Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 10 juni 2021

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 10 juni 2021 19:47
Eind
donderdag 10 juni 2021 23:30
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare, FYSIEKE vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 10 juni 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zowel fysiek als digitaal. De gemeenteraad houdt zich uiteraard aan de coronaregels zoals die op dit moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00u FYSIEK

  09:45:22 - 09:45:13 -
 2. 2

  09:44:11 - 09:43:09 - Bos, Cees
  09:42:58 - 09:41:33 - Schilderman, Susanne
  09:41:14 - 09:40:36 -
  09:40:35 - 09:39:00 - Hoonte, Gertjan te
  09:38:55 - 09:38:50 - Hoonte, Gertjan te
  09:38:46 - 09:38:14 -
  09:38:11 - 09:37:43 - Steeg, Bert van
  09:37:42 - 09:36:56 -
  09:36:52 - 09:36:09 - Sasbrink, Anne
  09:36:09 - 09:36:06 -
  09:36:07 - 09:36:01 - Bosch, David
  09:36:02 - 09:36:00 -
  09:36:00 - 09:35:35 -
  09:35:42 - 09:35:07 -
  09:35:33 - 09:34:49 -
  09:34:48 - 09:34:44 -
  09:34:34 - 09:32:31 -
  09:33:43 - 09:32:59 - Hoonte, Gertjan te
  09:32:31 - 09:32:27 - Bosch, David
  09:32:27 - 09:31:30 -
  09:31:47 - 09:31:34 - Hoonte, Gertjan te
  09:31:23 - -
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 27 mei 2021, ter vaststelling.
 4. 4.1

 5. 4.2

  Ter informatie.

 6. 5

  Aanvang: 10.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit - wethouders Verschuure en Van Hooijdonk
  De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) geeft de condities weer voor het toekomstperspectief van de stedelijke ontwikkeling. De oude RSU, vastgesteld in 2016, geeft een perspectief tot 2030, de nieuwe RSU kijkt 10 jaar verder.
  In de RSU 2040 staan richtinggevende keuzes voor gebiedsontwikkeling en voor de ruimtelijke consequenties van ambities op het gebied van wonen, groen, maatschappelijke voorzieningen, gezondheid, werk, mobiliteit en energie. In de RSU wordt rekening gehouden met een groei van de stad tot boven de 450.000 inwoners en het toevoegen van 60.000 woningen.
  In de RSU 2040 wordt een visie neergezet die probeert aan te sluiten bij de kwaliteiten van de stad en de ambitie van gezond stedelijk leven voor iedereen. In de RSU 2040 worden verder, naast het centrum, vier nieuwe binnenstedelijke knooppunten aangewezen waar vooral verdichting en ontwikkeling zal plaatsvinden. Door meerdere centra te maken wordt de druk op de binnenstad verminderd. Voor een uitwerking van de RSU 2040 in verdere beleidsplannen wordt voorgesteld een aantal leidende principes te hanteren.
  Aan de raad wordt voorgesteld de nota ‘Utrecht dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’vast te stellen.

