Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 2 september 2021

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 2 september 2021 17:44
Eind
donderdag 2 september 2021 23:03
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 2 september 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
De gemeenteraad houdt zich uiteraard aan de coronaregels zoals die op dit moment gelden. De vergaderingen zijn in ieder geval online te volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:00 - 10:00
 2. 2

  07:42:42 - 07:42:12 -
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 24 juni 2021, ter vaststelling
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 1 juli 2021, ter vaststelling
 4. 4.2

  Ter informatie.

 5. 5

  Aanvang: 10.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Verschuure
  Voor het aanvragen van een tijdelijk terras is een ondernemer precario en leges verschuldigd. Bij de leges gaat het om de exploitatievergunning en in sommige gevallen om een omgevingsvergunning. De invordering van de leges en precario is aangehouden. De kosten willen we compenseren om ondernemers te ondersteunen. Dit willen we doen door aanpassing van de geldende tarieven. Dit wordt geregeld met de nu voorliggende wijzigingsbesluiten.
  De vergunningverlening voor de extra terrassen brengt extra kosten met zich mee. Op basis van het aantal gedoogde terrassen in 2020 is dit bij de besluitvorming ‘Vergunnen tijdelijke uitbreiding terrassen en satelliet terrassen’ in februari 2021 ingeschat op € 90.000. VTH verwacht in 2021 minder personele inzet voor horeca-inspectie en handhaving in omdat de horeca een groot deel van het eerste halfjaar van 2021 gesloten is geweest. Dit voordeel in de begroting kan worden verrekend met de kosten voor de vergunningverlening ten behoeve van de extra terrassen. Het resterende te compenseren bedrag voor de derving van leges-inkomsten bedraagt dan naar verwachting € 40.000. Dit bedrag zal worden gecompenseerd uit het derde maatregelenpakket corona (onderdeel investerings- en vestigingsklimaat).

  07:40:45 - 07:39:50 - Graaf, Rik van der
  07:39:50 - 07:39:47 - Heijne, Rachel
  07:39:47 - 07:39:11 - Zwinkels, Jantine
  07:39:38 - 07:39:23 - Heijne, Rachel
  07:39:11 - 07:38:44 - Graaf, Rik van der
  07:38:48 - 07:38:01 - Heijne, Rachel
  07:38:03 - 07:35:41 - Dekkers, Fred
  07:37:14 - 07:37:11 - Heijne, Rachel
  07:37:11 - 07:36:39 -
  07:36:06 - 07:35:58 - Heijne, Rachel
  07:35:43 - 07:35:31 - Heijne, Rachel
  07:35:40 - 07:35:33 - Zwinkels, Jantine
  07:35:32 - 07:35:20 - Dekkers, Fred
  07:35:18 - 07:35:16 - Heijne, Rachel
  07:35:16 - 07:35:15 - Dekkers, Fred
  07:35:14 - 07:35:09 - Heijne, Rachel
  07:35:11 - 07:34:50 -
  07:34:48 - 07:34:47 - Heijne, Rachel
  07:34:47 - 07:33:01 - Sasbrink, Anne
  07:33:01 - 07:32:41 - Heijne, Rachel
  07:32:46 - 07:31:58 - Koning, Maarten
  07:31:57 - 07:31:53 - Heijne, Rachel
  07:31:53 - 07:30:38 - Zwinkels, Jantine
  07:30:35 - 07:30:33 - Heijne, Rachel
  07:30:32 - 07:27:00 -
  07:29:57 - 07:29:52 - Heijne, Rachel
  07:29:55 - 07:29:40 - Bosch, David
  07:29:24 - 07:29:12 - Heijne, Rachel
  07:29:18 - 07:29:11 - Bosch, David
  07:29:09 - 07:29:08 - Heijne, Rachel
  07:29:09 - 07:28:35 -
  07:29:05 - 07:29:05 - Heijne, Rachel
  07:28:28 - 07:28:24 - Heijne, Rachel
  07:28:27 - 07:28:09 -
  07:28:04 - 07:28:02 - Heijne, Rachel
  07:28:03 - 07:27:53 -
  07:27:46 - 07:27:42 - Heijne, Rachel
  07:27:42 - 07:27:23 -
  07:27:24 - 07:27:13 - Heijne, Rachel
  07:27:13 - 07:26:45 - Dekkers, Fred
  07:26:45 - 07:26:42 - Heijne, Rachel
  07:26:41 - 07:26:19 - Zwinkels, Jantine
  07:26:18 - 07:26:04 - Dekkers, Fred
  07:26:03 - 07:26:00 - Heijne, Rachel
  07:26:01 - 07:25:47 -
  07:25:47 - 07:25:46 - Heijne, Rachel
  07:25:45 - 07:25:30 - Dekkers, Fred
  07:25:29 - 07:25:26 - Heijne, Rachel
  07:25:26 - 07:24:51 - Graaf, Rik van der
  07:25:24 - 07:25:17 - Heijne, Rachel
  07:24:54 - 07:24:43 - Heijne, Rachel
  07:24:44 - 07:24:38 -
  07:24:40 - 07:24:26 - Heijne, Rachel
  07:24:27 - 07:24:14 - Bosch, David
  07:24:14 - 07:24:09 - Heijne, Rachel
  07:24:09 - 07:23:54 - Sungur, Mahmut
  07:23:52 - 07:23:50 - Heijne, Rachel
  07:23:50 - 07:23:41 -
  07:23:41 - 07:23:39 - Heijne, Rachel
  07:23:39 - 07:23:27 -
  07:23:26 - 07:23:17 - Heijne, Rachel
  07:23:18 - 07:18:38 -
  07:18:42 - 07:18:39 - Heijne, Rachel
  07:18:39 - 07:18:06 -
  07:18:05 - 07:17:06 -
  07:17:06 - 07:16:31 - Heijne, Rachel
  07:17:02 - 07:17:01 -
 6. 6

  Indicatieve aanvang: 10.30  uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 15 min.
  Beleidsveld: Merwedekanaalzone - wethouder Diepeveen
  Het college stelt voor in afwachting van het bestemmingsplan voor Merwedekanaalzone deel 5 opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit om ongewenste ontwikkelingen die het gebied minder geschikt maken voor de beoogde ontwikkeling van de Merwedekanaalzone te voorkomen.
  De raad nam drie keer eerder eenzelfde voorbereidingsbesluit. Een voorbereidingsbesluit is namelijk telkens maar voor 1 jaar geldig. In 2020 was het de intentie van het college het besluit het laatste voorbereidingsbesluit te laten zijn. Dit omdat de verwachting was dat in oktober 2021 een ontwerp bestemmingsplan minimaal ter inzage zou liggen.
  Op dit moment liggen het tweede deel van de Omgevingsvisie, de aanvullende MER en het Stedenbouwkundig Plan Merwede ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad. Volgens planning kan de raad op zijn vroegst op 30 september een besluit over deze stukken nemen. Het is de bedoeling van het college na besluitvorming daarover een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit maakt volgens het college een nieuw voorbereidingsbesluit noodzakelijk.

  07:08:55 - 07:08:37 - Koning, Maarten
  07:08:36 - 07:08:23 -
  07:08:31 - 07:08:00 - Hoonte, Gertjan te
  07:07:59 - 07:07:55 -
  07:07:56 - 07:07:43 -
  07:07:41 - 07:07:32 -
  07:07:03 - -
 7. 7

  Indicatieve aanvang: 10.45  uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 300 min.
