Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ordening en Volksgezondheid / Wethouder: Eelco Eerenberg


  Agendeerders: Fred Claasen (GroenLinks), Rik van der Graaf (Christenunie), Linda Bode (Volt), Ruben Snijder (Student & Starter), Dirk-Jan van Vliet (D66)


  Motivatie:
  Het college stelt voor om voorbereidingsbesluit tabaksspeciaalzaken 2023 in te trekken. Omdat de doelen die de gemeente wilde realiseren na het intrekken nog recht overeind staan en willen de agenderende fracties in een raadsinformatiebijeenkomst verkennen welke wegen er mogelijk zijn om met de huidige kennis te zorgen dat tabak minder gemakkelijk te verkrijgen is.

 2. 1.1

 3. 2

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Sport / Wethouder: Eva Oosters  Agendeerders: Bert van Steeg (CDA), Nadia Stylianou (D66), Jelle Vintges (VVD), Titus Stam (PvdA), Ruben Snijder (Student & Starter), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Xenia Minnaert (Partij voor de Dieren), Oumar Barry (EenUtrecht), Rik van der Graaf (ChristenUnie) en Beau Nederhand (Volt)


  Motivatie:
  De fracties van CDA, D66, VVD, PvdA, Student & Starter, GroenLinks, Partij voor de Dieren, EenUtrecht en ChristenUnie willen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst de scenario’s voor de sportparken in de wijken Overvecht en Zuilen bespreken. Daarbij willen zij naar de betrokken verenigingen luisteren en van hen horen wat zij nodig hebben om als vereniging volwaardig te kunnen functioneren. Met de deskundigen gaan de genoemde fracties graag in gesprek over de onderbouwing van de gemaakte keuzes en de gevolgen die dit heeft voor sport in de stad Utrecht en de betreffende wijken in het bijzonder, voor de korte en langere termijn.