  09:28:58 - 09:28:31 -
  09:28:34 - 09:28:30 -
  09:28:32 - 09:28:18 - Hoonte, Gertjan te
  09:28:18 - 09:28:07 -
  09:28:16 - 09:28:12 - Hoonte, Gertjan te
  09:28:08 - 09:25:47 -
  09:25:50 - 09:25:46 -
  09:25:46 - 09:25:32 - Bosch, David
  09:25:32 - 09:25:31 -
  09:25:31 - 09:22:41 -
  09:24:54 - 09:24:53 -
  09:22:42 - 09:22:39 -
  09:22:41 - 09:22:23 - Steeg, Bert van
  09:22:23 - 09:22:17 -
  09:22:16 - 09:03:48 -
  09:19:40 - 09:19:17 -
  09:19:17 - 09:18:27 - Schilderman, Susanne
  09:17:54 - 09:17:54 -
  09:10:39 - 09:10:35 -
  09:10:34 - 09:10:23 - Hoonte, Gertjan te
  09:10:02 - 09:09:57 -
  09:09:58 - 09:09:36 - Bosch, David
  09:09:10 - 09:08:42 -
  09:08:43 - 09:08:14 -
  09:07:46 - 09:07:44 -
  09:07:44 - 09:07:38 - Hoonte, Gertjan te
  09:07:28 - 09:07:27 -
  09:07:27 - 09:07:09 - Steeg, Bert van
  09:06:43 - 09:06:38 -
  09:06:38 - 09:06:34 - Hoonte, Gertjan te
  09:06:11 - 09:06:10 -
  09:03:48 - 09:03:44 -
  09:03:42 - 08:54:32 -
  09:01:35 - 09:01:32 -
  09:01:33 - 09:01:00 -
  09:00:11 - 09:00:09 -
  09:00:10 - 09:00:00 -
  08:59:57 - 08:59:45 -
  08:59:45 - 08:59:42 -
  08:59:42 - 08:59:31 - Hoonte, Gertjan te
  08:58:38 - 08:58:26 -
  08:58:26 - 08:57:49 - Bosch, David
  08:57:30 - 08:57:29 -
  08:56:51 - 08:56:49 -
  08:56:49 - 08:56:36 -
  08:56:11 - 08:56:11 -
  08:56:11 - 08:56:01 -
  08:55:49 - 08:55:48 -
  08:54:33 - 08:54:26 -
  08:54:25 - 08:44:51 - Sasbrink, Anne
  08:49:23 - 08:49:16 -
  08:49:16 - 08:49:03 - Bosch, David
  08:48:36 - 08:48:33 -
  08:48:34 - 08:48:27 - Bosch, David
  08:47:50 - 08:47:49 -
  08:47:49 - 08:47:40 - Bosch, David
  08:47:22 - 08:47:18 -
  08:47:18 - 08:47:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:46:37 - 08:46:35 -
  08:44:51 - 08:44:45 -
  08:44:43 - 08:40:40 -
  08:40:40 - 08:40:38 -
  08:40:39 - 08:40:30 - Schilderman, Susanne
  08:40:30 - 08:25:16 -
  08:40:05 - 08:40:00 -
  08:40:00 - 08:39:52 - Hoonte, Gertjan te
  08:39:17 - 08:39:13 -
  08:39:15 - 08:38:59 -
  08:38:29 - 08:38:28 -
  08:38:27 - 08:38:17 - Steeg, Bert van
  08:37:46 - 08:37:44 -
  08:36:58 - 08:36:56 -
  08:36:55 - 08:36:40 -
  08:35:43 - 08:35:38 -
  08:35:37 - 08:35:12 -
  08:35:11 - 08:35:10 -
  08:34:40 - 08:34:37 -
  08:34:37 - 08:34:12 -
  08:34:11 - 08:34:11 -
  08:33:27 - 08:33:20 -
  08:33:20 - 08:33:05 - Hoonte, Gertjan te
  08:33:04 - 08:32:58 -
  08:31:11 - 08:31:05 -
  08:31:07 - 08:30:45 - Bosch, David
  08:30:31 - 08:29:51 -
  08:29:51 - 08:29:46 - Bosch, David
  08:29:46 - 08:29:32 -
  08:29:42 - 08:29:19 -
  08:29:21 - 08:29:15 -
  08:28:52 - 08:28:28 -
  08:28:25 - 08:28:15 -
  08:28:16 - 08:27:59 -
  08:28:01 - 08:27:56 -
  08:25:16 - 08:25:11 -
  08:25:10 - 08:20:58 - Bos, Cees
  08:21:20 - 08:20:59 -
  08:20:57 - 08:13:58 - Bos, Cees
  08:16:10 - 08:16:01 -
  08:15:51 - 08:15:28 -
  08:15:49 - 08:15:33 -
  08:15:29 - 08:15:23 -
  08:15:18 - 08:15:17 -
  08:15:03 - 08:14:49 -
  08:13:58 - 08:13:54 -
  08:13:53 - 08:05:27 - Hoonte, Gertjan te
  08:08:11 - 08:08:08 -
  08:08:08 - 08:07:18 -
  08:07:20 - 08:07:18 -
  08:06:08 - 08:05:27 -