  Beleidsveld: Merwedekanaalzone - wethouder Diepeveen
  Raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvullende PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen
  Voor de Merwedekanaalzone zijn plannen het gebied de komende 15 a 25 jaar te ontwikkelen van een gebied met overwegend bedrijven en kantoren naar een stadswijk om te wonen, te werken en te recreëren. In totaal zouden er zo’n 10.000 woningen moeten komen, gecombineerd met andere stedelijke functies zoals scholen, (kleine), bedrijven en kantoren, winkels een kwalitatieve goede openbare ruimte.  Om dit mogelijk te maken is door het college een nieuwe Omgevingsvisie (omgevingsvisie deel 2) opgesteld met een milieueffectrapportage. Het college stelt voor de Omgevingsvisie en de milieueffectrapportage vast te stellen. Het college stelt verder voor om de ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken 3 wandel- en fietsbruggen over het Merwedekanaal aan te leggen ter hoogte van de Heycopstraat (Dichterswijk), de Waalstraat en Zijldiepstraat (beiden in de Rivierenwijk gelegen). Tot slot stelt het college voor financiële middelen vrij te maken voor bovenwijkse investeringen waaronder voor woonboten en bruggen.
  Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede en samenhangende Besluiten
  In aanvulling op de omgevingsvisie is door het college reeds een Stedenbouwkundig Plan Merwede (SP) ontwikkeld voor deelgebied 5. Dit is het gebied dat langs het Merwedekanaal is gelegen tussen de Koningin Wilhelminalaan en de Beneluxlaan. In het SP zijn de ambities en kaders uit de Omgevingsvisie deel 2 verder geconcretiseerd. Het college wil daarbij inzetten op vernieuwing en hoogstedelijkheid met hoge ambities op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, groen en leefbaarheid. Het SP is de basis voor de planologische-juridische vertaling in een nog te ontwikkelen bestemmingsplan voor het gebied. In deelgebied 5 is volgens het college ruimte voor 6.000 woningen en 100.000 m2 aan voorzieningen. Om dit mogelijk te maken is verder een herinrichting van de Europalaan-Noord noodzakelijk, wordt het gebied direct verbonden met Park Transwijk en wordt een Merwedepark aangelegd. Het college stelt voor het SP, inclusief een Beeldkwaliteitsplan, vast te stellen. Het college stelt verder voor een grondexploitatie te openen voor de gemeentelijke gronden in het gebied en in te stemmen met mede-oprichten en deelnemen aan een BV voor mobiliteit en een BV voor warmte-koudeopslag
  Raadsvoorstel Invoering betaald parkeren omgeving Merwedekanaalzone
  In verdere aanvulling op bovenstaande raadsvoorstellen stelt het college voor in deelgebied 5 betaald parkeren in te voeren. Dit gebied zou dan een A2 gebied worden zoals omschreven in de door de raad vastgestelde Nota Stallen en Parkeren. Uiterlijk bij de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen in deelgebied 5 zou betaald parkeren ook moeten worden ingevoerd in omliggende gebieden volgens het B1-regime dan wel het A2-regime van de genoemde Nota. Voor iets verdere gebieden in Kanaleneiland en Hoograven stelt het college voor met bewoners in gesprek te gaan over het invoeren van betaald parkeren.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Merwedekanaalzone: locaties van de maatschappelijke voorzieningen
  07:02:53 - 07:01:41 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:41 - 07:01:24 -
  07:01:37 - 07:01:26 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:25 - 07:00:52 - Koning, Maarten
  07:00:53 - 07:00:50 -
  07:00:51 - 07:00:28 -
  07:00:27 - 07:00:22 -
  07:00:21 - 07:00:04 -
  07:00:03 - 06:59:53 -
  06:59:59 - 06:59:57 - Graaf, Rik van der
  06:59:55 - 06:59:37 - Nagtegaal, Sjors
  06:59:37 - 06:59:27 - Graaf, Rik van der
  06:59:36 - 06:59:32 -
  06:59:27 - 06:59:20 -
  06:59:23 - 06:58:38 -
  06:58:38 - 06:58:28 -
  06:58:29 - 06:58:21 -
  06:58:20 - 06:58:10 -
  06:58:09 - 06:58:08 -
  06:58:09 - 06:57:52 - Nagtegaal, Sjors
  06:57:51 - 06:57:48 -
  06:57:50 - 06:57:43 -
  06:57:44 - 06:57:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:57:28 - 06:57:25 -
  06:57:26 - 06:57:07 - Koning, Maarten
  06:57:06 - 06:55:11 -
  05:53:35 - 05:51:55 -
  05:52:56 - 05:52:39 - Nagtegaal, Sjors
  05:52:23 - 05:52:14 -
  05:51:57 - 05:49:45 -
  05:51:53 - 05:51:52 -
  05:49:48 - 05:49:43 -
  05:49:43 - 05:49:07 - Hoonte, Gertjan te
  05:49:10 - 05:16:23 -
  05:49:07 - 05:49:06 -
  05:48:25 - 05:48:23 -
  05:48:23 - 05:48:21 - Hoonte, Gertjan te
  05:47:55 - 05:47:49 -
  05:47:50 - 05:47:31 - Koning, Maarten
  05:47:31 - 05:47:29 -
  05:47:07 - 05:47:05 -
  05:47:06 - 05:46:35 - Koning, Maarten
  05:46:02 - 05:45:53 -
  05:45:55 - 05:44:59 - Hoonte, Gertjan te
  05:44:59 - 05:44:55 -
  05:44:31 - 05:44:10 -
  05:44:10 - 05:43:39 -
  05:42:31 - 05:42:28 -
  05:42:28 - 05:41:23 - Hoonte, Gertjan te
  05:41:24 - 05:41:09 -
  05:40:54 - 05:40:34 -
  05:38:37 - 05:38:32 -
  05:38:32 - 05:38:07 -
  05:37:40 - 05:37:38 -
  05:37:39 - 05:37:25 - Koning, Maarten
  05:36:59 - 05:36:57 -
  05:36:58 - 05:36:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:36:37 - 05:36:37 -
  05:36:03 - 05:35:58 -
  05:35:59 - 05:35:27 - Nagtegaal, Sjors
