Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 19 april 2022

19:30 - 20:30
Locatie

Stadhuis, Grote Trouwzaal

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.45 uur
  Waar: fysiek in oude stadhuis
  Beleidsveld: Groen/ wethouder  Lot van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren, uitgenodigde betrokkenen en overige belangstellenden.
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA) en Anne Sasbrink, Partij van de Dieren, Rachel Heijne (GroenLinks), Nadia Stylianou (D66)
  Motivatie:
  De fracties willen een toelichting op de plannen voor Landschapspark Oud-Zuilen, het proces daarnaartoe en daarover in gesprek met bewoners uit de wijken/ stad en de impact daarvan voor mens en dier.
  In februari is een brief ontvangen van het college over de plannen voor Landschapspark Oud-Zuilen en de participatie in het proces. Deze staat al geagendeerd voor een commissiedebat op 12 mei maar de fracties willen hierover ook graag een RIB, oa omdat zij tijdens de verschillende verkiezingsdebatten merkten dat dit onderwerp onder bewoners in omliggende wijk erg leeft.
  De fracties willen indien haalbaar een ambtelijke toelichting op de plannen en het proces en hebben daarbij oa deze vragen:
  - Obv welke behoeftes zijn de plannen voor Landschapspark Oud-Zuilen gemaakt?
  - Hoe wordt rekening gehouden met de huidige dierenpopulatie in het gebied en de mensen die hier nu hun bedrijf hebben (boer) of recreëren?
  - Welke doelen worden met het plan voor het park behaald?
  De fracties willen over de plannen ook in gesprek met betrokkenen en omwonenden of anderszins betrokken inwoners:
  - Hoe zijn zij betrokken bij de totstandkoming van de plannen?
  - Hoe hebben zij de participatie ervaren?
  - Wat vinden zij van de plannen en welke eventuele aanvullingen hebben zij op de plannen?

 2. 1.1