Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 30 januari 2024

19:30 - 20:45
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Oude stadhuis
  Beleidsveld: Wonen en volkshuisvesting / Wethouder: Dennis de Vries


  Agendeerders: Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Maarten Koning (D66), Titus Stam (PvdA), Tess Meerding (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Charlotte Passier (Volt), Lenno van Straalen (ChristenUnie)


  Motivatie:
  Het tekort aan studentenhuisvesting in Utrecht is al vele malen aan bod geweest in de raad. Samen met partners uit de stad is het Actieplan Studentenhuisvesting opgesteld, waarin onder meer de ambitie is uitgesproken om 5300 woningen toe te voegen tot 2030. Een van de plannen van de SSH om meer woningen voor studenten toe te voegen is de herontwikkeling van de IBB. Hier zouden zij in eerste instantie in 2025 mee beginnen, echter kreeg de raad in juli bericht dat deze ontwikkeling uit wordt gesteld naar 2030. We gaan graag in gesprek over de factoren die meespelen bij het besluit tot uitstel van de ontwikkeling, en op hoe wij het tempo van het realiseren van studentenwoningen hoog kunnen houden.


  Het doel van deze RIB is het spreken met de gemeente, de SSH en Jebber over de uitgestelde herontwikkeling van de IBB, en te kijken naar hoe de ambities over de woningaantallen zoals gesteld in het actieplan studentenhuisvesting waargemaakt kunnen worden. De agendeerders willen graag dat de herontwikkeling eerder dan 2030 start, en willen weten wat hiervoor nodig is.


  De RIB willen we onderverdelen in drie blokken waarbij de volgende partijen willen uitnodigen.

  1. Aftrap en toelichting (5 min)
  2. Uitleg huidige situatie herontwikkeling en toelichting ambitie actieplan studentenhuisvesting (30 min)
   1. SSH/Jebber
   2. Gemeente
  3. Urgentie en probleem (15 min)
   1. VIDIUS
   2. Woningzoekenden
   3. Woonbestuur/Huidige bewoners IBB
  4. Uitloop, discussie en vragen (10 min)
 2. 2

  Tijd: 19.30 - 20.45 uur
  Locatie: Oude stadhuis
  Beleidsveld: Onderwijs / Wethouder: Eelco Eerenberg


  Agendeerders: Ilse Raaijmakers (PvdA), Maartje Vermeulen (GroenLinks), Berdien van der Wilt (D66), Joram van Velzen (Student & Starter), Derk van Bergen (ChristenUnie)


  Motivatie:


  Het tegengaan van segregatie in het onderwijs is voor de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Student & Starter, VVD en ChristenUnie een belangrijk doel. De segregatie in Utrecht is groot. De buurt waarin je opgroeit, de scholen die je bezoekt zijn van invloed op de kansen in je leven. Ook in de Utrechtse raad wordt dit al lang gezien als probleem, maar oplossingen zijn niet makkelijk gevonden. Segregatie is echter van zoveel invloed dat mede daarom door een meerderheid in de raad gevraagd te starten met een segregatiemonitor om te volgen hoe het met segregatie gesteld is en welke interventies effectief zijn om segregatie tegen te gaan. Deze monitor is er nu. De vraag is tot welke acties deze monitor leidt en hoe die acties segregatie tegengaan.
  Daarover willen fracties spreken tijdens een RIB met betrokkenen en deskundigen zodat duidelijk is welke stappen gezet kunnen worden om segregatie tegen te gaan, welke het college van plan is te nemen, welke doelen worden gesteld en hoe dit behaald moeten gaan worden. Vervolgens voeren deze fracties daarover in de commissie het debat.