  05:35:31 - 05:35:24 -
  05:35:24 - 05:34:59 - Bos, Cees
  05:35:00 - 05:34:59 -
  05:34:39 - 05:34:27 -
  05:34:27 - 05:33:44 - Hoonte, Gertjan te
  05:33:45 - 05:33:39 -
  05:33:16 - 05:33:07 -
  05:33:06 - 05:32:52 - Bos, Cees
  05:32:52 - 05:32:47 -
  05:32:41 - 05:32:34 - Nagtegaal, Sjors
  05:32:38 - 05:32:33 -
  05:31:53 - 05:31:48 -
  05:31:50 - 05:31:26 - Bos, Cees
  05:31:26 - 05:31:25 -
  05:30:56 - 05:30:46 -
  05:30:46 - 05:30:02 - Hoonte, Gertjan te
  05:30:13 - 05:29:58 -
  05:30:00 - 05:29:32 -
  05:29:33 - 05:29:30 -
  05:29:30 - 05:28:33 - Bos, Cees
  05:28:52 - 05:28:31 -
  05:28:09 - 05:28:05 -
  05:28:03 - 05:28:03 -
  05:27:21 - 05:27:18 -
  05:27:18 - 05:27:10 -
  05:27:08 - 05:27:07 -
  05:26:43 - 05:26:41 -
  05:24:56 - 05:24:56 -
  05:24:56 - 05:24:16 - Bos, Cees
  05:24:16 - 05:24:15 -
  05:24:14 - 05:24:10 - Hoonte, Gertjan te
  05:24:11 - 05:24:09 -
  05:23:41 - 05:23:37 -
  05:23:38 - 05:23:25 - Bos, Cees
  05:23:11 - 05:22:59 -
  05:22:59 - 05:22:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:22:17 - 05:22:15 -
  05:21:39 - 05:21:28 -
  05:21:29 - 05:21:06 - Graaf, Rik van der
  05:21:05 - 05:21:04 -
  05:21:03 - 05:20:40 - Hoonte, Gertjan te
  05:20:40 - 05:20:39 -
  05:20:39 - 05:20:26 - Graaf, Rik van der
  05:20:27 - 05:20:26 -
  05:19:47 - 05:19:45 -
  05:19:44 - 05:19:14 -
  05:19:14 - 05:19:00 -
  05:18:19 - 05:18:15 -
  05:18:14 - 05:17:43 -
  05:17:53 - 05:17:42 -
  05:17:43 - 05:17:00 - Hoonte, Gertjan te
  05:17:00 - 05:16:58 -
  05:16:59 - 05:16:27 - Graaf, Rik van der
  05:16:37 - 05:16:23 -
  05:16:27 - 05:15:50 - Sasbrink, Anne
  05:16:22 - 05:16:20 - Graaf, Rik van der
  05:16:20 - 05:16:19 -
  05:16:20 - 04:54:04 -
  05:15:50 - 05:15:49 -
  05:15:14 - 05:15:09 -
  05:14:16 - 05:14:14 -
  05:14:15 - 05:14:02 - Koning, Maarten
  05:13:31 - 05:13:30 -
  05:13:30 - 05:12:58 - Koning, Maarten
  05:12:57 - 05:12:55 -
  05:12:56 - 05:12:13 - Hoonte, Gertjan te
  05:12:17 - 05:12:10 -
  05:11:38 - 05:11:18 -
  05:09:29 - 05:09:27 -
  05:09:27 - 05:09:01 - Nagtegaal, Sjors
  05:08:37 - 05:08:17 - Nagtegaal, Sjors
  05:08:37 - 05:08:33 -
  05:08:00 - 05:07:55 -
  05:07:55 - 05:07:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:07:38 - 05:07:37 -
  05:07:35 - 05:07:34 -
  05:07:12 - 05:06:56 -
  05:06:56 - 05:06:32 - Nagtegaal, Sjors
  05:06:23 - 05:06:16 -
  05:06:18 - 05:05:22 - Zwinkels, Jantine
  05:06:08 - 05:06:01 -
  05:05:57 - 05:05:55 -
  05:05:24 - 05:05:22 -
  05:04:58 - 05:04:38 -
  05:04:39 - 05:04:04 - Hoonte, Gertjan te
  05:04:03 - 05:04:00 -
  05:04:01 - 05:03:53 - Zwinkels, Jantine
  05:03:53 - 05:03:50 -
  05:03:33 - 05:03:31 -
  05:01:58 - 05:01:52 -
  05:01:53 - 05:01:41 -
  05:01:09 - 05:01:01 -
  05:01:01 - 05:00:25 - Bos, Cees
  05:00:26 - 05:00:25 -
  04:59:49 - 04:59:34 -
  04:59:34 - 04:58:49 - Hoonte, Gertjan te
  04:59:27 - 04:59:26 -
  04:58:16 - 04:58:11 -
  04:58:14 - 04:57:49 - Hoonte, Gertjan te
  04:57:27 - 04:57:05 -
  04:57:05 - 04:56:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:56:29 - 04:56:08 -
  04:54:11 - 04:53:42 -
  04:53:42 - 04:53:26 -
  04:53:30 - 04:53:17 -
  03:51:08 - 03:49:38 -
  03:50:22 - 03:50:11 - Hoonte, Gertjan te
  03:50:06 - 03:49:56 -
  03:49:43 - 02:45:10 -
  03:48:32 - 03:48:27 -
  03:48:32 - 03:48:30 -
  03:48:28 - 03:48:14 - Hoonte, Gertjan te
  03:48:13 - 03:48:13 -
  03:47:36 - 03:47:33 -
  03:47:34 - 03:46:41 - Bos, Cees
  03:46:41 - 03:46:40 -
  03:46:10 - 03:46:08 -
  03:46:09 - 03:45:28 - Hoonte, Gertjan te
  03:45:27 - 03:45:26 -
  03:44:56 - 03:44:48 -
  03:44:51 - 03:44:50 -
  03:44:49 - 03:44:21 - Zwinkels, Jantine
  03:44:20 - 03:44:19 -
  03:43:52 - 03:43:51 -
  03:43:51 - 03:43:49 -
  03:43:49 - 03:43:43 -
  03:43:49 - 03:43:46 -
  03:43:44 - 03:43:28 - Zwinkels, Jantine
  03:43:27 - 03:43:22 - Zwinkels, Jantine
  03:43:24 - 03:43:14 -
  03:43:18 - 03:42:49 -
  03:42:53 - 03:42:45 -
  03:42:45 - 03:42:16 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:16 - 03:42:12 -
  03:42:12 - 03:41:28 - Nagtegaal, Sjors
  03:41:32 - 03:41:26 -
  03:40:18 - 03:40:15 -
  03:40:17 - 03:39:45 -
  03:39:45 - 03:39:41 -
  03:39:43 - 03:39:29 -
  03:39:29 - 03:39:27 -
  03:39:11 - 03:39:06 -
  03:39:09 - 03:38:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:38:41 - 03:38:40 -
  03:38:40 - 03:38:28 - Nagtegaal, Sjors
  03:38:28 - 03:38:27 -
  03:38:08 - 03:38:06 -
  03:38:06 - 03:37:55 -
  03:37:35 - 03:37:29 -
  03:37:30 - 03:37:13 - Bos, Cees
  03:37:28 - 03:36:50 -
  03:37:00 - 03:36:08 - Bos, Cees
  03:36:08 - 03:36:07 -
  03:34:52 - 03:34:50 -
  03:34:51 - 03:34:31 -
  03:34:47 - 03:34:45 -
  03:34:30 - 03:34:29 -
  03:33:58 - 03:33:55 -
  03:33:55 - 03:33:38 - Zwinkels, Jantine
  03:33:37 - 03:33:37 -
  03:33:24 - 03:33:22 -
  03:33:22 - 03:32:48 - Bos, Cees
  03:32:48 - 03:32:46 -
  03:32:33 - 03:32:31 -
  03:32:17 - 03:32:16 -
  03:31:50 - 03:31:46 -
  03:31:48 - 03:31:14 - Bos, Cees
  03:31:14 - 03:31:08 -
  03:29:53 - 03:29:51 -
  03:29:51 - 03:29:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:28 - 03:29:28 -
  03:29:16 - 03:29:14 -
  03:27:22 - 03:27:18 -
  03:27:18 - 03:26:46 - Zwinkels, Jantine
