Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Stadhuis en externe locatie

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd:19.30 - 20.30 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening en Energie / Portefeuillehouder: Eelco Eerenberg en Lot van Hooijdonk


  Agendeerders:
  Gertjan te Hoonte (VVD), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Hessel Stellinga (CDA), Linda Bode (Volt), Fred Dekkers (GroenLinks)


  Motivatie:
  De grondeigenaren in Rijnenburg hebben een alternatief plan voor energieopwekking in relatie tot woningbouw opgesteld. Door de eigenaren is aangegeven dat verwacht wordt dat dit beter aansluit op de toekomstige doelstellingen in Rijnenburg. Het college heeft aangegeven verder niet in te gaan op dit plan, omdat de ontwikkeling met Rijnenergie reeds is ingezet. De fracties van VVD, EenUtrecht, CDA, Volt en GroenLinks willen graag in een Raadsinformatiebijeenkomst een toelichting van de grondeigenaren op hun alternatieve plan. Waarom zien de grondeigenaren dit als een beter plan? Waar levert het in hun ogen voordelen (in proces, woningbouw, energie, etc.) op? Hoe kijken zij aan tegen de reactie van de gemeente?
  De raadsleden willen daarnaast een inhoudelijke ambtelijke vergelijking op hoe de plannen zich tot elkaar verhouden (in ieder geval op energiepotentie, (aansluiting op de) woningbouw, relatie met andere opgaven in het gebied (groen, uitbreiding Stedin en TenneT, etc), proces, maakbaarheid, etc.). En een toelichting op eventuele knelpunten die de gemeente ziet.
  Tot slot willen de raadsleden andere belanghebbenden waaronder in ieder geval Rijnenergie, Buren van Rijnenburg Reijerscop, buurgemeente, inwoners de ruimte geven om te reageren vanuit hun perspectief.
  De agenderende fracties geven mee aan de aanmelders dat voor het Bestemmingsplan Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop zoals dat ondertussen naar de raad verstuurd is op een later moment een aparte Raadsinformatiebijeenkomst zal worden georganiseerd.

 2. 2

  Tijd: 20.00 - 21.30 uur
  Locatie: Olympos (Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht)
  Beleidsveld: Sport / Wethouder: Eva Oosters


  Agendeerders: Ruben Snijder (Student & Starter), Bert van Steeg (CDA), Emma Dolmans (D66), Jelle Vintges (VVD), Titus Stam (PvdA)


  Motivatie:
  Ontvangen signalen uit de studentenpopulatie geven aan dat er gering gehoor wordt gegeven aan de ervaren problematiek, wensen en kansen die studentenbesturen zien met betrekking tot de studentensport in Utrecht. Ondanks goede inzet, is het tekort aan beschikbare ruimte, veld- en zaalbezetting en de oplopende wachtlijsten- en tijden in de studentensport een urgent en terugkerend thema in de Utrechtse raad. Daarnaast is er in het uitvoeringsprogramma binnensport vastgesteld dat er een convenant komt voor de studentensport in Utrecht in samenwerking met Olympos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Ook staat de herontwikkeling van het studentensportcomplex Olympos op de planning.


  De RIB heeft tot doel een helder beeld te geven van de actuele situatie van de studentensport in Utrecht, de uitdagingen te identificeren, een voorschot te nemen op het realiseren van het convenant Studentensport en mogelijke samenwerking te verkennen. Daarvoor gaan de fracties van Student & Starter, CDA, D66, VVD, PvdA graag in gesprek met de studentensportbestuurders, de gemeente, de universiteit Utrecht, de sportraad en SportUtrecht over de huidige status van de studentensport in Utrecht.


  De RIB willen de agendeerders onderverdelen in 6 blokken waarbij de volgende partijen willen uitnodigen.
  1. Aftrap en toelichting (5 min)
  2. Uitleg sportbeleid, capaciteit, plannen studentensport (10 min)

  • Gemeente Utrecht
  • SportUtrecht

  3. Ervaren problematiek, wensen en kansen in de studentensport (25 min)

  • Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht
  • Sportraad
  • Studentenbestuurders

  4. Herontwikkeling Olympos: stand van zaken, kansen, wensen (25 min)

  • Universiteit Utrecht
  • Vertegenwoordiging Olympos
  • Sportraad
  • Studentenbestuurders

  5. Uitdagingen en mogelijke samenwerkingen: Convenant Studentensport (15 min)

  • Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht
  • Gemeente Utrecht
  • Sportraad

  6. Uitloop en vragen (10 min)

 3. 3

  Tijd: 20.30 - 21.00 uur
  Locatie: oude Stadhuis
  Beleidsterrein: Grondzaken / Portefeuillehouder: Linda Voortman


  Agendeerders:
  Gertjan te Hoonte (VVD), Cees Bos (Standsbelang Utrecht), Hessel Stellinga (CDA), Linda Bode (Volt)