Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 27 mei 2021

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 27 mei 2021 19:49
Eind
donderdag 27 mei 2021 23:32
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare FYSIEKE vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 27 mei 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
De gemeenteraad houdt zich uiteraard aan de coronaregels zoals die op dit moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00 uur FYSIEK

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:02 - 10:04
 3. 3

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 29 april 2021, ter vaststelling.
  • Het geheime conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 29 april 2021, ter vaststelling.
 4. 4

  Aanvang: 10.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk
  De gemeente Utrecht neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o Deze organisaties zijn in transitie. Met de ter vaststelling voorliggende zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 dringt de gemeente erop aan dat de organisaties in hun begrotingen een reservering treffen voor transitie- en liquidatiekosten in plaats van een PM-post op te nemen.

  09:44:11 - 09:42:31 -
  09:42:31 - 09:42:26 -
  09:42:25 - 09:41:40 - Zwinkels, Jantine
  09:41:39 - 09:41:33 -
  09:41:33 - 09:39:57 - Sasbrink, Anne
  09:39:56 - 09:39:51 -
  09:39:51 - 09:36:22 -
  09:38:30 - 09:38:26 -
  09:38:26 - 09:38:08 - Zwinkels, Jantine
  09:38:08 - 09:38:08 -
  09:37:47 - 09:37:34 - Zwinkels, Jantine
  09:37:20 - 09:37:19 -
  09:36:38 - 09:36:34 -
  09:36:35 - 09:35:43 - Graaf, Rik van der
  09:35:49 - 09:35:46 -
  09:35:46 - 09:35:29 -
  09:35:28 - 09:35:21 -
  09:35:27 - 09:35:24 -
  09:35:21 - 09:35:04 - Heijne, Rachel
  09:35:03 - 09:35:01 -
  09:35:01 - 09:34:29 -
  09:34:28 - 09:34:25 -
  09:34:25 - 09:33:38 -
  09:33:40 - 09:33:26 -
  09:33:28 - 09:23:02 - Hooijdonk, Lot van
  09:23:04 - 09:23:01 -
  09:23:01 - 09:22:43 - Graaf, Rik van der
  09:22:42 - 09:22:31 - Hooijdonk, Lot van
  09:22:31 - 09:22:12 -
  09:22:12 - 09:21:46 -
  09:21:55 - 09:21:38 -
  09:21:38 - 09:21:22 - Zwinkels, Jantine
  09:21:21 - 09:21:15 -
  09:21:16 - 09:18:55 - Hooijdonk, Lot van
  09:18:56 - 09:18:47 -
  09:18:47 - 09:18:28 - Zwinkels, Jantine
  09:18:27 - 09:18:21 -
  09:18:21 - 09:17:53 - Hooijdonk, Lot van
  09:17:53 - 09:17:03 -
  09:17:05 - 09:16:54 - Hooijdonk, Lot van
  09:16:58 - 09:16:22 -
  09:06:53 - - Heijne, Rachel
 5. 5

  Indicatieve aanvang:  10.50 uur; FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk
  Geagendeerd door B van Steeg (CDA), S. Schilderman (D66), R. van der Graaf (ChristenUnie, M. de Pagter (VVD), H. van Deún (PVV), S. Gaillard (Stadsbelang Utrecht), E. Oosters (Student & Starter), T. Weistra (Groenlinks),  M. van Heuven (Partij voor de Dieren), B. Isik ( PvdA).
  De agenderende fracties willen in debat met het college en andere partijen over de 6e voortgangsrapportage voor de Noordelijke Randweg Utrecht, de NRU. Deze fracties zijn teleurgesteld in het afvallen van de voorkeursvariant voor de NRU, vanwege geldgebrek. Genoemde fracties vragen zich af of al het mogelijke is gedaan om tot uitwerking van deze variant te komen. Zij wensen daarnaast te spreken over het overleg met, en de lobby richting de landelijke overheid, om tot deze variant te komen.
  De agenderende fracties willen spreken over de keuze en de gevolgen van dit voornemen voor de inwoners van de wijk Overvecht en de gevolgen voor de mobiliteit in en rond de wijk. Zij vragen zich af op welke manier hen perspectief zal worden geboden op een goede doorstroming van het verkeer in de toekomst. Daarnaast wensen de fracties te praten over de verschillende keuzes die nu kunnen worden gemaakt, zowel inhoudelijk als financieel en welke mogelijkheden er nog zijn om de voorkeursvariant toch tot stand te brengen. Als laatste willen de fracties graag spreken over de prioritering van de doelstellingen op nationaal, regionaal en stedelijk niveau en de actualiteit van deze doelstellingen/ opgaven. De fracties willen ook in gesprek over welke alternatieven er eventueel onderzocht worden om deze doelstellingen ook te kunnen bereiken en wellicht koste efficiënter kunnen zijn.

