Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 1 juli 2021

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 1 juli 2021 19:15
Eind
donderdag 1 juli 2021 23:39
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 1 juli 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zowel fysiek als digitaal. De gemeenteraad houdt zich dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online te volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00 uur. FYSIEJK

  09:14:05 - 09:13:11 - Hoonte, Gertjan te
  09:13:09 - 09:13:08 -
  09:12:47 - 09:12:34 -
  09:12:07 - 09:11:52 - Hoonte, Gertjan te
  09:11:30 - 09:11:26 - Hoonte, Gertjan te
 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:03 - 10:04
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 3 juni 2021, ter vaststelling.
  • Het geheime conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 3 juni 2021, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare fysieke commissie Stad en Ruimte van 10 juni 2021, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare digitale - fysieke commissie Stad en Ruimte van 10 juni 2021, ter vaststelling.
 4. 4

  Aanvang: 10.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 75 min.
  Beleidsveld: Merwedekanaalzone - wethouder Diepeveen
  Voor het gebied dat globaal ligt tussen de Beneluxlaan, Europalaan, het Merwedekanaal en de A12 (deelgebied 6 Merwedekanaalzone) heeft het college een actualiserend bestemmingsplan opgesteld. Hiermee worden de huidige gebruikssituaties vastgelegd en wordt het gebied juridisch-planologisch meer een gemengd woon-werkgebied. De planologische (milieu)ruimte voor enkele bedrijven wordt in verband hiermee beperkt. In het bestemmingsplan wordt ook geregeld dat de bestaande particuliere parkeergelegenheid niet mag worden aangeboden aan partijen buiten deelgebied 6 en worden de bestaande bouwhoogtes vastgelegd. Tot slot is geregeld dat het bestemmingsplan voldoet aan de nieuwe Omgevingswet die in 2022 inwerking treedt.
  Bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn 7 zienswijzen bij de gemeenteraad binnengekomen. Deze gaan over parkeren, bereikbaarheid en beperkingen van bedrijfsvoering op basis van het bestemmingsplan. Enkele zienswijzen zijn voor het college aanleiding geweest het bestemmingsplan aan te passen. Ook worden er enkele ambtelijke wijzigingen voorgesteld.

  09:09:22 - 09:09:10 - Hoonte, Gertjan te
  09:09:07 - 09:06:55 -
  09:06:50 - 09:05:58 - Hoonte, Gertjan te
  09:06:00 - 09:05:57 -
  09:05:57 - 09:05:41 - Zwinkels, Jantine
  09:05:44 - 09:05:39 -
  09:05:40 - 09:01:56 - Hoonte, Gertjan te
  09:05:11 - 09:05:06 -
  09:05:05 - 09:04:50 - Zwinkels, Jantine
  09:04:57 - 09:04:41 -
  09:04:33 - 09:03:36 -
  09:04:30 - 09:04:29 - Graaf, Rik van der
  09:04:27 - 09:04:08 - Graaf, Rik van der
  09:04:05 - 09:03:38 -
  09:03:10 - 09:02:40 -
  09:01:54 - 09:01:49 -
  09:01:49 - 09:00:23 -
  09:00:24 - 09:00:22 -
  09:00:21 - 08:59:57 - Hoonte, Gertjan te
  09:00:03 - 08:59:57 -
  08:59:57 - 08:59:28 -
  08:59:34 - 08:59:23 -
  08:59:23 - 08:54:42 - Koning, Maarten
  08:58:16 - 08:57:55 -
  08:57:56 - 08:57:19 - Hoonte, Gertjan te
  08:57:33 - 08:57:20 -
  08:56:45 - 08:56:37 -
  08:56:39 - 08:56:27 - Hoonte, Gertjan te
  08:56:27 - 08:56:26 -
  08:56:00 - 08:55:47 -
  08:55:48 - 08:55:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:55:31 - 08:55:29 -
  08:55:15 - 08:55:04 -
  08:54:50 - 08:54:49 -
  08:54:41 - 08:54:38 -
  08:54:38 - 08:51:28 -
  08:53:59 - 08:53:45 -
  08:53:18 - 08:53:13 -
  08:53:12 - 08:52:45 - Zwinkels, Jantine
  08:52:50 - 08:52:45 -
  08:52:20 - 08:52:15 -
  08:52:15 - 08:51:58 - Hoonte, Gertjan te
  08:51:57 - 08:51:53 -
  08:51:27 - 08:51:18 -
  08:51:17 - 08:50:21 -
  08:50:21 - 08:50:17 -
  08:50:17 - 08:49:23 - Graaf, Rik van der
  08:49:38 - 08:49:35 -
  08:49:36 - 08:49:22 - Hoonte, Gertjan te
  08:49:23 - 08:49:19 -
  08:49:22 - 08:49:02 - Graaf, Rik van der
  08:49:04 - 08:49:02 -
  08:49:02 - 08:48:33 - Hoonte, Gertjan te
  08:48:49 - 08:48:34 -
  08:48:33 - 08:48:03 - Graaf, Rik van der
  08:48:22 - 08:48:11 -
  08:48:07 - 08:48:02 -
  08:48:01 - 08:47:11 -
  08:47:12 - 08:47:04 -
  08:47:05 - 08:45:00 - Nagtegaal, Sjors
  08:46:46 - 08:46:26 -
  08:46:46 - 08:46:37 - Hoonte, Gertjan te
  08:46:16 - 08:45:47 -
  08:45:00 - 08:44:55 -
  08:44:55 - 08:43:42 - Zwinkels, Jantine
  08:43:50 - 08:43:39 -
  08:43:41 - 08:43:18 - Nagtegaal, Sjors
  08:43:21 - 08:43:13 -
  08:43:13 - 08:42:44 - Zwinkels, Jantine
  08:42:45 - 08:42:44 -
  08:42:43 - 08:42:19 - Nagtegaal, Sjors
  08:42:24 - 08:42:15 -
  08:42:16 - 08:41:46 - Zwinkels, Jantine
  08:41:58 - 08:41:44 -
  08:41:45 - 08:41:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:41:31 - 08:41:02 -
  08:41:01 - 08:40:36 - Zwinkels, Jantine
  08:40:45 - 08:40:27 -
  08:40:23 - 08:38:30 -
  08:38:59 - 08:38:55 -
  08:38:30 - 08:38:02 -
  08:38:03 - 08:37:48 -
  08:37:58 - 08:36:57 -
  08:37:45 - 08:37:25 - Zwinkels, Jantine
  08:37:03 - 08:33:54 -
  08:35:53 - 08:35:51 -
  08:35:53 - 08:35:39 -
  08:35:39 - 08:35:38 -
  08:35:15 - 08:35:14 -
  08:34:01 - 08:33:53 -
  08:33:54 - 08:33:21 - Hoonte, Gertjan te
  08:33:25 - 08:33:20 -
  08:33:20 - 08:22:52 -
  08:29:22 - 08:29:20 -
  08:29:20 - 08:29:03 - Zwinkels, Jantine
  08:29:03 - 08:29:02 -
  08:28:55 - 08:28:49 -
  08:28:50 - 08:28:34 -
  08:28:36 - 08:28:33 -
  08:28:20 - 08:28:06 -
  08:28:19 - 08:28:07 -
  08:27:55 - 08:27:32 -
  08:27:36 - 08:27:09 -
  08:27:11 - 08:27:08 -
  08:26:33 - 08:26:31 -
  08:24:04 - 08:24:03 -
  08:24:03 - 08:23:50 -
  08:23:50 - 08:23:49 -
  08:23:31 - 08:23:28 -
  08:23:28 - 08:23:25 - Zwinkels, Jantine
  08:23:25 - 08:23:24 -
  08:22:54 - 08:22:53 -
  08:22:53 - 08:22:29 - Zwinkels, Jantine
  08:22:30 - 08:22:28 -
  08:22:26 - 08:21:46 -
  08:21:48 - 08:21:44 -
  08:21:44 - 08:21:31 - Zwinkels, Jantine
  08:21:31 - 08:21:30 -
  08:21:29 - 08:21:12 -
  08:21:14 - 08:20:47 -
  08:21:09 - 08:20:59 - Zwinkels, Jantine
  08:20:57 - 08:20:48 -
  08:20:47 - 08:20:25 -
  08:20:26 - 08:20:24 -
  08:20:24 - 08:20:16 - Hoonte, Gertjan te
  08:20:16 - 08:20:15 -
  08:20:14 - 08:19:38 -
  08:19:39 - 08:19:34 -
  08:19:37 - 08:19:23 -
  08:19:22 - 08:19:22 -
  08:19:20 - 08:18:39 -
  08:19:06 - 08:18:55 -
  08:18:42 - 08:18:39 -
  08:18:39 - 08:18:27 -
  08:18:28 - 08:18:27 -
  08:18:27 - 08:18:06 -
  08:18:05 - 08:18:05 -
  08:18:04 - 08:17:39 -
  08:17:39 - 08:17:38 -
  08:17:38 - 08:16:51 -
  08:16:52 - 08:16:50 -
  08:16:49 - 08:16:35 -
  08:16:34 - 08:12:54 -
  08:15:37 - 08:15:36 -
  08:15:34 - 08:15:20 - Nagtegaal, Sjors
  08:15:22 - 08:15:20 -
  08:13:41 - 08:13:24 -
  08:13:25 - 08:13:14 -
  08:13:15 - 08:13:14 -
  08:12:54 - 08:12:53 -
  08:12:52 - 08:12:29 -
  08:12:29 - 08:12:28 -
  08:12:28 - 08:12:08 -
  08:12:07 - 08:12:00 -
  08:12:00 - 08:11:39 -
  08:11:40 - 08:11:36 -
  08:11:39 - 08:11:24 -
  08:11:24 - 08:11:23 -
  08:11:22 - 08:10:55 -
  08:10:53 - 08:10:49 -
  08:10:50 - 08:09:51 - Koning, Maarten
  08:10:37 - 08:10:08 -
  08:10:34 - 08:10:32 - Hoonte, Gertjan te
  08:10:07 - 08:09:21 -
  08:09:49 - 08:09:22 -
  08:09:20 - 08:08:55 - Koning, Maarten
  08:08:55 - 08:08:53 -
  08:08:53 - 08:08:41 -
  08:08:44 - 08:08:39 -
  08:08:41 - 08:08:29 - Koning, Maarten
  08:08:29 - 08:08:27 -
  08:08:28 - 08:08:07 - Hoonte, Gertjan te
  08:08:12 - 08:07:47 -
  08:07:48 - 08:07:10 -
  08:07:10 - 08:07:05 -
  08:07:06 - 08:06:38 -
  08:06:37 - 08:06:34 -
  08:06:35 - 08:06:10 - Hoonte, Gertjan te
  08:06:12 - 08:06:06 -
  08:06:09 - 08:05:47 -
  08:05:51 - 08:05:45 -
  08:05:46 - 08:05:38 - Hoonte, Gertjan te
  08:05:40 - 08:05:12 -
  08:05:34 - 08:05:29 -
  08:05:10 - 08:05:01 - Zwinkels, Jantine
  08:05:00 - 08:05:00 - Zwinkels, Jantine
  08:04:59 - 08:04:41 - Zwinkels, Jantine
  08:04:40 - 08:04:23 -
  08:04:32 - 08:04:29 -
  08:04:22 - 08:03:51 -
  08:03:50 - 08:03:45 -
  08:03:45 - 08:03:26 - Zwinkels, Jantine
  08:03:33 - 08:02:27 -
  08:03:24 - 08:03:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:03:04 - 08:02:30 - Zwinkels, Jantine
  08:02:29 - 08:02:19 -
  08:02:22 - 08:01:52 -
  08:02:18 - 08:02:18 -
  08:01:52 - 08:01:26 -
  08:01:27 - 07:58:44 -
  08:01:15 - 08:01:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:00:59 - 08:00:49 - Hoonte, Gertjan te
  08:00:41 - 08:00:21 - Nagtegaal, Sjors
  08:00:18 - 08:00:13 - Zwinkels, Jantine
  07:59:23 - 07:59:14 -
  07:59:07 - 07:59:01 -
  07:53:35 - 07:52:16 - Heijne, Rachel
  07:53:11 - 07:53:01 - Hoonte, Gertjan te
  07:52:15 - 07:49:34 - Zweth, Rick van der
  07:50:31 - 07:50:25 - Heijne, Rachel
  07:50:26 - 07:50:16 - Peters, Ralph
  07:50:15 - 07:50:06 - Peters, Ralph
  07:50:06 - 07:50:04 - Heijne, Rachel
  07:49:43 - 07:49:40 - Heijne, Rachel
  07:49:42 - 07:49:19 - Peters, Ralph
  07:49:19 - 07:49:18 - Heijne, Rachel
  07:49:18 - 07:48:49 - Zweth, Rick van der
  07:48:58 - 07:48:56 - Heijne, Rachel
  07:48:49 - 07:48:47 - Heijne, Rachel
  07:48:47 - 07:48:33 - Peters, Ralph
  07:48:34 - 07:48:31 - Heijne, Rachel
  07:48:32 - 07:42:36 - Zweth, Rick van der
  07:48:07 - 07:48:04 - Heijne, Rachel
  07:48:04 - 07:47:44 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:18 - 07:47:16 - Heijne, Rachel
  07:47:16 - 07:47:01 - Hoonte, Gertjan te
  07:46:28 - 07:46:26 - Heijne, Rachel
  07:46:28 - 07:46:04 - Hoonte, Gertjan te
  07:46:03 - 07:46:02 - Heijne, Rachel
  07:45:49 - 07:45:41 - Heijne, Rachel
  07:45:39 - 07:45:36 - Heijne, Rachel
  07:45:37 - 07:42:36 - Zwinkels, Jantine
  07:41:01 - 07:40:50 - Zweth, Rick van der
  07:41:01 - 07:40:50 - Zwinkels, Jantine
  07:36:09 - 07:36:07 - Hoonte, Gertjan te
  07:36:06 - 07:36:04 - Zweth, Rick van der
  07:35:58 - 07:35:55 - Zwinkels, Jantine
  07:35:57 - - Heijne, Rachel
 5. 5

