Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stad en Ruimte

donderdag 7 januari 2021

10:00 - 21:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 7 januari 2021 19:50
Eind
donderdag 7 januari 2021 22:49
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 7 januari 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Digitaal.
  Aanvang: 10.00 uur

 2. 2
  Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten 10:00 - 10:02
 3. 3

  Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 10 december 2020, ter vaststelling.

 4. 4.1

 5. 4.2

 6. 5

  Aanvang: 10.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 150 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  Het ontwikkelkader en bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 1.050 woningen en van diverse culturele, maatschappelijke en commerciële voorzieningen tot maximaal 28.000m2. Van de woningen wordt 30% voor de sociale huursector gebouw en 15% voor de categorie ‘betaalbare koop’. Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum in de Daalsebuurt en was voorheen een bedrijventerrein. In 2015 heeft de raad de ontwikkelvisie & ontwikkelkader 2e Daalsedijk vastgesteld. Het huidige ontwikkelkader en bestemmingsplan is een verdere uitwerking van dat raadsbesluit.
  Het college stelt voor het ontwikkelkader en het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Daarnaast stelt het college voor het hele gebied voor betaald parkeren in te voeren (A2 gebied). Tot slot stelt het college voor de bevoegdheid om binnen de bestemming van ‘Gemengd’ van de locaties Concordiastraat 80 en/of 2e Daalsedijk 4 een hotel te maken over te dragen aan het college.

 7. 6

  Aanvang: 14.30 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit - wethouders Verschuure en Van Hooijdonk
  Geagendeerd door J. Zwinkels (CDA).
  De CDA-fractie heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de Johan Wagenaarkade 1-10, samen met PvdA. Dit heeft tot een aantal inhoudelijke antwoorden geleid en enkele wijzigingen in de toekomstige verkeerssituatie, maar bewoners zijn nog steeds zeer ongerust over de verkeersonveiligheid door de keuzes die gemaakt worden door het college. Het plan houdt o.a. in dat de Catharina van Renneslaan nu als enige ontsluitingsweg wordt ingetekend. Na hun gesprekken met de wethouder hebben zij hem gemaild en de CDA-fractie daarvan op de hoogte gesteld. Ze maken zich zorgen over de leefbaarheid en verkeersveiligheid, o.a. voor kinderen die op straat spelen. CDA Utrecht wil een alternatief plan van het college. De fractie wil nu graag ook andere fracties de gelegenheid bieden om zich uit te spreken hierover, zodat we als raad tijdig een debat voeren en mogelijk nog verbeteringen in het plan kunnen doorvoeren.
  Tevens wordt de wethouder Verkeer voor dit agendapunt uitgenodigd.

 8. 7

  Aanvang: 15.05 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk
  Geagendeerd door A. Sasbrink (Partij voor de Dieren)
  De toekomstvisie landgoederen is geëvalueerd en het college kondigt aan op basis daarvan eind volgend jaar met een overzicht van plannen en acties te komen.
  In de commissie wil de fractie van de PvdD aandachtspunten aan het college meegeven voor de nog uit te werken herziening van de toekomstvisie.
  De fractie wil in elk geval met de wethouder en andere fracties in gesprek over keuzes op het gebied van:

  • de balans tussen natuur en recreatie, tussen natuur en cultuurhistorie en tussen natuur en landbouw
  • het in stand houden en versterken van biodiversiteit op de landgoederen
  • de bescherming van het karakter van de landgoederen tegen steeds verder oprukkende bebouwing
  • bereikbaarheid van de landgoederen (voor schoon vervoer)
  • de bijdrage van de inrichting van de landgoederen aan Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  • de betrokkenheid van en samenwerking met diverse bewoners, organisaties, andere overheden en belangengroepen bij beheer, beleid en de evaluatie landgoederen.
 9. 8

 10. 9

  Aanvang: 20.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Openbare Ruimte - wethouder Diepeveen
  Periodiek maakt de gemeente Utrecht een nota over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In deze nota brengt de gemeente in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte, gebaseerd op door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van voorgaande nota’s betreffen de inzet op ontwikkelend beheren als nieuwe beheerfilosofie; het wegwerken van het achterstallig onderhoud in maximaal 10 jaar tijd en de financiële strategie die de gemeente wil inzetten om de begroting meer robuust te maken.