  09:05:44 - 09:03:03 - Steeg, Bert van
  09:04:36 - 09:04:32 - Heijne, Rachel
  09:04:32 - 09:04:01 -
  09:04:01 - 09:03:59 - Heijne, Rachel
  09:03:06 - 09:02:59 - Heijne, Rachel
  09:03:02 - 09:02:43 -
  09:02:42 - 09:02:14 - Heijne, Rachel
  09:02:41 - 09:01:00 - Steeg, Bert van
  09:02:13 - 09:02:11 - Heijne, Rachel
  09:01:02 - 09:00:52 - Heijne, Rachel
  09:00:52 - 09:00:50 - Heijne, Rachel
  08:58:32 - 08:58:23 - Heijne, Rachel
  08:58:23 - 08:58:03 - Steeg, Bert van
  08:58:02 - 08:58:00 - Heijne, Rachel
  08:58:01 - 08:57:50 -
  08:57:49 - 08:57:43 - Heijne, Rachel
  08:56:59 - 08:56:56 - Heijne, Rachel
  08:56:55 - 08:56:10 -
  08:56:10 - 08:56:06 - Heijne, Rachel
  08:55:44 - 08:55:41 - Heijne, Rachel
  08:54:51 - 08:54:46 - Heijne, Rachel
  08:54:47 - 08:52:31 - Graaf, Rik van der
  08:52:32 - 08:52:28 - Heijne, Rachel
  08:52:28 - 08:50:27 - Pagter, Marijn de
  08:50:30 - 08:50:24 - Heijne, Rachel
  08:50:24 - 08:50:03 - Heuven, Maarten van
  08:50:03 - 08:49:57 - Heijne, Rachel
  08:49:58 - 08:49:30 -
  08:49:29 - 08:49:26 - Heijne, Rachel
  08:49:29 - 08:48:00 - Pagter, Marijn de
  08:48:48 - 08:48:41 - Heijne, Rachel
  08:48:05 - 08:47:59 - Heijne, Rachel
  08:47:59 - 08:47:38 - Heuven, Maarten van
  08:47:37 - 08:47:35 - Heijne, Rachel
  08:47:35 - 08:47:21 - Steeg, Bert van
  08:47:22 - 08:47:16 - Heijne, Rachel
  08:47:21 - 08:46:52 - Heuven, Maarten van
  08:46:51 - 08:46:48 - Heijne, Rachel
  08:46:51 - 08:44:22 - Pagter, Marijn de
  08:45:21 - 08:45:05 - Heijne, Rachel
  08:44:21 - 08:44:14 - Heijne, Rachel
  08:44:14 - 08:38:42 - Bosch, David
  08:38:40 - 08:38:35 - Heijne, Rachel
  08:38:36 - 08:35:44 - Gaillard, Stefan
  08:37:29 - 08:37:08 - Heijne, Rachel
  08:37:08 - 08:36:52 - Bosch, David
  08:36:52 - 08:36:47 - Heijne, Rachel
  08:36:18 - 08:36:11 - Heijne, Rachel
  08:36:10 - 08:35:58 -
  08:36:07 - 08:36:05 - Heijne, Rachel
  08:35:58 - 08:35:52 - Heijne, Rachel
  08:35:47 - 08:35:46 - Heijne, Rachel
  08:35:45 - 08:35:41 - Heijne, Rachel
  08:35:40 - 08:30:49 -
  08:33:42 - 08:33:39 - Heijne, Rachel
  08:33:39 - 08:33:10 - Heuven, Maarten van
  08:33:10 - 08:33:08 - Heijne, Rachel
  08:32:41 - 08:32:24 - Heijne, Rachel
  08:32:39 - 08:32:16 - Heuven, Maarten van
  08:31:30 - 08:31:29 - Heijne, Rachel
  08:30:49 - 08:30:46 - Heijne, Rachel
  08:30:44 - 08:08:01 -
  08:30:11 - 08:30:09 - Heijne, Rachel
  08:30:09 - 08:29:44 - Bosch, David
  08:29:13 - 08:29:12 - Heijne, Rachel
  08:29:11 - 08:28:26 - Bosch, David
  08:28:54 - 08:28:50 - Heijne, Rachel
  08:28:32 - 08:28:30 - Heijne, Rachel
  08:28:25 - 08:28:23 - Heijne, Rachel
  08:28:03 - 08:27:59 - Heijne, Rachel
  08:27:07 - 08:27:05 - Heijne, Rachel
  08:27:04 - 08:26:39 - Steeg, Bert van
  08:26:13 - 08:26:08 - Heijne, Rachel
  08:26:08 - 08:25:41 - Steeg, Bert van
  08:25:41 - 08:25:34 - Heijne, Rachel
  08:25:33 - 08:25:21 -
  08:23:41 - 08:23:35 - Heijne, Rachel
  08:23:37 - 08:23:10 - Pagter, Marijn de
  08:23:10 - 08:23:07 - Heijne, Rachel
  08:22:43 - 08:22:42 - Heijne, Rachel
  08:22:43 - 08:22:27 - Pagter, Marijn de
  08:22:27 - 08:22:24 - Heijne, Rachel
  08:22:09 - 08:22:06 - Heijne, Rachel
  08:22:07 - 08:21:26 - Steeg, Bert van
  08:21:25 - 08:21:25 - Heijne, Rachel
  08:20:51 - 08:20:49 - Heijne, Rachel
  08:20:49 - 08:20:23 - Bosch, David
  08:20:22 - 08:20:20 - Heijne, Rachel
  08:19:31 - 08:19:29 - Heijne, Rachel
  08:19:30 - 08:18:58 - Bosch, David
  08:18:59 - 08:18:57 - Heijne, Rachel
  08:18:57 - 08:18:45 -
  08:17:50 - 08:17:47 - Heijne, Rachel
  08:17:49 - 08:16:58 -
  08:17:00 - 08:16:53 - Heijne, Rachel
  08:16:17 - 08:15:05 -
  08:16:17 - 08:16:14 - Heijne, Rachel
  08:14:25 - 08:14:22 - Heijne, Rachel
  08:14:24 - 08:13:50 -
  08:13:52 - 08:13:48 - Heijne, Rachel
  08:13:32 - 08:13:29 - Heijne, Rachel
  08:13:29 - 08:12:20 - Bosch, David
  08:12:21 - 08:12:18 - Heijne, Rachel
  08:10:51 - 08:10:42 - Heijne, Rachel
  08:10:37 - 08:10:32 - Heijne, Rachel
  08:10:12 - 08:10:10 - Heijne, Rachel
  08:10:02 - 08:09:59 - Heijne, Rachel
  08:08:02 - 08:07:56 - Heijne, Rachel
  08:07:54 - 08:04:20 - Heuven, Maarten van
  08:04:21 - 08:04:17 - Heijne, Rachel
  08:04:18 - 08:01:10 -
  08:01:10 - 08:01:03 - Heijne, Rachel
  08:01:04 - 08:00:26 - Şimşek, Iskender
  08:00:27 - 08:00:24 - Heijne, Rachel
  08:00:23 - 07:57:41 -
  07:59:27 - 07:59:23 - Heijne, Rachel
  07:59:25 - 07:59:09 -
  07:59:08 - 07:59:05 - Heijne, Rachel
  07:57:53 - 07:57:42 - Heijne, Rachel
  07:57:38 - 07:11:35 - Hooijdonk, Lot van
  07:51:29 - 07:51:26 - Heijne, Rachel
  07:51:27 - 07:51:11 - Steeg, Bert van
  07:49:24 - 07:49:22 - Heijne, Rachel
  07:49:22 - 07:49:00 - Steeg, Bert van
  07:49:00 - 07:48:57 - Heijne, Rachel
  07:48:59 - 07:48:49 -
  07:48:23 - 07:48:21 - Heijne, Rachel
  07:48:20 - 07:47:54 - Heuven, Maarten van
  07:47:03 - 07:47:00 - Heijne, Rachel
  07:47:01 - 07:46:51 - Heuven, Maarten van
  07:46:34 - 07:46:31 - Heijne, Rachel
  07:42:47 - 07:42:45 - Heijne, Rachel
  07:42:44 - 07:42:23 - Steeg, Bert van
  07:41:40 - 07:41:23 - Steeg, Bert van
  07:41:40 - 07:41:38 - Heijne, Rachel
  07:40:35 - 07:40:33 - Heijne, Rachel
  07:40:34 - 07:40:21 - Steeg, Bert van
  07:39:06 - 07:39:04 - Heijne, Rachel
  07:39:05 - 07:38:53 - Steeg, Bert van
  07:37:58 - 07:37:55 - Heijne, Rachel
  07:27:12 - 07:27:02 -
  07:27:11 - 07:27:07 - Heijne, Rachel
  07:24:27 - 07:24:22 - Heijne, Rachel
  07:24:22 - 07:24:05 - Bosch, David
  07:21:02 - 07:20:59 - Heijne, Rachel
  07:20:59 - 07:20:39 - Heuven, Maarten van
  07:17:08 - 07:17:03 - Heijne, Rachel
  07:17:03 - 07:16:43 -
  07:16:43 - 07:16:40 - Heijne, Rachel
  07:16:40 - 07:16:18 -
  07:16:18 - 07:16:13 - Heijne, Rachel
  07:15:26 - 07:15:20 - Heijne, Rachel
  07:15:21 - 07:15:08 -
  07:12:59 - 07:12:56 - Heijne, Rachel
  07:12:57 - 07:12:48 -
  07:11:35 - 07:11:00 - Heijne, Rachel
  07:10:57 - 07:10:15 - Hooijdonk, Lot van
  07:10:55 - 07:10:48 - Heijne, Rachel
  07:10:15 - 07:09:52 - Heijne, Rachel
  07:09:50 - 07:09:37 - Heuven, Maarten van
  07:09:36 - 07:09:30 - Heijne, Rachel
  07:09:30 - 07:09:16 - Hooijdonk, Lot van
  07:09:17 - 07:09:09 - Heijne, Rachel
  07:09:10 - 07:08:45 - Gaillard, Stefan
  07:09:04 - 07:09:01 - Heijne, Rachel
  07:08:49 - 07:08:29 - Hooijdonk, Lot van
  07:08:36 - 07:08:02 - Heijne, Rachel
  07:08:00 - 07:07:58 - Heijne, Rachel
  07:07:59 - 07:07:36 - Steeg, Bert van
  07:07:36 - 07:07:31 - Heijne, Rachel
  07:07:31 - 07:07:24 - Heijne, Rachel
  05:47:26 - -
 6. 6