  Indicatieve aanvang: 11.20 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Verschuure
  Geagendeerd door R. van der Zweth (PvdA), A. Sasbrink ( Partij voor de Dieren), M. Deldjou Fard (GroenLinks).
  De fracties willen in debat over de raadsbrief van Utrecht Marketing waar het college aangeeft voornemens te zijn een nieuwe meerjarenopdracht te verlenen. Pasgeleden heeft de raad een (zeer) kritische evaluatie ontvangen over Utrecht Marketing die aantoont dat er verandering nodig is. Het college wil desondanks over gaan tot het verlenen van een meerjarenopdracht voor de gehele volgende raadsperiode (t/m 2026) zonder nieuwe evaluatie of tussenmoment om te besluiten over het vervolg. Het op deze wijze gunnen van de opdracht voor een lange periode ontneemt de raad hier op een later moment een oordeel over te vormen.

  • De fracties willen met het college de discussie voeren over de lessen van de vorige evaluatie, een extra evaluatiemoment en (de duur van) een te verlenen voorlopige opdracht.

  Eén van de grote zorgen van de fracties, dat ook bleek uit de evaluatie, is dat het belang van cultuur ondersneeuwt bij het belang voor economie. Afgelopen periode was hiervoor niet representatief omdat veel culturele instellingen dicht waren en er geen culturele zondagen konden worden georganiseerd.

  • De fracties willen in debat hoe dit nu is afgewogen en de noodzaak om cultuurparticipatie voldoende te borgen.

  Verder wordt de naamswijziging op de lange baan geschoven terwijl juist blijkt dat dit qua kosten relatief meevalt en beter past bij de doelen die we voor ogen hebben met Utrecht Marketing.

