Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 28 januari 2021

10:00 - 16:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 28 januari 2021 09:50
Eind
donderdag 28 januari 2021 16:40
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 28 januari 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:47 - 14:47
 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:04 - 10:04
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 7 januari 2021, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 14 januari 2021, ter vaststelling.
 4. 4.2

 5. 5

  Aanvang: 10.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 150 min.
  Beleidsveld: Stationsgebied - wethouder Eerenberg


  In 2017 heeft de raad de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein, inclusief een actualisatie aanvullende Milieu Effect Rapportage vastgesteld. Deze stukken voorzien in een herstructurering van het Westplein, Leidse Rijn en de Graadt van Roggenweg. Het college heeft nu ter nadere uitwerking een Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp opgesteld. Het concept heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft het college kleine wijzigingen doorgevoerd.
  Het college stelt aan de raad voor het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp, inclusief alle bijlagen vast te stellen. Dit is onder inclusief de Reactienota waarin alle binnengekomen reacties (63) zijn verwerkt en is aangegeven wat daarmee zou moeten gebeuren. Het college stelt verder voor de ongelijkvloerse kruising tussen Leidseweg/ Van Sijpesteijnkade en de stadsstraat als voorkeursvariant vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere planvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein: plintenstrategie
 6. 6

  Aanvang: 14.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure


  Voor het gebied van Voordorp – Voorveldsepolder geldt nu nog een beheersverordening waarin regels zijn opgenomen over hoe de ruimtelijke omgeving eruit mag zien. In de aanloop naar de Omgevingswet, een wet die in 2022 inwerking treedt, heeft het college de beheersverordening omgezet naar een bestemmingsplan. Het betreft een beleidsneutrale omzetting. De belangrijkste functie was en is Wonen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en in totaal zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden volgens het college niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
  Het college stelt voor akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan. Het college stelt vervolgens voor het bestemmingsplan vast te stellen.

 7. 7

  Aanvang: 14.50 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk


  Geagendeerd door M. de Pagter (VVD), J. Koppelaar (Student & Starter), de fractie van de PVV, B. van Steeg (CDA).
  Al sinds het opleveren van het complex Rachmaninoff in april 2020 ervaren bewoners parkeerproblemen. Tientallen bewoners kunnen niet terecht op het terrein bij het complex en parkeren noodgedwongen in de dichtstbijzijnde buurten zonder betaald parkeren. Dat leidt tot overlast en zelfs intimidaties. Helaas verwierp de gemeenteraad afgelopen zomer een motie van de VVD om deze gedupeerde bewoners een parkeervergunning aan te bieden in het rayon waar het complex zich bevindt. Daar zijn immers nog ruim voldoende vergunningsplaatsen vrij.
  Bewoners van Rachmaninoff hebben nu opnieuw via een brandbrief aandacht gevraagd voor hun probleem. Daarom willen de agenderende fracties met het college en de andere raadsfracties in debat over welke oplossing de gemeente wél gaat bieden voor de parkeerproblemen bij dit complex. Daarbij willen de agenderende fracties ook vergelijkbare problematiek bij andere complexen aansnijden.