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 105 min.
  Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen
  Geagendeerd door E. Oosters (Student&Starter), H. Dekker-Abdulaziz (D66), C. Bos (StadsbelangUtrecht), B. Isik (PvdA), S. Nagtegaal (PVV), E. van de Marel (VVD), J. Zwinkels (CDA), J. Wijmenga (ChistenUnie), F. de Koning (GroenLinks), T. Schipper (SP), I. El Abassi (DENK), A. Sasbrink ( Partij voor de Dieren).
  Op 14 mei werd de raad geïnformeerd over de evaluatie van de huisvestingsverordening. Uit deze evaluatie, uitgevoerd door onderzoeksbureau RIGO, volgen meerdere conclusies over het huidige woningbeleid van gemeente Utrecht. De conclusies hebben betrekking op fundamentele onderdelen van het beleid, zoals de ruimere inkomensgrens, bezettingsnormen, loting en behoud van inschrijfduur. Op 9 juni vindt de regionale bestuurstafel plaats, waar voorstellen voor een tussentijdse aanpassing van de huisvestingsverordening worden besproken. De fracties willen graag de gelegenheid nemen om wensen aan de wethouder mee te geven richting de regionale bestuurstafel. De uitkomsten van de regionale bestuurstafel resulteren in een aangepaste huisvestingsverordening, die voor het zomerreces nog wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