  • De fracties willen kijken hoe dit logisch te koppelen is aan een mogelijk te verlenen voorlopige opdracht.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Utrecht Marketing: evaluatie
  07:35:32 - 07:32:18 - Zweth, Rick van der
  07:34:53 - 07:34:49 - Heijne, Rachel
  07:34:50 - 07:34:30 - Peters, Ralph
  07:34:31 - 07:34:28 - Heijne, Rachel
  07:34:24 - 07:34:11 - Peters, Ralph
  07:34:24 - 07:34:23 - Heijne, Rachel
  07:34:19 - 07:34:08 - Heijne, Rachel
  07:32:59 - 07:32:56 - Heijne, Rachel
  07:32:57 - 07:32:43 - Peters, Ralph
  07:32:35 - 07:32:33 - Peters, Ralph
  07:32:32 - 07:32:08 - Peters, Ralph
  07:32:29 - 07:32:22 - Heijne, Rachel
  07:32:08 - 07:32:06 - Heijne, Rachel
  07:32:05 - 07:31:13 - Zweth, Rick van der
  07:31:20 - 07:31:09 - Heijne, Rachel
  07:31:10 - 07:30:38 - Hoonte, Gertjan te
  07:30:38 - 07:30:34 - Heijne, Rachel
  07:30:36 - 07:30:03 - Zwinkels, Jantine
  07:30:05 - 07:30:03 - Heijne, Rachel
  07:30:04 - 07:26:45 - Zweth, Rick van der
  07:29:30 - 07:29:23 - Heijne, Rachel
  07:29:18 - 07:29:16 - Heijne, Rachel
  07:28:54 - 07:28:51 - Heijne, Rachel
  07:28:52 - 07:28:17 - Hoonte, Gertjan te
  07:28:18 - 07:28:17 - Heijne, Rachel
  07:27:45 - 07:27:43 - Heijne, Rachel
  07:27:09 - 07:27:05 - Heijne, Rachel
  07:27:05 - 07:27:03 - Heijne, Rachel
  07:26:45 - 07:26:41 - Heijne, Rachel
  07:26:42 - 07:26:27 - Peters, Ralph
  07:26:27 - 07:26:04 - Zweth, Rick van der
  07:26:04 - 07:26:02 - Heijne, Rachel
  07:26:02 - 07:25:41 - Peters, Ralph
  07:25:46 - 07:25:35 - Heijne, Rachel
  07:25:42 - 07:25:31 - Zweth, Rick van der
  07:25:30 - 07:25:27 - Heijne, Rachel
  07:25:28 - 07:24:55 - Hoonte, Gertjan te
  07:24:56 - 07:24:53 - Heijne, Rachel
  07:24:55 - 07:24:18 - Zweth, Rick van der
  07:24:19 - 07:24:14 - Heijne, Rachel
  07:24:14 - 07:23:35 - Deldjou Fard, Melody
  07:23:33 - 07:22:52 - Zweth, Rick van der
  07:22:54 - 07:22:51 - Heijne, Rachel
  07:22:51 - 07:22:09 - Hoonte, Gertjan te
  07:22:12 - 07:22:09 - Heijne, Rachel
  07:22:10 - 07:21:10 - Zweth, Rick van der
  07:21:10 - 07:20:53 - Heijne, Rachel
  07:20:52 - 07:20:30 - Peters, Ralph
  07:20:30 - 07:20:28 - Heijne, Rachel
  07:20:29 - 07:20:20 - Zweth, Rick van der
  07:20:20 - 07:20:14 - Heijne, Rachel
  07:20:14 - 07:15:41 -
  07:17:36 - 07:17:30 - Heijne, Rachel
  07:17:30 - 07:17:02 - Zwinkels, Jantine
  07:16:43 - 07:16:42 - Heijne, Rachel
  07:15:41 - 07:15:35 - Heijne, Rachel
  07:15:35 - 07:14:09 - Deldjou Fard, Melody
  07:14:10 - 07:14:08 - Heijne, Rachel
  07:14:08 - 07:13:59 - Zwinkels, Jantine
  07:13:58 - 07:13:25 - Deldjou Fard, Melody
  07:13:23 - 07:13:21 - Heijne, Rachel
  07:13:22 - 07:12:37 - Deldjou Fard, Melody
  07:07:57 - 07:07:23 - Hoonte, Gertjan te
  07:07:57 - 07:07:56 - Heijne, Rachel
  07:07:23 - 07:07:07 - Deldjou Fard, Melody
  07:07:06 - 07:07:01 - Heijne, Rachel
  07:07:00 - 07:06:05 - Deldjou Fard, Melody
  07:06:07 - 07:06:03 - Heijne, Rachel
  07:06:03 - 07:05:48 - Peters, Ralph
  07:05:48 - 07:05:14 - Deldjou Fard, Melody
  07:05:14 - 07:05:12 - Heijne, Rachel
  07:05:12 - 07:04:52 - Deldjou Fard, Melody
  07:04:52 - 07:04:50 - Heijne, Rachel
  07:04:51 - 07:04:41 - Zweth, Rick van der
  07:04:41 - 07:03:52 - Deldjou Fard, Melody
  07:03:52 - 07:03:48 - Heijne, Rachel
  07:03:48 - 07:03:20 - Zweth, Rick van der
  07:03:18 - 07:02:42 - Deldjou Fard, Melody
  07:02:42 - 07:02:40 - Heijne, Rachel
  07:02:40 - 07:01:48 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:53 - 07:01:47 - Heijne, Rachel
  07:01:47 - 07:01:25 - Deldjou Fard, Melody
  07:01:30 - 07:01:23 - Heijne, Rachel
  07:01:24 - 07:00:55 - Zweth, Rick van der
  07:00:57 - 07:00:49 - Heijne, Rachel
  07:00:50 - 07:00:23 - Hoonte, Gertjan te
  07:00:30 - 07:00:15 - Heijne, Rachel
  07:00:22 - 07:00:21 - Zweth, Rick van der
  07:00:18 - 07:00:04 - Zweth, Rick van der
  07:00:06 - 06:59:54 - Heijne, Rachel
  06:59:54 - 06:58:45 - Zwinkels, Jantine
  06:58:45 - 06:58:39 - Heijne, Rachel
  06:58:39 - 06:55:35 - Peters, Ralph
  06:55:34 - 06:55:27 - Heijne, Rachel
  06:55:28 - 06:54:43 - Zweth, Rick van der
  06:54:43 - 06:54:37 - Heijne, Rachel
  06:54:33 - 06:53:31 - Hoonte, Gertjan te
  06:53:32 - 06:53:26 - Heijne, Rachel
  06:53:26 - 06:51:17 -
  06:52:28 - 06:52:24 - Heijne, Rachel
  06:52:25 - 06:52:18 - Zwinkels, Jantine
  06:52:17 - 06:52:16 - Heijne, Rachel
  06:51:56 - 06:51:54 - Heijne, Rachel
  06:51:18 - 06:51:14 - Heijne, Rachel
  06:51:14 - 06:50:55 - Zwinkels, Jantine
  06:50:54 - 06:50:24 -
  06:50:54 - 06:50:47 - Heijne, Rachel
  06:50:24 - 06:50:21 - Heijne, Rachel
  06:50:22 - 06:49:56 -
  06:49:55 - 06:49:12 -
  06:49:13 - 06:49:07 - Heijne, Rachel
  06:49:08 - 06:48:53 -
  06:48:52 - 06:48:50 - Heijne, Rachel
  06:48:50 - 06:46:43 -
  06:48:17 - 06:48:10 - Heijne, Rachel
  06:48:10 - 06:47:44 - Zwinkels, Jantine
  06:47:44 - 06:47:10 - Heijne, Rachel
  06:47:42 - 06:47:10 - Peters, Ralph
  06:46:44 - 06:46:27 - Heijne, Rachel
  06:46:36 - 06:46:34 -
  06:46:26 - 06:46:23 -
  06:46:23 - 06:46:20 - Heijne, Rachel
  06:46:19 - 06:23:34 -
  06:46:15 - 06:46:12 - Heijne, Rachel
  06:42:41 - 06:42:37 - Heijne, Rachel
  06:42:40 - 06:42:25 - Zweth, Rick van der
  06:42:37 - 06:42:33 - Heijne, Rachel
  06:38:52 - 06:38:43 - Heijne, Rachel
  06:38:44 - 06:38:28 - Zweth, Rick van der
  06:37:00 - 06:36:53 - Heijne, Rachel
  06:36:52 - 06:36:50 - Heijne, Rachel
  06:36:50 - 06:36:27 -
  06:36:30 - 06:36:08 - Heijne, Rachel
  06:36:23 - 06:36:08 - Zweth, Rick van der
  06:35:37 - 06:35:34 -
  06:34:16 - 06:34:14 - Heijne, Rachel
  06:34:16 - 06:33:50 -
  06:33:15 - 06:33:13 - Heijne, Rachel
  06:33:14 - 06:32:51 -
  06:32:09 - 06:32:07 - Heijne, Rachel
  06:30:04 - 06:29:48 - Heijne, Rachel
  06:29:32 - 06:29:29 - Heijne, Rachel
  06:29:29 - 06:29:27 - Heijne, Rachel
  06:29:28 - 06:29:08 - Zweth, Rick van der
  06:27:33 - 06:27:29 - Heijne, Rachel
  06:27:32 - 06:27:10 - Deldjou Fard, Melody
  06:27:10 - 06:27:07 - Heijne, Rachel
  06:27:08 - 06:26:40 - Zweth, Rick van der
  06:25:46 - 06:25:43 - Heijne, Rachel
  06:25:45 - 06:25:06 - Zweth, Rick van der
  06:24:16 - 06:24:14 - Heijne, Rachel
  06:23:34 - 06:23:25 - Heijne, Rachel
  06:23:26 - 06:23:12 - Zweth, Rick van der
  06:23:12 - 06:22:35 -
  06:22:36 - 06:22:34 - Heijne, Rachel
  06:22:34 - 06:22:12 - Deldjou Fard, Melody
  06:22:12 - 06:21:20 - Heijne, Rachel
  06:21:44 - 06:21:37 -
  06:21:25 - 06:21:12 - Zweth, Rick van der
  06:21:11 - 06:21:05 - Heijne, Rachel
  05:49:50 - 05:49:47 -
  05:14:30 - - Hoonte, Gertjan te
 6. 6

