Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 30 september 2021

15:30 - 16:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Corine van Dun
Start
donderdag 30 september 2021 15:48
Eind
donderdag 30 september 2021 16:45
Toelichting

INDICATIEVE AANVANGSTTIJD
Voortzetting bespreking Regionale Energiestrategie 1.0 van commissie Stad & Ruimte d.d. 23 september jl.


Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 30 september 2021 in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
De gemeenteraad houdt zich uiteraard aan de coronaregels zoals die op dit moment gelden. De vergaderingen zijn in ieder geval online te volgen via onze website of Facebookpagina.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 15:50 - 15:51
 2. 2

  Indicatieve aanvang: 15:05 uur; FYSIEK


  Beleidsveld: Energie - wethouder Van Hooijdonk


  Voortzetting bespreking uit commissie Stad & Ruimte d.d. 23 september jl.


  Met het raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het regiobod van 1,8 TWh voor duurzame opwek van energie. Utrecht is via verschillende projecten van plan hier 0,523 TWh aan bij te dragen. De U16 regio waarmee deze RES 1.0 is opgesteld bestaat uit zestien gemeenten, de provincie Utrecht en vier waterschappen. In de RES 1.0 is vastgelegd met welke ambitie en hoe de regio de regionale energievoorziening gaan verduurzamen. Tevens is de regionale afspraak gemaakt om binnen de RESU16 samen kansrijke gebieden voor duurzame opwek te blijven verkennen om planuitval op te vangen. De zoekgebieden voor duurzame energie binnen Utrecht zijn vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

  00:03:49 - 00:05:03 -
  00:05:07 - 00:05:27 -
  00:05:27 - 00:06:00 -
  00:06:01 - 00:06:12 -
  00:06:09 - 00:11:24 -
  00:06:58 - 00:07:06 -
  00:07:06 - 00:07:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:08:07 - 00:08:08 -
  00:08:08 - 00:08:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:08:49 - 00:09:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:09:24 - 00:09:29 -
  00:09:29 - 00:09:48 -
  00:10:08 - 00:10:09 -
  00:10:08 - 00:10:20 -
  00:10:30 - 00:10:31 -
  00:10:32 - 00:11:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:11:16 - 00:11:25 -
  00:11:18 - 00:11:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:11:26 - 00:11:54 -
  00:11:49 - 00:11:55 -
  00:11:55 - 00:12:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:12:31 - 00:12:41 -
  00:12:41 - 00:13:48 -
  00:13:50 - 00:13:57 -
  00:13:57 - 00:15:05 - Zwinkels, Jantine
  00:15:06 - 00:15:09 -
  00:15:09 - 00:18:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:15:22 - 00:15:42 -
  00:18:10 - 00:18:19 -
  00:18:20 - 00:20:17 -
  00:20:17 - 00:20:24 -
  00:20:24 - 00:21:06 - Heuven, Maarten van
  00:21:10 - 00:21:16 -
  00:21:14 - 00:23:23 -
  00:23:16 - 00:23:26 -
  00:23:25 - 00:23:56 -
  00:23:55 - 00:24:40 -
  00:24:41 - 00:24:44 -
  00:24:44 - 00:24:54 - Zwinkels, Jantine
  00:24:55 - 00:30:28 -
  00:25:28 - 00:25:36 -
  00:25:35 - 00:26:06 - Heuven, Maarten van
  00:26:38 - 00:26:40 -
  00:26:39 - 00:27:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:33 - 00:27:34 -
  00:27:34 - 00:28:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:04 - 00:28:12 -
  00:28:07 - 00:28:12 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:44 - 00:28:53 -
  00:28:51 - 00:29:27 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:27 - 00:29:33 -
  00:29:33 - 00:29:52 - Gaillard, Stefan
  00:30:20 - 00:30:24 -
  00:30:23 - 00:30:45 -
  00:30:45 - 00:30:46 -
  00:30:46 - 00:31:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:19 - 00:31:38 -
  00:31:26 - 00:31:32 -
  00:31:36 - 00:33:40 -
  00:33:40 - 00:33:49 -
  00:33:47 - 00:34:16 - Gaillard, Stefan
  00:34:16 - 00:34:27 -
  00:34:23 - 00:53:19 - Hooijdonk, Lot van
  00:36:47 - 00:37:10 -
  00:37:07 - 00:37:43 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:30 - 00:38:32 -
  00:38:31 - 00:38:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:39:40 - 00:39:42 -
  00:39:42 - 00:39:52 - Hoonte, Gertjan te
  00:39:53 - 00:40:02 -
  00:40:55 - 00:40:59 -
  00:41:00 - 00:41:13 - Zwinkels, Jantine
  00:41:46 - 00:41:47 -
  00:45:17 - 00:45:25 -
  00:45:24 - 00:45:45 -
  00:46:33 - 00:46:41 -
  00:46:41 - 00:47:09 -
  00:47:11 - 00:48:10 -
  00:47:12 - 00:47:13 -
  00:47:17 - 00:47:23 -
  00:48:12 - 00:48:17 -
  00:49:58 - 00:50:03 -
  00:50:03 - 00:50:12 - Gaillard, Stefan
  00:50:27 - 00:50:28 -
  00:53:03 - 00:56:45 -
  00:53:40 - 00:54:02 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:03 - 00:54:17 -
  00:54:19 - 00:54:33 - Heuven, Maarten van
  00:54:35 - 00:55:00 -
  00:55:04 - 00:55:15 -
  00:55:16 - 00:55:20 -
  00:55:21 - 00:55:30 - Zwinkels, Jantine
  00:55:32 - 00:55:43 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:43 - 00:55:44 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:44 - 00:55:53 - Gaillard, Stefan
  00:55:57 - 00:56:11 -
  00:56:14 - 00:56:15 -