  05:46:24 - 05:43:31 -
  05:44:42 - 05:44:38 -
  05:44:39 - 05:44:19 -
  05:44:19 - 05:44:18 -
  05:43:36 - 05:43:28 -
  05:43:35 - 05:43:10 -
  05:43:09 - 05:43:02 -
  05:43:08 - 05:40:29 -
  05:42:50 - 05:42:39 -
  05:40:28 - 05:40:20 -
  05:40:21 - 05:24:32 - Koning, Maarten
  05:39:05 - 05:38:59 -
  05:38:59 - 05:38:16 -
  05:38:16 - 05:38:10 -
  05:37:41 - 05:37:11 -
  05:37:36 - 05:37:14 - Zwinkels, Jantine
  05:36:15 - 05:35:56 -
  05:36:06 - 05:36:02 - Zwinkels, Jantine
  05:35:33 - 05:34:32 -
  05:35:31 - 05:35:25 - Zwinkels, Jantine
  05:35:10 - 05:34:38 -
  05:34:37 - 05:33:50 -
  05:33:50 - 05:33:47 -
  05:33:27 - 05:32:45 -
  05:33:25 - 05:32:49 -
  05:31:50 - 05:31:44 -
  05:31:45 - 05:30:27 - Bos, Cees
  05:30:58 - 05:30:55 -
  05:30:41 - 05:30:12 -
  05:30:21 - 05:30:19 - Bos, Cees
  05:30:12 - 05:29:40 -
  05:29:39 - 05:29:37 -
  05:28:53 - 05:27:46 -
  05:28:43 - 05:27:51 - Bos, Cees
  05:27:47 - 05:27:14 -
  05:27:14 - 05:27:11 -
  05:26:23 - 05:26:17 -
  05:26:19 - 05:25:53 - Nagtegaal, Sjors
  05:25:54 - 05:25:51 -
  05:25:28 - 05:25:06 -
  05:25:27 - 05:25:08 - Nagtegaal, Sjors
  05:24:46 - 05:24:41 -
  05:24:35 - 05:24:24 -
  05:24:20 - 05:24:14 - Bos, Cees
  05:24:20 - 05:24:10 -
  05:24:13 - 05:17:15 -
  05:23:01 - 05:22:57 -
  05:22:59 - 05:22:51 - Zwinkels, Jantine
  05:22:50 - 05:22:05 -
  05:22:49 - 05:22:34 - Zwinkels, Jantine
  05:21:27 - 05:21:20 -
  05:21:21 - 05:21:01 -
  05:21:00 - 05:20:59 -
  05:20:12 - 05:20:05 -
  05:20:07 - 05:20:07 -
  05:20:06 - 05:19:48 -
  05:19:48 - 05:18:49 -
  05:19:43 - 05:19:26 -
  05:19:23 - 05:18:49 -
  05:18:48 - 05:18:45 -
  05:18:17 - 05:18:11 -
  05:17:40 - 05:17:13 -
  05:17:13 - 05:15:46 - Bos, Cees
  05:16:17 - 05:14:53 -
  05:15:46 - 05:15:43 -
  05:15:03 - 05:14:42 -
  05:14:43 - 05:12:50 - Nagtegaal, Sjors
  05:12:51 - 05:11:51 -
  05:12:48 - 05:12:23 - Zwinkels, Jantine
  05:12:22 - 05:11:12 - Nagtegaal, Sjors
  05:11:23 - 05:11:11 -
  05:11:10 - 05:10:25 -
  05:10:24 - 05:07:18 -
  05:10:23 - 05:09:57 -
  05:09:53 - 05:09:23 -
  05:09:20 - 05:08:41 -
  05:08:40 - 05:08:40 -
  05:08:31 - 05:07:46 -
  05:07:44 - 05:07:08 - Bos, Cees
  05:07:07 - 05:07:01 -
  05:07:03 - 05:06:51 -
  05:06:51 - 05:05:57 -
  05:06:50 - 05:06:33 - Bos, Cees
  05:06:33 - 05:06:29 -
  05:06:26 - 05:06:01 -
  05:05:58 - 05:03:56 - Nagtegaal, Sjors
  05:05:38 - 05:05:34 -
  05:03:56 - 05:03:50 -
  05:03:51 - 05:00:25 -
  05:00:25 - 05:00:20 -
  05:00:19 - 04:57:54 - Zwinkels, Jantine
  04:57:55 - 04:57:51 -
  04:57:53 - 04:55:26 -
  04:55:27 - 04:54:59 -
  04:55:24 - 04:55:09 -
  04:55:08 - 04:55:06 -
  04:55:03 - 04:54:41 -
  04:54:42 - 04:52:33 -
  04:54:38 - 04:54:33 -
  04:54:31 - 04:52:44 - Bos, Cees
  04:52:35 - 04:52:01 -
  04:52:01 - 04:51:57 -
  04:52:00 - 04:50:43 -
  04:50:44 - 04:49:51 -
  04:50:41 - 04:49:15 - Bos, Cees
  04:49:15 - 04:48:55 -
  04:48:52 - 04:41:17 -
  04:46:47 - 04:46:44 -
  04:46:44 - 04:46:12 - Nagtegaal, Sjors
  04:46:11 - 04:46:10 -
  04:45:32 - 04:44:51 -
  04:45:29 - 04:44:59 - Nagtegaal, Sjors
  04:43:25 - 04:43:20 -
  04:43:22 - 04:43:04 -
  04:43:03 - 04:41:55 -
  04:43:01 - 04:42:02 - Bos, Cees
  04:41:18 - 04:41:11 -
  04:41:14 - 04:40:51 -
  04:40:51 - 04:40:49 -
  04:40:48 - 04:40:06 -
  04:40:09 - 04:39:54 -
  04:40:04 - 04:38:54 -
  04:38:53 - 04:38:19 -
  04:38:51 - 04:38:31 -
  04:38:28 - 04:38:03 -
  04:38:03 - 04:37:48 -
  04:37:53 - 04:37:52 -
  04:37:49 - 04:36:45 - Koning, Maarten
  04:36:45 - 04:36:43 -
  04:36:44 - 04:35:54 -
  04:35:54 - 04:35:54 -
  04:35:54 - 04:35:22 -
  04:35:53 - 04:35:46 -
  04:35:45 - 04:35:29 -
  04:35:21 - 04:32:04 -
  04:32:05 - 04:31:13 -
  04:32:02 - 04:31:31 - Zwinkels, Jantine
  04:31:30 - 04:31:21 -
  04:31:19 - 04:30:56 - Zwinkels, Jantine
  04:30:56 - 04:30:50 -
  04:30:50 - 04:18:33 -