  03:26:45 - 03:26:45 -
  03:26:03 - 03:26:01 -
  03:26:02 - 03:24:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:39 - 03:23:45 -
  03:24:34 - 03:23:47 -
  03:23:47 - 03:23:45 -
  03:22:43 - 03:22:41 -
  03:22:39 - 03:22:38 -
  03:22:15 - 03:22:10 -
  03:22:10 - 03:21:33 - Zwinkels, Jantine
  03:21:32 - 03:21:31 -
  03:21:14 - 03:21:09 -
  03:20:39 - 03:20:39 -
  03:20:37 - 03:20:36 -
  03:20:36 - 03:19:39 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:38 - 03:19:36 -
  03:19:27 - 03:19:24 -
  03:19:27 - 03:19:15 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:20 - 03:18:48 -
  03:19:15 - 03:19:14 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:03 - 03:18:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:18:48 - 03:18:44 -
  03:18:45 - 03:18:10 - Nagtegaal, Sjors
  03:18:10 - 03:18:08 -
  03:17:36 - 03:17:34 -
  03:17:33 - 03:17:07 -
  03:17:09 - 03:17:06 -
  03:17:06 - 03:16:31 - Hoonte, Gertjan te
  03:16:31 - 03:16:30 -
  03:16:16 - 03:16:12 -
  03:15:39 - 03:15:36 -
  03:14:40 - 03:14:38 -
  03:14:37 - 03:14:02 - Zwinkels, Jantine
  03:14:02 - 03:14:02 -
  03:13:45 - 03:13:43 -
  03:12:47 - 03:12:45 -
  03:12:46 - 03:11:57 - Sasbrink, Anne
  03:11:56 - 03:11:55 -
  03:11:23 - 03:11:21 -
  03:11:00 - 03:10:50 -
  03:10:54 - 03:09:07 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:11 - 03:09:04 -
  03:08:25 - 03:08:21 -
  03:08:24 - 03:08:22 -
  03:07:53 - 03:07:51 -
  03:07:52 - 03:07:20 -
  03:07:21 - 03:07:19 -
  03:06:50 - 03:06:49 -
  03:06:48 - 03:06:17 -
  03:06:20 - 03:06:16 -
  03:06:17 - 03:05:33 - Hoonte, Gertjan te
  03:05:41 - 03:05:31 -
  03:05:31 - 03:04:53 - Zwinkels, Jantine
  03:04:59 - 03:04:53 -
  03:03:37 - 03:03:35 -
  03:03:36 - 03:02:56 -
  03:02:57 - 03:02:56 -
  03:02:25 - 03:02:24 -
  03:02:24 - 03:01:20 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:21 - 03:01:19 -
  03:00:57 - 03:00:50 -
  03:00:16 - 03:00:14 -
  03:00:15 - 02:59:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:41 - 02:59:40 -
  02:59:26 - 02:59:25 -
  02:59:25 - 02:59:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:04 - 02:59:02 -
  02:59:03 - 02:58:39 -
  02:58:38 - 02:58:34 -
  02:58:38 - 02:58:08 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:07 - 02:58:05 -
  02:58:04 - 02:57:38 - Koning, Maarten
  02:57:37 - 02:57:36 -
  02:57:36 - 02:56:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:59 - 02:56:52 -
  02:56:53 - 02:56:17 - Sasbrink, Anne
  02:56:17 - 02:56:16 -
  02:55:50 - 02:55:46 -
  02:55:46 - 02:55:33 - Zwinkels, Jantine
  02:55:33 - 02:55:32 -
  02:55:06 - 02:55:05 -
  02:55:05 - 02:54:37 -
  02:54:36 - 02:54:35 -
  02:54:22 - 02:54:02 -
  02:54:18 - 02:54:11 - Hoonte, Gertjan te
  02:54:09 - 02:54:00 -
  02:54:01 - 02:53:38 -
  02:53:39 - 02:53:15 -
  02:53:16 - 02:53:14 -
  02:52:55 - 02:52:52 -
  02:52:22 - 02:52:20 -
  02:52:21 - 02:51:59 - Nagtegaal, Sjors
  02:51:59 - 02:51:58 -
  02:51:42 - 02:51:41 -
  02:51:41 - 02:51:33 - Nagtegaal, Sjors
  02:51:33 - 02:51:30 -
  02:51:18 - 02:51:13 -
  02:51:13 - 02:50:42 -
  02:50:42 - 02:50:41 -
  02:50:19 - 02:50:17 -
  02:48:36 - 02:48:35 -
  02:48:35 - 02:48:02 - Hoonte, Gertjan te
  02:48:02 - 02:48:01 -
  02:47:44 - 02:47:38 -
  02:47:43 - 02:46:39 - Koning, Maarten
  02:46:40 - 02:46:39 -
  02:46:39 - 02:46:27 - Hoonte, Gertjan te
  02:46:27 - 02:46:21 -
  02:45:53 - 02:45:52 -
  02:45:52 - 02:45:36 -
  02:45:35 - 02:45:34 -
  02:45:14 - 02:45:00 -
  02:45:04 - 02:33:44 -
  02:36:00 - 02:35:57 -
  02:35:59 - 02:35:30 - Koning, Maarten
  02:35:29 - 02:35:29 -
  02:34:53 - 02:34:52 -
  02:34:52 - 02:34:33 - Koning, Maarten
  02:34:32 - 02:34:32 -
  02:33:52 - 02:33:50 -
  02:33:51 - 02:33:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:26 - 02:32:29 -
  02:33:16 - 02:33:16 -
  02:33:16 - 02:33:08 -
  02:33:02 - 02:32:29 -
  02:32:27 - 02:32:16 -
  02:32:23 - 02:32:19 - Nagtegaal, Sjors
  02:32:17 - 02:29:12 - Nagtegaal, Sjors
  02:29:14 - 02:29:11 -
  02:29:11 - 02:28:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:55 - 02:28:18 - Nagtegaal, Sjors
  02:28:18 - 02:28:17 -
  02:28:18 - 02:28:04 -
  02:28:04 - 02:27:59 - Nagtegaal, Sjors
  02:27:59 - 02:27:49 -
  02:27:59 - 02:27:58 -
  02:27:49 - 02:27:42 - Nagtegaal, Sjors
  02:27:41 - 02:27:26 -
  02:27:40 - 02:27:24 -
  02:27:25 - 02:27:21 -
  02:27:22 - 02:26:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:26:58 - 02:26:57 -
  02:26:54 - 02:26:48 -
  02:26:53 - 02:26:33 -
  02:26:36 - 02:26:32 -
  02:26:33 - 02:24:43 - Nagtegaal, Sjors
  02:26:04 - 02:26:01 -
  02:24:43 - 02:24:38 -
  02:24:39 - 02:24:16 -
  02:24:18 - 02:24:13 -
  02:24:15 - 02:20:06 - Nagtegaal, Sjors
  02:20:06 - 02:20:02 -
  02:20:02 - 02:19:16 -
  02:19:50 - 02:19:46 -
  02:19:19 - 02:19:15 -
  02:19:15 - 02:18:16 - Nagtegaal, Sjors
  02:18:59 - 02:18:51 -
  02:18:46 - 02:18:41 -
  02:18:26 - 02:18:14 -
  02:18:16 - 02:17:48 -
  02:17:50 - 02:17:38 -
  02:17:39 - 02:17:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:17:36 - 02:17:23 -
  02:17:25 - 02:16:35 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:42 - 02:16:39 -
  02:16:40 - 02:15:56 - Bos, Cees
  02:15:56 - 02:15:54 -
