Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 16 januari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20:45 uur
  Locatie: Oude stadhuis
  Beleidsveld: Sport en Ruimtelijke Ontwikkeling / Wethouders: Eva Oosters en Eelco Eerenberg


  Agendeerders: Mariam Al-Saqaff en Tess Meerding (VVD), Nadia Stylianou (D66), Bert van Steeg en Hessel Stellinga (CDA), Titus Stam (PvdA), Beau Nederhand en Linda Bode (Volt), Ruben Snijder en Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Lisanne Snippe (Partij voor de Dieren), Rik van der Graaf (ChristenUnie)


  Motivatie:
  Een aantal raads- en commissieleden is op werkbezoek geweest bij SV Kampong. Daar werd aangegeven dat er een tekort aan ruimte is voor sport bij en rondom Kampong (gebied Maarschalkerweerd-Noord). Kampong heeft samen met andere gebruikers van het sportpark een plan opgesteld om dit tekort zoveel mogelijk op te lossen. Tegelijkertijd liggen er plannen van de gemeente Utrecht voor het inpassen van sport in Maarschalkerweerd-Noord. Aangezien dit een vraagstuk is op het gebied van sport en ruimtelijke ontwikkeling stellen wij een gezamenlijke RIB voor voor de woordvoerders sport en ruimtelijke ontwikkeling.


  De agendeerders willen de volgende vragen beantwoord zien:
  -Wat zijn de scenario’s van de gemeente? Hoe past sport in het plan voor Maarschalkerweerd-Noord? En hoe is er rekening gehouden met verkeersveiligheid in de nieuwe situatie?
  -Wat zijn de plannen van SV Kampong en andere gebruikers van het sportpark?
  -Welke andere sportgebruikers hebben zij gemeld voor het gebied rond Maarschalkerweerd-Noord?
  -Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het scenario van de gemeente en het plan van de gebruikers van het sportpark?
  -Hoe ver zijn we in het proces en wanneer is de raad aan zet?

 2. 1.1

 3. 1.2

 4. 2

  Tijd: 20.45 - 22.00 uur
  Locatie: Oude stadhuis
  Beleidsveld: Cultuur / Wethouder: Eva Oosters


  Agendeerders: Romi Leever (PvdA), Berdien van der Wilt (D66), Xenia Minnaert (PvdD), Bert van Steeg (CDA) en Margreet Ramaker (VVD)


  Motivatie:
  Dinsdag 26 september 2023 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028 mogen ontvangen. Uit beschikbare data blijkt al langer dat de cultuurdeelname van Utrechters sterk uiteenloopt. Mensen met een lager inkomen nemen minder deel aan cultuur dan mensen met een gemiddeld of hoog gezinsinkomen.
  De PvdA wil graag in gesprek met organisaties en direct betrokkenen over cultuurparticipatie en specifiek over de toegankelijkheid en bereikbaarheid daarvan.
  Kunst en cultuur leren kinderen over de wereld en over zichzelf. Een vroege kennismaking met kunst en cultuur vergroot de kans op een verbintenis voor de rest van je leven. Daarom wil de PvdA ook aandacht geven voor cultuur- en amateurkunsteducatie tijdens de raadsinformatiebijeenkomst.
  De agenderende fracties horen graag van organisaties en verdere geïnteresseerden en/of betrokkenen naar hun kijk op participatie bij kunst en cultuur in Utrecht. Wat is hun visie op het toekomstige beleid voor cultuurparticipatie? Wat hebben ze nodig voor verwezenlijking van hun ambities? Welke kansen liggen er in onze stad in relatie tot de behoefte van onze inwoners? Hierbij horen de agenderende fracties graag reacties op het gepubliceerde uitvoeringsprogramma zodat de aanwezige raads- en commissieleden dit kunnen meenemen in het eerstvolgende commissiedebat waarbij er gesproken zal worden over dit uitprogramma.

 5. 3

  Tijd: volgt nog
  Locatie: Oude stadhuis
  Beleidsveld:
  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Fred Dekkers (GroenLinks, Miraç Usta (DENK), Gertjan te Hoonte (VVD), Hessel Stellinga (CDA), Kirsten Alblas (ChristenUnie), Linda Bode (VOLT)
  Motivatie:
  Graag agenderen de PvdA, GroenLinks, DENK, VVD, CDA, CU en VOLT de raadsbrief Locatieonderzoek VO-school Overvecht voor een RIB en de commissie. Het college stelt sloop/nieuwbouw voor om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Dat is zeer ingrijpend en daarom mag de gemeente hier niet zomaar toe over gaan. De wenselijkheid van een nieuwe VO-school wordt gedeeld. Graag gaan de agenderende fracties in debat over hoe dit nader invulling moet krijgen.
  In de RIB horen de agenderenden graag mensen uit de stad en de wijk Overvecht hoe zij naar deze ontwikkeling kijken. Dit gaat o.a. om schoolbesturen wat hun behoefte is en hoe zij naar de locaties kijken, bewonersorganisaties zoals het Wijkplatform over de mogelijke locaties en corporaties met hun reactie op het voorgestelde plan. Ambtenaren lichten kort het collegevoorstel toe en mogelijk wordt nog op enkele andere locaties aanvullende toelichting gevraagd.