  08:05:28 - 08:05:16 -
  08:05:15 - 08:05:14 -
  08:05:14 - 08:04:31 - Hoonte, Gertjan te
  08:04:39 - 08:04:30 -
  08:04:30 - 08:04:06 -
  08:04:09 - 08:04:00 -
  08:04:00 - 08:03:24 - Hoonte, Gertjan te
  08:03:23 - 08:03:18 -
  08:03:18 - 07:47:46 - Schilderman, Susanne
  08:03:05 - 08:03:01 -
  08:03:01 - 08:02:44 -
  08:02:45 - 08:02:40 -
  08:02:32 - 08:02:30 -
  08:02:30 - 08:02:07 - Hoonte, Gertjan te
  08:01:31 - 08:01:28 -
  08:01:30 - 08:01:07 - Steeg, Bert van
  07:58:01 - 07:57:54 -
  07:57:55 - 07:57:26 -
  07:52:30 - 07:52:25 -
  07:52:26 - 07:52:15 - Hoonte, Gertjan te
  07:51:35 - 07:51:35 -
  07:47:48 - 07:47:41 -
  07:47:40 - 07:25:23 -
  07:46:08 - 07:45:54 -
  07:45:54 - 07:45:30 - Bosch, David
  07:44:55 - 07:44:53 -
  07:44:53 - 07:44:48 - Bosch, David
  07:44:32 - 07:44:30 -
  07:44:29 - 07:44:20 - Hoonte, Gertjan te
  07:44:08 - 07:44:07 -
  07:44:07 - 07:44:02 - Hoonte, Gertjan te
  07:42:28 - 07:42:26 -
  07:42:26 - 07:42:01 - Sasbrink, Anne
  07:41:36 - 07:41:35 -
  07:40:06 - 07:40:05 -
  07:40:05 - 07:39:45 - Hoonte, Gertjan te
  07:39:45 - 07:39:42 -
  07:39:12 - 07:39:09 -
  07:39:10 - 07:38:45 - Bosch, David
  07:38:55 - 07:38:44 -
  07:38:25 - 07:38:09 -
  07:38:08 - 07:37:55 -
  07:37:56 - 07:37:52 -
  07:36:37 - 07:36:26 -
  07:36:25 - 07:36:02 -
  07:35:29 - 07:35:18 -
  07:33:39 - 07:33:29 -
  07:33:30 - 07:33:09 - Bosch, David
  07:33:09 - 07:33:08 -
  07:32:42 - 07:32:40 -
  07:32:39 - 07:32:34 -
  07:32:35 - 07:32:21 -
  07:32:21 - 07:32:02 - Sasbrink, Anne
  07:31:42 - 07:31:40 -
  07:31:40 - 07:31:14 - Hoonte, Gertjan te
  07:31:14 - 07:31:13 -
  07:30:42 - 07:30:40 -
  07:30:40 - 07:30:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:29:58 - 07:29:56 -
  07:29:56 - 07:29:25 - Hoonte, Gertjan te
  07:29:27 - 07:29:06 -
  07:29:05 - 07:28:29 -
  07:28:13 - 07:27:55 -
  07:27:57 - 07:27:41 - Hoonte, Gertjan te
  07:27:40 - 07:27:39 -
  07:27:21 - 07:27:20 -
  07:25:25 - 07:25:15 -
  07:25:10 - 07:25:02 -
  07:25:07 - 07:25:02 - Hoonte, Gertjan te
  07:18:16 - 07:18:07 -
  07:18:08 - 07:14:20 - Bosch, David
  07:14:20 - 07:14:15 -
  07:14:16 - 07:08:22 - Steeg, Bert van
  07:08:27 - 07:08:21 -
  07:08:21 - 07:07:59 -
  07:07:58 - 07:07:32 - Steeg, Bert van
  07:07:50 - 07:07:49 -
  07:07:31 - 07:07:25 -
  07:07:27 - 07:05:18 -
  07:05:19 - 07:04:43 -
  07:04:44 - 07:04:18 -
  07:04:31 - 07:03:57 -
  07:03:57 - 07:03:18 - Hoonte, Gertjan te
  07:03:25 - 07:03:06 -
  07:03:06 - 07:02:46 - Schilderman, Susanne
  07:02:46 - 07:02:45 -
  07:02:43 - 07:02:22 -
  07:02:22 - 07:02:16 -
  07:02:16 - 07:02:02 -
  07:02:01 - 07:01:57 -
  07:01:57 - 07:01:55 -
  07:01:54 - 07:01:52 -
  07:01:52 - 07:01:39 - Sasbrink, Anne
  07:01:39 - 07:01:38 -
  07:01:38 - 07:01:33 - Steeg, Bert van
  07:01:34 - 07:01:32 -
  07:01:31 - 07:01:10 -
  07:01:30 - 07:01:21 -
  07:01:10 - 07:01:09 -
  07:01:08 - 07:00:57 - Bos, Cees
  07:01:05 - 07:01:01 -
  07:00:58 - 07:00:54 -
  07:00:54 - 07:00:26 -
  07:00:28 - 07:00:24 -
  07:00:24 - 07:00:04 -
  07:00:04 - 06:59:08 -
  06:59:57 - 06:59:54 - Bosch, David