  02:15:55 - 02:13:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:15:33 - 02:15:30 -
  02:13:31 - 02:13:28 -
  02:13:29 - 02:13:15 - Bos, Cees
  02:13:14 - 02:13:14 -
  02:13:13 - 02:11:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:59 - 02:11:50 -
  02:11:49 - 02:11:47 -
  02:11:48 - 02:11:38 - Bos, Cees
  02:11:36 - 02:11:08 -
  02:11:34 - 02:10:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:10:59 - 02:10:47 -
  02:10:56 - 02:10:35 - Bos, Cees
  02:10:48 - 02:10:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:10:17 - 02:10:16 -
  02:10:15 - 02:09:48 - Zwinkels, Jantine
  02:09:48 - 02:09:46 -
  02:09:48 - 02:08:48 - Hoonte, Gertjan te
  02:09:20 - 02:08:47 -
  02:08:47 - 02:07:46 - Koning, Maarten
  02:07:46 - 02:07:45 -
  02:07:46 - 02:06:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:10 - 02:06:22 -
  02:06:21 - 02:05:34 - Koning, Maarten
  02:05:43 - 02:05:29 -
  02:05:43 - 02:05:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:34 - 02:04:26 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:42 - 02:04:22 -
  02:04:22 - 02:03:29 - Koning, Maarten
  02:03:29 - 02:02:40 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:29 - 02:03:27 -
  02:03:22 - 02:02:36 -
  02:02:39 - 02:02:03 -
  02:02:17 - 02:02:03 -
  02:02:05 - 02:01:32 - Koning, Maarten
  02:01:51 - 02:01:50 -
  02:01:33 - 02:01:08 -
  02:01:32 - 02:01:29 -
  02:01:25 - 02:01:05 -
  02:01:09 - 02:01:08 - Hoonte, Gertjan te
  02:01:08 - 02:01:07 -
  02:01:06 - 02:00:36 - Bos, Cees
  02:00:45 - 02:00:39 -
  02:00:35 - 01:59:21 - Hoonte, Gertjan te
  02:00:02 - 01:59:25 -
  01:59:23 - 01:59:23 -
  01:59:20 - 01:58:49 -
  01:59:20 - 01:58:51 - Bos, Cees
  01:58:48 - 01:58:23 -
  01:58:22 - 01:57:41 -
  01:58:21 - 01:58:17 -
  01:57:42 - 01:47:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:57:18 - 01:57:11 -
  01:52:29 - 01:52:27 -
  01:52:27 - 01:52:12 - Zwinkels, Jantine
  01:52:12 - 01:52:11 -
  01:51:50 - 01:51:47 -
  01:47:08 - 01:47:06 -
  01:47:06 - 01:46:52 - Zwinkels, Jantine
  01:46:52 - 01:46:51 -
  01:46:50 - 01:46:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:46:01 - 01:46:00 -
  01:46:00 - 01:45:46 - Zwinkels, Jantine
  01:45:45 - 01:45:35 -
  01:45:45 - 01:45:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:45:17 - 01:45:12 -
  01:45:13 - 01:44:57 - Zwinkels, Jantine
  01:44:57 - 01:44:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:43 - 01:44:34 -
  01:44:35 - 01:44:28 - Zwinkels, Jantine
  01:44:28 - 01:44:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:24 - 01:44:20 -
  01:44:20 - 01:42:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:42:46 - 01:42:41 -
  01:42:42 - 01:42:20 - Koning, Maarten
  01:42:20 - 01:42:19 -
  01:42:20 - 01:41:33 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:34 - 01:41:33 -
  01:41:33 - 01:41:00 - Koning, Maarten
  01:41:02 - 01:40:47 -
  01:40:46 - 01:29:51 - Koning, Maarten
  01:38:46 - 01:38:43 -
  01:38:44 - 01:38:33 - Zwinkels, Jantine
  01:37:53 - 01:37:50 -
  01:37:50 - 01:37:34 - Hoonte, Gertjan te
  01:37:04 - 01:37:03 -
  01:37:03 - 01:36:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:36:34 - 01:36:21 -
  01:36:21 - 01:36:07 - Zwinkels, Jantine
  01:35:37 - 01:35:36 -
  01:35:36 - 01:34:50 - Hoonte, Gertjan te
  01:34:14 - 01:34:11 -
  01:33:20 - 01:33:18 -
  01:33:19 - 01:32:47 -
  01:32:46 - 01:32:45 -
  01:32:44 - 01:32:42 -
  01:31:54 - 01:31:49 -
  01:31:51 - 01:31:24 -
  01:31:14 - 01:31:11 -
  01:31:11 - 01:31:10 -
  01:30:48 - 01:30:01 -
  01:30:09 - 01:29:59 - Nagtegaal, Sjors
  01:29:59 - 01:29:59 - Zwinkels, Jantine
  01:29:58 - 01:29:33 - Zwinkels, Jantine
  01:29:39 - 01:29:16 -
  01:29:15 - 01:29:02 -
  01:29:02 - 01:28:41 -
  01:28:45 - 01:28:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:42 - 01:28:41 -
  01:28:11 - 01:28:08 -
  01:28:10 - 01:27:37 - Nagtegaal, Sjors
  01:27:38 - 01:23:02 -
  01:27:18 - 01:26:52 -
  01:26:51 - 01:26:17 - Sasbrink, Anne
  01:26:16 - 01:25:53 - Koning, Maarten
  01:25:51 - 01:25:32 -
  01:24:43 - 01:24:33 - Nagtegaal, Sjors
  01:24:33 - 01:24:20 -
  01:24:02 - 01:23:56 -
  01:23:54 - 01:23:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:23:36 - 01:23:26 - Bos, Cees
  01:23:22 - 01:23:03 - Nagtegaal, Sjors
  01:23:04 - 01:22:40 - Kok, Frank de
  01:22:40 - 01:18:29 -
  01:22:38 - 01:22:25 - Sasbrink, Anne
  01:22:24 - 01:21:49 - Kok, Frank de
  01:20:24 - 01:19:41 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:38 - 01:19:03 - Sasbrink, Anne
  01:18:02 - 01:17:34 -
  01:17:42 - 01:17:41 - Zwinkels, Jantine
  01:17:34 - 01:10:58 -
  01:16:21 - 01:16:19 -
  01:16:20 - 01:16:09 - Zwinkels, Jantine
  01:15:48 - 01:15:46 -
  01:15:46 - 01:15:38 - Zwinkels, Jantine
  01:15:37 - 01:15:34 -
  01:10:58 - 01:10:31 -
  01:06:41 - 01:06:39 -
  01:06:39 - 01:06:18 - Sasbrink, Anne
  01:05:49 - 01:05:45 -
  01:05:45 - 01:05:27 - Zwinkels, Jantine
  01:05:01 - 01:04:59 -
  01:05:00 - 01:04:41 -
  01:04:08 - 01:04:06 -
  01:01:12 - 00:56:51 -
  00:59:44 - 00:59:27 -
  00:59:23 - 00:59:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:08 - 00:58:56 - Kok, Frank de
  00:58:48 - 00:58:35 - Sasbrink, Anne
