Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 27 mei 2021

10:00 - 10:45
Locatie

DIGITAAL

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 27 mei 2021 09:46
Eind
donderdag 27 mei 2021 10:35
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare DIGITALE vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 27 mei 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen vergaderingen soms digitaal. U kunt de vergadering online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00 uur DIGITAAL

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:01 - 10:01
 3. 3

  Aanvang: 10.00 uur; DIGITAAL
  Indicatieve behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Openbare Ruimte, Erfgoed - wethouders Diepeveen, Klein
  Geagendeerd door A. Sasbrink (Partij voor de Dieren), M. van Dalen ( VVD), J. Zwinkels (CDA).
  Op 12 maart 2020 zijn door de Partij voor de Dieren mondelinge vragen gesteld over het voornemen van het college om afvalcontainers binnen de grenzen van het rijksmonument Zocherpark te plaatsen. Op 15 oktober 2020 zijn door de PvdD en de VVD opnieuw mondelinge vragen gesteld over dit onderwerp. Vervolgens zijn op 26 november 2020 door het CDA, de PvdD en de VVD wederom mondelinge vragen gesteld over de voorgenomen komst van de kringlooppunten in het park. Op 3 februari j.l. stelden de VVD, de PvdD en het CDA nog eens schriftelijke vragen over de gevolgen m.b.t. de verkeerssituatie en trillingshinder ter plaatse. Op 3 maart j.l. ontving de raad de raadsbrief Afvalcontainers Wijde Doelen. De Partij voor de Dieren, de VVD en het CDA vinden het onwenselijk dat er afvalcontainers binnen de grenzen van het rijksmonumentale Zocherpark worden geplaatst. Bovendien zijn de agenderende fracties er niet van overtuigd dat er geen alternatieven zijn voor de voorgenomen afvalcontainers. Daarom willen de fracties in een commissievergadering graag met de overige raadsleden en het college in gesprek over de beantwoording van de diverse vragen, en de hierboven genoemde raadsbrief. De agenderende fracties willen ook in gesprek over de plaatsing van afvalcontainers in parken en de aantasting van erfgoed in het algemeen.

 4. 3.1

 5. 3.3