  06:59:48 - 06:59:30 -
  06:59:09 - 06:59:01 -
  06:58:59 - 06:58:58 -
  06:58:57 - 06:57:56 - Hoonte, Gertjan te
  06:58:07 - 06:57:53 -
  06:57:56 - 06:57:12 - Schilderman, Susanne
  06:57:14 - 06:56:37 -
  06:56:37 - 06:56:15 - Sasbrink, Anne
  06:56:16 - 06:55:39 -
  06:56:07 - 06:55:39 - Schilderman, Susanne
  06:55:40 - 06:55:14 - Hoonte, Gertjan te
  06:55:15 - 06:54:41 -
  05:43:41 - 05:41:59 -
  05:41:59 - 05:41:57 -
  05:41:56 - 05:40:04 - Gastspreker 07
  05:41:50 - 05:41:40 -
  05:40:45 - 05:40:05 -
  05:40:04 - 05:38:35 -
  05:38:36 - 05:38:31 -
  05:38:31 - 05:37:25 - Heuven, Maarten van
  05:37:24 - 05:37:22 -
  05:36:13 - 05:35:57 -
  05:35:58 - 05:35:33 -
  05:35:33 - 05:35:27 -
  05:35:20 - 05:34:50 -
  05:34:49 - 05:34:47 -
  05:34:47 - 05:34:01 - Zwinkels, Jantine
  05:34:00 - 05:33:20 -
  05:33:19 - 05:33:16 -
  05:33:17 - 05:32:36 - Zwinkels, Jantine
  05:32:45 - 05:32:35 -
  05:32:35 - 05:32:12 -
  05:32:12 - 05:32:08 -
  05:32:08 - 05:31:57 - Zwinkels, Jantine
  05:31:56 - 05:31:51 -
  05:31:51 - 05:31:48 -
  05:31:48 - 05:31:16 - Heuven, Maarten van
  05:31:18 - 05:31:11 -
  05:31:14 - 05:31:12 -
  05:31:11 - 05:30:38 -
  05:30:37 - 05:30:34 -
  05:30:35 - 05:27:41 - Heijne, Rachel
  05:30:30 - 05:30:20 -
  05:30:25 - 05:30:23 -
  05:27:41 - 05:27:35 -
  05:27:35 - 05:27:27 -
  05:27:30 - 05:26:10 -
  05:26:17 - 05:26:08 -
  05:26:09 - 05:25:55 - Gaillard, Stefan
  05:25:56 - 05:25:29 -
  05:25:55 - 05:25:54 -
  05:25:28 - 05:25:25 -
  05:25:23 - 05:23:58 - Zweth, Rick van der
  05:23:57 - 05:23:54 -
  05:23:54 - 05:22:25 - Zwinkels, Jantine
  05:22:28 - 05:22:24 -
  05:22:23 - 05:22:01 - Heijne, Rachel
  05:22:01 - 05:22:00 -
  05:22:00 - 05:20:57 - Zwinkels, Jantine
  05:21:17 - 05:20:48 -
  05:20:48 - 05:15:13 - Eerenberg, Eelco
  05:15:15 - 05:15:12 -
  05:15:13 - 05:14:29 - Heuven, Maarten van
  05:14:28 - 05:13:20 - Eerenberg, Eelco
  05:13:21 - 05:13:19 -
  05:13:21 - 05:12:46 - Heuven, Maarten van
  05:12:46 - 05:12:45 -
  05:12:45 - 05:12:12 - Heijne, Rachel
  05:12:12 - 05:12:10 -
  05:12:09 - 05:11:32 - Eerenberg, Eelco
  05:11:34 - 05:11:32 -
  05:11:32 - 05:11:16 - Heijne, Rachel
  05:11:15 - 05:11:14 -
  05:11:15 - 05:10:15 - Eerenberg, Eelco
  05:10:16 - 05:10:14 -
  05:10:15 - 05:09:42 -
  05:10:10 - 05:10:06 -
  05:09:40 - 05:09:39 -
  05:09:40 - 05:07:22 - Eerenberg, Eelco
  05:09:13 - 05:09:05 -
  05:07:25 - 05:06:56 -
  05:07:06 - 05:07:02 - Heijne, Rachel
  05:06:58 - 05:04:34 - Gastspreker 07
  05:04:37 - 05:04:16 -
  05:04:16 - 05:04:04 - Zwinkels, Jantine
  05:04:04 - 05:04:02 -
  05:04:02 - 05:00:50 - Eerenberg, Eelco
  05:01:16 - 05:01:12 -
  05:01:12 - 04:59:47 - Zwinkels, Jantine
  05:00:23 - 04:59:44 -
  04:59:44 - 04:56:50 - Eerenberg, Eelco
  04:56:52 - 04:56:16 -
  04:56:16 - 04:56:00 - Heuven, Maarten van
  04:56:00 - 04:55:53 -
  04:55:53 - 04:55:26 - Eerenberg, Eelco
  04:55:28 - 04:54:22 -
  04:55:24 - 04:55:05 - Zwinkels, Jantine
  04:54:22 - 04:53:56 - Heijne, Rachel
  04:53:58 - -
  04:53:51 - 04:53:46 - Eerenberg, Eelco
 7. 5.2