  Indicatieve aanvang:  14.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouders Van Hooijdonk en Verschuure
  Voortzetting commissiebehandeling van 10 juni 2021.
  Het Mobiliteitsplan 2040 is het kaderstellende koersdocument voor de ontwikkeling van de mobiliteit. Het geeft voor de stad Utrecht de richting voor de toekomstige ontwikkeling van de mobiliteit. Het Mobiliteitsplan 2040 is geen blauwdruk; het bevat dan ook geen kaart waarin alle netwerken van de stad tot in detail zijn ingetekend, maar het geeft de richting en de randvoorwaarden voor het toekomstperspectief van de ontwikkeling van de mobiliteit. Bij het verlengen van het mobiliteitsplan van 2025 naar 2040 is de samenhang met verstedelijking (RSU 2040) versterkt en is aangescherpt welke inhoudelijke bijdrage vanuit mobiliteit wordt geleverd om gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Vijf stappen die samenhangen, maar niet verplicht in deze volgorde: Slim bestemmen, Anders reizen, Netwerken op orde, Slim parkeren en Slim sturen.
  De investeringsopgave van het mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van de investeringsstrategie bij de RSU 2040. De investeringsstrategie van de RSU 2040 wordt als uitgangspunt gehanteerd waaraan invulling wordt gegeven bij de integrale afweging Voorjaarsnota en de jaarlijkse begrotingsvaststelling van de meerjaren investeringsprogramma’s zoals het MPB.

