Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 14 januari 2021

15:00 - 22:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 14 januari 2021 19:49
Eind
donderdag 14 januari 2021 22:58
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 14 januari 2020. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 15.00 uur. Digitaal

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 15:01 - 15:02
 3. 3

  Aanvang: 15.00 uur. Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk
  Op 23 november heeft de raad de uitgangspunten voor de begroting 2022 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontvangen en op 24 november de kadernota voor de begroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht. De Dagelijkse Besturen van de beide recreatieschappen bieden de raden en staten de mogelijkheid aan om een zienswijze hierop in te dienen vóór 21 januari 2021. In de voorliggende conceptzienswijzen worden de gemeentelijke aandachtspunten meegegeven.

 4. 4

  Aanvang: 20.00 uur. Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 150 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk
  Het college heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de Westelijke Stadsboulevard vastgesteld. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het krediet voor de uitvoering van de Westelijke Stadsboulevard beschikbaar te stellen. Het doel van het voorstel is om de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid op de wegen Pijperlaan, Lessinglaan, Joseph Haydnlaan, Spinozaweg, Thomas a Kempisweg, Cartesiuswug, St. Josephlaan en Marnixlaan. De raad heeft in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid in mei 2020 het benodigde budget beschikbaar gesteld, met dit raadsvoorstel kan de raad besluiten om het geld vrij te geven.