  00:58:28 - 00:58:06 - Zwinkels, Jantine
  00:58:05 - 00:57:34 - Koning, Maarten
  00:57:26 - 00:57:21 -
  00:19:07 - 00:29:44 - Koning, Maarten
  00:20:46 - 00:20:53 -
  00:20:53 - 00:21:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:28 - 00:21:29 -
  00:21:29 - 00:21:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:09 - 00:22:11 -
  00:22:39 - 00:22:42 -
  00:22:42 - 00:23:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:23:33 - 00:23:34 -
  00:23:34 - 00:24:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:34 - 00:24:36 -
  00:24:35 - 00:25:01 - Sasbrink, Anne
  00:25:43 - 00:26:05 - Sasbrink, Anne
  00:25:44 - 00:25:45 -
  00:26:32 - 00:26:34 -
  00:28:26 - 00:28:28 -
  00:28:27 - 00:29:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:30 - 00:29:31 -
  00:29:40 - 00:29:45 -
  00:29:45 - 00:30:34 -
  00:30:33 - 00:39:45 - Koning, Maarten
  00:30:33 - 00:30:37 -
  00:31:20 - 00:31:25 -
  00:31:25 - 00:32:09 - Zwinkels, Jantine
  00:32:02 - 00:32:10 -
  00:32:10 - 00:32:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:57 - 00:33:01 -
  00:33:42 - 00:33:44 -
  00:33:45 - 00:34:03 - Zwinkels, Jantine
  00:34:39 - 00:34:43 -
  00:34:48 - 00:34:49 -
  00:34:49 - 00:35:11 - Zwinkels, Jantine
  00:35:11 - 00:35:13 -
  00:35:13 - 00:36:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:36:07 - 00:36:42 -
  00:39:45 - 00:39:53 -
  00:39:52 - 00:43:56 - Sasbrink, Anne
  00:43:34 - 00:43:38 -
  00:43:38 - 00:44:08 - Zwinkels, Jantine
  00:44:09 - 00:47:43 - Sasbrink, Anne
  00:44:09 - 00:44:10 -
  00:44:22 - 00:44:23 -
  00:45:48 - 00:45:49 -
  00:45:49 - 00:46:10 -
  00:46:19 - 00:46:20 -
  00:47:44 - 00:47:52 -
  00:47:48 - 00:48:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:18 - 00:49:02 - Sasbrink, Anne
  00:49:05 - 00:49:22 -
  00:49:19 - 00:57:50 - Bos, Cees
  00:51:15 - 00:51:23 -
  00:51:23 - 00:51:51 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:52 - 00:52:04 -
  00:55:23 - 00:55:39 -
  00:55:23 - 00:55:25 -
  00:55:43 - 00:55:45 -
  00:57:50 - 00:57:54 -
  00:57:53 - 00:58:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:53 - 00:59:16 - Bos, Cees
  00:58:17 - 00:58:18 -
  00:59:09 - 00:59:23 -
  00:59:23 - 01:01:28 - Zwinkels, Jantine
  01:01:28 - 01:01:32 -
  01:01:32 - 01:01:43 -
  01:01:44 - 01:02:20 - Zwinkels, Jantine
  01:02:20 - 01:02:21 -
  01:02:22 - 01:02:30 -
  01:02:31 - 01:02:33 -
  01:02:33 - 01:02:38 - Zwinkels, Jantine
  01:02:35 - 01:02:40 -
  01:02:39 - 01:02:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:52 - 01:02:53 -
  01:02:54 - 01:03:19 -
  01:03:19 - 01:03:24 -
  01:03:23 - 01:07:23 - Zwinkels, Jantine
  01:07:23 - 01:07:24 -
  01:07:24 - 01:07:49 -
  01:07:49 - 01:07:50 -
  01:07:49 - 01:08:17 - Zwinkels, Jantine
  01:08:14 - 01:08:17 -
  01:08:16 - 01:08:22 -
  01:08:23 - 01:08:26 -
  01:08:25 - 01:09:28 - Koning, Maarten
  01:08:30 - 01:08:35 -
  01:09:21 - 01:09:23 -
  01:09:28 - 01:09:47 -
  01:09:29 - 01:09:45 -
  01:09:47 - 01:10:03 -
  01:10:04 - 01:10:10 -
  01:10:08 - 01:10:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:40 - 01:10:57 -
  01:10:46 - 01:12:24 - Zwinkels, Jantine
  01:12:24 - 01:12:39 -
  01:12:34 - 01:18:26 -
  01:18:24 - 01:18:34 -
  01:18:31 - 01:18:48 - Zwinkels, Jantine
  01:18:49 - 01:19:06 -
  01:19:05 - 01:19:06 -
  01:19:07 - 01:19:17 - Zwinkels, Jantine
  01:19:19 - 01:19:34 -
  01:19:34 - 01:20:22 -
  01:20:02 - 01:20:18 -
  01:20:11 - 01:20:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:22 - 01:20:37 - Zwinkels, Jantine
  01:20:30 - 01:20:48 -
  01:47:04 - 01:47:49 -
  01:47:07 - 01:49:26 -
  01:49:26 - 01:49:56 -
  01:49:27 - 01:49:41 -
  01:49:42 - 01:49:44 -
  01:49:57 - 01:50:00 -
  01:49:59 - 02:08:55 -
  01:53:51 - 01:53:53 -
  01:53:53 - 01:54:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:51 - 01:54:52 -
  01:57:07 - 01:57:10 -
  01:57:08 - 01:57:28 -
  01:57:30 - 01:57:31 -
  02:04:25 - 02:04:27 -
  02:04:28 - 02:04:53 -
  02:04:52 - 02:04:55 -
  02:04:55 - 02:05:13 -
  02:05:13 - 02:05:14 -
  02:05:45 - 02:05:47 -
  02:05:49 - 02:05:52 -
  02:05:52 - 02:06:03 - Zwinkels, Jantine
  02:06:55 - 02:06:56 -
  02:08:53 - 02:08:56 -
  02:08:55 - 02:09:34 -
  02:09:34 - 02:18:05 -
  02:10:06 - 02:10:08 -
  02:12:40 - 02:12:45 -
  02:12:46 - 02:12:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:00 - 02:13:01 -
  02:13:01 - 02:13:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:04 - 02:14:06 -
  02:18:01 - 02:18:03 -
  02:18:03 - 02:18:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:18:09 - 02:18:10 -
  02:18:10 - 02:19:43 -
  02:19:39 - 02:19:42 -
  02:19:41 - 02:19:50 -
  02:19:53 - 02:20:11 -
  02:20:10 - 02:20:13 -
  02:20:13 - 02:20:26 - Hoonte, Gertjan te
  02:20:27 - 02:47:32 -
  02:20:56 - 02:20:57 -
  02:21:22 - 02:21:24 -
  02:21:24 - 02:21:42 - Zwinkels, Jantine
  02:22:20 - 02:22:21 - Zwinkels, Jantine
  02:23:09 - 02:23:12 -
  02:23:24 - 02:23:26 -
  02:23:39 - 02:23:43 -
  02:23:43 - 02:24:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:23:46 - 02:23:47 -
  02:25:08 - 02:25:14 -
  02:25:26 - 02:25:28 -
  02:29:35 - 02:29:36 -
  02:29:36 - 02:30:43 -
  02:30:44 - 02:30:44 -
  02:40:11 - 02:40:45 -