  05:13:57 - 05:13:55 - Şimşek, Iskender
  05:12:21 - 05:00:33 - Schilderman, Susanne
  05:11:05 - 05:11:03 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:03 - 05:10:38 - Bosch, David
  05:10:38 - 05:10:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:00 - 05:09:59 - Hoonte, Gertjan te
  05:09:18 - 05:09:16 - Hoonte, Gertjan te
  05:09:16 - 05:08:37 -
  05:08:37 - 05:08:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:07:59 - 05:07:58 - Hoonte, Gertjan te
  05:07:58 - 05:07:41 -
  05:07:40 - 05:07:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:07:36 - 05:06:53 -
  05:06:52 - 05:06:40 - Hoonte, Gertjan te
  05:06:40 - 05:06:24 - Steeg, Bert van
  05:06:23 - 05:06:21 - Hoonte, Gertjan te
  05:06:20 - 05:05:59 - Graaf, Rik van der
  05:05:58 - 05:05:50 - Hoonte, Gertjan te
  05:04:59 - 05:04:55 - Hoonte, Gertjan te
  05:03:58 - 05:03:43 - Hoonte, Gertjan te
  05:03:40 - 05:03:38 - Hoonte, Gertjan te
  05:03:39 - 05:03:13 - Pagter, Marijn de
  05:03:38 - 05:03:32 - Hoonte, Gertjan te
  05:03:12 - 05:03:11 - Hoonte, Gertjan te
  05:02:38 - 05:02:26 - Hoonte, Gertjan te
  05:02:28 - 05:02:17 - Pagter, Marijn de
  05:02:17 - 05:02:16 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:52 - 05:01:50 - Pagter, Marijn de
  05:01:52 - 05:01:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:49 - 05:01:31 - Bosch, David
  05:01:30 - 05:01:18 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:26 - 05:00:59 -
  05:00:59 - 05:00:47 - Hoonte, Gertjan te
  05:00:58 - 05:00:45 -
  05:00:44 - 05:00:43 - Hoonte, Gertjan te
  05:00:39 - 05:00:26 - Hoonte, Gertjan te
  05:00:26 - 04:59:45 -
  04:59:50 - 04:59:40 - Hoonte, Gertjan te
  04:59:40 - 04:49:54 - Schilderman, Susanne
  04:58:53 - 04:58:11 - Hoonte, Gertjan te
  04:58:30 - 04:58:22 -
  04:58:19 - 04:58:13 - Bosch, David
  04:55:29 - 04:55:26 - Hoonte, Gertjan te
  04:55:27 - 04:55:14 -
  04:55:14 - 04:55:13 - Hoonte, Gertjan te
  04:54:36 - 04:54:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:54:35 - 04:54:22 - Graaf, Rik van der
  04:54:23 - 04:54:22 - Hoonte, Gertjan te
  04:54:03 - 04:53:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:54:00 - 04:53:44 - Pagter, Marijn de
  04:53:44 - 04:53:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:53:16 - 04:53:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:53:13 - 04:53:03 -
  04:53:07 - 04:53:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:53:01 - 04:52:44 -
  04:52:43 - 04:52:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:52:08 - 04:52:05 - Hoonte, Gertjan te
  04:52:00 - 04:51:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:51:54 - 04:51:38 - Pagter, Marijn de
  04:51:37 - 04:51:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:51:04 - 04:50:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:50:59 - 04:50:29 -
  04:50:32 - 04:49:47 - Hoonte, Gertjan te
  04:49:49 - 04:47:02 -
  04:48:18 - 04:47:50 - Hoonte, Gertjan te
  04:47:50 - 04:47:38 - Bosch, David
  04:47:37 - 04:47:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:47:10 - 04:46:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:46:59 - 04:46:24 - Bosch, David
  04:46:27 - 04:46:25 - Hoonte, Gertjan te
  04:46:26 - 04:45:40 -
  04:45:57 - 04:45:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:45:31 - 04:44:57 - Bosch, David
  04:44:56 - 04:44:50 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:50 - 04:44:24 - Steeg, Bert van
  04:44:24 - 04:44:22 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:19 - 04:43:21 -
  04:44:16 - 04:44:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:43:22 - 04:43:03 - Hoonte, Gertjan te
  04:43:03 - 04:42:37 - Pagter, Marijn de
  04:42:37 - 04:42:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:42:35 - 04:42:12 -
  04:42:13 - 04:42:11 - Hoonte, Gertjan te
  04:42:11 - 04:41:50 - Pagter, Marijn de
  04:41:50 - 04:41:48 - Hoonte, Gertjan te
  04:41:47 - 04:41:22 - Graaf, Rik van der
  04:41:22 - 04:41:19 - Hoonte, Gertjan te
  04:41:20 - 04:40:42 - Schilderman, Susanne
  04:40:41 - 04:40:40 - Hoonte, Gertjan te
  04:40:40 - 04:39:37 -
  04:40:11 - 04:39:40 - Hoonte, Gertjan te
  04:39:38 - 04:39:37 - Hoonte, Gertjan te
  04:39:37 - 04:39:18 -
  04:39:18 - 04:39:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:39:09 - 04:38:31 -
  04:38:30 - 04:38:22 - Hoonte, Gertjan te
  04:38:21 - 04:34:51 - Pagter, Marijn de
  04:35:23 - 04:35:12 - Hoonte, Gertjan te
  04:35:18 - 04:34:46 - Heuven, Maarten van
  04:34:46 - 04:34:45 - Hoonte, Gertjan te
  04:34:46 - 04:33:58 - Pagter, Marijn de
  04:34:05 - 04:34:03 - Hoonte, Gertjan te
  04:34:02 - 04:33:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:33:59 - 04:33:25 - Bosch, David
  04:33:30 - 04:33:24 - Hoonte, Gertjan te
  04:33:24 - 04:31:48 - Pagter, Marijn de
  04:33:15 - 04:33:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:51 - 04:31:50 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:49 - 04:31:36 - Schilderman, Susanne
  04:31:36 - 04:31:20 - Pagter, Marijn de
  04:31:36 - 04:31:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:21 - 04:31:17 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:19 - 04:31:05 -
  04:31:04 - 04:30:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:30:59 - 04:28:43 - Pagter, Marijn de
  04:30:36 - 04:30:33 - Hoonte, Gertjan te
  04:30:33 - 04:30:18 - Graaf, Rik van der
  04:30:18 - 04:30:18 - Hoonte, Gertjan te
  04:30:04 - 04:30:02 - Hoonte, Gertjan te
  04:29:40 - 04:29:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:29:33 - 04:29:07 - Schilderman, Susanne
  04:29:08 - 04:29:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:28:48 - 04:28:45 - Hoonte, Gertjan te
  04:28:47 - 04:28:34 - Schilderman, Susanne
  04:28:35 - 04:28:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:28:34 - 04:28:10 - Pagter, Marijn de
  04:28:10 - 04:28:03 - Hoonte, Gertjan te
  04:28:03 - 04:27:38 -
  04:27:38 - 04:27:37 - Hoonte, Gertjan te
  04:27:37 - 04:26:58 - Schilderman, Susanne
  04:26:59 - 04:26:55 -
  04:26:58 - 04:26:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:26:54 - 04:26:50 - Hoonte, Gertjan te
  04:26:53 - 04:25:41 - Pagter, Marijn de
  04:26:49 - 04:26:47 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:41 - 04:25:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:34 - 04:23:55 - Heuven, Maarten van
  04:23:58 - 04:23:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:23:56 - 04:23:15 - Bosch, David
  04:23:41 - 04:23:33 - Hoonte, Gertjan te
  04:23:40 - 04:23:18 - Heuven, Maarten van
  04:23:23 - 04:23:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:23:10 - 04:21:26 - Heuven, Maarten van
  04:21:31 - 04:21:26 - Hoonte, Gertjan te
  04:21:26 - 04:20:59 - Bosch, David
  04:20:59 - 04:19:49 - Heuven, Maarten van
  04:20:58 - 04:20:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:41 - 04:20:39 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:50 - 04:19:39 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:40 - 04:14:12 -
  04:18:01 - 04:17:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:17:58 - 04:17:29 -
