Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 11 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Onderwijs / Wethouder: Eelco Eerenberg


  Agendeerders:
  Maartje Vermeulen (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), Juriaan Otto (EenUtrecht), Bert van Steeg (CDA), Derk van Bergen (ChristenUnie), Mariam Al-Saqaff (VVD), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)


  Motivatie:
  Onderwijs zou voor ieder kind toegankelijk moeten zijn. Helaas is de praktijk anders. Met de wet op passend onderwijs zouden meer kinderen in het regulier onderwijs een plek moeten krijgen. Toch lukt dit niet altijd en zien we een landelijke trend dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Ook zijn er kinderen die uitvallen uit het onderwijs en thuis komen te zitten of graag onderwijs zouden willen, maar nu in de zorg zitten. Zowel de Kinderombudsman als De Staat van het Onderwijs besteedde onlangs veel aandacht aan het thema inclusief onderwijs en thuiszitters.
  De fracties van GroenLinks, PvdA, EenUtrecht, CDA, ChristenUnie, VVD en Stadsbelang Utrecht willen als raad meer zicht op wat er speelt in Utrecht en verbetermogelijkheden naar aanleiding van de brief thuiszitters en passend onderwijs.
  Deze RIB is bedoeld om aandacht te vragen voor inclusief onderwijs in Utrecht. We willen ouders, scholen, het samenwerkingsverband en de gemeente aan het woord laten om de raadsleden voor te bereiden op het commissiedebat over passend onderwijs, thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters.
  Daarbij spelen grote financiƫle en personele uitdagingen zoals de druk op jeugdzorg, huisvesting van speciaal onderwijs, tekorten in het onderwijs, leerlingenvervoer een rol.
  - Wat zijn de cijfers van het aantal kinderen dat nu geen onderwijs volgt en/ of op de wachtlijst staat voor een plek in het speciaal onderwijs?
  - Welke knelpunten ziet/ervaart het regulier onderwijs op dit moment bij het bieden en organiseren van plekken aan kinderen die extra aandacht, ondersteuning en begeleiding nodig hebben?
  - Op welke wijze ondersteunt het samenwerkingsverband om leerlingen in het reguliere onderwijs te houden en hoe verloopt dit in Utrecht?
  - Hoe kunnen we de ervaringsdeskundigheid van ouders nog beter inzetten.
  - Wat zijn mogelijkheden van hybride onderwijs en hoe kunnen we dit als gemeente ondersteunen?
  Wat is de prognose in Utrecht als het gaat om speciaal onderwijs PO en VO?

 2. 1.1