Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 1 april 2021

12:15 - 21:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 1 april 2021 19:50
Eind
donderdag 1 april 2021 21:13
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 1 april 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:00 - 20:01
 2. 2

  07:21:42 - 07:21:36 -
  07:21:22 - 07:21:11 -
  07:21:11 - -
 3. 3

  • Het GEHEIME conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 10 december 2020, ter vaststelling.
  • Het op 1 april 2021 openbaar te maken conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 10 december 2020, ter vaststelling en openbaar making.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 4 maart 2021, ter vaststelling.
  • Het GEHEIME conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 11 maart 2021, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 18 maart 2021, ter vaststelling.
  • Het GEHEIME conceptverslag van het besloten deel van de commissie Stad en Ruimte van 18 maart 2021, ter vaststelling.
 4. 4.2

 5. 5

  Aanvang: 12.15 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Merwedekanaalzone - wethouder Diepeveen
  Het college legt de raad een bestemmingsplan voor waarmee het juridisch planologisch mogelijk wordt op de plek van een kantoorpand aan de Eendrachtlaan 10 de bouw van 215 appartementen te realiseren. Van deze 215 appartementen zullen 40 woningen behoren tot de categorie sociale huur en 45 woningen tot de categorie middenhuur.
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 3 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven voor het college geen aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. Wel worden enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Het college stelt voor het bestemmingsplan vast te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen en akkoord te gaan met het vaststellingsrapport waarin de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen.

  07:20:47 - 07:20:25 -
  07:20:25 - 07:20:18 -
  07:20:22 - 07:19:14 -
  07:19:13 - 07:19:10 -
  07:19:10 - 07:17:04 -
  07:17:58 - 07:17:47 -
  07:17:46 - 07:17:19 - Zwinkels, Jantine
  07:17:05 - 07:17:03 -
  07:17:03 - 07:16:48 - Zwinkels, Jantine
  07:16:48 - 07:16:46 -
  07:16:47 - 07:16:23 -
  07:16:23 - 07:16:21 -
  07:16:22 - 07:16:03 - Hoonte, Gertjan te
  07:16:02 - 07:16:01 -
  07:16:01 - 07:15:11 -
  07:15:15 - 07:15:10 -
  07:15:10 - 07:15:06 -
  07:15:09 - 07:15:03 -
  07:15:03 - 07:14:42 - Hoonte, Gertjan te
  07:14:44 - 07:14:41 -
  07:14:40 - 07:14:22 - Nagtegaal, Sjors
  07:14:21 - 07:12:08 - Hoonte, Gertjan te
  07:13:55 - 07:13:27 -
  07:12:07 - 07:12:03 -
  07:12:07 - 07:12:06 -
  07:12:03 - 07:09:40 -
  07:09:41 - 07:09:35 -
  07:09:34 - 07:09:13 -
  07:09:12 - 07:09:11 -
  07:09:11 - 07:08:30 -
  07:08:30 - 07:08:26 -
  07:08:23 - 07:06:11 - Zwinkels, Jantine
  07:06:10 - 07:06:07 -
  07:06:06 - 07:04:07 -
  07:04:12 - 07:04:07 -
  07:04:07 - 07:03:46 -
  07:03:46 - 07:03:17 -
  07:03:21 - 07:03:10 -
  07:03:11 - 07:03:05 -
  07:03:06 - 07:02:58 -
  07:03:03 - 07:03:00 -
  07:03:00 - 07:02:42 -
  07:02:40 - 07:02:34 -
  07:02:34 - 07:00:10 - Nagtegaal, Sjors
  07:01:19 - 07:01:13 -
  07:00:10 - 07:00:03 -
  07:00:03 - 06:59:38 -
  06:59:37 - 06:59:16 -
  06:59:37 - 06:58:57 -
  06:59:15 - 06:59:13 -
  06:54:57 - 06:54:43 -
  06:54:42 - 06:54:04 -
  06:54:06 - 06:54:03 -
  06:53:21 - 06:53:18 -
  06:51:37 - 06:51:34 -
  06:51:33 - 06:51:11 - Zwinkels, Jantine
  06:50:51 - 06:50:26 -
  06:50:28 - 06:50:03 - Hoonte, Gertjan te
  06:50:08 - 06:50:01 -
  06:50:02 - 06:49:59 - Hoonte, Gertjan te
  06:49:59 - 06:49:45 - Zwinkels, Jantine
  06:49:46 - 06:49:28 -
  06:49:45 - 06:49:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:49:30 - 06:49:13 - Nagtegaal, Sjors
  06:49:13 - 06:48:53 - Hoonte, Gertjan te
  06:49:12 - 06:48:34 -
  06:45:40 - 06:45:28 -
  06:45:29 - 06:44:56 -
  06:44:56 - 06:44:52 -
  06:44:55 - 06:44:53 -
  06:44:20 - 06:43:52 -
  06:43:50 - 06:43:34 - Hoonte, Gertjan te
  06:43:06 - 06:43:03 -
  06:43:04 - 06:42:52 - Hoonte, Gertjan te
  06:42:32 - 06:41:52 -
  06:42:05 - 06:42:02 -
  06:42:03 - 06:41:55 - Hoonte, Gertjan te
  06:41:54 - 06:41:49 -
  06:41:16 - 06:41:11 -
  06:41:11 - 06:40:48 - Hoonte, Gertjan te
  06:40:46 - 06:40:45 -
  06:40:45 - 06:39:57 -
  06:40:02 - 06:39:58 -
  06:39:58 - 06:39:30 - Zwinkels, Jantine
  06:39:06 - 06:38:59 -
  06:38:59 - 06:38:24 - Hoonte, Gertjan te
  06:38:23 - 06:38:21 -
  06:38:07 - 06:37:51 -
  06:34:56 - 06:34:55 -
  06:34:54 - 06:34:35 - Zwinkels, Jantine
  06:32:57 - 06:32:17 -
  06:32:28 - 06:32:21 -
  06:32:23 - 06:32:00 - Zwinkels, Jantine
  06:32:20 - 06:32:19 -
  06:32:11 - 06:32:00 -
  06:31:35 - 06:31:22 -
  06:31:22 - 06:30:53 - Zwinkels, Jantine
  06:31:04 - 06:30:52 -
  06:30:47 - 06:30:35 -
  06:30:33 - 06:30:07 - Zwinkels, Jantine
  06:30:06 - 06:30:00 -
  06:30:01 - 06:29:28 -
  06:29:32 - 06:29:28 -
  06:29:29 - 06:28:44 -
  06:28:42 - 06:28:40 -
  06:28:39 - 06:27:50 - Nagtegaal, Sjors
  06:28:04 - 06:28:01 -
  06:27:49 - 06:27:43 -
  06:27:43 - 06:27:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:27:27 - 06:27:20 -
  06:27:23 - 06:27:00 - Zwinkels, Jantine
  06:26:59 - 06:26:51 -
  06:24:05 - 06:24:02 -
  06:24:01 - 06:23:36 -
  06:23:38 - 06:22:43 -
  06:22:35 - 06:22:24 -
  06:22:06 - 06:21:32 -
  04:19:55 - -
 6. 6

