Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 14 juni 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis, Stadhuisbrug 1 en op locatie

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

19.30 - 21.30 uur: RIB Omgevingsvisie Utrecht, Sciencepark
Kantoor Stichting Utrecht Science Park,  Heidelberglaan 11


19.30 - 20.30 uur: RIB Dakkapellen en dakopbouw
Grote Trouwzaal Stadhuis, Stadhuisbrug 1


19.30 - 20.30 uur: interactieve sessie College: Sportagenda
Hal Stadhuis, Stadhuisbrug 1


20.30 - 21.30 uur: technische bijeenkomst: Oekraïne vluchtelingen
Burgemeesterskamer Stadhuis, Stadhuisbrug 1


21.30 - 22.30 uur: RIB Rijnenburg
Raadszaal Stadhuis, Stadhuisbrug 1


21.30 - 22.30 uur: technische bijeenkomst: Rekenkamerrapport 'Onbegonnen werk’ over verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Grote Trouwzaal Stadhuis, Stadhuisbrug 1

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30-21.30 uur
  Waar : Kantoor Stichting Utrecht Science Park. Adres : Heidelberglaan 11
  Bereikbaarheid Locatie : De locatie ligt aan busbaan, daarom handiger om parkeerlocatie (parkeergarage bij de Universiteitsbibliotheek) op te nemen in navigatie. Zie daarvoor en voor OV deze link: https://www.utrechtsciencepark.nl/nl/over-het-park/bereikbaarheid
  Programma:
  19.15 Inloop raadsleden en enkele genodigden voor fietstocht (19.30- 20.00)
  19.45 Inloop overige gasten
  20.00 Start en welkom door Dirk-Jan van Vliet
  20.05 Toelichting projectleider USP/GU: highlights / verschil concept/definitief/ dilemma’s
  - korte ronde vragen raadsleden
  20.20 Pitches over groen/natuur & sport en duurzaamheid
  - pitch groen/natuur, door Buurtschap Amelisweerd Rhijnauwen
  - pitch sport door Studentensportraad/Olympos/Mesa Cosa
  - korte ronde vragen raadsleden en eventueel korte opmerkingen uit de zaal
  20.40 Pitches over wonen/ leefbaarheid en studeren
  - pitch studentenleven (incl. wonen)
  - pitch supermarkt door Riny Kouwer, Hoogvliet
  - pitches bewonersbelangen buiten USP
  - korte ronde vragen vanuit raadsleden plus eventueel korte opmerkingen uit de zaal
  21.00 Pitches gebruikers/ ondernemers en grondeigenaren
  21.20 Vragenronde en hartenkreten van mensen die nog niks hebben kunnen zeggen
  21.30 Afsluiting en informeel napraten met een drankje
  22.00 Einde avond


  Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  Agenderenden: Has Bakker (D66), Lisanne Snippe (PvdD), Tess Meerding (VVD), Annemarijn Oudejans (S&S), Rick van der Zweth (PvdA) en Maartje Vermeulen (GL)
  Motivatie RIB:
  Bespreken van de Omgevingsvisie USP met betrokkenen, belanghebbenden, bewoners en experts.

 2. 2

  Tijd: 21.30-22.30 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling/ wethouder klaas Verschuure
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Maarten Koning (D66), Hessel Stellinga (CDA), Cees Bos (SBU), Fred Claasen (GroenLinks), David Bosch (PVV0 en Linda Bode ( Volt).
  Motivatie:
  De fracties laten zich voorafgaand aan de commissiebespreking graag informeren over de ontwerpstudie Rijnenburg. Daarvoor nodigen zij de betrokken onderzoeksbureaus uit om een toelichting te geven op de scenario’s en benoemde vraagstukken en verdiepende vragen te beantwoorden. Daarnaast nodigen zij de grondeigenaren, de partijen betrokken bij het energielandschap, het waterschap uit om vragen van raadsleden te beantwoorden. Tot slot ontvangen de raadsleden graag een toelichting hoe de ontwerpvisie past binnen het UPP en hoe een vervolgtraject (theoretisch) eruit zou dienen te zien.