  04:17:29 - 04:17:27 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:49 - 04:16:45 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:47 - 04:16:22 -
  04:16:31 - 04:16:21 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:05 - 04:16:01 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:14 - 04:14:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:06 - 04:12:38 -
  04:12:46 - 04:12:40 - Hoonte, Gertjan te
  04:12:41 - 04:12:33 -
  04:12:33 - 04:12:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:12:31 - 04:11:15 -
  04:11:35 - 04:11:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:14 - 04:11:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:06 - 04:09:17 - Graaf, Rik van der
  04:09:18 - 04:09:08 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:11 - 04:07:13 - Steeg, Bert van
  04:07:17 - 04:07:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:07:14 - 04:06:58 -
  04:06:59 - 04:06:16 - Steeg, Bert van
  04:06:58 - 04:06:56 - Hoonte, Gertjan te
  04:06:21 - 04:06:12 - Hoonte, Gertjan te
  04:06:12 - 04:05:54 -
  04:05:54 - 04:05:40 - Steeg, Bert van
  04:05:53 - 04:05:53 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:42 - 04:05:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:40 - 04:05:28 - Graaf, Rik van der
  04:05:35 - 04:05:02 - Steeg, Bert van
  04:05:35 - 04:05:27 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:02 - 04:05:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:00 - 04:04:48 - Schilderman, Susanne
  04:04:48 - 04:04:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:04:45 - 04:02:45 - Steeg, Bert van
  04:04:25 - 04:04:23 - Hoonte, Gertjan te
  04:02:45 - 04:02:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:02:42 - 04:02:27 -
  04:02:26 - 04:02:07 - Steeg, Bert van
  04:02:06 - 04:02:04 - Hoonte, Gertjan te
  04:02:05 - 04:01:41 - Graaf, Rik van der
  04:01:40 - 04:01:35 - Hoonte, Gertjan te
  04:01:37 - 04:01:20 - Heuven, Maarten van
  04:01:19 - 04:01:03 - Hoonte, Gertjan te
  04:01:03 - 03:59:57 - Gaillard, Stefan
  03:59:56 - 03:59:53 - Hoonte, Gertjan te
  03:59:51 - 03:56:00 -
  03:56:00 - 03:55:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:55:52 - 03:52:01 - Bosch, David
  03:52:00 - 03:51:25 - Hoonte, Gertjan te
  03:44:54 - 03:44:53 - Hoonte, Gertjan te
  03:44:23 - 03:44:09 - Hoonte, Gertjan te
  03:44:07 - 02:55:13 - Hooijdonk, Lot van
  03:41:02 - 03:41:00 - Hoonte, Gertjan te
  03:41:01 - 03:40:27 - Pagter, Marijn de
  03:40:27 - 03:40:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:40:25 - 03:40:07 -
  03:40:07 - 03:40:05 - Hoonte, Gertjan te
  03:37:42 - 03:37:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:37:29 - 03:37:10 - Bosch, David
  03:37:09 - 03:37:08 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:39 - 03:33:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:37 - 03:32:59 - Steeg, Bert van
  03:33:00 - 03:32:59 - Hoonte, Gertjan te
  03:32:37 - 03:32:36 - Hoonte, Gertjan te
  03:32:36 - 03:32:12 - Bosch, David
  03:32:13 - 03:32:12 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:51 - 03:30:50 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:49 - 03:30:40 - Schilderman, Susanne
  03:30:41 - 03:30:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:48 - 03:28:47 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:47 - 03:28:20 - Schilderman, Susanne
  03:28:21 - 03:28:20 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:29 - 03:24:27 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:28 - 03:23:45 - Steeg, Bert van
  03:22:26 - 03:22:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:24 - 03:21:51 - Steeg, Bert van
  03:21:52 - 03:21:50 - Hoonte, Gertjan te
  03:21:51 - 03:21:46 - Steeg, Bert van
  03:21:46 - 03:21:18 - Graaf, Rik van der
  03:21:17 - 03:21:17 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:26 - 03:17:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:25 - 03:16:57 -
  03:16:30 - 03:16:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:16:28 - 03:16:16 -
  03:16:15 - 03:16:12 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:46 - 03:15:43 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:35 - 03:15:09 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:26 - 03:15:17 - Graaf, Rik van der
  03:11:42 - 03:11:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:11:40 - 03:11:18 -
  03:11:18 - 03:11:17 - Hoonte, Gertjan te
  03:07:00 - 03:06:59 - Hoonte, Gertjan te
  03:06:58 - 03:06:36 - Bosch, David
  03:06:34 - 03:06:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:06:10 - 03:06:08 - Hoonte, Gertjan te
  03:06:08 - 03:05:54 - Bosch, David
  03:05:58 - 03:05:53 - Hoonte, Gertjan te
  03:03:07 - 03:02:56 - Hoonte, Gertjan te
  03:02:56 - 03:02:32 - Bosch, David
  03:01:53 - 03:01:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:52 - 03:01:47 - Schilderman, Susanne
  03:01:45 - 03:01:33 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:32 - 03:00:35 - Bosch, David
  03:00:48 - 03:00:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:04 - 03:00:03 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:04 - 02:59:45 - Steeg, Bert van
  02:59:44 - 02:59:43 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:21 - 02:59:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:20 - 02:58:49 - Bosch, David
  02:58:49 - 02:58:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:31 - 02:58:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:30 - 02:57:32 - Pagter, Marijn de
  02:57:38 - 02:57:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:55:33 - 02:54:53 - Hoonte, Gertjan te
  02:54:52 - 02:54:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:54:49 - 02:54:43 -
  02:54:43 - 02:42:15 - Hooijdonk, Lot van
  02:50:45 - 02:50:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:50:43 - 02:50:04 - Schilderman, Susanne
  02:50:04 - 02:50:02 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:22 - 02:49:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:20 - 02:49:02 -
  02:47:22 - 02:47:21 - Hoonte, Gertjan te
  02:47:21 - 02:46:53 - Heuven, Maarten van
  02:46:51 - 02:46:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:45:34 - 02:45:10 - Hoonte, Gertjan te
  02:43:47 - 02:43:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:43:47 - 02:43:24 -
  02:42:15 - 02:42:11 - Hoonte, Gertjan te
  02:42:11 - 02:41:38 - Pagter, Marijn de
  02:41:37 - 02:37:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:41:35 - 02:40:53 - Hooijdonk, Lot van
  02:41:20 - 02:41:09 - Pagter, Marijn de
  02:40:49 - 02:40:42 - Hooijdonk, Lot van
  02:40:11 - 02:40:06 -
  02:39:59 - 02:39:56 - Schilderman, Susanne
  02:39:56 - 02:39:44 -
  02:39:27 - 02:39:14 - Bosch, David
  02:39:10 - 02:38:54 - Schilderman, Susanne
  02:38:44 - 02:38:36 -
  02:38:07 - 02:37:52 - Steeg, Bert van
  02:37:51 - 02:37:08 - Hooijdonk, Lot van
  02:37:47 - 02:37:29 - Steeg, Bert van
  02:37:31 - 02:37:23 - Hoonte, Gertjan te
  02:37:08 - 02:35:58 - Hoonte, Gertjan te
  02:36:06 - 02:35:42 - Hooijdonk, Lot van
  02:35:44 - 02:34:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:25 - 02:35:17 - Gaillard, Stefan
 7. 7