  Deze petitie is op 1 juni jl. aangeboden aan de gemeenteraad.
  De petitie kan ook worden betrokken bij de bespreking van agendapunt 8, Raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2040.

 8. 5.3

 9. 6

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Verschuure
  De initiatiefnemer heer Zorn/Nijssen namens de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast stelt de gemeenteraad voor:

  • De geluidsnormen bij buitenevenementen strenger te maken, d.w.z. lager dan 80 dBA buiten aan de gevel van woningen;
  • Bij het strenger maken van geluidsnormen ook de tijdsperioden van blootstelling (het aantal tijdsblokken), de afstand tussen het evenement en woningen en de geluidsisolatie van woningen mee te nemen, alsmede het maximale geluidsniveau bij beeldbepalende evenementen en bij ontheffingen;
  • Het college, eventueel d.m.v. een motie, te verzoeken de nieuwe normen te verwerken in de beleidsregels.
 10. 6.2

 11. 7

  Indicatieve aanvang: 14.50 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouders Verschuure
  Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) is de regionale omgevingsvisie. Het is een ruimtelijke visie voor de Metropoolregio Utrecht op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie, groen en landschap. In het IRP houden 16 gemeenten in de regio en de provincie Utrecht onder andere rekening met de bouw van ongeveer 104.000 tot 125.000 woningen, een groei van het aantal arbeidsplaatsen met 80.000, een schaalsprong van het openbaar vervoer, 1,8 Twh duurzame opwek van energie en het toevoegen van 4.000 ha natuur- en recreatiegebied tot 2040. Op dit moment ligt er een concept IRP en dit concept is het vervolg na het besluit over het beoordelingskader en contour van het Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) in september 2020. Het IRP heeft op inhoud nauwe verbanden met de RSU 2040 (ligt op dit moment ook voor bij de raad door middel van een raadsvoorstel) en het RES (definitieve besluitvorming is in oktober 2021 voorzien) Op dit moment wordt aan de gemeenteraad een zienswijze gevraagd op het concept. Daartoe is door het college een concept opgesteld, dat als bijlage en onderdeel van de besluitvorming bij het raadsvoorstel is gevoegd. Nadat alle betrokken gemeenteraden een zienswijze hebben ingediend, wordt het IRP nader uitgewerkt, het participatieproces afgerond en in het najaar opnieuw ter besluitvorming voorgelegd. Aan de gemeenteraad

 12. 7.1

 13. 8

  Indicatieve aanvang:  20.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouders Van Hooijdonk en Verschuure
  Het Mobiliteitsplan 2040 is het kaderstellende koersdocument voor de ontwikkeling van de mobiliteit. Het geeft voor de stad Utrecht de richting voor de toekomstige ontwikkeling van de mobiliteit. Het Mobiliteitsplan 2040 is geen blauwdruk; het bevat dan ook geen kaart waarin alle netwerken van de stad tot in detail zijn ingetekend, maar het geeft de richting en de randvoorwaarden voor het toekomstperspectief van de ontwikkeling van de mobiliteit. Bij het verlengen van het mobiliteitsplan van 2025 naar 2040 is de samenhang met verstedelijking (RSU 2040) versterkt en is aangescherpt welke inhoudelijke bijdrage vanuit mobiliteit wordt geleverd om gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Vijf stappen die samenhangen, maar niet verplicht in deze volgorde: Slim bestemmen, Anders reizen, Netwerken op orde, Slim parkeren en Slim sturen.
  De investeringsopgave van het mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van de investeringsstrategie bij de RSU 2040. De investeringsstrategie van de RSU 2040 wordt als uitgangspunt gehanteerd waaraan invulling wordt gegeven bij de integrale afweging Voorjaarsnota en de jaarlijkse begrotingsvaststelling van de meerjaren investeringsprogramma’s zoals het MPB.