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Energie - wethouder Van Hooijdonk
  Geagendeerd door J. Schreuder (D66), G. te Hoonte (VVD), T. Sturkenboom (Student & Starter), M. van Heuven (Partij voor de Dieren), C. Bos ( StadsbelangUtecht), B. Isik (PvdA), B. van Steeg (CDA).
  De Rekenkamer Utrecht heeft op 1 februari 2021 de gemeenteraad deel 1 van haar onderzoek naar het uitvoeringsprogramma energietransitie opgestuurd. Dit eerste deel betrof de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad. Hierin wordt vastgesteld dat de huidige informatievoorziening geen volledig overzicht geeft en het voor de raad niet goed mogelijk is om de kosten en baten van het uitvoeringsprogramma te beoordelen of hierop te sturen. De Rekenkamer doet hierbij drie concrete voorstellen om de informatievoorziening te verbeteren. De agenderende fracties willen het gesprek aangaan met elkaar en het college over de informatievoorziening aan de raad en de aanbevelingen daarover.

 7. 7

  Aanvang: 15.35 uur;  DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 75 min.
  Beleidsveld: Openbare ruimte - wethouder Diepeveen
  Geagendeerd door A. Sasbrink (Partij voor de Dieren), R. Wiegant (SP), E. Virginia (GroenLinks), B. Isik (PvdA), T. Sturkenboom (Student &Starter)
  De Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA en S&S agenderen het bomenbeleid voor bespreking in de commissie. Door het bomenbeleid vroegtijdig in de commissie te bespreken willen we inhoud meegeven voor de evaluatie van het beleid en wensen uitspreken voor wijzigingen in toekomstig beleid.
  In 2015 is een motie aangenomen die opriep tot een vierjaarlijkse evaluatie en bespreking van het bomenbeleid. Dit is in 2016 voor het laatst gebeurd en de wethouder heeft toegezegd in het eerste kwartaal van 2021 met een herziening van het bomenbeleid te komen naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie (20/T486).
  De agenderende fracties zien op basis van inzichten en ervaringen met het bomenbeleid in de afgelopen jaren, verschillende mogelijkheden voor verbetering van dit beleid. Het behouden, versterken en toevoegen van bomen staat hierin centraal. Daarom willen de fracties in de commissie nu alvast voorstellen voor verbetering van het bomenbeleid meegeven, zodat het college dit kan meenemen bij de herziening naar aanleiding van haar evaluatie.

 8. 7.1

 9. 7.2

 10. 8

  Aanvang: 17.00 uur; DIGITAAL
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Circulaire economie - wethouder Verschuure
  De gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Utrecht (AVU) heeft op 30 november 2020 aan de raad de concept programma- en productbegroting 2022 toegezonden. Hierop kan tot 1 juni 2021 een zienswijze ingediend worden. Het college heeft een conceptzienswijze opgesteld, waarin zij oa aandacht vraagt voor het hanteren van het passende verwerkingstarief, en legt deze ter besluitvorming aan de raad voor. Daarnaast legt het college aan de raad het besluit voor om positief te oordelen over de toetreding van de AVU tot de WSGO en om in te stemmen met het uittredingsplan van gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU.

 11. 9

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; DIGITAAL
  Beleidsveld: Grondzaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit - wethouders Diepeveen, Verschuure en Van Hooijdonk
  Voorzetting bespreking uit commissie Stad en Ruimte van 18 maart 2021.
  De parkeergarage Springweg is in gemeentelijk eigendom, maar voor exploitatie in erfpacht uitgegeven aan het bedrijf Klépierre. Het contract daarvoor loopt in 2022 af. Het college stelt voor vanaf mei 2022 de exploitatie voor twee jaar opnieuw in handen te geven van Klépierre. Daarna zou dan de gemeente de exploitatie voor 4 jaar in eigen beheer nemen, om vervolgens na mei 2028 de garage te slopen. Het college stelt verder voor het exploitatieresultaat van de parkeergarage Springweg te koppelen aan het parkeervrij maken van de Oudegracht en het Janskerkhof. Een nader voorstel hiervoor komt dan terug bij de Voorjaarsnota.
  Naast het raadsvoorstel wensen raadsleden een bespreking tijdens de commissie van de raadsbrief en het Intentiedocument, zodat ook tijdens de commissie een samenhang van bespreking ontstaat.

 12. 9.2