  FYSIEK
  Indicatieve aanvang: 15.45 uur ( bespreking tot Vragenuur, aanvang 17.00u).
  Vanaf 20.00 uur: Voortzetting bespreking
  Indicatie behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit - wethouders Verschuure en Van Hooijdonk
  Voortzetting commissiebehandeling van 10 juni 2021.
  De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) geeft de condities weer voor het toekomstperspectief van de stedelijke ontwikkeling. De oude RSU, vastgesteld in 2016, geeft een perspectief tot 2030, de nieuwe RSU kijkt 10 jaar verder. In de RSU 2040 staan richtinggevende keuzes voor gebiedsontwikkeling en voor de ruimtelijke consequenties van ambities op het gebied van wonen, groen, maatschappelijke voorzieningen, gezondheid, werk, mobiliteit en energie. In de RSU wordt rekening gehouden met een groei van de stad tot boven de 450.000 inwoners en het toevoegen van 60.000 woningen. In de RSU 2040 wordt een visie neergezet die probeert aan te sluiten bij de kwaliteiten van de stad en de ambitie van gezond stedelijk leven voor iedereen. In de RSU 2040 worden verder, naast het centrum, vier nieuwe binnenstedelijke knooppunten aangewezen waar vooral verdichting en ontwikkeling zal plaatsvinden. Door meerdere centra te maken wordt de druk op de binnenstad verminderd. Voor een uitwerking van de RSU 2040 in verdere beleidsplannen wordt voorgesteld een aantal leidende principes te hanteren.
  Aan de raad wordt voorgesteld de nota ‘Utrecht dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040: uitvoeringsstrategie vertraagde stad
  00:16:28 - 00:16:33 -
  00:17:07 - 00:17:47 -
  00:17:48 - 00:22:07 -
  00:18:13 - 00:19:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:05 - 00:20:33 - Sasbrink, Anne
  00:20:36 - 00:20:52 -
  00:20:53 - 00:21:11 -
  00:21:25 - 00:21:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:43 - 00:21:52 - Sasbrink, Anne
  00:21:56 - 00:23:34 -
  00:22:59 - 00:24:36 -
  00:23:39 - 00:23:50 -
  00:23:51 - 00:23:53 -
  00:23:58 - 00:24:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:35 - 00:25:32 - Hooijdonk, Lot van
  00:25:33 - 00:26:50 -
  00:25:40 - 00:26:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:38 - 00:27:10 -
  00:27:09 - 00:27:15 -
  00:27:12 - 00:28:13 - Hooijdonk, Lot van
  00:28:12 - 00:29:25 -
  00:28:17 - 00:28:27 - Hooijdonk, Lot van
  00:28:31 - 00:28:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:50 - 00:29:06 -
  00:29:26 - 00:47:54 -
  00:33:38 - 00:33:42 -
  00:33:42 - 00:33:55 - Sasbrink, Anne
  00:33:46 - 00:33:57 -
  00:34:46 - 00:35:16 -
  00:36:45 - 00:36:50 -
  00:36:48 - 00:36:58 - Zwinkels, Jantine
  00:36:56 - 00:37:00 -
  00:37:54 - 00:37:57 -
  00:38:29 - 00:39:06 -
  00:38:33 - 00:39:05 - Schilderman, Susanne
  00:40:09 - 00:40:32 -
  00:40:31 - 00:40:43 - Schilderman, Susanne
  00:40:44 - 00:42:05 -
  00:40:45 - 00:41:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:33 - 00:41:50 - Zwinkels, Jantine
  00:42:01 - 00:42:25 - Zwinkels, Jantine
  00:42:25 - 00:42:27 -
  00:44:52 - 00:45:04 -
  00:44:59 - 00:45:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:50 - 00:45:52 -
  00:46:49 - 00:51:05 -
  00:46:52 - 00:47:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:38 - 00:48:36 -
  00:48:38 - 00:49:36 - Schilderman, Susanne
  00:49:43 - 00:50:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:15 - 00:50:57 - Schilderman, Susanne
  00:51:05 - 01:00:20 -
  00:52:26 - 00:52:40 -
  00:52:34 - 00:52:55 -
  00:52:55 - 00:52:59 -
  00:52:57 - 00:53:22 - Schilderman, Susanne
  00:53:17 - 00:55:29 -
  00:53:25 - 00:53:33 -
  00:53:38 - 00:54:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:18 - 00:55:17 -
  00:57:05 - 00:58:04 -
  00:57:08 - 00:57:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:08 - 00:58:13 -
  00:58:25 - 00:58:31 -
  00:59:29 - 00:59:56 -
  00:59:33 - 01:00:07 - Bosch, David
  01:00:08 - 01:00:33 -
  01:00:14 - 01:00:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:34 - 01:00:34 -
  01:00:37 - 01:03:26 -
  01:03:21 - 01:04:31 -
  01:03:24 - 01:03:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:05 - 01:04:21 - Schilderman, Susanne
  01:04:28 - 01:04:43 -
  01:04:44 - 01:04:45 -
  01:04:45 - 01:05:12 -
  01:04:53 - 01:05:36 -
  01:04:57 - 01:05:01 -
  01:05:10 - 01:05:33 - Zwinkels, Jantine
  01:05:34 - 01:05:40 -
  01:05:37 - 01:05:42 - Zwinkels, Jantine
  01:05:45 - 01:23:41 -
  01:06:05 - 01:06:06 -
  01:09:14 - 01:09:19 -
  01:09:18 - 01:09:45 -
  01:09:44 - 01:09:46 -
  01:10:28 - 01:11:15 -
  01:10:33 - 01:11:13 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:14 - 01:13:17 -
  01:13:03 - 01:13:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:51 - 01:14:02 -
  01:13:53 - 01:14:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:14:12 - 01:14:17 -
  01:14:57 - 01:15:07 -
  01:15:00 - 01:15:44 - Schilderman, Susanne
  01:15:35 - 01:15:47 -
  01:15:46 - 01:16:07 -
  01:16:07 - 01:16:09 -
  01:17:27 - 01:17:37 -
  01:17:36 - 01:18:05 -
  01:18:06 - 01:18:34 -
  01:18:08 - 01:18:33 - Schilderman, Susanne
  01:21:17 - 01:21:44 -
  01:22:40 - 01:22:52 -
  01:22:49 - 01:23:03 -
  01:23:01 - 01:23:47 -
  01:23:05 - 01:23:11 -
  01:23:12 - 01:23:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:23:44 - 01:24:08 -
  01:24:08 - 01:24:15 -
  01:24:10 - 01:24:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:24:34 - 01:25:24 -
  01:24:44 - 01:25:13 -
  01:25:16 - 01:25:58 - Bosch, David
  01:25:58 - 01:27:06 -
  01:26:01 - 01:26:23 -
  01:26:28 - 01:27:26 -
  01:27:18 - 01:28:39 -
  01:27:36 - 01:27:38 -
  01:27:45 - 01:28:27 - Bosch, David
  01:28:38 - 01:28:55 -
  01:28:55 - 01:29:03 -
  01:29:02 - 01:42:35 -
  01:30:09 - 01:30:16 -
  01:30:10 - 01:30:15 -
  01:30:39 - 01:30:46 -
  01:31:28 - 01:32:19 -
  01:31:32 - 01:32:02 -
  01:34:04 - 01:34:35 -
  01:34:06 - 01:34:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:34:30 - 01:34:31 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:27 - 01:35:33 -
  01:35:29 - 01:35:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:56 - 01:36:01 -
  01:36:55 - 01:37:46 -
  01:37:04 - 01:37:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:37:40 - 01:37:43 - Hoonte, Gertjan te
  01:37:55 - 01:38:06 -
  01:39:58 - 01:40:49 -
  01:40:39 - 01:41:35 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:21 - 01:42:12 -
  01:41:38 - 01:42:06 -
  01:42:16 - 01:43:08 -
  01:42:18 - 01:43:06 - Zwinkels, Jantine
  01:43:07 - 01:44:02 -
  01:43:47 - 01:46:08 -
  01:44:11 - 01:45:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:45:20 - 01:46:02 - Schilderman, Susanne
  01:45:55 - 01:45:57 -
  01:46:02 - 01:46:53 -
  01:46:46 - 01:47:10 -
  01:46:59 - 01:47:03 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:13 - 01:54:06 -
  01:47:38 - 01:47:58 -
  01:47:39 - 01:47:57 -
  01:48:47 - 01:48:50 -
  01:48:47 - 01:49:36 -
  01:49:18 - 01:49:31 -
  01:49:37 - 01:49:41 -
  01:50:47 - 01:52:07 -
  01:51:03 - 01:52:05 -
  01:52:59 - 01:53:21 -
  01:53:56 - 01:54:09 -
  01:54:08 - 01:54:30 - Schilderman, Susanne
  01:54:29 - 01:54:33 -
  01:54:30 - 01:54:48 -
  01:54:49 - 01:55:06 -
  01:54:50 - 01:55:39 -
  01:55:37 - 01:55:46 -
  01:55:45 - 01:56:47 -
  01:56:46 - 01:56:51 -
  01:56:48 - 01:57:29 -
  01:57:26 - 01:57:36 -
  01:57:35 - 01:57:59 - Zwinkels, Jantine
  01:57:57 - 01:58:03 -
  01:57:58 - 01:58:13 -
  01:58:14 - 02:00:07 -
  01:58:18 - 01:58:43 - Zwinkels, Jantine
  01:58:47 - 01:59:12 -
  01:59:20 - 01:59:34 - Zwinkels, Jantine
  01:59:38 - 01:59:54 -
  01:59:57 - 02:00:35 - Hoonte, Gertjan te
  02:00:23 - 02:00:42 -
  02:00:37 - 02:01:08 -
  02:01:07 - 02:03:33 -
  02:01:11 - 02:01:17 - Schilderman, Susanne
  02:01:23 - 02:01:24 - Hooijdonk, Lot van
  02:01:41 - 02:01:49 - Sasbrink, Anne
  02:01:59 - 02:02:08 - Hoonte, Gertjan te
  02:02:14 - 02:02:21 - Zwinkels, Jantine
  02:02:32 - 02:02:38 - Schilderman, Susanne
  02:02:39 - 02:02:44 - Sasbrink, Anne
  02:02:45 - 02:03:08 - Zwinkels, Jantine
  02:03:10 - 02:03:29 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:35 - 02:06:55 -
  02:05:00 - 02:05:05 -
  02:05:02 - 02:05:10 - Zwinkels, Jantine
  02:05:09 - 02:05:12 -
  02:06:54 - 02:07:11 -
  02:06:58 - 02:07:09 - Zwinkels, Jantine
  02:07:10 - 02:07:41 -
  02:07:42 - 02:08:05 -
  02:07:45 - 02:07:51 - Schilderman, Susanne
  02:07:56 - 02:16:48 - Hooijdonk, Lot van
  02:12:24 - 02:12:32 -
  02:12:30 - 02:12:49 - Sasbrink, Anne
  02:12:49 - 02:13:10 -