  00:16:09 - 00:23:03 -
  00:19:04 - 00:19:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:25 - 00:19:42 -
  00:19:42 - 00:19:44 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:05 - 00:20:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:07 - 00:20:18 - Sungur, Mahmut
  00:20:18 - 00:20:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:54 - 00:20:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:56 - 00:21:00 - Bosch, David
  00:21:02 - 00:21:28 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:51 - 00:21:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:52 - 00:22:21 - Pagter, Marijn de
  00:22:22 - 00:22:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:45 - 00:22:47 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:46 - 00:23:09 -
  00:23:10 - 00:23:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:23:10 - 00:23:39 - Pagter, Marijn de
  00:23:40 - 00:23:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:23:41 - 00:23:56 - Sungur, Mahmut
  00:23:57 - 00:24:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:01 - 00:24:02 - Sungur, Mahmut
  00:24:04 - 00:27:07 -
  00:25:47 - 00:25:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:49 - 00:26:02 -
  00:26:02 - 00:26:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:24 - 00:26:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:27 - 00:26:38 -
  00:26:40 - 00:27:03 - Pagter, Marijn de
  00:27:04 - 00:27:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:10 - 00:27:27 - Steeg, Bert van
  00:27:29 - 00:28:10 -
  00:28:04 - 00:28:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:28 - 00:31:44 -
  00:28:28 - 00:28:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:43 - 00:29:08 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:31 - 00:31:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:42 - 00:31:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:47 - 00:32:16 - Pagter, Marijn de
  00:32:17 - 00:32:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:19 - 00:33:24 -
  00:32:57 - 00:33:11 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:07 - 00:33:29 - Steeg, Bert van
  00:33:29 - 00:33:44 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:31 - 00:34:03 - Pagter, Marijn de
  00:34:03 - 00:34:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:05 - 00:34:30 -
  00:34:30 - 00:34:34 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:33 - 00:35:26 -
  00:35:26 - 00:35:38 - Hoonte, Gertjan te
  00:35:38 - 00:35:51 - Pagter, Marijn de
  00:35:49 - 00:35:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:35:54 - 00:36:18 - Steeg, Bert van
  00:36:18 - 00:36:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:36:18 - 00:36:59 - Pagter, Marijn de
  00:36:59 - 00:37:02 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:01 - 00:37:35 -
  00:37:07 - 00:37:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:33 - 00:37:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:36 - 00:38:32 -
  00:38:32 - 00:38:34 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:34 - 00:39:24 - Graaf, Rik van der
  00:39:24 - 00:39:27 - Hoonte, Gertjan te
  00:39:25 - 00:40:03 - Sungur, Mahmut
  00:40:04 - 00:40:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:06 - 00:40:30 -
  00:40:31 - 00:40:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:37 - 00:41:14 - Sungur, Mahmut
  00:41:10 - 00:41:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:15 - 00:41:56 -
  00:41:53 - 00:41:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:55 - 00:42:13 - Bosch, David
  00:42:14 - 00:42:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:16 - 00:43:25 -
  00:42:19 - 00:42:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:23 - 00:43:43 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:41 - 00:45:10 - Gaillard, Stefan
  00:44:27 - 00:44:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:30 - 00:44:53 -
  00:44:55 - 00:44:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:11 - 00:45:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:13 - 00:45:21 - Bosch, David
  00:45:21 - 00:45:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:24 - 00:45:37 -
  00:45:35 - 00:45:38 - Gaillard, Stefan
  00:45:37 - 00:45:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:38 - 00:45:50 - Steeg, Bert van
  00:45:52 - 00:45:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:52 - 00:46:25 -
  00:46:26 - 00:46:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:37 - 00:46:48 - Bosch, David
  00:46:49 - 00:46:51 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:51 - 00:47:12 -
  00:47:13 - 00:47:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:16 - 00:47:33 - Gaillard, Stefan