  04:28:45 - 04:28:20 -
  04:28:42 - 04:28:08 -
  04:28:09 - 04:28:05 -
  04:27:25 - 04:27:24 -
  04:27:12 - 04:26:59 -
  04:27:05 - 04:26:20 - Koning, Maarten
  04:26:21 - 04:25:48 -
  04:26:14 - 04:25:56 - Nagtegaal, Sjors
  04:25:54 - 04:25:33 -
  04:25:33 - 04:25:17 -
  04:25:32 - 04:25:22 -
  04:24:12 - 04:24:07 -
  04:24:11 - 04:23:29 - Koning, Maarten
  04:23:33 - 04:23:16 -
  04:22:17 - 04:22:13 -
  04:22:06 - 04:21:57 -
  04:22:04 - 04:22:02 - Nagtegaal, Sjors
  04:21:48 - 04:21:42 -
  04:21:43 - 04:21:06 - Nagtegaal, Sjors
  04:21:09 - 04:21:04 -
  04:20:29 - 04:20:09 -
  04:20:08 - 04:19:48 - Zwinkels, Jantine
  04:19:48 - 04:19:33 -
  04:19:42 - 04:19:35 - Nagtegaal, Sjors
  04:19:33 - 04:18:52 -
  04:18:52 - 04:18:49 -
  04:12:40 - 04:12:30 -
  04:12:32 - 04:06:38 -
  04:11:59 - 04:11:34 -
  04:11:55 - 04:11:35 - Zwinkels, Jantine
  04:11:19 - 04:11:03 -
  04:10:18 - 04:10:07 -
  04:10:08 - 04:09:37 - Nagtegaal, Sjors
  04:09:46 - 04:09:22 -
  04:09:35 - 04:08:45 - Sasbrink, Anne
  04:08:45 - 04:08:40 -
  04:08:42 - 04:08:18 - Nagtegaal, Sjors
  04:08:18 - 04:08:16 -
  04:07:24 - 04:07:11 -
  04:06:37 - 04:06:33 -
  04:06:34 - 04:04:09 - Sasbrink, Anne
  04:04:09 - 04:04:04 -
  04:04:05 - 03:56:31 - Bos, Cees
  04:01:22 - 04:01:13 -
  04:01:14 - 04:00:29 -
  04:00:32 - 04:00:26 -
  04:00:26 - 03:59:38 - Koning, Maarten
  03:59:37 - 03:59:31 -
  03:59:35 - 03:59:17 -
  03:59:17 - 03:59:13 -
  03:58:46 - 03:58:08 -
  03:56:28 - 03:55:58 -
  03:56:12 - 03:56:02 -
  03:41:19 - 03:41:18 -
  03:40:51 - 03:39:28 -
  03:40:25 - 03:40:24 -
  03:40:19 - 03:40:15 -
  03:40:09 - 03:39:58 -
  03:39:44 - 03:39:28 - Sasbrink, Anne
  03:39:26 - 03:38:47 -
  03:38:47 - 03:29:12 -
  03:36:08 - 03:35:55 -
  03:35:58 - 03:35:27 -
  03:35:27 - 03:34:49 -
  03:34:49 - 03:34:19 -
  03:34:20 - 03:33:35 -
  03:34:17 - 03:33:38 - Bos, Cees
  03:32:39 - 03:32:29 -
  03:32:37 - 03:32:34 - Bos, Cees
  03:32:32 - 03:31:55 - Bos, Cees
  03:31:55 - 03:31:52 -
  03:31:54 - 03:31:37 - Nagtegaal, Sjors
  03:31:43 - 03:31:35 -
  03:31:35 - 03:31:00 -
  03:30:59 - 03:30:50 -
  03:30:36 - 03:29:50 -
  03:30:33 - 03:30:11 - Bos, Cees
  03:29:52 - 03:29:37 -
  03:29:36 - 03:28:38 -
  03:29:34 - 03:29:14 - Bos, Cees
  03:29:13 - 03:29:12 -
  03:29:12 - 03:29:07 - Bos, Cees
  03:29:05 - 03:28:51 -
  03:28:37 - 03:00:48 -
  03:26:56 - 03:26:31 -
  03:26:56 - 03:26:45 -
  03:23:25 - 03:23:20 -
  03:23:22 - 03:22:54 -
  03:22:53 - 03:22:51 -
  03:22:15 - 03:21:00 -
  03:22:13 - 03:21:39 -
  03:21:34 - 03:21:09 - Koning, Maarten
  03:21:07 - 03:20:27 -
  03:20:27 - 03:20:23 -
  03:20:24 - 03:20:00 - Koning, Maarten
  03:20:01 - 03:19:48 -
  03:19:48 - 03:19:02 -
  03:19:02 - 03:18:57 -
  03:15:01 - 03:14:57 -
  03:14:58 - 03:14:33 -
  03:14:33 - 03:14:30 -
  03:12:25 - 03:12:22 -
  03:12:22 - 03:12:13 - Zwinkels, Jantine
  03:12:12 - 03:12:02 -
  03:10:17 - 03:09:52 -
  03:10:14 - 03:09:56 -
  03:09:41 - 03:09:10 -
  03:07:13 - 03:07:11 -
  03:07:11 - 03:06:06 -
  03:06:11 - 03:06:05 -
  03:05:17 - 03:04:56 -
  03:04:56 - 03:04:33 -
  03:04:35 - 03:04:31 -
  03:04:11 - 03:04:09 -
  03:04:07 - 03:03:43 -
  03:04:05 - 03:03:39 -
  03:03:40 - 03:03:37 -
  03:02:54 - 03:02:23 -
  03:02:53 - 03:02:20 -
  03:02:20 - 03:01:51 -
  03:01:59 - 03:01:46 -
  03:01:48 - 03:01:35 -
  03:01:34 - 03:01:32 -
  03:00:49 - 02:59:14 -
  03:00:37 - 02:59:50 -
  02:59:46 - 02:59:14 - Zwinkels, Jantine
  02:59:13 - 02:58:36 -
  02:59:10 - 02:58:54 - Bos, Cees
  02:58:52 - 02:58:40 -
  02:58:36 - 02:51:07 -
  02:55:40 - 02:55:21 -
  02:55:20 - 02:54:44 - Zwinkels, Jantine
  02:54:44 - 02:54:32 -
  02:54:17 - 02:53:45 -
  02:54:01 - 02:53:49 - Zwinkels, Jantine
  02:53:22 - 02:53:15 -
  02:51:56 - 02:50:02 -
  02:51:49 - 02:51:24 - Bos, Cees
  02:51:23 - 02:51:23 - Bos, Cees
 7. 7