  02:12:54 - 02:13:09 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:10 - 02:13:11 -
  02:14:17 - 02:14:22 -
  02:14:21 - 02:14:49 - Schilderman, Susanne
  02:14:43 - 02:17:19 -
  02:14:51 - 02:15:23 -
  02:15:26 - 02:15:47 - Sasbrink, Anne
  02:15:49 - 02:16:12 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:13 - 02:16:22 - Schilderman, Susanne
  02:16:25 - 02:16:54 - Bosch, David
  02:16:59 - 02:17:16 -
  02:17:18 - 02:29:15 - Hooijdonk, Lot van
  02:17:48 - 02:18:33 -
  02:18:28 - 02:18:54 -
  02:18:54 - 02:19:01 -
  02:18:56 - 02:19:29 -
  02:19:29 - 02:19:35 -
  02:20:55 - 02:20:58 -
  02:20:57 - 02:21:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:21:18 - 02:21:26 -
  02:21:54 - 02:22:10 -
  02:21:56 - 02:22:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:22:49 - 02:23:05 -
  02:22:52 - 02:23:25 - Bosch, David
  02:23:17 - 02:23:26 -
  02:23:42 - 02:23:44 -
  02:25:05 - 02:25:16 -
  02:25:11 - 02:25:31 - Zwinkels, Jantine
  02:25:30 - 02:25:32 -
  02:25:47 - 02:25:54 -
  02:25:50 - 02:26:07 - Zwinkels, Jantine
  02:26:07 - 02:26:09 -
  02:26:14 - 02:26:18 -
  02:27:34 - 02:27:42 -
  02:27:36 - 02:28:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:08 - 02:28:12 -
  02:28:26 - 02:28:33 -
  02:28:27 - 02:29:02 - Hoonte, Gertjan te
  02:29:02 - 02:29:09 -
  02:29:07 - 02:29:47 - Schilderman, Susanne
  02:29:47 - 02:29:50 -
  02:29:48 - 02:30:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:30:20 - 02:30:24 -
  02:30:21 - 02:31:01 - Schilderman, Susanne
  02:30:48 - 02:30:59 -
  02:31:01 - 02:32:11 -
  02:31:04 - 02:32:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:05 - 02:32:35 - Sasbrink, Anne
  02:32:35 - 02:32:42 -
  02:32:40 - 02:34:41 - Hooijdonk, Lot van
  02:33:59 - 02:34:19 -
  02:34:36 - 02:34:42 -
  02:34:38 - 02:35:01 - Sasbrink, Anne
  02:35:02 - 02:35:23 -
  02:35:05 - 02:35:08 -
  02:35:15 - 02:35:35 - Bosch, David
  02:35:33 - 02:35:59 -
  02:35:39 - 02:35:44 - Sasbrink, Anne
  02:35:44 - 02:36:11 -
  02:36:10 - 02:36:17 -
  02:36:12 - 02:36:37 -
  02:36:37 - 02:36:39 -
  02:36:38 - 02:39:28 - Hooijdonk, Lot van
  02:37:59 - 02:38:20 -
  02:38:00 - 02:38:10 -
  02:38:20 - 02:38:25 -
  02:38:22 - 02:39:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:38:47 - 02:38:50 -
  02:39:13 - 02:39:48 -
  02:39:26 - 02:39:29 - Hoonte, Gertjan te
  02:39:34 - 02:40:37 - Schilderman, Susanne
  02:40:37 - 02:40:59 -
  02:40:40 - 02:41:14 -
  02:41:14 - 02:41:19 -
  02:41:15 - 02:42:00 -
  02:42:01 - 02:42:06 -
  02:42:05 - 02:44:59 - Hooijdonk, Lot van
  02:42:48 - 02:43:13 - Hoonte, Gertjan te
  02:42:51 - 02:42:54 -
  02:43:13 - 02:43:16 -
  02:44:23 - 02:45:26 -
  02:44:27 - 02:44:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:44:44 - 02:45:17 - Bosch, David
  02:45:18 - 02:46:54 - Hooijdonk, Lot van
  02:46:54 - 02:46:59 -
  02:46:56 - 02:47:23 - Schilderman, Susanne
  02:47:23 - 02:47:26 -
  02:47:24 - 02:48:03 - Hooijdonk, Lot van
  02:48:03 - 02:48:17 -
  02:48:14 - 02:48:22 -
  02:48:21 - 02:48:25 -
  02:48:22 - 02:49:27 - Hooijdonk, Lot van
  02:49:28 - 02:49:51 -
  03:00:37 - 03:02:28 -
  03:01:53 - 03:02:04 -
  03:02:26 - 03:04:58 -
  03:05:00 - 03:05:08 -
  03:05:08 - 03:06:19 -
  03:05:42 - 03:07:59 -
  03:05:46 - 03:06:15 -
  03:06:21 - 03:06:27 -
  03:06:30 - 03:06:46 - Zwinkels, Jantine
  03:06:48 - 03:07:46 - Hoonte, Gertjan te
  03:07:46 - 03:07:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:07:55 - 03:14:18 -
  03:08:45 - 03:09:28 -
  03:08:47 - 03:09:17 - Hoonte, Gertjan te
  03:13:17 - 03:13:27 -
  03:13:25 - 03:13:44 - Zwinkels, Jantine
  03:13:44 - 03:13:47 -
  03:14:12 - 03:14:24 -
  03:14:25 - 03:16:59 -
  03:16:59 - 03:17:11 -
  03:17:09 - 03:20:45 - Sasbrink, Anne
  03:20:44 - 03:20:48 -
  03:20:47 - 03:21:54 -
  03:21:48 - 03:21:51 -
  03:21:54 - 03:21:59 -
  03:21:57 - 03:22:46 - Schilderman, Susanne
  03:22:46 - 03:22:55 -
  03:22:50 - 03:23:23 - Zwinkels, Jantine
  03:23:23 - 03:23:30 -
  03:23:25 - 03:24:09 - Schilderman, Susanne
  03:24:10 - 03:24:16 -
  03:24:12 - 03:25:31 -
  03:25:07 - 03:25:53 -
  03:25:32 - 03:25:34 -
  03:25:40 - 03:26:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:26:13 - 03:26:24 -
  03:26:22 - 03:27:07 - Schilderman, Susanne
  03:27:07 - 03:27:18 -
  03:27:17 - 03:29:29 -
  03:29:30 - 03:29:36 -
  03:29:33 - 03:30:01 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:00 - 03:30:06 -
  03:30:01 - 03:30:11 - Bosch, David
  03:30:10 - 03:30:16 -
  03:30:12 - 03:32:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:32:29 - 03:32:36 -
  03:32:34 - 03:39:19 - Schilderman, Susanne
  03:33:09 - 03:33:32 -
  03:33:19 - 03:33:42 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:41 - 03:33:42 -
  03:33:54 - 03:34:02 -
  03:35:38 - 03:35:51 -
  03:35:39 - 03:35:42 -
  03:35:52 - 03:35:55 -
  03:36:12 - 03:36:19 -
  03:36:17 - 03:36:30 -
  03:36:30 - 03:36:46 -
  03:36:36 - 03:36:55 - Hoonte, Gertjan te
  03:36:55 - 03:37:03 -
  03:37:27 - 03:37:31 -
  03:37:29 - 03:37:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:37:52 - 03:38:22 -
  03:38:19 - 03:38:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:38:37 - 03:38:42 -
  03:38:40 - 03:39:10 - Sasbrink, Anne
  03:39:10 - 03:39:18 -
  03:39:12 - 03:39:48 -
  03:39:48 - 03:39:54 -
  03:39:51 - 03:45:36 - Schilderman, Susanne
  03:40:49 - 03:41:04 -
  03:41:02 - 03:41:26 - Bosch, David
  03:41:26 - 03:41:29 -
  03:41:50 - 03:41:58 -
  03:41:56 - 03:42:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:22 - 03:42:27 -
  03:42:57 - 03:43:19 -
  03:43:09 - 03:43:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:43:17 - 03:43:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:43:54 - 03:43:59 -
  03:43:57 - 03:44:08 -
  03:44:08 - 03:44:17 -
  03:45:36 - 03:45:49 -
  03:45:39 - 03:45:48 - Hoonte, Gertjan te
  03:45:48 - 03:46:03 - Schilderman, Susanne
  03:46:03 - 03:46:04 -
  03:46:04 - 03:46:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:46:18 - 03:46:25 -
  03:46:23 - 03:46:59 - Schilderman, Susanne
  03:46:59 - 03:47:12 -
  03:47:13 - 03:49:22 - Zwinkels, Jantine
  03:49:22 - 03:49:34 -
  03:49:25 - 03:50:11 - Bosch, David
  03:50:09 - 03:50:33 -
  03:50:33 - 04:07:21 -
  03:51:54 - 03:52:13 -
  03:52:11 - 03:52:46 - Hoonte, Gertjan te
  03:52:41 - 03:52:49 -
  03:53:55 - 03:54:03 -
  03:54:02 - 03:54:13 -
  03:54:14 - 03:54:15 -
  03:54:56 - 03:55:01 -
  03:55:03 - 03:55:04 -
  03:55:04 - 03:55:07 -
  03:55:10 - 03:55:42 -
  03:55:43 - 03:56:16 - Zwinkels, Jantine
  03:56:15 - 03:56:17 -
  03:57:19 - 03:57:21 -
  03:57:59 - 03:58:03 -
  04:00:54 - 04:01:37 -
  04:00:56 - 04:01:42 -
  04:04:26 - 04:04:32 -
  04:04:31 - 04:04:50 - Schilderman, Susanne
  04:04:50 - 04:04:51 -
  04:05:23 - 04:05:26 -
  04:05:24 - 04:05:50 - Schilderman, Susanne
  04:05:49 - 04:05:51 -
  04:06:49 - 04:06:52 -
  04:07:19 - 04:07:25 -
  04:07:23 - 04:15:34 - Hooijdonk, Lot van
  04:08:02 - 04:08:06 -
  04:08:06 - 04:08:27 - Hoonte, Gertjan te
  04:08:27 - 04:08:29 -
  04:08:37 - 04:08:44 -
  04:08:41 - 04:09:09 -
  04:09:09 - 04:09:12 -
  04:09:11 - 04:09:29 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:24 - 04:09:31 -
  04:09:45 - 04:09:47 -
  04:09:46 - 04:10:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:10:07 - 04:10:10 -
  04:10:29 - 04:10:31 -
  04:10:35 - 04:10:42 -
  04:10:39 - 04:10:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:10:50 - 04:10:57 -
  04:15:35 - 04:24:27 -
  04:15:37 - 04:16:08 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:39 - 04:16:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:17:59 - 04:18:11 - Hoonte, Gertjan te
  04:18:13 - 04:18:37 -
  04:18:39 - 04:19:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:14 - 04:19:33 -
  04:19:31 - 04:19:45 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:36 - 04:20:45 -
  04:20:39 - 04:20:45 - Hooijdonk, Lot van
  04:21:10 - 04:21:14 - Schilderman, Susanne
  04:21:16 - 04:21:49 -
  04:21:47 - 04:22:00 - Schilderman, Susanne
  04:22:30 - 04:22:37 -
  04:22:44 - 04:22:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:23:01 - 04:23:22 -
  04:23:27 - 04:23:31 -
  04:23:33 - 04:23:43 - Sasbrink, Anne
  04:24:00 - 04:24:05 - Schilderman, Susanne
 8. 7.2

  Deze petitie is op 1 juni jl. aangeboden aan de gemeenteraad.
  De petitie kan ook worden betrokken bij de bespreking van agendapunt 8, Raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040.

 9. 7.3

 10. 7.4