Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 4 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen / Wethouder: Rachel Streefland


  Agendeerders:
  Berdien van der Wilt (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA), Beau Nederhand (Volt), Oumar Barry (EenUtrecht), Kirsten Alblas (ChristenUnie), Bert van Steeg (CDA), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Margreet Ramaker (VVD) en Louise de Vries (Partij voor de Dieren)  Motivatie:
  Het college heeft eind april de nota ‘Utrecht onder Dak’ naar de raad gestuurd. In de beleidsnota wordt een doelgroepoverstijgende aanpak voorgesteld, waarin scherpe keuzes worden gemaakt over de toegang tot opvang, activering, kwaliteit en inzet van middelen. Het doel van de nota is: het zo goed mogelijk voldoen aan de stijgende opvangbehoefte en kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke taken waarbij we een humanitaire ondergrens borgen en de opvang voor de meest kwetsbare dakloze mensen in stand te houden.
  Bovenstaande fracties willen de inhoud en keuzes uit deze nota graag bespreken met experts, en inwoners en professionals uit de stad, zodat zij ook hun mening en ervaringen kunnen meenemen richting het debat over deze nota.
  Bovenstaande fracties zien dat aan de basis van deze nota moeilijke keuzes liggen waarbij zij het belangrijk vinden om van ervaringsdeskundigen, aanbieders, cliëntvertegenwoordigers en experts te horen hoe zij kijken naar deze gemaakte keuzes, en de (mogelijke) gevolgen daarvan. De agenderende fracties willen daarbij ruimte bieden voor ervaringen en aanbevelingen vanuit (vertegenwoordigers van) dak- en thuisloze mensen zelf, en vanuit organisaties die dagelijks met dak- en thuisloze mensen werken. Ook willen zij graag kort ruimte bieden voor adviezen en tips vanuit experts gericht op het voorkomen en aanpakken van dak & thuisloosheid. Vanwege de korte tijd van de raadsinformatie bijeenkomst wordt wel voorgesteld om bijdragen van insprekers zoveel mogelijk te bundelen. Raadsleden zullen dit zoveel mogelijk proberen af te stemmen met de insprekende partijen.

 2. 2

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Grondzaken / Wethouder: Linda Voortman


  Agendeerders:
  Rick van der Zweth (PvdA), Maarten Koning (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Hessel Stellinga (CDA) en Linda Bode (Volt)


  Motivatie:
  Graag willen de fracties van PvdA, D66, VVD, CDA en Volt de nieuwe nota grondbeleid agenderen voor een raadsinformatiebijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is om nader geïnformeerd te worden op het nieuwe grondbeleid. We vragen een ambtelijke toelichting op het verschil van het nieuwe t.o.v. het huidige beleid en welke dilemma’s er voor lagen. Daarnaast vragen we prof. Van der Krabben om een toelichting te geven op zijn onderzoeksrapport. We vragen vervolgens één of meerdere experts om hier weer op te reageren met de vraag wat zij ervan vinden en of zij dingen missen of anders zouden doen. Bewonersgroepen of betrokken bewoners zijn ook nadrukkelijk uitgenodigd.