Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 31 mei 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis digitaal en fysiek

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Oude Stadhuis, Stadhuisplein 1
  Beleidsveld: Personeel en Organisatie/ wethouder Voortman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren, uitgenodigde betrokkenen en overige belangstellenden.
  Agenderenden: Mahmut Sungur, DENK, Ilse Raaijmakers, PvdA, Tessa Sturkenboom, S&S, Ruurt Wiegant, SP, Bert van Steeg, CDA, Mohammed Saiah, D66, Melody Deldjou Fard, GroenLinks, Bina Chirino, ChristenUnie, Tess Meerding, VVD, Maarten van Heuven, PvdD.


  Nieuwe raadsleden in deze RIB zijn:
  Esma Kendir (Student & Starter), Yvonne Hessel (SP), Berdien van der Wilt ( D66).


  Motivatie:
  Naar aanleiding van de raadsbrief Rapportage onderzoek institutioneel racisme gaan de fracties graag met elkaar en het college het debat aan inzake de resultaten van het onderzoek, de aanbevelingen die worden gedaan door onderzoekers en de beperkingen die ze tijdens het onderzoek hebben ervaren. Daarnaast willen de fracties voorstellen doen om de risico’s waar op gewezen wordt door de onderzoekers weg te nemen, zo niet te minimaliseren.

 2. 2

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Oude Stadhuis, Stadhuisplein 1
  Beleidsveld: Openbare orde Veiligheid. / Burgemeester Dijksma
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren , experts en overige betrokkenen en belangstellenden.
  Agenderenden: Bert van Steeg, (CDA), Tess Meerding, (VVD),  Hester Assen (PvdA) en de fracties van CU en GL
  De afgelopen jaren zijn er steeds meer signalen dat jongeren op steeds vroegere leeftijd betrokken raken bij zware criminaliteit. Met name in de grote steden is er  sprake van steeds jongere daders die een criminele carrière ontwikkelen. Recent pleegden jongeren van 13 jaar een woningoverval. Daarnaast zijn messen en andere wapens steeds vaker in omloop onder jongeren. Uit een onderzoek van Bureau Broekhuizen blijkt dat Utrecht slecht scoort ook in vergelijking met andere grote steden. Ook politie en OM signaleren dat de situatie in Utrecht problematisch is op dit vlak. In algemene zin komt deze trend ook in de notitie “Grenzen stellen, perspectief bieden” aan de orde.
  De fracties van CDA, VVD en PvdA willen in een raadsinformatiebijeenkomst stilstaan bij dit onderwerp en spreken over de manier waarop deze trend van verjonging kan worden gestopt en hoe oorzaken kunnen worden weggenomen. Met deze informatie wensen zij specifieke richting te geven aan de uitwerking van de nota GSPB, zodat de problematiek van jeugdcriminaliteit meer specifieke aandacht in de verder aanpak van ondermijningen drugscriminaliteit. Daarnaast willen zij kijken naar de mogelijkheden om de verjonging van criminaliteit tegen te gaan

 3. 3

  Tijd: 21.30 - 22.30 uur
  Oude Stadhuis, Stadhuisplein 1
  Beleidsveld: Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving./ burgemeester Dijksma
  Agenderenden: Iskender Simsek, DENK, EenUtrecht, PVV, SBU
  Motivering:
  Verschillende sprekers, waaronder de voorzitter van stichting alFitrah zelf, de mogelijkheid bieden om hun visie te uiten op de houding van de gemeente ten aanzien van stichting alFitrah.
  • Met bijdrage van meepraters (inwoners en organisaties)
  • Welke rol krijgen meepraters in de bijeenkomst?
  • Hun standpunt met de raad delen
  • Nieuwe inzichten delen
  • Deelname aan het gesprek/de discussie
  Verwacht aantal meepraters: 4