  00:47:35 - 00:47:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:36 - 00:47:56 -
  00:47:58 - 00:48:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:23 - 00:49:45 - Gaillard, Stefan
  00:49:40 - 00:49:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:43 - 00:50:15 - Schilderman, Susanne
  00:50:15 - 00:50:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:16 - 00:50:37 - Gaillard, Stefan
  00:50:38 - 00:50:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:45 - 00:50:52 - Schilderman, Susanne
  00:50:53 - 00:50:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:59 - 00:52:58 - Gaillard, Stefan
  00:52:59 - 00:53:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:03 - 01:00:29 - Graaf, Rik van der
  00:58:20 - 00:58:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:20 - 00:58:22 -
  00:58:25 - 00:58:34 -
  00:58:34 - 00:58:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:54 - 00:58:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:55 - 00:59:18 - Sungur, Mahmut
  00:59:49 - 00:59:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:27 - 01:00:38 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:44 - 01:00:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:47 - 01:06:06 - Bosch, David
  01:05:58 - 01:06:03 - Hoonte, Gertjan te
  01:06:02 - 01:06:14 - Sungur, Mahmut
  01:06:15 - 01:08:29 - Bosch, David
  01:06:16 - 01:06:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:06:43 - 01:06:56 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:32 - 01:08:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:37 - 01:30:17 - Schilderman, Susanne
  01:09:06 - 01:09:12 - Hoonte, Gertjan te
  01:09:12 - 01:09:19 -
  01:10:09 - 01:10:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:10 - 01:10:28 - Graaf, Rik van der
  01:10:29 - 01:10:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:11:09 - 01:11:13 - Hoonte, Gertjan te
  01:11:10 - 01:11:32 -
  01:11:32 - 01:11:33 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:02 - 01:12:03 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:04 - 01:12:17 - Bosch, David
  01:12:19 - 01:12:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:32 - 01:12:34 - Hoonte, Gertjan te
  01:15:21 - 01:15:22 - Gaillard, Stefan
  01:15:23 - 01:15:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:15:27 - 01:15:44 - Gaillard, Stefan
  01:15:45 - 01:15:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:20 - 01:17:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:22 - 01:17:35 - Bosch, David
  01:17:35 - 01:17:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:20 - 01:18:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:22 - 01:18:32 - Bosch, David
  01:19:01 - 01:19:02 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:18 - 01:20:20 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:21 - 01:20:46 -
  01:20:46 - 01:20:49 - Hoonte, Gertjan te
  01:21:16 - 01:21:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:21:19 - 01:21:19 - Steeg, Bert van
  01:21:20 - 01:21:45 - Steeg, Bert van
  01:21:51 - 01:21:54 - Hoonte, Gertjan te
  01:21:56 - 01:22:09 - Bosch, David
  01:22:44 - 01:23:06 - Hoonte, Gertjan te
  01:22:46 - 01:22:56 -
  01:25:54 - 01:25:57 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:56 - 01:26:12 - Gaillard, Stefan
  01:26:12 - 01:26:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:30 - 01:26:31 - Gaillard, Stefan
  01:26:33 - 01:26:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:55 - 01:27:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:27:01 - 01:27:21 - Gaillard, Stefan
  01:28:11 - 01:28:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:40 - 01:28:44 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:43 - 01:29:06 -
  01:30:18 - 01:30:24 - Hoonte, Gertjan te
  01:30:24 - 01:33:16 -
  01:33:07 - 01:33:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:12 - 01:33:40 - Graaf, Rik van der
  01:33:41 - 01:35:45 -
  01:35:44 - 01:35:48 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:47 - 01:36:04 - Graaf, Rik van der
  01:36:02 - 01:36:34 -
  01:36:35 - 01:37:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:37:07 - 01:37:12 - Schilderman, Susanne
  01:37:22 - 01:47:54 - Pagter, Marijn de
  01:43:08 - 01:43:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:43:09 - 01:43:16 - Bosch, David
  01:43:22 - 01:43:42 - Bosch, David
  01:43:23 - 01:43:30 - Hoonte, Gertjan te
  01:43:43 - 01:43:44 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:01 - 01:44:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:36 - 01:44:38 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:38 - 01:44:54 -