  02:40:44 - 02:41:14 -
  02:42:42 - 02:42:44 -
  02:42:43 - 02:43:02 - Graaf, Rik van der
  02:43:17 - 02:43:18 -
  02:43:18 - 02:43:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:47:26 - 02:47:38 -
  02:47:27 - 02:47:28 -
  02:47:32 - 02:47:36 -
  02:47:37 - 02:47:57 - Graaf, Rik van der
  02:47:56 - 02:48:03 -
  02:48:01 - 02:48:03 -
  02:48:02 - 02:48:12 -
  02:48:15 - 02:49:20 -
  02:49:18 - 02:49:21 -
  02:49:20 - 02:49:28 -
  02:49:30 - 02:50:38 -
  02:50:35 - 02:50:39 -
  02:50:38 - 02:50:56 -
  02:51:00 - 02:59:25 -
  02:51:49 - 02:51:52 -
  02:51:51 - 02:52:24 - Sasbrink, Anne
  02:53:52 - 02:53:53 -
  02:53:53 - 02:54:29 - Sasbrink, Anne
  02:56:04 - 02:56:05 -
  02:56:07 - 02:56:32 -
  02:58:02 - 02:58:03 -
  02:58:03 - 02:58:40 - Zwinkels, Jantine
  02:59:25 - 02:59:26 -
  02:59:26 - 02:59:52 - Zwinkels, Jantine
  02:59:53 - 03:04:56 -
  03:04:53 - 03:04:55 -
  03:04:53 - 03:05:01 -
  03:04:59 - 03:10:37 -
  03:05:11 - 03:05:26 -
  03:06:17 - 03:06:23 -
  03:06:22 - 03:06:44 - Graaf, Rik van der
  03:07:42 - 03:07:54 -
  03:07:52 - 03:08:13 - Graaf, Rik van der
  03:08:40 - 03:08:49 -
  03:08:48 - 03:09:04 - Zwinkels, Jantine
  03:09:29 - 03:09:32 -
  03:09:30 - 03:09:54 - Koning, Maarten
  03:10:05 - 03:12:17 -
  03:10:06 - 03:10:14 -
  03:10:29 - 03:10:33 - Koning, Maarten
  03:11:01 - 03:11:15 -
  03:11:09 - 03:11:34 -
  03:11:38 - 03:11:47 - Sasbrink, Anne
  03:11:49 - 03:12:13 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:17 - 03:27:51 -
  03:13:29 - 03:13:53 -
  03:13:30 - 03:13:39 -
  03:14:09 - 03:14:10 -
  03:14:09 - 03:14:26 -
  03:18:35 - 03:18:40 -
  03:18:37 - 03:18:38 -
  03:18:39 - 03:19:00 -
  03:19:28 - 03:19:30 -
  03:19:31 - 03:20:01 -
  03:22:06 - 03:22:11 -
  03:22:09 - 03:22:37 - Zwinkels, Jantine
  03:27:08 - 03:27:10 -
  03:27:10 - 03:27:18 - Hoonte, Gertjan te
  03:27:49 - 03:27:51 -
  03:27:51 - 03:28:28 - Sasbrink, Anne
  03:28:30 - 03:39:54 -
  03:29:21 - 03:29:22 -
  03:30:12 - 03:30:19 -
  03:30:18 - 03:30:44 -
  03:37:44 - 03:37:48 -
  03:37:49 - 03:38:08 - Zwinkels, Jantine
  03:39:33 - 03:39:34 -
  03:39:34 - 03:39:48 - Zwinkels, Jantine
  03:39:50 - 03:39:55 -
  03:39:52 - 03:40:23 - Koning, Maarten
  03:40:24 - 03:40:32 -
  03:40:31 - 03:55:25 -
  03:40:58 - 03:41:00 -
  03:41:00 - 03:41:05 -
  03:41:22 - 03:41:23 -
  03:43:15 - 03:43:20 -
  03:45:24 - 03:45:26 -
  03:45:26 - 03:45:35 - Koning, Maarten
  03:49:00 - 03:49:02 -
  03:49:01 - 03:49:18 - Koning, Maarten
  03:50:49 - 03:51:07 -
  03:51:01 - 03:51:13 - Zwinkels, Jantine
  03:51:13 - 03:51:16 -
  03:51:15 - 03:51:35 -
  03:51:33 - 03:51:36 -
  03:51:36 - 03:52:05 - Hoonte, Gertjan te
  03:52:07 - 03:52:11 -
  03:52:11 - 03:52:29 - Zwinkels, Jantine
  03:52:30 - 03:52:33 -
  03:52:33 - 03:52:46 - Koning, Maarten
  03:52:48 - 03:53:01 -
  03:53:20 - 03:53:20 -
  03:53:23 - 03:53:32 - Zwinkels, Jantine
  03:53:56 - 03:53:58 - Hoonte, Gertjan te
  03:53:59 - 03:54:00 -
  03:54:02 - 03:54:21 -
  03:54:33 - 03:54:35 -
  03:54:35 - 03:54:50 - Zwinkels, Jantine
  03:55:35 - 03:55:58 -
  03:55:35 - 03:55:42 - Hoonte, Gertjan te
  03:55:38 - 04:01:37 -
  03:55:57 - 03:56:10 - Zwinkels, Jantine
  03:56:12 - 03:56:16 -
  03:57:17 - 03:57:18 -
  03:57:18 - 03:57:46 - Zwinkels, Jantine
  03:58:19 - 03:58:53 -
  03:59:01 - 03:59:02 -
  03:59:09 - 03:59:10 -
  03:59:11 - 03:59:13 -
  03:59:12 - 03:59:36 - Zwinkels, Jantine
  04:00:04 - 04:00:06 -
  04:01:36 - 04:01:39 -
  04:01:38 - 04:01:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:01:41 - 04:01:42 -
  04:02:01 - 04:03:34 -
  04:04:20 - 04:04:22 -
  04:04:22 - 04:05:03 -
  04:05:03 - 04:05:06 -
  04:05:07 - 04:05:42 -
  04:05:34 - 04:05:42 -
  04:05:42 - 04:06:02 -
  04:06:21 - 04:08:15 -
  04:07:56 - 04:08:16 -
  04:08:12 - 04:08:37 -
  04:08:36 - 04:13:55 -
  04:08:50 - 04:08:59 -
  04:09:22 - 04:09:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:40 - 04:09:47 -
  04:09:53 - 04:10:05 -
  04:10:06 - 04:10:08 -
  04:10:24 - 04:10:39 -
  04:11:21 - 04:11:42 -
  04:11:43 - 04:11:46 - Zwinkels, Jantine
  04:12:30 - 04:12:52 -
  04:12:58 - 04:13:18 -
  04:13:20 - 04:13:34 -
  04:13:36 - 04:13:44 -
  04:13:49 - 04:14:02 - Zwinkels, Jantine
  04:14:03 - 04:14:22 -
  04:14:25 - -
  04:14:34 - 04:14:52 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:57 - 04:15:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:15:36 - 04:15:42 -
 8. 7.1

  Bijlagen

 9. 8

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Overvecht en Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouders Diepeveen en Verschuure
  Voor de Camera Obscuradreef in Overvecht is een bouwplan (bouwplan De Mix) ontwikkeld waarbij 80 sociale huurwoningen worden gesloopt en 180 middeldure huurwoningen en een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte worden gerealiseerd. Met dit project vindt tevens een uitruil van woningen plaats in de stad: de sociale huurwoningen die verdwijnen in Overvecht komen terug in Oudenoord en het Defensieterrein (Merwedekanaalzone). Hiermee wordt volgens het college de woningvoorraad in Utrecht uitgebreid en ontstaat een betere menging, zowel in Overvecht als stadsbreed.
