - 02:54:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:57 - 02:55:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:55:03 - 02:55:05 - Kendir, Esma
  02:55:04 - 02:55:30 - Heuven, Maarten van
  02:55:30 - 02:55:58 - Kendir, Esma
  02:55:59 - 02:56:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:00 - 02:56:08 - Heuven, Maarten van
  02:56:07 - 02:56:38 - Kendir, Esma
  02:56:09 - 02:56:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:39 - 02:56:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:41 - 02:57:25 - Bosch, David
  02:57:26 - 02:58:11 - Kendir, Esma
  02:58:12 - 02:58:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:12 - 02:58:19 - Bosch, David
  02:58:19 - 02:59:02 - Kendir, Esma
  02:59:02 - 02:59:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:03 - 02:59:25 - Bosch, David
  02:59:06 - 02:59:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:15 - 03:00:23 - Kendir, Esma
  03:00:23 - 03:00:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:25 - 03:00:37 - Pagter, Marijn de
  03:00:38 - 03:01:16 - Kendir, Esma
  03:01:18 - 03:01:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:19 - 03:01:23 - Pagter, Marijn de
  03:01:25 - 03:01:50 - Kendir, Esma
  03:01:51 - 03:01:52 - Kendir, Esma
  03:01:55 - 03:01:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:58 - 03:02:47 - Bos, Cees
  03:02:47 - 03:03:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:48 - 03:02:49 - Kendir, Esma
  03:02:49 - 03:03:58 - Kendir, Esma
  03:02:54 - 03:02:54 - Bos, Cees
  03:02:56 - 03:03:01 - Bos, Cees
  03:03:02 - 03:03:20 - Bos, Cees
  03:03:55 - 03:04:20 - Bos, Cees
  03:04:20 - 03:04:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:40 - 03:05:10 - Kendir, Esma
  03:05:12 - 03:05:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:14 - 03:05:24 - Sungur, Mahmut
  03:05:25 - 03:05:58 - Kendir, Esma
  03:05:59 - 03:06:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:10 - 03:06:46 - Heuven, Maarten van
  03:06:48 - 03:08:06 - Kendir, Esma
  03:06:59 - 03:07:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:39 - 03:07:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:40 - 03:07:50 - Heuven, Maarten van
  03:08:08 - 03:08:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:48 - 03:12:34 - Nolten, Stevie
  03:12:34 - 03:12:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:13:11 - 03:15:23 - Graaf, Rik van der
  03:13:45 - 03:13:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:02 - 03:14:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:21 - 03:15:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:45 - 03:18:20 - Sungur, Mahmut
  03:18:21 - 03:18:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:57 - 03:23:34 - Dijkstra, Gert
  03:23:16 - 03:23:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:28 - 03:23:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:38 - 03:24:14 - Graaf, Rik van der
  03:24:14 - 03:25:29 - Dijkstra, Gert
  03:25:15 - 03:25:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:25:32 - 03:25:44 - Graaf, Rik van der
  03:25:45 - 03:26:41 - Dijkstra, Gert
  03:26:37 - 03:26:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:27:10 - 03:32:44 - Hessel, Yvonne
  03:27:29 - 03:27:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:06 - 03:32:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:32 - 03:33:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:36 - 03:34:21 - Bosch, David
  03:34:21 - 03:34:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:37 - 03:34:56 - Gastspreker 07
  03:34:55 - 03:35:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:39 - 03:45:53 - Bos, Cees
  03:43:12 - 03:43:18 - Nolten, Stevie
  03:45:43 - 03:45:49 - Maas, Ruud
  03:45:53 - 03:46:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:17 - 03:46:37 - Bosch, David
  03:46:22 - 03:46:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:51 - 03:47:08 - Dijkstra, Gert
  03:47:01 - 03:47:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  19:35:28 - 19:35:31 - Bakker, Has
  19:36:08 - 19:36:10 - Vliet, Dirk-Jan van
  19:45:42 - 19:45:44 - Snippe, Lisanne
  19:52:56 - 19:53:01 - Pagter, Marijn de
  19:54:08 - 19:54:47 - Hoonte, Gertjan te
  19:54:38 - 19:54:44 - Kleinrensink, Julia
  20:45:08 - 20:45:11 - Sasbrink, Anne
  20:45:13 - 20:45:15 - Heuven, Maarten van
  20:45:19 - 20:45:21 - Bosch, David
  20:45:22 - 20:45:25 - Hessel, Yvonne
  20:45:27 - 20:45:29 - Dijkstra, Gert
  20:45:31 - 20:45:34 - Kendir, Esma
  15:21:04 - 15:21:09 - Hellevoort, Meike
  15:22:43 - 15:22:52 - Hellevoort, Meike
  15:28:53 - 15:28:59 - Peters, Ralph
  15:29:05 - 15:29:55 - Peters, Ralph
  15:30:06 - 15:30:16 - Vasters, Joost
  15:30:18 - 15:30:24 - Vasters, Joost
  15:30:26 - 15:30:45 - Vasters, Joost
  13:03:35 - 13:03:37 - Vries, Dennis de
  13:03:46 - 13:03:48 - Haanen, Gabriëlle
  13:03:49 - 13:03:51 - Schilderman, Susanne
  13:03:55 - 13:03:56 - Hooijdonk, Lot van
  13:03:59 - 13:04:01 - Streefland, Rachel
  13:04:13 - 13:04:15 - Oosters, Eva
  13:04:20 - 13:04:22 - Voortman, Linda
  13:04:25 - 13:04:27 - Eerenberg, Eelco
  14:43:36 - - Dijksma, Sharon A.M.
 16. 16.2