Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 2 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Werk en inkomen / Wethouder: Linda Voortman


  Agendeerders: Julia Kleinrensink (GroenLinks), Mariam Al-Saqaff (VVD), Venita Dada-Anthonij (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA)


  Motivatie:
  De fracties van GroenLinks, D66, PvdA en VVD willen graag een raadsinformatiebijeenkomst over de reintegratienota. In de raadsinformatiebijeenkomst horen zij graag van de verschillende partijen vanuit de stad hoe zij tegenover de nieuwe beleidsnota staan. Specifiek willen de fracties verder in op de keuze voor de sectoren van de werkegevers en wat men vindt van de gekozen doelgroepen. De agenderende fracties zijn benieuwd hoe (vertegenwoordigders van) werkgevers aankijken naar de werkgeversaanpak en (vertegenwoordigers van) de werkzoekenden benieuwd hoe zij kijken naar de invulling van begeleiding. Van de re-integratiepartijen en ADSU-partners horen de fracties ook graag hun zienswijze.

 2. 2

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Energie en Klimaat / Wethouder: Lot van Hooijdonk


  Agendeerders: Gertjan te Hoonte (VVD), Ruben Snijder (Student & Starter), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Harm Dijkstra (CDA), Rachel Heijne (GroenLinks), Victor Paalman (Horizon), Joost Vasters (D66), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Beau Nederhand (Volt), Kirsten Alblas (ChristenUnie) en Joachim Cornielje (PvdA)


  Motivatie:
  De raad heeft het Raadsvoorstel Bestemmingsplan Energielandschap Rijnenburg ontvangen. De fracties van VVD, Student & Starter, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, Horizon, D66, EenUtrecht, Volt, ChristenUnie en PvdA willen dit bespreken in een raadsinformatiebijeenkomst. In de bijeenkomst willen de raadsleden een toelichting op de plannen en eventuele wijzigingen ten opzichte van eerdere stappen. In het bijzonder willen de raadsleden Rijkswaterstaat uitnodigen hun zienswijze toe te lichten. Ook willen zij de initiatiefnemers ruimte bieden voor een toelichting. Het tweede deel van de sessie is voor inwoners uit de stad en belangengroepen op reacties te geven op hoe de plannen nu voorliggen.
  Het alternatieve plan van de grondeigenaren wordt in een aparte RIB (26 maart) besproken.

 3. 3

  LET OP: Deze raadsinformatiebijeenkomst wordt verplaatst naar 14 mei.


  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Energie en Klimaat / Wethouder: Lot van Hooijdonk


  Agendeerders: Jelle Vingtes (VVD), Joachim Cornielje (PvdA), Annemarijn Oudejans (Student & Starter)


  Motivatie:
  Naar aanleiding van de recente brief over het verzoek tot samenwerking met Eneco en de ontwikkelingen rondom een mogelijk gemeentelijk warmtebedrijf hadden de fracties van de VVD, Partij van de Arbeid en Student & Starter behoefte aan een Raadsinformatiebijeenkomst. Hierbij willen we een inventarisatie van de huidige samenwerking met Eneco, de betaalbaarheid van stadswarmte voor Utrechters, en de mogelijkheden voor een gemeentelijk stadswarmtebedrijf.


  Een beter beeld krijgen hoe de gemeentelijke samenwerking met Eneco op dit moment is vormgegeven en hoe we die in de toekomst voor ons zien.


  Hoe verloopt de samenwerking met Eneco op dit moment?
  In hoeverre garanderen de huidige ACM richtlijnen de betaalbaarheid van stadswarmte?
  Hoe ziet de gemeente de samenwerking in de toekomst voor zich?
  Wat zijn de mogelijkheden voor een gemeentelijk stadswarmtebedrijf?

 4. 4

  Tijd: 20.30 - 22.00 uur


  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsveld: Economische Zaken / Wethouder: Susanne Schilderman


  Agendeerders: Mariam Al-Saqaff (VVD), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Nadia Stylianou (D66), Hessel Stellinga (CDA), Mohamed Talhaoui (PvdA)


  Motivatie:
  De agenderende partijen hebben behoefte aan meer informatie over bedrijventerreinen en werklocaties. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van de brief die de gemeenteraad heeft ontvangen over uitgangspunten Lage Weide. De vragen die de agenderende partijen hebben, betreffen:


  -Hoe verhouden de uitgangspunten zich tot de RSU? Welke andere beleidsterreinen zijn van belang?
  -Welk beleid hanteren we met betrekking tot werklocaties? Wat is de toekomst van werklocaties? Hoe blijven we ruimte bieden voor werk in de toekomst?
  -Welk beleid hanteren we met betrekking tot bedrijventerreinen? Wat is de toekomst van bedrijventerreinen?
  -Hoe zorgen we ervoor dat bedrijventerreinen bereikbaar zijn? Hoe houden we rekening met milieu?
  -Hoe staat de gemeente Utrecht ervoor ten opzichte van andere gemeenten? Welke rol spelen Utrechtse bedrijventerreinen en werklocaties in de regio? Hoe onderscheiden onze bedrijventerreinen zich?
  -Welke rol spelen ondernemers hierin? Wat is de rol van de gemeente?

 5. 4.1