  Voor het plan is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. Het college stelt aan de gemeenteraad voor dit Programma vast te stellen. Het college stelt vervolgens in een apart raadsvoorstel voor dat een specifieke (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan wordt afgegeven. Hiermee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan zonder dat besluitvorming door de gemeenteraad noodzakelijk is over een nieuw bestemmingsplan voor dit bouwplan. Op deze wijze kan in procedure sneller gekomen worden tot de afgifte van een omgevingsvergunning

  04:23:13 - 04:23:33 -
  04:23:44 - 04:23:46 -
  04:24:02 - 04:24:04 -
  04:25:02 - 04:26:11 -
  04:26:06 - 04:26:15 -
  04:26:43 - 04:30:55 -
  04:28:19 - 04:28:21 -
  04:28:21 - 04:28:26 -
  04:28:37 - 04:28:38 -
  04:28:37 - 04:28:53 -
  04:29:11 - 04:29:12 -
  04:29:11 - 04:29:22 -
  04:29:41 - 04:29:42 -
  04:30:55 - 04:31:05 -
  04:31:04 - 04:37:13 - Vries, Louise de
  04:35:01 - 04:35:11 -
  04:35:44 - 04:35:46 -
  04:35:44 - 04:35:58 -
  04:36:23 - 04:36:38 -
  04:37:13 - 04:37:16 -
  04:37:16 - 04:40:39 -
  04:40:38 - 04:40:44 -
  04:40:45 - 04:41:49 - Zwinkels, Jantine
  04:41:50 - 04:41:53 -
  04:41:52 - 04:42:56 -
  04:42:57 - 04:42:59 -
  04:42:59 - 04:44:33 - Dekkers, Fred
  04:44:29 - 04:44:33 -
  04:44:32 - 04:45:10 -
  04:45:10 - 04:45:14 - Dekkers, Fred
  04:45:11 - 04:45:16 -
  04:45:16 - 04:45:32 - Dekkers, Fred
  04:45:33 - 04:45:37 -
  04:45:37 - 04:48:34 -
  04:48:35 - 04:48:43 -
  04:48:43 - 04:48:47 -
  04:48:48 - 04:48:53 -
  04:48:54 - 04:52:52 -
  04:49:37 - 04:49:52 -
  04:51:17 - 04:51:20 -
  04:51:20 - 04:51:28 - Dekkers, Fred
  04:52:53 - 04:52:57 -
  04:52:58 - 04:58:29 -
  04:53:47 - 04:53:49 -
  04:53:48 - 04:54:04 -
  04:54:46 - 04:54:49 -
  04:54:50 - 04:55:40 -
  04:55:40 - 04:55:45 -
  04:56:26 - 04:56:27 -
  04:56:27 - 04:56:41 -
  04:56:42 - 04:56:43 -
  04:56:44 - 04:56:45 -
  04:58:28 - 04:58:44 -
  04:58:41 - 05:03:47 -
  05:03:00 - 05:03:05 -
  05:03:44 - 05:03:57 -
  05:03:45 - 05:04:08 -
  05:04:08 - 05:05:00 -
  05:04:33 - 05:04:40 -
  05:04:39 - 05:04:42 -
  05:04:45 - 05:04:49 -
  05:04:49 - 05:04:54 -
  05:04:54 - 05:05:42 -
  05:05:40 - 05:06:22 -
  05:06:22 - 05:06:23 -
  05:06:23 - 05:06:59 -
  05:06:40 - 05:06:42 -
  05:07:00 - 05:07:01 -
  05:07:00 - 05:15:06 -
  05:07:48 - 05:07:50 -
  05:07:50 - 05:08:40 -
  05:08:39 - 05:08:40 -
  05:12:51 - 05:12:56 -
  05:12:55 - 05:13:13 -
  05:15:05 - 05:15:46 -
  05:15:08 - 05:15:23 -
  05:15:46 - 05:15:57 -
  05:15:50 - 05:16:54 -
  05:15:57 - 05:16:04 -
  05:16:14 - 05:16:50 -
  05:16:51 - 05:17:14 -
  05:17:14 - 05:19:14 -
  05:17:44 - 05:17:47 -
  05:17:48 - 05:17:52 -
  05:17:54 - 05:18:00 - Zwinkels, Jantine
  05:18:48 - 05:18:55 -
  14:53:52 - 14:53:55 - Pagter, Marijn de
  14:54:13 - 14:54:16 -
  16:15:35 - -
 10. 9

  Indicatieve aanvang:  21.30 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsterrein: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk
  Geagendeerd door H. Dekker-Abdulaziz (D66), B. van Steeg (CDA), D. Bosch (PVV), M. de Pagter (VVD), C. Bos, (Stadsbelang Utrecht), B. Isik (PvdA)
  De agenderende fracties willen graag spreken over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in de stad. Genoemde fracties willen met name graag spreken over de samenhang die er is tussen de verschillende vervoersmiddelen en de fysieke maatregelen die in de stad worden genomen op gebied van mobiliteit. Daarin willen zij prioriteiten aanbrengen. Een belangrijk onderdeel is wat deze fracties betreft de ontwikkeling van fietsveiligheid en e-bikes in het bijzonder, met name in het licht van de ontwikkeling van doorgaande fietsroutes door de stad in relatie tot het autoverkeer. Hierin is de verhouding tussen de enkel en meervoudige ongelukken van fiets/elektrische/snor- en bromfiets naar leeftijdsklasse van belang. De noodzaak voor specifiek beleid voor ouderen zal door de fracties besproken worden.
  Daarnaast willen de agenderende fracties graag de genoemde onveilige situaties in de top 16 met de wethouder bespreken. Zij willen hier mogelijk in prioriteren en op basis hiervan het beleid op het gebied van verkeersveiligheid aanscherpen.
  Ook willen de agenderende fracties graag spreken over de ontwikkeling van de beleving van verkeersveiligheid. Daarbij willen de fracties hetgeen opgedaan in de Raadsinformatiebijeenkomst behandelen met het oog op in welke mate dit het beleid van de gemeente zou moeten aanpassen. De agenderende fracties bespreken over de relatie tussen scherpere handhaving en het aantal verkeersovertredingen. De fracties hopen hiermee meer te kunnen sturen op de inzet van handhaving om zowel het aantal ongelukken te verminderen als de veiligheidsbeleving onder inwoners te verbeteren.
  De overige stukken van de desbetreffende raadsinformatiebijeenkomst kunt u vinden op de website bij: kalender/raadsinformatiebijeenkomst/ 6 april 2021/punt 1