 3. 2.1

  Tijd: volgt
  Locatie: Stadhuis
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  Geagendeerd door Gertjan te Hoonte (VVD), Maarten Koning (D66), Hessel Stellinga (CDA), Cees Bos (SBU), Rachel Heijne (GroenLinks), David Bosch (PVV) en Linda Bode (Volt).
  Motivatie:
  De fracties van VVD, D66, CDA, SBU, GroenLinks, PVV en Volt. laten zich voorafgaand aan de commissiebespreking graag informeren over de ontwerpstudie Rijnenburg. Daarvoor nodigen zij de betrokken onderzoeksbureaus uit om een toelichting te geven op de scenario’s en benoemde vraagstukken en verdiepende vragen te beantwoorden. Daarnaast nodigen zij de grondeigenaren, de partijen betrokken bij het energielandschap, het waterschap uit om vragen van raadsleden te beantwoorden. Tot slot ontvangen de raadsleden graag een toelichting hoe de ontwerpvisie past binnen het UPP en hoe een vervolgtraject (theoretisch) eruit zou dienen te zien

 4. 3

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Verschuure
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks) en de fracties D66, EenUtrecht en het CDA


  Motivatie:
  Naar aanleiding van de technische bijeenkomst over dakopbouwen en dakkapellen willen de fracties van VVD, GroenLinks, D66, EenUtrecht en het CDA in een raadsinformatiebijeenkomst verder praten over het onderwerp. Deze is bedoeld om de onderzochte casussen af re ronden en met betrokkenen verder te praten in een bijeenkomst van de raad. Daarnaast willen de fracties mogelijk een aantal sprekers uitnodigen die van buiten de gemeente Utrecht een frisse blik op het vergunningsproces kunnen werpen.

 5. 4

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Waar : Stadhuis/Hal
  Beleidsveld: Sport/ wethouder Streefland
  Bijeenkomst georganiseerd door het College
  Motivering en doel bespreking::
  Op 19 juni 2021 is door uw Raad de Utrechtse Sportagenda unaniem vastgesteld. Bij de vaststelling van de Utrechtse sportagenda is afgesproken dat er, voorafgaand aan de VJN, een gesprek met de Raad wordt georganiseerd om te bekijken of we op koers zitten in het werken aan onze ambities uit de sportagenda.
  Met de Utrechtse sportagenda willen we betekenisvol sturen in het sportdomein. In de Utrechtse sportagenda zijn de thema’s en ambities benoemd waarop we de komende jaren onze inzet willen richten. Dat doen we aan de hand van de spelprincipes die zijn vastgesteld: we spelen slim samen, we maken plezier, iedereen doet mee en we benutten de kansen die vernieuwing biedt.
  We hebben het afgelopen jaar spiegelgesprekken gevoerd met verenigingen, sportaanbieders en andere partners, over sport en bewegen voor iedereen en het sportaanbod voor alle Utrechters, over ruimte voor sportaccommodaties in een groeiende stad, en over sport en bewegen in de openbare ruimte.
  Als globaal programma is het voorstel:
  • Korte toelichting van wethouder en ambtenaren over het werken met de sportagenda
  • Het gesprek voeren over sport en bewegen voor iedereen, ruimte voor sportaccommodaties in een groeiende stad en sport en bewegen in de openbare ruimte.
  o Bij elk thema wordt een korte inleiding gegeven door een ambtenaar of meeprater en wordt inzichtelijk wat de ambitie is, welke informatie we beschikbaar hebben en welke reflecties zijn opgehaald in de spiegelgesprekken.
  o Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek (olv een gespreksleider) over hoe dit ons helpt om te weten hoe we ervoor staan, hoe het de (nieuwe) raad helpt om te sturen en welke informatie nog ontbreekt.

 6. 5

 7. 6

  Uitnodiging technische bijeenkomst opvang vluchtelingen voor de gemeenteraad
  Dinsdag 14 juni
  20.30 - 21.30 uur
  Stadhuis, burgemeesterskamer 2.10
  Geachte raadsleden,
  Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de technische bijeenkomst over de opvang van vluchtelingen. Hierbij willen wij de datum van dinsdagavond 14 juni definitief bevestigen.
  Zoals benoemd gaan we tijdens deze bijeenkomst in op de stand van zaken in het realiseren en gebruik nemen van opvangplekken, en het beschikbaar stellen van maatschappelijke ondersteuning aan deze groep.
  Daarnaast geven wij een toelichting op de relatie van deze opgave met de brede opgave die wij als stad hebben om grote groepen mensen huisvesting en opvang te bieden in de komende jaren (Taskforce Versneld toevoegen tijdelijke woonruimte). U heeft tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren naar aanleiding van de presentatie en hebben wij de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.
  U ontvangt zo snel mogelijk het exacte tijdstip.
  Programma

  1. Inloop
  2. Welkom door wethouder Streefland
  3. Presentatie vanuit de gemeente (+- 35 min)
  4. Uitwisseling en gesprek (+- 35 min)
  5. Afronding
   Graag wil ik u verzoeken om u vooraf aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kan bij Roos van Strien (roos.van.strien@utrecht.nl).
   Met vriendelijke groet,
   Rachel Streefland
   Wethouder