  Aanvang: 15.50 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen
  Geagendeerd door de heer Zorn/Nijssen namens de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast.
  De initiatiefnemer van deze burgeragendering wil het volgende onderwerp met de raad bespreken: Het college te verzoeken de minimale eisen voor geluidsisolatie (52 dB) te verwerken in de beleidsregels Wijziging samenstelling van de woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten), in plaats van alleen een verwijzing naar NEN 5077

  02:07:28 - 02:06:38 - Gastspreker 04
  02:06:39 - 02:06:28 -
  02:06:27 - 02:04:14 - Heijne, Rachel
  02:04:14 - 02:04:06 -
  02:04:07 - 02:03:33 -
  02:03:33 - 02:03:27 -
  02:03:27 - 02:02:52 - Heuven, Maarten van
  02:02:51 - 02:02:46 -
  02:02:48 - 02:02:07 -
  02:02:06 - 02:02:01 -
  02:02:03 - 02:00:59 -
  02:00:59 - 02:00:53 -
  02:00:55 - 01:59:55 - Koning, Maarten
  01:59:53 - 01:59:46 -
  01:59:48 - 01:58:21 -
  01:58:21 - 01:58:16 -
  01:58:17 - 01:57:05 - Zwinkels, Jantine
  01:57:04 - 01:57:00 -
  01:57:00 - 01:56:16 -
  01:56:18 - 01:56:00 -
  01:55:58 - 01:54:18 - Gastspreker 04
  01:54:20 - 01:54:09 -
  01:54:12 - 01:46:12 - Eerenberg, Eelco
  01:53:39 - 01:53:30 -
  01:47:14 - 01:47:03 -
  01:47:14 - 01:47:10 -
  01:46:28 - 01:46:13 -
  01:46:14 - 01:45:51 -
  01:45:50 - 01:44:14 - Eerenberg, Eelco
  01:44:13 - 01:44:11 -
  01:44:12 - 01:43:54 -
  01:43:52 - 01:43:48 -
  01:43:49 - 01:42:48 - Gastspreker 04
  01:42:49 - 01:42:45 -
  01:42:45 - 01:41:58 - Eerenberg, Eelco
  01:42:04 - 01:41:59 -
  01:41:59 - 01:41:42 - Heijne, Rachel
  01:41:41 - 01:41:40 -
  01:41:40 - 01:41:18 - Eerenberg, Eelco
  01:41:22 - 01:41:20 -
  01:41:21 - 01:40:57 -
  01:40:58 - 01:40:56 -
  01:40:54 - 01:40:49 -
  01:40:49 - 01:38:32 - Eerenberg, Eelco
  01:38:34 - 01:38:30 -
  01:38:30 - 01:38:10 - Zwinkels, Jantine
  01:38:09 - 01:38:08 -
  01:38:08 - 01:37:41 - Eerenberg, Eelco
  01:37:41 - 01:37:37 -
  01:37:38 - 01:37:26 - Zwinkels, Jantine
  01:37:24 - 01:37:22 -
  01:37:23 - 01:37:13 - Eerenberg, Eelco
  01:37:14 - 01:37:05 -
  01:37:10 - 01:36:13 - Eerenberg, Eelco
  01:36:14 - 01:36:07 -
  01:36:09 - 01:35:59 - Zwinkels, Jantine
  01:35:58 - 01:35:42 -
  01:35:56 - 01:35:43 - Eerenberg, Eelco
  01:32:23 - 01:32:09 -
  01:32:11 - 01:31:49 -
  01:31:49 - 01:30:58 - Eerenberg, Eelco
  01:31:49 - 01:31:48 -
  01:30:58 - 01:30:50 -
  01:30:52 - 01:30:11 - Gastspreker 04
  01:30:11 - 01:29:29 -
  01:29:29 - 01:29:14 - Gastspreker 04
  01:29:14 - 01:28:37 -
  00:14:28 - -
 8. 8