  01:45:41 - 01:45:43 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:53 - 01:48:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:48:27 - 01:55:37 -
  01:51:10 - 01:51:16 - Hoonte, Gertjan te
  01:51:15 - 01:51:29 -
  01:51:29 - 01:51:30 - Hoonte, Gertjan te
  01:52:12 - 01:52:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:52:14 - 01:52:22 - Graaf, Rik van der
  01:55:39 - 01:56:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:56:03 - 01:58:50 -
  01:58:52 - 01:59:12 - Hoonte, Gertjan te
  01:59:05 - 02:03:03 - Steeg, Bert van
  02:03:02 - 02:03:06 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:04 - 02:03:23 -
  02:03:23 - 02:04:54 - Steeg, Bert van
  02:03:24 - 02:03:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:33 - 02:03:40 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:09 - 02:04:11 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:54 - 02:05:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:03 - 02:07:57 - Sungur, Mahmut
  02:07:58 - 02:08:09 - Hoonte, Gertjan te
  02:08:09 - 02:11:27 - Heuven, Maarten van
  02:11:27 - 02:12:43 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:35 - 02:11:50 -
  02:11:54 - 02:12:08 -
  02:23:08 - 02:23:25 - Hoonte, Gertjan te
  02:23:23 - 03:40:44 - Hooijdonk, Lot van
  02:26:10 - 02:26:18 - Hoonte, Gertjan te
  02:26:15 - 02:26:41 -
  02:28:21 - 02:28:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:23 - 02:28:38 -
  02:30:51 - 02:30:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:30:55 - 02:31:15 - Graaf, Rik van der
  02:31:16 - 02:31:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:34 - 02:35:36 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:35 - 02:35:50 - Schilderman, Susanne
  02:38:29 - 02:38:31 - Hoonte, Gertjan te
  02:38:30 - 02:38:56 - Graaf, Rik van der
  02:51:49 - 02:51:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:51 - 02:52:05 - Pagter, Marijn de
  02:55:21 - 02:55:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:55:23 - 02:55:38 -
  02:56:02 - 02:56:12 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:56 - 02:57:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:58 - 02:58:47 - Sungur, Mahmut
  02:59:10 - 02:59:23 - Sungur, Mahmut
  02:59:40 - 02:59:48 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:47 - 03:01:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:48 - 03:01:55 - Bosch, David
  03:05:21 - 03:05:22 - Hoonte, Gertjan te
  03:05:23 - 03:05:36 - Bosch, David
  03:05:45 - 03:06:09 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:33 - 03:09:42 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:40 - 03:09:58 -
  03:09:58 - 03:10:00 - Hoonte, Gertjan te
  03:10:00 - 03:10:19 - Schilderman, Susanne
  03:11:32 - 03:11:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:11:34 - 03:11:58 -
  03:12:17 - 03:12:18 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:19 - 03:12:26 -
  03:14:21 - 03:14:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:39 - 03:14:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:41 - 03:14:58 - Schilderman, Susanne
  03:17:56 - 03:17:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:57 - 03:18:22 - Pagter, Marijn de
  03:18:52 - 03:19:31 - Pagter, Marijn de
  03:18:57 - 03:19:03 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:21 - 03:19:44 - Hoonte, Gertjan te
  03:23:48 - 03:24:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:09 - 03:24:38 - Bosch, David
  03:25:42 - 03:25:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:25:56 - 03:26:09 - Sungur, Mahmut
  03:26:53 - 03:26:59 - Sungur, Mahmut
  03:26:58 - 03:27:11 - Hoonte, Gertjan te
  03:27:20 - 03:27:26 - Hoonte, Gertjan te
  03:27:26 - 03:27:34 - Steeg, Bert van
  03:27:35 - 03:27:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:12 - 03:28:14 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:15 - 03:28:24 - Sungur, Mahmut
  03:28:24 - 03:28:25 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:30 - 03:28:33 - Sungur, Mahmut
  03:28:32 - 03:28:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:00 - 03:29:06 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:04 - 03:29:34 - Sungur, Mahmut
  03:29:34 - 03:29:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:31 - 03:30:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:54 - 03:33:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:58 - 03:34:09 - Sungur, Mahmut
  03:34:08 - 03:34:09 - Hoonte, Gertjan te
  03:34:41 - 03:34:46 - Hoonte, Gertjan te
  03:34:41 - 03:35:19 - Sungur, Mahmut
  03:35:05 - 03:35:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:36:44 - 03:37:39 - Hoonte, Gertjan te
  03:40:14 - 03:40:18 - Hoonte, Gertjan te
  03:40:18 - 03:40:39 - Schilderman, Susanne
  03:40:41 - 03:43:31 - Hoonte, Gertjan te