Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 14 juni 2022

19:30 - 22:30

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

Tijd: volgt nog
Waar : op locatie in het sciencepark (precisering volgt nog)
Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
Agenderenden: Has Bakker (D66), Lisanne Snippe (PvdD), Tess Meerding (VVD), Annemarijn Oudejans (S&S), Rick van der Zweth (PvdA) en Maartje Vermeulen (GL)
Motivatie RIB:
Bespreken van de Omgevingsvisie USP met betrokkenen, belanghebbenden, bewoners en experts.
Uit te nodigen (eerste inventarisatie):
• Onderwijspartijen (en grondeigenaren): UU, UMCU, HU
• Studentenvertegenwoordiging
• Studentensportclubs, studentensportraad en Olympos/Mesa Cosa
• Bedrijven gevestigd op het USP
• Stichting USP
• Deskundige(n) op het gebied van flora & fauna
• Deskundige(n) op het gebied van stedelijke ontwikkeling
• Bewoners(organisaties) USP en omgeving USP (Rijnsweer, Maarschalkerweerd etc)
• Partij met interesse in starten/uitbaten supermarkt

Tijd: volgt nog
Locatie: volgt nog
Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling/ wethouder klaas Verschuure
Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Maarten Koning (D66), Hessel Stellinga (CDA), Cees Bos (SBU), Rachel Heijne (GroenLinks), David Bosch (PVV0 en Linda Bode ( Volt).
Motivatie:
De fracties laten zich voorafgaand aan de commissiebespreking graag informeren over de ontwerpstudie Rijnenburg. Daarvoor nodigen zij de betrokken onderzoeksbureaus uit om een toelichting te geven op de scenario’s en benoemde vraagstukken en verdiepende vragen te beantwoorden. Daarnaast nodigen zij de grondeigenaren, de partijen betrokken bij het energielandschap, het waterschap uit om vragen van raadsleden te beantwoorden. Tot slot ontvangen de raadsleden graag een toelichting hoe de ontwerpvisie past binnen het UPP en hoe een vervolgtraject (theoretisch) eruit zou dienen te zien.

Tijd: volgt
Locatie: Stadhuis
Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
Geagendeerd door Gertjan te Hoonte (VVD), Maarten Koning (D66), Hessel Stellinga (CDA), Cees Bos (SBU), Rachel Heijne (GroenLinks), David Bosch (PVV) en Linda Bode (Volt).
Motivatie:
De fracties van VVD, D66, CDA, SBU, GroenLinks, PVV en Volt. laten zich voorafgaand aan de commissiebespreking graag informeren over de ontwerpstudie Rijnenburg. Daarvoor nodigen zij de betrokken onderzoeksbureaus uit om een toelichting te geven op de scenario’s en benoemde vraagstukken en verdiepende vragen te beantwoorden. Daarnaast nodigen zij de grondeigenaren, de partijen betrokken bij het energielandschap, het waterschap uit om vragen van raadsleden te beantwoorden. Tot slot ontvangen de raadsleden graag een toelichting hoe de ontwerpvisie past binnen het UPP en hoe een vervolgtraject (theoretisch) eruit zou dienen te zien