  Indicatieve aanvang: 20.00  uur; FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit - wethouders Diepeveen
  Voorzetting bespreking uit commissie Stad en Ruimte van 18 maart 2021.
  De parkeergarage Springweg is in gemeentelijk eigendom, maar voor exploitatie in erfpacht uitgegeven aan het bedrijf Klépierre. Het contract daarvoor loopt in 2022 af. Het college stelt voor vanaf mei 2022 de exploitatie voor twee jaar opnieuw in handen te geven van Klépierre. Daarna zou dan de gemeente de exploitatie voor 4 jaar in eigen beheer nemen, om vervolgens na mei 2028 de garage te slopen. Het college stelt verder voor het exploitatieresultaat van de parkeergarage Springweg te koppelen aan het parkeervrij maken van de Oudegracht en het Janskerkhof. Een nader voorstel hiervoor komt dan terug bij de Voorjaarsnota.
  Naast het raadsvoorstel wensen raadsleden een bespreking tijdens de commissie van de raadsbrief en het Intentiedocument, zodat ook tijdens de commissie een samenhang van bespreking ontstaat.

  00:17:00 - 00:18:24 - Pagter, Marijn de
  00:18:25 - 00:18:31 -
  00:18:31 - 00:20:09 -
  00:20:09 - 00:20:17 -
  00:20:11 - 00:20:13 -
  00:20:18 - 00:20:26 -
  00:20:22 - 00:20:34 -
  00:20:35 - 00:20:35 -
  00:20:36 - 00:20:59 -
  00:20:58 - 00:21:05 -
  00:21:04 - 00:23:37 - Sasbrink, Anne
  00:23:38 - 00:23:44 -
  00:23:43 - 00:26:10 -
  00:25:14 - 00:25:19 -
  00:25:40 - 00:25:40 -
  00:26:10 - 00:26:42 -
  00:26:43 - 00:28:19 -
  00:28:08 - 00:28:17 -
  00:28:16 - 00:28:58 - Sasbrink, Anne
  00:28:46 - 00:28:47 -
  00:28:47 - 00:29:25 -
  00:29:25 - 00:29:31 -
  00:29:30 - 00:41:33 - Koning, Maarten
  00:30:32 - 00:30:44 -
  00:30:44 - 00:31:15 - Graaf, Rik van der
  00:31:12 - 00:31:16 -
  00:31:53 - 00:32:02 -
  00:32:01 - 00:32:35 -
  00:32:35 - 00:32:39 -
  00:33:34 - 00:33:39 -
  00:33:39 - 00:34:17 -
  00:34:15 - 00:34:19 -
  00:34:58 - 00:35:19 -
  00:35:19 - 00:35:51 -
  00:35:51 - 00:35:52 -
  00:36:22 - 00:36:25 -
  00:36:25 - 00:36:52 - Zwinkels, Jantine
  00:36:53 - 00:36:53 -
  00:37:41 - 00:38:08 -
  00:37:46 - 00:38:07 - Zwinkels, Jantine
  00:38:36 - 00:38:41 -
  00:40:18 - 00:40:24 -
  00:40:24 - 00:40:38 - Zwinkels, Jantine
  00:40:34 - 00:40:54 -
  00:40:52 - 00:41:14 - Pagter, Marijn de
  00:41:13 - 00:41:13 -
  00:41:29 - 00:41:35 -
  00:41:34 - 00:42:03 -
  00:42:00 - 00:42:04 -
  00:42:03 - 00:42:29 -
  00:42:24 - 00:42:30 -
  00:42:30 - 00:44:04 -
  00:44:04 - 00:44:09 -
  00:44:10 - 00:46:04 - Graaf, Rik van der
  00:45:59 - 00:46:03 -
  00:46:02 - 00:46:49 - Zwinkels, Jantine
  00:46:50 - 00:46:57 -
  00:46:58 - 00:47:41 - Koning, Maarten
  00:47:41 - 00:47:42 -
  00:47:42 - 00:48:32 - Zwinkels, Jantine
  00:48:25 - 00:48:44 -
  00:48:35 - 00:49:34 -
  00:48:51 - 00:48:53 -
  00:49:04 - 00:49:40 -
  00:49:37 - 00:49:52 - Koning, Maarten
  00:49:47 - 00:50:00 -
  00:49:59 - 00:50:24 - Zwinkels, Jantine
  00:50:20 - 00:50:26 -
  00:50:25 - 00:51:21 - Koning, Maarten
  00:50:50 - 00:51:26 -
  00:51:22 - 00:51:32 -
  00:51:33 - 00:51:49 -
  00:51:43 - 00:52:16 - Koning, Maarten
  00:52:12 - 00:52:28 -
  00:52:20 - 00:53:04 -
  00:52:47 - 00:53:11 -
  00:53:12 - 00:54:00 - Zwinkels, Jantine
  00:53:42 - 00:53:42 -
  00:53:47 - 00:54:16 -
  00:53:59 - 00:54:12 -
  00:54:16 - 00:54:38 - Zwinkels, Jantine
  00:54:37 - 00:54:47 -
  00:54:46 - 01:06:01 - Hooijdonk, Lot van
  00:59:46 - 00:59:48 -
  00:59:48 - 01:00:02 - Zwinkels, Jantine
  00:59:59 - 01:00:03 -
  01:00:16 - 01:00:18 -
  01:00:17 - 01:00:28 - Pagter, Marijn de
  01:00:26 - 01:00:29 -
  01:00:56 - 01:00:58 -
  01:02:48 - 01:03:13 -
  01:03:34 - 01:03:37 -
  01:03:37 - 01:04:06 - Graaf, Rik van der
  01:04:00 - 01:04:05 -
  01:05:03 - 01:05:12 -
  01:05:12 - 01:05:51 -
  01:05:41 - 01:06:02 -
  01:05:57 - 01:06:12 - Zwinkels, Jantine
  01:06:11 - 01:06:17 -
  01:06:17 - 01:21:12 - Hooijdonk, Lot van
  01:07:57 - 01:09:04 -
  01:09:06 - 01:09:10 -
  01:09:08 - 01:09:54 - Graaf, Rik van der
  01:09:25 - 01:09:26 -
  01:12:06 - 01:12:43 -
  01:12:07 - 01:12:08 -
  01:12:42 - 01:12:44 -
  01:13:32 - 01:13:33 -
  01:13:34 - 01:13:44 -
  01:13:50 - 01:13:52 -
  01:14:14 - 01:14:44 -
  01:14:44 - 01:15:18 - Pagter, Marijn de
  01:15:17 - 01:15:21 -
  01:15:21 - 01:16:15 - Sasbrink, Anne
  01:16:15 - 01:16:37 -
  01:16:19 - 01:16:33 - Sasbrink, Anne
  01:16:37 - 01:17:04 - Graaf, Rik van der
  01:17:01 - 01:17:16 -
  01:17:04 - 01:17:15 -
  01:17:17 - 01:17:21 -
  01:17:21 - 01:17:49 -
  01:17:43 - 01:17:54 -
  01:17:53 - 01:18:17 - Zwinkels, Jantine
  01:18:05 - 01:19:18 -
  01:18:20 - 01:20:19 - Koning, Maarten
  01:20:02 - 01:20:28 -
  01:20:28 - 01:21:15 -
  01:20:31 - 01:20:35 -
  01:20:56 - 01:21:27 -
  01:21:29 - 01:23:38 - Hooijdonk, Lot van
  01:23:34 - 01:24:21 -
  01:30:24 - -
 9. 8.2

 10. 9

  Indicatieve aanvang: 21.35 uur; FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  Het college legt de gemeenteraad ter vaststelling een Stedenbouwkundig Plan voor de zo aangeduide hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord. Dit plan gaat uit van een ’verticaal dorp‘ met 3 torens waarvan de hoogste 140 meter bedraagt. Binnen het plan worden maximaal 1.200 woningen mogelijk gemaakt. Het gaat om sociale huur, middeldure huur, levensloopbestendige woonappartementen en koopwoningen. Naast wonen is er ruimte voor horeca, commerciële voorzieningen, ontspanning en maatschappelijke voorzieningen. Wanneer het Stedenbouwkundig Plan door de gemeenteraad wordt vastgesteld wordt eerst nog als verdere uitwerking van het plan een bestemmingsplan opgesteld dat op een later moment aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

  01:31:47 - 01:35:08 -
  01:35:07 - 01:35:15 -
  01:35:18 - 01:40:17 - Graaf, Rik van der
  01:35:19 - 01:35:22 -
  01:37:00 - 01:37:08 -
  01:37:07 - 01:37:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:37:24 - 01:37:40 -
  01:38:01 - 01:38:15 -
  01:38:09 - 01:38:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:38:16 - 01:38:20 - Hoonte, Gertjan te
  01:38:17 - 01:38:22 -
  01:38:43 - 01:38:45 -
  01:38:45 - 01:38:52 - Zwinkels, Jantine
  01:38:52 - 01:38:53 -
  01:39:17 - 01:39:18 -
  01:39:25 - 01:39:34 -
  01:40:00 - 01:40:19 -
  01:40:13 - 01:41:10 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:06 - 01:41:27 -
  01:41:52 - 01:42:36 -
  01:42:01 - 01:42:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:42:36 - 01:43:40 - Graaf, Rik van der
  01:43:14 - 01:43:19 -
  01:43:36 - 01:43:40 -
  01:43:40 - 01:45:36 -
  01:43:54 - 01:44:23 - Graaf, Rik van der
  01:44:15 - 01:45:18 -
  01:44:40 - 01:45:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:45:32 - 01:45:37 -
  01:45:37 - 01:46:05 - Graaf, Rik van der
  01:46:00 - 01:46:07 -
  01:46:08 - 01:50:48 - Heijne, Rachel
  01:47:37 - 01:47:37 -
  01:47:38 - 01:47:54 -
  01:47:54 - 01:48:01 -
  01:48:00 - 01:48:06 -
  01:48:07 - 01:48:08 -
  01:48:21 - 01:50:49 -
  01:48:51 - 01:49:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:49:37 - 01:50:28 -
  01:50:29 - 01:50:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:50:48 - 01:51:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:51:07 - 01:51:28 -
  01:51:25 - 01:51:48 -
  01:51:48 - 01:51:51 -
  01:52:26 - 01:52:31 -
  01:52:31 - 01:53:00 - Heijne, Rachel
  01:53:00 - 01:53:02 -
  01:53:03 - 01:58:16 - Heijne, Rachel
  01:58:17 - 01:58:19 -
  01:58:20 - 01:58:57 -
  01:58:22 - 01:58:22 -
  01:58:31 - 01:58:37 -
  01:58:56 - 01:58:57 -
  01:58:57 - 01:59:19 - Heijne, Rachel
  01:59:14 - 01:59:19 -
  01:59:19 - 02:00:05 -
  02:00:01 - 02:00:07 -
  02:00:06 - 02:00:37 - Heijne, Rachel
  02:00:29 - 02:00:42 -
  02:00:40 - 02:01:05 - Hoonte, Gertjan te
  02:00:47 - 02:01:56 -
  02:01:13 - 02:01:26 - Heijne, Rachel
  02:01:42 - 02:01:49 -
  02:01:54 - 02:02:14 - Graaf, Rik van der
  02:02:10 - 02:02:17 - Heijne, Rachel
  02:02:17 - 02:02:20 -
  02:02:20 - 02:02:40 - Zwinkels, Jantine
  02:02:35 - 02:02:41 -
  02:02:41 - 02:03:02 - Heijne, Rachel
  02:03:01 - 02:03:08 -
  02:07:15 - 02:07:20 -
  02:07:21 - 02:07:42 - Zwinkels, Jantine
  02:07:42 - 02:07:43 -
  02:08:12 - 02:08:18 -
  02:08:17 - 02:16:08 -
  02:10:39 - 02:10:41 -
  02:10:41 - 02:10:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:10:50 - 02:10:52 -
  02:11:03 - 02:11:12 -
  02:11:06 - 02:11:27 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:16 - 02:11:41 -
  02:11:42 - 02:11:49 -
  02:11:45 - 02:11:46 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:47 - 02:12:13 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:58 - 02:12:42 -
  02:12:41 - 02:13:01 - Nagtegaal, Sjors
  02:13:01 - 02:13:02 -
  02:13:22 - 02:13:55 -
  02:13:34 - 02:13:49 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:17 - 02:14:20 -
  02:16:08 - 02:16:12 -
  02:16:11 - 02:22:28 - Hoonte, Gertjan te
  02:22:28 - 02:22:32 -
  02:22:33 - 02:27:35 -
  02:26:15 - 02:26:19 -
  02:26:19 - 02:26:51 - Graaf, Rik van der
  02:26:48 - 02:26:52 -
  02:27:25 - 02:27:38 -
  02:27:38 - 02:28:51 - Nagtegaal, Sjors
  02:28:52 - 02:29:01 -
  02:29:02 - 02:31:06 - Zwinkels, Jantine
  02:31:06 - 02:31:09 -
  02:31:12 - 02:35:59 -
  02:32:38 - 02:32:54 -
  02:32:50 - 02:32:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:53 - 02:33:01 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:01 - 02:33:03 -
  02:33:11 - 02:33:28 -
  02:33:13 - 02:33:25 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:30 - 02:33:32 -
  02:35:54 - 02:36:44 -
  02:36:31 - 02:36:41 -
  02:58:16 - 02:58:28 -
  02:58:28 - 03:28:53 -
  02:58:44 - 02:59:08 -
  02:59:17 - 02:59:19 -
  03:05:00 - 03:05:06 -
  03:05:04 - 03:05:29 -
  03:05:26 - 03:05:30 -
  03:05:51 - 03:05:52 -
  03:05:54 - 03:05:56 -
  03:05:54 - 03:06:21 - Graaf, Rik van der
  03:06:17 - 03:06:18 -
  03:06:39 - 03:07:12 -
  03:07:11 - 03:07:48 - Graaf, Rik van der
  03:07:40 - 03:07:47 -
  03:09:42 - 03:09:47 -
  03:09:47 - 03:10:03 - Heijne, Rachel
  03:10:00 - 03:10:02 -
  03:11:18 - 03:11:20 -
  03:11:20 - 03:11:49 -
  03:11:42 - 03:11:48 -
  03:12:04 - 03:12:21 -
  03:12:21 - 03:12:32 - Zwinkels, Jantine
  03:12:32 - 03:12:33 -
  03:13:01 - 03:13:06 -
  03:14:48 - 03:14:49 -
  03:14:49 - 03:14:57 -
  03:14:56 - 03:14:57 -
  03:15:17 - 03:15:24 -
  03:16:40 - 03:16:54 -
  03:16:43 - 03:16:53 -
  03:17:17 - 03:17:34 -
  03:18:38 - 03:18:41 -
  03:18:41 - 03:19:09 -
  03:19:09 - 03:19:10 -
  03:19:43 - 03:19:48 -
  03:22:27 - 03:22:35 -
  03:22:31 - 03:22:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:23:06 - 03:23:09 -
  03:23:07 - 03:24:28 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:04 - 03:24:31 -
  03:24:58 - 03:26:18 -
  03:25:28 - 03:26:15 - Hoonte, Gertjan te
  03:26:42 - 03:29:25 -
  03:27:09 - 03:27:26 - Zwinkels, Jantine
  03:27:50 - 03:28:15 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:34 - 03:28:49 - Nagtegaal, Sjors
  03:28:52 - 03:29:03 - Heijne, Rachel
  03:29:12 - 03:29:22 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:25 - 03:29:34 - Zwinkels, Jantine
  03:29:33 - 03:29:37 -
  03:29:37 - 03:32:37 -
  03:32:37 - 03:32:58 -
  03:32:59 - 03:33:31 - Heijne, Rachel
  03:33:32 - 03:33:33 -
  03:33:33 - 03:33:55 - Graaf, Rik van der
  03:33:53 - 03:33:57 -
  03:33:57 - 03:34:10 - Zwinkels, Jantine
  03:34:12 - 03:34:16 -
  03:34:19 - 03:36:21 -
  03:35:09 - 03:35:11 -
  03:36:05 - 03:36:40 -
  03:36:10 - 03:36:43 - Graaf, Rik van der
  03:36:44 - 03:36:46 -
  03:36:46 - 03:38:45 -
  03:37:00 - 03:37:14 -
  03:37:14 - 03:37:39 - Graaf, Rik van der
  03:37:29 - 03:37:57 -
  03:37:39 - 03:37:55 - Hoonte, Gertjan te
  03:38:11 - 03:38:32 -
  03:38:43 - 03:39:19 -
  03:39:19 - 03:39:42 - Hoonte, Gertjan te
  03:39:43 - 03:40:18 -
  03:39:47 - 03:40:00 -
  03:40:04 - 03:40:16 -
  03:40:18 - 03:40:39 - Heijne, Rachel
  03:40:29 - 03:40:42 -
  03:40:42 - 03:40:58 - Nagtegaal, Sjors
  03:40:48 - 03:41:05 -
  03:41:05 - 03:41:26 - Zwinkels, Jantine
  03:41:14 - 03:42:10 -
  03:42:11 - 03:42:32 -
  03:42:31 - 03:42:42 -
  03:42:39 - 03:42:54 -
  03:42:52 - 03:43:48 -
  03:42:56 - 03:43:02 -
  14:12:35 - - Zwanenberg, Pepijn